Page 1

L´ÀNTIC EGIPTE E.I. 3 ANYS


A B C D E F G H I J K L M N O P

TENIM UNA MÒMIA, LA MÒMIA FÀTIMA QUE QUAN VE AL COLE LI FEM TRALARÀ… AIXÍ LI FA EL CAP, EL CAP LI FA AIXÍ … BIS

TENIM UNA MÒMIA, LA MÒMIA FÀTIMA QUE QUAN ENS VIGILA LI FEM TRALARÀ… AIXÍ LI FAN LES BENES, LES BENES LI FAN AIXÍ … BIS TENIM UNA MÒMIA, LA MÒMIA FÀTIMA QUE QUAN ES PASSEJA LI FEM TRALARÀ… AIXÍ FA LA MÒMIA, LA MÒMIA FA AIXÍ … BIS TENIM UNA MÒMIA, LA MÒMIA FÀTIMA QUE QUAN ENS ESPANTA LI FEM TRALARÀ… AIXÍ FA LA MÒMIA, LA MÒMIA FA AIXÍ … BIS TENIM UNA MÒMIA, LA MÒMIA FÀTIMA QUE QUAN ES FICA AL LLIT LI FEM TRALARÀ… AIXÍ FA LA MÒMIA, LA MÒMIA FA AIXÍ … BIS

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X LA MÒMIA FÀTIMA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


A B C D E F G H I J K L M N O P

TENEMOS UNA MOMIA, LA MOMIA FÁTIMA QUE CUANDO VIENE AL COLE LE HACEMOS TRALARÁ… ASÍ MUEVE LA CARA, LA CARA MUEVE ASÍ … BIS

TENEMOS UNA MOMIA, LA MOMIA FÁTIMA, QUE CUANDO NOS VIGILA LE HACEMOS TRALARÁ… ASÍ LE HACEN LAS VENDAS, LAS VENDAS LE HACEN ASÍ… BIS TENEMOS UNA MOMIA, LA MOMIA FÁTIMA, QUE CUANDO SE PASEA LE HACEMOS TRALARÁ… ASÍ HACE LA MOMIA, LA MOMIA HACE ASÍ… BIS TENEMOS UNA MOMIA, LA MOMIA FÁTIMA, QUE CUANDO NOS ASUSTA LE HACEMOS TRALARÁ… ASÍ HACE LA MOMIA, LA MOMIA HACE ASÍ… TENEMOS UNA MOMIA, LA MOMIA FATIMA, QUE CUANDO SE ACUESTA LE HACEMOS TRALARÁ… ASÍ HACE LA MOMIA, LA MOMIA HACE ASÍ… BIS

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X LA MOMIA FÁTIMA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EGIPTE ÉS UN PAÍS QUE ESTÀ AL CONTINENT AFRICÀ

EGIPTE

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EGIPTO ES UN PAÍS QUE ESTÁ EN EL CONTINENTE AFRICANO

EGIPTO

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EGIPTE ES TRAVESSAT PEL RIU NILO, EL MÉS LLARG DEL MÓN

NILO

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EGIPTO ESTÁ ATRAVESADO POR EL RÍO NILO, EL MÁS LARGO DEL MUNDO

NILO

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LA VALL DEL RIU NIL CONSTITUEIX UN OASI EN EL DESERT A L´ESTIU, DEGUT A LES PLUGES, EL RIU NIL INUNDAVA LA VALL. A LA TARDOR LES AIGÜES SE N´ANAVEN I DEIXAVEN UNA CAPA DE FANG FÈRTIL

LLIM

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EL VALLE DEL RÍO NILO CONSTITUYE UN OASIS EN EL DESIERTO EN EL VERANO, DEBIDO A LAS LLUVIAS, EL RÍO NILO INUNDABA EL VALLE. EN EL OTOÑO LAS AGUAS SE IBAN Y DEJABAN UNA CAPA DE BARRO FÉRTIL.

LIMO

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


QUÈ SÓC, UN EGIPCI O UNA EGÍPCIA?

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


多SOY UN EGIPCIO O UNA EGIPCIA?

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


ELS EGIPCIS TAMBÉ UTILITZAVEN EL RIU NIL PER A PESCAR PEIXOS. ANAVEN AMB UNES BARQUES FETES DE PAPIR:

FALUCA

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LOS EGIPCIOS TAMBIÉN UTILIZABAN EL RÍO NILO PARA PESCAR PECES. IBAN CON UNAS BARCAS HECHAS DE PÁPIRO:

FALUCA

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


HI HA UNA COSA DINS DE L’ AIGUA, D’UN COLOR VERD MARRONÓS, ÉS FEROTGE I SALVATGE, I DEL RIU ÉS EL MÉS GROS. HI HA MOLTS A L’AMAZONAS, ALLÀ VIUEN TRANQUILS, VES AMB COMPTE SI TE’LS TROBES SÓN ELS COCODRILS.

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


A MÉS A MÉS UTILITZAVEN GRANS VAIXELLS DE PAPIRUS PER A TRANSPORTAR:

ANIMALS

ALIMENTS

PEDRES I ROQUES

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


ADEMÁS, UTILIZABAN GRANDES BARCOS DE PÁPIRO PARA TRANSPORTAR:

ANIMALES

ALIMENTOS

PIEDRAS Y ROCAS

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


PERÒ… COMPTE! EL RIU NILO ESTÀ PLE D´ANIMALS PERILLOSOS QUE PODEN TOMBAR LA BARCA

HIPOPÓTAMS COCODRILS

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


PERO… ¡CUIDADO! EL RÍO NILO ESTÁ LLENO DE ANIMALES PELIGROSOS QUE PUEDEN VOLCAR LA BARCA

HIPOPÓTAMOS

COCODRILOS

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


ELS PEIXOS DEL RIU NILO SALTAVEN PERQUÈ EL COCODRIL NO SE´LS MENJARA

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LOS PECES DEL RÍO NILO SALTABAN PARA QUE EL COCODRILO NO SE LOS COMIESE

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


DRILO, DRILO, EL COCODRILO DRILO, DRILO, EL COCODRILO, MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO. DRILO, DRILO, EL COCODRILO, MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO.

1

1

1

ES UN REPTIL, ¡CLARO QUE SÍ! ES MUY FUERTE, ¡VAYA QUE SUERTE!

1

MUCHOS DIENTES TIENE SU BOCA, MAS DE DOS METROS, TIENE SU COLA.

MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO.

1

1

1

NOMBRE:

MI COCODRILO EST ESTÁ EN EL NILO. DRILO, DRILO, EL COCODRILO,

1

1

DRILO, DRILO, EL COCODRILO,

1

1

1

1 1

MUCHOS HUEVOS PUEDE PONER, ASÍ MUCHAS CRÍAS PODRÁ TENER. PARA VIVIR, MEJOR EL CALOR, EN UNA GRAN CHARCA Y UN DÍA DE SOL.

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


POEMA: EL COCODRIL

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

NOM:

1

1 1

HI HA UNA COSA DINS DE L’ AIGUA, D’UN COLOR VERD MARRONÓS, ÉS FEROTGE I SALVATGE, I DEL RIU ÉS EL MÉS GROS. HI HA MOLTS AL RIU NILO, ALLÀ VIUEN TRANQUILS, VES AMB COMPTE SI TE’LS TROBES SÓN ELS COCODRILS.

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


A LA PLANA DE GIZEH S´ALCEN TRES PIRÀMIDES MOLT CONEGUDES:

KEOPS MICERINO

KEFREN

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EN EL DESIERTO DE EGIPTO VIVÍAN CAMELLOS Y DROMEDARIOS.

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


AL DESERT D’ EGIPTE VIVIEN CAMELLS I DROMEDARIS.

NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EL FARAÓN NUNCA SALÍA CON LA CABEZA DESCUBIERTA. DISPONÍA DE VARIAS CORONAS QUE UTILIZABA SEGÚN LA OCASIÓN.

CORONA BLANCA.

CORONA ROJA.

CORONA DOBLE.

ALTO EGIPTO.

BAJO EGIPTO.

REINO UNIFICADO.

3 3 3 3 3 3 NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EL FARAÓ MAI EIXIA AMB EL CAP DESCOBERT, DISPOSAVA DE VÀRIES CORONES QUE PORTAVA SEGONS LES OCASIONS.

CORONA BLANCA.

CORONA ROJA.

CORONA DOBLE.

ALT EGIPTE.

BAIX EGIPTE.

REGNE UNIFICAT.

3 3 3 3 3 3 NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EL FARAÓN Y LAS FARAONAS LLEVABAN UNA BARBA POSTIZA.

BARBA

NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


A MÉS A MÉS EL FARAÓ I LES FARAONES PORTAVEN UNA BARBA

BARBA

NOM:

POSTISSA.

