Page 1

“De Kracht komt van de Mensen”

Sociaal en Democratisch Magazine—uitgave 2—2010 www.sdhh.be

Worden Lillo, De Kievitwijk en De Standaard onleefbaar? De omleidingsweg zit in de fase van het project-MER. De Vlaamse regering gaat met de steun van ons gemeentebestuur verder met dit waanzinnig plan. Als S&D zijn we altijd tégen de omleidingsweg en vóór het doortochtscenario met tunnels geweest. En hoe dieper het dossier vordert, hoe meer we overtuigd raken dat de keuze voor de omleidingsweg ronduit crimineel is. We geven u enkele cijfers mee die dit staven: • 256 woningen liggen op minder dan 200 meter van het tracé • 25 ha KMO-zone in Helchteren verdwijnt • toename van 5% stikstofdioxide en fijn stof • 117 ha natuur verdwijnt Over de rotonde in Lillo komt een groot viaduct. • geluidsoverlast zal sterker stijgen dan voorzien • 56 ha bos wordt gekapt Bovendien vallen ook stilaan de maskers af. We zijn er als S&D van overtuigd dat de keuze voor deze weg NIET gebaseerd is op rationele argumenten. Ook het argument dat deze weg goedkoper is als de doortocht, is flauwekul. Wie naar het Project-MER kijkt en de plannen analyseert stelt andere zaken vast. Zo komt er nu plots op de omleidingsweg een op– en afrit ter hoogte van de REMO-site… Men beloofde na te denken over tunnels in De Standaard en Lillo. Maar nu al beseft iedere Lillonaar dat er in hun wijk géén tunnel zal komen. Het hele dossier staat bol van tegenstrijdigheden.. Het actiecomité ‘Het gaat Om-U’ blijft strijden tegen de omleidingsweg. De milieustakingsvordering loopt nog en ook een Europese procedure is nog lopende. Als de overheid echter verdergaat met de plannen, wil het actiecomité zelfs naar de Raad van State stappen. S&D staat achter de visie en werkwijze van het actiecomité en zal hen in deze strijd steunen waar mogelijk.

Onverantwoorde onteigeningen

Om de omleidingsweg aan te leggen, worden woningen onteigend. Vroeger sprak men van 14 woningen in Lillo, nu zijn dat er nog 7. De andere woningen vallen niet binnen het directe tracé en vormen geen belemmering om de weg aan te leggen. Ze liggen wel pal naast de weg. Dat betekent dat die woningen onleefbaar worden. De eigenaars mogen hun woning wel vrijwillig laten onteigenen voor een absolute minimumprijs. De woning verkopen, wordt onmogelijk. Als S&D vinden we deze werkwijze schandalig. Deze mensen worden op een criminele wijze bestolen.

“DRINGEND EEN WOONBELEID NODIG” S&D wil groene en nette wijken!

pg. 2.

S&D wil dat het gemeentebestuur dringend werk maakt van een degelijk woonbeleid. Ondanks talloze verkiezingsbeloftes in 2006 is hier nog NIETS van in huis gekomen. Pg 2.

Wie de lasten draagt, ook de lusten krijgt.

pg. 3

Dierenwelzijn, geen hol woord! pg. 3

Humor, reality en intrige pg. 4


WOONAMBTENAAR GEZOCHT Onze gemeente telt zo’n 9400 eengezinswoningen en zo’n 1600 appartementen. In totaal zitten we dus aan een slordige 11.000 woongelegenheden. Ondanks dit hoge cijfer slaagt ons huidig gemeentebestuur er in om geen woonbeleid te voeren. Nochtans bewijzen de cijfers dat er grote nood is aan zo’n beleid met een lange termijnvisie.

Een woonbeleid is méér dan woningen bouwen! “We kunnen het niet ontkennen, er komen de laatste jaren in onze gemeente heel veel woningen en appartementen bij. Her en der duiken woonblokken op en de woondichtheid wordt erg hoog. Omdat steeds meer mensen vrij dicht op mekaar wonen, neemt de wrevel en het aantal burenruzies toe. Ook jongeren zoeken steeds vaker hun weg tussen het doolhof van huizen. Wanneer we bij het gemeentebestuur gaan aankloppen en kijken of men hieromtrent een beleidsvisie ontwikkelde, moeten we vaststellen dat die visie er niet is. Her en der lost men wel wat losse flodders, maar een echt woonbeleid is er niet.

Waar blijven de betaalbare woningen?

Vera Miczka:“Veel inwoners leven nog letterlijk in koude”.

In 1991 kostte een woning in onze gemeente gemiddeld 50.903 euro. In 2008 was dit al 161.840 euro. Voor veel inwoners is de aankoop van een eigen woning niet meer haalbaar. Om een voorbeeld te geven: momenteel staan er zo’n 250 jongeren tussen 25 en 39 jaar op een wachtlijst als kandidaat-huurder voor een sociale woning. Als S&D willen we dan ook een beleidsvisie ontwikkelen om dit gegeven aan te pakken. Binnen onze gemeente wordt nu gesteld dat wie een woongebied wil ontwikkelen een minimum van 7% sociale woningen moet incalculeren. Dit cijfer willen we als S&D verhogen. Op die manier dragen speculanten op de vastgoedmarkt mee zorg voor een democratisch en sociaal woonbeleid. Ook bij de bouw van appartementen moet die regel gelden. In 2001 werden in onze gemeente 47 bouwvergunningen afgeleverd voor flats, in 2008 waren dat er 126. Als ook hier een regel zou gelden waarbij een percentage van de gerealiseerde flats aan sociale tarieven moet worden verkocht of verhuurd, zou het aanbod stilaan tegemoet kunnen komen aan de vraag naar betaalbare woningen.

Woonambtenaar “Met de verkiezingen van 2006 promootte ik de aanstelling van een woonambtenaar in onze gemeente. Helaas heeft niemand tot op de dag van vandaag hier gehoor aan gegeven. Zo’n woonambtenaar zou in de eerste plaats de weg kunnen voorbereiden voor een echt woonbeleid. En dat betekent heus wel meer dan het installeren van enkele subsidielijnen” aldus Jules D’Oultremont van S&D. “Er wonen in onze gemeente nog erg veel mensen in woningen die eigenlijk onbewoonbaar zijn. Daarnaast zijn er ook veel huurders die in problematische woonomstandigheden leven. Een woonambtenaar kan enerzijds al de problemen in kaart brengen en anderzijds als een bemiddelaar optreden op alle fronten. De expertise die deze woonambtenaar opbouwt, kan volgens ons leiden tot een prima gemeentelijk woonbeleid” aldus Vera Miczka.

Jules D’Oultremont “Het is echt hoog tijd voor een woonambtenaar in onze gemeente.”

S&D wil nette, groene en propere wijken! In het voorjaar plantte een groep leden van S&D een heleboel zomerbloemen in een aantal leegstaande openbare bloemperken. Met deze actie wil S&D de verloedering van een aantal wijken aankaarten. “Bloemperken blijven leeg en het onkruid tiert welig. Zulke verwaarlozing bezoedelt niet alleen het zicht van de wijk en de bewoners, het werkt ook vandalisme en zwerfvuil in de hand” aldus Jules D’Oultremont. “Het moet een gemeentelijke prioriteit zijn om nette, propere en groene wijken te hebben. Hiér moet men in investeren, in de eerste plaats voor de inwoners.”


Wie de lasten draagt, ook de lusten krijgt! De kans is groot dat onze gemeente binnenkort meerdere verbrandingsovens rijk is. Naast het plan van Bionerga om een nieuwe oven te bouwen op Centrum Zuid, wil ook de Group Machiels het REMO-stort terug opgraven en het opgeslagen afval verwerken en verbranden. S&D-gemeenteraadslid dr. Olga Vande Vloed volgt dit dossier op de voet.

Het afval moet hoe dan ook verwerkt worden. “De afvalproblematiek is nu eenmaal het gevolg van onze consumptiemaatschappij. Er is afval, er zal altijd afval blijven en dat afval moet dus verwerkt worden. Dit moet op een zo goed en gezond mogelijke manier gebeuren, zowel voor mens als milieu. Ik twijfel er niet aan dat ons gemeentebestuur dit onderschrijft. Het bestuur haalde al meermaals aan dat de gezondheid van de inwoners prioritair is. En dat vinden wij als S&D uiteraard ook.”

Financiële participatie en energie voor de inwoners. Maar S&D vindt ook dat het gemeentebestuur er voor moet ijveren dat de expertise die in onze gemeente wordt opgedaan omtrent afvalverwerking, ook letterlijk rendeert ten voordele van onze eigen inwoners. Wie de lasten draagt, moet ook de lusten krijgen. De Group Machiels wil het REMO-stort helemaal saneren en het opgeslagen afval verwerken. Hiervoor zullen ze in onze gemeente nieuwe technieken uittesten die nadien wereldwijd zullen worden ingezet bij afvalverwerking. Machiels experimenteert dus in onze gemeente om die kennis later te verzilveren op wereldschaal. “Wij vinden als S&D dat hiervoor iets mag terugvloeien naar onze gemeente: zowel naar de gemeentekas als naar de inwoners zelf. Hierbij moet het niet enkel om financiële participatie gaan, maar ook over het aanbieden van gratis energie aan de inwoners van onze gemeente.” aldus Olga Vande Vloed.

Opleidingscel ‘Clean Tech’ voor werklozen van Houthalen-Helchteren Ook op vlak van tewerkstelling moet er actief gerekruteerd worden binnen de inwoners van onze gemeente. We willen als S&D parallel met het studieproject op REMO een opleidingscel oprichten in onze gemeente. In deze opleiding kunnen werklozen uit Houthalen-Helchteren diverse opleidingen volgen die hen makkelijker aan het werk moeten krijgen binnen de afvalsector en het Clean Tech verhaal.

DIERENWELZIJN: een hol begrip We hebben in onze gemeente een schepen met de bevoegdheid ‘Dierenwelzijn’. Om haar job goed te kunnen uitvoeren, werd er voor het beleidsdomein ‘Dierenwelzijn’ de voorbije jaren... 1000 euro ingeschreven in de gemeentelijke begroting. Als S&D vinden we dit zelfs niet meer om mee te lachen… Het wordt hoog tijd dat er een écht dierenwelzijnsbeleid in onze gemeente komt. We zullen als S&D-fractie de komende maanden hierover voorstellen doen in de gemeenteraad. En wij hebben daar geen titel voor nodig, enkel gezond verstand en een portie dierenliefde.

Adviesraad Dierenwelzijn is een ramp. Brigitte Bortels maakt deel uit van de gemeentelijke adviesraad Dierenwelzijn. “Vorig jaar hebben we een cursus EHBO bij honden gegeven. Dat was een goede zaak. Verder wilden we reespiegels op de Weg naar Zwartberg, maar daar was geen geld voor. Andere voorstellen zoals hondenweides werden ook van tafel geveegd. Maar mijn grootste frustratie is dat wanneer iemand dierenleed meldt bij gemeente of politie er zelden efficiënt wordt opgetreden. Dit zou een hoofdonderdeel moeten zijn bij een uitwerking van een dierenwelzijnsbeleid en dat vinden alle vrijwilligers van de adviesraad.” S&D gaat er werk van maken!


EETFESTIJN ten voordele van de MEDI CLOWNS Zaterdag 7 november 2010 OC De Roepsteen—Helchteren Elk jaar organiseert SenD, de cultuurvereniging van S&D, een groot eetfestijn . De ‘Culinaire Kookclub voor Mannen’ uit onze gemeente doet ook weer mee. Met deze gezellige eetdag wordt het goede doel gesteund. Dit jaar kozen we voor de MEDI CLOWNS. Iedereen is welkom op de eetdag. Kaarten moet je wel in voorverkoop kopen. De eetdag vindt plaats op zondag 7 november in ontmoetingscentrum De Roepsteen in Helchteren. Het thema is “Grootmoeders keuken”…

Iedereen is welkom op deze gezellige én lekkere eetdag.

MENU ep Tomatenroomso * ** Zalmcocktail *** konijn of, je Stoofpot van Videe of, of, Vlaamse wijze op Stoofvlees of, s au ss er kk utha Kipfilet met ho hotel Vegetarische sc * ** bruine suiker of et m ap tp ijs R warme krieken vanille-ijs met

Kaarten voor dit 4-gangenmenu kosten 13 euro per stuk. Er is een kindermenu voor 6 euro. Je kan komen eten tussen 11.30 en 14.00 uur of tussen 17.00 en 19.00 uur. Meer info of inschrijvingen: Jules D’Oultremont, tel. 0478-614283 Jaak Vliegen, tel. 0473-885393 of via jrvliegen@hotmail.com

Medi Clowns is een vzw die sinds 1998 actief is in heel wat ziekenhuizen. Het zijn professioneel opgeleide clowns die weten hoe ze met zieke kinderen moeten omgaan. Aandacht en afleiding zijn onmisbaar tijdens het genezingsproces van de kinderen. De clowns zorgen voor momenten van plezier en ontspanning. De werking wordt betaald met giften en fondsenwerving. Het merendeel van de organisatie bestaat uit vrijwilligers.

www.mediclowns.be.

SenD-avonden met humor, reality en intrige SenD participeert de volgende maanden actief in het cultuurprogramma van onze gemeente. Voor drie voorstellingen in het CC Casino reserveerden we groepsplaatsen. Na de voorstelling wordt iedereen vergast op een aangename verrassing…. Wil je mee met SenD naar één van onderstaande voorstellingen, neem dan snel contact op met Jaak Vliegen, tel. 0473-885393 of via mail: jrvliegen@hotmail.com.

U bent mijn moeder / Het Paleis—Sien Eggers 25 februari 2011—20.15 uur In dit stuk geeft Joop Admiraal een beeld van het leven van zijn 80-jarige demente moeder. Stefan Perceval bewerkte en regisseerde dit stuk tot een verrassende monoloog tussen moeder en dochter. Sien Eggers speelt beide rollen...

Brief aan mijn rechter

Philippe Geubels 14 april 2011—20.15 u.

NT Gent—Frank Focketeyn 26 maart 2011—20.15 uur De eerste monoloog van Frank Focketeyn. Alles draait om de moord van Charles Alavoine op zijn minnares. Focketeyn speelt subtiel het spel...

Hoe moet het nu verder? Tijdens dit nieuw avondvullend stand-up comedyprogramma neemt Philippe Geubels het publiek mee op een tocht doorheen zijn leefwereld. De prettige en minder prettige kantjes van het bekend zijn, de verstoorde relaties met zijn vrouw en met de ‘boekskes’ vormen het onderwerp ...

Uitgave 3 - 2010  

S&D Nieuwsbrieven

Uitgave 3 - 2010  

S&D Nieuwsbrieven

Advertisement