__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Juni Juli August 2018

Vinkel-Rind Kirkeblad

NR.

2

GLIMT AF EN KONFIRMATIONSPRÆDIKEN Der er to ord, der har fyldt rigtig meget i luftrummet her i foråret... Ordene: Log-in og lock out. Det har været rigtig meget snak om, hvem der er inde og hvem der er ude. Når vi er logget ind på internettet, hvem er det så mere, der kan følge med og læse med på alle vores personlige oplysninger? Vi skal færdes forsigtigt på nettet, for der er vist flere, end vi sådan lige er klar over... Det må facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, gøre rede for lige for tiden… Hvem kigger med, når vi er logget in? Og hvem var det, der risikerede at blive lock-out’et? Det har fyldt en del i pressen, her i foråret – i vores sammenhæng, snakkede vi ikke mindst om, hvilke konsekvenser det kunne få for dagen i dag. Det var I lidt optaget af, I konfirmander – skulle I så måske slet ikke konfirmeres? Skulle det komme til en lockout, så var I klar til at logge ind på de forskellige opgaver - I foreslog straks, at I kunne da bare selv hejse flaget og tænde for varmen, og hvad der ellers skal til – hvordan det ville tage sig ud arbejdsretligt, har jeg ikke undersøgt, og det blev så heller ikke nødvendigt. Der blev lavet overenskomst. Så nu kan I nøjes med at sidde her og se godt ud – og nyde jeres dag - og i stedet tænke over, hvad den betyder den overenskomst, jeres forældre lavede med Gud den dag, I blev døbt. Hvor blev I logget ind den dag – og hvad gjaldt lock-outen? Det var en overenskomst, der forpligtede jeres forældre til at opdrage Jer i den kristne tro – og hvor Gud på den anden side lovede, at Han altid vil være med Jer med sin kærlighed – alle dage indtil verdens ende. Så når I logger ind på Guds kærlighed, så er han altid sammen med Jer. Han ved alt om Jer – han kender Jeres inderste – jeres sind, jeres tanker og drømme – det værste og det bedste ved Jer – og han kan holde Jer ud alligevel! Tillykke med både dåben og konfirmationen, vi fejrer, at vi har fået login’et til Guds hjerte – og derfra bliver vi aldrig lock-out’et.

Døbte: Sdr. Rind:

11. februar: Jóhan Sólbjørg Ulberg 25. februar: Fiona Knarborg Bech 4. marts: Agnes Augusta Steg Thomassen

Vinkel:

1. april: Lance Melvej Baltzersen


GUDSTJENESTELISTE FOR JUNI, JULI OG AUGUST 2018 DATO 27. maj. Trinitatis 3. juni. 1. s e trin 10. juni. 2 s e trin 17. juni 3. s e trin 24. juni 4 s e trin 1.juli 5 s e trin 8.juli 6 s e trin 15. juli 7 s e trin 22. juli 8. s e trin 29. juli 9. s e trin 5. august 10. s e trin 12. august 11. s e trin 19. august 12 s e trin 24. august 26. august 13. s.e trin 2. september 14. s e trin 9. september 15 s e trin

TEKST Mt. 28.16-20 Lk. 12.13-21 Lk. 14.25-35 Lk. 15.11-32 Mt. 5.43-48 Mt. 16.13-26 Mt. 19.16-26 Mt. 10.24-31 Mt. 7.22-29 Lk.12.32-48 Mt.11.16-24 Lk. 7.36-50 Mt. 12.31-42 Mt. 20.20-28 Jhs 5. 1-15 Lk. 10.38-42

VINKEL 11.00 kirkevandring 9.00 10.30 10.30 Guldkonfirmation 9.00 9.00 Kristine Jersin Ingen

SDR. RIND 9.00 provstiband 10.30 9.00. Kristine Jersin Kaffe 9.00 10.30 9.00 Kristine Jersin

Ingen 9.00 Lotte M. Jensen 9.00 10.30 10.30 konfirmandindskrivning 9.00. Kaffe 9.00 Steen Andreassen 17.00 spaghetti 9.00 10.30 10.30 9.00 Kaffe 9. 00 Lotte M Jensen

SOGNEPRÆSTENS FRI OG FERIE:

Jeg holder friweekend d. 9.-10. juni d. 7.-8. juli og d. 18.-19. august. Sommerferie holder jeg fra d. 9.-30. juli. I weekenden d. 8.-9. september er jeg på korshærens Årsmøde. I mit fravær rettes henvendelse til en af præsterne ved Houlkær kirke: Kristine Jersin: 2427 9633, krje@km.dk og Lotte Martin Jensen: 2933 6409 lomj@km.dk Kordegn Kirsten Marie Kragh træffes på: 8667 3616. (I hendes ferie overtager enten Kristine eller Lotte kirkebøgerne)

OM GUDSTJENESTERNE: Søndag d. 27. maj skal vi prøve noget nyt. Holde kirkevandring. Vi begynder kl. 9.00 i Sdr. Rind kirke med Gudstjeneste, hvor provstibandet medvirker. Der bliver fokus på musikken – og I kan godt glæde Jer. Efter Gudstjenesten går vi – de der har kræfter til det – til Vinkel. (Man må godt tage bilen) Når vi er nået frem til Vinkel – mon ikke det er ca. kl 11 – slutter vi af i kirken med at lære og synge nogle af de nyeste salmer og endelig i kirkecentret med frokost. HUSK at bakke op om det, I synes er gode ideer, så vi ved, om det tjener til gentagelse, eller om det er en ”ommer” Søndag d. 24. juni har vi inviteret guldkonfirmanderne til Gudstjeneste i Vinkel kirke. Der må være tale om det grå guld, da vi fejrer, at det er 50 år siden, de blev konfirmeret. Kom fra begge sogne og hjælp dem til en festlig dag. Efter Gudstjenesten får guldkonfirmanderne lov til at opfriske minder om gamle dage til en frokost i kirkecentret. Søndag d. 12 august kl. 10.30 mødes næste års konfirmander til Gudstjeneste i Vinkel kirke. Bagefter er der indskrivning og informationsmøde i kirkecentret. Fredag d. 24. august holder vi igen spaghetti-gudstjeneste for de mindste. Hvor sang og leg og fortælling fylder det hele. Det er i Vinkel kirke kl. 17.00. Alle er velkomne – børn i alle aldre og voksne. Målgruppen får brev i postkassen med invitation. Det er et rigtig godt sted for nytilflyttede børnefamilier at komme og lære ”de indfødte” at kende.


Sognepræst: Kirsten Greve Vinkelvej 177 Tlf.8663 9216 / 2933 6406. Mail: Kirg@km.dk Jeg holder fri om mandagen, men ellers har jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg gerne, at tidsbestilling til bryllup og barnedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsfald, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunkt. Kordegn: Kirsten Marie Kragh, tlf. 8668 3616. Henvendelser omkring attester og kirkebøger.

Sidste gang til præst og under en uge til den store dag. Det skulle selvfølgelig fejres. Med kage. Masser af kage. Alle der havde lyst måtte medbringe en kage – og minsandten om ikke der kom 10. Tak til forældrene for god opbakning – også med kage

NY PRÆST: Pr. 1. april oprettede Viborg Stift en stilling som diakonipræst. Det er en præst med fagområde inden for kirkens omsorg for sine socialt udsatte medlemmer. Han hedder Steen Andreassen og kommer fra en stilling som fængselspræst på Nørre Snede. Steen er tilknyttet Houlkær kirke med 10%. Derfor vil Steen også indimellem kunne træffes til Gudstjeneste i vore kirker. Tag vel imod ham.

SOMMERTID OG KIRKEGANG: Det er snart sommertid og ferietid. Både præst og menighed skal holde ferie. Men husk, at det er skønt at starte en sommersøndag med Gudstjeneste fra morgenstunden – og det bliver bedre jo flere, vi er.

PERSONDATALOVEN Pr. 20. maj skærpes persondataloven. Det betyder bl.a. at de forskellige offentlige myndigheder ikke så nemt kan udveksle oplysninger. Helt konkret betyder det, at skolen ikke længere – uden forældrenes tilsagn – må udlevere klasselister. Så når jeg skriver til kommende konfirmander og minikonfirmander, gør jeg det ud fra fødselsår, som jeg selv har adgang til. Det kan betyde, at jeg ikke får sendt brev til alle børnene. Vær derfor selv opmærksom på at blive tilmeldt, hvis ikke I hører fra mig.

Vinkel Kirke: Graver/kirketjener: Finn Vestergaard, Sdr. Rindvej 92, tlf. 2925 9947. Kirkesanger: Vakant. Organist: Niels Kristen Yde Tang, tlf. 2990 1517. Formand: Bente Ibh, Vinkelvej 160, tlf. 2281 3463. Kirkeværge: Søren Jung Christensen, Sønderhedevej 10, tlf. 3035 9049. Kasserer: Brian Andersen, Sønderhøjvej 11, tlf. 3112 5186. Sdr. Rind Kirke: Graver/kirketjener: Berit Højgaard, Skinnerup1@gmail.com tlf. 2123 2671. Kirkesanger: Janne Ettrup, janneettrup@yahoo.dk, tlf. 6070 4944. Organist: Uffe Danielsen, Uffe@markfilm.dk tlf. 2620 5045. Formand: Michael Skjøtt Kjær, Sdr. Rindvej 15, tlf. 3070 9110. Kirkeværge: Erik Nørgaard Pedersen, Sdr. Rindvej 48, tlf. 86 63 95 51/20 28 12 22. Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, tlf. 86 63 93 79. Udgivet af menighedsrådene. Redaktør: Kirsten Greve. Sats og tryk: Bjerringbro Avis www.bjerringbro-avis.dk, 8668 1755 Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 1/8 2018.


KONFIRMANDINDSKRIVNING

Søndag d. 12. august byder vi næste års konfirmander velkomne ved Gudstjenesten i Vinkel kirke kl 10.30. Efter Gudstjenesten går vi ned i kirkecentret, hvor selve indskrivningen foregår. Her vil jeg fortælle lidt om forberedelsen. Undervisningen begynder d. 21. august. Vi kan igen glæde os over morgentimer – fra 8.15-9.40. Undervisningsplanen udleveres ved mødet. Tjek hvad jeg skriver om persondataloven på foregående side.

MINIKONFIRMANDER

Også i det kommende efterår tilbydes minikonfirmandundervisning for børn, der går i 3. klasse. Det kommer til at foregå torsdag eftermiddage efter skoletid. Første gang d. 23. august og så hver torsdag eftermiddag (undtagen efterårsferien) frem til en festlig afslutning 1. søndag i advent. Nærmere i brev til de aktuelle børn, når skolens ringetider kendes. Tjek hvad jeg skriver om persondataloven på foregående side.

SOGNEEFTER-OG FORMIDDAG: D. 31. maj kl. 14.30 får vi besøg af Hans Flou. Han har lavet en lille film ”fra elgens og ørnens rige” som handler om den store naturgenopretning, der har fundet sted i Lille Vildmose de seneste år. Den skal vi se og høre, hvad han har at fortælle. D. 30 august kl 9.30 holder vi sogneformiddag, hvor Ruth Pedersen kommer og fortæller om sine vandringer på Caminoen. Hun skriver: ”Jeg fortæller om mine vandringer og oplevelser på Caminoen i Frankrig. Fortællingen er krydret med billeder fra turene. Jeg starter med lidt af historien omkring Camino ruten. Det er en 1200 år gammel pilgrimsrute, som fra forskellige udgangspunkter ender i Santiago de Compostella i nordvest Spanien. Den mest kendte rute er Camino France, som starter på den franske side af Pyrenæerne – men allerede første dag krydser man grænsen til Spanien. Der er ca. 765 km til Santiago og man skal beregne omkring 4 – 5 uger til vandringen. Fra Santiago kan man fortsætte yderligere 90 km ud til kysten – til ”Verdens Ende”. Ca. 10 % af vandrerne fortsætter derud til fods. Pga. mit arbejdsliv har jeg ikke haft mulighed for at vandre ruten i et stræk, men har delt den op i ”bidder”. Jeg har vandret på Caminoen 6 gange i alt og min første tur var i 2007. Indtil nu har jeg gået omkring 1.500 km dernede. Det kan meget let gå én i blodet. Der er forskellige årsager til, at folk begiver sig ud på vandringen og der er forskellige måder at rejse/gå ruten på. Dette fortæller jeg også om. I princippet kan alle, der har lyst til at opleve stemningen tage af sted på vejen mod Santiago de Compostella”

SOGNEKALENDER Dato Sted 31. maj kl 14.30 24. juni kl 10.30 12. august kl 10.30 24. august kl. 17.00 30. august 9.30

Kirkecentret Vinkel kirke og kirkecenter Vinkel kirke Vinkel kirke Kirkecentret

Aktivitet

Sogneeftermiddag Guldkonfirmation Konfirmandindskrivning Spaghettigudstjeneste Sogneformiddag

Profile for Sdr Rind Menighedsråd

Kirkeblad vinkel rind nr 2 2018  

Kirkeblad vinkel rind nr 2 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded