Page 1

“De Kracht komt van de Mensen” Wat met de Roepsteen?

Sociaal en Democratisch Magazine—uitgave 1—2009 www.sdhh.be

Moeten er nog plannen zijn ?

De Noord-Zuid: oplossing veraf!

2 Jaar eenmansbeleid zit er op: tijd voor een balans. De kleine regenboogcoalitie maakte plannen…. véél plannen. Om die te betalen moesten de gemeentebelastingen omhoog. We gingen kijken hoe het geld werd besteed en ontdekten een voorstel tot loonsverhoging van deze burgemeester en de aankoop van kunstwerken en zakcomputers: net dat wat u als burger nodig had, toch?

Verkoop camping brengt niets op!

Maar de fel verbleekte kleuren van de regenboog zwegen: iedereen gemuilkorfd door het beloofde postje… En er werden heel wat postjes verdeeld. De stoelendans komt nu dan ook op gang...

? Hoe kanstrdipaovenrude De eerste litie. regenboogcoa …” ANS DE STOELEND “D

S&D schenkt 700 euro aan centrum voor autisme. In oktober ‘08 organiseerde S&D een eetdag waarop meer dan 300 mensen inschreven. De opbrengst van de tombola van deze eetdag: 700 euro, ging integraal naar ‘Auctores’, een centrum voor autisme.

Kent u Jan Wouters nog?

De schepen van ‘welzijn’ moest zopas plaatsruimen voor een nieuwe belofte. Bij het OCMW wordt een nieuwe voorzitter en een rits nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Binnen 2 jaar worden ook zij opnieuw vervangen. Volgend jaar moeten er nog twee schepenen vertrekken, en… jawel… keert er zelfs eentje terug! Wie ingewerkt is, moet opkrassen… Geen goede zaak voor een bekwaam en duurzaal beleid als je ‘t mij vraagt. Wat is bovendien nog de rol van de adviesraden? Aan hen werd gevraagd hoe er kon bespaard worden, maar niet of zij plannen of projecten noodzakelijk of wenselijk vonden. De kleine regenboogcoalitie bedenkt haar plannen liever alleen. Ze richten hiervoor zelfs autonome gemeentebedrijven op, met ‘specialisten’ die vooral zij aanduiden. De gemeenteraad komt hierbij op de tweede plaats. Dit beleid levert mooie krantenverhalen op en mooie namen zoals Oasyo. Maar een goed beleid wordt in de eerste plaats samen met u gemaakt! Ik hoop dat 2009 beterschap brengt en dat men eindelijk eens terug naar de stem van het volk luistert! Plannen moeten in de eerste plaats dienen voor de mensen, niet voor de media. S&D zal zich met uw steun in 2009 hiervoor des te meer inzetten.

Beste groeten, ont Jules D’Oultrem


Wat vinden zij:

Overlast en criminaliteit, hoe pakken we ‘t aan? Onze gemeente kwam vorig jaar vaak negatief in het nieuws. Enkele jongerengroepen terroriseerden onze wijken met vandalenstreken en criminaliteit. Het liep de spuigaten uit met brandstichting in de DEMO-lokalen, het bekogelen van lijnbussen in Meulenberg en vernieltochten door straten in Helchteren en Houthalen-Oost. Voor veel inwoners is de maat vol. S&D is voorstander van zowel preventief als repressief optreden. Belangrijk hierbij is wel dat het gemeentebestuur het probleem erkent en er ook over dúrft en wíl praten want sussen en de feiten minimaliseren in de pers lost niets op!

Wilfried De Baets “Er zijn nog te veel jongeren werkloos. Zij vervelen zich en kennen vaak armoede. Start een tewerkstellingsproject met begeleiding in onze gemeente. Hierover hoor je niks!”

S&D heeft 5 voorstellen die je hieronder in de wijkboom vindt:

Voer de jeugdtoets in Zorg er voor dat bij bouwprojecten voldoende ruimte open blijft voor kinderen en jongeren zodat ze creatief kunnen zijn en sociaal gecontroleerd worden.

Jill Dupont

Richt wijkteams op Bepaalde buurtbewoners trekken de wijk in om contacten te leggen. Hun werk staat in dienst van het wijkoverleg.

