Page 1

Op SDR kunt u rekenen! 24 uur per dag, zeven dagen per week

24-uurs economie


Werken in een 24-uurs economie is een specialisme! SDR heeft ruime ervaring opgebouwd met het werken in gebouwen die 24/7 in bedrijf zijn zoals hotels, zorg, media, etc.

gerichte systemen gaat het vooral om flexibiliteit, beperken van de overlast en het werken in een ‘bewoonde’ omgeving.

Wij weten wat ervoor komt kijken om in dit soort gebouwen te werken. Naast de kennis van de specifieke op de organisatie

Dit is zonder meer een specialisme wat wij in huis hebben en graag ten dienste stellen van onze klanten!

Zaken die hierbij onder andere van belang zijn: Door onze ruime ervaring in gebouwen waar volcontinu (24 uur per dag, zeven dagen per week) bedrijvigheid is, weten wij wat er komt kijken om te werken in deze cultuur. SDR Elektrotechniek is voor de klanten dan ook altijd bereikbaar. Juist omdat het besef er is dat bedrijven en organisaties op hoog niveau door moeten draaien. Daar houden we rekening mee als we projecten uitvoeren of onderhoud plegen. Zaken die hierbij onder andere van belang zijn: • We houden rekening met de gasten, patiënten en medewerkers. Duidelijke communicatie en een goede planning zijn van groot belang. De dagelijkse werkzaamheden moeten immers gewoon door kunnen gaan.

Regelmatig werken we buiten normale arbeidsuren, ook in de nacht en in de avonduren. Bij SDR is dit een normale gang van zaken; ook wij werken niet van 9 tot 5! We voeren veel projecten uit tijdens vakantieperioden. SDR is gedurende het jaar ook nooit gesloten. Op die manier kunnen wij u altijd van dienst zijn bij uw projecten op die momenten dat u dat wenst.

We zijn gewend om netjes te werken in een bewoonde omgeving, waar hoge eisen worden gesteld aan netheid, gastvrijheid en hygiëne. Kennis van alle speciale technieken in de segmenten waarin bedrijven in de 24-uurs economie actief zijn.

Wat verstaan wij onder duidelijke en goede communicatie? Wat verstaan wij nu bij SDR onder goede communicatie en hoe geven wij daar invulling aan? Het antwoord is eenvoudig; het gaat om het maken van duidelijke afspraken EN het nakomen hiervan. Een kwestie van afspraak is afspraak dus… Bij SDR Elektrotechniek wordt daar op alle niveaus invulling aan gegeven. Zowel de projectleider, de werkvoorbereider als de mannen op de werkvloer gaan hier consequent mee om.

Uiteraard geldt dat in principe voor elke klus, maar in een bewoonde 24/7-omgeving is dat extra belangrijk, omdat hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit, gastvrijheid en continuïteit. Het op de juiste manier nakomen van afspraken is één van de kernwaarden bij SDR Elektrotechniek. Wij houden hier rekening mee met de selectie van onze medewerkers en coachen en trainen hen hierin omdat wij weten hoe essentieel dit voor u als opdrachtgever is.

SDR Elektrotechniek B.V. Propellerstraat 1-5, 1059 CB Amsterdam Postbus 9050, 1006 AB Amsterdam T 020 511 08 80 F 020 615 65 65 E info@sdr.nl www.sdr.nl

SDR 24-uurs economie  

SDR heeft ruime ervaring opgebouwd met het werken in gebouwen die 24/7 in bedrijf zijn zoals hotels, zorg, media, etc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you