Page 1

Toespraak installatievergadering 2 januari 2013 – gemeenteraad Houthalen-Helchteren S&D-fractie

Beste raadsvoorzitter Beste collega-raadsleden

Namens de S&D-fractie wil ik jullie allen vooreerst een voorspoedig 2013 toewensen. We zitten hier samen in deze gloednieuwe raadszaal van het NAC. 31 verkozenen die allemaal samen elke inwoner uit onze gemeente vertegenwoordigen. De gemeenteraad is het meest democratische bestuursorgaan dat ons land kent. Een wetenschap waar we als S&D de voorbije maanden in onze kiescampagne bijzondere nadruk op hebben gelegd. Een politiek mandaat voer je niet uit om er als politicus een bepaald inkomen mee te verwerven. Een mandaat voer je uit in een overtuiging dat jouw stem, jouw inzet de levenssituaties van de inwoners kunnen verbeteren. Vanuit die filosofie werd een aantal jaren geleden de beweging S&D opgestart. S&D, wat nog steeds staat voor Sociaal en Democratisch, groeide op korte tijd uit tot een positief team van inwoners uit alle hoeken van onze gemeente. Jong en oud verenigd met éénzelfde doel: werken aan een betere toekomst voor al wie in Houthalen-Helchteren woont. En die visie werd op 14 oktober door meer dan 3300 inwoners beloond. Liefst 5 raadsleden telt onze S&D-fractie. Het is een droog cijfer waar je misschien snel overheen stapt. Maar toch. Dat een beweging zonder naambekendheid, zonder Vlaamse koepelpartij en met beperkte financiële middelen er in slaagt om op zo’n korte termijn meer dan 16% van de inwoners te bekoren, moet ieder tot nadenken stemmen. Ik durf in alle bescheidenheid te stellen dat dit het meest vooruitstrevende resultaat is dat op 14 oktober door een partij in onze gemeente is behaald. Dit puik resultaat hebben we te danken aan drie grote factoren. In de eerste plaats is er het sterke S&D-team. Stuk voor stuk teamgenoten met een warme, oprechte visie. Mensen die geloven dat politici een positief verschil kunnen maken. Daarnaast weerspiegelt S&D een toekomstperspectief voor Houthalen-Helchteren. Een plan op maat van onze inwoners, met de voeten op de grond, de neus in de juiste richting en het sociaal hart op de correcte plaats. Maar de derde reden, is misschien wel de voornaamste. Het voeren van een oprechte dialoog met onze inwoners. En dat gaan we de komende jaren als S&D onverminderd blijven doen. Enkel met dialoog kom je tot inzicht en tot oplossingen die gedragen en optimaal zijn. Die positieve dialoog willen we als S&D ook graag in deze raad activeren. Ik ben er samen met mijn teamleden van overtuigd dat er in deze gemeenteraad talent schuilt. Heel wat van jullie, collegaraadsleden, zitten op tal van vlakken op dezelfde golflengte als S&D. Laat ons die positieve kiemen de komende jaren kansen geven om uit te groeien.


Al blijft het natuurlijk jammer dat een provinciale sturingsmachine op 14 oktober opnieuw ook in onze gemeente de postjesmachine in werking stelde. Overleg en dialoog met de twee groepen die als flinkste groeiers de verkiezingen op 14 oktober doorkwamen, N-VA en S&D, bleef uit. Tot op vandaag werd geen moment gecreëerd om met alle partijen te bekijken welke toekomstplannen we samen delen, we samen kunnen ondersteunen en we samen kunnen realiseren. Dat is nochtans waar volgens S&D een politiek beleid om moet draaien, in het absolute belang van de inwoners van onze gemeente. In elke fractie schuilt talent en ervaring, in elke fractie schuilt visie. Het was ontegensprekelijk sterker geweest als we die ingrediënten de voorbije maanden hadden samengelegd om op die manier aan elke inwoner een beleidsmenu te serveren dat smaakvoller is dan eender welke barbecue. Maar er werd dus anders over beslist. De gesprekken die vóór 14 oktober vanuit onze S&D-ploeg met alle partijen plaatsvonden, waren nochtans veelbelovend. Vandaag stel ik me helaas echter de vraag hoe oprecht onze gesprekspartners waren. Maar goed, rancune heeft nog nooit iemand verder geholpen. Ik geef hen dan ook vooralsnog het voordeel van de twijfel. De komende tijd krijgen jullie de kans om mij, samen met S&D te overtuigen. Maar hiervoor is wel één iets onontbeerlijk, met name een respectvolle dialoog met mekaar. Ik hoop samen met S&D dat deze raadszaal ieder van jullie zal inspireren om dat belang en die waarde van een zinvolle democratische dialoog de komende jaren te respecteren. Een dialoog die zijn plaats heeft hiér in deze raad. Nevenorganen moeten technische vehikels blijven en mogen niet als schaamlapje gaan dienen om de verbanning van het debat in deze raad te verbergen. Bovendien bevinden we ons in een omgeving die doelbewust gebouwd werd en waar een flinke prijs voor werd betaald. De ons omgevende filosofische bakstenen rusten op fundamenten van het hollisme. Het zou dan ook dom zijn als wij als levende elementen in dit complex dat principe niet zelf ook zouden nastreven. Wanneer het hollisme zegt dat elk geheel bestaat uit een hiërarchie van de samenstellende delen, dan geldt dat ook voor deze raad. Willen we het beste resultaat bereiken met deze raad, dan kan dat alleen als we er met z’n allen onze rol in hebben. Samenwerken heeft altijd en overal geloond. Als S&D zullen we hier de komende jaren dan ook blijvend het accent op leggen. Voor ons is immers enkel het meest maximale rendement goed genoeg als het gaat om het beleidswerk wat in deze raad zal worden voorbereid. Maximaal rendement ten voordele van de inwoners van onze gemeente. En zo zijn we beland bij de waarde van deze raad en de kracht die dit bestuursorgaan voor S&D in zich draagt. Een gemeenteraadszitting is in wezen absolute ernst. We leven in tijden dat de enige geur die in deze raadszaal mag overheersen, de figuurlijke geur van arbeidszweet is. Deze raadszaal is geen theater met acteurs die smeken om publiekelijk applaus. Deze raadszaal is een ruimte van overleg en respect, in het absolute belang van al onze inwoners. Hier moet het gaan om de indijking van werkloosheid, het uitgommen van armoede en het wegnemen van fundamenten voor criminaliteit en onverdraagzaamheid. Rechttrekken wat dreigt krom te groeien en het verbannen van ongelijkheid. Het moet hier gaan om een gezonde leefkwaliteit voor onze inwoners, de mobiliteit in hun straat en de veiligheid van hun leefomgeving. Tientallen cijfers kunnen we aanhalen om dit te staven, maar ik ben er van overtuigd dat niemand van jullie die cijfers nodig heeft. Gewoon voelen wat er leeft,


rondom ons kijken en blijvend het gesprek voeren met onze inwoners zegt ons meer dan alle rekenkundige tabellen samen. Dààr moet het in deze raad om gaan, dààrvoor zitten wij hier, daarom hebben mensen ons verkozen. Zonder enig voorbehoud en met de intentie om de goede kiemen die er ontegensprekelijk bij ieder van ons zijn te laten groeien, zal ons S&D-team de komende jaren op een positieve en constructieve manier in deze raad en in al haar nevenorganen keihard werken. Dit zal wat ons betreft gebeuren in een respectvolle en waardige opbouwende dialoog. Een dialoog met ieder van jullie. Rest mij enkel nog deze eerste tussenkomst op de juiste wijze af te ronden. Ik wens ieder van jullie een inspirerend jaar toe, als eerste jaar in een cyclus van zes. En om het open karakter van S&D alvast te onderstrepen, wil ik even de aandacht vestigen op het feit dat er een mooie bijzonderheid schuilt in deze raad. Kijk om jullie heen en ontdek dat we een raad hebben waarin een tiental jonge politiek geëngageerde mensen zitten. Een fris team geïnspireerd vanuit verschillende partijvisies. Jongeren met een hart voor onze samenleving. De eerste positieve kiemen van een nieuwe politieke toekomst voor Houthalen-Helchteren.

Stijn Van Dingenen

Toespraak installatievergadering 2 januari 2013 – gemeenteraad Houthalen-Helchteren  
Toespraak installatievergadering 2 januari 2013 – gemeenteraad Houthalen-Helchteren  

Toespraak installatievergadering 2 januari 2013 – gemeenteraad Houthalen-Helchteren

Advertisement