“Zij die foute dingen hebben gedaan,laten meewerken aan projecten in onze gemeente, bijv. sluikafval opruimen, zou een goed signaal zijn.” François Thijs

Investeer in sport-, jeugd- en wijkwerkingen Goede verenigingen verbeteren de sfeer in de wijk en helpen problemen voorkomen. Daarom moet de gemeente deze verenigingen ruim steunen. Dit is een investering waarmee ze op andere posten (politiewerk, onderhoud,…) kan besparen.

Een mobiele politiepost Op vaste tijdstippen moet een polimobiel in de wijk komen. Dit is een mobilhome die ingericht is als volwaardig politiekantoor. Dit is goedkoper en efficiënter dan wijklokalen en spreekuren. De polimobiel kan ook voor andere taken worden ingezet.

Permanent wijkoverleg met álle betrokkenen Er moet regelmatig wijkoverleg komen met álle betrokkenen: bewoners, jeugd, politie, ocmw, jeugdwerkers,...

S&D is er van overtuigd dat dit realistische voorstellen zijn die de leefbaarheid van de wijken in onze gemeente ten goede zullen komen. S&D zal deze voorstellen blijven verdedigen binnen de gemeenteraad.

A NU ?!? HOE KAND Deel 1 Hoe moet ik iedereen nu toch stil houden binnen mijne regenboog?

“Strenger optreden! Laat de wijkagent terug wat meer in de wijk rondlopen en contacten leggen: ‘t zal de sociale controle verhogen!” Marika Nemeth “Ondersteun jeugdbewegingen en jeugdhuizen. Laat ze zich ontplooien, ze zijn belangrijk. Ze kunnen die rol ook aan, dat bewijzen ‘De Zool’, Jezabel en ‘The Bassement nu al.”

Ik zal eerst Mustafa eens laten komen. Zijne C-4 is klaar. Hij mag opkrassen!

Ik kan wat schepenambten gaan verdelen. Zoals Caesar: “Verdeel en Heers”! l e, a ben e d id at en lf! W hé! r e ed itt ze Sch ik ‘t h go c zeg ik to

IRON

MAN


Gemeente krijgt 0,00 euro van ver verkoop camping!

Voormalig bestuurslid van Kelchterhoef Vera Miczka vindt het schandalig: “De gemeente investeerde onder meer in de cafetaria en het infokantoor, nu krijgt ze er niets voor terug!”

Camping ‘De Binnenvaart’ op Kelchterhoef is openbaar verkocht voor 1.300.000 euro! Ons gemeentebestuur krijgt hier géén euro van, Toerisme Vlaanderen gaat met al het geld lopen! PIKANT DETAIL: Toerisme Vlaanderen zou de camping uitbouwen en kreeg daarom de gronden (11ha) destijds gratis van de gemeente Maar Toerisme Vlaanderen investeerde haast niets, dus moest de gemeente dat noodzakelijk jarenlang zélf doen. Omdat er weer nieuwe investeringen nodig zijn besliste het bestuur de camping te verkopen. De opbrengsten gingen volledig naar Toerisme Vlaanderen, de gemeente krijgt niets en is de gronden kwijt.

S&D was voorstander om de camping te laten uitbaten door de privésector. Dan zou de gemeente tenminste de huurgelden behouden en zo nog iets recupereren van haar investeringen en haar vroegere eigendommen.

De uitbaters van cafetaria ‘De Plas’ stopten er ook mee. De toekomst van ‘De Plas’ als recreatieplek is onzeker.

Illegale verhoging van de gemeentebelasting: het vervolg. Herinner u: de eerste maatregel van deze regenboogcoalitie was de gemeentebelastingen verhogen. Omdat deze verhoging onrechtmatig was, heeft S&D een aantal stappen ondernomen. In de gemeenteraad hebben we de onwettelijke verhoging aan de kaak gesteld en tégen gestemd. Vervolgens deden we een oproep om bezwaar in te dienen bij de belastingen na de ontvangst van de berekening van het aanslagjaar 2007. Op 22 april organiseerden we zelfs een actie in Hasselt aan de deuren van de Gewestelijke Directie. Ondertussen is gebeurd waarvoor we waarschuwden: de bezwaarschriften werden door de belastingen afgewezen met de melding dat ook de toezichthoudende overheid geen opmerkingen maakte op die onwettelijke te vroege inning van de belastingen!

Maar S&D liet het hier niet bij. We zetten de procedure gewoon verder! Zoals voorzien zijn we binnen de gestelde termijn naar de Rechtbank van Eerste Aanleg gestapt om daar deze onregelmatigheid aan te kaarten. We houden u op de hoogte! A NU ?!? HOE KAND Deel 2 Mustafa jongen, gij zijt vanaf nu geen schepen meer! Ge kunt gaan!

Maar allé baas, nu al? Ik ben hier nog maar 2 jaar!

Tut voo tut M u r My een v sti, ‘t riam rou is late w. Ik tijd nk om wil en.

Maar geen nood Musti, ge moogt binnen een jaartje terugkomen. Dan stuur ik Guy weg!

MAN IRON IRON MAN


Wat met ‘De Roepsteen’?? Het gemeentebestuur besliste om ontmoetingscentrum ‘De Roepsteen’ in Helchteren over te dragen aan de kerkfabriek St. Trudo. Bij de overdracht krijgt de gemeente zaal ‘Muveld’ in ruil. Deze zaal zal worden afgebroken en plaats maken voor een nieuw woonproject. S&D maakt zich zorgen over de toekomst van ‘De Roepsteen’. De kerkfabriek kan de uitbating alleen doen met dezelfde service en prijzen als de gemeente haar jaarlijks een toelage geeft. Voor 2009 is € 50.000 voorzien. Maar wat als de jaren daarop de toelage wegvalt of vermindert? Zullen de verenigingen dan meer moeten betalen? Volgens S&D is dit een kortzichtige oplossing van het gemeentebestuur die op termijn de vele Helchterense verenigingen zuur zal kunnen opbreken! Het is toch niet aan de kerkfabriek om in te staan voor culturele infrastructuur van een hele deelgemeente. Dit is een basistaak van het gemeentebestuur zelf! Straks moet de kerkfabriek ook nog de sporthal van Helchteren runnen...

Helchteren heeft een rijke wielergeschiedenis. Kent u Jan Wouters nog? De oudere wielerfans kennen hem zéker nog: Jan Wouters. Hij was gewestelijk gemeenteontvanger, maar zijn hart lag bij de koers. Al in zijn jeugd ging hij als délégué koersen begeleiden. De fotofinish bestond nog niet; Jan bezat een scherp oog en een nuchtere geest. Jan werd voorzitter van de Limburgse sportcommissie, later ook van de Nationale Sportcommissie van de Belgische Wielrenners Bond. Zijn ervaring en hard werk werden internationaal gewaardeerd, wat leidde tot het voorzitterschap van de technische commissie van de internationale wielerbond UCI. Jan was aankomstrechter bij WK’s en bij klassie- Jan Wouters feliciteert Eddy Merckx. In het midden ziet kers zoals Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Die u Jos Lemmens met formulieren waarmee Merckx naar functie vervulde hij ook in de Tour de France, de Giro de dopingcontrole moest. en de Vuelta. Dankzij zijn werkkracht, ervaring en relaties kon Jan Wouters met de Wielerclub van Helchteren jaarlijks wielerwedstrijden voor profs inrichten. Dat zorgde voor grote koersen in Helchteren (zie binnenzijde). Jan stierf onverwacht aan een hartaanval in 1966, het jaar waarin de jonge Eddy Merckx zijn koers won in Helchteren... De begrafenis van Jan Wouters was indrukwekkend. Onder meer Eddy Merckx, Rik Van Looy en Herman Van Springel droegen zijn kist. Het Belang van Limburg titelde op 27 juli 1966: “Nationale Uitvaart Jan Wouters” en vermeldde de indrukwekkende lijst van prominenten op de uitvaart, onder meer Gouverneur Roppe. De offerande duurde meer dan één uur. Jan Wouters heeft ongetwijfeld véél voor de wielersport betekend, niet in het minst voor onze gemeente. Meer info: www.sdhh.be

A NU ?! D N A K E O H En roep als ge d Deel 3 o g Allé vooruit, da n zal ik maar es opkras sen zeker! Salut!

o raat Guid o o o k e binnen. f Die zijn kes rijk bij ‘t OCM W is oo k uit!

Een schoon jong vrouwke bij ’t OCMW zou toch ook leuk zijn….

Tro oo ost u zijn k gee Guid .A ns o, Kh lleen chep ik ma alid zij en Guido, vriend, ik ga u g blij ne m mee vervangen als voorzitter. ft n r a og at Ge begrijpt dat ik Eefje . een kans wil geven!

Mijn Droom

MAN IRON


De Noord-Zuid: oplossing is veraf! Met veel champagne koos Minister Crevits (CD&V) een omleidingsweg voor de Noord-Zuid. Een oplossing voor de Noord-Zuid is hierdoor verder af dan ooit. Buurtbewoners van De Standaard, Lillo en Helchteren en natuurverenigingen voelden zich terecht ‘bekocht’ door deze politici. Dit leidde tot een klacht tegen de beslissing van de minister. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Europa de omleidingsweg van tafel zal vegen.

De leefbaarheid van een aantal wijken komt in het gedrang

Lillo vierde massaal zijn onafhankelijheid met vlaggen van Om-U.

Dit wordt verzwegen, ook door ons gemeentebestuur. De weg is bedoeld om Noord-Limburg, REMO en industrieterrein De Schacht in Heusden-Zolder te ontsluiten. Dát zijn de echte redenen! Onze inwoners blijven in de kou staan!

Beloofd referendum komt er niet. Vóór de verkiezingen beloofde deze burgemeester een referendum, maar hij hield zijn belofte niet!

Het fameuze charter rond de Noord-Zuid waardeloos? Dit gemeentebestuur is voorstander van de omleidingsweg. Men eiste minimale hinder (=?) voor de omwonenden door een overkoepelde autostrade, helemaal ingekapseld in het groen. Zelf beloofde deze burgemeester in §6 van het charter om een einde te maken aan de verdeeldheid binnen onze gemeente over dit dossier. De massale ‘onafhankelijkheidsverklaring’ van Lillo toonde echter dat de verdeeldheid nooit groter was dan nu. Typisch voor deze burgemeester: het onmogelijke eisen van anderen en zelf zijn belofte niet kunnen waarmaken. Veel grootspraak dus! Groen! verkiest schepenpost boven leefmilieu! Zij zorgden voor de kers op de zure taart door ondanks haar beloftes het voorstel van de omleidingsweg te steunen. Maar ja, in ruil voor hun ‘meelopen’ wordt hun enige verkozene in 2010 schepen... van leefmilieu... Voormalige schepenen Dr. Olga Vande Vloed en Mady Wiame zijn resoluut tegen de omleidingsweg. “Een aantal wijken binnen onze gemeente zullen met deze weg onleefbaar worden. Onder meer het fijn stof zal voor problemen zorgen. In overdekte autostrades geloven zij niet. Bovendien zouden we met de omleidingsweg twee drukke wegen in onze gemeente krijgen: de Grote Baan blijft met dit scenario immers óók een drukke baan!”

A NU ?!? HOE KAND DEEL 4 Eefje, engel, gi j wor

Voorzitster? Am ai! Wat houdt dat eige nlijk in? RG DE VOORZO Nu 30% Korting!

Michel for president!

dt de nieuwe voor zitster van ’t OCMW! Is dat niks! Wat zeg je nu?

entegeme rdt g o n ook s wo moet hé! Ander ! e g r Maa d blijven héél krap l li raads oalitie we c e d

weer goed Dat heb ik toch Nu euw vrouwkes! gefixt! Twee ni en en uy buitensmijt G ar ja d en lg vo ny angen door To Veronique verv en blijven zitt ! en IK kan rustig id: Een goed bele ! mijn voeten ja


Weer grootspraak van deze burgemeester! In een vorige uitgave van het S&Dmagazine publiceerden we de extravagante restaurantkosten van de burgemeester die betaald worden uit de gemeentekas (met uw belastinggeld dus!). In een snelle reactie in de krant (HBVL 7-6-08) zei de burgemeester dat hij die ’pure persoonlijke beschadiging’ niet pikt en een rechtzetting eist in ons magazine. Tot op vandaag hebben we hier nog NIETS van vernomen.

Natuurlijk niet: onze informatie was immers juist!!

WIELER- EN SUPPORTERSCLUB HELCHTEREN BESTAAT AL 100 JAAR ! Bij de oprichting, in 1908, heette ze Veloclub ”De Noordster” Helchteren. Deze club kende een grootse geschiedenis en organiseerde koersen voor profrenners. De lijst van winnaars toont aan dat de allergrootsten aan de start kwamen: Stan Ockers, Rik Van Looy, Peter Post, Eddy Merckx, Roger Loysch (uit Helchteren. Zijn naamgenoot uit Laak reed zelfs meermaals mee in de Tour en de Vuelta), Walter Godefroot, Carlo Bomans, Wim Omloop,.... Toen Janneke van de Smeed overleed, nam Gustaaf Loysch het voorzitterschap van deze club over. Jos Lemmens had toen al het secretariaatswerk op zich genomen. Later deed François Lemmens dat. Mathieu Loos was penningmeester. In de schoot van ‘De Noordster’ werd dan in 1971 de “Wieler– en Toeristenclub Helchteren” opgericht, onder voorzitterschap van wijlen Alfons Vanhove. Vroeger organiseerde de club ook verre tochten voor wielertoeristen. Heroïsch waren de tochten naar Lourdes, Oostenrijk en de Mont Ventoux. Momenteel telt de club een 50-tal actieve leden, waarvan 6 zelfs ouder dan 70 jaar! Regelmatig fietsen is dus gezond. Vroeger was café ‘Sporting’ hun clublokaal, nu is dat café ‘Torenhof’. Verdere info over deze club: www.sdhh.be Dank aan Jos Lemmens, Manuel Cuppens, Mathieu Schuermans en Ivo Jansen. Wist je dat onze gemeente veel wielerclubs rijk is: KWB wielertoeristen, de Heidefietsers, WTC De Hutte, WTC Kwalaak, WTC Hogar Espagnol,...

S&D NODIGT U UIT OP HAAR NIEUWJAARSBABBEL

SPROKKELS Schepen Assecour gaf in september ’08 zijn beleidsdomein Openbare Werken over aan partijgenoot Pollers. Officieel ’omwille van gezond-heidsredenen’. Loonverlies lijdt hij hiermee niet. Bij de afbraak van het oud Vinkenhof stelde de aannemer vast dat er veel asbest in het gebouw zat. Dit zorgde voor extra kosten en overlast. In de overeenkomst tussen het OCMW en de aannemer was hierrond immers niets voorzien. In de begroting voor 2009 worden een aantal posten nogal algemeen en vaag omschreven. Dit laat toe dat de regenboogcoalitie makkelijk à la carte met de budgetten kan omgaan. Het wordt moeilijker voor de gemeenteraad om alles te controleren. Maar S&D zal zich door deze ’zet’ niet laten misleiden en nu alles nóg strikter gaan opvolgen. In zijn nieuwjaarswens voor 2009 uitte de burgemeester de hoop op politieke stabiliteit in onze gemeente. Dat wordt inderdaad moeilijk met een heel nipte meerderheid die hij zelf koos en die bestaat uit 4 verschillende partijen en één aangelokt raadslid… Wat goed is zeggen we ook! De gezamenlijke aankoop van stookolie door het gemeentebestuur en het OCMW was een prima zaak die S&D zeker steunt. Hopelijk worden in de toekomst meer van dergelijke zinvolle acties ondernomen!

Zaterdag 31 januari 2009 Vanaf 20.00 u. verwachten we u in de feestzaal van café ’Centrum’ in Houthalen-Oost (Tulpenstraat) voor een leuke babbel, een hapje en een drankje! Iedereen is welkom: zorg dat je er bij bent!! =

Jules D’Oultremont Spreekuur: elke vrijdag van 16.00-17.00u in de vergaderzaal van café centrum (H-Oost) of op afspraak: 0478-614283.

Uitgave 1 - 2009  

S&D Nieuwsbrieven

Uitgave 1 - 2009  

S&D Nieuwsbrieven

Advertisement