Page 1

2013

Jaaroverzicht


staande te houden, al moet gezegd worden dat we kritisch naar de toekomst kijken om het schip drijvende te houden. En dat is dan meteen een mooie link naar één van die evenementen waaraan de Samen Vrienden een substantiele bijdrage doet; de vaarvakantie. Wat we in 2013 allemaal nog meer georganiseerd en bijdragen aan geleverd hebben kunt u lezen in dit jaarverslag.

De rolstoelbus

nemen van de Heeren van Scaghen, Copy-Copy

Het is in 2013 niet gelukt alle lege logo-

en Van’t Veer. De vooruitzichten in het

plekken weer gevuld te krijgen. We blijven er

economisch verkeer lijken zich gelukkig

onverminderd hard mee doorgaan. Nieuw op

langzaam te keren. We vragen dan ook

de bus prijken de logo’s van de Schager

iedereen met ons mee te zoeken naar bedrijven die zich kunnen vinden in onze doelstellingen en bereid zijn om voor 500 euro per jaar hun logo op de rolstoelbus te plaatsen. Op www.samenvrienden.nl is meer informatie te lezen over de mogelijkheden. De bus begint wat ouder te worden en dat merken we ook in de onderhoudskosten die enigzins oplopen. Onze bus kan niet rijden zonder vrijwilligers achter het stuur. Vanaf deze plaats spreken we natuurlijk onze waardering uit voor degene die belangenloos achter het stuur van de rolstoelbus plaatsnemen.

De vaarvakantie Zoals elk jaar dragen we een bedrag van Apotheek, de Wooncompagnie en Veko Light

€15.000,- bij aan de vaarvakantie. Het uitje op

Systems. Daarentegen moesten we afscheid

de Nederlandse wateren met het luxe

2013

weer zat ons wat in de weg. Al met al wist de stichting zich ondanks deze negatieve gegevens aardig

Jaaroverzicht

2013 was voor de Stichting Samen Vrienden een bewogen jaar. De crisis laat zijn sporen na en ook het


hospitaalschip ‘Prins Willem Alexander’. Deze heerlijke

Twee Duofietsen

onderbreking in het leven van de bewoners van

Voor zowel de locatie Magnushof als de Trambaan konden

Woonzorggroep Samen is een kers op de taart. Mede dankzij

van de Samen Vrienden in februari en december een

vele medewerkers en vrijwilligers die hiervoor een week van

zogenaamde duofiets aangeschaffen. De fietsen met een

hun eigen vakantie opofferen is het weer een groot succes

waarde van €6000,- per stuk zijn in vol bedrijf.

geworden!

Kofferbakmarkten Optredens Melancholie

Hoewel 2013 een mooie zomer kende waren de keren dat

Het is een goede gewoonte geworden om alle huizen met

we een kofferbakmarkt organiseerden vaak koud en of nat.

een optreden te verrassen. In 2013 (en een gedeelte in 2014) kreeg het trio Melancholie de opdracht het rondje te maken.

Het begon zo mooi in mei

En aan de vele reacties viel te horen dat dit in goede aarde.

Melancholie

Een leeg marktterrein in juni en september

De markt van 23 juni en 8 september konden vanwege het weer helemaal niet doorgaan en dat is jammer. De markt is wijd en zeid bekend, de verkopers komen er graag maar het weer moet wel mee zitten. De verkoop van koffie en thee

Vernieuwd logo

waarmee we in 2012 starten vertoont gelukkig een

Op de valreep van 2013 hebben we ons vernieuwde logo op

stijgende lijn.

de rolstoelbus gezet. De Woonzorggroep heeft namelijk zijn huisstijl gewijzigd waardoor we deze wijziging ook moesten

Website

doorvoeren in onze huisstijl.

De website wordt steeds beter gevonden en we maken er dan ook steeds meer gebruik van. Doordat we meer digitaal

Geef om uw regio

publiceren besparen we op druk- en portokosten, waardoor

Samen Vrienden heeft dankbaar gebruik gemaakt van een

er meer overblijft voor onze doelen. Het op de hoogte

gratis publicatie in de Geef om uw regio gids Noord-Holland

houden van onze donors en kofferbakmarktverkopers via de

die vooral bij notarissen en bibliotheken ligt. De vermelding

digitale nieuwsbrief (www.samenvrienden.nl/nieuwsbrief) is

is ook te lezen op www.geefomuwregio.nl .

succesvol. In 2014 zal de website in de vernieuwde huisstijl worden omgezet.


