Page 1

wadden sea INTERNATIONAL

ORGAN COMPETITION 13.-21. JANUARY 2017

1


2


INDHOLD

INDEX

Velkommen Arrangement Program Jury Deltagere Priser Koncerter 20. januar Konkurrence for børn og unge Nationalpark Vadehavet

/waddenseaorgan

4 7 8-20 22-30 32-47 48-49 50 51-53 54-55

Welcome Arrangement Program Jury Competitors Prizes Concerts January 20 Competition for youth The Wadden Sea National Park

/organcompetition.dk

WWW.ORGANCOMPETITION.DK 3


VELKOMMEN WELCOME Claus Skjold Larsen - Rektor/Principal

“Wondrous Machine! To thee the Warbling Lute, Though us’d to Conquest, must be forc’d to yield: With thee unable to dispute.” Sådan beskrev den irsk/engelske præst og digter Nicholas Brady orglet i sin “Ode for St. Cecilia’s Day” (Skt. Cæcilia er musikkens skytshelgen), der blev sat i musik af den berømte engelske barokkomponist Henry Purcell i 1692. Sagt med andre ord har selv den sejrsvante og pralende lut ikke en jordisk chance over for orglet: ”Den Vidunderlige Maskine”!

This is how the Anglo/Irish priest and poet Nicholas Brady described the organ in his “Ode for St. Cecilia’s Day” (patron Saint of Music) that was set to beautiful music by the famous British Baroque composer Henry Purcell in 1692. In modern words, even the self-confident and bragging lute does not have a chance battling against the organ: “The Wondrous Machine”!

Selv i vore dage kan man blive overvældet af orglets utrolige farverigdom, dets klanglige rigdom, dets enorme størrelse og dets dynamiske rækkevidde fra den sarteste timbre til majestætisk brusende kaskader af lyd. Selve den oldgamle ide om bygge en

Even in our time the incredible colours, the richness in sound, the enormous size and dynamic range from the softest timbres to majestic and jubilant cascades of sound may overwhelm you. The ancient idea of

musikmaskine ved at forlænge en stor blæsebælg med endeløse rækker af metal- og træfløjter (eller piber), der kan sættes til at give lyd ved menneskelig aktion gennem hænder og fødder er ikke alene mærkværdig - den er meget fascinerende.

building a musical machine extending a set of bellows with endless rows of metal and wooden pipes, which can be blown into life by human movement of hands and feet is not only extraordinary – it is very fascinating.

Vi inviterer hermed alle til at være med til at fejre orglet, dets musik og dets unge virtuoser gennem den første ”Wadden Sea International Organ Competition”.

We hereby invite everyone to participate in the celebration of the organ, its music and its young virtuosi through the First Wadden Sea International Organ Competition.

På vegne af Syddansk Musikkonservatorium er det en meget stor glæde at kunne ønske publikum, deltagere og jury en festlig og spændende uge omkring musikkens ”Vidunderlige Maskine! ”

On behalf of Syddansk Musikkonservatorium – Danish National Academy of Music it is a very big pleasure to be able to wish the audience, all of the participants and the honorable jury a festive and exciting week with the “Wondrous Machine!” at the center of our attention.

4


5


6


ARRANGEMENT SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM

DANISH NATIONAL ACADEMY OF MUSIC

Rektor Claus Skjold Larsen

Principal Claus Skjold Larsen

WADDEN SEA INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION

WADDEN SEA INTERNATIONAL ORGAN COMPETITION

Konkurrenceleder Marianne Granvig

CEO Marianne Granvig

KUNSTNERISK UDVALG

ARTISTIC COMMITTEE

Domorganist Birgitte Ebert Studielektor Christian Blom Hansen

Cathedral Organist Birgitte Ebert Associate Professor Christian Blom Hansen

FUNDRAISING OG PR

FUNDRAISING AND PR

Jesper Asp

Jesper Asp

SPONSORER

SPONSORS

Esbjerg Kommune Kulturaftale Vadehavet Augustinus Fonden Louis Hansen Fond Carl Nielsen og Anne Marie Car-Nielsens Legat Esbjerg Fonden Lida og Oskar Nielsens Fond

Esbjerg Municipality Kulturaftale Vadehavet The Augustinus Foundation Louis Hansen Fond Carl Nielsen og Anne Marie Car-Nielsens Legat Esbjerg Fonden Lida og Oskar Nielsens Fond

FOTOS

PHOTOS

Alex Berger (s. 1, 3, 6) Jesper Dyhre Nielsen (s. 8, 22, 31, 32, 48)

Alex Berger (p. 1, 3, 4) Jesper Dyhre Nielsen (p. 6, 22, 31, 32, 48)

LAYOUT

LAYOUT

Marianne Granvig Jesper Asp Jesper Dyhre Nielsen

Marianne Granvig Jesper Asp Jesper Dyhre Nielsen

Vi takker sponsorer, annoncører, bidragydere og værtsfamilier. Uden deres støtte ville arrangementets gennemførelse ikke være mulig.

We wish to thank sponsors, advertisers, helpers and host families. Without their support the arrangement would not be possible.

Syddansk Musikkonservatorium Kirkegade 61, 6700 Esbjerg Danmark Telefon 63 11 99 00

Danish National Academy of Music Kirkegade 61, 6700 Esbjerg Denmark Phone 63 11 99 00

E-mail: info@sdmk.dk Web: organcompetition.dk

7

E-mail: info@sdmk.dk Web: organcompetition.dk


PROGRAM Nærmere oplysninger på de følgende sider Further information on the following pages

8


FREDAG 13. JANUAR KL. 17.00

FRIDAY, JANUARY 13 AT 5.00 PM

Åbningskoncert Wolfgang Zerer og Vor Frelsers Kirkes Kor under ledelse af Mikkel Andreassen

Opening Concert Wolfgang Zerer and the Choir of Church of Our Saviour conducted by Mikkel Andreassen

LØRDAG 14. JANUAR KL. 15.30 - 19.30

SATURDAY, JANUARY 14 AT 3.30PM - 7.30PM

1. runde. Konkurrencedeltagere nr. 1 - 7

1st round. Competitors Nos 1 - 7

SØNDAG 15. JANUAR KL. 15.00 - 19.00

SUNDAY, JANUARY 15 AT 3.00PM - 7.00PM

1. runde. Konkurrencedeltagere nr. 8 - 14

1st round. Competitors Nos 8 - 14

MANDAG 16. JANUAR KL. 19.30

MONDAY, JANUARY 16 AT 7.30PM

Jurykoncert: Ja-Kyung Oh og Pier Damiano Peretti

Jury Concert: Ja-Kyung Oh and Pier Damiano Peretti

TIRSDAG 17. JANUAR KL. 19.30

TUESDAY, JANUARY 17 AT 7.30PM

Jurykoncert: Karin Nelson og Henry Fairs

Jury Concert: Karin Nelson and Henry Fairs

ONSDAG 18. JANUAR KL. 15.00 - 18.30

WEDNESDAY, JANUARY 18 AT 3.00PM - 6.30PM

2. runde. Semifinalister nr. 1 - 6

2nd round. Semifinalists Nos 1 - 6

Kl. 20.00 Jurykoncert: Christian Blom Hansen

8.00pm Jury concert: Christian Blom Hansen

TORSDAG 19. JANUAR KL. 15.00 - 18.30

THURSDAY, JANUARY 19 AT 3.00PM - 6.30PM

2. runde. Semifinalister nr. 7 - 12

2nd round. Semifinalists Nos 7 - 12

FREDAG 20. JANUAR

FRIDAY, JANUARY 20. JANUAR

”Orglets Dag”

”Day of the Organ”

Kl. 19.30 Jurykoncert: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin

7.30pm Jury concert: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin

LØRDAG 21. JANUAR KL. 15.00 - 18.00

SATURDAY, JANUARY 21 AT 3.00PM - 6.00PM

3. runde, finale

3rd round, final

Kl. 18.30 Prisoverrækkelse

6.30pm Prize Ceremony

9


PROGRAM FREDAG 13. JANUAR

FRIDAY, JANUARY 13

Åbningskoncert kl. 17.00 Vor Frelsers Kirke

Opening Concert at 5.00pm Church of Our Saviour

Wolfgang Zerer, orgel Vor Frelsers Kirkes Kor Dirigent: Mikkel Andreassen

Wolfgang Zerer, organ Choir of Church of Our Saviour Conductor: Mikkel Andreassen

Program

Program

Nicolaus Bruhns: Præludium i G-dur

Nicolaus Bruhns: Prelude in G major

Velkomst / Rektor Claus Skjold Larsen

Welcome / Principal Claus Skjold Larsen

Arvo Pärt: Bogóroditse Dévo Mikkel Andreassen: Du følger, Herre, al min færd Hans Leo Hassler: Vor Gud han er så fast en borg Anton Bruckner: Tantum ergo Peter Maxwell-Davies: Lullaby for Lucy Franz Liszt: Salve Regina Mikkel Andreassen: Frostsalme Arr. Max Reger: Sig månen langsomt hæver Sergei Rachmaninov: Bogoróditse Dévo

Arvo Pärt: Bogóroditse Dévo Mikkel Andreassen: Du følger, Herre, al min færd Hans Leo Hassler: Vor Gud han er så fast en borg Anton Bruckner: Tantum ergo Peter Maxwell-Davies: Lullaby for Lucy Franz Liszt: Salve Regina Mikkel Andreassen: Frostsalme Arr. Max Reger: Sig månen langsomt hæver Sergei Rachmaninov: Bogoróditse Dévo

Max Reger: Wie schön leuchtet der Morgenstern Andreas Rondthaler: Wie schön leuchtet der Morgenstern Heinrich Reimann: Phantasy - Wie schön leuchtet der Morgenstern“

Max Reger: Wie schön leuchtet der Morgenstern Andreas Rondthaler: Wie schön leuchtet der Morgenstern Heinrich Reimann: Phantasy - Wie schön leuchtet der Morgenstern“

Vor Frelsers Kirkes Kor

10


PROGRAM

Wolfgang Zerer

LØRDAG 14. JANUAR

SATURDAY, JANUARY 14

Orgelkonkurrence 1. runde - dag 1 Syddansk Musikkonservatorium

Organ Competition 1st round - day 1 Danish National Academy of Music

Kl. 15.30 - 17.30 Konkurrencedeltagere nr. 1 - 4

3.30pm - 5.30pm Competitors Nos 1 - 4

Kl. 18.00 - 19.30 Konkurrencedeltagere nr. 5 - 7

6.00pm - 7.30pm Competitors Nos 5 - 7

Alle deltagere spiller:

All competitors play:

Johann Sebastian Bach Præludium og Fuga i G-dur, BWV 541

Johann Sebastian Bach Prelude and Fugue in G major, BWV 541

Nicolaus Bruhns “Nun komm, der Heiden Heiland”

Nicolaus Bruhns “Nun komm, der Heiden Heiland”

Felix Mendelssohn-Bartholdy Et af følgende værker: Sonate VI, 1. sats (takt 1-190) eller

Felix Mendelssohn-Bartholdy One of the following works: Sonata VI, 1st movement (bars 1-190) or

Sonate IV, 1. og 3. sats

Sonata IV, 1st and 3rd movement

11


PROGRAM SØNDAG 15. JANUAR

SUNDAY, JANUARY 15

Orgelkonkurrence 1. runde - dag 2 Syddansk Musikkonservatorium

Organ Competition 1st round - day 2 Danish National Academy of Music

Kl. 15.00 - 17.00 Konkurrencedeltagere nr. 8 - 11

3.00pm - 5.00pm Competitors Nos 8 - 11

Kl. 17.30 - 19.00 Konkurrencedeltagere nr. 12 - 14

5.30pm - 7.00pm Competitors Nos 12 - 14

Alle deltagere spiller:

All competitors play:

Johann Sebastian Bach Præludium og Fuga i G-dur, BWV 541

Johann Sebastian Bach Prelude and Fugue in G major, BWV 541

Nicolaus Bruhns “Nun komm, der Heiden Heiland”

Nicolaus Bruhns “Nun komm, der Heiden Heiland”

Felix Mendelssohn-Bartholdy Et af følgende værker: Sonate VI, 1. sats (takt 1-190) eller Sonate IV, 1. og 3. sats

Felix Mendelssohn-Bartholdy One of the following works:

Vi forventer at kunne annoncere navnene på de 12 semifinalister kl. ca. 19.30.

We expect to announce the names of the 12 semifinalists at approx. 7.30pm.

Sonata VI, 1st movement (bars 1-190) or Sonata IV, 1st and 3rd movement

Ja-Kyung Oh

12

Pier Damiano Peretti


PROGRAM MANDAG 16. JANUAR

MONDAY, JANUARY 16

Jurykoncert Hjerting Kirke Kl. 19.30

Jury Concert Hjerting Church 7.30pm

Ja-Kyung Oh, orgel

Ja-Kyung Oh, organ

Program

Program

Dietrich Buxtehude: Præludium i e-mol, BuxWV 142

Dietrich Buxtehude: Praeludium in E minor, BuxWV 142

Johann Sebastian Bach: An Wasserfluessen Babylon, BWV 653 Præludium og Fuga i h-mol, BWV 544

Johann Sebastian Bach: An Wasserfluessen Babylon, BWV 653 Prelude and Fugue in B minor, BWV 544

Pier Damiano Peretti, orgel

Pier Damiano Peretti, organ

Program

Program

Johann Sebastian Bach: Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665

Johann Sebastian Bach: Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665

György Kurtág: Fra “Játékok” (Spil): … humble regard sur Olivier Messiaen… (a) Versetto: Temptavit Deus Abraham… (apocryphal organum) Versetto: Consurrexit Cain adversus fratrem suum… Versetto: Dixit Dominus ad Noe: finis un verse carnis venit… Sirens of the Deluge - Waiting for Noah … humble regard sur Olivier Messiaen… (b)

György Kurtág: From “Játékok” (Games): … humble regard sur Olivier Messiaen… (a) Versetto: Temptavit Deus Abraham… (apocryphal organum) Versetto: Consurrexit Cain adversus fratrem suum… Versetto: Dixit Dominus ad Noe: finis universe carnis venit… Sirens of the Deluge - Waiting for Noah … humble regard sur Olivier Messiaen… (b)

Dietrich Buxtehude: Te Deum Laudamus, BuxWV 218 Praeludium Te Deum laudamus Pleni sunt coeli et terra Te Martyrum, Tu devicto

Dietrich Buxtehude: Te Deum Laudamus, BuxWV 218 Praeludium Te Deum laudamus Pleni sunt coeli et terra Te Martyrum, Tu devicto

13


PROGRAM TIRSDAG 17. JANUAR

TUESDAY, JANUARY 17

Jurykoncert

Jury Concert

Syddansk Musikkonservatorium Kl. 19.30

Danish National Academy of Music 7.30pm

Karin Nelson, orgel

Karin Nelson, organ

Program

Program

Harald Fryklรถf: Symfoniskt stycke

Harald Fryklรถf: Symphonic piece

Torsten Nilsson: Magnificat

Torsten Nilsson: Magnificat

Improvisation

Improvisation

Henry Fairs, orgel

Henry Fairs, organ

Program

Program

J.P.E. Hartmann: Fra Orgelsonate i g-mol op. 58 Allegro Maestoso

J.P.E. Hartmann: From Organ Sonata in G minor, Op. 58 Allegro Maestoso

Robert Schumann: Fire Skitser, op. 58 I Nicht schnell und sehr markiert II Nicht schnell und sehr markiert III Lebhaft IV Allegretto

Robert Schumann: Four Sketches, Op. 58 I Nicht schnell und sehr markiert II Nicht schnell und sehr markiert III Lebhaft IV Allegretto

Johann Sebastian Bach: Prรฆludium i E-dur, BWV 566a

Johann Sebastian Bach: Prelude in E major, BWV 566a

14


PROGRAM ONSDAG 18. JANUAR

WEDNESDAY, JANUARY 18

Orgelkonkurrence 2. runde - dag 1 Vor Frelsers Kirke

Organ Competition 2nd round - day 1 Church of Our Saviour

Kl. 15.00 - 16.30 Semifinalister nr. 1 - 3

3.00pm - 4.30pm Semifinalists Nos 1 - 3

Kl. 17.00 - 18.30 Semifinalister nr. 4 - 6

Kl. 5.00pm - 6.30pm Semifinalists Nos 4 - 6

Alle semifinalister spiller:

All semifinalists play:

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Koralvariation over temaet “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

Karin Nelson

15

Henry Fairs


PROGRAM ONSDAG 18. JANUAR

WEDNESDAY, JANUARY 18

Jurykoncert

Jury Concert

Syddansk Musikkonservatorium Kl. 20.00

Danish National Academy of Music 8.00pm

Christian Blom Hansen, orgel

Christian Blom Hansen, organ

Program

Program

Rued Langgaard: Toccata i A-dur (1911), BVN 51 Hjemad (1941), BVN 267 Som lynet er Kristi genkomst (1948), BVN 341

Rued Langgaard: Toccata in A major (1911), BVN 51 Homeward-Bound (1941), BVN 267 Like Lightning will be the Coming of the Son of Man (1948), BVN 341

Peter Møller: Tre Konger (Tilegnet Christian Blom Hansen, 1993) I Kaspar, Tranquillo II Melchior, Poco scherzando III Balthasar, A tempo di Sarabande

Peter Møller: Three Kings (Dedicated to Christian Blom Hansen, 1993) I Kaspar, Tranquillo II Melchior, Poco scherzando III Balthasar, A tempo di Sarabande

Fra Siseby Nodebog (1995) Himlene Herre, fortælle din ære (mel.: Pontoppidan 1740) Forlen os freden, Herre (mel.: Nürnberg 1531) Vor Gud han er så fast en borg (mel.: Joseph Klug 1533)

From Siseby Nodebog (1995) Himlene Herre, fortælle din ære (mel.: Pontoppidan 1740) Forlen os freden, Herre (mel.: Nürnberg 1531) Vor Gud han er så fast en borg (mel.: Joseph Klug 1533)

Jesper Madsen: To Koralpræludier: Almindelig er Kristi kirke (1990) (mel.: Lyon 1547) Når mit øje (1996) (mel.: Meiningen 1693)

Jesper Madsen: Two Choral Preludes: Almindelig er Kristi kirke (1990) (mel.: Lyon 1547) Når mit øje (1996) (mel.: Meiningen 1693)

Fra 4 Intermezzi (1985) IV (.... a Mighty Fortress)

From 4 Intermezzi (1985) IV (.... a Mighty Fortress)

16


PROGRAM TORSDAG 19. JANUAR

THURSDAY, JANUARY 19

Orgelkonkurrence 2. runde - dag 2 Vor Frelsers Kirke

Organ Competition 2nd round - day 2 Church of Our Saviour

Kl. 15.00 - 16.30 Semifinalister nr. 7 - 9

3.00pm - 4.30pm Semifinalists Nos 7 - 9

Kl. 17.00 - 18.30 Semifinalister nr. 10 - 12

Kl. 5.00pm - 6.30pm Semifinalists Nos 10 - 12

Alle semifinalister spiller:

All semifinalists play:

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Koralvariation over temaet “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

Christian Blom Hansen

17


PROGRAM FREDAG 20. JANUAR ”ORGLETS DAG”

FRIDAY, JANUARY 20 ”DAY OF THE ORGAN”

Syddansk Musikkonservatorium

Danish National Academy of Music

Kl. 9.00 ”Orgelgak” Katrine Immerkjær Kristiansen Lukket arrangement for indbudte esbjergensiske skolebørn.

9.00am ”Organ Fun” Katrine Immerkjær Kristiansen Closed arrangement for invited local school children from Esbjerg.

Kl. 10.30 - 13.00 Orgelkonkurrence for børn og unge mellem 10 og 20 år.

10.30am - 1.00pm Organ Competition for Youth between 10 and 20 years of age.

Kl. 14.00 Prisoverrækkelse

2.00pm Prize Ceremony

Kl. 14.30 - 16.00 ”How to recruit young organists in the future” - paneldiskussion på engelsk I panelet: Katrine Immerkjær Kristiansen, Karin Nelson, Henry Fairs og Wolfgang Zerer. Ordstyrer: Ole Brinth

2.30pm - 4.00pm ”How to recruit young organists in the future” - panel discussion in English On the panel: Katrine Immerkjær Kristiansen, Karin Nelson, Henry Fairs and Wolfgang Zerer. Moderator: Ole Brinth

Koncerter med semifinalister, der ikke kom i finalen:

Concerts with semifinalists, who did not make it into the final round:

Sankt Nicolai Kirke, Kolding kl. 15.00 Sct. Catharinæ kirke, Ribe kl. 16.00 Tønder Kristkirke kl. 16.00 Grundtvigskirken, Esbjerg kl. 16.30 Sct. Jacobi kirke, Varde kl. 16.30 Hjerting kirke kl. 18.00 Sct. Nicolai kirke, Aabenraa kl. 19.00 Sædden kirke kl. 19.30 Løgumkloster kirke kl. 20.00

Sankt Nicolai, Kolding at 3.00pm Sct. Catharinæ, Ribe at 4.00pm Tønder Kristkirke at 4.00pm Grundtvigskirken, Esbjerg at 4.30pm Sct. Jacobi , Varde at 4.30pm Hjerting Church at 6.00pm Sct. Nicolai, Aabenraa at 7.00pm Sædden Church at 7.30pm Løgumkloster Church at 8.00pm

Navne på de medvirkende organister og deres program blive annonceret på organcompetition.dk efter juryens votering torsdag den 19. januar om aftenen.

