Page 1

Verzuimcijfers 2018

Vragen? Analytics@sdworx.com


Inhoudsopgave 1|

Persbericht 15 februari 2019

3

2|

Ziekteverzuimpercentage

6

3|

Percentage ziekteverzuimers

10

4|

Bradfordfactor

14

5|

Percentage ziekteverzuim 2018 per leeftijdscategorie

17

6|

Percentage ziekteverzuim 2018 per organisatiegrootte

18

7|

Stel dat je de oorzaken van het verzuim kent ĂŠn het kan voorspellen?

19

2


1|

Persbericht 15 februari 2019

Eén op drie werknemers was in 2018 geen enkele keer ziek Maar Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen Ongeveer een op drie van de werknemers in de privé (of 36%) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde: bijna twee derden (64%) van de werknemers was wel minstens een dag afwezig was door ziekte. Het ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in tien jaar tijd toenam met 75%. Dit blijkt uit cijfers van HRdienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector. •

Een op drie werknemers was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte;

De keerzijde is dat twee derden van de werknemers minstens een dag afwezig was door ziekte;

Gemiddeld is de Belg 12,6 dagen per jaar ziek; dat is 3,2 dagen meer dan tien jaar geleden;

Ook de frequentie in het ziekteverzuim is licht gestegen van 1,2 per jaar in 2008 naar 1,4 keer in 2018.

Belg almaar langer afwezig op het werk door ziekte Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Het gemiddeld aantal ziektedagen nam toe met 34%. Concreet betekent dit dat de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig was door ziekte (nog 9,4 in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,54%: dit is een stijging met 40%.

3


Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2018 dus gemiddeld 5,81 dagen thuis door ziekte. Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,63% naar 2,78%. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,40% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2018 was de Belg gemiddeld 2,78 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen. De forse stijging in het totale ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim (afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar), dat blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 75,1%.

Langdurig verzuim stijgt sterker in zeer grote organisaties Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privĂŠsector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7%. “Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan 1000 werknemers. Onder 50 werknemers zien we stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisatiesâ€?, zegt Peter Beeusaert, Senior Consultant bij SD Worx.

4


Preventieve maatregelen om verzuim tegen te gaan “Organisaties proberen steeds meer op preventie in te zetten door o.a. opleidingen voor leidinggevenden te organiseren, een gezonde levensstijl te promoten bij medewerkers, enzovoort. Naast een lijst aan maatregelen zoeken ze een geïntegreerde aanpak en daarom zijn ze op zoek naar extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken.”

Gemiddelde directe ziektekost stijgt mee Peter Beeusaert van SD Worx zag de kosten de laatste jaren ook gevoelig stijgen: “Voor bv. een organisatie met 100 werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten. Om gerichter preventief te werken en vroeger in te grijpen – liefst nog vóór iemand uitvalt door ziekte – biedt People Analytics heel wat nieuwe mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en triggers van verzuim, ten voordele van organisatie en medewerkers.”

5


2|

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuim wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage wordt berekend op basis van dagen, zoals geboekt in de loonadministratie. Het gaat steeds om een deling van de specifieke verzuimdagen door het aantal ‘totaal te werken dagen’. Onder ‘totaal te werken dagen’ verstaan wij de som van alle dagen die in de te meten periode voor effectieve aan- en afwezigheden in de loonadministratie werden geboekt. Deze dagen worden dus niet forfaitair bepaald maar echt uit de afgerekende salarisdata over de betrokken periode gehaald.

