Page 1

Houthalen-Helchteren, 12 april 2012 Ter attentie van Mevr. Veronique Mertens gemeenteraadsvoorzitster Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren

Geachte mevrouw Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad april 2012 – storten vervuild slib op REMO-stortplaats Recent werd een grote hoeveelheid zwaar vervuilde grond afkomstig van het Zillebos in Genk afgegraven en gestort op de REMO-stortplaats in Helchteren. In totaal zou het gaan om 350 ton metaalslib dat vervuild is met vliegassen. Het goedje bevat hoge nikkel- en chroomconcentraties die kankerverwekkend zijn en nierschade kunnen veroorzaken. Het stadsbestuur van Genk liet de grond afgraven opdat bosbezoekers niet in contact zouden komen met deze vervuilde aarde en de ongezonde stoffen. De grond werd via wegtransport afgevoerd naar de REMO-stortplaats. Omtrent deze gang van zaken, maken wij ons als S&D-fractie zorgen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de aarde niet via het ex-situ principe werd behandeld. Dit impliceert dat de vervuilde grond ter plaatste wordt gereinigd waarna ze meteen afgevoerd wordt naar een grondreinigingsinstallatie die een verdere reiniging doet. Dit principe bestaat om de gezondheidsrisico’s zoveel als mogelijk te beperken. In het geval van het Zillebos werd dit principe niet gehanteerd, maar werd geopteerd voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing door de grond simpelweg af te graven, te transporteren naar het REMO-stort en het daar te stockeren. Een ondoordachte keuze waarbij het gezondheidsrisico van Genk naar onze gemeente wordt verplaatst. Onaanvaardbaar voor S&D. In de marge van dit verhaal, willen we als S&D-fractie graag enkele vragen stellen aan het huidige gemeentebestuur: 1. Was het bestuur vooraf op de hoogte dat deze vervuilde grond naar REMO zou getransporteerd worden? 2. Heeft het bestuur een rol in dit dossier? Is er een advies opgevraagd, dienden voor deze operatie vergunningen afgeleverd te worden? 3. Is er duidelijkheid over of het transport van deze vervuilde grond op de juiste manier gebeurde met maximale bescherming voor onze inwoners? 4. Heeft het gemeentebestuur een idee hoe deze grond gestockeerd wordt, en wat er in de toekomst mee gedaan gaat worden?


5. Wat is de visie van het bestuur in dit dossier? Heeft het bestuur plannen om dit soort van transporten Ên stortingen tegen te gaan? Graag horen wij het antwoord van het huidige bestuur op deze vraag in een open debat in de gemeenteraad van april 2012. Alvast onze dank Olga Vande Vloed Jules D’Oultremont gemeenteraadsleden S&D

Schiftelijke vraag van de S&D-fractie gemeenteraad april 2012 - storten vervuild slib op Remo  

Vragen van de S&D-fractie aan het schepencollege.