Names of the performing organists and their programs will be published on organcompetition.dk after the deliberation of the jury on Thursday evening, January 19.

18


PROGRAM FREDAG 20. JANUAR

FRIDAY, JANUARY 20

Jurykoncert Haderslev Domkirke Kl. 16.30

Jury concert Haderslev Cathedral 4.30pm

Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin, orgel

Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin, organ

Program

Program

Jacques Ibert: Trois Pièces Pièce solennelle Musette Fugue

Jacques Ibert: Trois Pièces Pièce solennelle Musette Fugue

Improvisation over et opgivet tema

Improvisation on a given theme

19

Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin


PROGRAM LØRDAG 21. JANUAR

SATURDAY, JANUARY 21

Orgelkonkurrence Finalerunde Ribe Domkirke

Organ Competition Final round Ribe Cathedral

Kl. 15.00 - Finalist 1 Kl. 15.55 - Finalist 2 Kl. 16.50 - Finalist 3

3.00pm - Finalist 1 3.55pm - Finalist 2 4.50pm - Finalist 3

Kl. 18.30 - Prisoverrækkelse

6.30pm - Prize Ceremony

Program

Program

Et af følgende værker af Johann Sebastian Bach: Præludium og Fuga i D-dur, BWV 532 eller Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 eller Præludium og Fuga i e-mol, BWV 548

One of the following works of Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in D major, BWV 532 or Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 or Prelude and Fugue in E minor, BWV 548

Et af følgende værker: Carl Nielsen: “Commotio” op. 58 eller Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension”: II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne eller Max Reger: Koralfantasi “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern “ op. 40 nr. 1 eller Max Reger: Koralfantasi “Wachet auf, ruft uns die Stimme” op. 52 nr. 2

One of the following works: Carl Nielsen: “Commotio” Op. 58 or Olivier Messiaen: From “L´Ascension”: II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne or Max Reger: Choralfantasie “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern “ Op. 40 No. 1 or Max Reger: Choralfantasie “Wachet auf, ruft uns die Stimme” Op. 52 No. 2

Værk(er) udvalgt af deltageren

Work(s) chosen by the competitor

Hver finalist spiller ca. 45 minutter.

Each finalist will play approx. 45 minutes.

Finalekoncerten optages af Danmarks Radio med planlagt udsendelse (i uddrag) på P2 den 25. januar.

Danish Radio will record the final concert and plan to broadcast extracts of the concert on January 25.

20


21


22


JURY WOLFGANG ZERER SOPHIE-VÉRONIQUE CAUCHEFER-CHOPLIN HENRY FAIRS CHRISTIAN BLOM HANSEN KARIN NELSON JA-KYUNG OH PIER DAMIANO PERETTI

23


Juryformand Chair of the jury Tyskland Germany

WOLFGANG ZERER Wolfgang Zerer modtog sin første orgelundervisning hos organisten ved Katedralen i Passau, Walther Schuster.

Wolfgang Zerer received his first organ lessons from the organist at the cathedral in Passau, Walther Schuster.

I 1980 påbegyndte han sine studier ved Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien. Han studerede orgel hos Michael Radulescu, direktion hos Karl Österreicher og senere cembalo hos Gordon Murray samt kirkemusik.

In 1980 he began his studies at the College of Music and Performing Arts in Vienna; organ with Michael Radulescu, conducting with Karl Österreicher, and later harpsichord with Gordon Murray, plus Church Music.

Han studerede cembalo i to år hos Ton Koopman i Amsterdam og kirkemusik i Stuttgart (orgel hos Ludger Lohmann).

He studied harpsichord for two years with Ton Koopman in Amsterdam and church music in Stuttgart (organ with Ludger Lohmann).

Wolfgang Zerer har vundet priser i adskillige konkurrencer, heriblandt i Brügge i 1982 og Innsbruck i 1983.

Wolfgang Zerer has won awards at several competitions, among them Bruges in 1982 and Innsbruck in 1983.

Efter at have undervist på musikhøjskolerne i Stuttgart og Wien blev Wolfgang Zerer udnævnt til professor i orgel ved Hochschule für Musik und Theater, Hamburg, i 1989. Han underviser desuden på Musikkonservatoriet i Groningen, Holland.

After teaching at the colleges of music in Stuttgart and Vienna, Wolfgang Zerer was appointed Professor of Organ at Hamburg´s College of Music and Theatre in 1989. He is also teaching at the College of Music in Groningen, Holland.

Wolfgang Zerer har givet koncerter og mesterkurser i store dele af Europe, Israel, USA, Japan og Sydkorea. Hans hastigt voksende diskografi omfatter orgelmusik af Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach og Max Reger.

Wolfgang Zerer has given concerts and masterclasses almost all over Europe, Israel, the US, Japan and The Republic of Korea. His growing list of recordings includes organ music by Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach and Max Reger.

24


Frankrig France

SOPHIE-VÉRONIQUE CAUCHEFER-CHOPLIN Cauchefer-Choplin voksede op i en musikerfamilie og modtog klaverundervisning fra sine tidligste år. Efter indledende studier i Le Mans blev hun optaget på Conservatoire National Supérieur de Musique i Paris i Rolande Falcinellis orgelklasse og studerede desuden improvisation, teori, fuga og kontrapunkt hos Jean Lemaire, Michel Merlet og Jean-Claude Henry. Hendes fornemme akademiske resultater blev i 1980 belønnet med det franske kulturministeriums pris.

Ms Cauchefer-Choplin grew up in a musical family where she received piano lessons as a young child. Having studied in Le Mans, she entered the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris where she joined the organ class of Rolande Falcinelli. She was awarded First Prize in organ, improvisation, harmony, fugue and counterpoint with Jean Lemaire, Michel Merlet et Jean-Claude Henry. In recognition of her academic success, she was awarded a prize from the French Ministry of Culture in 1980.

Cauchefer-Choplin har siden 1983 været tilknyttet kirken Saint Jean-Baptiste de la Salle i Paris som organist. Siden 1985 har hun tillige været tilknyttet Saint Sulpice-kirken i Paris.

Ms Cauchefer-Choplin was named titular of the Great Organ of Saint Jean-Baptiste de la Salle in Paris in 1983. In 1985, she added the position of deputy titular of the Great Organ of Saint Sulpice.

Som eneste kvindelige prisvinder modtog hun 2. pris i improvisation i den internationale orgelkonkurrence i Chartres. Cauchefer-Choplin har en omfattende international solokarriere og turnerer ofte i USA, Canada, Japan, Singapore, Kina, Australien samt en lang række europæiske lande.

She won 2nd prize of Improvisation at the Chartres International Organ Competition, being the only woman among the laureates. Ms Cauchefer-Choplin has an extensive international career and frequently tours the US, Canada, Japan, Singapore, China, Australia and numerous European countries.

Hun er professor i orgel ved Royal College of Music i London og er ofte at finde i juryerne ved de store internationale orgelkonkurrencer

She is professor of organ at Royal College of Music in London and is a sought-after jury member at international organ competitions.

Hun anses for at være en af sin generations førende improvisatorer. Hendes indspilninger, der rækker fra værker af Johann Sebastian Bach til vore dages komponister samt hendes egne improvisationer, er meget roste.

She is considered by her peers as one of the best improvisers of her generation. Her recordings, reaching from Johann Sebastian Bach to contemporary music along with her recorded improvisations, have earned high praise.

25


Storbritannien United Kingdom

HENRY FAIRS Henry Fairs er leder af orgelfakultetet ved Birmingham Conservatoire og organist ved University of Birmingham. Han har vundet priser i en række internationale orgelkonkurrencer i f. eks. Paris, St Albans og Chartres. Efter at han vandt såvel førsteprisen som specialprien i Odense Internationale Orgelkonkurrence, har hans koncertkarriere bragt ham til de vigtigste centre for orgelmusik i Europa, USA, Canada og Japan - både med solokoncerter, indspilninger og koncerter med orkester på såvel historiske som moderne instrumenter.

Henry Fairs is Head of Organ Studies at Birmingham Conservatoire and Organist to the University of Birmingham. He was a prize-winner in a number of international organ competitions including Paris, St Albans and Chartres. Since winning First Prize and Special Prize at the Odense International Organ Competition (Denmark), his concert career has taken him to the major European centres of organ music and to the US, Canada and Japan, performing solo recitals, broadcasts and concertos on both historic and modern instruments.

Fairs er født i Hereford (England) og modtog sin tidligste musikundervisning som kordreng ved Leominster Priory. Han studerede derefter ved Birmingham Conservatoire, hvorfra han dimmitterede med største udmærkelse og som modtager af et forskningsstipendium til Royal College of Organists. Hans vigtigste lærere og inspiratorer har været David Sanger og Michael Radulescu. Han er efterspurgt som gæstelærer i USA, Canada og Europe.

Born in Hereford (England), he received his earliest musical training as a chorister at Leominster Priory and studied at the Birmingham Conservatoire, where he graduated with First Class Honours and was a prize-winner at the Fellowship diploma of the Royal College of Organists. Important teachers and influences have included David Sanger and Michael Radulescu. He is regularly invited to give guest lectures and masterclasses in the US, Canada and Europe.

Hans repertoire er bredt og vidt facetteret, for tiden med stærkt fous på Johann Sebastian Bachs orgelmusik i et projekt, der omfatter research og opførelse af orgelværkerne ved 15 koncerter rundt omkring i Europa. Desuden har han de senere år været optaget af musik fra det 19. og 20. århundrede med opførelser af Jehan Alains, Liszts, Reubkes, Messiaens og Duruflés samlede værker.

His repertoire is broad and eclectic: currently with a strong focus on the organ output of Johann Sebastian Bach involving research and performance of the organ works in 15 concerts throughout Europe. In addition, he has in recent years been occupied with 19th and 20th century music; including complete performances of organ music by: Jehan Alain, Liszt, Reubke, Messiaen and Duruflé.

I marts 2014 blev han udpeget som æresprofessor i orgel ved University of St Andrews, Skotland.

In March 2014, he was appointed Honorary Professor of Organ at the University of St Andrews, Scotland.

26


Danmark Denmark

CHRISTIAN BLOM HANSEN Christian Blom Hansen er uddannet ved musikkonservatorierne i Esbjerg og København. Han debuterede fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse i København i 1983.

Christian Blom Hansen studied at the conservatoires in Esbjerg and Copenhagen, Denmark. He made his debut from the soloist class at The Royal Danish Academy of Music in Copenhagen in 1983.

I 1982 blev han udnævnt til organist i Sct. Jacobi Kirke, Varde. Samme år blev han ansat som orgellærer ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg.

In 1982 he was appointed organist at the church Sct. Jacobi, Varde. The same year he was appointed organ teacher at the Academy of Music in Esbjerg.

Siden 2004 har han været docent og leder af orgelklassen, senest med titlen studielektor på Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg.

Since 2004 he has served as associate professor and head of the organ department at Danish National Academy of Music, Esbjerg.

Blom Hansen har givet mange koncerter - både solo og som kammermusiker - i og uden for Danmark, og han har desuden indspillet CD’er.

Mr Blom Hansen has given many concerts as solo organist and chamber musician in and outside of Denmark and has recorded CDs.

27


Sverige Sweden

KARIN NELSON Karin Nelson er født i Skellefteå i det nordligste Sverige.

Karin Nelson was born in Skellefteå in the far north of Sweden.

Hun studerede musik og pædagogik på Musikhögskolan i Piteå og kirkemusik ved Högskolan för scen och musik i Göteborg, hvor hun også aflagde sin solisteksamen. Derefter fulgte orgel- og cembalostudier ved Sweelinck Konservatoriet i Amsterdam.

She studied music and education at the Piteå School of Music and church music at the Gothenburg School of Music where she also received her Soloist Diploma. Organ- and harpsichord studies followed at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam.

Nelson er professor i orgel- og kirkemusik ved Norges Musikhøjskole i Oslo og ved Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Ms Nelson is professor of organ and church music at the Norwegian Academy of Music in Oslo and the Academy of Music and Drama in Gothenburg.

Hun har en ph.d i musikologi; titlen på hendes afhandling var “Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings”.

She has a PhD in musicology, the title of her dissertation being “Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings”.

Nelson giver koncerter i og uden for Skandinavien og har adskillige indspilninger bag sig. Hendes repertoire omfatter både tradidionelt orgelrepertoire og fri improvisation.

Ms Nelson gives regular recitals in Scandinavia and abroad and has made several recordings. The programs include both traditional organ repertoire and free improvisations.

Hun er efterspurgt som jurymedlem ved internationale orgelkonkurrencer.

She regularly participates as a jury member in international organ competitions.

28


Republikken Korea Republic of Korea

JA-KYUNG OH Ja-Kyung Oh er professor ved og direktør for Early Music Institute ved Korea National University of Arts, hvor hun var ansvarlig for installeringen af et orgel i Schnitger-stil bygget af svenske GOArt.

Ja-Kyung Oh is professor and director of the Early Music Institute at the Korea National University of Arts where she was responsible for the installation of the Schnitger-style organ by GOArt of Sweden.

Ja-Kyung Oh begyndte sine konservatoriestudier ved Hanyang University i Seoul og tog sin master’s degree ved Catholic University of America i Washington D.C. Hun har en doktorgrad fra University of Michigan i Ann Arbor, USA, og har som Fulbright scholar været gæsteprofessor ved Yale University, USA

Ja-Kyung Oh studied her undergraduate degree at Hanyang University in Seoul and master’s degree at the Catholic University of America in Washington D.C. She earned her doctoral degree from the University of Michigan in Ann Arbor. She has been visiting professor at Yale University as a Fulbright scholar.

Ja-Kyung Oh regnes for en af Asiens førende undervisere, og hun har desuden en international musikerkarriere med koncerter i USA, Japan, Tyskland, Italien og Korea.

Ja-Kyung Oh is one of Asia’s most distinguished teachers and has an international performing career, having given many solo recitals in the US, Japan, Germany, Italy and Korea.

I 2015 blev hun indbudt som en af de 14 organister, der gav en samlet opførelse af Johann Sebastian Bachs orgelværker i Izumi Hall i Osaka.

In 2015 she was invited as one of the 14 organists for the performance of complete organ works by Johann Sebastian Bach at Izumi Hall in Osaka.

Oh har siddet i juryer ved adskillige internationale orgelkonkurrencer i Japan og Europe, incl. Musashino, St. Albans og Arp Schnitger Orgelkonkurrencen i Holland. Hendes CD-indspilning, foretaget på orglet på hendes universitet, er udgivet af Loft Recording i USA. Hendes lecture recital-serie over Johann Sebastian Bach, der har været åbningskoncert ved K’Arts Bach Week i Seoul siden 2009, er blevet modtaget med begejstring.

She has served on the juries of several international organ competitions in Japan and Europe, including Musashino, the Arp Schnitger Organ Competition and the St. Albans Organ Competition. The CD of her performance on the organ of her University has been released through Loft Recording in the U.S. Her lecture recital series on Johann Sebastian Bach as an opening concert of the K’Arts Bach Week in Seoul since 2009 have been warmly appreciated.

Som direktør for denne Bach Festival har hun ydet et væsentligt bidrag til historisk opførelsespraksis i Korea.

As director of this Bach Festival she has made a significant contribution in the field of historic performance practice in Korea.

29


Italien Italy

PIER DAMIANO PERETTI Peretti er født i 1974 i Italien. Han studerede orgel i sin hjemby Vicenza hos Antonio Cozza, i Hamburg hos Pieter van Dijk og Wolfgang Zerer samt i Wien hos Herbert Tachezi og Michael Radulescu. Han har desuden studeret komposition hos Petrassi-eleven Wolfango Dalla Vecchia i Padua og Wolfgang Suppan i Wien. Han deltog i sommerkurserne for ny musik i Darmstadt hos bl.a. Wolfgang Rihm.

Born 1974 in Italy, he studied organ in his hometown Vicenza (Antonio Cozza), in Hamburg (Pieter van Dijk, Wolfgang Zerer) and in Vienna (Herbert Tachezi, Michael Radulescu); as well as composition with the Petrassi pupil Wolfango Dalla Vecchia (Padua) and Wolfgang Suppan in Vienna. Attended the Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik (a.o. with Wolfgang Rihm).

I årene 2002 – 2009 underviste han på Hochschule für Musik und Theater, Hannover, og i 2009 blev han professor i orgel ved Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien.

2002 – 2009 he taught at the Hochschule für Musik und Theater Hannover, and in 2009 he was appointed professor of organ at the University of Music and Performing Arts, Vienna.

Han er prisvinder ved internationale orgelkonkurrencer i Bologna, Pretoria, Innsbruck, Toulouse, Hamburg og vandt i 1999 førsteprisen i St Albans.

Award winner of international organ competitions (Bologna, Pretoria, Innsbruck, Toulouse, Hamburg, 1st prize St Albans 1999).

Peretti er en flittig koncertgiver i Europa, Fjernøsten og Canada med repertoire fra tidlig til nutid musik. Dertil kommer en lang række radio-og CD-indspilninger for Ursina-Motette, IFO Records, Naxos, Ambiente og Tactus. Han har publiceret artikler, givet mesterkurser og har været jurymedlem ved internationale orgelkonkurrencer i Nürnberg, Brixen, Tokyo, Odense, Dublin og Montreal.

Busy concert schedule throughout Europe, The Far East and Canada with repertoire from early to contemporary music. In addition to this many radio and CD recordings (Ursina-Motette, IFO Records, Naxos, Ambiente, Tactus), article publications, masterclasses, member of the panel at international organ competitions (a.o. Nürnberg, Brixen, Tokyo, Odense, Dublin, Montreal).

Hans egne kompositioner, der omfatter værker for og med orgel samt kammer- og vokalmusik, vender sig især imod åndelige emner. Han modtog i 2015 den østrigske stats kunstnerhæderspris for sin messe “Mane nobiscum”.

His own compositions, from pieces for and with organ up to chamber and vocal music mainly revolve around spiritual subjects. For his mass “Mane nobiscum” he received in 2015 the “Outstanding artist award” of the Austrian government.

30


31


32


PHILIP AGGESEN RASHAAN ALLWOOD BENJAMIN BLOOR YOHAN CHUNG JONAS HELLESØE NIELSEN LIENE ANDRETA KALNCIEMA JIHYUN KIM AMANDA MARIE MORTENSEN AE SHELL NAM HAELIN PARK ABIGAIL ROCKWOOD JIWON SEO YURIE TSUZUKI NICHOLAS WEARNE

DELTAGERE COMPETITORS 33


DANMARK Født 14. december 1983 DENMARK Born December 14, 1983

PHILIP AGGESEN PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI, 1. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI, 1st movement

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga D-dur, BWV 532 Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Christian Præstholm: Danse Macabre Louis Vierne: Fra Symfoni nr. 6 op. 59 III Scherzo VI Finale

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in D major, BWV 532 Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Christian Præstholm: Danse Macabre Louis Vierne: From Symphony No. 6, Op. 59 III Scherzo VI Final

34


CANADA Født 2. december 1994 CANADA Born December 2, 1994

RASHAAN ALLWOOD PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI, 1. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI, 1st movement

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 Max Reger: Koralfantasi “Wachet auf, ruft uns die Stimme” op. 52 nr. 2 Raymond Daveluy: Epilogue over “Nun danket” og “Ballerma”

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 Max Reger: Choralfantasie “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, Op. 52 No. 2 Raymond Daveluy: Epilogue on “Nun danket” and “Ballerma”

35


STORBRITANNIEN Født 4. december 1991

UNITED KINGDOM Born December 4, 1991

BENJAMIN BLOOR PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI, 1. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI, 1st movement

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga D-dur, BWV 532 Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Niels W. Gade: Fra Tre Orgelstykker Nr. 2 - Allegretto i C-dur Sigfrid Karg-Elert: Passacaglia og Fuga over B-A-C-H  

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in D major, BWV 532 Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Niels W. Gade: From Three Organ Pieces No. 2 - Allegretto in C major Sigfrid Karg-Elert: Passacaglia and Fugue on B-A-C-H

36


REPUBLIKKEN KOREA Født 18. april 1986

REPUBLIC OF KOREA Born April 18, 1986

YOHAN CHUNG PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI, 1. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI, 1st movement

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga i e-mol BWV 548 Max Reger: Koralfantasi “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern “ op. 40 nr. 1 Franz Liszt: Præludium og fuga over B-A-C-H

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in E minor, BWV 548 Max Reger: Choralfantasie “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern“, Op. 40 No. 1 Franz Liszt: Prelude and Fugue on B-A-C-H

37


DANMARK Født 14. februar 1991

DENMARK Born February 14, 1991

JONAS HELLESØE NIELSEN PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga D-dur, BWV 532 Carl Nielsen: “Commotio” op. 58 Oskar Lindberg: Fra Orgelsonate i g-mol 1., 2. og 4. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in D major, BWV 532 Carl Nielsen: “Commotio”, Op. 58 Oskar Lindberg: From Organ Sonata in G minor, Movements 1, 2 and 4

38


LETLAND Født 6. juli 1982

LATVIA Born July 6, 1982

LIENE ANDRETA KALNCIEMA PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI, 1. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI, 1st movement

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 Carl Nielsen: “Commotio” op. 58 Oskar Lindberg: “Gammal fäbodpsalm från Dalarna”

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 Carl Nielsen: “Commotio”, Op. 58 Oskar Lindberg: “Old Hymn from Dalarna”

39


REPUBLIKKEN KOREA Født 16. juli 1988

REPUBLIC OF KOREA Born July 16, 1988

JIHYUN KIM PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Dietrich Buxtehude: Toccata i d-mol, BuxWV155 Max Reger: Phantasie i d-mol op. 135b

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Dietrich Buxtehude: Toccata in D minor, BuxWV155 Max Reger: Phantasie in D minor, Op. 135b

40


DANMARK Født 22. august 1991

DENMARK Born August 22, 1991

AMANDA MARIE MORTENSEN PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate VI, 1. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata VI, 1st movement

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga D-dur, BWV 532 Max Reger: Koralfantasi “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern “ op. 40 nr. 1 Louis Vierne: Fra Symfoni nr. 3 op. 28 I Allegro maestoso IV Adagio

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in D major, BWV 532 Max Reger: Choralfantasie “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern “, Op. 40 No. 1 Louis Vierne: From Symphony No. 3, Op. 28 I Allegro maestoso IV Adagio

41


REPUBLIKKEN KOREA Født 28. februar 1988

REPUBLIC OF KOREA Born February 28, 1988

AE SHELL NAM PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga e-mol, BWV 548 Gaston Litaize Fra Douze pieces pour grand orgue Lied Louis Vierne: From Symphony nr. 5 op. 47 V Final Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in E minor, BWV 548 Gaston Litaize From Douze pieces pour grand orgue Lied Louis Vierne: From Symphony No. 5, Op. 47 V Final Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne

42


REPUBLIKKEN KOREA Født 16. september 1988

REPUBLIC OF KOREA Born September 16, 1988

HAELIN PARK PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga D-dur, BWV 532 Max Reger: Koralfantasi “Wachet auf, ruft uns die Stimme” op. 52 nr. 2 Charles-Marie Widor: Symfoni nr. 6 op. 42 nr. 2 I Allegro II Adagio

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in D major, BWV 532 Max Reger: Choralfantasie “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, Op. 52 No. 2 Charles-Marie Widor: Symphony No. 6, Op. 42 No. 2 I Allegro II Adagio

43


USA Født 9. juni 1984

USA Born June 9, 1984

ABIGAIL ROCKWOOD PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga e-mol, BWV 548 Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Heinrich Scheidemann: Dic nobis Maria, WV 51 Rayner Brown Fra Papillons: Luteipicta og Freija Robert Schumann Fra Fire Skitser op. 58 I Nicht schnell und sehr markiert III Lebhaft

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in E minor, BWV 548 Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Heinrich Scheidemann: Dic nobis Maria, WV 51 Rayner Brown From Papillons: Luteipicta and Freija Robert Schumann From Four Sketches, Op. 58 I Nicht schnell und sehr markiert III Lebhaft

44


REPUBLIKKEN KOREA Født 7. juni 1990

REPUBLIC OF KOREA Born June 7, 1988

JIWON SEO PROGRAM 1ST ROUND

1. RUNDE Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: cca Fra “Messe pour les Parocisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator”, Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Dietrich Buxtehude: Toccata in D minor, BuxWV 155 Robert Schumann: From Four Sketches, Op. 58 III Lebhaft

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne Dietrich Buxtehude: Toccata in d-mol BuxWV 155 Robert Schumann: Fra Fire Skitser op. 58 III Lebhaft

45


JAPAN Født 14. november 1988

JAPAN Born November 14, 1988

YURIE TSUZUKI PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 Johann Sebastian Bach: Koralfantasi over “Wo Gott der Herr nicht bei uns hält”, BWV 1128 Carl Nielsen: “Commotio” op. 58

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 Johann Sebastian Bach: Choralfantasie über “Wo Gott der Herr nicht bei uns hält”, BWV 1128 Carl Nielsen: “Commotio”, Op. 58

46


STORBRITANNIEN Født 1. september 1982

UNITED KINGDOM Born September 1, 1982

NICHOLAS WEARNE PROGRAM

PROGRAM

1. RUNDE

1ST ROUND

Johann Sebastian Bach: Præludium og fuga G-dur, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate IV, 1. og 3. sats

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue in G major, BWV 541 Nicolaus Bruhns: “Nun komm, der Heiden Heiland” Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonata IV, 1st and 3rd movements

2. RUNDE

2ND ROUND

François Couperin: Fra “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” op. 4 Peter Møller: “Forvandling”

François Couperin: From “Messe pour les Paroisses” Offertoire sur les Grands Jeux Maurice Duruflé: Choral varié sur le thème “Veni Creator” Op. 4 Peter Møller: “Transfiguration”

3. RUNDE

3RD ROUND

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio og Fuga i C-dur, BWV 564 Arnold Schoenberg: Variationer over et recitativ op. 40 Olivier Messiaen: Fra “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564 Arnold Schoenberg: Variations on a Recitative, Op. 40 Olivier Messiaen: From “L´Ascension” II Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel III Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne

47


PRISER PRIZES

48


HOVEDKONKURRENCEN

MAIN COMPETITION

1. Pris: DKK 100.000

1st Prize: DKK 100,000

2. Pris: DKK 75.000

2nd Prize: DKK 75,000

3. Pris: DKK 50.000

3rd Prize: DKK 50,000

Specialpris: DKK 25.000 Tildeles for bedste fortolkning af de danske værker.

Special Prize: DKK 25,000 Awarded for the best interpretation of Danish works.

Vinderne tilbydes en række koncertengagementer.

The winners will be offered concert engagements.

Samtlige deltagere modtager et diplom.

All competitors will receive a diploma.

KONKURRENCE FOR BØRN OG UNGE

COMPETITION FOR YOUTH

Der uddeles en pris på DKK 3.000 til vinderen af hver af de to aldersgrupper.

A DKK 3,000 prize will be awarded to the winners of each of the two age groups.

De øvrige deltagere modtager et gavekort på DKK 500 til musikforretningen noder.dk.

The other competitors will receive a gift voucher for DKK 500 to the music store ”noder.dk”.

Alle deltagere modtager et diplom.

All competitors will receive a diploma.

49


ORGLETS DAG / DAY OF THE ORGAN KONCERTER I NI KIRKER 20. JANUAR CONCERTS IN NINE CHURCHES JANUARY 20

SANKT NICOLAI KIRKE, KOLDING Kl. 15.00 / 3.00pm

TØNDER KRISTKIRKE Kl. 16.00 / 4.00pm

GRUNDTVIGSKIRKEN, ESBJERG Kl. 16.30 / 4.30pm

SCT. JACOBI KIRKE, VARDE Kl. 16.30 / 4.30pm

SCT. NICOLAI KIRKE, AABENRAA Kl. 19.00 / 7.00pm

SÆDDEN KIRKE Kl. 19.30 / 7.30pm

50

SCT. CATARINÆ KIRKE, RIBE Kl. 16.00 / 4.00pm

HJERTING KIRKE Kl. 18.00 / 6.00pm

LØGUMKLOSTER KIRKE Kl. 20.00 / 8.00pm


ORGELKONKURRENCE FOR BØRN OG UNGE

ORGAN COMPETITION FOR YOUTH

Fredag den 20. januar kl. 10.30 - 13.00 afholdes der på Syddansk Musikkonesrvatorium en konkurrence for børn og unge mellem 10 og 20 år.

Friday January 20, at 10.30am - 13.00pm, Danish National Academy of Music will host a competition for youth between 10 and 20 years of age.

Hver deltager spiller et 10 minutters program.

Each competitor will play a ten minutes program.

Deltagerne bedømmes af en jury bestående af: Juryformand Katrine Immerkjær Kristiansen, Danmark Karin Nelson, Sverige Henry Fairs, Storbritannien Wolfgang Zerer, Tyskland

They will be judged by a jury comprising: Katrine Immerkjær Kristiansen, Denmark, Chair Karin Nelson, Sweden Henry Fairs, United Kingdom Wolfgang Zerer, Germany

Prisoverrækkelse kl. 14.00.

Prize Ceremony at 2pm.

Deltagere: se næste side.

Competitors: see the following page.

Katrine Immerkjær Kristiansen

51


YNGSTE GRUPPE 10 - 15 Ã…R

YOUNGER GROUP 10 - 15 YEARS

52


ÆLDSTE GRUPPE 15 - 20 ÅR

OLDER GROUP 15 - 20 YEARS

53


54 WWW.WADDENSEA-WORLDHERITAGE.ORG


NATIONALPARK VADEHAVET

THE WADDEN SEA NATIONAL PARK

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største og nyeste nationalpark. Den står på UNESCO verdensarvliste på grund af dens enorme økologiske betydning som verdens største ubrudte system af inddæmmede sandbanker og marskområder. Området byder på et enestående fugleliv.

The Wadden Sea National Park is Denmark’s largest and newest national park. It’s also a UNESCO World Heritage Site because of its enormous ecological importance as the world’s largest unbroken system of intertidal sand and mud flats. Head here for unbeatable birdwatching!

DANMARK NYESTE VERDENSARV

DENMARK’S NEWEST WORLD HERITAGE SITE

Nationalpark Vadehavet blev i 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Den strækker sig langs den jyske vestkyst fra den dansk-tyske grænse til Ho Bugt. Parken er nem at komme til fra nærliggende byer som Ribe, Danmarks ældste by, og Esbjerg, hjemsted for den imponerende Mennesket ved havet-skulptur. Man bør ikke gå glip af et besøg i Nationalpark Vadehavet, hvis man interesserer sig for fugle, vildt og vadehavsområder.

The Wadden Sea is a national park and World Heritage Site in Denmark. It extends along the southern stretch of Denmark’s West Coast, from Ho Bay to the German border. The park is an easily accessible day trip from nearby towns such as Ribe, Denmark’s oldest town, and Esbjerg, home of the imposing Man Meets the Sea sculpture. It’s an unmissable thing to do in Denmark if you love birdwatching, wildlife and exploring intertidal habitats.

ENESTÅENDE OPLEVELSER I NATIONALPARK VADEHAVET

UNIQUE THINGS TO SEE AT THE WADDEN SEA NATIONAL PARK

Når tidevandet trækker sig tilbage, kommer havbunden til syne og byder sig til over for levende væsener - to- som firbenede. Vadehavets sandbanker er yndede ynglepladser for kolonier af sæler Hvert forår og efterår kan man opleve enorme flokke af trækfugle. Ca. 12 mio. trækfugle passerer over Nationalpark Vadehavet på vej til deres ynglepladser og vinterophold i hele verden.

When the tidal waters retreat, the exposed seabed comes to life and teems with creatures. The Wadden Sea’s sand dunes are popular resting places for breeding colonies of seals. During spring and autumn, you’ll witness the arrival of enormous flocks of migratory birds. Around 12 million migratory birds pass through the Wadden Sea National Park en route to breeding and wintering grounds around the world.

FERIEØER I NATIONALPARK VADEHAVET Nationalpark Vadehavets øer er populære feriemål i Danmark. Rømø Strand er en af de største i Europa. Det er en enestående oplevelse at tage traktorbussen til Mandø eller besøge den fantastiske Internationale Dragefestival på Fanø.

HOLIDAY ISLANDS IN THE WADDEN SEA NATIONAL PARK The islands in the Wadden Sea National Park are popular holiday destinations in Denmark. Rømø Beach is one of the biggest beaches in Europe. For a unique thing to do, take the tractor bus to Mandø island or head to the incredible International Kite Fliers Festival on the island of Fanø.

55


MARCUSSEN & SØN · ORGELBYGGERI A/S STO R E GADE 24 · DK-6200 AABENRAA Telefon +45 74 62 23 50 E-mail: info@marcussen-son.dk www.marcussen-son.dk

MARCUSSEN & SØN · ORGELBYGGERI A/S · STO R E GADE 24 · 6200 AABENRAA · DENMARK Telefon +45 74 62 23 50 · E-mail: info@marcussen-son. · www.marcussen-son.dk

MARCUSSEN & SØN · ORGELBYGGERI A/S STO R E GADE 24 · DK-6200 AABENRAA Telefon +45 74 62 23 50 E-mail: info@marcussen-son.dk www.marcussen-son.dk Orglet i Musikkens Hus, Aalborg · 73 stemmer · 4 manualer og pedal.

MARCUSSEN & SØN · ORGELBYGGERI A/S · STO R E GADE 24 · 6200 AABENRAA · DENMARK Telefon +45 74 62 23 50 · E-mail: info@marcussen-son. · www.marcussen-son.dk

Wadden Sea International Organ Competition 2017  

A celebration of the organ, its music and its young virtuosi.