Page 1

2011 NetManija Milan Stanić

ALFA LIDER Pre nego što završite ovu knjigu u dobroj meri ćete već biti ALFA…


Alfa lider 2011

ALFA LIDER Dragi prijatelju, Zaista sam srećan da ste sada ovde i iskreno se nadam da će ova knjiga „Alfa lider” ispuniti sva Vaša oĉekivanja i više od toga. Da li je ovo knjiga koja će da donese potpuno novi pristup netvork-marketingu i da li sam izmislio “toplu vodu” ne znam, ali zato jedno sigurno znam da nakon završetka ove knjige Vaše poimanje i pristup ovoj vrsti marketinga više nikad neće biti isti. A sve to poĉinje sada od ovog trenutka…. Principi koje ovde predstavljam su toliko revolucionarni da kad ih budete proĉitali postavićete sebi bezbroj pitanja o Vašoj dosadašnjoj edukaciji i principima, koje ste do sada primenjivali kao netvorker ili MLM lider. Ova knjiga “Alfa lider” je nastala nakon polugodišnjeg istraţivanja i probanja principa koje ćete ovde naći i ono što će se kao ishod staviti pred Vas je ĉinjenica da ćete morati da izaberete kojoj ćete grupi ljudi da pripadnete. Naime, ovo delo će Vas sigurno naterati da se odluĉite izmeĊu dve grupe ljudi, a to su: -

Oni koji rade po starim principima koje su do sada uĉili i koji im daju rezultate koje imaju danas i

-

Oni koji su se okrenuli modernijim, tehnološki naprednijim principima, koje malo ljudi danas koristi. Šta mislite u kojoj grupi ćete imati više uspeha? Ako ne izaberete drugu grupu onda budite sigurni da ćete se nadmetati sa njom. Ja ne bih voleo da mi takva ekipa bude konkurencija, ali bih je zaista poţeleo u svom timu.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

2


Alfa lider 2011 Hajde sada da zgrabimo knjigu i da je podvuĉemo flomasterom i da toliko redova podvuĉemo da boja flomastera dominira na svakoj strani. Imam uverenje da ćete na svakoj strani naći nešto što bi mogli da podvuĉete i da iskoristite u svom daljem radu. Ovu knjigu proĉitajte sada od korice do korice, a posle je isĉitavajte dok ne nauĉite i NE USVOJITE tehnike i znanja koja su u njoj. Za Vaš uspeh. Milan Stanić

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

3


Alfa lider 2011 IZJAVE KORISNIKA Proĉitajete ove testemonijale imaće veoma lep uticaj na Vaše saznanje šta drugi misle o o mom radu i o knjizi….. “Nauĉila sam kako se postaje lider” Milan je ovom knjigom napravio svoje remek-delo! Proĉitala sam je u jednom dahu jer je veoma lagana za ĉitanje a sadržaj je izuzetno vredan kada ga primenite. Biti lider u životu se smatralo da je privilegija koja se dobija roĊenjem, ovde ćete videti da to nije tako, da se lider postaje i što je najvažnije kako se postaje. Uz pomoć njegovih saveta i strategija sam preuzela svoj život i svoj posao u svoje ruke i postala nezaustavljivi preduzetnik. Milane, hvala ti na svemu što si me nauĉio!  Marina ĐorĊević

Odštampajte je, ukoriĉite je, proĉitajte je i PRIMENITE znanje koje vam je pruţeno "na tacni"! Ukoliko duboko u sebi osećate da u vašem network marketing biznisu nije sve onako kako biste želeli i uprkos velikom trudu ne ostvarujete željene rezultate, ovo je prava knjiga za vas. U njoj ćete naći odgovore na nekoliko velikih “laži” koje ste slušali baš od onih koji bi trebalo da vam pomognu. Kada kažem laži, evo na šta konkretno i mislim: - Svi su vaši klijenti! - Ne morate ništa da prodajete! - Svi mogu to da rade! - Mi ćemo izgraditi biznis za vas! - Imamo najbolji proizvod i sistem na svetu! Nemojte dozvoliti da ovo bude još jedna zaboravljena e-knjiga koja će završiti u nekom dalekom kutku vašeg kompjutera, prekrivena digitalnom prašinom. Odštampajte je, ukoriĉite je, proĉitajte je i PRIMENITE znanje koje vam je pruženo "na tacni"! Meni je promenila život! Alek Stanojević

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

4


Alfa lider 2011 “Zamenio sam staru za novu školu!” Iako sam, bar sam to do sada mislio, dobar u prodaji NETMANIJA mi je napravila velik problem u glavi. :) Ja sam do sada forsirao kako Milan kaže STARU ŠKOLU (ĉuvena lista od koje se svakom mentoru diže kosa na glavi). Ovo je naprosto neverovatno, nešto sasvim novo, jednostavno ne mogu, a da ne prigrlim NOVU ŠKOLU. Milane ja sam naprosto oduševljen. Goran Vukmir

“Bio sam poĉetnik a Netmanija mi je pomogla da izgradim svij biznis preko interneta” Toplo preporuĉujem Netmanija sistem svim poĉetnicima i ljudima koji se bave MLM biznisom. Meni je obuka u Netmaniji mnogo pomogla. Kada sam poĉeo svoj biznis sve mi je bilo pomešano u glavi. Imao sam samo pitanja a nigde odgovora, ili sam dobijao odgovore ali pogrešne od raznih ljudi koji se bave MLM-om. Kao svaki poĉetnik i ja sam lutao sve dok nisam shvatio sistem kako sve to funkcionira. Koji alati su mi potrebni i kako da ih primenjujem. Svaki uspešni marketar nije postao uspešan preko noći. Svi se borimo da zaradimo više da poboljšamo svoj život i svoja primanja i da se opustimo u životu. “Budućnost ne postoji, Budućnost mi stvaramo” Angel Vukanović

“Primenio sam ove revolucionarne strategije i ljudi su poĉeli da me zovu”

Milane, Milane ...! Pa, ja imam istu priĉu !!! I još nekoliko desetina sliĉnih. Pitam se: Zašto "smarati" prijatelje našim biznisom, produktima, šansom koja se zove "najbolji posao na svetu"!? Oni to ne ĉine nama svojim biznisom! Prijatelji su za druženje, zar NE? Divno je raditi posao, pa i prodavati proizvode, ljudima koje TO, što mi radimo INTERESUJE! Presrećan sam što sam u NETmaniji od poĉetka. Ne sećam se da sam skoro sa takvim entuzijazmom radio neki posao! Principe i strategije koje si naveo u knjizi sam odmah primenio i verovao ili ne to radi. Pozicionirao sam se kao expert u oblasti finansijskih proizvoda i ljudi su poĉeli mene da zovu. Tehnike su stvarno revolucionarne i daju rezultate samo ako ih primeniš i istraješ u postupcima. Knjiga je više nego vredna! Iskreno želim SREĆU u radu svima, ĉime god se bavili! Dragan Dejković

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

5


Alfa lider 2011 “Ovde imamo pomoć za obuku naših saradnika…” Prošla sam i iskusila staru školu. Iz svega mi se rodila želja da ljudi traže mene u mom primarnom poslu. Zato sam danas ovde i zato sam zahvalna svom mentoru, mladom gospodinu osnivaĉu ovog portala, Milanu Staniću, mladoj lepoj dami Marini ĐorĊević i celom timu Netmanije. Dopada mi se ova nova škola i liĉno mi odgovara jer sam poĉetnik na internetu. Ovde svi mi iz MLM sistema imamo pomoć za obuku svojih saradnika. PRAKTIĈNO POLA POSLA ZA NAS RADI OVAJ PORTAL! Ostaje nam da svoje ljude obuĉavamo samo o struĉnom delu primarne delatnosti. Milane ovom knjigom si pokazao da si pravi LIDER. POZDRAVLJAM!!! Milesa Anžek Crevar

“Milane ti nesebiĉno daješ svoje znanje” Milane, šta drugo da ti kažem nego .... HVALA TI ! Sve moje druge reĉi bile bi u svakom sluĉaju male i nedovoljne da iskažu ono što bi trebale reći. Malo je takovih! Obiĉno ljudi kriju svoje znanje, ili ga barem skupo naplaćuju! Možda će po tvom uzoru još neko bar pokušati da bude tako dobar i tako velik! Adam Kukoleĉa

Milane, primenio sam tvoje savete ovo funkcioniše… ljudi mi se svakodnevno upisuju na listu! Ovo je stvarno neverovatno, ne zovem ljude i neću ih uopšte više ni zvati… Hvala ti! Pratim te dalje! Dejan Marković

________________________________________________________________________

Nadam se da ste išĉitali sva prethodna svedoĉenja …. ako niste onda bih Vas zamolio da se vratite i da to uradite (ovde sam da bih Vam iskreno pomogao da budete uspešni, ali i Vi imate da odradite Vaš deo posla).

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

6


Alfa lider 2011

SADRŢAJ Izjave korisnika…………………………………………………………………………………………4 Izjave zahvalnosti……………………………………………………………………………………..8 Uvod………………………………………………………………………………………………………12 Poglavlje 1:

Šta je izvor liĉne privlaĉnosti?..............................................17

Poglavlje 2:

Emocije koje Vas sputavaju…………………………………………………36

Poglavlje 3:

Znate li da Vaš biznis nema veze sa Vašom kompanijom?.......39

Poglavlje 4:

Kako da prepoznate svoj pravi marketing sistem?..................44

Poglavlje 5:

Predstavljanje šta je internet marketing……………………………..47

Poglavlje 6:

Kako da naĊete prave ljude da rade sa Vama?.…………………..55

Poglavlje 7:

Kako da Vas ljudi vide kao lidera i da Vas slede?..................58

Poglavlje 8:

Psihološke tajne internet marketinga…………………………………61

Poglavlje 9:

Finalna misao………………………………………………………………….67

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

7


Alfa lider 2011 IZJAVE ZAHVALNOSTI Iako je samo moje ime na koricama ove knjige, ţelim da kaţem da nisam ja jedina osoba koja je zasluţna što je ova knjiga ugledala svetlost dana. Bez pomoći velikog broja ljudi ovu knjigu ne bi bilo moguće napisati. Pre svega postoji mnogo knjiga na temu interent marketinga i netvork marketinga koje su me inspirisale da napišem ovu knjigu i omogućile mi da shvatim formulu koja je kljuĉ ovog sjajnog metoda koji ovde opisujem. Ako primetite da sa više ţara kritikujem stare metode rada kada je netvork marketing u pitanju, verujte mi da imam puno poštovanja prema tim metodama koje su skoro 50 godina davale zavidne rezultate kada je ovaj prodajni kanal u pitanju. Jednostavno vreme ide nezadrţivo napred i sa sobom donosi i nove metode rada koje danas daju mnogo veće rezultate u kraćem roku. To je ono što ţelim da ukaţem ovom knjigom. Naravno da nije moguće da ovde nabrojim sve autore i vlasnike razliĉitih biznisa koji su me insprisali i dali snagu da istrajem u pisanju ovog dela. Sada Vas molim da mi dozvolite da se zahvalim samo nekolicini ljudi koji su moji prijatelji u poslu i ţivotu:

Prvo ţelim da se zahvalim mojoj supruzi Marini koja je moj partner i moj najaĉi oslonac, najveća snaga u danima kada mi je pomoć trebala i najveća inspiracija mog ţivota. Hvala ti na bezbrojnim savetima i ljubavi koju mi bezgraniĉno daješ!

Sledeće, zahvaljujem se jednom opasnom blogeru koga sam pozvao u ovaj svet a koji sada hrabro gazi kroz vode bloginga Aleku Stanojeviću. Alek je bio dostupan za razgovor i za tajno savetovanje svaki dan pa ĉak i nedeljom u vreme kada nijedan „lepo vaspitan“ ĉovek ne bi zvao telefonom ili pozivao putem Skype servisa. Alek ti si pravi drug. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

8


Alfa lider 2011

Zahvaljujem mom poslovnom mentoru i savetniku koji se nikad kao takav nije deklarisao ali je meni njegovo mišljenje vrednije od bilo kog novca, Nebojši Tokoviću. Nebojša ţivi povuĉeno i mirno posmatrajući svet sa visokog trona svoje poslovne imperije koju je stvorio i koja sada lagano i sigurno plovi po poslovnim vodama Srbije. Ţelim da se zahvalim fantastiĉnom timu, Vesni i Branislavu Ĉizmić, koji su podrţali ceo projekat sa svojim savetima i raskošnim programerskim i dizajnerskim znanjem.

Zahvaljujem svima koji nisu spomenuti ali treba da znaju da je deo njihovog doprinosa ugraĊen u redove ove knjige. Hvala vam iz dubine mog srca!

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

9


Alfa lider 2011

PAŢNJA :

Moj cilj je uvek da našim kupcima dam proizvod koji je 10 puta vredniji nego što su ga platili. Ja znam da je cena ovog proizvoda ionako veoma niska, i kupci koji su novi u Netmanija zajednici treba da to vide iz prve ruke. Zato sam odluĉio da, zajedno sa e-book-om „Alfa lider“ koju trenutno ĉitate, Vam dam jedan veoma vredan bonus u vidu:

Audio Book-a „Alfa lider“!!!

„Za sve one koji nemaju vremena da sede i ĉitaju sada uz pomoć ove audio knjige mogu da slušaju saržaj dok voze automobil ili dok ĉekaju na sastanak (termin) koji su zakazali... Savetujem Vam da preslušate sadržaj više puta kao bi usvojili i primenili ono što ĉujete... verujte mi da će Vam se višestruko isplatiti“

Milan Stanić

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

10


Alfa lider 2011 Posetite http://www.netmanija.com kako bi se upoznali sa sadrţajem ovog sistema i prvog trening sajta za internet marketing na prostorima EX YU!

