Page 1

sdm.org.mt

1


MANIFEST KSJC | 2013

2


sdm.org.mt

IL-VIŻJONI TAGĦNA

Jien persuna li nixtieq nara kultura ġdida fejn tidħol politika u parteċipazzjoni studenteska, dan jista’ jsir biss jekk dak li nagħmlu aħna bħala sdm - ix-xogħolijiet u l-proposti tagħna, ikunu ibbażati fuq ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tagħkom, dawn ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tagħkom jidru ċar f’dan il-ktieb. Aħna ser inkunu qiegħdin nagħtu l-mija fil-mija tagħna sabiex dawn il-proposti isiru realta’ matul is-sena li ġejja. Dan ser isir għadtgawdija ta’ eluf ta’ studenti, irrilevanti minn kuluri u affarijiet ohra li jifirduna matul is-sena. Bl-ikbar umilta’ nistiednek tingħaqad magħna f’ din il-kultura ġdida li l-sdm ħolqot u nista’ nassigurak li flimkien miegħek u l-partecipazzjoni tiegħek, din il-kultura tista’ tibqa’ għadejja għalsnin u snin twal.

Mark Grech president sdm

3


MANIFEST KSJC | 2013

SIMON FORSTER PRESIDENT L-SDM fil-KSJC ser taċċerta li jitwettaq proġett ta’ renovazzjoni fl-‘Outdoor Basketball Court’

L-SDM fil-KSJC ser jorganizza ‘live-In’ tal-KSJC, mimli b’attivitajiet edukattivi u ta’ divertiment.

L-SDM fil-KSJC ser tara il-possibilita li l-areas il-ġodda talGreen Area, Study Garden, l-Outdoor Gym u n-New Building ikollhom il-faċilita’ tal-WiFi.

L-SDM fil-KSJC ser taħdem sabiex jiġu installati fannijiet fil-librerija u fil-Chrisco filwaqt li nanalizzaw il-possibiltà li jiġu instalati plakkek fuq l-imwejjed tal-librerija bħal dik talUniversità.

L-SDM fil-KSJC ser tassigura li l-area tal-uffiċini fil’basement’ flimkien mal-’Youth Cafe’ jiġu trasformati għal‘Students’ House’ simili għal dik tal-Universita, hekk kif imwiegħed mill-Prinċipal innifsu.

4


sdm.org.mt

5


MANIFEST KSJC | 2013

STEPHANIE BONNICI KPS L-SDM fil-KSJC ser taħdem sabiex jingħata ‘computer’ lil kull organizazzjoni attiva ġewwa l-Junior College, biex b’hekk il-KSJC tkun qed tiffaċilita il-ħidma ta’ dawn l-għaqdiet.

L-SDM fil-KSJC ser tassigura li kull klassi fil-kulleġġ ikollha arloġġ jaħdem.

L-SDM fikl-KSJC ser taħdem id f’id mal-Amministrazzjoni u ma’ għaqdiet oħrajn sabiex inżidu l-għarfien tal-LGBT ġewwa l-Junior College.

L-SDM fil-KSJC ser taċċerta ruħha li jkun hemm ambjent aħjar fil- ‘canteen’ biex naraw li l-imwejjed tal-canteen ikunu fl-aħjar stat possibli kif ukoll naħdmu sabiex il-canteen jintroduċi ikel halal.

6


sdm.org.mt

7


MANIFEST KSJC | 2013

MAURO KARL SULTANA SEC GEN L-SDM fil-KSJC ser tesplora il-possibilita li jiġi installat tapit bit-terf sintetitiku ġewwa l-grawnd tal-5-a-side filwaqt li nassiguraw ukoll li jiżdied is-’seating’ f’dan il-grawnd. L- SDM fil-KSJC ser taċċerta ruħha li l-KSJC torganizza laqgħat ta’ konsultazzjoni ma l-istudenti tal-Kuleġġ, min ta l-inqas darba kull semestru.

L-SDM fil-KSJC ser taħdem sabiex tinħoloq Green Area ġdida, b’hekk l-SDM tkun ħolqot tlett Green Areas fi żmien tliet snin.

L-SDM fil-KSJC ser tkompli l-inizjattivi li imbdew min-kunsilli preċedenti li jinkludu Mobile Web App, Rent a Book, Student Reps, Lockers, YearBook, Absent Lecturers, SummerBash, Prom, Jum l-Istudent, laqgħat tal-KPS, Job Centre, Rent a Laptop, Rent a book, Charging Bay, Noti Online, Wireless Printer, ħinijiet ta’ ftuħ ta’ l-Ufiċċju, Smart Card Refunds, Organisations Fund u Culture Fund.

