__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KIRKEBLAD FOR VINKEL OG SDR. RIND NR. 2 MARTS – APRIL – MAJ 2018 FASTETID.

Laila Vestergaard. Ord på granit. Venligst udlånt af kunstformidlingen Holstebro

Detalje

Billedkunstneren Laila Westergaard kan noget med ord. ”Træng ind bag min overflade”, står der – det er måske ikke i sig selv voldsomt genialt; det geniale består i, at ordene er mejslet ind i granit. Bogstaverne fylder hele fladen ud, så det er svært at se, hvor man kan skaffe sig adgang, men de små bitte mejselslag, der danner baggrund for de sorte bogstaver viser, at der er gjort utallige forsøg på at trænge gennem den hårde overflade. Vi lever så tit overfladisk. Går op i alt det ydre – facade – hvordan vi tager os ud – pynter os med masker og sminke af mange slags. Facebook-facade. Men inde bagved er alt det bløde og vigtigste, det afgørende – derinde bor vore håb og drømme; der bor vores angst og al usikkerheden og kærligheden; der bor skyld og skam og alt det skjulte, vi ikke tør vise til nogen og som vi måske ikke selv tør røre ved, og som vi samtidig længes efter at nogen skal trænge ind til og forsone. ”Træng ind bag min overflade” kalder vi. Der er så meget længsel blandt mennesker. Efter mening og livsfylde, efter godhed og håb. Efter Én, der vil vise vejen til fællesskab med hinanden. Efter én, der vil se kærligt på det, vi gemmer indeni. Efter Gud, siger præsten. De tusindvis af forsigtige små mejselslag viser Guds tålmodige forsøg på at række ind under overfladen – ind bag den hårde skal med tro, håb og kærlighed. Gud vil sit menneskebarn. Og se så på den forstørrede detalje: det ligner et fingeraftryk – det er os, det gælder – hver eneste af os – med – unikke og vidt forskellige både i det indre og det ydre – og Gud forsøger tålmodigt at nå hver eneste af os.

Døbte: Vinkel kirke: 14. januar: Eva Bloch Lykke Vilhelm Juul Pabst 21. januar: Ask Seir Bæch Kristensen 28. januar: Sigrid Olivia Bøgholm Rasmussen Sdr. Rind kirke: 21. januar: Alexander Villekjær Kirkeby


GUDSTJENESTELISTE Dato 2. marts 4 marts. 3. s i fasten 11 marts. Midfaste 18 marts. Maria Bebudelse 25. marts. Palmesøndag

Tekst

29. marts. Skærtorsdag 30. marts. Langfredag 1.april. påskedag 2. april. 2. påskedag 8. april. 1. s e påske

Jhs. 13.1-15 Lidelseshistorien Mt.28.1-8

15. april. 2. s e påske 22. april. 3. s e påske 26. april. Bededagsaften 29. april. 4. s e påske 6. maj. 5. s e påske 10. maj. Kristi Himmelfart 13. maj. 6. s e påske

Jhs. 10.22-30 Jhs. 14.1-11

20. maj. Pinsedag 21. maj. 2. pinsedag 25. maj 27. maj. Trinitatis 3. juni. 1. s e trin 10. juni. 2 s e trin

Jhs 14.15-21

Jhs. 8.42-51 Jhs.6.24-35 Lukas 1.46-55 Markus 14.3-9

Jhs. 17.1-11 Lk. 17.20-26

Mt. 28.16-20 Lk. 12.13-21 Lk. 14.25-35

Vinkel 17.00 spaghetti 9.00 10.30 9.00 Kristine Jersin 10.30 9.00 liturgisk 10.30 19.30 med kor 9.00 10.30 19.30 9.00 10.45 konfirmation 10.30 9.00 Lotte Martin Jensen 9.00 Ingen 17.00 spaghetti 10.30 9.00

Sdr. Rind 10.30 9.00 Kaffe 10.30 børnegudstjeneste 9.00 10.30 liturgisk 9.00 9.00 Lotte Martin Jensen. Kaffe 10.30 9.00 10.30 9.15 konfirmation 9.00 Kaffe 10.30 Ingen 9.00 10.30 9.00. Kristine Jersin Kaffe

Jeg holder friweekend d. 17.-18, marts. D. 12.-13 maj. Og D. 9.-10. juni samt ferie fra d. 4.-8. april I mit fravær kontaktes en af præsterne ved Houlkær kirke. Kristine Jersin: krje@km.dk tlf: 24279633. Lotte Martin Jensen: lomj@km.dk tlf: 29336409. Henvendelser om attester og navneændringer til kordegn Kirsten Marie Kragh: 86673116 Om Gudstjenesterne: D. 2. marts og den 25. maj kl 17.00 holder vi spaghetti Gudstjeneste i Vinkel kirke. Det er en gudstjeneste målrettet før-skolebørnene. En halv time med ord og sang og leg inden vi går ned i kirkecentret og spiser aftensmad sammen. Normalt slutter aftenen ved halv-syv tiden, så der er tid til de vanlige fredags-aftens-ritualer i familien. Palmesøndag d. 25. marts er det konfirmanderne, der har lagt tanker til Gudstjenesten. Det bliver en anderledes og børnevenlig Gudstjeneste. Bagefter inviterer menighedsrådene på forkost i forsamlingshuset. Langfredag d. 30 marts holder vi liturgiske gudstjenester. Det betyder, at der ikke bliver prædiket, men læst af lidelseshistorien og indlagt små ”eftertanker” 2. påskedag d. 2. april slutter vi påskeugen af med en aftengudstjeneste. Her vil vores ad-hoc kor synge påske og forårssange for os. Igen i år står koret under ledelse af Anders Hjorth Nielsen. D. 26. april holder vi aftengudstjeneste. Bededagsaften kalder vi det. Bagefter byder menighedsrådet på varme hveder i kirkecentret.


ÅRETS KONFIRMANDER: D. 6. maj holder vi konfirmationer. I Sdr. Rind Kl. 9.15 i Vinkel kl. 10.45. I Sdr. Rind konfirmeres: Naomi Stougaard Faber og Anders Graversen. I Vinkel konfirmeres: Oliver Heide Christensen, Nikolaj Ernebjerg Jensen, Laurits Sigaard Sundstrup, Frederik Jørgensen, Sarah Kathrine Meyer, Selma Alstrup Thomsen, Camilla Sikora Larsen, Thea Aamand Frost.

Her ses de skønne unge: Bagerst fra venstre: Oliver, Nikolaj, Anders, Laurits og Frederik. Forrest fra venstre: Sarah, Selma, Camilla og Thea. Naomi var syg den dag billedet blev taget. Fremtidige konfirmationer: 2019: 5. maj. 9.15 i Vinkel og 10.45 i Sdr. Rind 2020: 3. maj. 9.15 i Sdr. Rind og 10.45 i Vinkel

Babysalmesang et forårstilbud Vi er klar til en ny runde babysalmesang. Første gang er onsdag den 7. marts 2018. Når vi ved, hvor mange vi bliver, får I besked, om vi starter i Vinkel eller Sdr. Rind kirke. Vi glæder os til at møde en ny flok skønne børn og forældre. Det at mødes til baysalmesang kan være en god mulighed for, at I - både børn og forældre i Rindsholm, Sdr. Rind og Vinkel lærer hinanden at kende - på den måde får skabt gode netværk, som bliver til glæde for alle. Vi ses Anna-Lisa og Birthe

Bemærk at jeg – sognepræst Kirsten Greve - pr. 6.1.2018 har fået ny mailadresse – nu hedder den: kirg@km.dk


ARRANGEMENTER: SOGNEAFTEN D. 9 marts kl 19.30 holder vi sogneaften i Sdr. Rind forsamlingshus. Velkommen til en festlig fredag aften med lækkerier til ganen og et meget velanmeldt musikalsk foredrag. ”Matador i ord og toner” kalder Helle og Dynes Skovkjær deres program. Om det er Rødes bryllupsoptræden med visen om de tre små musikanter, eller tidens toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Ib Schönberg eller hvad der ellers udgår fra Kristen Skjerns grammofon eller tjener Boldts transisterradio – selv konsulinde Holms sølvbryllupssang er med… alt sammen bindes sammen med små fortællinger om TV-serien, tiden og musikken…

SOGNEEFTERMIDDAGE: D. 22. marts kl. 14.30: Jens og Kirsten fortæller om turen til New Zealand og viser billeder 19. april kl 14.30: Nina Emilie Hansen fik en besynderlig arv: en stak papirer og besked på at skrive en slægtsbog om den afdøde mands familie. Nina kommer og fortæller om, hvordan hun greb det an og om selve historien. Der kommer også tips til, hvordan man selv kan gøre. 31. maj kl. 14.30: Film og fortælling fra ”Elgens og ørnens land” Hans Flou har fulgt naturgenopretningsprojektet i Lille Vildmose nøje. Det vil han fortælle om og vise en lille naturfilm der skildrer det rige dyreog fugleliv fra elgtyr til guldsmed.

AD HOC KOR: Vi glæder os til igen i år at høre vores lokale ad-hoc kor til en festlig afslutning på påskeugen, 2. påskedag til aftensgudstjenesten kl. 19.30. Koret ledes også i år af Anders Hjort Nielsen. Der øves 2. påskedag inden Gudstjenesten og følgende tre gange: onsdag d. 7.3 kl 16.30-17.30. Tirsdag d. 13.3. kl 16.30-17.30 og onsdag d. 21.3 kl. 16.30-17.30. Alle der har lyst til at være med er hjerteligt velkomne. Bare mød op i kirkecentret.

SOGNEKALENDER: DATO 9. marts kl. 19.30 15. marts kl 19.00 22. marts kl 14.30 18. april kl 19.00 19. april kl 14.30 8. maj kl 19.00 31. maj kl 14.00

STED Sdr. Rind forsamlingshus Kirkecentret Kirkecentret Drivhuset Kirkecentret Kirkecentret Kirkecentret

AKTIVITET Sogneaften Fælles menighedsrådsmøde Sogneeftermiddag Menighedsrådsmøde Rind Sogneeftermiddag Menighedsrådsmøde Vinkel Sogneeftermiddag

Profile for Sdr Rind Menighedsråd

Kirkeblad forår 2018  

Kirkebladet forår 2018

Kirkeblad forår 2018  

Kirkebladet forår 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded