Issuu on Google+

A notre regretté collègue & ami, l’Adjudant Guillaume BERSON (1972 – 2013)


Ajuntament de Calella Generalilll d1 C ltalunya D 'P1rllm( 1 .:l1 la Pres dènc a Secretarla General de I'Esport

Barcetona CONSELL COMARCAL DEL MARES ME


(.h) ENDURANCE SHDP -.ua


,..,..........,t(MM

OC tlwT-.o,

,..vu..,

'*TUU ft.M&'


Au revoir Ironguigui‌


Hommage Adjudant Guillaume Berson