__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

December 2017 Januar 2018 Februar 2018

Vinkel-Rind Kirkeblad

NR.

1

Lad julesorgen slukkes Julens salmer forærer os så mange smukke ord. Og hvor dybt de lejrer sig, det viser vores ”syng-julen-ind-Gudstjeneste” hvor vi deler ord og tanker med hinanden. Nogle ord har lejret sig tæt på vores hjerte – måske ved vi ikke engang hvorfor eller hvornår, det skete – men når vi hører dem igen, aktiverer de en ganske særlig stemning i os. Åbner rummet – sletter tidens grænser. Måske er det i virkeligheden her, vi får et glimt af evigheden? Blomstre som en rosengård – Grundtvigs store adventssalme rummer noget af det smukkeste poesi, der findes. Og så har han ikke engang selv fundet på det. I salmen gendigter han en profeti, som kom til profeten Esajas, om hvordan der er i Himmerig. Dér skal alt blomstre omkring os, og dér har alle skavanker adgangsforbud. Ryste mer´ ej noget knæ, ingens hænder synke, skyde hvert udgået træ, glatte sig hver rynke, rejse sig det faldne mod rinde let uroligt blod frygt og sorg forsvinde. Det gør mig glad, at Esajas allerede dengang i 700-tallet før vores tidsregning - tænkte også på de psykiske skrøbeligheder. At det urolige blod skal rinde let, det faldne mod rejse sig og frygt og sorg forsvinde. Det er godt for os at blive mindet om i dag, hvor der er så meget fokus på kroppen. Sindet og sjælen kan også blive sygt og træt – og Gud ved det og Gud er med os, når vi lider på sindet – og Gud vil genoprette det syge og sårede. Grundtvig havde selv et skrøbeligt sind – svingede mellem mani og depression Det var julenat i 1825. Grundtvig sad længe oppe for at skrive sin prædiken til juledag. Han skulle, men han kunne ikke. Ordene ville ikke, han var inde i en af de perioder, hvor depressionen holdt hans sind og kreativitet fanget i tungsind og mørke. Så gik han en tur rundt i huset, og nåede til børneværelset og kiggede ind. Og der lå hans sovende børn… Siden fortalte han: ”Så fik jeg en salme” Han fik den – han skulle bare skrive den ned – sådan oplevede han det og sådan blev ”velkommen igen Guds engle små” til. Versene stod i kø for at komme frem – om engle med solskinsklæder på, og om puslinge med venlige øjne himmelblå, der lå der og drømte om Betlehem og barnet i krybberummet. Det blev en af vores smukkeste julesalmer – kun en enkelt linje røber, at den er skrevet af et menneske i det øjeblik depressionen slap sit tag i ham. Det er den sidste linje: ”Lad julesorgen slukkes” Lad også det være vores ønske for hinanden, at julens store glæde må bryde igennem alle vore vanskeligheder og skrøbeligheder – Lad julesorgen slukkes. Alle i vore sogne ønskes en rigtig glædelig jul

Døbte: Vinkel:

15. oktober: Caroline Holm Bro Andersen

Rind:

2. september: Kaya Secher Nielse


GUDSTJENESTELISTE FOR VINTEREN 2017/2018 DATO

TEKST

VINKEL

26. nov s s i kirkeåret 3. dec 1 s i adv 10. dec 2 s i adv 17. dec 3 s i adv 24. december juleaften 25. dec Juledag 26. dec 2. juledag 31. dec. Julesøndag 1. januar. Nytårsdag 7. jan 1 s e h 3 kg 14. jan 2 s e h 3 kg 19. januar 21. jan sidste s e h 3 kg 28. jan septuagesima 4. feb. Seksagesima 11. feb, fastelavn 18. feb 1 s i fasten 25. feb 2 s i fasten 2. marts 4. marts 3 s i fasten

Mt. 25. 31-46 Lk.4.16-30 Mt. 25.1-13 Lk.1.67-80 Lk 2.1-14 Jhs .1-14 Mt.10.32-42

9.00 10.30 mini-konf

Mt.6.5-13 Mk.10.13-16 Jhs 4.5-26 Jhs 12.23-33 Mt.25.14-30 Mk. 4.26-32 Lk.18.31-43 Lk.22.24-32 Mk.9.14-29 Jhs. 8.42-51

