Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Seo an lá a pósadh mo dhaideo agus mó mhamó i 1973, Mary agus Danny. Teach Phobail an Túr Fhada atá sa phictiúr. Bhí gach duine ag amharc go sásta an lá sin. Bhí an-bhród ormsa iad a fheiceáil ar an lá sin. Tá siad beirt sona sásta go fóill, buíochas le Dia! This is the day that my granda and granny, Mary and Danny, married in 1973. The Long Tower church is in the picture. Everyone was looking very pleased that day. I was very proud to see them all. They are both really happy still, thankfully! Maria Ní Bholscaigh, Rang 5

Maria N+¡ Bhloscaigh Rang 5  
Maria N+¡ Bhloscaigh Rang 5  
Advertisement