50 Jaar Kapellehof

Het bestuur van Samen Vrienden

Maître de Soep Co Wiskerke

Tijdens het

In 2012 bestond het bestuur van Samen Vrienden uit

feestje van

de volgende personen:

50 jaar

Wouter Jaarsma (voorzitter)

Kapellehof

Co Wiskerke (penningmeester)

verkochten

Lammie de Ruiter (secretariaat)

we 360 liter

Friso Scheltema de Heere

erwtensoep

Willem van de Sande Babs Lont Greet Koning Annette Tesselaar Anneke Molenaar

Westfriese Eivend De Westfriese Eivend (Westfriese avond) kende dit

Bij Woonzorggroep Samen behoren: Verpleeghuis Magnushof (Schagen)

maal iets minder deelnemers dan de jaren ervoor. Wat de oorzaak hiervan is weten we niet, er was immers

Zorgcentrum De Bron (Schagen)

genoeg aandacht voor in de media. De avond, met

Zorgcentrum De Zandstee (’t Zand)

medewerking van Aris Bouwes, was er echter niet

Zorgcentrum Kapellehof (Den Oever)

minder om.

Zorgcentrum Lelypark (Wieringerwerf) Zorgcentrum Molenweid (Wieringerwaard)

Eindejaarsacties

Zorgcentrum Noorderlicht (Hippolytushoef)

Natuurlijk kenden we in 2013 ook weer een aantal eindejaarsacties.

Woonzorgcomplex Angelapark (Warmenhuizen)

Er zijn Kerstmarkten geweest in Lelypark en in

Woonzorgcomplex De Caegstate (Schagen)

Magnushof. Op de markten verkochten we

Woonzorgcomplex De Carrousel (Breezand)

erwtensoep en lootjes waarop men mooie

Woonzorgcomplex De Trambaan (Nieuwe Niedorp)

(gesponsorde) prijzen kon winnen.

Woonzorgcomplex Hornhoeve (Dirkshorn)

De verkoop van oliebollen en appelbeignets op 31

Woonzorgcomplex Huys ten Oghe (Callantsoog)

december kwam aanzienlijk lager uit dan de jaren

Woonzorgcomplex Maria Mater (’t Veld)

ervoor. Het aantal bestellingen via de website

Woonzorgcomplex Parkzicht (Hippolytushoef)

vertoonde wel een lichte stijging ten opzichte van het

Woonzorgcomplex Sabinahof (Waarland)

jaar ervoor. We merken dat klanten steeds langer

Woonzorgcomplex St. Jozefpark (Tuitjenhorn)

wachten met bestellen. Gelukkig heeft Bakkerij

Woonzorgcomplex St. Maartenshof (Sint Maarten)

Alkemade uit Anna Paulowna de heerlijke oliebollen tot op het laatste moment kunnen leveren en veel

Wijksteunpunt Keijzershoff (Anna Paulowna)

mensen hebben 2013 dan ook met een verse Samen kunnen afsluiten.

Bezoek regelmatig onze website: www.samenvrienden.nl

Vormgeving en opmaak: SdH vormgeving

Vrienden oliebol of appelbeignet met een goed gevoel


Beknopt Financieel overzicht

BALANS PER 31-12-2012

ACTIVA

31-12-2013

31-12-2012

11.200,00 0,00

16.800,00 0,00

Liquide middelen

175.344,13

187.884,95

Totaal activa

186.544,19

204.684,95

Voorziening aanschaf rolstoelbus Voorziening beschikbaarstellingen

60.000,00 78.399,88

52.500,00 95.895,09

Kapitaal

48.144,31

56.289,86

186.544,19

204.684,95

Rolstoelbus Peugeot 2005 Nog te ontvangen bedragen

PASSIVA

Totaal passiva


VERLIES-EN WINSTREKENING 2013 BATEN

Donaties Giften Busreclame Acties Rente Bijzondere baten

31-12-2013 € 2.665,00 2.572,60 10.350,00 7.125,55 4.397,00 0,00

31-12-2012 € 2.500,00 585,00 11.950,00 9.534,30 4.762,48 0,00

27.110,15

29.331,78

LASTEN Brandstof Onderhoud ect. Verzekering/belasting Diverse kosten Afschrijvingen

RESULTAAT:

1.810,16 3.359,35 3.749,98 2.236,21 5.600,00

2.029,35 823,05 3.680,83 2.382,15 5.600,00 16.755,70

14.515,38

10.354,45

14.816,40

Jaaroverzicht Samen Vrienden 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you