Percentage ziekteverzuim 2018 7% 6% 5% 4% 3%

5,81%

2% 2,78%

3,03%

% verzuim < 1 maand

% verzuim > 1 maand < 1 jaar

1% 0% % verzuim totaal

6


2.1 |

Evolutie minder dan 1 maand

4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

2013

2014

Arbeiders

2015

2016

2017

2018

Bedienden

Bedienden

2008

2,43%

3,04%

2,10%

2009

2,45%

2,93%

2,18%

2010

2,40%

3,00%

2,08%

2011

2,44%

3,05%

2,12%

2012

2,44%

3,01%

2,13%

2013

2,51%

3,04%

2,23%

2014

2,50%

3,01%

2,25%

2015

2,60%

3,11%

2,35%

2016

2,64%

3,19%

2,38%

2017

2,63%

3,22%

2,34%

2018

2,78%

3,42%

2,47%

7


2.2 |

Evolutie meer dan 1 maand, minder dan 1 jaar

5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013

2014

Arbeiders

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

1,73%

2,75%

1,18%

2009

1,85%

2,91%

1,28%

2010

2,14%

3,42%

1,46%

2011

2,29%

3,69%

1,55%

2012

2,33%

3,72%

1,58%

2013

2,30%

3,54%

1,63%

2014

2,62%

3,91%

1,99%

2015

2,81%

4,09%

2,21%

2016

2,88%

4,14%

2,29%

2017

2,91%

4,20%

2,30%

2018

3,03%

4,43%

2,36%

2015

2016

2017

2018

Bedienden

8


2.3 |

Evolutie totaal

9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013

2014

Arbeiders

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

4,15%

5,79%

3,28%

2009

4,30%

5,85%

3,46%

2010

4,54%

6,42%

3,53%

2011

4,73%

6,74%

3,67%

2012

4,77%

6,74%

3,71%

2013

4,81%

6,58%

3,87%

2014

5,12%

6,92%

4,23%

2015

5,41%

7,20%

4,56%

2016

5,52%

7,33%

4,66%

2017

5,54%

7,41%

4,65%

2018

5,81%

7,85%

4,83%

2015

2016

2017

2018

Bedienden

9


3|

Percentage ziekteverzuimers

% ziekteverzuimers < 1 maand: werknemers die minimum een dag ziekte minder dan een maand hadden in voorbije 12 maanden % ziekteverzuimers > 1 maand < 1 jaar: werknemers die minimum een dag ziekte meer dan 1 maand en minder dan 1 jaar hadden in voorbije 12 maanden % ziekteverzuimers Totaal: werknemers dat minimum een dag ziekte had in voorbije 12 maanden

Percentage ziekteverzuimers 2018 70% 60% 50% 40% 30%

63,97%

61,85%

20% 10% 12,28% 0% %verzuimers < 1 maand

% verzuimers > 1 maand < 1 jaar

% verzuimers totaal

10


3.1 |

Evolutie minder dan 1 maand

68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013

2014

Arbeiders

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

58,94%

62,98%

56,79%

2009

60,33%

62,19%

59,32%

2010

57,55%

60,67%

55,89%

2011

58,20%

61,63%

56,39%

2012

58,72%

61,60%

57,18%

2013

59,63%

61,30%

58,72%

2014

57,49%

59,80%

56,34%

2015

60,31%

63,09%

59,00%

2016

60,70%

63,77%

59,24%

2017

59,73%

63,61%

57,88%

2018

61,85%

65,91%

59,89%

2015

2016

2017

2018

Bedienden

11


3.2 |

Evolutie meer dan 1 maand, minder dan 1 jaar

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013

2014

Arbeiders

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

8,85%

14,06%

6,07%

2009

9,05%

14,22%

6,25%

2010

9,57%

15,16%

6,60%

2011

9,89%

15,57%

6,90%

2012

10,10%

15,83%

7,03%

2013

10,05%

15,23%

7,25%

2014

10,69%

15,88%

8,09%

2015

11,23%

16,61%

8,70%

2016

11,50%

16,94%

8,92%

2017

11,69%

17,27%

9,03%

2018

12,28%

18,14%

9,45%

2015

2016

2017

2018

Bedienden

12


3.3 |

Evolutie totaal

70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013

2014

Arbeiders

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

59,98%

64,63%

57,51%

2009

61,45%

64,01%

60,07%

2010

58,86%

62,78%

56,78%

2011

59,61%

63,93%

57,32%

2012

60,22%

64,05%

58,16%

2013

61,08%

63,56%

59,74%

2014

59,12%

62,32%

57,53%

2015

62,19%

65,95%

60,42%

2016

62,66%

66,69%

60,75%

2017

61,73%

66,66%

59,38%

2018

63,97%

69,12%

61,48%

2015

2016

2017

2018

Bedienden

13


4|

Bradfordfactor

De Bradfordfactor wordt als volgt berekend:

aantal ziektedagen x ziektefrequentie x ziektefrequentie.

4.1 |

Aantal ziektedagen

Gemiddelde aantal ziektedagen: Uit deze indicator kan je opmaken of de ziekteperiodes eerder van korte of van lange duur zijn. Deze gemiddelde duur wordt, net zoals de verzuimpercentages, op individueel niveau berekend. Voor een groepering van werknemers wordt dan een gemiddelde gemaakt van de individuele waarden. Berekeningswijze : aantal ziektedagen / aantal begonnen ziektes voor de betrokken periode

