Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Nuair a mhuscail mé ar an lá seo i 1971 bhí mó mhamó agus mó dhaideo le pósadh. An mhaidin sin chuala mé fuaim mór milteanach, buama a bhí ann ach bhí trup níos measa ag teacht as beál George (Daideo) an mhaidin céanna. Chaill sé fáinne Rosemary (Mamó). Bhí mise ag cuardú leo an fáinne a fháil. Fuarthas an fáinne roimh an aifreann cibé, buíochas le Dia. Chuala Rosemary faoin eachtra i ndiaidh na bainise ach bhí siad pósta faoin am sin. Bhí m’athair mór iontach sásta leis féin. When I woke on this day in 1971 my granny and granda were getting married. That morning I heard a terrible noise, it was a bom, but there was an even greater noise coming from my granda George. He had lost granny Rosemary's ring. I helped them look for the ring. We did find it before the mass, thanks be to God. Rosemary heard the story after the wedding, but they were already married by then. My granda was very pleased with himself. Cónal Mac Breartaigh, Rang 6

C+¦nal Mac Breartaigh Rang 6  
C+¦nal Mac Breartaigh Rang 6  
Advertisement