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EGIPTO ESTABA GOBERNADO POR FARAONES, ALGUNOS SON:

RAMSÉS KEOPS TUTANKAMON CLEOPATRA NOMBRE:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EGIPTE ESTAVA GOBERNAT PER FARAONS, ALGUNS SON:

RAMSÉS KEOPS TUTANKAMON CLEOPATRA NOM:

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LOS FARAONES ORDENABAN CONSTRUIR MONUMENTOS…

TEMPLOS

PINTURAS ESCULTURAS.

(SIEMPRE DE PERFIL) Y

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


ELS FARAONS ORDENABAN CONSTRUIR MONUMENTS…

TEMPLES

PINTURES ESCULTURES.

(SEMPRE DE COSTAT) I

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


TAMBIÉN CONSTRUÍAN…

LA GRAN

ESFINGE

DE GIZETH.

OBELISCO

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


TAMBÉ CONSTRUÍAN…

LA GRAN

ESFINX

DE GIZETH.

OBELISC

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LAS PIRÁMIDES SON LAS TUMBAS DE LOS FARAONES. EN ELLAS HAY SARCÓFAGOS, MOMIAS Y TESOROS DEL FARAÓN.

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LES PIRÀMIDES SÓN LES TOMBES DELS FARAONS. EN ELLES HI HA SARCÒFAGS, MÒMIES I TRESORS DEL FARAÓ

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LOS EGIPCIOS TENÍAN ALGUNOS SÍMBOLOS:

ESCARABAJO

ANKH

COBRA

OJO DE HORUS

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


ELS EGIPCIS TENIEN ALGUNS SÍMBOLS:

ESCARABAT

ANKH

COBRA

ULL D’ HORUS

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


AYUDA A LA MOMIA A ENCONTRAR SU PIRÁMIDE.

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


AJUDA A LA MÒMIA A TROBAR LA SEUA PIRÀMIDE

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EL FARAÓ ERA EL REI DE´EGIPTE. ERA EL CAP DE GOVERN, EL CAP DE L´EXERCIR I EL CAP RELIGIÓS. VESTIA MOLT ELEGANT I ALGUNS DELS ATRIBUTS DE PODER EREN:

CEPTRE HEKA

NEMES CEPTRE NENEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


EL FARAÓN ERA EL REY DE EGIPTO. ERA EL JEFE DE GOBIERNO, EL JEFE DEL EJÉRCITO Y EL JEFE RELIGIOSO. VESTIA MUY ELEGANTE Y ALGUNOS DE SUS ÁTRIBUTOS DE PODER ERAN:

CETRO HEKA

NOMBRE:

NEMES CETRO NENEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


A B C D E F G H I J K L M N O P

ELS EGIPCIS UTILITZAVEN UNES IMATGES QUE REPRESENTAVEN SONS I LLETRES QUE NOSALTRES CONEGUEN: ELS JEROGLIFICS

A

B

C D

I

J

K

Q

R X

S

E F

G H

L

M N O P

T Y

U

V Z

W

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X L´ESCRIPTURA DELS EGIPCIS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


LA ESCRITURA DE LOS EGIPCIOS

LOS EGIPCIOS UTILIZABAN UNAS IMÁGENES QUE REPRESENTABAN SONIDOS Y LETRAS QUE NOSOTROS CONOCEMOS: LOS JEROGLÍFICOS

A

B

C D

I

J

K

Q

R X

S

E F

G H

L

M N O P

T Y

U

V Z

W

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X


DRILO, DRILO, EL COCODRILO, MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO. DRILO, DRILO, EL COCODRILO, MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO. ES UN REPTIL, ¡CLARO QUE SÍ! ES MUY FUERTE, ¡VAYA QUE SUERTE! MUCHOS DIENTES TIENE SU BOCA, MAS DE DOS METROS, TIENE SU COLA. DRILO, DRILO, EL COCODRILO, MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO. DRILO, DRILO, EL COCODRILO, MI COCODRILO ESTÁ EN EL NILO. MUCHOS HUEVOS PUEDE PONER, ASÍ MUCHAS CRÍAS PODRÁ TENER. PARA VIVIR, MEJOR EL CALOR, EN UNA GRAN CHARCA Y UN DÍA DE SOL.

Fichas egipto [modo de compatibilidad]  
Fichas egipto [modo de compatibilidad]  
Advertisement