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2008

2009

2010

2011

2012 BelgiĂŤ

Jaar

2013

2014

Arbeiders

2015

2016

2017

2018

Bedienden

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

9,4

13,2

7,4

2009

9,7

13,3

7,8

2010

10,2

14,5

7,9

2011

10,6

15,1

8,2

2012

10,6

15,0

8,3

2013

10,6

14,4

8,5

2014

11,2

15,0

9,3

2015

11,9

15,9

10,0

2016

12,2

16,2

10,3

2017

12,1

16,3

10,1

2018

12,6

17,0

10,5

14


4.2 |

Ziektefrequentie

Ziektefrequentie: Elke aaneengesloten ziekteperiode met op de eerste dag ervan een looncode die bij het begin van een ziekte kan voorkomen, wordt als 1 frequentie geteld; het gaat hier over gewaarborgd weekloon ziekte arbeiders of gewaarborgd maandloon ziekte bedienden Wanneer in de betrokken periode enkel ziektedagen aanwezig zijn die niet bij het begin van een ziekte kunnen voorkomen, dan wordt de frequentie niet verhoogd (er is een ziekte maar het begin ervan ligt in een vorige periode).

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013

2014

Arbeiders

2015

2016

2017

2018

Bedienden

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

1,2

1,3

1,2

2009

1,3

1,3

1,2

2010

1,2

1,3

1,2

2011

1,2

1,3

1,2

2012

1,3

1,3

1,2

2013

1,3

1,3

1,3

2014

1,2

1,3

1,2

2015

1,3

1,4

1,3

2016

1,3

1,4

1,3

2017

1,3

1,4

1,2

2018

1,4

1,5

1,3

15


4.3 |

Bradford

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2008

2009

2010

2011

2012

BelgiĂŤ

2013 Arbeiders

2014

2015

2016

2017

2018

Bedienden

Jaar

BelgiĂŤ

Arbeiders

Bedienden

2008

94,31

104,49

88,82

2009

97,03

100,53

95,13

2010

96,44

106,31

91,17

2011

97,64

109,13

91,59

2012

97,92

110,80

90,99

2013

100,83

108,16

96,87

2014

99,76

106,54

96,36

2015

107,28

118,58

101,98

2016

110,98

125,92

103,90

2017

107,12

127,29

97,53

2018

118,08

144,82

105,19

16


5|

Percentage ziekteverzuim 2018 per leeftijdscategorie Ziekteverzuim per leeftijdscategorie

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% < 25 jaar 25 - 29 jaar

30 - 34 jaar

35 - 39 jaar

< maand

40 - 44 jaar

45 - 49 jaar

50 - 54 jaar

55 - 59 jaar

>= 60 jaar

> 1 maand < 1 jaar

< maand

> 1 maand < 1 jaar

< 25 jaar

2,97%

1,29%

25 - 29 jaar

2,72%

1,64%

30 - 34 jaar

2,88%

2,18%

35 - 39 jaar

2,85%

2,63%

40 - 44 jaar

2,76%

3,07%

45 - 49 jaar

2,69%

3,34%

50 - 54 jaar

2,73%

3,99%

55 - 59 jaar

2,84%

4,91%

>= 60 jaar

2,59%

5,07%

17


6|

Percentage ziekteverzuim 2018 per organisatiegrootte

Ziekteverzuim per organisatiegrootte 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% < 20 wkns

20 - 49 wkns

50 - 99 wkns < maand

100 - 249 wkns 250 - 499 wkns 500 - 999 wkns >= 1000 wkns > 1 maand < 1 jaar

< maand

> 1 maand < 1 jaar

< 20 wkns

1,99%

2,12%

20 - 49 wkns

2,41%

2,37%

50 - 99 wkns

2,67%

2,86%

100 - 249 wkns

2,89%

3,05%

250 - 499 wkns

2,95%

3,15%

500 - 999 wkns

2,91%

3,14%

>= 1000 wkns

3,19%

3,78%

18


7|

Stel dat je de oorzaken van het verzuim kent én het kan voorspellen?

“Elke werkgever moet volop gebruikmaken van de gegevens die ze ter beschikking heeft. Predictieve analyse kan jullie echt wel helpen om het verzuimbeleid te bepalen, op te volgen en waar nodig bij te sturen. De data zijn voorhanden, de technologie om daar slimme dingen mee te doen bestaat. Het is een kwestie van ze te gebruiken.”

Op zoek naar een sparringpartner om aan de slag te gaan met uw data? Ga naar onze SD Worx website http://www.sdworx.be/Analytics Via Contacteer ons via de button ‘Stel uw vraag’ of mail naar Analytics@sdworx.com U kunt spoedig een antwoord van ons verwachten op al uw vragen.

© SD Worx 2019 De intellectuele eigendomsrechten op dit rapport horen toe aan SD Worx en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van geheel of van een deel van het rapport, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. SD Worx geeft aan de lezer de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de lezer worden aangewend, en met uitsluiting van elke vereenvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. SD Worx respecteert de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

19

Profile for SD Worx

Verzuimrapport 2018  

Verzuimrapport 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded