Page 1

Ag Taisteal Tríd Ama: Báisteadh Antoin a bhí ann. Bhí mo mhamó Maggie agus mo mhamó Margaret ann. Bhí mo mhamaí agus mo dhaidí agus mo chlann uilig ann. Tháinig daoine go dtí an teach phobail mícheart. Shíl mé go raibh seo greannmhar! Ins an bhliain 2005 a glacadh an grianghraf seo, bhí mise ceithre bliana d’aois ag an am. Bhí Antoin ceithre sheachtain an lá sin. It was Antoin's baptism. My granny Maggie was there, and so was my granny Margaret. My mammy and daddy and my whole family was there. People arrived at the wrong church. I thought that was funny! This picture was taken in 2005, I was four years old at the time. Antoin was four weeks old that day. Annie De Brún, Rang 5

Annie De Br+¦n Rang 5  
Annie De Br+¦n Rang 5  
Advertisement