15.30 9.00 10.30 Ingen 14.30 19.30 Juleafslutning 10.30 17.00 Spaghetti 9.00 9.00 Kristine Jersin 10.30 9.00 10.30 17.00 spaghetti 9.00

SDR. RIND 10.30 9.00 Kristine Jersin 19.30 Vi synger julen ind 14.00 10.30 9.00 Ingen 16.00 9.00 10.30 9.00 10.30 9.00 Lotte M Jensen 9.00 10.30

PRÆSTENS FRI: Jeg holder friweekend d. 9.-10. december og d. 27.-28. januar. Vinterferie holder jeg i uge 7 fra d. 12.-18. februar. I mit fravær bedes henvendelse rettet til mine kolleger ved Houlkær kirke: Kristine Jersin, 2427 9633 krje@km.dk eller Lotte Martin Jensen, 2933 6409, lomj@km.dk Henvendelser om attester og navneændringer til kordegn Kirsten Marie Kragh: 8667 3616

OM GUDSTJENESTERNE: 1. søndag i advent d. 3. december kl. 10.30 holder vi børnegudstjeneste og afslutningsfest for årets minikonfirmander. Også i år vil de opføre et krybbespil og fortælle julens glædelige budskab på sjov og børnevenlig måde. Det er en god Gudstjeneste at være med til for alle børnefamilier. Efter Gudstjenesten inviterer menighedsrådet på frokost i kirkecentret. Nytårsdag om eftermiddagen har vi fået en dejlig tradition med at samles efter Gudstjenesten og ønske hinanden godt nytår med kransekage og et glas. Det gør vi også, når vi skal til at skrive 2018. Søndag d. 7. januar kl 19.30 samles vi til aftengudstjeneste i Vinkel kirke og slutter derefter julen af i kirkecentret med kaffe og kage og vi synger de elskede julesange og salmer en sidste gang. Torsdag d. 1. februar fejrer vi kyndelmisse med en aftengudstjeneste i Sdr. Rind kirke kl 19.30. Kirken vil være oplyst udelukkende af levende lys og man får mulighed for selv at tænde et i vores smukke lyskors. Vi tager en gammel tradition op og har inviteret Hans Jørgen Lysholm til at komme og vise os en af sine fantastiske og stemningsfulde lysbilledserier. Vi har to spaghettigudstjenester på programmet i vinterens løb d. 19. januar og d. 2. marts. Begge i Vinkel kirke kl 17.00. Husk at alle er velkomne.


FRA MENIGHEDSRÅDENE:

Vores kirkesanger gennem 23 år, Trine Ribergaard, har opsagt sin stilling pr. 1.12.2017. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Trine og her skal lyde en stor tak for hendes sang, for hendes dejlige væsen og fine måde at færdes i menigheden må. Vi ønsker Trine alt det bedste i fremtiden. Vores ”nye” kirkesanger Janne Ettrup synger indtil videre ved de fleste af Gudstjenesterne. Tak for det, Janne. VINKEL: vi har fået elektronisk lås på døren til Vinkel kirke. Den er indstillet, så kirken er åben dagligt mellem 8 og 17. Tag godt ved, døren er blevet lidt tungere at åbne.

Sognepræst: Kirsten Greve Vinkelvej 177 Tlf.8663 9216 / 2933 6406. Mail: kgr@km.dk Jeg holder fri om mandagen, men ellers har jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg gerne, at tidsbestilling til bryllup og barnedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsfald, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunkt. Kordegn: Kirsten Marie Kragh, tlf. 8668 3616. Henvendelser omkring attester og kirkebøger. Vinkel Kirke: Graver/kirketjener: Finn Vestergaard, Sdr. Rindvej 92, tlf. 2925 9947. Kirkesanger: Vakant. Organist: Niels Kristen Yde Tang, tlf. 2990 1517. Formand: Bente Ibh, Vinkelvej 160, tlf. 2281 3463. Kirkeværge: Søren Jung Christensen, Sønderhedevej 10, tlf. 3035 9049. Kasserer: Brian Andersen, Sønderhøjvej 11, tlf. 3112 5186.

”Skrotkorset” hænger på mit kontor i præsteboligen. Det er lavet af skrot: drivtømmer, rustent rundjern og en enkelt gammel bolt som hoved. Jeg fik det af et menneske, der livet igennem har kæmpet med psykisk sygdom. Han siger om korset: ”Gud vil have med os at gøre – om vi driver om som tømmer på havet, om vi er rustne på sjæl og legeme” I den dybeste solidaritet med sit menneske gik Gud ind i alt det, der er rustet for os – og Han lovede os i al vores drivende skrøbelighed, at julesorgen skal slukkes.

Sdr. Rind Kirke: Graver/kirketjener: Berit Højgaard, Skinnerup1@gmail.com tlf. 2123 2671. Kirkesanger: Janne Ettrup, janneettrup@yahoo.dk, tlf. 6070 4944. Organist: Uffe Danielsen, Uffe@markfilm.dk tlf. 2620 5045. Formand: Michael Skjøtt Kjær, Sdr. Rindvej 15, tlf. 3070 9110. Kirkeværge: Erik Nørgaard Pedersen, Sdr. Rindvej 48, tlf. 86 63 95 51/20 28 12 22. Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, tlf. 86 63 93 79. Udgivet af menighedsrådene. Redaktør: Kirsten Greve. Sats og tryk: Bjerringbro Avis www.bjerringbro-avis.dk, 8668 1755 Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 1/2 2018.


JULEKONCERT:

”En stemme i verdensklasse” siger anmelderne, når de skal fortælle om Lene Siels koncerter. ”Hun er i stand til at skabe et nærvær, så rummet sitrer” skriver en anden. Lene Siel kommer til os med et afvekslende julerepertoire, som kalder både på smil og tårer, glæde og eftertænksomhed. Det foregår i Vinkel kirke d. 7. december kl. 19.30. Fik du ikke billet ved forsalget, så sælger vi de sidste ved døren. (Tjek evt. kirkens facebookside for at se, hvor mange vi har tilbage.)

SOGNEEFTERMIDDAGE:

Torsdag d. 14. december kl. 14.30 holder vi sogneeftermiddag i præsteboligen. Programmet er julehygge – med godter, sang, julehistorier. Torsdag d. 25. januar kl 14.30 skal vi høre faldskærmshistorier. Vi har en dansk mester i flest ø-landinger på én dag iblandt os… det og meget andet vil Niels Høgmark, Sdr. Rind, fortælle om. Torsdag d. 22. februar kl. 14.30 har vi inviteret et tidligere sognebarn i Vinkel til at komme. Kirsten Aarestrup er en lidenskabelig og meget dygtig fuglefotograf. Hun kommer og fortæller og viser billeder.

FILMAFTEN:

Tirsdag d. 23. januar kl 19.00 er der igen film på programmet. Hvis rettighederne er i orden skal vi se ”12 years a slave” Filmen er fra 2014 og fik ved den efterfølgende uddeling 3 Oscars, bl.a. for bedste film. Filmen er baseret på en sand historie om en mands kamp for overlevelse og frihed. En barsk og stærk film, der bl.a. åbner for en snak om, hvordan kristendommen kan bruges til systematisk undertrykkelse.

SOGNEKALENDER Dato Sted

Aktivitet

7. december kl 19.30 14. december kl. 14.30 17. december kl 19.30 19. januar kl 17.00 23. januar kl 19.00 24. januar kl 19.00 25. januar kl. 14.30 6. februar kl 19.00 22. februar kl 14.30 2. marts kl 17.00

Julekoncert Sogneeftermiddag Vi synger julen ind Spaghettigudstjeneste Filmaften Menighedsrådsmøde, Rind Sogneeftermiddag Menighedsrådsmøde, Vinkel Sogneeftermiddag Spaghettigudstjeneste

Vinkel kirke Præsteboligen Sdr. Rind kirke Vinkel kirke Kirkecentret Drivhuset Kirkecentret Kirkecentret Kirkecentret Vinkel kirke

Profile for Sdr Rind Menighedsråd

Vinkel-Rind Kirkeblad  

December 2017 Januar 2018 Februar 2018

Vinkel-Rind Kirkeblad  

December 2017 Januar 2018 Februar 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded