Page 1

Kompassi Varsinais-Suomen SDP:n jäsenlehti

1/2012

Kari Hulkko

Demokratia ja Eurooppa-asiat esillä puoluekokouksessa

Vuoden 2010 puoluekokouksessa Joensuussa äänestettiin muun muassa laajasta tulevaisuusasiakirjasta ”Varjosta valoon”. SDP:n 43. puoluekokous järjestetään 24.– 26.5.2012 Helsingissä. 500 puoluekokousedustajasta 43 tulee Varsinais-Suomesta. Varsinais-Suomi on jäsenmääränsä perusteella neljänneksi suurin SDP:n piireistä. Varsinais-Suomen puoluekokousedustajat valitaan koko piirin yhteisessä jäsenvaalissa, joka alkoi verkossa 20.2. ja jatkuu 5.3. saakka. Sen jälkeen äänestys jatkuu postiäänestyksenä 12.–26.3. Puoluekokousedustajat ovat selvillä keskiviikkona 28.3. keskusvaalilautakuntana toimivan piirihallituksen kokoonnuttua. Puolueosastojen asettamat ehdokkaat puoluekokousedustajiksi esitellään tässä lehdessä. Lehti kannattaakin laittaa syrjään äänestyshetkeä varten. Ehdokkaita on asetettu 93. Vaalissa saa sääntöjen mukaan äänestää niin montaa ehdokasta kuin on valittavia eli tässä tapauk-

sessa 43 ehdokasta. Myös yhden tai muutaman ehdokkaan äänestäminen on mahdollista. Ehdokkaan saama äänimäärä riippuu tällöin siitä, mille äänestyslipun sijalle äänestäjä ehdokkaan sijoittaa.

Luvassa tärkeitä päätöksiä Puoluekokous päättää kahdesta tärkeästä asiakirjasta: SDP:n näkemyksistä suhteessa Eurooppaan sekä demokratiaan yleensä. EU-ohjelma linjaa, millaista Eurooppaa sosialidemokraatit haluavat rakentaa ja miten se voidaan saavuttaa. Demokratiaohjelmassa käydään läpi muun muassa sitä, miten lisätään paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tason vaikuttamismahdollisuuksia. Asiakirjojen lisäksi puoluekokous ottaa kantaa jäsenten, puolueosastojen ja sisar-

Puoluekokousehdokkaat esittelyssä sivut 4–7

järjestöjen tekemiin puoluekokousaloitteeseen. Asiakysymysten ohella puoluekokous tekee henkilövalintoja. Puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle ei ole näköpiirissä vastaehdokasta, mutta puoluesihteeri Mikael Jungnerin ilmoitettua ettei ole käytettävissä jatkokaudelle, joutuu puoluekokous valitsemaan ainakin uuden puoluesihteerin. Muita täytettäviä paikkoja ovat muun muassa kolmen varapuheenjohtajan, puoluevaltuuston puheenjohtajiston ja puoluehallituksen tehtävät. Varsinais-Suomea ovat kuluvalla kaudella edustaneet puoluehallituksen pöydässä varapuheenjohtaja Ilkka Kantola sekä puoluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Saija Karnisto, joka on toiminut valtuuston puheenjohtajana Jouni Backmanin jätettyä tehtävän siirryttyään SDP:n eduskuntaryhmän

Suominen analysoi presidentinvaaleja sivu 3

puheenjohtajaksi. Varsinais-Suomen tavoitteista puoluejohdossa päättävät käsillä olevassa vaalissa valittavat puoluekokousedustajat. Puoluekokous myös valitsee piirien edustajista koostuvan puoluevaltuuston, joka on puoluekokousten välillä SDP:n ylin päättävä elin. Varsinais-Suomella on puoluevaltuustossa viisi varsinaisen ja viisi varajäsenen paikkaa. Ehdokkaat puoluevaltuustoon valitaan piirikokouksessa 21.4. Somerolla.

Puoluekokousta seuraamaan Varsinais-Suomen Sos.dem. Piiri järjestää jäsenmatkan puoluekokousta seuraamaan. Matkan aikataulut ynnä muut yksityiskohdat täsmentyvät puoluekokouksen aikataulujen varmistuttua. Seuraa piirin internetsivuja tai ota yhteyttä piiritoimistoon toukokuussa.

Kyllä Silakka tietää... sivu 8


2

Kompassi Pääkirjoitus

Saitko ajan lääkärin vastaanotolle? Toivottavasti, mikäli olet sitä tarvinnut. Liian usein on kuitenkin niin, että palveluiden saamisessa on toivomisen varaa. Olemme saaneet lukea ja kuulla ikäviäkin ongelmakohtia muun muassa terveyskeskusten lääkäripulasta ja vanhustenhoidon ongelmista. Kyseiset asiat ovat kytkeytyneet olennaisesti kuntien vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, minkä vuoksi osalla kunnista onkin ollut ongelmia järjestää toimivia peruspalveluja. Näistä lähtökohdista olisikin suotavaa, että kunta- ja palvelurakenteen uudistustyötä lähdettäisiin työstämään palveluiden laadukkuudesta ja saatavuudesta käsin. Jo viime eduskuntavaalien aikaan oli havaittavissa, että kunta- ja palvelurakenteesta keskusteltaessa, osa puolueista ja ehdokkaista pitivät tärkeämpänä keskustella kuntien lukumäärästä ja vaakunista kansalaisten hyvinvoinnin sijaan. Nyt tämä keskustelu on saanut jatkoa, kun virkamiestyöryhmä on esittänyt, että Suomessa tulisi olla 66-70 kuntaa. Selvitys on virkamiestyöryhmän esitys, ei hallituksen kanta asiaan. Kyseinen esitys ei myöskään vastaa SDP:n näkemystä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Selvityksen ympärillä on ymmärrettävästi käynyt vilkas julkinen keskustelu, joka jatkuu käynnistyneellä kuntien kuulemiskierroksella. Kuulemiskierroksen aikana on kuultava tarkoin kuntien mielipiteitä ja näkemyksiä. Yhtä tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, mitä toimenpiteitä kunnat ovat jo tehneet kuntaja palvelurakenteen osalta. Näistä toimenpiteistä on hankittava tietoa, missä asioissa kunnat ovat onnistuneet ja mitkä ovat alueen tulevat mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä. Jo tehdyille toimenpiteille on annettava arvonsa. Kun kuitenkin olemme sen tosiasian äärellä, että tarvitsemme laadukkaampia palveluja ja enemmän turvaa ihmisten hyvinvoinnille, on tämänkin uudistusesityksen ympärillä käytävä laaja keskustelu myös kuntien ja valtion välisestä tehtäväjaosta. Kestävää kehitystä ei ole ollut se, että kuntien tehtävät ovat lisääntyneet käytettävissä olleiden resurssien säilyessä samana tai niiden pienentyessä. Loppujen lopuksi uudistuksessa on kyse kokonaisuudesta, jossa tavoitteena ovat paremmat palvelut kaikille alueen asukkaille. Merkittäviä päätöksiä kansalaisten hyvinvoinnin eteen tehdään myös kuntien valtuustoissa. Lähestyvät kunnallisvaalit ovat merkittävä keskusteluareena, jossa tarvitaan sosialidemokraattien intoa, tarmoa ja aktiivisuutta. Tulethan sinäkin mukaan antamaan oman panoksesi ja osaamisesi laajempaan käyttöön. Olet oman elämänkokemuksesi asiantuntija – sinua tarvitaan.

Piirikokous uudistuu sessa on luvassa myös muun muassa väittelyitä. Kevään piirikokous järjestetään Teeriharjulla, Somerolla lauantaina 21.4. klo 10 alkaen. Ohjelma alkaa kansanedustajien kyselytunnilla. Piirikokousedustajat ja muu yleisö voivat esittää piirin kansanedustajille kysymyksiä ja niitä voi myös lähettää etukäteen piiritoimiston kautta kyselytunnin juontajalle. Tämän lisäksi muutama

Varsinais-Suomen SDP:n piirihallitus on päättänyt uudistaa piirikokouskäytäntöjä. Tavoitteena on tehdä piirikokouksesta elävämpi ja koko jäsenistöä kiinnostava tilaisuus. Tarkoituksena on antaa kokousedustajille ja muulle yleisölle aktiivisempi rooli keskustelussa sekä käyttää tilaisuutta hyväksi myös esimerkiksi kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon. Jatkossa piirikokouk-

puolueosasto esittelee hyväksi koettuja toimintatapojaan, kuten tupa-aamuja, punkkua ja politiikkaa -tilaisuuksia tai hyvin toimivaa vaalitoimistoa. Piirikokous myös valitsee Varsinais-Suomen ehdokkaat SDP:n puoluevaltuustoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikä myös kiinnostanee järjestöväkeä. Piirikokous on avoin kaikille SDP:n jäsenille.

Täpötäysi salillinen järjestöväkeä kuunteli keskittyneesti Paavo Lipposen puhetta syyspiirikokouksessa Tarmon Talolla 2011.

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen piirien yhteinen

5 piirin risteily risteillään Turusta Tukholmaan Silja Galaxylla 17.–18.3. risteillään Turusta Tukholmaan Silja Europalla 17.-18.3. Laiva lähtee lauantaiaamuna klo 8.15 ja Laiva lähtee lauantaiaamuna klo 8.15 ja palaa Turkuun palaa Turkuun sunnuntaiaamuna klo 7. sunnuntaiaamuna klo 7. Seminaarissa alustavat eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma sekä SDP:n varapuheenjohtajat Ilkka Kantola ja Pia Viitanen. Lisäksi järjestetään perinteiseen tapaan leikkimielinen kansanedustajien paneelikeskustelu. Lounaan jälkeen kokoonnutaan vielä yhteen laulamaan karaokea. Matkan hinta per henkilö on 4 3 2 1 4 3 2 1

hengen B-hytissä 42 euroa hengen B-hytissä 44 euroa hengen B-hytissä 48 euroa hengen B-hytissä 60 euroa hengen A-hytissä 46 euroa hengen A-hytissä 49 euroa hengen A-hytissä 56 euroa hengen A-hytissä 75 euroa.

ilmoittautumiset: www.matkapojat.fi/sdp-risteily tai tai puhelimitse Matkapojilta numerosta 010 2323 200 (puhelinvarauksesta varausmaksu 8 euroa / varaus).

Kutsu sääntömääräiseen kevätpiirikokoukseen

Juuso Alatalo Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja.

Kompassi Varsinais-Suomen SDP:n jäsenlehti

Päätoimittaja Juuso Alatalo Toimituskunta Mari-Elina Koivusalo, Talvikki Koskinen, Anu Nummelin.

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri – Egentliga Finlands Socialdemokratiska Distrikt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 21.4.2012 klo 10 alkaen Teeriharjulla, Salontie 962, Somero. Kokouksessa käsitellään piirijärjestön sääntöjen 12§:n mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja samojen sääntöjen 13§:ssä mainitut aloitteet sekä nimetään Varsinais-Suomen ehdokkaat SDP:n puoluevaltuustoon. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle vähintään 6 viikkoa ennen piirikokousta. Turussa 15.2.2012 Varsinais-Suomen Sos.dem. Piiri Piirihallitus Juuso Alatalo puheenjohtaja

Talvikki Koskinen toiminnanjohtaja


3

Kompassi

Wilma Hurskainen

Kolumni

SDP:n vaalikrapula

Esa Suominen PAM:n hallintopäällikkö

Sunnuntaina 5. helmikuuta valittiin Suomen 12. presidentti. Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö valittiin 62,4 prosentin äänivyöryllä toisella kierroksella vihreiden Pekka Haavistoa vastaan. Suomen politiikkaa tuntevat voivat hyvinkin ihmetellä sosialidemokraattisen ehdokkaan puuttumista toiselta kierrokselta. Ovathan kolme edellistä, yhteensä 30 vuotta istuneet tasavallan presidentit valittu sosialidemokraateista. Sosialidemokraattien tappion syiden ymmärtäminen vaatii perehtymistä ehdokkaisiin. Niinistö pyrki presidentiksi nyt toista kertaa kärsittyään niukan tappion istuvalle presidentti Haloselle 2006. Niukan tappion jälkeen Niinistön suosio nousi korkealle ja hän pysyi gallupsuosikkina tämän vuoden vaaleihin asti. Niinistö on taustaltaan kova talousosaaja. Hän toimi valtiovarainministerinä 1990-luvulla, jolloin sosialidemokraattien johtama hallitus joutui pelastamaan maan sen historian vaikeimmasta lamasta. Lyhyen poissaolon jälkeen Niinistö palasi päivänpolitiikkaan eduskunnan puhemiehenä. Tätä roolia Niinistö käytti erittäin tehokkaasti esittäessään monia kansalaisten keskuudessa suosittuja ajatuksia. Sdp:n Paavo Lipposella oli ehdokkaista selkeästi eniten kokemusta Eurooppa-asioista ja ulkopolitiikasta, jotka ovat edelleen tasavallan presidentin toi-

mivallan ytimessä. Miksi Lipposen tulos siis jäi näin heikoksi? Lipponen ei ensiksikään onnistunut tekemään eroa gallupsuosikki Niinistöön. He olivat tiivis työpari vuosien 1995 – 2003 hallituksissa ja heitä pidettiin tämän perusteella poliittisesti lähellä toisiaan olevina. Edistysmieliset ovat kiistäneet Lipposen pääministerikauden perinnön, vaikka näihin kahdeksaan vuoteen sisältyy talousihme: nopeasti parantunut työllisyys, valtion talouden kohentuminen, ulkomaanvelan vähentäminen ja Suomen nosto koulutuksen, teknologisen kehityksen ja innovaatiotoiminnan esimerkkimaaksi. Samalla kuilu rikkaiden ja köyhien välillä alkoi kuitenkin kasvaa ja markkinamekanismit tuotiin julkisiin palveluihin. Lipposta pidetään Suomen integraatiomyönteisen EU-politiikan pääarkkitehtina ja euron käyttöönoton isänä. Näinä pelastuspakettien ja eurokriisin aikana tämä ei ollut ehdokkaalle meriitti. Myös Lipposen kampanjan vauhtiin pääsyssä oli ongelmia. Kampanjan alusta asti oli melko selvää, että Niinistö pääsee toiselle kierrokselle ja päähuomio siirtyi siihen, kuka todennäköisesti pääsee haastamaan hänet. Haaviston mediakampanja oli hyvin onnistunut ja hänen gallupsuosionsa nousu muodostui itseään ruokkivaksi ilmiöksi. Edistykselliset äänestäjät, joille

oli vaikea markkinoida 70-vuotiasta entistä pääministeriä tuoreena vaihtoehtona, näkivät Haaviston todennäköisimpänä haastajana Niinistölle ja alkoivat siirtyä tämän tukijoiksi. uuu

Mihin presidentinvaalitulos jätti sosialidemokraatit ja Sdp:n? Vastaus ei ole täysin selvä, koska presidentinvaali on hyvin henkilökeskeinen eikä vaalitulos täysin vastaa puolueiden kannatusta. Joitakin johtopäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä. Monet sosialidemokraattien peruskannattajat jättivät äänestämättä ja puolueuskollisuus heikentyi ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Jokaisen kadonneen äänen takaisin voittaminen vaatii ankaraa työtä. Äänestäjien sirpaloituminen vaikeuttaa myös puolueen ohjelmatyötä. Sdp:n on entistä vaikeampaa muodostaa ohjelma, joka puhuttelee sekä perinteisiä palkansaajaäänestäjiä sekä nuoria, koulutettuja ja sosiaaliliberaaleja. Kun Sdp vaalitappion jälkeen jäi opposition 2007, puolueen toimintaa ohjaavaksi tekijäksi muodostui tarve nopeaan uudistumiseen. Ilman selkeää käsitystä uudistumisen poliittisista vaikutuksista, puolueen poliittisen linjan tarkistaminen on kuitenkin jäänyt joukoksi kannanottoja ilman punaista lankaa. Sdp:n arvoja johdonmukaisesti toteuttavaa politiikkaa ei ole nähty.

Kun puolueen ideologinen perusta hämärtyy, identiteettiongelma pahenee. Samalla äänestäjien luottamus puolueeseen heikkenee. Jos luottamusta ei pystytä palauttamaan edes kannatetuilla ja aidosti innovatiivisilla poliittisilla avauksilla, joita Sdp:llä yhä on, ei saavuteta vaalimenestystä. Vasemmisto on selvittänyt kokoomuksen menestystä lisääntyneellä yksilökeskeisyydellä, epäsuosiollisella medialla ja monien äänestäjien kevyellä asenteella politiikkaan. Näin vaatimaton analyysi jättää huomiotta sen, että kokoomuksen imago kansalaisten silmissä on muuttunut. Kokoomukseen luotetaan talous- ja työllisyysasioissa. Tämä perustuu puolueen melko yhteistyöhaluiseen ajattelutapaan, harjoitetun politiikan ja viestinnän hyvään hallintaan ja monien epäsuosittujen linjausten uudistamiseen. Kokoomuksen poliittinen viesti on hyvin arvopainotteinen. Kun puolueen politiikka ei painota äänestäjän yhteiskunnallista asemaa, esteet kokoomuksen äänestämiselle on minimoitu. Tämä oli keskeistä myös Niinistön kampanjassa. Sosialidemokraattien on opittava läksynsä keskustaoikeiston toistuvista voitosta. Puolueen pitää vahvistaa identiteettiään kattavammaksi ja löytää uudestaan ydinarvonsa ja velvoitteensa, jotta se voi taas menestyä.


4

Kompassi

93 ehdokasta puoluekokousvaalissa Varsinaissuomalaiset puolueosastot ovat esittäneet yhteensä 93 ehdokasta puoluekokousedustajiksi. Näistä 43 valitaan edustamaan Varsinais-Suomea puoluekokouksessa Helsingissä 24. – 26.5. 2012. Vaali järjestetään nettiäänestyksenä 20.2. – 5.3. Sen jälkeen niille, jotka eivät äänestäneet netissä, lähetetään äänestysaineisto postitse. Postiäänestys päättyy 26.3. klo 16.

2

3

4

5

6

7

8

23 v., opiskelija Turun Opiskelijoiden Sos.dem. Yhdistys 1. On taisteltava ihmislähtöisen politiikan puolesta, joka yhdistää sekä palkansaajat että pienyrittäjät, koska vain siten nousemme Suomen suurimmaksi puolueeksi. 2. Puoluesihteerin tulee uudistaa puoluetta koko maan tarpeet huomioiden. Hänen pitää työskennellä tehtävässään täysipäiväisesti, jotta puolueen kehittäminen on johdonmukaista ja pitkäjänteistä.

45 v., automaatioasentaja, Neste Oy:n työntekijät ry:n puheenjohtaja Naantalin Työväenyhdistys 1. Henkilövalinnat ovat luonnollisesti tärkeitä. Lisäksi pitäisi tehdä linjaus, että palkansaajien hyväksi enemmän tekoja kuin puheita. 2. Puoluesihteeriltä tarvittaisiin mm hyvää järjestöosaamista, uudistamiskykyä sekä taitoa lähestyä myös aykenttää. Tunnettavuus ei olisi haitaksi.

30 v., VTK, opiskelija Turun Sos.dem. Yhdistys 1. Tulevassa puoluekokouksessa tärkein asia on henkilövalinnat. Yleisesti tärkein asia on tietty puolueen linjasta päättäminen. 2. SDP tarvitsee puoluesihteerin, joka pystyy asemoimaan SDP:n 2000-luvun puoluekentässä, selkeyttämään puolueen identiteetin ja ottamaan haltuun uuden demokratian välineet.

29 v., Varsinais-Suomen SDP:n puheenjohtaja, ryhmäavustaja (SDP:n eduskuntaryhmä) Mynämäen Sos.dem. Ty 1. Tarvitsemme yhteiskuntaamme ja puoluettamme 20-30 vuoden päähän kunnianhimoisilla tavoitteilla katsovia päätöksiä. 2. Puolueen sisäiseen toimintaan keskittyvän puoluesihteerin, joka on aktiivinen jäsenkentän kuuntelija, tavoitteiden ja visioiden toteuttaja sekä rakentavaan yhteistyöhön kykenevä.

27 v., insinööriopiskelija Turun Sos.dem. Naisyhdistys 1. Päätöksiä tulee tehdä suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon puolesta, jotta SDP ja Suomi säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa. 2. Uuden puoluesihteerin tulee olla ennen kaikkea aatteellisesti oikeilla raiteilla, mutta myös työteliäs, innostunut, sanavalmis, ahkera, luova ja persoonallinen henkilö.

62 v., laitoshuoltaja Halikon Vartsalan Työväenyhdistys 1. Uusien työpaikkojen saanti paikkakunnille. Verojakaan ei enää pitäisi kiristää. 2. Yhteistyökykyinen kaikkiin suuntiin.

28 v., oik.yo, Turun SDP:n puheenjohtaja Raunistulan Sos.dem. Työväenyhdistys 1. Selkeä ohjelma työn ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Nuorten syrjäytymiseen ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen on puututtava voimakkaasti. 2. Vahva aatteellisen sisällön tuottaja, joka on aktiivisesti yhteydessä kenttään ja osaa innostaa ja tukea puolueosastojen sekä piirien työtä ja hallitsee sosiaalisen median kehityksen.

Tino Aalto

Kimmo Aho

Pasi Ahola

Juuso Alatalo

Nelli Baran

Irja Ekblom

Toni Eklund

9

10

11

12

13

14

15

56 v., tekninen isännöitsijä Turun DemariKilta 1. Puoluekokouksessa pitää löytää ratkaisu miten saamme kannatuksemme nousuun tekemällä uskottavaa politiikkaa. 2. Uuden puoluesihteerin tulee olla näkyvä, innostava ja uskottava henkilö.

34 v., VTM, kv-koordinaattori Turun Urheiluväen Sos. dem. yhdistys 1. Puolueen suunnan määrittäminen. Mihin ollaan menossa ja miten sinne päästään. Puoluekokous on kokonaisuudessaan niin tärkeä, ettei yhtä asiaa voi mainita. 2. Maat jalassa ahertavaa visionääriä, joka on valmis pistämään kaiken likoon ja antamaan kaiken mahdollisen tuen puheenjohtajalle. SDP tarvitsee uutta ilmaa, uutta virtaa ja puoluesihteeri luo sille edellytykset.

68 v., LVI-asentaja, eläkkeellä Turun Telakka- ja Metalliväen Sos.dem. Yhdistys 1. Puoluekokouksen yksi tärkeimmistä asioista on selkeyttää puolueen linjaa, sekä ottaa kantaa yhä kiihtyvään eriarvoisuuteen ja sitä kautta syrjäytymiseen… 2. Puolue tarvitsee jämäkän ja sanavalmiin sekä kuuntelevan puoluesihteerin jolla on myös vankka puoluekoneiston tuntemus ja arvot sekä aate paikoillaan.

69 v., Turun Työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen Työväentalojen liiton puheenjohtaja Turun Urheiluväen Sos. dem. yhdistys 1. Puheenjohtajan ja puoluesihteerin valinta on kunnallisvaalien kannalta tärkein. 2. Puoluetyön ja puolueväen tunteva, kuten Esa Suominen, ettei tule kulttuurishokkia.

70 v., tutkimusteknikko, eläkeläinen Nummenmäen Sos.dem. Yhdistys 1. Jämäkät teemat kunnallisvaaleihin. 2. Kenttää tiiviisti kiertävä älykäs ja sanavalmis agitaattori.

31 v., insinööri Paraisten Sos.dem. Työväenyhdistys I 1. Puoluesihteerin valinnan lisäksi myös puolueen linjan kirkastaminen kestävyysvajeen ratkaisemiseksi mm. kuntauudistuksen, eläkeiän ja perusturvaremontin suhteen. 2. Puolue tarvitsee puoluesihteerikseen aktiivisen, ulospäin suuntautuneen toimijan, joka koordinoi piirien ja keskustoimiston yhteistyötä sekä rakentaa rohkeasti puolueen tulevaisuutta.

83 v., Kauppatieteen lisensiaatti Turun urheiluväen Sos.dem. Yhdistys 1. On aika kiinnittää huomiota siihen, että ainoastaan puhaltamalla yhteiseen hiileen puolue voi menestyä. Tuotava esiin hyvät arvomme, joihin olemme sitoutuneet. On ehdottomasti lopetettava vikojen etsintä omista puoluetovereista ja pyrittävä korostamaan ja tukemaan tovereiden hyviä puolia. 2. Työtä pelkäämätön, joka on osaava ja sitoutunut.

Hans Ekroth

Piia Elo

16

17

29 v., opiskelija, artisti Naantalin Työväenyhdistys 1. Puolueen tulevaisuuden toiminnan kehittämisestä suuntaan jossa sosiaalidemokraattisen aatteen merkitys korostuu ja erottaa meidät kirkkaasti muista puolueista. 2. Rohkean ja ennakkoluulottoman joka aidosti uskoo SDP:n nousevan Suomen suurimmaksi puolueeksi.

61 v., yhteyspäällikkö, eläkeläinen Turun urheiluväen Sos.dem. Yhdistys 1. Nuorisotyöttömyys, jos ajatellaan mitä Euroopassa tapahtuu ja sen heijastumiset Suomen työelämään.Miten kauan nuoriso pysyy hiljaa ennenkuin alkavat tulla kaduille ja silloin on myöhäistä. 2. Nuoren naisen tai miehen ja jolla on katsontakantaa tulevaisuuteen.

Isabella Hautala

Ari Heikkilä

Kaj-Olof Engblom

Rainer Grannas

Jos haluat äänestää netissä mutta et ole saanut sähköpostiisi äänestysohjeita, ilmoita sähköpostiosoitteesi piiritoimistoon

040 – 514 9176

tai turuntyovaentalo@ gmail.com

Lassi Halsas

Ilkka Hamunen

Ruth Hasan

18

19

20

38 v., myyntipäällikkö Nummenmäen Sos.dem. Yhdistys 1. Päättää puolueen linjasta tulevissa NATO keskusteluissa. 2. Henkilön joka osaa sopivasti uudistaa, unohtamatta puolueen taustaa ja perusajatusta. Huomioiden koko kannattajakunnan edut tasapuolisesti.

29 v., FM, psyk. yo Kaarinan Työväenyhdistys Uurtaja 1. Tarvitaan uusia avauksia ja selkeämpää profiloitumista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustajana. Yksin menneisyyden saavutuksilla ei päästä eteenpäin. 2. SDP tarvitsee aatteellisen, organisointikykyisen ja sosiaalisesti taitavan puoluesihteerin. Tehtävän hoitamiselle on eduksi, että puoluesihteeri ei toimi samaan aikaan kansanedustajana.

39 v., biotekniikan insinööri, projektipäällikkkö Auranlaakson ja Littoisten Sosialidemokraatit 1. Miten saadaan nuoret ja nuoret aikuiset kiinnostumaan politiikasta sekä ihmisläheinen strategia, jolla saadaan puolueen kannatus nousuun. 2. Energisen, innovatiivisen ja ulospäin suuntautuvan.

Marko Heinonen

Elina Hiltunen

Sari Hukkanen


5

Kompassi

21

22

23

24

25

26

27

49 v., kodinhoitaja Turun Sos.dem. Voima 1. Puolueen päämärästä päättäminen, poliitinen linja. 2. Puoluesihteeriksi tarvitaan puoluetyöhön omistautunut henkilö joka näkee nettiä paremmin ihmiset.

39 v., nuoriso-ohjaaja Kaarinan Työväenyhdistys Uurtaja 1. 200 000 ei ole sama kuin 500 000. 2. Persoonan isolla P:llä.

65 v., yrittäjä, eläkkeellä Uudenkaupungin Sosialidemokraatit 1. Puolueen kannatuksen nostaminen. Puolueen ilmeen uudistaminen ja asioiden esille tuominen myös nuorempaa väkeä kiinnostavalla tavalla. 2. Empaattisen ja asioita haastavalla, mutta myönteisellä tavalla esille tuovan henkilön.

45 v., apulaisosastonhoitaja Turun Sos.dem. Naisyhdistys 1. SDP:n näkemys kuntauudistuksesta. Miten kaikkien kuntaan kuuluvien ihmisten palvelut voidaan turvata tasalaatuisina ja yhdenmukaisina, myös haja-asutusalueilla. 2. Ihmisen, joka tekee työtä isolla sydämellä puolueen aatteita ja tavoitteita puolustaen. Tunnettava päätöksentekokulttuuri. Hallittava hyvät vuorovaikutustaidot ja oltavaa innovatiivinen suhteessa jäsenkuntaan.

60 v., järjestelymestari, osaaikaeläkeläinen Halikon Vartsalan Työväenyhdistys 1. Ei yleistä kuntauudistusta vaan myös palvelurakenneuudistus: kirjasto, koulu ja terveydenhuolto yli kuntarajojen. Kuntalaisillle oma päätöksentekomahdollisuus. 2. Puoluesihteerin tulisi olla sosiaalinen, yhteistyökykyinen ja henkilö, joka jaksaa kiertää maakuntia ja kuunnella kansan mielipiteitä.

31 v., tradenomi, puoluevaltuuston pj. Salon Sos.dem.Ty 1. Terveydenhuollon kokonaisuudistusta tarvitaan, jotta meillä olisi jatkossakin mahdollisuus laadukkaaseen palvelutuotantoon. Lisäksi puolueen Eurooppa-politiikan linjaukset on hyvä saada päivitetyksi. 2. Työmyyrän, joka ensisijaisesti keskittyy järjestöllisiin tehtäviin ja kentän aktivoimiseen. Että puoluesihteeri jatkaa aloitettua uudistustyötä, mutta vanhoja, yhä toimivia, hyviä tapoja kunnioittaen.

55 v., muusikko Turun Sos.dem. Voima

Mia Ilola

Jere Järvinen

Tätä ehdokkailta kysyttiin 1. Mikä on tärkein päätös mikä puoluekokouksessa tulisi tehdä? 2. Minkälaisen puoluesihteerin SDP tarvitsee?

Arto Kallinen

Nina Kallio

Rauno Kankare

Saija Karnisto

Kai Karparanta

28

29

30

31

32

39 v., sairaanhoitaja (amk), terveydenhoitaja (amk) Sauvon Työväenyhdistys 1. SDP :n imagon ja perussanoman viestin vahvistamisen KEINOT. Työn ja oikeudenmukaisuuden puolueen tulee tavoitteellisesti ylläpitää suomalaisten hyvinvointia! 2. Puoluesihteerin tulisi olla innovatiivinen, rehellinen työläinen, jolla on visio Demarien kannatuksen kasvuun. Monipuolinen osaaja, joka hallitsee torit ja twitterit.

66 v., varanotaari Turun Sos.dem. Ursin-seura 1. Varmistaa tulevaisuuden ohjelmilla ja tämän päivän päätöksillä, että kaikki Suomen maassa saavat peruspalvelut lähipalveluina ja silloin, kun niitä tarvitaan. 2. Puoluesihteerin tehtävänä tulee johtaa ja uudistaa järjestötyötä ja innoittaa puolueväkeä koko maassa toimimaan kansanliikkeenä.

25 v., kansanedustajan avustaja, valt. yo Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys 1. Puolueemme tuleva linja ja sanoma, sekä se, miten parhaiten saamme aatteemme kuulluksi erityisesti tulevia kunnallisvaaleja ajatellen. 2. Puoluesihteeriksi tarvitsemme henkilön, joka ottaa huomioon jäsenkuntamme moninaisuuden, ja innostaa meidät kaikki työskentelemään yhdessä paremman SDP:n ja yhteiskunnan puolesta.

39 v., kaupunginjohtaja Turun Sos.dem. Ursin-seura 1. Keskustelu koko Euroopan ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta on puoluekokouksen tärkeimpiä aiheita. 2. Aktiivinen kenttäväen tuntojen tulkki, joka tuo mielipiteensä näkyvästi mutta rakentavasti esille.

29 v., yrittäjä Kaarinan Työväenyhdistys Uurtaja 1.Tärkeinpänä asiana tulisi puoluekokouksessa päättää se mihin suuntaan demariaate on menossa tulevaisuudessa. 2. SDP tarvitsee kansanläheisen, jämäkän ja ihmisen mihin koko puolue voisi uskoa ja samaistua. Ei mitään itsekeskeistä henkilöä.

Mari Kesälä

Leena Koikkalainen

Mari-Elina Koivusalo

Ari Korhonen

Henrik Kosonen

33

34

35

36

37

38

39

45 v., vs. erityisopettaja Someron Työväenyhdistys 1. Puoluekokouksen tulee lyödä lukkoon puolueen politiikka, ja osaltaan pukea se sellaiseen muotoon, että se on helppo ”myydä” ihmisille. Perusarvopohja kunniaan päätöksissä. 2. Puoluesihteerin tulee osata hyödyntää aidosti puolueen resurssit ja pitää vaalikampanja kasassa. Hänen tulisi olla kokoava voima ja innoittaa kenttäväkeä toimimaan yhdessä.

68 v., yliopiston lehtori, eläkeläinen Lausteen Sos.dem. Kilta 1. Kannanotto hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamisesta oikeudenmukaisin progressiivisin veroratkaisuin. Veropopulismi on hyödyttänyt varakkaita, jotka saatava uudelleen kantamaan osuutensa hyvinvointipalveluista. 2. Ihmisten kanssa toimeen tulevan, ymmärrettävää kieltä puhuvan, huumorintajuisen ja kenttää herkällä korvalla kuuntelevan puoluesihteerin.

74 v., päiväkodinjohtaja, eläkeläinen 1. Kuntauudistus sosialidemokraattisesti, ei pakkoliitoksia. Ylikansalliset terveystalot kuriin ja verot Suomeen. 2. Innostava, joukkoja kokoava, ay-liikettä vahvistava. Mediaosaamista ja tietokonehallintaa.

67 v., kaupunginjohtaja, eläkkeellä Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit 1. SDPn arvoille pohjautuva linja Suomelle osana Eurooppaa ja globalisaation muuttavaa maailmaa. 2.Puoluesihteerin tulee olla sosialidemokratian arvot sisäistänyt, kokenut ja uudistushenkinen järjestötyöntekijä. Innostava ja ihmisten kanssa toimeentuleva luotettu toveri.

40 v., ravintolakokki Turun Sos.dem. Voima

35 v., pääluottamusmies, elektroniikkatyöntekijä Raision Sos.dem. Työväenyhdistys Voima I 1. Uudistumisen linja. Jäsenhankinta ykkösasiaksi vanhojen aikojen haikailun sijaan. Kuntaliitoksista ja SOTE:sta strategia jota viedään hallitusti eteenpäin ihmisten näkemysten kautta. 2. Innostava ja luova joka on valmis tekemään töitä. Pitää luoda Visio ja Strategia joka viedään kentälle niin, että jäsenet ja kuntalaiset sen ymmärtää.

54 v., varatuomari, asianajaja Raision Sos.dem. Työväenyhdistys Voima I 1. Puolueen linja kuntauudistukseen, sen laajuuteen ja kuntaliitoksiin, valtion ja kuntien tehtävänjakoon sekä puoluesihteerin valinta. Lisäksi puolueen kannatuksen nosto ainakin entiselle tasolle. 2. Puolue tarvitsee asioista tietoisen, helposti lähestyttävän ja luottamusta herättävän puoluesihteerin.

Minna Kotti

Veikko Laakso

Aila Lagerström

Armas Lahoniitty

Sanna Laitila

Janne Laulumaa

Hannele Lehto-Laurila

40

41

42

43

44

45

46

66 v., metsätalousinsinööri, eläkkeellä Koski Tl:n Sosialidemokraatit 1. Tärkeä päätös olisi, ettei politiikassa veljeltäisi kokoomuksen kanssa. 2. Puoluesihteerin tulisi olla 30-40 vuotias, hyvin järjestötoiminnan tunteva, ulospäin suuntautuva.

52 v., sähkösuunnittelija Someron Työväenyhdistys 1. Kirkastaa puolueen poliittinen arvomaailma ja pukea se sanoiksi, joita ihmiset ymmärtävät. Perusarvomme pitää nostaa kunniaan ja kirjoittaa tähän aikaan. 2. Henkilön, joka uskaltaa kyseenalaistaa ja ravistella nykyisiä toimintatapoja, visioida ja toteuttaa tulevaisuuden SDP. Ahkeran ja hyväntuulisen tyypin, kovakuntoisen kenttäkiertäjän.

62 v., työsuojeluinsinööri Raunistulan Sos.dem. Työväenyhdistys 1. Ohjelma uusien jäsenten hankintaan. 2. Kovan kenttätyötekijän.

63 v., merkonomi, eläkeläinen Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemoraatit 1. Ohjelmien mahdollinen uusiminen; sekä aloitteiden käsittely/ hyväksyntä. 2. Mielellään Ay-taustainen uudistaja.

42 v., laattamies, luottamusmies Turun Ay-väen Sos.dem. Yhdistys 1. Mielestäni tärein asia on tehdä linjaukset, joilla turvataan hyvinvointivaltion jatkuvuus. Lisäksi tulisi pohtia keinoja puolueen kannatuksen parantamiseksi sekä uusien aktiivijäsenten rekrytoimiseksi. 2. Puoluesihteerin tulisi olla työelämän asiantuntija.

58 v., mielenterveyshoitaja Halikon Vartsalan Työväenyhdistys 1. Hyvän puoluesihteerin valinta. 2. Hänen tulee kiertää kansan parissa ja eri puolueosastoissa.

66 v., putkiasentaja, herastuomari Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem. Yhdistys 1. Eläkeasiat on saatava järjestykseen. Puoluekokouksessa on muodostettava selkeä visio siitä, miten 20202025 tullaan eläkeasiat hoitamaan. 2. Ymmärrettävän puoluesihteerin. Korhosen Arin tyyppinen puoluesihteeri olisi hyvä – hän osasi perustella asiat ja hänellä oli näkymyksiä pidemmällä tähtäimellä.

Taisto Lehti

Riitta Lehtinen

Seppo Lehtinen

Tuula Lenares

Petri Lepola

Pekka Lintunen

Ilari Luojola


6

Kompassi

47

48

49

50

51

52

53

45 v., mittarikorjaaja, pääluottamusmies Turun DemariKilta 1. Linjasta ja keinoista, joilla puoluetta uudistetaan. Tarvitsemme sekä uusia että nykyisiä kannattajia. Vain siten voimme jatkossakin turvata ja kehittää meille tärkeitä sosialidemokraattisia arvoja. 2. Järjestötehtävien osaajaa, puoluekentän tuntevan ja sitä kuuntelevan. Myös kykyä tehdä asioita uudella tavalla tarvitaan. Puoluesihteerin motiivin ei tule olla oman poliittisen uran luonti.

68 v., varatuomari Runosmäen alueen Sosialidemokraatit 1. Turvata korkeatasoinen koulutusjärjestelmämme esikoulusta ammatillisiin oppilaitoksiin ja yliopistoihin kaikissa olosuhteissa 2. SDP tarvitsee puoluesihteeriksi järjestöelämään perehtyneen osaajan, joka kykenee vahvistamaan puolueen rakennetta kaikilla tasoilla niin, että puolueen jäsenmäärä kasvaa

49 v., kouluttaja, sosionomi (amk) Uudenkaupungin Ammatillinen Sos.dem. Yhdistys 1. Demarien ryhtiliike, ollaan ylpeästi vaan ei ylvästellen kansan asialla, yhteistä hyvää tehdään yhdessä tehden. 2. Mikaelin eli työtä uudistamiseksi pitää jatkaa ja nähdä, että tuloksia saadaan vain pitkäjänteisellä työllä. Kun kerran kaatuu niin pitää nousta ylös ja jatkaa entistä suuremmalla sisulla.

41 v., insinööri, katsastusmies Paimion Sosialidemokraatit 1. Puolueosastojen aktivointi aloitetoimintaan sekä puoluehallituksen selostuksen käsittely siten, että alueelliset kysymykset huomioidaan mahdollisimman hyvin. Käsitellyt asiat pitää jalkauttaa kenttäväen tietoon. 2. SDP tarvitsee kansanomaisen ja helposti lähestyttävän puoluesihteerin, joka liikkuu kansan parissa ja keskustelee jokapäiväisistä asioista heidän kanssaan.

31 v., sairaanhoitaja Salon Sos.dem. työväenyhdistys 1. Puoluekokouksen tulee hyväksyä sellaiset ohjelmat, jolla voitetaan seuraavat kuntavaalit. 2. Puolue tarvitsee järjestörakenteen ja kentän tuntevan puoluesihteerin.

68 v., kunnallisneuvos, kunnanjohtaja Halikon Vartsalan Työväenyhdistys 1.Syvällinen analyysi puolueen nykytilasta ja syistä kannatuksen hiipumiseen.Sen jälkeen katse tulevaisuuteen ja määritellään minkälaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan sosialidemokraatit pyrkivät 2010-luvulla. 2. Hyvän organisaattorin, jolla on agitaattorin taidot ja joka on halukas näkymään ja kuulumaan myös Helsingin ulkopuolella.

29 v., vastaava laitoshuoltaja Salon Sos.dem. työväenyhdistys 1. Puoluesihteeri. Oikeanlaisella ja työhönsä sitoutuneella puoluesihteerillä on vaikutusta koko liikkeen toimintaan ja sitä kautta puolueen julkisuuskuvaan, jäsenkehitykseen ja tulevaisuuteen. 2. SDP tarvitsee vahvan järjöstötaustan omaavan, puolueeseen sitoutuneen ja meidän arvot omakseen tuntevan puoluesihteerin.

Mika Maaskola

Jukka Mikkola

Lea Myllymäki

Asko Mäentaka

Juha Mäkilä

54

55

56

57

58

21 v., valt. yo, opiskelija Turun Opiskelijoiden Sos.dem. Yhdistys 1. Puoluekokous linjaa puolueellemme seuraavan kahden vuoden suunnan ja päättää, ketkä ovat parhaimpia ajamaan asioitamme liikkeen keulahahmoina. 2. Puoluesihteerin tulee olla osaava, sitoutunut ja innoissaan tehtävästään. Puoluesihteeri on yksi suurimmista esimerkin näyttäjistä puolueessa.

43 v., kätilö, varavaltuutettu Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit 1. Aidosti julkisia ja aidosti yksityisiä palveluja! Puolueen esitettävä keinoja, että terveys- ja lastensuojelubisneksen tukemista verovaroin rajoitetaan. Verotulot suunnattava omaan palvelutuotantoon. 2. Puoluesihteerin, joka keskittyy tehtäväänsä ilman muita sitoumuksia, jalkautuu kentälle ja on jäsenten ajatuksia kokoava ja yhteishenkeä luova innostaja.

75 v., laitosmies, eläkkeellä Auranlaakson-Littoisten Sosialidemokraatit 1. Henkilön tulee itse saada päättää kuinka kauan jatkaa työelämässä eläkeiän saavuttamisen jälkeen; vanhempien työntekijöiden opetettava nuoremmille ammatin niksit. 2. Rauhallisen mieshenkilön.

59 v., järjestöaktiivi Laitilan Työväenyhdistys Sampo 1. Miten ratkaisemme nuorten syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden? Muistamme miksi puolueemme on perustettu! 2. Idearikkaan ja kansaa lähellä olevan, joka on yhteydessä puolueosastoihin.

65 v., erikoissairaanhoitaja Turun Sos.dem. Ursin-seura 1. Selkeä peruspalvelusuunnitelma toteutus- ja rahoitussuunnitelmalla. 2. Tulenpalavan aktivoijan.

Petra Peltonen

Päivi Pietari

Jos haluat äänestää netissä mutta et ole saanut sähköpostiisi äänestysohjeita, ilmoita sähköpostiosoitteesi piiritoimistoon

040 – 514 9176

tai turuntyovaentalo@ gmail.com

Kauko Pihlava

Pertti Pokki

Virpa Puisto

61

62

63

41 v., luokanopettaja Turun Sos.dem. Voima 1. Nuorisotyöttömyyden hoito. Jo edellisessä puoluekokouksessa asiaa käsiteltiin ja tämän puoluekokouksen asiaksi nousee tarkastella jo tehtyjen linjausten toimivuutta ja päättää konkreettisista toimenpiteistä nuorisotyöttömyyden poistamiseksi. 2. Innovatiivisen, tässä ajassa elävän henkilön. Ihmisen, jolla on vahva sosialidemokraattinen aate.

64 v., lajitteluoperaattori, eläkkeellä Auranlaakson-Littoisten Sosialidemokraatit 1. Sdp tarvitsee: ”Aitoa meininkiä todelliseen uudistamiseen” 2. Sdp tarvitsee ”Positiivisen ja energisen puoluesihteerin mm. järjestöväen innostajaksi”.

72 v., leipuri, eläkkeellä Halikon Vartsalan Työväenyhdistys 1. Tarkkaan mietitty puolueen linja. 2. Sellaisen joka kiertää tapaamassa puolueväkeä myös Helsingin ulkopuolella.

Taru Pätäri

Matti Ranne

Lasse Rannikko

Simo Paassilta

59

Vuokko Puljujärvi-Seila

42 v., työkykykoordinaattori, kodinhoitaja Runosmäen alueen Sosialidemokraatit 1. Puoluekokouksessa pitää päättää, mikä on puolueen linja ja strategia kuntavaaleissa ja kauden aikana. 2. Puoluesihteerin, joka saa joukot innostumaan puolueen eteen tehtävään työhön, haluaa kehittää järjestöorganisaatiota ja järjestöä pitkäjänteisesti.On aktiivinen toimija ja viestinviejä.

64

Riitta RannikkoPrinkkilä

56 v., osastosihteeri Turun Sos.dem. Voima 1. Puolueen nykytoiminnan linjauksesta keskustelu ja miten nykyistä paremmin saamme tuotua esille hyvät periaatteemme, tasa-arvon, oikeuden-mukaisuuden, ihmisistä välittämisen. 2. Puoluesihteerin on toimittava jämäkästi linjan mukaan ja toimenkuvansa hyvin sisäistäen.

Kaisa Palohonka

60

Marjaliisa Pyöli-Vainio 65 v., Lehtori, FM Turun Sos.dem. Ursin-seura 1. Puolueelle arkitodellisuuteen perustuva tulevaisuus 2. Jalkatyö kunniaan, kenttä tutuksi

65

Satu Rantanen

40 v., ruokapalvelutyöntekijä Raision Sos.dem. Työväenyhdistys Voima I 1. Puoluekokouksessa pitäisi päättää puolueen perusteltu kanta kuntaliitoksiin. 2. Puolusihteerin tulee olla ammattitaitoinen henkilö, joka tekee sihteerin tehtäviä päätyönään eikä muiden töiden ohella.

66

67

68

69

70

71

72

57 v., sijoituspäällikkö, eläkkeellä Salon Sos.dem Ty 1. Puoluejohdossa tarvitaan laajemminkin vaihdoksia; takana neljät peräkkäiset tappiolliset vaalit. Innostus on saatava ”tarttumaan” myös puoluekokous- ja kenttäväkeen. 2. Koko Suomen SDP:n puoluesihteeri; tasavertainen asenteeltaan niin maaseutuun kuin kaupunkeihinkin. Innokas, aloitteellinen, kuunteleva ja nöyrä kenttäväkeä kohtaan.

54 v., tarjoilija Turun Sos.dem. Naisyhdistys 1. Terveydenhuolto, vanhusten hoito, peruskoulu ja lasten päivähoito on asetettava etusijalle sisäpoliittisessa julkilausumassa kun määritellään SDP:n linjaa hallituksessa. 2. Talous- ja ihmissuhdeammattilaisen, joka pystyy välittämään puolueväen tunnot päätöksentekijöille. Arvot kohdallaan.

67 v., toimitsija Turun Sos.dem. Ratas 1. puolueen kannatuksen lisääminen 2. puoluesihteeri, jonka toimesta puolueen kannatus lähtee nousuun

36 v., erikoissuunnittelija, YTM Turun Sos.dem. Yhdistys 1. Tärkein puoluekokouksessa päätettävä asia on linjanveto, jolla voitetaan syksyn kuntavaalit. 2. SDP tarvitsee sellaisen puoluesihteerin, jonka kannustamana, ideoimana ja kenttätyön tuloksena puolue voittaa syksyn kuntavaalit. Puoluesihteerin pitää olla kentällä viihtyvä työmyyrä.

26 v., lääketieteen kandidaatti Nummenmäen Sos.dem. Yhdistys 1. SDP:n linja terveydenhuoltojärjestelmän uudistukseen. 2. Innovatiivisen uudistustyön jatkajan.

31 v., VTM, yrittäjä Turun Sos.dem. Toveriseura 1. Päätös puolueen tulevasta suunnasta – ylös vai alas? Yhteinen näkemyksemme eurooppalaisesta talousyhteistyöstä ja palvelujen järjestämisestä kuntakentällä. 2. Puoluesihteerin joka on älyllisesti utelias, kiinnostunut toiminnan kehittämisestä niin puolueosastoissa kuin -toimistolla, rohkea tekemään vaikeitakin ratkaisuja ja hakee tehtävää muista syistä kuin ponnahduslautana eduskuntavaaleihin.

66 v., diplomi-insinööri Naantalin Työväenyhdistys 1. Pitäisi vaatia kunnallista pääomaveroa, joka peritään kaikista pääomatuloista. 2. Täysjärkisen ja ahkeran.

Juha Ristimäki

Merja Roos

Jarmo Rosenlöf

Ville Roslakka

Emmi Rotgers

Antton Rönnholm

Mikko Rönnholm


7

Kompassi

73

Olavi Saastamoinen

69 v., LKV, eläkkeellä Turun Sos.dem. Voima 1. Poliittisen linjan määrittäminen ja sen toteuttaminen. 2. Tietopohja SDP toimintaperiaatteesta, sanavalmis toimija, joka saa väen liikkeelle, on organisoijataidot omaava tyylikäs mies tai nainen.

Tätä ehdokkailta kysyttiin 1. Mikä on tärkein päätös mikä puoluekokouksessa tulisi tehdä? 2. Minkälaisen puoluesihteerin SDP tarvitsee?

74

75

76

77

28 v., kirjastonhoitaja Turun Sos.dem. Naisyhdistys 1. Mitään yksittäistä asiapäätöstä en osaa sanoa, mutta pitää tehdä rohkeita suuntauksia kauas tulevaisuuteen. Pessimismiin tai vain oman navan katseluun en haluaisi sortua. 2. Rohkean, asiantuntevan ja uudistusmielisen.

52 v., FK Varissuon Sosialidemokraatit 1. Tärkeimpiä ovat asiat, joissa verotuksen, tulonsiirtojen ja työpaikkoja lisäävien toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään taloudellista tasa-arvoa. 2. SDP tarvitsee puoluesihteerin, jolla on laaja henkilökohtainen kokemus puolueen organisaatiosta ja joka osaa sitä myös hyödyntää, osastojen kenttätyöstä alkaen.

46 v., toimitsija Maskun Sos.den. Työväenyhdistys Kipinä 1. Puoluekokouksessa tulisi linjata, millä tulevat kunnallisvaaliehdokkaamme saavat oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun jokaiselle äänestäjällemme viestitettyä .Kuntarakenneratkaisut ovat osa tätä viestintää. 2. Puoluesihteerin tulee tuntea ay-liikkeen ja SDP:n historiaa, mutta myös koneiston, jolla sitä pyöritetään. Viestintätaitoja ja rohkeutta olla esillä, tarvitaan myös.

52 v., erikoissairaanhoitaja, mielisairaanhoitaja Turun Sos.dem. Toveriseura 1. Korkeammat verot suurituloisille ja sijoittajille. Harmaa talous kuriin: on väärin, että suomalaisten vanhusten kustannuksella rahat kierrätetään ulkomaille. 2. Puoluesihteerin pitää tuntea kenttä ja olla sitoutunut pitkäjänteiseen työhön. Turku on demarikoneistossa huonosti edustettuna eli tämä paikka kuuluu meille, ehdotukseni on Petja Raaska.

Kaarina Sainio

Päivi Salminen

Maija Salo

Leevi Sandell

78

79

80

81

82

83

84

59 v., kerroshoitaja, pääluottamusmies Naantalin Työväenyhdistys 1. Verotusta pitää oikeudenmukaistaa ja huolehtia siitä, että hyvätuloiset maksavat kykynsä mukaan veroja. Harmaa talous on saatava vihdoin kuntoon. 2. Uuden puoluesihteerin pitää olla karismaattinen, sanavalmis, jämäkkä, aktiivinen puolueosastoja ja alueita kiertävä hengennostattaja, joka omalla esimerkillään polkaisee aatetta ja toimintaa uuteen nousukiitoon.

62 v., isännöitsijä Kurjenmäen-Vasaramäen Sos.dem. Yhdistys 1.Puolueen painopisteen uudelleen siirtäminen järjestötoiminnan tukemiseen ja rahoitukseen, jotta jäsenistö saadaan jälleen mukaan. 2.Henkilön, jolla on kokemusta järjestötoiminnan kaikista tasoista.

27 v., FM, biokemisti Turun Sos.dem. Vastus 1. Toimista talouden vakauttamiseksi sekä tuloerojen kasvun estämiseksi. 2. Innostuneen ja luetettavan visionäärin.

65 v., perushoitaja Turun Demarikilta 1. Työ, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Julkisten palveluiden turvaaminen on myös noussut erittäin tärkeäksi. 2. SDP tarvitsee puoluesihteerin jolla vahva ay-osaaminen ja uskottavuus.

63 v., johtamisen tohtori Piikkiön Sos.dem. Työväenyhdistys 1. Uusi selväsanainen periaateohjelma 2. SDP tarvitsee kentän hyvin tuntevan, uudistusmielisen, mutta vahvan puoluesihteerin.

70 v., toimitsija, eläkkeellä Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit 1. Yhteistyön vahvistaminen ammattiyhdistysliikkeiden ja puolueen välillä. Tämä voisi osaltaan vahvistaa myös puolueen kannatusta. 2. Ay-liiketaustainen puoluesihteeri olisi tarpeellinen.

46 v., äidinkielen ja viestinnän lehtori Loimaan Sosialidemokraatit 1. Tulevan puoluekokouksen tärkein tehtävä on valita uusi puoluesihteeri ja päättää hallitusvastuussa olevan puolueemme linjasta, tasaarvoisista oikeuksista kansalaisille. 2. SDP:n puoluesihteeri on näkyvä hahmo, jonka tulee olla edustava ja oikeudenmukainen. Puoluesihteerin tulee kyetä yhteistyöhön puheenjohtajan ja puoluejohdon kanssa.

Arja Savolainen

Ilkka Sepponen

Vilja Siitonen

Marjatta Sinervo

Jukka Sirén

Seppo Soikkeli

Aino Suominen

85

86

87

88

89

90

91

61 v., toiminnanjohtaja Turun Urheiluväen Sos.dem. Yhdistys 1. Puoluekokouksessa tulee päättää arvojemme mukaiset linjaukset ja saattaa ne käytännön työhön siten, että puheemme ja tekomme kohtaavat kansantajuisesti. 2. Kokeneen (ei sulje pois nuorta) ja sanavalmiin visionäärin, joka tuo toimintaamme ja ulkoiseen kuvaan uutta ilmettä.

35 v., vaihetyöntekijä, LVI-asentaja Piikkiön Sosialidemokraatit 1. Uuden puoluesihteerin valinnan lisäksi... Mikä on se teko, millä puolueen kannatusluvut saadaan nousuun? 2. Tehtäväänsä ”heittäytyvän”, kunniahimoisen puoluesihteerin

50 v., kokki Turun Sos.dem. Voima 1. Puoluekokous pidettäisiin 3vuoden välein. 2. Dynaamisen henkilön.

34 v., insinööri, myyntipäällikkö Keski-Perniön Työväenyhdistys 1. Puoluesihteerin valinta 2. Energisen ja kenttää kiertävän.

61 v., lastenhoitaja Turun Urheiluväen Sos.dem. Yhdistys 1. Puolueen kannatus nousuun. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. 2. Tulevaisuuteen katsova, luotettava, helposti lähestyttävissä. Rohkeutta puhua vaikeistakin asioista

51 v., apulaismyymäläpäällikkö Liedon Sosialidemokraatit 1. Puoluekokouksessa pitää päättää johtohenkilöiden valinnan lisäksi puolueen tulevaisuuden suunnasta, kuunnella herkällä korvalla aloitteet ja tehdä niiden pohjalta tarvittavat toimenpiteet. 2.SDP tarvitsee puoluesihteerin, joka on aktiivinen ja näkyvä, kuuntelee ja kiertää kenttää. Yhdessä tekemiseen panostava taitava tulevaisuuden tekijä.

53 v., polttolaitosmies-lämmittäjä, pääluottamusmies Turun Sos.dem. Ratas 1. Pidetään kiinni siitä hyvästä aatteesta, jota sosialidemokratia edustaa. On entistä enemmän opittava käyttämään nykypäivän tiedotusvälineitä. 2. Puoluesihteerin pitää hallita tämän päivän tiedotusvälineet ja hänen pitää olla innostava, nuoria mukaansa saava rehellinen demari.

Henry Toivari

Susanna Torkkila

Dani Vahlberg

92

93

94

30 v., inisinööriopiskelija Salon Sos.dem. Työväenyhdistys 1. Puoluekokouksen tärkein päätettävä asia on käydä pienemmissä ryhmissä tarkkaan läpi kaikki jäsenistöltä tulleet puoluekokousaloitteet ja pohtia niitä viisaasti Tulevaisuuteen katsoen! 2. Puoluesihteerin on tunnettava järjestökenttä kiitettävästi ja hänellä on oltava kattava yhteistyöverkosto.

33 v., isännöitsijä Kaarinan Työväenyhdistys Uurtaja 1. Puoluekokouksessa tulee päättää linjauksista, joilla siirrymme 2010-luvulle aatteitamme unohtamatta. 2. Duunarin, joka keskittyy puoluesihteerin tehtävään 110 prosenttisesti. Ikä ja sukupuoli eivät määrää, kunhan on halua uudistaa puoluettamme.

27 v., VTM, jatko-opiskelija Turun Opiskelijoiden Sos.dem. Yhdistys 1. Puoluekokouksessa tulisi luoda kattava näkemys uusista keinoista työllisyyden ja sellaisen kestävän talouskasvun edistämiseksi, joka hyödyttää kaikkia kansanosia. 2. Puoluesihteerin, jolla on sekä näkemystä että kykyä järjestörakenteen uudistamiseksi siten, että uusia osallistumis- ja viestintämuotoja otetaan käyttöön.

Jari T. Virtanen

Mikko Vuori

Juha Ylisalo

Matti Varajärvi

Marjatta Vehniäinen

Kristiina Vihavainen

Ari Virta

Puoluekokousäänestys netissä 20.2. – 5.3. postitse 12.3. – 26.3. Vaalikuoren on oltava piiritoimistossa viimeistään maanantaina 26.3. klo 16.00.

Muista äänestää!


8

Kompassi

Eduskunnan sivistysvaliokunnan demariryhmä vieraili Turussa Varsinais-Suomen piirin opetus- ja kulttuurilautakuntien jäsenille tarjoutui oiva mahdollisuus antaa palautetta korkean tason päätöksentekijöille, kun Sdp:n sivistysvaliokuntaryhmä vieraili Turussa oman kansanedustajamme Eeva-Johanna Elorannan johdolla. Paikalle olikin saapunut kiitettävästi

aktiivisia jäseniämme kuulemaan koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista.

Yhteiskuntatakuuta kiiteltiin Tilaisuuden aluksi sivistysvaliokuntaryhmän puheenjohtaja, jämsäläinen kansanedustaja Tuula Peltonen esitteli koulutuspolitiikkaa hallitusohjelman ja

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman näkökulmasta. Esiin nousi kaksi demareille tärkeää linjausta: Koulutuksen eroihin, niin alueellisiin kuin sukupuolisidonnaisiinkin, tullaan tällä vaalikaudella puuttumaan. Asiasta käynnistetään jo tänä vuonna toimenpideohjelma, jolla py-

ritään mm. suuntaamaan perusopetuksen rahoitusta siten, että perusopetuksen toimintaympäristön haasteellisuus otettaisiin valtionosuusjärjestelmässä huomioon. Toinen Sdp:lle erityisen tärkeä linjaus hallitusohjelmassa on yhteiskuntatakuu, jolla ensi vuoden alusta lähtien taataan jokaisel-

le alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ- harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Lisäksi jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Tilaisuudessa käytiin varsin vilkas keskustelu koulutuspolitiikasta. Kymen kansanedustaja Anneli Kiljunen kehuikin varsinaissuomalaisia hyvästä ja antoisasta mielipiteiden vaihdosta.

Kuntien voimavarat huolettavat

Turun työväentalolla keskusteltiin aktiivisesti koulutuspolitiikasta.

Eniten huolta paikallaolijoissa herättivät jatkuvasti kaventuvat resurssit. Kuntien rahoituspohjan kasvu ei ole tulevaisuudessa riittävää, jotta kunnat voisivat tuottaa kaikki niille kuuluvat palvelut. Ponnisteluja ryhmäkokojen pienentämiseksi ja tarkoitukseen suunnattua 50 miljoonan euron rahapottia kiiteltiin, mutta muistutettiin, että muualla resurssit samaan aikaan pienenevät. Kansanedustajille teroitettiin, ettei valtiovalta voi jatkuvasti antaa kunnille uusia velvoitteita ilman, että niiden rahoitus samalla turvataan. Uuden varhaiskasvatuslain pelättiin lisää-

vän kuntien kustannuksia entisestään. Esiopetuksen muuttaminen mahdollisesti velvoittavaksi ei työväentalolla saanut kannatusta.

Tuntijakouudistus esillä Myös tuleva peruskoulun tuntijakouudistus herätti vilkasta keskustelua. Perättiin yksilöllisiä oppimispolkuja, käytännönläheisyyttä sekä vuorovaikutustaitojen kehittämistä koulussa. Alaluokille oltiin valmiita lisäämään tuntimäärää 1-2 tuntia, mikäli näin saataisiin lisää taide- ja taitoaineita opetukseen. Läsnäolijat muistuttivat, että kunnat pyrkivät nyt säästämään kustannuksissa siinä, että minimituntimäärästä on tullut usein maksimi.

Turun matka erittäin antoisa Työväentalon ”kolmosessa” käydyn ajatustenvaihdon lisäksi sivistysvaliokuntaryhmän jäsenet tutustuivat kaksipäiväisen vierailunsa aikana Turun Ammattiinstituuttiin ja kuulivat siellä koulutustakuun toteuttamisen keinoista, joihin Turussa on viime vuosina panostettu paljon. Kansanedustajat tutustuivat myös Luolavuoren kouluun, jossa opetusta järjestetään varsinaissuomalaisille erityislapsille. Huolta herätti erityisesti se, miten yhteiskuntatakuu saadaan toteutettua myös erityisryhmien kohdalla.

Pieniä ja suuria murheita Sauli hävisi, odotti ja voitti. Kansa saa, mitä kansa haluaa, ja nyt kansa sai kuninkaansa. Sauli ensimmäisen ja ihanan nuorikkonsa Jennin, tuon kansakunnan äidin. Pois muumimammat ja maireat kotikissat. Valta on nyt kuninkaallisella vaalikoiralla ja tasavallan presidentillä, joka on hankkinut kannuksensa tekemällä kipeitä talouspäätöksiä ja rullailemalla sen jälkeen Lipposen selän taakse piiloon. Ja mikä kohtalo kansaa odottikaan. Eivät ehtineet hoviompelijat edes kirjailla leijonavaakunaa Saulin samettiviittaan, kun leikkauskirves kävi. Uusi johtaja hävittää neljä viidestä suomalaisesta kunnasta, surkastuttaa kuninkaalliset sotavoimat ja ajaa kännykänrakentajat kortistoon. Kipeitä päätöksiä luvattiin, ja niitä saatiin. Hyvät päättäjät, virkamiehet ja yritysjohtajat olivat kaukaa viisaita, kun

odotuttivat uutiset vaalien jälkeiseen aikaan. Ei pidä meitä kansalaisia sotkea monella pohdittavalla asialla yhtä aikaa. Kuukauden päivät joutui katajainen kansa murehtimaan, laittavatko Helsingin hipit maailmankirjat sekaisin valitsemalla valtakunnan ykkösmieheksi homppelin. Eivät sentään. Nyt tuntuvat pienoiset yritysjärjestelyt lasten leikiltä. Sen verran Silakka kuitenkin murhetta kantaa, että pitäisiköhän sitä nyt kuitenkin ryhtyä kapitalistiksi ja muutama Nokian osake hankkia pöytälaatikkoon. Olisi sitten ainakin varmistettu, että edes pieni palanen Suomen keulakuvasta olisi tulevaisuudessakin Suomessa. Silakka luki kahvipaarissa iltapäivälehdestä murheen, että Suomessa on nyt vähemmän sotilaita kuin jatkosodan aikaan. Se on kyllä itse asias-

sa hyvä asia. Erityisesti saksalaisten ja venäläisten sotilaiden osalta. Eikä Silakka ole muutoinkaan enää vähään aikaan niin ymmärtänyt pyssyjen ostamista. Tuntuu hassulta siellä metsässä seisoa passissa, kun vihulainen katsoo ensin avaruuden satelliitista urhean vartiomiehen nimen ja silmien värin ja ampuu sen jälkeen tarkkuusohjuksen tuhannen kilometrin päästä kokardiin. Työpaikkoja tietysti varuskuntien myötäkin menee, eikä se koskaan ole Silakalle ollut leikin asia, vaikka muusta voikin aina vähän leukailla. Työpaikoista puheen ollen, näyttää siltä, että lähivuosina on kunnanjohtajista enemmän tarjontaa kuin kysyntää. Siitä ei Silakka osaa olla murheissaan. Sitä paitsi, taitaa presidenttiehdokas Väyrynen ottaa tämänkin asian vielä hoitaakseen ja pistää kaupun-

kilaispojat ja -tytöt ojennukseen. Että katsotaan nyt miten käy. Se on tämä isänmaa kuitenkin sen verran kepulaista kuntaa täynnä, että iso meteli vielä saadaan. Silakan puolesta asia on niin, että autokyydillä totta vieköön pääsee pidemmän matkan kulkemaan kuin hevoskyydillä. Jos tällaista vertauskuvallista sanailua tässä sallitaan. Lopuksi Silakka haluaa tunnustaa laskeneensa leikkiä sen suhteen, että nuo kaikki ikävät asiat olisivat Saulin vika. Kyllä ne kaikesta päätellen ovat Lipposen vika.

Kompassi 1 2012  

V-S sosdem jasenlehti