Ako ţelite da nauĉite kako da dolazite do novih saradnika i klijenata putem interneta sve to potpuno AUTOMATSKI i kako da koristite za to socijalne mreţe kao što je facebook i You Tube... onda je Netmanija pravo mesto da to nauĉite i da odmah to i primenite. Ako ţelite da postanete poslovna ajkula: KLIKNITE OVDE! TakoĊe preporuĉujem: Trilogija BLOG DOK SI REK„O BLOG Vas vodi korak po korak do Vašeg bloga. U ove tri knjige se krije veliko i PRAKTIĈNO znanje koje će Vam mnogo znaĉiti u daljem poslu! Imati svoj sajt (blog) je isto kao da imate svoju nekretninu na internetu. Što je blog posećeniji to je vrednost „nekretnine“ veća. Ako ţelite da sami izgradite svoju web nekretninu, uz ovu trilogiju za Vas će to biti deĉija igra... bez obzira koliko trenutno znate ili ne znate o tome.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

11


Alfa lider 2011

UVOD: Dobar dan, Moje ime je Milan Stanić i dobrodošli u moj svet. Ja sam apsolutno siguran da će se Vaš ţivot promenti nakon ĉitanja ovog relativno kratkog kursa koji je ispred Vas. Idite paţljivo kroz reĉenice, jer postoje neke koje će Vam zaradti mnogo novca. Pre nego što nastavimo dalje dozvolite mi da se predstavim i da kaţem par reĉi o sebi ( mojih 5 minuta  ) Šalim se, ovo Vam priĉam samo iz razloga da vidite da sam i ja jedan obiĉan ĉovek koji je našao svoju priliku i koji ţeli da je podeli sa Vama. Ovo neće biti priĉa u kojoj ja ostvarujem Ameriĉki san i koja poĉinje mojom velikom nemaštinom i lošim okruţenjem gde ja ipak snagom svoje volje pobeĊujem sve te nedaće i postajem ono što Vam danas predstavljam…. Ja sam celog mog poslovnog ţivota bio preduzetnik i imao privatne firme. Ali, sve što sam tako nauĉio bilo je veoma skupa škola koju sam platio sa puno finansijskih udaraca, ali i škola koja se najbolje pamti. Jer kako kaţu ne znaš dok te ne zaboli. E pa “bolelo je” jako… Ako me poslušate nećete morati da idete po nepoznatom “poslovnom ostrvu” bez mape, a moći ćete da plivate meĊu poslovnim ajkulama bez ikakve zaštitne opreme i da Vam bude super cool. Sad ću Vam dati jednu, jedinu i najveću poslovnu tajnu na svetu…..

NIŠTA NE FUNCIONIŠE …. PRVI PUT !!!! TO JE TO…TAĈKA! Sve što pokušamo u našem ţivotu poĉevši od hodanja, preko voţnje bicikla, pa do voţnje automobila ….. ne funkcioniše iz prve! Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

12


Alfa lider 2011 Što se posla tiĉe svaka nova strategija i nova veština ne funkcionišu PRVI PUT! Banalne stvari kao što je spremanje nekog novog jela…. ne funkcioniše PRVI PUT!  MeĊutim… Kada jednom nešto nauĉimo, to zauvek ostaje u nama! Kada jednom ovladamo nekom veštinom, tada to što radimo FUNKCIONIŠE!!! Dakle neće biti drugaĉije ni sa ovim veštinama koje vas ovde uĉim…. Potrebno je da ih nauĉite, usvojite i da ih SPROVODITE VIŠE PUTA da profunkcionisale na pravi naĉin.

bi

Potrebno je da postanu Vaše! Potrebno je da postanete „ALFA LIDER“ i to ćete ovde i nauĉiti!!! Dakle, ja sam se sa netvorkingom sreo kao veoma mlad ĉovek, a to je bilo u 19 godini ţivota i potpuno sam bio oduševljen celim konceptom… MeĊutim, ţivot me je poneo na drugu stranu (obratite paţnju na reĉ “poneo”) Tada nisam znao koliko je vaţan plan u ţivotu, pa ga nisam ni imao. Da li Vi imate Vaš ţivotni plan? NE ?! Ne brinite, 95% ljudi na planeti nema plan...., ali Vi i jeste sada ovde da bi bili ili već jeste drugaĉiji od 95% ljudi, samo treba da nauĉite još neke nove veštine. OK idemo dalje … Ţivot me je “poneo” dalje, gde sam posle apsolviranja na arhitektonskom fakultetu otvorio svoje graĊevinsko preduzeće i tu sam se razvijao narednih 15 god. Ono što sam na fakultetu nauĉio nije mi mnogo pomoglo u voĊenju graĊevinskog preduzeća i zato sam svaku školu plaćao u veoma visokim deviznim, novĉanim iznosima. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

13


Alfa lider 2011 Ponovo se u meni raĊa zaboravljena ideja netvorkinga i njegovih principa, tako da zatvaram graĊevinsko preduzeće i otvaram nešto sasvim novo što nema veze sa graĊevinom, a to je kompanija za proizvodnju dijetetskih preparata. Najpoznatiji meĊu njima je bio preparat “BioBalans” za koji ste moţda i ĉuli, jer je bio prisutan na svim većim TV stanicama i novinama koje imaju neko znaĉenje. Opet nešto novo i opet nova škola i opet novi devizni novĉani raĉuni za pohaĊanje iste …  Naredne 3 godine to radimo i kao tim imamo uspona i padova, ali ja i dalje imam neku neostvarenu ţelju, a to je da osetim ĉari pravog MLM-a, a ne da budem vlasnik jednog takvog sistema da sam budem na terenu i da osetim hleb koji jedu netvorkeri kako bih mogao da im budem pravi lider. Ono što traţite to Vam se i dogodi ako ste u tome dovoljno istrajni. Tako se meni dogodilo da se ukljuĉim u prodaju polisa ţivotnog osiguranja. Dopadala mi se ĉinjenica da su to zvali “kraljicom prodaje”, jer onaj ko nauĉi da prodaje nešto što se ne vidi i za šta dobra većina, bar kod nas u našoj zemlji, misle da im ne treba, taj jeste ili sigurno postaje majstor prodaje! Moram da Vam se pohvalim da sam bio veoma uspešan u tome ili sam ja barem tako mislio …. Naime, ja sam na poĉetku radio baš onako kako rade svi poĉetnici… Zvao sam i zakazivao sastanke sa ljudima koje znam i koji mene znaju i tu sam pravio lepe i “jake” polise ( polise velikog iznosa) … MeĊutim, kada sam istrošio moje “tople kontakte” tada nastaju problemi i od tada ja intenzivno pokušavam da naĊem jedan postojan i lak naĉin nalaţenja novih klijenata. To moje traganje je trajalo taĉno 5 godina! Voleo bih da su mi moji mentori rekli kroz šta ću taĉno da proĊem na tom putu, ali…. naţalost nisu, jer bih mnogo ranije bio na ovom mestu gde se danas nalazim i sve to sa manje nerviranja i frustracija. Ne bih morao biti u situaciji da imam par novĉanica u dţepu i velika oĉekivanja i nadanja u glavi. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

14


Alfa lider 2011 Jednostavno bih znao da je to normalan put i proces sazrevanja i uĉenja tog posla. Ovo je moje priznanje koje nisam do sada podelio sa mnogo ljudi… Ja sam bio ĉovek koji je radio sve kako bi našao naĉin da idem na svaki trening koji je firma radila. Ja sam kupovao svaku knjigu i svaki CD koji je bio vezan za liĉni ravoj i napredak. Ja sam se toliko nekomforno osećao kada bih trebao da pozovem nepoznatu osobu da joj zakaţem sastanak da sam nalazio svaki novi razlog samo da to izbegnem. Imao sam beskrajan broj pitanja za mog mentora. Beskrajno mnogo sastanaka sa njim i višim mentorima, ali kad sam trebao da pozovem nekog meni se poĉela prevrtati soba u kojoj sam se nalazio. Priĉali su mi da će se to promeniti sa vremenom i da ću postati opušteniji…, ali ja u to nisam verovao… Nisam radio kako treba i nisam zaraĊivao koliko sam trošio i rezultat Vam je jasan… Gomila dugova i gomila problema….. Ovaj period frustracije nikad neću da zaboravim i zato i pišem ovu knjigu kako bih Vas spreĉio da proĊete isti taj naĉin i pravite moje greške. Nakon 5 godina mog razvoja u netvorkingu i rada u teškim uslovima ojaĉao sam i napravio veliku strukturu koja radi samostalno. ALI… Pitao sam se da li moji saradnici pogotovu oni koji su novi i koji nemaju neko okruţenje niti ţelje, a ni vremena da sada grade neke strukture od nule pa za narednih 4-5 godina, da li i oni moraju da proĊu isto?!?!? Vala naći ću naĉin da oni ne moraju da udaraju u zidove koje sam ja udarao samo da bi došli do vrata kroz koja sam ja prošao… Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

15


Alfa lider 2011 Zato ću naći naĉin na koji će moji saradnici i svi ostali novi ljudi koji se sretnu sa ovim poslom moći da dolaze do svojih klijenata i kontakata, a da ne dosaĊuju svojim roĊacima, prijateljima i komšijama . Naći ću naĉin da reše problem potencijala i da reše problem neprijatnosti telefonskog poziva…. jednostavno tako što NEĆE morati da zovu ljude, već će se ljudi njima javljati!!! Pritom taj proces mora biti potpuno automatski! Sad iskaĉe pitanje… Kako on uopšte misli da reši takve probleme koje imaju mnogo ljudi u ovoj industriji? E, to je ono što ću Vas ovde nauĉiti i pokazati Vam kako je moguće sve ovo raditi i osećati se potpuno opušteno i ugodno! Pokazaću Vam kako je moguće dolaziti do novih kontakata, a da ne zatraţite niti jednu preporuku, niti da prvi okrenete telefonski broj. Nauĉićete kako da Vam se javljaju klijenti koji ţele ono što Vi promovišete! I još mnogo veoma pikantnih stvari koje će Vaš ţivot uĉiniti mnogo, mnogo lepšim i boljim u to sam siguran!!! Hajde da poĉnemo!!!

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

16


Alfa lider 2011

1. ŠTA JE IZVOR LIĈNE PRIVLAĈNOSTI Prvo dozvolite mi da Vam kaţem da ono što ćete ovde da otkrijete nije izmišljena priĉa, već iskustvo iz realnog biznisa, a što se tiĉe psihologije koja će biti tema stara je koliko i samo ĉoveĉanstvo! NIJE SVAKO LIDER kada je reĉ o ovoj industriji. Lider je onaj ko napravi veliki rezultat. Taĉka. Tek da znate da 99% ljudi nikad ne uspe da napravi novac u ovom poslu da moţe da ţivi od njega, a kamoli da ima prihode koji su veći od proseĉnih u zemlji u kojoj rade! Otkrivanje ove metodologije je bilo pravo otkriće i promena ţivota na bolje, a biće i za Vas, u to verujem. Ja sam zvao stotine ljudi da im zakaţem sastanke ili prezentacije. Drţao sam stotine prezentacija.... Uzimao sam stotine preporuka.... A onda sam došao na „genijalanu“ ideju i dao sam oglas i posle zakazivao sastanke ljudima koji su traţili posao... O ĉoveĉe kako je to gubljenje vremena bilo. Priĉao sam danima sa ljudima koji nikada nisu imali poslovnog iskustva da mogu, ili da bar ţele da budu preduzetnici. Priĉao sam sa ljudima koji su ustvari ţeleli posao za platu, “sigurnost”, od 01. do 01. u mesecu, jednostavno to nije bila moja ciljna grupa. I opet sam pogrešno video. “Od drveta nisam video šumu”! Radio sam intervjue, organizovao razgovore za posao po hotelima. Zakupljivao sale koje sam koristio kao kancelarije i gde sam drţao razgovor za posao. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

17


Alfa lider 2011 Predstavljao program ljudima koji ne zasluţuju i ne cene ni svoje dragoceno vreme, pa zašto bi moje. To nisu bili ljudi sa kojima sam mogao, ţeleo da uĉim, da radim, da delim. Išao u poštu i slao flajere. Ostavljao poruke po retrovizorima…. Jednom reĉju muĉno, poraţavajuće, ma FUJJJ! Shvatio sam da ne ţelim da provedem narednih 15 godina radeći ove gluposti!!! Shvatao sam da bi sve bilo potpuno drugaĉije kada bi ljudi zvali mene umesto ja njih. Moja raĉunica: Kad bi me zvalo 3 – 4 ĉoveka dnevno to bi bilo oko 100 ljudi meseĉno i da imam svega 5% realizaciju ja bih imao 5 polisa liĉnih na meseĉnom nivou i bar 3 saradnika, a 20 potencijalnih kandidata... O ĉoveĉe, pa taj bi posao bio zabava !!! Ovo je ono što bi bilo osnov koncepta NETmanija Sistema (www.netmanija.com) Zato i knjiga nosi naziv “Alfa lider”. Upravo će tamo i da odnese Vaše poslovanje kada je budete primenili… Dakle postoje dva naĉina da se radi ovaj biznis: DA TE SLEDE .. ILI DA SLEDIŠ .. “Lovac ili lovina” Izbor je Vaš, Vi odluĉite! Ja biram prvi, a Vi? Sada se postavlja pitanje: Kako biti sleĊen od strane drugih ljudi? Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

18


Alfa lider 2011 Šta je to što ĉini neke ljude liderima, a druge ne? Zašto su neki ljudi slavni? Zašto ljudi gledaju “relity show-e”? Zašto iz neke grupe ljudi, gde su na prvi pogled svi isti i imaju iste mogućnosti, poĉinje da “štrĉi” da se izdvaja jedna osoba ali samo jedna? Zašto neke ljude jednostavno drugi slede ili ţele da ih slede? Odgovor je tu pred nama od kako postoji ĉovek, a odgovor leţi na jednom mestu, a to je: Ljudska psihologija! Znate li to, da ako liĉite na nekoga, ako ţelite da ga sledite, poštujete i cenite nije uopšte stvar Vašeg izbora? To je verovali ili ne stvar biologije. To je instinkt za preţivljavanjem! Koji nam je usaĊen u gen i koji ţivi sa nama i pomaţe nam da ostanemo ţivi. Jednostavno “gola borba za opstanak”, za sebe! Ĉovek je socijalno biće i ţivi u grupi. Zašto u grupi? Zato što tako ima mnogo veće šanse da preţivi. To je instinkt koji je ugraĊen u nas. Sada u svakoj grupi imamo jednog lidera i to je ALFA lider. Šta on to daje ostalima da bi ga oni sledili? Šta on to ima u sebi što drugi nemaju, a ţele?! To je suštinsko pitanje i evo Vam odgovor: On im daje nešto, što je njima (grupi) potrebno!!! Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

19


Alfa lider 2011 Nešto što oni iskreno ţele, a ne znaju kako to da dobiju! To je to! Ljudi ne mogu da preţive sami i zato su formirali zajednice istomišljenika, sledbenika, porodice. Zajednice onih kojima mogu da veruju. Svaki lider daje sledbenicima ono što njima treba inaĉe ga ne bi sledili... Nekad u prastara vremena je to bila zaštita i znanje gde se nalazi lovina i kako da je uhvate. Kasnije je alfa lider znao kako da se grupa zaštiti od neprijatelja, znao je veštine koje su pomagale da grupa preţivi i razvija se, znao je i “imao” to nešto što drugi nisu... Da li mislite da se danas nešto od toga promenilo? Ništa znaĉajno… Danas ne brinemo kao porodica toliko o tome gde je hrana, ali brinemo da li ćemo imati ĉime da je kupimo…. Znaĉi alfa lider moţe da nas nauĉi danas kako da kao grupa doĊemo do “lovine” tj. novca!! I da nas zaštiti tako što će nam dati legalan sistem koji nam omogućava da dobijemo ono što nam je potrebno… inaĉe zašto bi ga sledili! Dakle mi smo kao ljudi setovani veoma dobro da nas privlaĉe oni ljudi koji imaju da nam ponude vrednost. Takvi ljudi postaju atraktivniji za mase, ljudi više ţele njihovu vrednost, tj. ono što oni imaju da ponude. Kada se za neku ţenu kaţe da je atraktivna, tj. privlaĉna? Kada ima šta da ponudi muškarcima više od ostalih devojaka. To je u ovom sluĉaju lepota…. Devojke mogu biti atraktivne i ako nisu toliko lepe, jer lepota je diskutabilna zar ne, ali imaju opet da ponude nešto što je potrebno muškarcima. A to je osećaj da su bitni i da su joj potrebni. Da su iskreno posebni za njih. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

20


Alfa lider 2011 Kod muškaraca se danas više boduje u smislu atraktivnosti njegov biznis, socijalni i monetarni status i edukovanost nego sirova fiziĉka snaga kao nekad. Zašto ljudi ţele da se druţe sa slavnim osobama (“celebrities”)? Zato što kada ste u asocijaciji sa takvim osobama dobijate i Vi na vaţnosti u oĉima onih koji to nisu, A JAKO TO ŢELE BITI. Postajete privlaĉniji onima koji nisu u toj grupi koja se druţi sa slavnim liĉnostima, a oĉajniĉki ţele da budu “unutra” – “insajderi”. Postoje dve lekcije koje moramo da apsolviramo:

Lekcija Br. 1.

Ljudi podsvesno idu za onim liderima koji imaju osobine voĊe, koji imaju visoka moralna naĉela i visok nivo liĉne vrednosti.

Lekcija Br. 2.

Da bi napravili ogroman posao u netvorkingu potrebno je da postanete lider i da razvijate vrednosti koje posle moţete ponuditi drugima. Sigurno ste videli u firmama u kojima radite da se tu “muvaju” ljudi koji nemaju ove kvalitete i koji moţda i ne zasluţuju te pozicije, koji se muĉe da urade bilo kakav rezultat? Ali… Oni prvo moraju da porade na svojim liĉnim vrednostima koje bi kasnije mogli da ponude drugima. Ovo je proces! Konstantan rad! To je precizno reĉeno dug proces koji traţi stalno menjanje sebe, uvek na pozitivno naravno, a to nimalo nije lako, naprotiv ume da bude jako teško. “Loše navike se lako usvajaju ali se sa njima teško ţivi, dobre navike se teško usvajaju ali se sa njima lako ţivi….” Ili što bi naši stari rekli “Na muci se poznaju junaci”. Pa da Vas vidimo! Ljudi nikad neće ţeleti da poĊu sa Vama u neki posao netvork marketinga zato što misle da je firma koju predstavljate dobra…. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

21


Alfa lider 2011 Poći će sa Vama samo iz jednog jedinog razloga, a to ste VI !!! Da dobro ste ĉuli i videli, poći će zbog VAS sa velikim “V”! Ponoviću… Poći će sa Vama zvog Vas samih !!! Zato, prestanite da idete okolo i da govorite kako je firma u kojoj radite super, perspektivna itd., već poĉnite da radite na vrednostima koje Vi moţete da date drugima. Te vrednosti su u Vašem sluĉaju ZNANJE i NOVE VEŠTINE! Te vrednosti, tj. ta glavna vrednost ste VI! Samo jednu stvar da odmah rašĉistimo…

“LIDER SE NE RAĐA, LIDER SE POSTAJE” I to se postaje svakodnevnim radom na sebi i svojim veštinama kao i stalnim unapreĊivanjem sebe i još vaţnije deljenjem znanja koje steknete onima kojima je potrebno i koji to znanje ţele. Sada ćemo da definišemo koje faze postoje u procesu sazrevanja ka lideru kako bi mogli da vidite gde se nalazite i šta Vam je za raditi da biste se promenili i postali lider kakav ţelite da budete. Prema podeli koju je napisao moj mentor Mike, razlikujemo tri tipa ljudi: 1. Alfa 2. Pri-Alfa 3. Beta ljudi Ako ste osoba koja brine šta će drugi misliti i reći o Vama, kako će da Vas procene, doţive, prihvate, onda ste Beta ili Pri alfa tip ĉoveka. Znate li šta je to što povezuje ljude u socijalne grupe danas? Verovali ili ne, to nije niti posao koji radite niti koliko novca imate. Nije ni status koji imate.., već je to: Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

22


Alfa lider 2011 STANJE VAŠE SVESTI ( NAĈIN MIŠLJENJA i RAZMIŠLJANJA) Ljudi ĉesto misle da je novac to što odreĊuje ljude i misle da kad bi imali više novca druţili bi se sa bogatijim ljudima…. to jednostavno nije tako. Jer kad bi ti ljudi DRUGAĈIJE RAZMIŠLJALI IMALI BI VIŠE NOVCA. To je pravi razlog zašto u bogatim krajevima nema siromašnih…. zato što siromašni RAZMIŠLJAJU kao siromašni i zato i JESU siromašni. Samim tim nikad neće ni biti u bogatom kraju. Mi odluĉujemo u koju ćemo grupu i gde ćemo pripasti a ne neko drugi. Jedina osoba koju ne moţemo da slaţemo smo mi sami, jer ne moţemo da foliramo naša uverenja. Ako to i ĉinimo, ĉinimo to samo sebi samima i laţemo i varamo samo sebe i ne volimo sebe i ne ĉinimo dobro sebi, pa kako onda da ĉinimo dobro drugima i da im pomognemo kada to ne ĉinimo ni za sebe! Ono u šta veruješ da jesi to i stvarno jesi! Sada dolazimo do taĉke gde poĉinjemo od sledbenika da postajemo Pri- alfa i ALFA lider. U poĉetku morate da se pozicionirate kako bi u sebi izazvali osećaj kakav ima pravi lider. Da se uţivite u ulogu, kao što glumci to ĉine, oni to ĉine sa tolikom strašću da im ponekad moţe predstavljati problem vratiti se u normalan tok i ţivot, pogotovo ako je u pitanju zahtevnija i “teška” uloga. Naravno, rekosmo bez fanatizma, ali morate dati sebe, uloţiti, probati dok ne uspete. Jer najveći problem je u tome što mnogo ljudi ostane na ovim “kozmetiĉkim” promenama i nikad ne stigne da uradi nešto više za sebe. Nemaju vremena, jer moraju da ”poziraju”, a upravo je to ono što ih sputava da stignu do cilja! Poziranje je dobro ako je samo povremeno, jer ćete u protivnom uvek biti provaljeni od strane Vaših saradnika i viših mentora, tj. ljudi koji su prošli kroz to, kao i od klijenata… drugim reĉima poziranje kao takvo se ne isplati. Ali poziranje koje ima za cilj da u Vama probudi lidera je samo jedan trenutak u razvoju Vaše liĉnosti i ako Vam neko kaţe da Vi niste lider, Vi slobodno moţete reći “Da taĉno, nisam JOŠ uvek, ali biću i to vrlo brzo”. I verujte u to i biće tako, jer to je stvarno tako. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

23


Alfa lider 2011 Moramo da izaĊemo iz naše zone komfora i da proširimo našu zonu uticaja tako što ćemo rastegnuti zonu “komfornog delovanja” Šta je zona komfornog delovanja objasniću kasnije. Na putu ćete nailaziti na zadrţavanja i na probleme koje će Vam praviti znate ko? Na ţalost, Vaši najbliţi…. porodica i prijatelji. To rade iz “najboljih namera”, ali znate onu izreku “put do pakla poploĉan je dobrim namerama.” Ili jednostavno ne znaju za bolje ili se boje… Zato pamet u glavu i ĉuvajte svoje snove od kradljivaca energije i snova. Gajite ih, negujte kao najneţniji unikatni cvet. Ĉuvajte ciljeve od onih koji će ih srušiti zato što “misle najbolje”. Cela ova knjga je posvećena upravo tome da preĊete na VIŠI NIVO svesti, a to nije tako lako. Svaki lider je bio tu gde ste Vi sada i prošao to i video to. I to uvek imajte na umu!!! Morate da verujete da nešto moţete kako bi to mogli i da postignete. Ponekad nije dovoljno samo ţeleti, morate se pokrenuti. Evo šta radi jedan nadolazeći lider u svojim aktivnostima i izlasku iz zone komfora... 

Nalazi nove saradnike i poĉinje da ih trenira.

Daje im precizne instrukcije šta i kako dalje i šta taĉno treba da rade.

Na svim mestima ima drţanje koje dolikuje budućoj alfi.

Preuzima liĉnu odgovornost (ovo najĉešće nedostaje ljudima) za ono što radi i za zadatke koje daje drugima koje oni treba da obave. Za svaki uspeh i neuspeh.

Zašto ĉesto nedostaje preuzimanje liĉne odgovornosti? Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

24


Alfa lider 2011 Zato što je to uticaj sredine…. Celog ţivota su Vas uĉili da izbegavate odgovornost i da ne treba da grešite. Kako? Tako što se smatra da je greška nešto loše što treba izbegavati i što se kaţnjava. Netaĉno, na greškama se uĉi. Setite se, šta bi se desilo kada bi ste nešto pogrešili kao dete….? Šta bi Vam roditelji rekli, uradili? Kakvo bi bilo stanje u kući? Bivali ste kaţnjavani za to, zar ne?! Nema izlazaka, gledanja crtanih filmova, “idi u svoju sobu” itd. Zabrane, zabrane, zabrane! Šta se dešavalo u školi kad pogrešite….? Kaţnjeni ste (Loša ocena, ukor, prekor….) Rezultat svega toga je… IZBEGAVANJE ODGOVORNOSTI! Ĉovek kao biće uĉi na greškama. Kako uĉimo da hodamo? Tako što pokušavamo, grešimo, padamo, ustajemo, ponovo padamo, pokušavamo i dalje, pa opet ispoĉetka… grešimo, padamo… i na kraju prohodamo! Uspeh, pobeda. Da li beba razmišlja šta će reći drugi, da li će mi se smejati, da li ja to mogu, pa vidi kako sam mala, NE… ona jednostavno pokušava i pokušava i pokušava! Prirodni Alfa lider, zar ne? Tako mala a tako mnogo moţe da nas nauĉi. Kako uĉimo da priĉamo? Tako što pokušavamo, grešimo, izgovaramo pogrešno reĉi i vremena, ali pokušavamo i dalje… Dok jednog trenutka ne progovorimo.

Kako uĉimo da pišemo? Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

25


Alfa lider 2011 Kao da vozimo bicikl? Kako da vozimo automobil?... A kako uĉimo biznis? Zašto bi to bilo drugaĉije od sveg ostalog uĉenja?!?!?!!? Kako postajemo to što jesmo?! Ĉovek uĉi na greškama! Tako se uĉi i liderstvo. Lider uĉi da donosi odluke svaki dan i da vodi ljude i da prihvata odgovornost za svoja dela i odluke. Svako greši, pa i lider, ali razlika je u tome što lider prihvata samoodgovornost za svoje odluke i što je najvaţnije UĈI NA GREŠKAMA! Neke odluke su i biće jako teške zbog ovoga i onoga, ali to je sastavni deo ţivota, to je sazrevanje. Zato, NE BOJTE SE DA GREŠITE. Radite i grešite samo tako ćete nauĉiti nove veštine, jer je to prirodan put razvoja. Ali nemojte ni dozvoliti da svaki put “ponavljate razred”, jer to onda znaĉi da niste ništa novo nauĉili a to nije dobro. Hajde sada da vidimo kakvi su to beta tipovi ljudi? Takvih je naravno najviše, jer takav stav prema ţivotu zahteva najmanje truda. To su ljudi koji se drţe svoje zone komfora, koji nisu sigurni u sebe i svoje znanje i veštine, a i ne ţele da ih usvajaju i napreduju. Nemaju mnogo liĉne vrednosti, pa ne mogu da je ponude ni drugima. Ne vole da donose odluke već reaguju onako kako im se uĉini da u odreĊenoj situaciji treba da urade. Deluju bez plana i stihijski. Osobine (mane) koje ih dele od uspeha su: 1. Lenjost - vreme koje je protraćeno. 2. Oklevanje - odlaţu poslove koje treba da urade odmah. 3. NeusresreĊenost - rasipaju vreme potrebno za glavne stvari na sporedne – nemaju fokus. 4. Nestrpljenje - nikad se ne spremaju dovoljno, niti planiraju i nemaju upornost, “strpljen – spašen”. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

26


Alfa lider 2011 Nećemo posvetiti puno vremena ovoj grupi ljudi, jer za biti “beta” ne treba ĉovek da se specijalno trudi već da se prepusti strahovima i to je to.  Da ţivotari od danas do sutra, da ne sanja, ne ţeli, da umre i ne otpeva muziku koju je imao u sebi! Da ne ceni, ne uvaţava, ne poštuje, jednom reĉju da ne ţivi. Kakva šteta za njih!!! Hajde da vidimo kako izgleda jedan Alfa lider!

To su ljudi koji su upravo onakvi kakvi bi ostali ţeleli da budu, postanu i ostanu. Imamo primera “Alfa” ljudi oko nas samo treba da ih uoĉimo … npr: Ĉovek koji ima najlepšu devojku je „Alfa“. Devojka koja je na bini i kojoj se divite je „Alfa“, ona je odevena sa stilom i ima dostojanstvo. Ĉovek koji vozi veoma skup automobil je alfa. VoĊa neke veoma male organizacije je alfa ...

Ono što ĉini “Alfu” je pre svega njegov mentalni stav i postupci. Oni prirodno privlaĉe druge ljude, jer zraĉe samopouzdanjem i odaju sigurnost. Oni imaju mnogo nekih pravila koja ţele da poštujete, ako ţelite da budete sa njima u društvu i uţivate u njihovom društvu. Oni taĉno znaju šta hoće i fokusirani su na postizanje ciljeva. Imaju puno ljudi koji ţele da budu u njihovoj blizini. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

27


Alfa lider 2011 Imaju dobar life style (ţivotni stil) i paze na sebe.

Vode raĉuna o svom fiziĉkom izgledu.

Izgleda kao da sa lakoćom povedu i vode ljude za sobom. Oni vole i štite one koji su im vaţni. Uvek zraĉe pozitivnom energijom.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

28


Alfa lider 2011 Oni rade ono što većina ljudi nije u stanju ili ne ţeli da uradi. “Alfa” u netvork marketing industriji znaĉi da u svojoj strukturi ima više hiljada ljudi. On nikad ne mora da ljude u nešto ubeĊuje niti uverava ne mora da odgovara na pitanja o svojoj zaradi. Puno ljudi hoće da radi sa njima i oni dolaze u situaciju da biraju saradnike i da neće da rade sa svakim. Jednostavno njihovo vreme je skupo i neće da ga troše na svakog. Da li bi voleli i Vi da budete u takvoj situaciji nekad? Naravno da bi voleli… i znate li šta ….? Nemojte sad da se iznenadite…… Nemate izbora ako ţelite da budete pravi igraĉi u ovoj industriji. Ako ţelite da budete uspešan netvorker onda morate postati alfa lider. To ima višestruku korist za Vas, kako u poslovnom tako i u privatnom ţivotu. Morate biti uspešni na svim poljima, jer ako samo jedno nije kako treba, Vaša ţivotna energija će biti preseĉena i nećete savršeno funkcionisati u celosti, tj. morate biti kompletna liĉnost. Alfa lider vaspitava svoju decu da budu “alfe”, što im znaĉajno pomaţe da postignu znaĉajno više u ţivotu a to je velika stvar! Uspešan biznismen ili preduzetnik je po definiciji “Alfa”. Dakle ako ţelite da budete uspešan poslovnjak morate postati “Alfa lider”. Ovaj biznis kojim se bavimo je mentalni posao i ako uspete da budete mentalno jaki i stabilini onda će i ovaj posao da Vam bude lak. Postati “Alfa” !!! Kako?! Verovali ili ne, ali postoji jedan veoma lak naĉin da to i uradite…. Evo kako…. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

29


Alfa lider 2011 Najjednostavniji naĉin da to postignete jeste da naĊete “Alfu” i da poĉnete da ga “oponašate”!

Namerno je ovo stavljeno pod znake navoda, jer oponašanje treba da bude poĉeto od kozmetiĉkog oponašanja a zatim sadrţano i zadrţano na onom suštinskom nivou. Pre svega nauĉite da oponašate njegov mentalni stav!!! Tako ćete polako poĉeti da se osećate kao “Alfa” i poĉećete da ţivite u mentalnom izobilju…. To znaĉi da nećete više da delujete iz taĉke potrebe… Potrebe za saradnicima… Potrebe za novcem… Potrebe za neĉim ili nekim… Jer, kada delujete iz pozicije da Vam je nešto potrebno gubi se osećaj mentalnog izobilja i nastaje osećaj limitiranosti (ograniĉenja) i ţivljenja u nekim granicama koje nisu izobilje!!! Postoji jedna sjajna reĉenica koja plastiĉno objašnjava poziciju kad ti nešto treba: Ide ovako: ”Nisam ja narkoman pa da moţe bilo ko da me ucenjuje”. Zavisnik deluje samo iz pozicije potrebe! Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

30


Alfa lider 2011 Ovo je naravno veoma drastiĉan primer, ali je cilj ispunjen.  Hajdemo dakle u jedan “alfa svet”… “Alfa lider” ne pati od toga šta će drugi reći… od toga boluje beta saradnik. Alfa ne reaguje na kriticizam dok on pogaĊa betu veoma jako…. beta onda traţi ko je odgovoran i pošto nije samokritiĉan i ne prihvata odgovornost on traţi nekoga za to… Ĉesto beta okrivi alfu! Alfa ne dozvoljava da njegov kriticizam utiĉe na njegov rad i ţivot već ide dalje. Ako hoćete da budete “alfe” u našoj industriji morate sami da diktirate uslove i da ako neko ţeli da radi sa Vama mora da zna da će to biti pod Vašim uslovima. Vi kao „Alfa lider“ ste duţni da zaštitite svoje ljude! Duţni ste da im dajete jasna uputstva šta treba da rade i kako to da rade! Vi kao „Alfa lider“ morate da preuzmete rizik i odgovornost za sve svoje akcije i postupke. Muškarac “alfa” je uvek opušten ĉak i u veoma teškim situacijama. Ţena “alfa” uvek sedi pravo i kreće se dostojanstveno i sa stilom!

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

31


Alfa lider 2011 Moţda Vam se ĉini da nije lako bit “Alfa lider” … Naravno da nije, zato sam i na kraju prethodnog pasusa reĉ “Lako” stavio pod znake navoda. Nijedna promena na bolje u ţivotu nije laka, nijedna doneta odluka nije laka, ni jedno ulaganje sebe nije lako, nijedna borba… zato to uĉimo da radimo korak po korak, dan po dan, deo po deo, a na kraju pobeda je naša i lepa. Zato opet kaţem, U pravu ste nije lako! Ali… Sve što vredi ne postiţe se lako, ali kad se jednom dostigne ţeljeni cilj plodovi uspeha su uvek mnogostruko vredniji od truda koji je uloţen! Sada ću Vam sve ovo vezano za “alfu”, tj. “Alfa lidera” svesti u jednu jedinu reĉenicu, kako bi mogli da imate to u svom umu… Što više vrednosti moţeš da ponudiš drugima to ćeš više biti ALFA!! I to je to!!! To je tajna!! Sad se verovatno pitate: o kakvoj vrednosti sad ovaj priĉa? To je odliĉno pitanje! Volim konkretna i direktna pitanja. Evo i odgovora koji ovog puta neće biti u jednoj reĉenici… Priĉaćemo ovde sada samo o jednoj vrednosti, a to je ZNANJE! Ako imate probleme da uvedete ĉoveka da radi sa Vama i to Vam ne polazi za rukom…. razlog je jednostavan… Nemate dovoljno vrednosti da mu ponudite. Da bi ste imali šta da mu ponudite, prvo što je neophodno je da znate više od njega. Eto nas kod znanja... kad Vi nešto znate što on ne zna znaĉi da Vi imate neku vrednost koju moţete da mu date! Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

32


Alfa lider 2011 Priliĉno konkretno i jednostavno zar ne?! Pravi poĉetak graĊenja Vaše vrednosti je da povećavate Vaš nivo znanja. To je upravo ono što dobijate kroz Netmanija sistem: www.netmanija.com Izreka kaţe: ”Nema znanja koje nije moć” i ovo je apsolutno taĉno. Dakle Vi ĉitanjem ove knjige stiĉete moć samim tim što stiĉete znanje. Korišćenjem Netmanija Sistema Vi stiĉete moć, jer stiĉete svoje znanje! Pre nego što nastavimo, bilo bi fenomenalno da proĊemo ovo… Dobijam puno pitanja od ljudi sledeće sadrţine: “Proĉitao sam mnogo knjiga o uspehu, kao što je ova tvoja i zašto bi trebao da kupim još i ovu tvoju?” Ili “Da li će mi Netmanija Sistem pomoći da zaradim puno novca?” Ovde je jedna stvar sigurna…. Oni ljudi koji postavljaju ovakva pitanja nikad neće napraviti ništa... A znate li zašto? Zato što imaju pogrešnu postavku stvari i gledanja na sve. Zato što misle da uspeh zavisi od neĉeg VAN NJIH SAMIH! Gospodo..... USPEH ZAVISI SAMO OD VAS... SVE ŠTO VAM TREBA U ŢIVOTU, SVAKA SNAGA, POHVALA, PODSTREK… SVE TO IMATE U SEBI I SVE JE TO U VAMA, ZAPAMTITE TO! MORATE VIŠE DA VERUJETE U SEBE I DA IMATE SAMOPOUZDANJE!!! Sve zavisi od Vašeg mentalnog stava i akcije koju preduzimate, a sve ostalo je samo oruĊe koje Vam u svemu tome pomaţe. Naravno da ima puno knjiga o uspehu, jer je to veoma vaţna tema za ĉoveka i naravno da postoje sistemi koji Vam pomaţu da neke stvari uradite lakše, ali ako Vi NE PREDUZIMATE AKCIJU i ne prionete na dela, ne usvojite pravi naĉin Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

33


Alfa lider 2011 razmišljanja… nema te knjige, niti sistema koji će od Vas napraviti uspešnog ĉoveka!!! Nijedno znanje Vam neće samo ući u glavu, nijedan uspeh neće doći bez puno prethodnik neuspeha, zato prvo Vaša ĉvrsta odluka, pa hrabra dela i uspeh je neizostavan! Svaka knjiga je vaţna i treba je kupiti, ali je još vaţnije šta nauĉiš iz nje i najvaţnije je da PRIMENIŠ TO ŠTO SI NAUĈIO!!! Bez primene znanja nema niĉega!! Ako je neko napravio više novca od Vas, to je samo zato što je radio više i brţe nego Vi. Znao je nešto što Vi tad niste. “Ako nisi tamo gde ţeliš biti … verovatno nešto ne znaš!” Ako ţelite uspeh i da zaraĊujete mnogo, mnogo više novca nego što ga trenutno zaraĊujete onda morate da investirate mnogo više novca u Vaše znanje. Uĉenje nikad ne prestaje! Investirajte izmeĊu 5.000 i 10.000 eur na razliĉite kurseve, knjige, konsultacije i mentorstva u što kraćem vremenskom periodu i imaćete extremno mnogo znanja koje moţete da ponudite drugima. Imaćete znanje koje 98% ljudi u ovoj industriji samo sanja, a samim tim postaćete “alfa” koga drugi slede i ţele da rade sa Vama!!! Ono što razllikuje one što ţele da uspeju, od onih koji to samo deklarativno kaţu je realna akcija. Prva akcija je ulaganje u svoje znanje… Ja sam do sada investirao preko 20.000 eur u razliĉite kurseve, predavanja knjige i sl. Neki od kurseva su bili samo putem interneta i telefona na engleskom jeziku… Poslednji koji smo moja supruga i ja završili je koštao okruglo $6000. Volimo da gledamo lica ljudi kad im kaţemo koliko smo platili 3 meseca kursa gde smo se sa našim trenerom ĉuli jednom nedeljno u ta tri meseca. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

34


Alfa lider 2011 To je bilo 12 razgovora telefonom, a cena je $6000 znaĉi da je svaki razgovor koštao po $500. To je za mnoge ljude neshvatljivo, ali postoji raĉunica koja je više nego povoljna za nas!!! Ono što smo nauĉili nam je donelo mnogo više nego što smo platili taj kurs.  Netmanija Sistem je napravljen da bi olakšao ljudima sticanje znanja i novca, mnoge stvari koje smo nauĉli su upravo iz tog sistema. Ne bojte se da investirate veliki novac u Vaše znanje jer tako imate najveće šanse da novac oplodite milion puta! Sve što budete više zaraĊivali treba više da investirate u Vaše znanje jer ne postoji trenutak kada moţete reći “E sada znam SVE”.  Samo “beta” tipovi se nadaju da će naći ĉarobni recept kako se obogatiti brzo i lako!!! Tako nešto ne postoji!! Taĉka. Od svih CD-ova što kupite, ĉlanarina koje platite da bi nauĉili, knjiga koje preuzmete sa interneta, kurseve koje završite …… Potrebana je samo JEDNA ideja ili jedna reĉenica koja moţe da Vam promeni ţivot i da Vam se isplati u milionskim iznosima!!! Slušajući i gledajući predavanja i webinare koje Vam daje Netmanija ili bilo koji drugi sistem tog tipa i knjige koje tamo moţete da peuzmete, povećavaju Vaše šanse za uspeh i Vašu vrednost za druge ogroman broj puta …. I to je apsolutno neverovatno! Sve ovo o ĉemu smo priĉali ĉini da budete bolji i uspešniji, a ja sam siguran da Vi to moţete da uradite!

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

35


Alfa lider 2011

2. EMOCIJE KOJE VAS SPUTAVAJU Kada ljudi poĉinju ovaj posao ulaze u njega veoma emotivno i veoma ih pogaĊa sve što se dešava. Tada su njihove emocije i ponašanje kao loša nedelja na berzi… To znaĉi da imaju nagle skokove i padove, a to je sve zbog emocija koje su ukljuĉene u svaki segment delovanja. Kada zovu nekog iz svog bliskog okruţenja, pa to je kao da im sve zavisi od toga da li će taj poziv biti uspešan ili ne. Kada razgovaraju sa nekim i ta osoba ih, ne daj Boţe odbije…, tad nastaje takvo razoĉarenje da padaju u potpuni oĉaj… Kada neko moţda kaţe nešto loše o toj ideji koju zastupaju ili promovišu ima za rezultat dane pune crnih misli, slutnji za najgore… strahova. Strah je najopasniji ĉovekov neprijatelj i velika koĉnica u ţivotu, naravno mislim na neopravdane strahove od neuspeha, ostavljanja, jednom reĉju ţivota. Mnogo ljudi “odustane” od ţivota i sebe mnogo pre vremena, zbog slabosti, neznanja, a samo jedan ţivot imamo, samo jednu muziku da odsviramo, muziku naše duše koja je samo naša, jedna i jedina i neponovljiva. Posle takvog mentalnog rolo-kostera nije ni ĉudo što većina saradnika odustane. Mentalno se premore, što posle dovodi i do fiziĉkog zamora i malodušnosti  Sve je to normalno i tako…..ljudski!  Svi smo mi to prošli i zato Vam govorim da znate šta Vas ĉeka ili ako ste u toj fazi da znate da uvek “postoji svetlo na kraju tunela”! Najviše me plaše oni novi saradnici koji polude od entuzijazma i koji ţele da promovišu svoju uslugu ili proizvod svemu što diše!!! Evo i zašto me to plaši … Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

36


Alfa lider 2011 Njihov nivo entuzijazma je veoma visok da kaţemo 100 jedinica, ali ako se razoĉaraju taj će osećaj razoĉarenja otići u - 150 jedinica…. Dakle pad od 250 jedinica koji treba da se savlada …. to je mnogo teško. Kada je kod nekog nivo entuzijazma 50 on će pasti na – 75 dakle sada smo u minusu 125 jedinica što je duplo manje zlo od 250 i lakše se sredi. Ono što hoću reći nije da ne treba imati entuzijazam… naravo da ga treba imati jer bez toga nema ni ovog niti ijednog posla, već da moramo paziti na sitna RAZOĈARENJA i prepreke ka putu uspeha. Ona se moraju ukrotiti i prevazići !!! 95% ljudi koji ulaze u ovaj posao nije imalo preduzetniĉka iskustva pre i zato i reaguju na ovaj naĉin. Da bi postali i ostali uspešni u ovom poslu potrebno je da iskljuĉite negativne emocije i da budete i ostanete uvek samo PROFESIONALAC! Pravi “profy” se oseća kao profy i kad ima uspeha i kad je neuspešan, jer je sve to deo jednog posla i poslovne svakodnevnice! Ako ste Vi emocionalno upleteni u sve ovo, onda kad Vas neko odbije ili sl. kod Vas se javlja emocionalni bol… a iza toga… imamo… Posledica, posledicu, posledice….. Vi više nećete da radite stvari koje morate (pozivanje ljudi) da bi izbegli emocionalni bol. Tako prestajete da radite jednu bitnu stvar u procesu i posledica toga je da izlazite iz posla! Nastupa mentalitet ograniĉenosti, umesto mentalitet izobilja koji je neophodan za ovaj posao. Meni se desilo da mi je veliki deo strukture otišao u drugu kompaniju, ali me to nije ĉak ni usporilo jer sam znao gde idem i šta ţelim i da na putu do tamo ima nebrojeno mnogo ljudi koji ţele da rade sa mnom (to je mentalitet izobilja). Nisam se pitao zašto su to oni uradili, već sam samo išao napred... ka svom cilju. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

37


Alfa lider 2011 Kao kad Vam naplate kaznu za nepropisno parkiranje… Imate dve opcije: 1. da se nervirate danima i da se bavite time kako je taj policajac baš Vas našao i sl. 2. da platite kaznu i idete dalje svojim poslom kako bi zaradili više i osećali se bolje. Najbolji lek za loše raspoloţenje je da se uradi nešto konstruktivno i da se vidi rezultat tog rada. Onog trenutka kada se Vaš emotivni rolokoster završi, tada će sve to što se dešava biti samo još jedan dan na poslu, tada ste postali emotivni profesionalac! Dakle emocije su sad ok, a da vidimo šta nas dalje ĉeka…

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

38


Alfa lider 2011

3. Znate li da Vaš biznis nema veze sa Vašom kompanijom? Ma koliko Vam ovo zvuĉalo ĉudno, a znam da hoće ipak … tako je! Evo i nekoliko argumenata u prilog tome. Da li znate koji je Vaš osnovni posao? Vaš osnovni biznis je MARKETING. Ponoviću, Vaš osnovni bizinis je marketing. I ako nauĉite bolje da promovišete stvari bolje ćete i zaraĊivati i imati uspešniji biznis. Nije uopšte vaţno da li promovišete vitamine, sokove, nakit ili uslugu… Vaţno je da proizvod koji promovišete ima stvarnu vrednost za krajnjeg korisnika. Samo u tom sluĉaju radite pravu stvar i tada će Vas svi korisnici preporuĉivati. Nije nikad novac u ovom ili onom proizvodu, već u znanju kako da promovišete isti. Vaš osnovni proizvod je Vaš marketing sistem (npr. Netmanija) i lideri koji nastaju u procesu. Ovo je sad VEOMA VAŢNO…. Ono što Vi treba da prodajete je marketing sistem koji kupuju Vaši saradnici, a marketing sistem prodaje Vaš proizvod, tj. proizvod kompanije u kojoj ste ĉlan. Molim Vas da obratite paţnju na ovo, jer su ovo dve najvaţnije reĉenice za pravilno shvatanje ovog bizinisa…..

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

39


Alfa lider 2011 Vaš proizvod je marketing sistem, i Vi ga prodajete novim saradnicima, a sam sistem prodaje proizvode Vaše kompanije. Najbolji svetski primer ovog što govorim je McDonald‟s. Ray Krok osnivaĉ McDonald‟s-a je napravio sistem franšize koji je prodavao svojim investitorima koji su dalje kroz taj sistem prodavali teletinu i pomfrit!!!! Dakle: McDonald‟s prodaje sistem (franšizu), a Sistem prodaje teletinu i pomfrit. E sad drugo nešto je koliko ta franšiza košta, naravno da ako ćete na njoj dobro zaraditi jer je poznata, da ćete istu i te kako dobro i platiti, kao i OMV pumpe i sl. Ali iza nas i nama najbliţi sluĉaj je.. Vi prodajete Netmaniju (franšizu), a Netmanija prodaje ono što Vaša kompanija nudi (vitamini, nakit, finansijske usluge…)

NetManija treba da pretvori Vaše kontakte u keš !!! Znaĉi da je to sistem za pravljenje novca koji se moţe nazvati biznis in the box (biznis u kutiji). Naš posao kao promotera i internet marketara je da promovišemo naš sistem našim saradnicima, a sistem da prodaje proizvode koje oni imaju u kompanijama u kojima su ĉlanovi. Druga vaţna stvar koju mi treba da radimo jeste da UĈIMO naše saradnike liderstvu i novim veštinama promovisanja prozivoda i usluga! Jedna jednostavna odluka koja Vam moţe pomoći da ovaj biznis poĉne da Vam ide veoma dobro je sledeća…. Kada iskreno odluĉite da pomaţete drugima tada će se to i desiti i tada će stvari krenuti na bolje. To da li imate dobar marketing plan (kompenzacioni plan) i da li imate dobar proizvod Vam daje šansu samo da postignete Vaše ciljeve brţe, ali ne garantuje da ćete ih postići. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

40


Alfa lider 2011 Vaša garancija za to je Vaša odluka da pomaţete drugima i Vaš mentalni stav “”Alfa lidera”. Ono što ovaj biznis nama omogućava je nešto što nemate u gomili poslova koje ljudi rade…. Objasniću… Ovaj posao nam omogućava da imamo uticaj na veoma veliki broj ljudi, a to znaĉi da moramo da apsolutno vodimo raĉuna šta ćemo napisati i postaviti na internet (mi se bavimo internet marketingom ), jer ta informacija će putovati po planeti godinama i mnogo će je ljudi videti. Sve što postavite na internet davaće informacije godinama i zato je na nama velika odgovornost da dajemo prave vrednosti onima koji te informacije ĉitaju. Svako od nas treba da da neki svoj doprinos ukupnom boljitku na ovoj planeti. Jer ako ne uradimo nešto korisno, vredno, pozitivno… Onda se gubimo u gomili ljudi koja kroz ţivot proĊe kao da mora, jer je ţivot dobila na poklon i ne zna šta da radi sa njim. Ili što bi opet naši mudri stari rekli šaljivo “ProĊeš kroz ţivot ko krava kroz kukuruz”. Polusvesno, animalno, prosto nesvesno. Ţivot je dar i veoma smo kratko na ovom svetu, zato treba da se potrudimo da ga ostavimo boljim mestom nego što smo ga zatekli našim roĊenjem. Bolje mesto za našu decu, potomke… Što bi kinezi rekli, kao jedna velika, istorijska i jaka nacija: Kada bi svaki ĉovek za ţivota zasadio samo jedno drvo i gledao ga kako raste, ostavio bi iza sebe neizbrisiv trag. TakoĊe, jedan od fenomenalnih i plemenitih naĉina da to uradimo jeste da uĉimo druge onome što znamo i da im pomognemo da budu uspešni. Zamislite samo koliki uticaj mi imamo na svoju socijalnu okolinu, jer jedan… samo jedan Vaš poziv upućen nekom novom saradniku moţe da odredi potpuno novi pravac u njegovom-njenom ţivotu !!! Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

41


Alfa lider 2011 Da li ste svesni odgovornosti koju na sebe preuzimate? Zato, molim Vas, budite nesebiĉni u davanju znanja, ne plašite se konkurencije, samo zdrava konkurencija je dobra, postoji samo dobro delo, jer dela jesu ono što ostaje iza nas, samo naša dela govore za nas. Nije cilj samo uvesti saradnika jer nam “treba” novi saradnik (pozicija potrebe je “beta” razmišljanje), već nam je cilj da pomognemo tom ĉoveku i da uĉinimo njegov ţivot lepšim. To je dobra karma, dobro delo, dobar osećaj. Jedan telefonski poziv jednog ĉoveka koji me je pozvao da uĊem u ovu industriju je promenio ĉitav moj ţivot i naĉin razmišljanja, naravno na bolje. Ja sam uveo stotine ljudi u industriju i mnogima je ţivot izmenjen na bolje. Zamislite broj ljudi koji će biti kontaktirani od strane ovog sistema u naradnih 10 godina … To će biti milioni ljudi…. Deo tog broja će poĉeti da se bavi ovim poslom i imaće uticaj ponovo na milione ljudi u narednom periodu i tako dalje. Jedan poziv ili email koji uputite nekome ima neslućen uticaj na dalji tok društva. Zato se Vi trudite da Vaš uticaj bude dobar, da Vi dobro odradite svoj deo posla prema sebi samima, a ostalo će biti lanĉana reakcija dobro se dobrim vraća. Ja verujem u to, trebate i Vi. Evo jedno pitanje koje će da ilustruje ovo o ĉemu govorim: Da li znate kako nastaje tornado?

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

42


Alfa lider 2011 Da li znate šta pokrene jednu tako moćnu silu kao što je tornado?!?!? Evo i odgovora...... ( da li ste spremni?) ĈESTICA POLENA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zamislite samo… Jedna tako mala, nevidljiva stvar, moţe da pokrene jednu veoma moćnu silu koja ima zapanjujuće efekte. Sad je jasnije kakav uticaj moţe da ima JEDAN E-mail koji pošaljete i koji kruţi planetom kroz vreme. Tako velika pokrivenost, za tako kratko vreme. Ceo svet Vam je na dlanu! Dame i gospodo, internet marketari drţite velilku MOĆ u svojim rukama (pod svojim prstima) upravo sada. Pazite šta radite sa njom! Nalazite li da je veoma uzbudljivo da na taj naĉin razmišljate o svom poslu kojim se bavite?!!! Da li ste spremni da nastavimo dalje dame i gospodo…..?

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

43


Alfa lider 2011

4. Kako da prepoznate svoj pravi marketing sistem?

Spomenuli smo na prethodnim stranama McDonald‟s, kao jedan od najsavršenijih modela sistema koji funkcioniše u svim delovima sveta i to podjednako uspešno. Zašto je to tako? To je sistem koji ima toliko jasne i automatizovane procedure i pravila da ga je lako duplicirati bilo gde. To je inaĉe multi-milijarderski biznis koji vode srednjoškolci!!! Kako? Tako što je sistem potpuno postavljen i toliko utegnut i doteran do tanĉina, misleći se na svaki i najmanji detalj, da klinci jedino što treba da urade jeste da stisnu odreĊeno dugme. To je tzv. Sistem u kutiji ( business in the box)! Šta rade zaposleni u Mek-u ?

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

44


Alfa lider 2011 Oni su tu da prime porudţbinu i posluţe kupca i da treniraju i obuĉavaju nove klince da rade isto to. Sve ostalo se obavlja „iza scene“. Tako nešto je potrebno Vama, kako bi mogli da napravite veliki novac koji će da Vam obezbedi ţivotni stil koji ţelite za sebe i za svoju porodicu. Vaţno je da razumete šta ustvari radi McDonald‟s.... Njegov glavni proizvod je..... POSLOVNI SISTEM.... Poslovni sitem koji daje oĉekivane i planirane rezultate u gotovini, a to je jedino ono što zanima one koji investiraju u takav jedan sistem... Koliko ću ja da zaradim ako investiram u taj sistem? McDonald‟s sistem daje oĉekivane rezultate i investitorima, ali i KUPCIMA u Meku. Mi idemo u Mek zato što znamo taĉno šta nas tamo oĉekuje i to bilo gde na svetu... Šta mislite da li bi se ljudi ukljuĉivali u Vaš sistem kada bi taĉno znali šta ih tamo oĉekuje i koliko novaca mogu da zarade investirajući u taj sistem ?!?!?! Vaš marketing sistem treba da bude upravo takav (Netmanija Sistem) ... Sve je automatizovano i daje oĉekivane rezultate bilo gde da ste na svetu. Vaše je da što više ljudi ima taj sistem i tako vide sistem prodaje Vaših proizvoda ili usluga koje nudite.... Gore navedeno je veoma vaţno da, razumete, nauĉite, usvojite i primenite! Hajde sada da vidimo šta je glavni proizvod McDonald‟s-a ? Hamburgeri?

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

45


Alfa lider 2011

NE! Mek ne zaraĊuje na hamburgerima već na sokovima, salatama, milk šeicima..., a hamburger sa privlaĉnom cenom je samo „mamac“ za nas. Da li ste ikada ĉuli nekog kada priĉa kako mu je bilo u Las Vegasu? Nikad niko nije govorio da se samo kockao i kockao i kockao i ništa više..... Zato što je glavni proizvod Las Vegas-a zabava i to je ono što se reklamira i što privlaĉi ljude, a ne slot mašine i stolovi. Vrlo zanimljivo? Dakle da li i dalje mislite da Vi realno prodajete vitamine, nakit ili finansijske proizvode? Da li je to stvarno Vaš glavni proizvod???? 

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

46


Alfa lider 2011

5. Predstavljanje šta je INTERNET MARKETING Svi mi koji smo ukljuĉeni više godina u ovu industriju, smo imali relativno sliĉna iskustva po pitanju ovog posla. Moja su izgledala ovako.... ne brinite neću mnogo da duţim  Ja sam u industriji skoro 7 godina i u tom periodu sam promenio da ne kaţem „skakao i iskakao“ iz jedne kompanije u drugu traţeći koja je kompanija najbolja za mene. Traţio sam rešenja koja su bila „van mene“ i to smo prošli svi koji smo dugo u industriji. Naime, ova naša industrija netvork marketinga i promocije je sprovoĊena od strane ljudi koji nisu imali prethodnih iskustava u preduzetništvu i postavljanju i voĊenju biznisa. Zato je potrebno da ti ljudi prvo nauĉe i usvoje osobine koje su neophodne da bi bili uspešni u istom i pravili dobre kopije. U protivnom neko ako ne zna dobro, samo će loše nauĉiti drugog jer ne zna za bolje, loše mu preneti i time lošu kopiju uvećati za x2, x3, x.... Kopiranje dobrog sebe zahteva mnogo rada, uĉenja, samopouzdanja i mentalne promene. Ova industrija zahteva najbolje meĊu nama, jer samo takvi mogu biti pravi lideri. MeĊutim ono kako izgleda na prvi pogled je da ovaj posao rade samo nestruĉni ljudi koji nemaju šta drugo i kojima je ovo jedina preostala šansa. Ono je moram reći sagledavanje one vrste ljudi koji ne bi prošli osnovni ispit inteligencije i logike.  Logiĉno je da to tako izgleda.... ponoviću... IZGLEDA, jer ono što se vidi na površan pogled je vrh ledenog brega, a to znaĉi da se 90% toga što gledamo ne vidi. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

47


Alfa lider 2011 Dakle 90% ove naše multi milijarderske industrije se ne vidi i zato ljudi ograniĉene inteligencije i ne mogu da shvate šta se u stvari dešava!!! Ljudi koje vidite da su nesigurni na prezentacijama i koji su još uvek kruti u svemu tome...to su dragi moji samo poĉetnici koji se još uvek kale na vatri i prolaze prvi krug selekcije koja je veća nego u bilo kom drugom biznisu!!! Ona poslovna elita je odavno otišla sa terena i kao takvu ju je veoma teško videti. To je sredina u koju da bi ušli trebate da budete pozvani od strane nekog ko je unutra. Da bi se povezali sa nekim liderom koga ne poznajete potrebno je vreme i da se dokaţete, jer u protivnom on će biti veoma kulturan u ophoĊenju sa Vama, ali će se sve na tome i završiti. Morate biti insajder i morate imati vrednosti koje moţete da ponudite kako bi postali ĉlan zajednice. Mi smo veliki tim na planetarnom nivou i pobeĊujemo u svakoj utakmci. Prvenstvo traje već 50 godina koliko postoji i netvork (MLM) industrija! Sada dolazimo do onoga što ste ĉekali i što je bio razlog što ste kupili ovu knjigu .... Zato........ veţite se i polećemo .................... Dolazi novo vreme i nova vozila koja idu brţe, snaţnija su i imaju neverovatne performanse!!!!!!!!!!! Kada to kaţem mislim da su se pojavile i nove tehnologije koje nam omogućuju da naš posao radimo bolje, brţe i lakše!! Jer nije bitno raditi napornije, nego pametnije! To nam omogućava upravo internet! Znate li da po prvi put od poĉetka marketinga imamo mogućnost da postavimo našu reklamu SAMO ispred onih ljudi koje ZANIMA ono što mi promovišemo? Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

48


Alfa lider 2011 Prvi put u istoriji ĉoveĉanstva mi moţemo da imamo precizno definisane ciljne grupe, jer se one same deklarišu šta ţele... oni kontaktiraju, nalaze, traţe nas. Evo jedan primer.... Kada Vas zanima neka nova informacija, proizvod ili usluga za koju ne znate gde je moţete naći, Vi i milioni drugih ljudi traţite te informacije na netu, tj. internetu, on line. Kako?! Tako što ukucate na pretraţivaĉima ( GOOGLE, YAHOO, BING...) reĉi koje Vas zanimaju. Ako Vas na primer zanima nova vrsta vitamina koja se zove Natura welth Vi otkucate: „novi natura welth vitamini“ i za manje od jedne sekunde dobijete ţeljene rezultate! A sad ono najvaţnije... sa druge strane nas kao internet marketare zanimaju ljudi koji traţe ono što mi nudimo, a to je u ovom sluĉaju Natura welth vitamini koje mi promovišemo !!! Dakle neko je preko neta traţio ono što mi imamo i sad treba samo da nas vidi kada mu Google izbaci rezultate...... E TO JE ONO ŠTO ĆETE VI NAUĈITI KAO INTERNET MARKETARI..... KAKO DA BAŠ VAS VIDE U GOMILI PORED SVIH OSTALIH PONUDA. Postoje platforme za edukaciju ljudi iz MLM-a koje ih uĉe kako da promovišu svoje proizvode preko neta ( NETmanija je takva platforma). Zamislite sada koje Vam se mogućnosti otvaraju, jer moţete da promovišete Vaše proizvode 24 h, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje. ZNAĈI NON-STOP!!! A ne morate biti i ne moguće je da budete non-stop prisutni u svom biznisu. Nije vaţno da li Vi spavate, plivate ili ste sa svojom porodicom, mašine rade ZA VAS ! To je kao da imate stalne prezentacije 24 sata/dnevo. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

49


Alfa lider 2011 Zamislite da Vašu prezentaciju gledaju samo oni ljudi koje zanima ono što Vi imate, a ne samo Vaši roĊaci, komšije i prijatelji... Vaš posao je MARKETIRANJE to morate zapamtiti... Ovo naglašavam samo zbog ĉinjenice da dobijam stalno pitanja i e-mailove od ljudi koji me pitaju: „Milane, pa zašto sad marketing kad ja imam prozivod koji je najbolji u svojoj kategoriji da se sam prodaje?“ Ja volim da odgovorim da pokušaju, kada je tako kao što kaţu, da kupe tog proizvoda za 5000 eur i da ga skladište kod kuće.... da vidimo da li će se „sam“ od sebe prodavati.  Mala šala. Ali neće, naravno da neće... Proizvod ne prodaje sam sebe već liderstvo i sistem koji imate prodaje proizvode. (setite se McDonald‟s-a), o svemu ovome smo već priĉali i pisali. Takvo razmišljanje je proizvod toga što većina ljudi nije nikad bila izloţena pravom mlm marketingu do danas. Sada kad budete videli šta i kako ovde stvari funkcionišu Vaš odnos prema ovoj sjajnoj industriji će biti promenjen zauvek !!!

Tajne internet marketinga: Osnovna aktivnost u bilo kom MLM sistemu je sledeća: Napraviti mreţu dobro edukovanih saradnika koji će da prodaju svoje proizvode i tako naprave veliku bazu zadovoljnih mušterija koje će iznova i iznova da kupuju te proizvode od njih. Tako stvarate rezidualni prihod od koga Vi i Vaša porodica moţete da ţivite! Ovo je lakše reći nego uraditi i zato velika većina ljudi se muĉi u ovom poslu i jedva sklapa kraj sa krajem. Zato ide, prelazi iz jedne kompanije u drugu i zato traţi ĉarobno rešenje za svoje probleme. Ali ga na ţalost ne nalazi. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

50


Alfa lider 2011 Jedini naĉin da se postigne gore pomenuti rezultat je da nauĉite kako da radite ovaj posao i da postanete lider koji vodi ljude ka ostvarenju njihovih ciljeva. MeĊutim.... Svaki lider ima jedan ogroman problem i to je problem svih kompanija takoĊe, a to je problem što se kroz dubinu sistema gubi kvalitet i nedostaje znanje! Ono što lider nauĉi svog direktnog saradnika, ne znaĉi da će i njegov saradnik da nauĉi svog direktnog saradnika svemu što on sam zna .... itd... Tj ....... na veliku ţalost neće sigurno ! Tako dolazimo do gubitka kvaliteta i znanja. Zato se mnogo ljudi muĉi u ovom poslu i zato se teško razvijaju velike strukture i velike dubine. REŠENJE JE: Postojanje sistema za edukaciju koji omogućava svima u dubini da imaju pristup znanju koje daje najviši mentor .... Ako on moţe da napravi neku lekciju i da je postavi negde gde svi to mogu da vide (na sajtu, internet), tako svi imaju istu mogućnost da uĉe od najboljeg. Tako dobijamo znanje po dubinama i imamo bolju edukaciju i liderstvo.  Kad nauĉite da radite ovaj posao onako kako treba, tada nema prodavanja.  Kad nauĉite da radite ovaj posao onako kako treba, tada nema nuĊenja posla.  Kad nauĉite da radite ovaj posao onako kako treba tada, nema poziva telefonom.  Kad nauĉite da radite ovaj posao onako kako treba, tada Vaši saradnici poĉinju brzo da zaraĊuju i ostaju sa Vama u poslu.  Kad nauĉite da radite ovaj posao onako kako treba, tada svako ko se ukljuĉi moţe da dobije sistem koji je spreman da radi za njega 24 sata, 7 dana u nedelji.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

51


Alfa lider 2011 MeĊutim veoma je vaţno da shvatite da NETmanija je sistem koji morate da nauĉite da „vozite“ kako bi mogao da Vam da rezultate koje oĉekujete. Ništa van Vas samih neće odluĉiti o Vašem uspehu ili neuspehu! NETmanija će samo da Vam pomogne da to uradite brţe i lakše kroz veću duplikaciju i bolje edukovanje saradnika.

RADITE PAMETNO UMESTO ŠTO RADITE NAPORNO Ono što ćete ĉuti od većine Vaših viših mentora kada ih pitate kako da radite ovaj posao, reći će Vam sledeće: „Napravi listu od 100 ljudi koje poznaješ i imaj tri termina dnevno“. Dobijete i listu sa „memorijskim kukama“ koje Vam pomaţu da se setite i Vaše uĉiteljice iz osnovne škole... koju niste ĉuli već više od 15 godina. Ali što setili ste je se! I sad ćete da je pozovete i to radi posla... nije baš prijatno i ok, zar ne. Morate da glumite nešto što baš i ne ţelite i niste to Vi, zar ne!? Zamislite kako se oseća taj neko kad ga posle toliko godina pozovete i ponudite mu nešto što Vi tada prodajete....??!?!? Da li mu je/joj je, drago što Vas ĉuje kad zna da ste ga/je, zvali samo da bi mu nešto prodali? Kako se VI osećate dok to radite? Da li Vam je prijatno? Naravno da ne. Da li je to posao koji bi voleli da radite u narednih 8 godina? Naravno da ne. Eto vidite kroz šta prolaze novi saradnici! Jedini razlog zašto Vam mentor kaţe da napravite taj spisak i da ga što pre proĊete je taj jer zna da će Vas napustiti entuzijazam već posle par nedelja. A posle ćete se druţiti samo sa svojim mentorom i kolegama, prodavcima, istomišljenicima..... Ko je toliko lud da uţiva radeći tako neprijatan posao?!?!?! Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

52


Alfa lider 2011 Zato pada entuzijazam veoma brzo!

STOP!!! Nemojte misliti da Vas Vaš mentor navodi na pogrešan put!!! NE. To nije sluĉaj, jer ni on nema interes da Vi izaĊete iz posla... Razlog za to je ŠTO NI ON NE ZNA DRUGI NAĈIN!!! Tj. PRAVI LOŠE KOPIJE SEBE (već smo spomenuli ranije).

MI GOVORIMO OVDE UPRAVO O TOME.... DRUGOM NAĈNU DA RADIMO OVAJ POSAO!!! BOLJEM I LAKŠEM NAĈINU! Drugaĉiji naĉin podrazumeva da ljudi zovu Vas umesto Vi njih!!! Ovo lepo zvuĉi?... zar ne i naravno da je tako i biće tako! Ako ţelimo da radimo pametno onda moramo da imao i alata za to: To je marketing sistem koji promoviše i prodaje REŠENJE za nalaţenje novih ljudi, umesto što prodajete Vašu poslovnu priliku na samom poĉetku. Snabdevajući Vaše prospekte (kandidate) onim što rešava njihove probleme i ĉini njihov ţivot lakšim umesto da ih bombardujete sa novim poslovnim prilikama Vi se odmah postavljate iznad gomile ljudi koja to radi i samim tim ih već privlaĉite ka sebi. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

53


Alfa lider 2011 Tako pozicionirate sebe kao „Alfu“ koja daje vrednosti drugima! ZAPAMTITE: NAJBRŢI NAĈIN DA SE OBOGATITE, JE DA REŠITE PROBLEME DRUGIH LJUDI... Ono što radimo kroz ovo štivo jeste da promovišemo rešenje za druge netvorkere. Mi rešavamo probleme za koje znamo da ih (VAS) muĉe! To je poruka koja je vaţna da se prenese! Sada kada sam spomenuo poruku to nas dovodi do sledeće veoma vaţne lekcije.... kako pronaći prave ljude za naš posao i kako oni da vide našu poruku?

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

54


Alfa lider 2011

6. „KAKO DA NAĐETE PRAVE LJUDE DA RADE SA VAMA“ Pre svega da bi našli te prave ljude moramo znati kako oni „izgledaju“ tj. koja je to ciljna grupa koju traţimo. Ciljna grupa je ona grupa koja aktivno traţi ono što Vi promovišete. To znaĉi da Vi imate ljude koji imaju problem i ţele da ga reše a Vi morate da se pozicionirate kao expert i da im date: REŠENJE PROBLEMA. Dakle kome treba da promovišemo naš proizvod i da budemo priliĉno sigurni da će ga on i kupiti? To su oni ljudi koji već zapravo kupuju proizvode sliĉne vrste ili uslugu koja je sliĉna Vašoj. To su oni ljudi koji već INVESTIRAJU novac u sliĉne proizvode. To je to!! Postoje ljudi koji samo traţe rešenja i postoje ljudi koji investiraju u ta rešenja 1. oni koji samo traţe prilike i rešenja 2. oni koji investiraju u prilike i rešenja Efektivan internet marketing se bazira na dve stvari: 1. promoviši proizvod onoj grupi koja ima pravu goruću ţelju da ga kupi 2. pozicioniraj sebe kao alfu i onoga ko daje rešenje problema Hajde sada da vidimo koja je to grupa ljudi u ovom sluĉaju: To su POSTOJEĆI NETVORKERI (MLM-ovci) Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

55


Alfa lider 2011 Zašto? Postoje taĉno 4 razloga za to: 1. netvorkeri ţele uspeh 2. netvorkeri veruju u celu ideju i biznis model 3. netvorkeri već investiraju novac u ovu industriju 4. netvorkeri su voljni da kupe ono što im pomaţe da uspeju Posle izlaganja ove ĉinjenice otvara se pitanje kako i gde da naĊete netvorkere? Logiĉno pitanje.  Najbolji naĉin da se poveţete sa netvorkerima (pored onih koje već poznajete) je da se OGLAŠAVATE. Gde postaviti oglas i kakav oglas da bude? Ovo je sledeće logiĉno pitanje.  Vaţno je da sve što radite radite pametno a ne teško... Zato postavljate oglase tamo gde netvorkeri već traţe a to je internet i socijalne mreţe a još VAŢNIJE je kako taj oglas izgleda. Na primer ako pravite, sakupljate ĉlanove rock benda i date oglas sledeće sadrţine: „Potrebni muziĉari za novi muziĉki projekat....“ Javi će Vam se sve što zna da drţi neki instrument u rukama ili nogama a Vi ćete potrošiti 2 meseca ţivota baveći se sa svima njima i na kraju nećete dobiti ono što traţite! Ako oglas bude zvuĉao ovako: „Potrebni rock gitarista i bubnjar od 18 do 25 godina starosti....“

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

56


Alfa lider 2011 Sada ste znaĉajno suzili ciljnu grupu i doći će oni iz kojih moţete da naĊete ono što taţite ... Ovo je banalan primer koji ima za cilj da prenese poruku da treba znati taĉno koga traţimo, gde da ga traţimo i kako ga traţimo? Ako budete oglašavali svoju MLM kompaniju izgubićete novac, zato što to ne treba nijednom netvorkeru jer je on već u jednoj u kojoj ne zna šta da radi! Naravno sad se pitate pa šta onda da oglašavam ako ne kompaniju u kojoj sam ... To je odliĉno pitanje...... Oglašavajte (promovišite): 1. sebe kao alfa lidera koji zna i daje rešenja za probleme ostalih netvorkera 2. promovišite edukativni marketing SISTEM koji daje rešenje za njihove probleme (setite se McDonald‟s-a i sistema koji je prodavan invesitorima, a kasnije je taj sistem prodavao teletinu i pomfrit)

Vi promovišete sistem a kasnije taj sistem prodaje Vaše proizvode.

Ono u ĉemu je svakom netvorkeru potrebna pomoć je da nalazi stalno nove klijente i nove saradnike! Zato mi promovišemo sistem koji je rešenje tog problema i u formi je kompletne franšize... (www.Netmanija.com)

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

57


Alfa lider 2011

7. „KAKO DA VAS LJUDI VIDE KAO LIDERA I DA VAS SLEDE“ Kao što vidite mi nastavljamo proces... Dosta toga smo nauĉili do ovog momenta ali sad dolazimo do veoma vaţnog dela jer je to temelj cele naše „graĊevine koju zidamo”. Vaši saradnici i prospekti će Vas da vide kao lidera samo ako: 1. Veruju da ste alfa lider i da imate rešenje za njihove probleme tj. ako im moţete pomoći da dobiju ono što oni ţele. 2. Ako imate postojeći marketing ili poslovni sistem od kog oni mogu da profitiraju. To su dva jedina razloga. Taĉka. Hajde sada da vidimo kako moţete sebe da prikaţete drugima kao lidera: 1. Ako dajete rešenja za probleme putem redovnih informacija. 2. Ako ste lider koji trenira svoje saradnike. Jasno Vam je da i jedna i druga stvar zahtevaju puno Vašeg znanja! To je kljuĉni momenat da prihvatite: STIĈITE ZNANJE, ZNANJE, ZNANJE..... INVESTIRAJTE U ZNANJE, ZNANJE, ZNANJE...... Kada imate dovoljno znanja tada moţete da edukujete druge i da im dajete vrednosti a samim tim postajete šta…. Alfa lider!

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

58


Alfa lider 2011 Ono što je Vaša ogromna korist u svemu ovome je ta što Vi već imate na raspolaganju sistem koji radi i daje rezultate tako da moţete da zaraĊujete novac DOK UĈITE!!! RAZMISLITE KOLIKO STE PUTA IMALI OVAKVU PRILIKU? Nikad u svojim porukama koje budete slali Vašim prospektima nemojte da pišete o tome:      

Koliko je hiljada godina stara kompanija koju zastupate Koliko je ziliona novca zaradila Koliki je multi milijarderski promet te kompanije Da daju 10000% zarade Da je to sega mega extra turbo kompenzacioni pan najbolji na planeti Podatke o proizvodima….

Ovo ne zanima Vaše prospekte … Njih zanima šta tu ima za njih!!! Jednostavno im dajte ono što traţe a to je: koje koristi oni imaju u svemu tome!!! Emailove koje šaljete Vašim ljudima kao novosti moraju biti toliko dobri i zanimljivi sa vrednim sadrţajem za onoga ko ih ĉita. Ponoviću… Sa vrednim sadrţajem za onoga ko ih ĉita. Tako da saradnici sa nestrpljenjem ĉekaju Vaš sledeći email i da ga sa radošću proĉitaju. Kao što smo već rekli… Ljudi će da se prikljuĉe jedino ako Vas vide kao lidera i ako imate sistem koji im omogućava da budu uspešni u svom poslu.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

59


Alfa lider 2011 Sistem koji im omogućava da: 

Ne moraju da prodaju

Ne moraju da gnjave svoje prijatelje i rodbinu

Ne moraju da zovu telefonom i da nude nešto nekom

Imaju beskrajan izvor kontakata

Saznaju tajne koje znaju visoke pozicije i koje ih napokon dele sa njima

Nauĉe kako da treniraju svoje ljude

Nauĉe kako da grade svoju organizaciju

Izbegnu 5 najvećih grešaka u ovom poslu

Da nauĉe kako da zarade 450 eur meseĉno u prvih 60 dana...

To je ono što njih zanima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Savetujem Vam da svaka poruka bude kao mala priĉa jer ljudi lako pamte priĉe a teško podatke. Evo sad i jedna tajna: Poruka ne sme da bude dugaĉka i mora da sadrţi vrednost za ĉitaoca. Dakle dva sastojka dobre marketinške poruke su : 1. Vrednost za ĉitaoca 2. Emocionalna priĉa koja razvija osećanja jer su ona to što ljudi pamte. Dajte ime te dve stvari i bićete veoma uspešni u poslu promocije.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

60


Alfa lider 2011

8. PSIHOLOŠKE TAJNE INTERENT MARKETINGA Internet marketing je biznis koji se bazira na ljudima i što pre nauĉimo šta su, i još vaţnije kakvi su ljudi, bolje ćemo raditi ovaj biznis! Razlika izmeĊu prodavca amatera i experta je velika a najviše u pristupu prema klijentu. Prodavac amater prodaje proizvod i nudi ga svuda okolo. Expert daje rešenje za problem i tako privlaĉi ljude sebi. Kako bi bili uspešni u ovom poslu moramo da nauĉimo kako ljudi reaguju u odreĊenim situacijama, kako misle i šta ţele.... Sada ću Vam dati neke od osnovnih naĉela koja će Vam pomoći da bolje razumete reakcije ljudi: 1. Ljudi reaguju samo po dva osnovna principa a to su: -

Da izbegnu bol. Da priušte sebi zadovoljstvo. 2. Sve naše odluke reĉenicama:

-

Izbeći bol.

-

Priuštiti zadovoljstvo...

se

zasnivaju

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

na

ovim

dvema

prostim

61


Alfa lider 2011 Vaţno je znati da je ţelja da se izbegne bol mnogo jaĉa nego da se priušti zadovoljstvo i to je razlog što mnogo ljudi bira da ostane siromašno nego da se susretne sa izazovima koji su potrebni da se prevaziĊu da bi se postigao neki cilj... Znaĉi ţelja da se izbegne bol je jaĉa od ţelje da se postigne neki cilj i tako se priušti zadovoljstvo koje taj cilj donosi... 3. Većina ljudi je lenja. Zato ţele krajnja rešenja... ţele brţe, jeftinije, lakše bolje... Ovo što sam upravo rekao je razlog zašto loto i sliĉne igre na sreću tako dobro funkcionišu i to od kad postoje i funkcionisaće do kad je sveta i veka... To je priroda većine ljudi jer je većina ljudi lenja... 4. Ljudi će uĉiniti gotovo sve samo da bi izbegli bol ... Ako ih izloţite bolu a potom im ponudite rešenje oni će ga prihvatiti jer je to u našem biološkom kodu, to je instinkt za preţivljavanje. 5. Ljudi više vole da uĉe o neĉemu nego da to zaista i rade!! To su oni saradnici na primer koji kaţu nešto sliĉno ovome: „Prvo mi daj sve što imaš od materijala da ja to sve nauĉim pa kad nauĉim ja ću poĉeti da radim.“ 6. Ljudi streme ka neĉemu što ne mogu imati ili neĉemu što trenutno nemaju. Oni su fascinirani i bivaju privuĉeni onima koji te stvari imaju (alfa lideri, experti ili filmske i muziĉke zvezde). Kada je ĉovek alfa lider on bukvalno bez imalo truda uvodi ljude u svoj sistem... To je zato što su ljudi bukvalno ţedni za dobrim liderstvom i daće sve da tu ţeĊ utole. Ovo su dve veoma vaţne reĉenice koje morate zapamtiti kako bi bili uspešni ne samo u ovom poslu već i u bilo kom drugom. Ako nauĉite ove dve reĉenice i primenite ono što one znaĉe u svom biznisu budite sigurni da ćete biti bogati ljudi... Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

62


Alfa lider 2011 Evo su te dve reĉenice: „NIKO NE KUPUJE BURGIJU ZATO ŠTO ŢELI BURGIJU VEĆ ŢELI RUPU. ZATO AKO ŢELIŠ DA PRODAJEŠ BURGIJE TREBA DA OGLAŠAVAŠ INFORMACIJE O BUŠENJU RUPA A NE INFORMACIJE O BURGIJAMA“ Znam da Vam ovo izgleda veoma jednostavno i logiĉno ali Vas pitam: Zašto onda 95% ljudi greši upravo u ovome? Kompanija koju zastupate je Vaša BURGIJA.

Više vremena i više novca je Vaša RUPA. Dakle drţeći se pomenute formule treba da oglašavate i da promovišete informacije o tome kako Vaši klijenti koristeći Vaše usluge ili proizvod mogu imati više vremena, kako mogu doći do više novca ili ... ( to je Vaša RUPA) A ne promovišete kompaniju koju zastupate (to je Vaša BURGIJA) Zato što niko ne ţeli burgiju već ţeli rupu!!! Nijedan od Vaših klijenata nije celog ţivota ĉekao da postane distributer ove ili one MLM kompanije niti bili koje druge... Ali celog ţivota traţi naĉine da doĊe do više slobodnog vremena i više novca!!! Zato im dajte ono što traţe... Jednostavno zar ne?  Osnovni problem ove naše industrije je taj što 99% ljudi koji su u njoj pokušavaju da prodaju svoje burgije ljudima koji mrze da im se prodaje... Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

63


Alfa lider 2011 Svi ljudi mrze da im prodajete ali vole da kupuju. 99% ljudi pokušava da prodaje ljudima koji to mrze da im rade... Šta mislite kolika je šansa tih 99% ljudi da naprave karijeru u ovoj ili bilo kojoj drugoj industriji ako rade na ovaj naĉin? NIKAKVA!!! Šta treba da rade tih 99% ljudi..... TREBAJU DA UĈE I DA NAUĈE KAKO DA RADE OVAJ POSAO!!! Sada dolazimo do druge ludaĉke ĉinjenice kada je ovaj posao u pitanju..... Ljudi sada kada vide da im ne ide kako treba oni pokušavaju da rade napornije i više i da postanu bolji prodavci... To je ono što se stalno dešava ali ĉinjenica je da i u netvork marketingu (MLM-u) veliki novac ne zaraĊuju dobri prodavci... već samo oni ljudi koji su uloţili godine truda da bi postali snaţni regrutni pojedinci koji uvode desetine novih saradnika.... Ne brinite... VAMA KOJI ĈITATE ovu knjigu neće trebati godine da to nauĉite... Šta više Vi ćete moći odmah da koristite znanja koja imaju alfa lideri dok i sami ne postanete alfe! Tako što ćete koristiti prednosti sistema koji Vam to omogućava (Netmanija). Znate šta... ja nikako ne verujem u frazu „raditi naporno“ kako bi se zaradio novac ... Evo Vam i argument da je to netaĉno: Ako bi naporan rad davao najveće vrednosti tada bi radnici na graĊevini ili rudari vozili Porsche-e ili Mercedese... ali to nije sluĉaj. Ja sam za „radi pametno umesto radi naporno“ i upravo oni koji rade pametno su oni koji odnose najviše novca kući. Hajde sada da postavim stvari kako treba... Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

64


Alfa lider 2011 Dakle znamo da ni Vi ni ja niti bilo ko drugi ne voli da mu se nešto prodaje.... Ok. Kako onda da ţivimo od prodaje ako ne smemo da prodajemo?

Tako što ćemo biti majstori i napraviti situaciju da ljudi poţele ono što mi prodajemo jer ljudi VOLE DA KUPUJU!!! Ovo je recept za radi pametno umesto naporno.  Sada ćemo to malo razloţiti kako bi bilo jasnije: Dakle niko ne ţeli Vašu poslovnu priliku (burgija) već ţeli rešenje svojih problema (rupa), ono što mi treba da radimo ..... Da promovišemo informacije o tome kako da ljudi reše njihove probleme! Ako stvarno ţeliš da probušiš rupu onda si sigurno i raspoloţen da investiraš malo novca kako bi saznao kako tu rupu da izbušiš brţe i jeftinije... A sad ono najvaţnije.... U okviru te tako lepo upakovane knjiţice, gde stoje korisne informacije koje govore kako se rupe buše jeftinije i brţe, nalazi se i preporuka da se koriste Vaše burgije kao najbolji naĉin da se napravi rupa! Wuauuuu!!!!! Vidite li sad... u tom uputstvu klijent vidi da je najbolje rešenje, da bi napravio rupu, da kupi burgiju. I šta sad on radi? Pomisli sledeće: „Potrebno je da kupim burgiju da bih izbušio rupu i mislim da Milan sigurno ima tu burgiju zar ne? Sad ću da ga pozovem da kupim od njega“ AHA ! ! ! Šta smo uradili ovde?

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

65


Alfa lider 2011 Dozvolili smo našem klijentu da proda sam sebi (to je vrhunska prodaja)... a pritom misli da je to njegova ideja!!! NAPOMENA!!!! Veoma je vaţno za Vas da ovo razumete. Još vaţnije da nauĉite. I najvaţnije da primenite. U svakoj Vašoj poslovnoj ponudi!!! Uţivaćete u rezultatima o kojima niste ni sanjali!!!!

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

66


Alfa lider 2011

9. FINALNA MISAO Ja se iskreno nadam da Vam je ĉitanje ove knjige pomoglo da sagledate neslućene mogućnosti koje stoje ispred Vas i koje Vam na tanjiru pruţaju mogućnost za bolji i lakši ţivot. Naravno postoji i deo posla koji samo moramo da uradimo kao bi stvari funkcionisale... Pre svega OVU KNJIGU TREBA DA PROĈITATE VIŠE PUTA kako bi nauĉili ono što je u njoj i kako bi bili u prilici da sve to PRIMENITE. Neka Vam ova knjiga sluţi kao priruĉnik i neka je korsitite ĉesto u Vašem poslu. Sve što ste ovde saznali je samo poĉetak jednog putovanja koje ima za cilj da Vas dovede do Vašeg cilja a to je ŢIVOT KAKAV ŢELITE! PROFITABILNO PARTNERSTVO U više navrata ste videli da sam Vam preporuĉivao sistem za edukaciju preko interneta „Netmanija“ (www.netmanija.com) i to sa jednim veoma, veoma jakim razlogom.... Putem sistema Netmanija moćićete da postignete ono što ste ovde proĉitali 10X brţe i pritom ćete lakše usvojiti sve što ste ovde proĉitali. Ja sam napravio definiciju šta je taj sistem: „Netmanija je sistem od 3 koraka za uvoĊenje 8 do 10 novih saradnika meseĉno“ Ako ste netvorker koji sada zaraĊuje 400 eur meseĉno, uz pomoć ovog sistema od 3 koraka ćete biti u stanju da zaradite još 400 eur u roku od 90 dana. Tako što koristite NETmanija sisitem od 3 koraka uštedećete taĉno 3 godine rada da bi postigli iste ako ne i veće rezultate. Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

67


Alfa lider 2011 Dozvolite mi da Vam objasnim kako će Vam ovaj sistem u 3 koraka pomoći da rešite Vaš gorući problem a to je uvoĊenje novih saradnika i nalaţenje novih klijenata... Kao što sam rekao sistem je u 3 koraka i to je Vaš deo posla: KORAK 1 : postanete ĉlan KORAK 2 : šaljete Vaš afiliejt link na emailove KORAK 3 : gradite Vaše strukture

A sa druge strane Vaš partner NETmanija kao specijalizovana kompanija radi sledeće: 

Pomaţe Vam da Vas vide ljudi na netu

Kreira profesionalne capture page za Vas

Radi split testiranje u realnom vremenu za Vas

Snabdeva Vas sa proverenim banerima i oglasima

Obaveštava Vas o poslednjim trendovima u internet marketingu

Daje Vam detaljna uputstva šta treba da radite u svakom trenutku svog posla

Pruţa Vam redovna predavanja

Daje Vam detaljne statistike i izveštaje Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

68


Alfa lider 2011 

Proizvodi visoko kvalitetne digitalne proizvode za treninge Vaše strukture

Piše profesionalne email kampanje

Producira video materijale za Vas

Producira video predavanja za Vas

Organizuje ţive dogaĊaje sa gostima predavaĉima

Nalazi nove pozicije za oglašavanje

Šalje Vam provizije jednom meseĉno

Ja ovo zovem veoma profitabilno partnerstvo. 

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

69


Alfa lider 2011 Dozvolite mi da na kraju kaţem sledeće: „Dame i gospodo koji ovo ĉitate, bilo je izuzetno zadovoljstvo i ĉast pisati ovu knjigu za Vas! Imamo samo jedan pokušaj u ovoj veoma vrednoj stvari koja se zove ŢIVOT. Zato udahnite duboko, napunite se pozitivnom energijom i BORITE SE ZA BOLJI ŢIVOT koji Vam sa punim pravom pripada!!!“ Za Vaš veliki uspeh! Milan Stanić

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

70


Alfa lider 2011

***PORICANJE ZARADA I PRIHODA*** Mi smo uĉinili sve kako bi obezbedili taĉno predstavljanje naših proizvoda i usluga i njihove mogućnosti za zaradu. Izjave o zaradama i prihodima uĉinjeni van kompanije i njenih klijenata su procene onoga što mi smatramo da je moguće ostvariti. Ne postoje nikakve garancije da ćete postići te nivoe zarade, i Vi prihvatate rizik da se izjave o zaradi i prihodima mogu razlikovati od osobe do osobe. Kao i u svakom biznisu, Vaši rezultati mogu varirati i biće zasnovani na Vašim liĉnim kapacitetima, biznis iskustvu, ekspertizi i nivou ţelje. Ne postoje nikakve garancije vezano za nivo uspeha koji ćete ostvariti. Izjave i primeri korišćeni su pojedinaĉni rezultati, koji se ne odnose na proseĉnog kupca i nemaju nameru da predstavljaju ili garantuju da će bilo ko postići iste ili pribliţne rezultate. Svaki pojedinaĉni uspeh zavisi od njenog ili njegovog iskustva, posvećenosti, ţelje i motivacije. Ne postoje nikakve garancije da se primeri ostvarenih zarada mogu ponoviti u budućnosti. Mi ne moţemo garantovati Vaše buduće rezultate i/ili uspeh. Postoje neki nepoznati rizici u biznisu i na Internetu koje ne moţemo predvideti koji mogu umanjiti rezultate. Mi nismo odgovorni za Vaše akcije. Upotreba naših informacija, proizvoda i usluga mora biti zasnovano uz Vašu duţnu paţnju i Vi se slaţete da naša kompanija nije odgovorna za bilo koji neuspeh Vašeg biznisa koji je direktno ili indirektno povezan sa kupovinom i/ili korišćenjem naših informacija, proizvoda ili usluga.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

71


Alfa lider 2011

***PRAVNO PORICANJE*** Uprkos svim nastojanjima radi provere informacija datih u ovoj publikaciji, ni Autor ni izdavaĉ ne snose nikakvu odgovornost za greške, propuste ili suprotno interpretiranje materije o kojoj se govori. Ova publikacija nema nameru da se koristi kao izvor legalnih ili raĉunovodstvenih saveta. Autor i Izdavaĉ ţele da istaknu da informacije koje su ovde sadrţane mogu biti predmet razliĉitih drţavnih i/ili lokalnih zakona i regulativa. Svi korisnici su savetovani da zatraţe kompetentne savete radi odreĊivanja koja drţava i/ili lokalni zakon ili regulativa mogu biti primenjeni u korisnikovom biznisu. Kupac ili ĉitalac ovog izdanja prihvata odgovornost za korišćenje ovih materijala i informacija. Pridrţavanje svih primenjivih zakona i regulativa, saveznim, drţavnim, i lokalnim, saveznim profesionalnim licencama, biznis praksama, oglašavanjima i svim ostalim aspektima vršenja biznisa u Srbiji ili bilo koje druge jurisdikcije je liĉna odgovornost kupca ili ĉitaoca. Bilo koje omalovaţavanje odreĊenih ljudi ili organizacija je nenamerno.

Sva prava zadrţana 2011 Netmanija http://www.netmanija.com

72

ALFA LIDER  

Djoletova knjiga

ALFA LIDER  

Djoletova knjiga

Advertisement