L-SDM fil-KSJC ser tagħmel ħilitha biex tintroduċi ‘5 minute Readig Time’ li jkunu obbligatorji qabel l-Eżamijiet kollha ta’ tmiem tas-sena tal-Junior College.

8


sdm.org.mt

9


MANIFEST KSJC | 2013

RITIANNE CARUANA FINANCE L-SDM fil-KSJC ser tkompli tinnegoza ‘sponsorship deals’ ma ‘corporate sponsors’ ġodda wara li l-Kunsill preċedenti rnexxielu jassigura 3 ‘sponsors’, f’sena waħda.

L-SDM fil-KSJC ser taħdem sabiex jiġu installati numru ta’ coin-operated lockers fit-tielet u r-raba’ sular, b’hekk ikun assigurat li hemm ‘lockers’ f’kull sular.

L-SDM fil-KSJC ser tkompli toffri servizzii ta’ l-Arriva filJunior College kif ukoll ser tassigura li tiġi installata ‘ticket machine’ ħdejn l-’Arriva update screen’ il-ġdid.

L-SDM fil-KSJC ser taħdem biex tipromwovi l-użu tar-roti kif ukoll tintroduċi sistema ta’ ‘Rent-A-Bike’ u tiġi installata tinda biex tipproteġi r-roti.

10


sdm.org.mt

11


MANIFEST KSJC | 2013

JAKE SCERRI PRO L-SDM fil-KSJC ser tibni ħajt tal-graffiti ħdejn l-iStudy Garden biex tinkoraġġixxi kreattività fost l-istudenti.

L-SDM fil-KSJC ser taħdem sabiex issir renovazzjoni fiż-żona tat-toilets tal-KSJC biex l-ufficju jkun mgħammar b’xowers li jistgħu jintużaw mill-istudenti.

L-SDM fil-KSJC ser tinstalla water fountain oħra barra l-foyer.

Bħala estenzjoni tal-Youth Cafe, l-SDM fil-KSJC trid li tiġi kreata ‘social hub’ fl-uffiċju tal-KSJC, dan billi tinxtara ‘mini-refrigerator’ u apparat ieħor li jista’ jintuża b’xejn millistudenti.

12


sdm.org.mt

13


MANIFEST KSJC | 2013

KENDRA FARRUGIA KE L-SDM fil-KSJC ser torganizza laqgħat informattivi blgħajnuna ta’ għaqdiet universitarji bl-għan li tiġi mogħtija informazzjoni fuq korsijiet universitarji.

L-SDM fil-KSJC ser tagħmel pressjoni fuq l-amministrazzjoni sabiex r-riżultati tal-eżamijiet jinħarġu fil-ħin u ma jkunx hemm delays.

L-SDM fil-KSJC ser tintorduċi sistema’ ta’ “You Complain, You Gain” sabiex il-KSJC ikun dejjem aċċesibli.

L-SDM fil-KSJC ser tagħmel pressjoni sabiex il-ħinijiet talezamijiet tal-aħħar tas-sena jinbidlu minn fid-9 00am u fis-1 00pm għal eżamijiet fid-9 00am u fl-4 00pm.

SDM fil-KSJC tara li jinxtraw siġġijiet ġodda sabiex jintużaw mill-istudenti ta’ l-arti waqt li jkunu qegħdin ipinġu madwar il-kulleġġ.

14


sdm.org.mt

15


MANIFEST KSJC | 2013

MATTHEW FARRUGIA KKD L-SDM fil-KSJC ser torganizza ghall-ewwel darba l-KSJC ‘Sports Day’ ġewwa l-Junior Collge.

L-SDM fil-KSJC, flimkien mal-JPT ser taħdem sabiex titella’ għall-ewwel darba il-KSJC Students’ Fest, serata mtellgħa mill-istudenti għall-istudenti bl-aħjar talent fil-JC.

L-SDM fil-KSJC ser toħloq struttura fil-KSJC b’sotto kumitat tal-kultura biex jgħin fl-attivitajiet imtellgħin mill-KSJC.

L-SDM fil-KSJC ser tara li ssir pressjoni sabiex il-grawnd tal-eleven-a-side ikun miftuħ tul il-ġurnata kollha għall-użu tal-istudenti flimkien ma’ tariffi ridotti għal dawk l-istudenti li jridu jagħmlu użu minnu wara l-ħin tal-iskola.

16


sdm.org.mt

17


MANIFEST KSJC | 2013

KENDRA FARRUGIA

STEPHANIE BONNICI

RITIANNE CARUANA

18


sdm.org.mt

SIMON FORSTER

JAKE SCERRI

MAURO KARL SULTANA

MATTHEW FARRUGIA

19


MANIFEST KSJC | 2013

ELEZZJONI

20

SDM Manifest Malti  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you