Page 1


adv teamcare 20x27 FC (5):Opmaak 1

08-11-2011

14:29

adv eR-Bee 20x27 FC (1):Opmaak 1

Pagina 1

Onze inclusive leadership programma’s richten zich op leiderschapsontwikkeling van management en directie. Vanuit de overtuiging dat de echte verandering moet komen van binnenuit zorgen wij met onze programma’s voor het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht door beïnvloeding van gedrag. Door persoonlijk te ervaren dat een ieder verantwoordelijk is voor een deel van het geheel, is men in staat om het roer drastisch om te gooien.

07-11-2011

TOT U W DIENST - Winkelsurveillance

Inclusive Leadership Program. Creating a sustainable future with sustainable leaders.

- Evenementenbeveiliging - Beveiliging- en receptiediensten - Objectbewaking - Mobiele surveillance - Keyholdingservice (afhandeling van alarmmeldingen) - Horecabeveiliging - VIP beveiliging - Beveiligingsadviezen - Preventietrainingen - Bodediensten

PROGRAMMA •

Cross Cultural Awareness Game

Introductie Inclusive Leadership

Waarnemen versus Interpreteren

Veilig klimaat creëren

Culturele verschillen in denkpatronen en denkkaders

Authenticiteit in Leiderschap

Poly-Cure Poly-Cure Research & Consultancy is de samenwerkingspartner voor de ontwikkeling en uitvoering van deze trainingen.

Team Care Arnhem (026) 37 245 50 Team Care Den Haag (070) 31 800 80 info@teamcare.nl www.teamcare.nl

Postbus 85187 3009 MD Rotterdam T 010 - 286 73 16 E info@erbeebeveiliging.nl I www.erbeebeveiliging.nl

17:45

Pagina 1


Women’s Conference Business Magazine

Expeditie Robinson

O

ver de verschillen tussen mannen en vrouwen kun je eindeloos discussiëren. Geef toe: wij vrouwen vinden het maar wat fijn om af en toe met vriendinnen te zuchten over onze mannen die niet kunnen multitasken en te klagen dat ze geen oog hebben voor gevoelens en emoties. We kijken geregeld met oprechte verbazing naar dat ‘sterke’ geslacht. En vaak eindigt zo’n discussie met de conclusie dat we blij en trots zijn dat we vrouw zijn en stiekem voelen we ons misschien ook wel eens een beetje superieur. Toch? De harde werkelijkheid staat echter vaak in schril contrast met het beeld dat wij vrouwen van onszelf hebben. Ik neem jullie mee naar Expeditie Robinson 2002. In dit televisieprogramma werden een groep vrouwen en een groep mannen afzonderlijk op een onbewoond eiland gezet. Televisiekijkend Nederland kon wekenlang meegenieten hoe de mannen en vrouwen wisten te overleven. Al snel werd pijnlijk duidelijk waar bij de vrouwen het knelpunt zat. Door een aantal wedstrijden te winnen, beschikten zij – in tegenstelling tot de mannen – over vuur en eten. Nogal essentiële zaken op zo’n onbewoond eiland!

Onderlinge discussies, slechte verhoudingen en jaloezie zorgden er echter voor dat de samenwerking op zijn zachtst gezegd erg stroef verliep. Van de voorsprong die de vrouwen op de mannen hadden, bleef uiteindelijk niets over. De onderlinge kift was sterker dan de drang tot overleven. Ik heb het programma vol verwondering aanschouwd. Eerst bijna met tegenzin en schaamte – nee, zo zitten vrouwen niet elkaar! – later met de vaste overtuiging dat wij hier iets mee moeten. Ik was niet de enige. Een aantal succesvolle zakenvrouwen besloot in 2003 de Federatie Zakenvrouwen op te richten. In dat jaar kwam ik als Europese Zwarte Zakenvrouw voor Nederland als gastspreker met de federatie in aanraking. Zeven jaar later mocht ik mij voorzitter van deze fantastische club noemen. En nu, bijna tien jaar na dat boeiende experiment van vrouwen en mannen op een onbewoond eiland, zie ik nog steeds dat vrouwen vaak in dezelfde valkuil stappen: onvoldoende samenwerken en daardoor uiteindelijk niet overleven… Gelukkig zijn er ook heel veel vrouwen die als een ware Robinson Crusoe survivalen in de vaak harde zakenwereld. Het kostte dan ook geen enkele moeite om dit magazine te vullen met ambitieuze, succesvolle en prachtige vrouwen die weten dat samenwerken het geheim van succes is. Lees en geniet, laat je motiveren en inspireren. En vergeet niet: wij vrouwen beschikken over het vuur. Maar alleen door het te delen, kunnen wij dat eiland achter ons laten! Carmen Breeveld Voorzitter Federatie Zakenvrouwen

VOORWOORD

03


04

inhOuD

Women’s Conference Business Magazine

08

03

VOORWOORD

05

Interview Bestuur van Women’s Conference Europe

06

Finalisten JongTalent

08

Exclusief interview Laurentien van Oranje

12 13

Laura Merk van Uniglobe Merk Travel Directeur FNV Zelfstandigen Linde Gongrijp

14 17 18 20 22 25 26 27 28 31 32 34 36 38 40 42 44 46

31

Finalisten Topmanagers

13

06

Urlie Lont van Notariskantoor Lont & Lalmahomed Carmen Breeveld Initiatiefnemer The Women’s Conference Europe SanaSlank-directeur José van Amstel Finalisten Internationaal, MKB en ZZP Priya Gayadien van Van Driel en Partners Nicky McIntyre van Mama Cash Fotografe Suzanne Hanekamp Marlotte Lubbers van Kids Vakantiegids Connie Maathuis van Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs Linda Spaanbroek van InfoMarketeers WBNR Patricia van Bockel Perdu Timmer van DOT Facility Services in Breukelen Angelique Paulissen van Montesqui Finance Etiquetteconsultant Sheide Wever Verandercoach Margriet Guiver Sodexo-directielid Mirella Bouweriks Coach Maureen Does

20

32

40

38

Colofon Congresuitgave The Women’s Conference Europe

m e t Da n K a a n

Federatie Zakenvrouwen

Locatie Katinka van Hunting Lodge in Rozendaal www.thehunting.nl Arkink Mode uit Arnhem www.happytown.nl/arnhem-arkink

R e Da C t i e e n i n t e RV i e W s

COnCept en VORmgeVing

u i t gaV e

Anita Schregardus, Tekstunlimited

SD Communicatie, Rotterdam www.sdcommunicatie.nl

FOtOgRaFie

Suzanne Hanekamp COVeRFOtO

Suzanne Hanekamp

pROJeCt team magazine

Vanity Wiesbrock, Carmen Breeveld, Shirley Schelkers, Anita Schregardus en Suzanne Hanekamp

sales

Vanity Wiesbrock DRuK

Drukkerij De Swart, Den Haag COpyRight

Women’s Conference Business Magazine is een uitgave van Federatie Zakenvrouwen. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


bestuuR

Women’s Conference Business Magazine

05

Bestuursleden Astrid Belgrave en Truus de Rooij

‘Dit is een unieK Verbinding maken. Dat is waar het volgens Truus de Rooij en Astrid Belgrave tijdens The Women’s Conference om moet gaan. De twee vrouwen, die samen met voorzitter Carmen Breeveld het bestuur van de conferentie vormen, praten met veel passie over het voor Nederland unieke initiatief. “Zo veel ondernemende en getalenteerde vrouwen bij elkaar: dat is toch enorm inspirerend?” Truus de Rooij is secretaris van The Women’s Conference en brengt een schat aan kennis en ervaring met het uitreiken van awards in. “Ik organiseerde in opdracht van Managers Netwerk Nederland de verkiezing van vrouwelijk topmanager van het jaar. Later kwam daar de verkiezing van vrouwelijk jong talent bij. Het leek mij een logische stap om deze awards samen te voegen met de drie van de Federatie Zakenvrouwen: die voor internationaal onderneemster, ZZP’er en MKB’er van het jaar. We hebben nu één mooi platform voor vijf belangrijke onderscheidingen.” Truus, mede-eigenaar van talentontwikkelingsbureau KriDaTie, hecht veel waarde aan de onderscheidingen. Vrouwen hebben volgens haar behoefte aan inspirerende rolmodellen. “Het is zo belangrijk om te laten zien dat het leuk is aan de top. De huidige generatie topvrouwen straalt dat ook uit. Dat zijn geen ondernemers of managers die gebukt gaan onder een zware last, maar vrouwen die een fantastische balans in hun leven hebben gevonden.” De secretaris hoopt dat

initiatief’

er op de conferentie boeiende verbindingen worden gelegd tussen de aanwezigen. Het gemêleerde gezelschap kan zorgen voor verrassende contacten. “Die beginnende ZZP’er kan enorm veel leren van een succesvolle zakenvrouw die al jaren aan de top staat. En een topmanager kan weer geïnspireerd worden door een mooi verhaal van een MKB-onderneemster. Het thema van de conferentie hadden we niet beter kunnen kiezen: ‘to reflect, to inspire and to connect’.”

ameRiKaans VOORbeelD

Ook penningmeester Astrid Belgrave heeft hooggespannen verwachtingen van de conferentie. Ze vertelt dat ze ooit bij toeval via internet op het Amerikaanse voorbeeld van The Women’s Conference stuitte. “Ik heb vol bewondering gekeken hoe Maria Shriver zo veel vrouwen bij elkaar wist te brengen. Het leek mij fantastisch om zoiets ook in Nederland voor elkaar te krijgen. En nu is dat dus gelukt!” Dat registeraccountant Astrid binnen het bestuur de rol van penningmeester kreeg toebedeeld, was niet meer dan vanzelfsprekend. Het was een uitdagende klus om de begroting rond te krijgen. “Want”, zo licht ze toe, “wij wilden het evenement voor iedereen betaalbaar houden. Wanneer vrouwen afhaken omdat ze deelname te duur vinden, schiet je het doel voorbij. Daarom hebben we zoveel mogelijk sponsors gezocht. En gevonden! Hoewel we de economische wind verre van mee hebben, bleken heel veel bedrijven ontzettend enthousiast over ons initiatief. Een prachtig bewijs dat wij echt inspelen op een behoefte.” Astrid hoopt oprecht dat de conferentie een bijdrage levert aan de onderlinge verbanden tussen vrouwen. Te vaak nog ziet ze dat vrouwen vooral voor eigen succes gaan en hun kennis en ervaringen niet willen delen. “Zo zonde! Wanneer wij vrouwen succesvol willen zijn, zullen we dat toch echt zelf moeten oppakken. We moeten elkaar succes gunnen. Vooral die gunfactor is essentieel en bovendien een belangrijk aspect van het Nieuwe Leiderschap.”

tRuus De ROOiJ stond als marketingmanager aan de wieg van een bekende en snelgroeiende congresorganisatie. Sinds 2008 is zij mede-eigenaar van KriDaTie, een bureau dat zich bezighoudt met training & opleiding, coaching, werving & selectie, organisatieontwikkeling en jonge talenten. astRiD belgRaVe is registeraccountant en maakt sinds begin

2007 onderdeel uit van het Kernteam van de Belastingdienst Amsterdam Financiële Instellingen. Daarvoor werkte zij 17 jaar in het (internationaal) bankwezen.


06

JOng talent

Women’s Conference Business Magazine

DRie KanDiDaten VOl pOtentie Wie is dit jaar de trotse winnares van de KriDaTie Jong Talenttrofee? De prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt en is bedoeld om jong, vrouwelijk talent in het zonnetje te zetten. De trofee is een extra stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan en nog meer dromen waar te maken. Niet iedere jonge, talentvolle vrouw komt voor deze award in aanmerking. De jury is streng en kijkt onder meer naar de veelzijdigheid van de kandidaten, het vermogen tot zelfreflectie en het lef om onderscheidend te zijn. Niet niks wanneer je bedenkt dat de kandidaten maximaal 30 jaar mogen zijn! Wij stellen de drie genomineerden aan je voor.

Jong Talent yeFKe patiWael (1984) volgde de opleiding International Business &

Languages aan de Saxion Hogeschool in Enschede en studeerde Communicatie- & informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds begin 2010 is zij Teamleader bij Reed Business. In deze functie geeft zij leiding aan drie mediaconsultants. Yefke is trots op die leidinggevende rol en heeft er veel plezier in. “Ik werk nu vier jaar bij Reed Business en kon in korte tijd doorgroeien naar deze functie. Ik voel mij erg op mijn plek binnen mijn afdeling. Dat betekent niet dat ik nu achterover leun. Natuurlijk kijk ik vooruit en blijf ik open staan voor nieuwe uitdagingen.” Waar die toekomstige uitdagingen liggen, laat zich moeilijk voorspellen. De teamleider sluit niet uit dat ze ooit naar het buitenland vertrekt. “Het lijkt me fantastisch om in een ander land een heel nieuw bestaan op te bouwen. Maar hoe mijn carrière ook verloopt, ik zal er altijd naar streven mijn talenten optimaal te benutten. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Die mentaliteit en de mogelijkheid om te studeren: daar ben ik mijn ouders ontzettend dankbaar voor.”

JuRy KRiDatie JOng talent tROFee De jury voor de verkiezing van het jonge, vrouwelijke talent van 2011 bestaat uit: • Prof. Dr. Lidewey van der Sluis, (links) hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij is daarnaast directeur en oprichter van het Powerhouse ‘Competing for Talent’. • Els van Noorduyn, (midden) medeoprichter en mede-eigenaar van KriDaTie, bureau voor talentmanagement. • Drs. Martijn Tubbergen, (rechts) etnisch vrouwelijk manager van het jaar 2009 en Algemeen Directeur van de instelling voor gesloten jeugdzorg Almata.


JOng talent

Women’s Conference Business Magazine

myRthe sCheenJes (1985) is een jong talent binnen ABN AMRO

Bank. Na haar studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ging zij bij deze bank als trainee aan de slag. Sinds 2009 is ze relationshipmanager bij de afdeling Trade & Commodity Finance en heeft ze bedrijven met tientallen miljoenen omzet in haar portefeuille. De jonge bankvrouw geniet in haar baan nog het meest van de combinatie van de analytische kant en het menselijk contact. “Ik ben een echte teamspeler en vind een goede samenwerking met collega’s heel belangrijk.” Ze vertelt zeer gedreven te zijn en niet alleen zakelijke ambities te hebben. Ze speelt viool en zou bijvoorbeeld graag ooit een vioolconcert geven. Over het verloop van haar carrière zegt ze: “Succes hebben is voor mij geen doel op zich. Het is de weg daarnaartoe die mij boeit. Hoe maak je steeds de juiste afweging tussen wat je kan en wat je wil? En hoe word je een succesvolle zakenvrouw die niet alleen zakelijk, maar ook warm en menselijk is? Dat zijn de uitdagingen die ik de komende jaren graag oppak.”

JO-anne esseRs – Van DeR hORst (1980) studeerde Beleids- en Organisatiewetenschappen in Tilburg en kwam na haar studie al snel bij Essent terecht. Zij is hier sinds 2010 manager Service Center. Ze is lid van het managementteam B2B en stuurt vier afdelingen met in totaal 170 FTE’s aan. “Leiding geven is leuk”, laat Jo-Anne optekenen. “Ik heb er enorm veel plezier in wanneer we met elkaar als team iets weten neer te zetten. Natuurlijk is het ook wel eens lastig. Ik vind het soms moeilijk om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Jammer dat er maar 24 uren in een dag zitten!” De manager bij Essent - ook nog moeder van twee kinderen! - is terecht trots op wat ze tot nu toe bereikt heeft. Ze hoopt nog verder te groeien en laat zich in dat groeiproces graag inspireren door wereldleiders als Ghandi. “Ik haal veel inspiratie uit spreuken en uitspraken van deze fascinerende man. Een mooie vind ik bijvoorbeeld: ‘You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no result’.”

07


08

INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

Laurentien van Oranje “Dromen, doen en delen. Dat zijn volgens mij sleutelwoorden voor de toekomst. Dromen hebben we nodig om naar de toekomst te kijken en om ambities en doelen vast te stellen. Om die te bereiken, moeten we vanzelfsprekend in actie komen: doen dus. Delen is al even belangrijk. Alleen door onze problemen en inzichten met anderen te delen, kunnen we tot nieuwe en creatieve oplossingen komen. Een bijeenkomst als The Women’s Conference is daarvoor een mooi instrument. Je verdiepen in de ander, is het begin van verandering.”

‘Je verdiepen in de ander,

is het begin van verandering’ Laurentien van Oranje, gastspreker op The Women’s Conference, zet zich met verve in voor verschillende organisaties die werken aan duurzaamheid. Zo is zij onder meer betrokken bij het Wereld Natuur Fonds, de European Climate Foundation, Fauna & Flora International en voorheen African Parks. “Als ik om mij heen kijk, maak ik me soms zeker zorgen. We kunnen niet op dezelfde manier verder . Om de urgentie maar eens aan te geven: als er niets verandert, hebben we in 2050 bijna drie planeten nodig om alle negen miljard mensen die dan op de aarde wonen in hun consumptie te voorzien. Aan de andere kant ben ik best optimistisch als het gaat om het zoeken naar oplossingen. Maar dan zullen we de vraagstukken wel anders moeten benaderen.” Ze benadrukt dat zij in zekere zin ‘gemakkelijk

praten heeft’, aangezien ze geen directe verantwoordelijkheid heeft in het bedrijfsleven of openbaar bestuur. Tegelijkertijd onderstreept ze het belang dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben.

Verandering van mindset

‘We cannot solve a problem with the same thinking as the one that created it’, wist Albert Einstein al. Een uitspraak waarin Laurentien zich volledig kan vinden. Het is ook precies die gedachte die ten grondslag ligt aan de Missing Chapter Foundation, die zij in 2009 oprichtte. Het uitgangspunt van de MCF is het nut en de noodzaak om op een meer duurzame en slimme manier met onze planeet


Women’s Conference Business Magazine

INTERVIEW

09


adv FZ leaders 20x27 FC (2):Opmaak 1

10-11-2011

09:04

Pagina 1

Masterclass Vrouw & Toezicht Masterclasses 2012 Hoe positioneer je jezelf als vrouw voor het verwerven en invullen van een commissariaat? Hoe combineer je één of meerdere commissariaten met een drukke baan? Hoe werkt het commissariaat in de praktijk? Dat zijn vragen die aan de orde komen tijdens de ééndaagse Masterclass in Doorn. Deze wordt tweemaal gehouden in 2012.

Wanneer? 21 maart 2012, 20 september 2012 van 13:00 - 20:00 uur incl. borrel Waar?

Kasteel Moersbergen te Doorn

Door wie? mr drs Wendy de Jong (Governance University en vijfvoudig commissaris), Astrid Belgrave (FZ Female Leaders), Ricardo Breeveld (Poly-Cure) Hoe?

Interactieve sessies, concrete tools, kleine groepen (10-15 personen)

Kosten?

295,-p.p. p.p.excl. excl.BTW BTW,incl. incl.eten, lesmateriaal, catering en netwerkborrel € 295 drinken en cursusmateriaal

Waarover? Intuïtie en gezond verstand, lef hebben en dicht bij jezelf blijven in het commissariaat, verbindend en helder 'het spel spelen', de toegevoegde waarde van gemengde teams.

Carmen Breeveld, Ricardo Breeveld, Wendy de Jong, Stefan Peij en Astrid Belgrave

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar één van de volgende websites:

www.womensconference.nl www.federatiezakenvrouwen.nl www.governanceuniversity.nl


INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

en bronnen om te gaan. Om de huidige problemen op te lossen, is verandering van denken en handelen nodig – vooral een verandering van mindset. “Het ontbrekende hoofdstuk in de huidige problematiek is volgens mij de dialoog met de volgende generatie. We kunnen de problemen alleen gezamenlijk oplossen, maar dat vraagt om reflectie, openheid en vertrouwen. Ik ben zelf ook moeder van drie kinderen. Voor hen en alle andere kinderen moeten we toch zorgen dat we op een verantwoorde manier met de aarde omgaan?”

‘Het ontbrekende hoofdstuk in de huidige problematiek is volgens mij de dialoog met de volgende generatie’

Raad van Kinderen

Het idee achter de Missing Chapter Foundation is eigenlijk heel eenvoudig: beslissingen blijven langer houdbaar en krijgen meer duurzame waarde door ook naar de frisse blik van kinderen en jongeren te luisteren . Enthousiast legt de voorzitter van de MCF uit hoe dat in de praktijk werkt. “Een groep van tien toonaangevende multinationals heeft zich aan deze dialoog met kinderen gecommitteerd. Wij zijn enorm trots op deze voortrekkers. Het zijn koplopers, die de uitdaging aandurven om hun dilemma’s te formuleren en met kinderen te delen. Ze ervaren in de praktijk wat de waarde is van de onbevangen blik van kinderen op serieuze vraagstukken .” De tien bedrijven zijn elk aan een klas gekoppeld; die klas vormt de zogenoemde Raad van Kinderen voor dat bedrijf. Het bedrijf beschrijft een dilemma op het gebied van duurzaamheid. De klas gaat dat analyseren en komt met observaties en aanbevelingen. Vervolgens komt het tot een gesprek tussen de kinderen en de Raad van Bestuur, waarin gekeken wordt wat het bedrijf met deze suggesties kan. De laatste stap is dat het bedrijf de kinderen laat weten wat ze met de aanbevelingen hebben gedaan. “Ik heb gezien wat dit met kinderen en volwassenen doet: dat is geweldig. Kinderen durven vragen te stellen en ons een spiegel voor te houden. Waarom doen we dingen zoals we ze doen? En waarom doen we dingen niet, die we eigenlijk wel zouden moeten doen? Het levert verrassende en soms confronterende inzichten op.” Laurentien van Oranje maakte samen met Sieb Posthuma twee kinderboeken over Mr Finney. In Mr Finney en de wereld op zijn kop en Mr Finney en de andere kant van het water komen thema’s zoals klimaatverandering en zwerfafval aan de orde. De schrijfster over het door haar gecreëerde karakter: “Mr Finney stelt vragen over de wereld om hem heen om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Kinderen herkennen die onbevangen kijk op het leven. Wanneer zij samen met een volwassene deze boeken lezen, zal er op een heel natuurlijke manier een boeiende dialoog ontstaan.”

Enorme uitdagingen

Vraagstukken anders benaderen dan we gewend zijn. Dat is dus waar het volgens Laurentien om gaat. Ze hoopt dat ze de deelnemers aan de The Women’s Conference daarbij een stapje op weg kan helpen. “We moeten oude patronen en denkstructuren durven loslaten als dat nodig en zinvol blijkt te zijn. Het is een kracht om

te onderkennen dat we niet altijd precies weten hoe we iets moeten aanpakken. Dat schept openheid. Het delen van die onderkenning is heel waardevol. Het is belangrijk dat we een gezamenlijk doel bepalen en samen op zoek gaan naar oplossingen. Niet vanuit de gedachte dat alles al dichtgetimmerd is, maar meer in de geest van ‘we’re building the bridge as we walk on it’.” Laurentien realiseert zich terdege dat we wereldwijd voor enorme uitdagingen staan. We worden geconfronteerd met ingrijpende en grootschalige vraagstukken die allerlei facetten van ons bestaan raken: het milieu, financiële systemen, machtsverhoudingen… Maar: “We mogen van alles worden – somber, desperaat, onzeker – maar niet cynisch! Cynisme is een verleidelijk excuus om geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor onze eigen en gezamenlijke toekomst. Het is onze grootste bedreiging, want cynisme houdt de deur naar onze dromen dicht. En als we niet meer dromen en geen ambities hebben, wat is dan nog onze drijfveer? We hebben allemaal een stip op de horizon nodig. Dáár willen we naar toe!”

11


12

Business Babe

Women’s Conference Business Magazine

Laura Merk-Bellai Eigenaar Uniglobe Merk Travel

Jouw automerk? “Een Mercedes ML 320. Ik ben een van de weinige vrouwen die wel wat heeft met auto’s. Een auto moet karakter hebben en een beetje sexy zijn. Dit is een stoere, maar toch vrouwelijke auto. Dat past wel bij mij. Het is een zilverkleurige en dat schijnt weer goed te matchen met het wintertype dat ik ben.” Welke telefoon gebruik je? “Ik heb een iPhone 4 en zou niks anders meer willen. Het is een fantastisch apparaat, enorm handig en gebruiksvriendelijk. Ja, je mag mij best een beetje verslaafd noemen. Waar ik ben, is mijn iPhone. Een poosje terug heb ik ‘m laten vallen. Het duurde een week voordat ik hem voor reparatie weg durfde te brengen. Ik moest gewoon wennen aan het idee dat ik even zonder zou zitten. Bizar! Maar ik ben niet de enige. Volgens mij is de verhuur van tijdelijke iPhones voor dit soort noodgevallen een gat in de markt!” Wat zijn je favoriete apps? “Bovenaan staat zonder twijfel de twitterapp, zeker in combinatie met de Instagram-app voor foto’s. Daarnaast gebruik ik de social-media apps veel en uiteraard de travel-apps, waaronder onze Uniglobeapps. Maar ik maak ook vaak gebruik van nieuws-apps, zoals die van het AD, NRC en Telegraaf. En ik heb leuke glamourapps zoals Grazia, Victoria Secret en I Love Fashion News. Een hele nutteloze, maar wel grappige is die met Weird Facts. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb zo’n honderd apps op mijn telefoon!”

Laptop of iPad? “Mijn laptop gebruik ik de hele dag, zowel thuis als op kantoor. Ik heb zo’n mooie witte, dus daar kan ik wel mee voor de dag komen. Mijn iPad gebruik ik veel minder vaak, maar is ook beslist handig om te hebben. Ik bekijk daarop bijvoorbeeld presentaties, zakelijke filmpjes of trailers van bioscoopfilms. Dat gaat toch beter dan op m’n iPhone.” Nog andere leuke gadgets? “Wij hebben echt van alles in huis: MP3en MP4-spelers, een Playstation, een WII, zo’n airhockeytafel, een flipperkast, een multimedia-internet-music system, noem maar op. Het enige dat nog ontbreekt, is een E-reader. Misschien gek, maar ik kan me er nog niet toe zetten om er één aan te schaffen. Het vasthouden en doorbladeren van een echt boek: dat wil ik gewoon nog niet opgeven. Bovendien lees ik vooral in bed en om nu met zo’n apparaat naar bed te gaan…” Ben je geïnteresseerd in de nieuwste gadgets en technische snufjes? “Ik hield me daar voorheen nooit zo mee bezig. Toen er nog geen smartphones bestonden, was de enige eis die ik aan mijn mobieltje stelde, dat-ie roze was. Wat het apparaat allemaal meer kon dan bellen, vond ik niet interessant. Ik was in eerste instantie ook helemaal niet zo enthousiast over zo’n toestel waarmee je ook alle e-mails ontvangt. Ik was bang dat je geleefd zou worden door je mobiele telefoon. Het tegendeel blijkt waar: met mijn iPhone heb ik juist veel meer rust.”


Women’s Conference Business Magazine

Business Babe

Linde Gonggrijp Directeur FNV Zelfstandigen

Jouw automerk? “Ik rij een saaie, zwarte Volvo V50: lekker degelijk en veilig. Ik geef niks om auto’s, dus het maakt me weinig uit waarin ik rij. Het voordeel van deze auto vind ik wel dat je er heel goed handsfree in kunt bellen. Dat is voor mij belangrijk.” Welke telefoon gebruik je? “Mijn iPhone en ik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben echt verknocht aan dit toestel en ben er de hele dag mee in de weer. Mijn agenda bijhouden, e-mail checken, twitteren en natuurlijk bellen. Het is een super gebruiksvriendelijke telefoon en je hebt overal bereik. Ja, mijn iPhone speelt wel een belangrijke rol in mijn leven…” Wat zijn je favoriete apps? “Ik heb sinds kort een app van mijn bank en kan nu mobiel heel makkelijk mijn bankzaken regelen. Vind ik wel handig. Verder vind ik de NS-app echt een aanrader. Ik reis veel met de trein en dan is dat hartstikke handig. En natuurlijk heb ik een twitter-app op mijn telefoon. Spelletjes? Nou, daar ben ik eigenlijk niet zo van. Maar een poosje terug heb ik Tetris ontdekt en ik moet zeggen dat het best verslavend is. Een heerlijke manier om je even te ontspannen.”

Laptop of iPad? “Ik heb het allebei! De iPad kocht ik in eerste instantie voor mijn kinderen, maar ik ontdekte eigenlijk al snel dat het voor mij ook een ideaal apparaat is. Ik gebruik ‘m vooral bij vergaderingen, wanneer het handig is om een groter scherm dan dat van mijn iPhone te hebben. Mijn laptop gebruik ik wanneer ik thuis of in het buitenland wil werken. Het gebeurt regelmatig dat ik op zondagavond voor de televisie met mijn laptop op schoot zit. Dat is de keerzijde van het nieuwe werken.” Ben je geïnteresseerd in de nieuwste gadgets en technische snufjes? “Eigenlijk niet, nee. Ik ben in dat opzicht meer een volger. Om mij heen zijn collega’s veel actiever en handiger op dat vlak. Aan de andere kant ben ik zeker wel in voor nieuwe dingen. Vooral als ze het leven makkelijker of leuker maken. Wanneer dat het geval is, ben ik snel enthousiast te maken voor iets nieuws. Ik vind ook echt dat mijn iPhone voor een stuk rust zorgt. Ik kan nu bijvoorbeeld met een gerust hart op vrijdagmiddag mijn zoon van school halen. Dan maak ik wat werk op zaterdag of zondag af en weet ook dat ik gewoon bereikbaar ben. Ideaal!” Staat er nog een gadget op je verlanglijstje? “Nee hoor. Of ja, ik wil nog zo’n app op mijn telefoon waarmee ik kan zien waar ik ben en welke route ik naar een bestemming moet nemen. Ik weet niet eens hoe het heet, maar het bestaat in ieder geval wel. Daar zal ik me binnenkort eens in verdiepen.”

13


14

tOpmanageRs

Women’s Conference Business Magazine

tOpmanageRs in De

spotlights Vier topmanagers die hun sporen in het bedrijfsleven meer dan verdiend hebben. De een staat aan het hoofd van een uitvaartonderneming, de ander bekleedt een topfunctie bij KPN en twee staan aan het roer bij een verzekeringsmaatschappij. Naast een flinke dosis ambitie, doorzettingsvermogen en leidinggevende kwaliteiten hebben deze topmanagers nog wat gemeen. Het zijn vrouwelijke managers en alle vier genomineerd voor de titel Vrouwelijk Topmanager van het jaar. Maak kennis met deze vier succesvolle ladies.

De JuRy De jury bestaat onder voorzitterschap van Aad Veenman, voormalig President Directeur NS en voorziter Monitoringcommissie, uit de winnaressen van de verkiezing van de afgelopen 4 jaar (van links naar rechts): Isabelle Spindler-Jacobs (Directeur Retail Heineken Nederland), Lidy Hartemink (bestuurder Zorgcombinatie Noorderboog), Caroline Prinsen (Lid RvB ABN AMRO) Niet op de foto: Conny Braams (VP Operations Food Solutions Global -Asia, Africa, Middle East Unilever)


tOpmanageRs

Women’s Conference Business Magazine

Maartje Bouvy

Renée Wilke

Ellen Faber

Jeanine Helthuis

Jeanine Helthuis is sinds 1 september 2009 directievoorzitter van Monuta Holding. Monuta is gespecialiseerd in uitvaartverzorging en uitvaartverzekeringen. De onderneming biedt werk aan in totaal circa 730 Fte’s en heeft een omzet van € 256 miljoen. Jeanine Helthuis is getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze studeerde bedrijfseconomie en koos niet voor de studie diergeneeskunde waar ze als kind van droomde. “Ik vond eigenlijk alleen honden en paarden leuk, dus dierenarts leek me uiteindelijk toch geen goede keuze”, lacht ze. Of ze indertijd wakker heeft gelegen over haar beroepskeuze weet ze niet meer. Maar ze verwacht van niet. “Ik lig ook nu nooit wakker”, laat ze weten. “Terwijl ik natuurlijk best wel eens moeilijke beslissingen moet nemen. De moeilijkste beslissing was misschien wel om weg te gaan bij Fortis Bank Nederland. Ik had het daar prima naar mijn zin. Toch ben ik de uitdaging bij Monuta aangegaan.” Haar advies aan jonge vrouwen? “Zoek iets wat je leuk vindt. Wanneer iets echt je passie is, kun je er pas echt goed in worden.”

Renée Wilke is directeur Commercie bij Menzis Zorgverzekeraar. Ze is verantwoordelijk voor HRM, productontwikkeling, marketing en marktonderzoek, internet en verkoop voor alle labels (Menzis, Anderzorg, Azivo), ook via het intermediaire kanaal. Renée realiseert zich dat zij voor andere vrouwen soms als rolmodel fungeert. “Vind ik niet erg”, zegt ze daarover. “Ik denk dat iedere vrouw in een hoge functie een rolmodel kan zijn. En die voorbeelden hebben jonge vrouwen vaak nodig om zelf ook stappen te durven maken.” Die aankomende generatie topmanagers geeft ze als advies om vooral zichzelf te blijven. “En vergeet niet dat iedere vrouw met een gezin én een carrière afwegingen moet maken tussen werk en privé”, zo stelt ze die jonge vrouwen gerust. “Ik heb zelf twee kinderen en weet: dat hoort er gewoon bij.” Op de vraag of Renée als vrouwelijk manager zich laat leiden door haar ‘buikgevoel’, antwoordt ze eerlijk: “Steeds meer. Vroeger ging ik meer af op de ratio, maar ik merk steeds vaker dat het goed is om meer bij mezelf en mijn gevoel te blijven.”

Maartje Bouvy is sinds 1 september 2011 CFO Wholesale & Operations bij KPN. Voor die tijd werkte zij als financieel directeur bij adviesbureau Royal Haskoning, een internationale onderneming met 57 kantoren in 17 landen. Het afscheid bij Royal Haskoning ligt Bouvy nog vers in het geheugen. Terugblikkend: “Collega’s lieten weten dat ik ze geïnspireerd heb en bedankten mij daarvoor. Dat maakt indruk en ik besef dat dit me waarschijnlijk meer zal bijblijven dan het halen van targets.” De CFO hoopt dat in de toekomst meer vrouwen de stap naar de top gaan maken. Dat veel vrouwen voortijdig afhaken, komt volgens haar wellicht door een gebrek aan zelfvertrouwen. “Typisch vrouwelijke twijfel, waar ik zelf ook nog regelmatig last van heb: kan ik dat wel? Het beste advies dat ik kan geven, is ‘ga ervoor’. Maar blijf wel dichtbij jezelf en praat veel met andere vrouwen. Probeer ook vooral geen man te zijn of je als zodanig te gedragen. Het duurde bij mij ook even voordat ik dat inzag. Sindsdien zit ik veel beter in mijn vel.”

Ellen Faber is directievoorzitter van de divisie Directe Distributie van Achmea, met bekende merken als FBTO en Centraal Beheer. Met haar aantreden in 2008 kwam er voor het eerst een vrouw aan het hoofd van een van de grootste divisies van Achmea. Faber hoopt van harte dat dit over tien jaar geen bijzonder wapenfeit meer is. “Ik vind het heel belangrijk dat er in alle organisaties en bedrijven en op alle niveaus een gezonde diversiteit is. Ik wil hieraan een steentje bijdragen door te laten zien dat je als vrouw prima kunt functioneren in de top van het bedrijfsleven.” De directievoorzitter geniet enorm van wat ze omschrijft als “een geweldige baan”. Constateren dat klanten optimaal bediend worden en zien dat medewerkers trots zijn op bereikte resultaten, dat zijn voor Ellen Faber de happy moments. Ze adviseert vrouwen om een helder toekomstplan te maken voor zichzelf. “Want”, zo waarschuwt Faber, “als je zelf geen plan hebt, word je vanzelf onderdeel van het plan van een ander.”

15


Notariskantoor Lont & Lalmahomed kan al uw notariële zaken voor u regelen!

Q Overdracht van woningen

ns kantoor is gesitueerd

Wij kunnen en willen u graag

op een goed bereikbare

behulpzaam zijn bij onder andere

of percelen en vestiging van

plaats in Den Haag, waar

de volgende zaken:

hypotheken

O

we beschikken over een ruime eigen parkeerplaats direct naast het

Q Testamenten en afwikkeling van nalatenschappen Q Huwelijkse voorwaarden,

kantoor. De dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben daarom een aantal onderscheidende

samenlevingscontract en partnerschapsvoorwaarden Q Oprichten van vennootschappen,

specialismen in huis voor zowel

maatschappen, stichtingen en

particulieren als bedrijven.

verenigingen

1e Sweelinckstraat 2 2517 GC ‘s-Gravenhage Postbus 17229 2502 CE ‘s-Gravenhage notaris@lont-lalmahomed.nl T 070 - 310 5999 F 070 - 363 2057

Q Heruitgiften in erfpacht, splitsing in appartementsrechten Q Fiscale ondersteuning Q Nalatenschap en Onroerend goed in Suriname Q Algemene adviespraktijk en overige advieswerkzaamheden.

www.lont - lalmahomed.nl


REDACTIE

Women’s Conference Business Magazine

Notaris Urlie Lont geen grijs pak, geen grijze haren Nog altijd roept het beroep van notaris bij velen het beeld op van een oudere heer in een grijs pak. Notaris Urlie Lont – vrouw, jong, geen grijs pak – wordt dan ook nog wel eens aangezien voor de secretaresse of de dochter van de notaris. Ze kan er wel om lachen. “Misschien moet ik mij als vrouw soms inderdaad wel extra bewijzen. Aan de andere kant breekt zo’n vergissing snel het ijs en dan ontstaat er vaak een goede band.”

Notariskantoor Lont & Lalmahomed is gevestigd in de ambassadebuurt in Den Haag. Het kantoor is een van de weinige in Nederland dat speciale aandacht heeft voor allochtone cliënten. De twee notarissen en het team van tien medewerkers vormen tezamen een multiculturele onderneming, waar mensen met een andere culturele achtergrond zich goed thuis voelen. Urlie Lont: “Wij kennen hun cultuur en kunnen daar rekening mee houden. Zo is bij Turken de familie ontzettend belangrijk. Door dat te respecteren, voelen deze cliënten zich snel bij ons op hun gemak.” De notaris vertelt dat het voor sommige allochtone klanten heel plezierig is dat zij vrouw is. “Wanneer een vrouw in een burka zich moet identificeren, dan is dat bij mij geen enkel probleem.”

Vertrouwensband

Naast allochtone cliënten heeft Lont & Lalmahomed ook veel autochtone Nederlanders als klant. De manier waarop de notarissen en de medewerkers met hun relaties omgaan, blijkt veel mensen aan te spreken. Het creëren van een vertrouwensband is in die manier van werken steeds het uitgangspunt. Urlie Lont vindt dat enorm belangrijk. “Het gaat op een notariskantoor immers niet zelden om zeer persoonlijke en emotionele kwesties. Vooral bij erfrecht kunnen die emoties soms behoorlijk hoog oplopen. Dan ben je als notaris bijna meer psycholoog. In dat geval is het essentieel dat je het vertrouwen van alle partijen krijgt.” Het Haagse notariskantoor heeft goede banden met Suriname. Urlie werkte er zelf enige tijd en heeft daar veel contacten aan overgehouden. “Die samenwerking met notarissen aldaar komt regelmatig van pas. Bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop van een woning in Suriname. Door onze goede contacten is het dan niet nodig dat een cliënt zelf naar Suriname gaat voor de overdracht.”

Geweldige collega’s

De jonge notaris praat met veel enthousiasme over haar vak. Ze bekent dan ook dat ze haar werk bijna als een hobby ervaart. “Je kan zoveel voor mensen betekenen. Wanneer mijn cliënten met een goed gevoel het kantoor uit lopen, dan is voor mij m’n dag geslaagd.” Ze heeft veel waardering voor het team waarmee zij werkt. “Geweldige collega’s, die enorm belangrijk zijn voor het succes van ons kantoor. En dat zijn niet alleen vrouwen hoor! Juist een mix van mannen en vrouwen werkt volgens mij nog altijd het beste.”

17


18

INITIATIEF

Women’s Conference Business Magazine

Initiatiefnemer The Women’s Conference Europe, Carmen Breeveld

groots moois

Dit is het begin van iets en iets


INITIATIEF

Women’s Conference Business Magazine

Als het aan Carmen Breeveld ligt, gaat The Women’s Conference zich als een olievlek over Europa uitspreiden. In 2003 werd in Amerika de conferentie voor het eerst georganiseerd: een evenement van een dag met een voorzichtige 3000 bezoekers. In de loop der jaren is het fenomeen uitgegroeid tot een driedaagse happening met 30.000 bezoekers en prominente sprekers als Nelson Mandela en de dalai lama. “Deze eerste Women’s Conference in Nederland kan dus ook wel eens het begin zijn van iets heel groots en iets heel moois!”

Niemand hoeft Carmen Breeveld uit te leggen hoe je als vrouw de top bereikt. De in 1965 in Paramaribo geboren zakenvrouw was net 30 toen zij haar eigen bedrijf, Team Care, oprichtte. Een succesvolle recruitment- en consultancyonderneming, met vestigingen in Arnhem, Den Haag en Barcelona. In 2003 werd Breeveld gekozen tot Europees Zwarte Zakenvrouw van het jaar. En ofschoon ze voorheen ook al als rolmodel voor vrouwen en minderheden fungeerde, gaf die verkiezing haar extra motivatie om die rol met nog meer verve in te vullen. De CEO is initiatiefnemer van het Women on Board programma, dat 250 vrouwelijke managers coacht naar hoge(re) managementfuncties.

Meer dan een mooie titel In 2010 werd Carmen Breeveld voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen. In die functie werd zij geattendeerd op The Women’s Conference. “Ik was meteen enthousiast”, herinnert zij zich. “Ik zag direct voor me wat een impact zo’n initiatief kan hebben en hoe zinvol het kan zijn.” Breeveld ging onmiddellijk aan de slag. Ze besloot de uitreiking van de drie FZ Awards aan het evenement te koppelen en voegde daar de verkiezing van Vrouwelijk Topmanager en Vrouwelijk Toptalent aan toe. Van kritiek op dat aantal awards wil ze niks weten. “Het is toch prachtig dat we op deze manier vijf vrouwen in de spotlights kunnen zetten? Vijf vrouwen die elk in hun eigen categorie een topprestatie leveren.” En om critici definitief de mond te snoeren: “In Engeland zijn er meer dan veertig categorieën. Daar kiezen ze in bijna iedere branche een winnaar. Mogen wij dan alsjeblieft vijf prijzen uitreiken?” Breeveld benadrukt dat het winnen van een award meer is dan een mooie titel mee naar huis nemen. De winnaressen worden een rolmodel en het is aan hen om daar een goede invulling aan te geven. “De titel opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Daar moet je als winnaar gebruik van maken. En niet alleen om je eigen carrière een extra impuls te geven, maar ook om andere vrouwen verder te helpen.”

“ Wake up!” Aan The Women’s Conference gingen maanden van voorbereiding vooraf. Een boeiende periode, waarin initiatiefneemster Breeveld tal van zakenvrouwen sprak. Genomineerden, panelleden, sprekers, sponsoren, noem maar op. Het evenement is daardoor voor Carmen Breeveld eigenlijk al op voorhand geslaagd. “Maar echt tevreden ben ik natuurlijk pas als de conferentie zelf een succes is. Wanneer er minimaal 1500 enthousiaste vrouwen in de zaal zitten, wanneer de award-winnaars helemaal uit hun dak gaan, wanneer we goed in de publiciteit komen en wanneer meer Nederlandse vrouwen gaan nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt”, somt ze haar verlanglijstje op. Waar het gaat om dat laatste aspect is er volgens Breeveld nog flinke winst te boeken. Ze zou een grote groep vrouwen graag hoogst persoonlijk wakker schudden. Vrouwen die volledig leunen op het inkomen van hun man en geen enkele ambitie tonen om voor zichzelf te willen zorgen. “Een op de drie huwelijken strandt”, waarschuwt ze. “Hoe hou je dan het hoofd boven water? En wat als manlief ziek wordt of zijn baan verliest? Wake up! Neem de regie in eigen hand!”

Impuls aan diversiteit Carmen Breeveld wil tijdens de conferentie meer duidelijkheid krijgen over hoe we er in Nederland voor staan met de inbreng van vrouwen in het bedrijfsleven. Ze hoopt ook op goede suggesties om die diversiteit een extra impuls te geven. In het invoeren van een verplicht quotum alleen gelooft ze niet. “Vrouwen moeten vooral zelf willen. Die behoefte aan zelfredzaamheid zit blijkbaar niet in de Nederlandse cultuur. Ik denk dat we daarom vooral in een cultuuromslag moeten investeren.” Als werkende moeder heeft de onderneemster zelf ervaren hoe daar soms tegenaan gekeken werd. Waar de ene helft haar keuze respecteerde, leek de andere helft haar het succes niet te gunnen. “Wanneer ik dan vroeg of mijn kind een keertje met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis mocht, was de reactie soms ‘jij wil zelf zonodig werken, dan los je het ook maar zelf op’. “Een reactie die voor mannen waarschijnlijk ondenkbaar is. En zo jammer. Want is het niet veel mooier als wij vrouwen elkaar proberen te helpen? Ik hoop echt dat die mentaliteit de norm wordt.”

19


20

INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

SanaSlank-directeur José van Amstel

Met oog voor

mensen ondernemen


INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

Mooie dingen. José van Amstel heeft er een zwak voor. Niet zo vreemd dus dat zij haar huis met prachtige kunst heeft ingericht, een galerie heeft geopend, huizen en winkels heeft gerestyled en verschillende gedichtenbundels schreef. Ook wat ze zelf haar corebusiness noemt, SanaSlank NL, heeft duidelijk raakvlakken met schoonheid. “Hoewel slank en mooi beslist twee verschillende dingen zijn”, benadrukt ze. “Ik wil ook zeker niet iedereen in maatje 38 dwingen. Maar feit is wel dat we ons met een gezond gewicht ook mooier voelen.”

Het mooiste plekje in haar huis is gereserveerd voor de vleugelstoel van de Nederlandse kunstenaar Babette Degraeve. Het in hout met brons uitgevoerde kunstobject is haar onbetwiste favoriet. “De discrepantie tussen het zachte van echte vleugels en het harde brons. De scheve stoel, waarop zitten niet mogelijk is, maar daartoe toch uitnodigt. Een object, te zwaar om weg te vliegen maar dat wel suggereert… Prachtig!” Om dan filosofisch te vervolgen: “Vleugels staan voor wegvliegen; vleugels geven je vrijheid. Dat is wat ik wil: vrijheid om mezelf te zijn, te doen waar ik voor sta, om buiten de gebaande paden te gaan en om creatief en met oog voor mensen te ondernemen.”

Jojo-effect

Die vrijheid om te doen waar zij voor staat, vond José van Amstel ruim tien jaar geleden bij de start van haar onderneming SanaDerm, een instituut voor huidverzorging en huidverbetering. Niet lang daarna introduceerde zij in Nederland het afslankdieet SanaSlank. Het is een wetenschappelijk onderbouwd dieet dat het beruchte jojo-effect beperkt. SanaSlank Nederland werkt met drie merknamen en een onlineshop. SanaSlank is een eiwitdieet, waarvoor de producten bij tweehonderd verkoop- en begeleidingspunten door heel Nederland verkrijgbaar zijn. Op deze locaties werken goed getrainde en gecertificeerde dieetcoaches. Medislank is een productlijn voor professionals en alleen verkrijgbaar via praktijken van diëtisten en voedingsdeskundigen. Vitaslank is de merknaam van eiwitproducten die bij drogisterijen verkrijgbaar zijn. SanaSlankshop.nl tot slot is de webwinkel waar consumenten online hun producten kunnen bestellen. Deze producten komen uit Nederland, Frankrijk, België en Italië.

Eerste zetje

José vertelt dat het dieetconcept gebaseerd is op veel eiwit, veel verse groente, weinig koolhydraten en weinig verzadigd vet. Een wondermiddel wil ze het beslist niet noemen. Wel een hulpmiddel. “Het dieet helpt je om snel en verantwoord je overtollige kilo’s kwijt te raken, of dat er nu 3 of 60 zijn. Met het eiwitdieet heb je geen hongergevoel en meer energie. Bovendien is er veel variatie in producten en door dat alles blijf je gemotiveerd. Als je je streefgewicht hebt bereikt, moet je om op gewicht te blijven, wel je leefstijl aanpassen.

Dat doe je door gezond te eten en te bewegen. SanaSlank helpt ook daarbij.” De oprichtster van SanaSlank weet zelf maar al te goed hoe moeilijk dat op gewicht blijven is. Ze bekent dat haar weegschaal niet zelden meer aangeeft dan ze eigenlijk zou willen. “Ik ben gek op koken en lekker eten”, verzucht ze. José benadrukt wel dat het bij een dieet vooral moet gaan om een gezond gewicht en dat het schoonheidsideaal geen leidraad moet zijn. “Het gaat erom dat je lekker in je vel zit. Of dat nu met maatje 38 is of met een Hollandse 42, dat maakt niet uit.”

Nieuwe ideeën

Het succes van SanaSlank gaf José de ruimte en inspiratie om andere activiteiten te ontplooien. Toen ze een boek over het eiwitdieet ging schrijven, besloot ze het vervolgens ook zelf uit te geven. Haar eigen uitgeverij, Jozee Uitgevers, was daarmee een feit. Inmiddels heeft ze via deze uitgeverij vijf zelfgeschreven boeken en twee van andere schrijvers op de markt gebracht. Een volgend boek, met recepten en tips voor gezond koken, staat op de planning. José maakt duidelijk dat ze het liefst creatief bezig is. Schrijven, nieuwe recepten bedenken, fotograferen, nieuwe producten of verpakkingen ontwikkelen, ze lijkt een permanent borrelde bron van ideeën. Die nieuwe ideeën doet ze vooral op in de natuur. “Ik ben dol op het bos en het strand. Daar kunnen mijn gedachten wegvliegen en doe ik inspiratie op voor mijn bedrijven, maar ook voor mijn gedichten. Noodgedwongen zit ik natuurlijk best veel achter mijn bureau. Maar wat is het heerlijk om naar buiten te gaan en vrij te zijn!”

21


FINALISTEN

22

Women’s Conference Business Magazine

Tijdens The Women’s Conference 2011 worden er maar liefst vijf awards uitgereikt. Elders in dit magazine heb je al kennis kunnen maken met de kandidaten voor de Jong Talenttrofee en de genomineerden voor de titel Vrouwelijk Topmanager van het jaar. Blijven er nog drie belangrijk categorieën over: Internationale Onderneemster van het Jaar, MKB-Onderneemster van het Jaar en ZZP-Onderneemster van het Jaar. Wie komt er op het podium en neemt de award in ontvangst?

Welke topper wint een

Arjanneke Teeuw (Healthy People)

Kristel Groenenboom (Container Services C. Groenenboom BV)

Danielle Kleyheeg (I4Talent BV)

Linda Spaanbroek (InfoMarketeers)

Angelique Paulissen (Montesquieu Finance BV)

Mirjam ten Cate (Proxx Company)


FINALISTEN

Women’s Conference Business Magazine

23

Internationale Onderneemster van het Jaar

In de categorie internationale onderneemsters zijn er twee finalisten: Arjanneke Teeuw van Healthy People en Kristel Groenenboom van Container Service C. Groenenboom B.V. Arjanneke Teeuw bedacht in 2005 aan de keukentafel het plan voor haar bedrijf. In 2006 is de oprichting van Healthy People een feit en brengt zij haar eerste product, granaatappelsap, op de markt. Inmiddels is het assortiment fors uitgebreid en zijn de vruchtensappen in vrijwel alle supermarkten te vinden. Kristel Groenenboom nam in 2010 het familiebedrijf van haar vader over. Het bedrijf ontwerpt, bouwt, repareert, straalt en spuit containers voor onder meer defensie en de offshore-industrie. De onderneming telt dertig werknemers en heeft een omzet van bijna € 4 miljoen.

award? MKB-Onderneemster van het Jaar

Drie kandidaten strijden om de titel van beste MKB-er: Angelique Paulissen van Montesquieu Finance BV, Marlotte Lubbers van Kids Vakantiegids en Danielle Kleyheeg van i4talent. Angelique Paulissen startte in 2003 met Montesquieu Finance BV. Een paar jaar later kwam daar het bedrijf NewMont bij. Beide ondernemingen houden zich bezig met financiële dienstverlening en bieden elk werk aan zo’n tien medewerkers. Marlotte Lubbers is uitgeefster van de Kids Vakantiegids, een gedrukte gids met vakantieverhalen, tips en vakantieadresjes én een website met een overzicht van kindvriendelijke vakanties. Jaarlijks organiseert zij de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards en dit jaar lanceerde zij met Zoover het Kids VakantieTip! Keurmerk. Daniëlle Kleyheeg is de vrouw achter i4talent, specialist in recruitment op het gebied finance en credit management. In amper zes jaar tijd wist i4talent een plaats te veroveren te midden van veel grotere en oudere bemiddelingsbureaus voor financiële professionals. Marlotte Lubbers (Kids Vakantiegids)

ZZP-Onderneemster van het Jaar Patricia van Bockel Perdu -Timmer (DOT Facility Services)

Voor de onderscheiding ZZP-Onderneemster van het Jaar heeft de jury drie kandidaten voorgedragen: Patricia van Bockel Perdu – Timmer van DOT Facility Services, Linda Spaanbroek van InfoMarketeers en Mirjam ten Cate van Proxx Company. Patricia Timmer ging elf jaar geleden als ZZP-er van start. Haar bedrijf DOT Facility Services houdt zich bezig met onder andere kantoorinrichting, installatie van design meubels, in- en externe verhuizingen en verhuur van verhuismaterialen. Linda Spaanbroek richtte in 2009 InfoMarketeers op. Hiermee richt zij zich op dienstverleners die moeite hebben om een klantenkring van voldoende omvang op te bouwen. Na de start in 2009 wist ze in 2010 haar omzet maar liefst te vervijfvoudigen. Mirjam ten Cate is eigenaar van Proxx Company, een training- en adviesbureau gespecialiseerd in diversiteitsmanagement en de ontwikkeling van vrouwelijke talenten in het bijzonder. Zij is auteur van het managementboek Zien ze wel hoe goed je bent?, waarin benadrukt wordt dat het belangrijk is om jezelf en je kwaliteiten zichtbaar te maken om zakelijk succesvol te zijn.


Balans is een belangrijk gegeven in onze branche. Zo is er de balans tussen persoonlijk contact en professionaliteit, tussen

Kastanjelaan 8a, 2982 CM Ridderkerk Postbus 421, 2980 AK Ridderkerk

pro-activiteit en procedures en tussen frisse ideeën en gedegen

TELEFOON 0180 - 42 23 99

kennis. Wat dit concreet betekent? Dat wij u graag met onze

FAX

0180 - 42 30 70

E-MAIL

info@vandrielaccountants.nl www.vandrielaccountants.nl

kennis en kunde terzijde staan. Als een vertrouwd adres voor al uw financiële vraagstukken. Zodat er een goede balans ontstaat tussen uw kapitaal en onze expertise.

Perfect in Balans.

INTERNET


Women’s Conference Business Magazine

REDACTIE

Priya Gayadien over voetbal, vrouwen en vooroordelen Accountancy een saaie mannenwereld? Volgens Priya Gayadien van Van Driel en Partners beslist niet. In haar werk voelt zij zich als vrouw uitstekend thuis tussen de – inderdaad vele – mannen en als het saai dreigt te worden, brengt haar vrolijke lach snel leven in de brouwerij. “Na mijn studie heb ik enorm getwijfeld of ik wel in dit vak verder wilde. Nu weet ik dat ik hier helemaal op mijn plek zit. Dat is belangrijk. Ik vind echt dat je iets moet doen wat je leuk vindt. Of je nu boutjes en moertjes verkoopt of cijfertjes: alleen als je het leuk vindt, kun je er ook goed in zijn.” Tijdens haar studie HBO Accountancy maakte Priya Gayadien kennis met een aantal grote accountantskantoren. Ze leerde er veel, maar misschien wel de belangrijkste les was dat zo’n groot kantoor voor haar niets was. “Ik zag dat absoluut niet zitten. Uiteindelijk kwam ik bij Van Driel terecht; een gezellig, intiem en heel persoonlijk accountantskantoor. Dat bleek heel goed bij mij te passen. Ik ben er als assistent-accountant begonnen en sinds 2007 ben ik medeeigenaar. Commercieel-directeur staat er nu op mijn visitekaartje.”

Voetbalclub

Priya laat weten dat het in de beginjaren niet altijd even makkelijk was. Zowel haar leeftijd als het vrouw-zijn stond soms in de weg. “Dat ‘te jong zijn’ komt vanzelf goed”, lacht ze. “Vrouw blijf je, gelukkig!” Maar ook dat laatste is nog maar zelden een barrière. Ze weet dat het soms zelfs in haar voordeel werkt. “In bedrijven waar veel mannen werken, sta je bij wijze van spreken al bij binnenkomst met 1-0 voor. Als je dan ook nog eens laat zien verstand van zaken te hebben, kun je eigenlijk niet meer stuk.” Die woordkeus – een voorsprong van 1-0 – blijkt geen toevallige. Priya vertelt dat zij is opgegroeid met veel voetbal om zich heen. Haar vader richtte ooit een voetbalclub op en Priya bracht daar heel wat uurtjes door. “Ik weet hoe het is om als vrouw een bestuurskamer vol mannen binnen te stappen om daar vervolgens een wedstrijdformulier in te vullen en niet, zoals die mannen verwachten, de koffie in te schenken”, grinnikt ze. De commercieel-directeur laat blijken over een gezonde dosis ambitie te beschikken. Samen met compagnon Jan Peekstok werkt ze aan een voorzichtige groei van het kantoor. “We hebben nu twee van de drie verdiepingen van ons pand in gebruik. Wat ons betreft, komt

die derde er op termijn ook bij. Maar dan is het ook goed. Een persoonlijke aanpak is en blijft voor ons het uitgangspunt. Groot worden door klein te blijven, heet dat toch zo mooi?”

25


26

redactie

Women’s Conference Business Magazine

Mama Cash: (virtueel) koken

voor het goede doel Op straat worden gezet omdat je man aan aids is overleden. Permanent in angst leven omdat je woont in een land waar verkrachting en mishandeling van vrouwen nauwelijks bestraft wordt. Niet naar school mogen omdat je een meisje bent. Voor veel vrouwen is dit de trieste werkelijkheid. Gelukkig zijn er wereldwijd ook heel veel vrouwen die strijden tegen armoede, geweld en discriminatie. Mama Cash is een internationaal vrouwenfonds dat deze vrouwen steunt in hun strijd. “Want”, zo laat Mama Cash directeur Nicky McIntyre weten, “wij geloven in de kracht en mogelijkheden van vrouwen om de wereld te veranderen.” Mama Cash is in 1983 opgericht door vijf vrouwen die in de jaren tachtig actief betrokken waren bij de Nederlandse vrouwenbeweging. Inmiddels bestaat Mama Cash uit 30 medewerkers en is het fonds werkzaam in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Europa en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten. De afgelopen tien jaar heeft Mama Cash circa € 19 miljoen geïnvesteerd in de verbetering van vrouwen- en meidenrechten. “Zeventig procent van de mensen die in extreme armoede leven is vrouw en tweederde van de kinderen die niet naar school gaan, is een meisje. Nog altijd wordt veel vrouwen gelijkheid, autonomie en zeggenschap over eigen leven en lichaam en deelname aan het publieke leven ontzegd. Op dat gebied moet er nog ongelofelijk veel werk worden verzet. Mama Cash ondersteunt vrouwen en meisjes in hun strijd voor vrouwenrechten en een betere positie,” aldus Nicky McIntyre.

Virtueel diner

Op tal van manieren zamelt Mama Cash geld in voor de vele fantastische initiatieven (jaarlijks meer dan honderd!) die zij ondersteunt. De campagne ‘Recipes for Change’ (recepten voor verandering) is zo’n manier. Daarbij wordt iedereen uitgenodigd een etentje te organiseren en geld in te zamelen voor Mama Cash. Deze uitnodiging borduurt voort op een eerdere campagne, ‘cook up a revolution for women’s rights’. Marieke Bemelman, voormalig president van de Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs, organiseerde toen een virtueel diner om geld in te zamelen. “Een supergoed idee”, blikt ze enthousiast terug. “Natuurlijk is een live dinertje gezelliger, maar voor drukke zakenvrouwen is dit een uitstekend alternatief.” Ze vertelt dat ze een leuke mail rondstuurde met een foto van haarzelf en van een fraai gedekte tafel. Ze schreef daarbij het een en ander over Mama Cash

en nodigde haar gasten uit om een financiële bijdrage te leveren en virtueel bij haar aan te schuiven. “Ik kreeg uiteindelijk 15 gasten ‘aan tafel’ en dat leverde het mooie bedrag van 1.000 euro op.” Marieke heeft ervaren dat de filosofie en werkwijze van Mama Cash veel vrouwen aanspreekt. “Vrouwen voelen zich solidair met elkaar en dragen graag een steentje bij aan zo’n mooi initiatief. En voor een etentje – in het echt of virtueel – zijn ze ook altijd wel in. Ik hoop echt dat deze nieuwe campagne, Recipes for Change, weer flink wat oplevert. Er moet immers nog veel werk verzet worden.” Ook een dinertje organiseren? Kijk op www.mamacash.nl.


Finalist

Women’s Conference Business Magazine

FOtOgRaFe suzanne haneKamp OVeR

de kick van dat ene, juiste shot Als klein meisje kreeg ze voor schoolreisjes het fototoestel van haar vader mee om haar belevenissen vast te leggen. Jaren later ging ze als zelfstandig fotograaf aan de slag, maakte portretten van tal van bekende Nederlanders en gaf zelfs fotografieles aan Freddie Heineken. Fotografe Suzanne Hanekamp zit inmiddels bijna vijftien jaar in het vak en geniet nog altijd enorm van haar passie. “Het blijft fantastisch om net dat ene, juiste shot te maken. Dat geeft altijd weer een kick.”

De bevlogen fotografe studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze is blij dat ze tijdens haar studie nog ‘ouderwets’ analoog heeft leren fotograferen. Met heimwee denkt ze soms terug aan de tijd waarin ze haar lens op een honderdste millimeter nauwkeurig moest instellen, met haar vingers in de ontwikkelvloeistof zat en uren moest wachten voordat een foto droog was. “Met de huidige techniek kan bijna iedereen goede foto’s maken. Daarom komt het nu veel meer aan op gevoel voor compositie en timing. Dat geeft mijn vak wel weer een extra dimensie.”

tRuKenDOOs

Haar portfolio geeft een mooi overzicht van haar werk. Intrigerende portretten, spontane huwelijksimpressies, fraaie reportages en ontroerende kinderfoto’s. Het fotograferen van bijeenkomsten noemt ze ‘echt mijn ding’. “Hartstikke leuk om te doen!” Maar ook het maken van portretten ligt haar goed. Ze vertelt dat ze mensen het liefst in hun eigen omgeving fotografeert. De ervaring leert dat dit de mooiste plaatjes oplevert. “Mensen durven dan meer van zichzelf te laten zien. En juist foto’s waarin je echt het karakter van iemand terugziet, zijn de beste portretten.” Soms heeft ze zo’n perfecte foto al na een paar keer klikken gerealiseerd; soms duurt dat veel langer en moet

ze een hele ‘trukendoos’ opentrekken. “De een is nu eenmaal fotogenieker dan de ander”, constateert ze nuchter. “Dat heeft overigens weinig te maken met mooi zijn. Een mooi mens levert niet per definitie een mooie foto. Ik vind het echt een uitdaging om juist met mensen die helemaal niet op de foto willen of durven aan de slag te gaan. En reken maar dat het me lukt!”

huisFOtOgRaaF

Met haar grote bos blonde krullen en haar aanstekelijke enthousiasme is Suzanne geen fotograaf die onopvallend haar werk doet. “Sowieso val je als vrouw vaak wel op in mijn vak. Daarom maak ik er maar gebruik van. Ik heb in het verleden verschillende keren een Eurotop gefotografeerd. Dan vroeg ik bij de bewaking heel lief of zij niet een goede plek voor mij wisten. Een beetje misbruik maken van de situatie, inderdaad. Maar waarom zou je dat niet doen?” Suzanne is huisfotograaf van de Federatie Zakenvrouwen en vindt het fijn om voor deze club te werken. “Ik voel me erg betrokken bij hun ideeën. Als vrouw heb je toch vaak nog een achterstand in te halen. Prima dat wij daarom onze krachten bundelen.” www.suzannehanekamp.nl

27


28

FINALIST

Finalist FZ Award MKB

Marlotte Lubbers Kids Vakantiegids

Women’s Conference Business Magazine


FINALIST

Women’s Conference Business Magazine

Als het aan Marlotte Lubbers van Kids Vakantiegids ligt, gaan scholen veel meer aandacht besteden aan ondernemerschap. En als daar dan ook inspirerende voorbeelden van vrouwelijke ondernemers voor het voetlicht komen, is dat helemaal mooi. Want zelf merkt ze nog regelmatig dat er kritisch naar ambitieuze vrouwen gekeken wordt. “’Oh, ben jij zo weinig thuis’, hoor ik dan. Nou, ik weet uit eigen ervaring dat je helemaal niet zielig bent met een moeder die fulltime werkt”, klinkt het nuchter.

Marlotte Lubbers ziet zichzelf nog zitten in het reisbureau. Ze had zin in een lekkere zonvakantie in Portugal en was met haar twee kids op pad gegaan om wat te boeken. “Ik zocht een kindvriendelijke bestemming: een fijn hotel in een omgeving waar ook voor de kinderen het een en ander te beleven was. Dat bleek een lastige vraag. De medewerkster van het reisbureau kon eigenlijk geen goed antwoord geven. En terwijl mijnkinderen steeds ongeduldiger werden, zag ik haar steeds zenuwachtiger worden. Uiteindelijk werd ik weggestuurd met twee tassen vol folders en het advies om op internet maar uit te zoeken wat een kindvriendelijke locatie was.” Dat moet toch anders kunnen, dacht Marlotte op dat moment. En inderdaad: het kan anders!

Groot succes

Samen met haar tante, uitgever van beroep, startte Marlotte zeven jaar geleden de Kids Vakantiegids. Twee jaar daarna nam ze Kids Vakantiegids volledig over. Ze vertelt dat het idee om een speciale vakantiegids voor gezinnen te ontwikkelen, snel aansloeg. “De reisbranche is vrij traditioneel, maar toch pakten de verschillende reisorganisaties het plan goed op. En inmiddels hebben wij een duidelijke plaats in de sector veroverd.” De Kids Vakantiegids is er zowel in een gedrukte als online versie. Het magazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 100.000 stuks en is in april en november in de winkel te koop. In het blad staan vakantieverhalen voor en door kinderen, tips voor ouders en bijzondere vakantieadresjes. De website, www.kidsvakantiegids.nl, geeft een uitgebreid overzicht van kindvriendelijke vakantiemogelijkheden. “Ons aanbod richt zich op gezinnen met kinderen tot 16 jaar”, zo licht Marlotte toe. “En dat aanbod is enorm gevarieerd. Van ontspannen zonvakanties tot spannende rondreizen en van accommodaties in Nederland tot bestemmingen in Afrika en Zuid-Amerika. Op de site hebben we bij de accommodaties ook de Zoover-beoordelingen vermeld. De bezoeker ziet dus meteen welk cijfer een hotel of appartement krijgt. De site is een groot succes: we hebben zo’n 60.000 bezoekers per maand!”

Meer ideeën

De onderneming van Marlotte Lubbers maakte sinds de oprichting een forse groei door. Groei die nog groter had kunnen zijn wanneer de crisis geen roet in het eten had gegooid. “We hadden een paar jaar terug vergevorderde plannen voor een televisieprogramma. Het was allemaal bijna rond toen op dat moment de economie in de problemen kwam. Jammer.” Het idee voor zo’n programma is overigens zeker niet definitief van de baan. De oprichtster van Kids Vakantiegids laat weten dat ze de plannen in de toekomst beslist weer van de plank gaat halen. En er zijn meer ideeën. Marlotte denkt bijvoorbeeld na over het opzetten van een Kids Vakantieclub, waar gezinnen kortingen kunnen krijgen op leuke uitjes. En ook de bestaande concepten, de vakantiegids en de website, blijft ze verder vervolmaken. Zo lanceerde ze deze zomer samen met Zoover het Kids VakantieTip! Keurmerk, een onderscheiding voor de meest kindvriendelijke accommodaties in Europa. “Daarnaast organiseren we ieder jaar de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards. In verschillende categorieën, denk aan Allround, Kidsclubvakanties en Verre vakanties, kunnen reisaanbieders een award winnen.”

Carrière en moederschap

Het uitreiken van awards is voor Marlotte dus niets nieuws. Zelf genomineerd zijn voor een verkiezing is wel een heel nieuwe ervaring. “Een leuke verrassing”, zegt ze hierover. “Natuurlijk zou het hartstikke leuk zijn als ik ook echt win. Aan de andere kant weet ik zelf hoe het werkt: het is vaak moeilijk kiezen en degenen die buiten de boot vallen, zijn zeker niet minder belangrijk dan de winnaar. De nominatie op zich is al een hele eer.” Ze vindt het prima dat op deze manier vrouwelijke ondernemers eens extra in het zonnetje worden gezet. Immers: in Nederland is het nog lang niet gebruikelijk dat vrouwen voor een goede carrière kiezen. Vooral de combinatie carrière en moederschap ligt vaak lastig. Marlotte, zelf moeder van twee kinderen, ervaart dat anders. “Ik werk fulltime en heb absoluut niet het gevoel dat ik de kinderen tekort doe. Mijn geheim? Misschien wel dat ik de kinderen bij mijn werk betrek. Wanneer dat kan, gaan ze mee op een persreis. En als de vakantiegids gedrukt wordt, neem ik ze met hun vriendjes mee naar de drukker. Vinden ze leuk en zo krijgen ze ook meteen een stukje ondernemersgeest mee.”

29


Dit bruisend, landelijk netwerk, opgericht in 1985, is van en voor ambitieuze vrouwelijke ondernemers. Door interessante netwerkbijeenkomsten kun je kennis opdoen en sparren of ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers. Ben jij een vrouwelijke ondernemer die al meer dan twee jaar een eigen bedrijf runt en geĂ?nteresseerd is in netwerken op niveau? Meld je voor 1 januari 2012 aan via www.sve.nl en maak gebruik van een korting van â‚Ź 20,00 op het jaarlidmaatschap 2012. Je bent van harte welkom!


SVE

Women’s Conference Business Magazine

Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs een inspirerend netwerk voor vrouwelijke ondernemers De Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs werd 26 jaar geleden opgericht om het vrouwelijk ondernemerschap op de kaart te zetten. Met die zichtbaarheid zit het ruim een kwart eeuw na dato wel goed. Vrouwelijke ondernemers zijn in Nederland niet meer weg te denken. Toch heeft de stichting volgens SVE-voorzitter Connie Maathuis nog alle recht van bestaan. “Zolang vrouwen anders zakendoen dan mannen, blijft er volgens mij behoefte aan een netwerk voor vrouwelijke ondernemers.” De Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs profileert zich als een inspirerend en professioneel landelijk netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Het netwerk telt zo’n honderd leden: vrouwen die een eigen bedrijf runnen en ten minste twee jaar als zelfstandig ondernemer actief zijn. Connie Maathuis beschrijft het ledenbestand als “een prettige mix van kanjers van ZZP’ers tot ondernemers met vele tientallen werknemers”. De voorzitter ziet dat er nog altijd veel belangstelling is voor het netwerk van alleen vrouwen. “Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik denk dat die belangstelling de komende jaren nog zeker blijft. Vrouwen vliegen het zakendoen toch anders aan. Voorbeelden? Zonder te generaliseren, zie je vaak dat wij minder grote risico’s nemen. En in tegenstelling tot de meeste mannen, laten wij ons onderbuikgevoel soms meespelen bij beslissingen. Die verschillen zijn er dus echt, hoor.”

Kennis doorgeven

De organisatie van de SVE maakte in de achterliggende jaren bijzondere ontwikkelingen door. Zo stond de stichting aan de wieg van de Federatie Zakenvrouwen, de overkoepelende organisatie voor vrouwennetwerken. Een ander belangrijk wapenfeit is de oprichting van de stichting Yente. Deze stichting zet zich in voor ondernemende vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft SVE Entre Jeunes opgericht, een netwerk voor vrouwelijke starters. Het netwerk Entre Aînées tot slot, richt zich op wat zo mooi heet, de ‘gearriveerde’ vrouwelijke ondernemer. “En daarmee is de cirkel rond”, beschrijft Connie. “Vrouwen kunnen vanaf hun allereerste stappen op het ondernemerspad bij ons terecht en kunnen blijven tot zij hun werkzame carrière beëindigen. Het mooie hiervan is dat er geen kennis en ervaring verloren gaat.” Dat doorgeven van kennis is een van de speerpunten van de SVE voor de komende jaren. Met het thema ‘Ondernemen in bijzondere tijden’ wil het vrouwennetwerk het ondernemerschap bij de jeugd onder de aandacht brengen. “Vanaf 2010 werken wij hiervoor al samen met een aantal hogescholen”, licht Connie toe. “Natuurlijk kun je ondernemen niet in de schoolbanken leren. Maar het is wel

belangrijk om er aandacht aan te besteden. De jongeren van nu zijn de ondernemers van de toekomst. Wij helpen graag mee om ze op die toekomst voor te bereiden.”

Interesse in het lidmaatschap? Meer informatie op www.sve.nl.

31


32

FINALIST

Women’s Conference Business Magazine

Finalist FZ Award ZZP

Linda Spaanbroek InfoMarketeers Ze is een inspirerend voorbeeld voor menig ZZP’er. Zij maakte immers de droom waar, die veel van deze ondernemers bij de start van hun bedrijf hebben. Een droom waarin je datgene doet waarin je goed bent en waarvoor je passie hebt, waarin je privé en werk soepel kunt combineren, waarin je voldoende verdient om leuk te leven en waarin je grotendeels je eigen tijd kunt indelen. Voor Linda Spaanbroek van InfoMarketeers kwam die droom uit.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketing. Linda moet soms nog steeds een beetje aan het idee wennen. Als beginnend ZZP’er wilde ze daar niks van weten; associeerde marketing vooral met gladde verkooppraatjes en loze beloftes. Hoe belandde ze dan toch in deze tak van sport? “Ik startte in 2006 met mijn eigen onderwijsadviesbureau. Ik had een passie voor talentontwikkeling bij kinderen en wilde daar graag mijn beroep van maken. Al snel ontdekte ik hoe moeilijk het was om klanten te werven. Op een zeker moment zette iemand mij op het spoor van een Amerikaanse vorm van marketing. En eigenlijk bleek die aanpak heel goed bij mij te passen. Er was niks onethisch aan en ik had alle ruimte om dichtbij mezelf te blijven. Binnen no-time had ik een indrukwekkende klantenlijst en moest ik steeds vaker collega-ZZP’ers inschakelen. Zij vroegen mij hoe ik dat voor elkaar kreeg en of ik hen ook niet kon leren om meer klanten te krijgen. In 2009 heb ik het roer omgegooid en ben ik InfoMarketeers gestart.”

Enorme omzetboost

Met InfoMarketeers richt Linda zich op dienstverleners die moeite hebben om een klantenkring van voldoende omvang op te bouwen. In de praktijk zijn dat vaak ZZP’ers. “Van hondentrainers tot consultants en van nagelstylistes tot coaches”, beschrijft ze. De kennis en ervaring die ze in de loop der jaren met marketing heeft opgedaan, heeft ze vertaald in het zogenaamde VliegwielMarketingSysteem. Een van de belangrijkste uitgangspunten van dit systeem is dat je als ZZP’er je acquisitieinspanningen en je netwerk automatiseert. “Dat klinkt misschien als een koel en afstandelijk instrument, maar dat is het beslist niet. Bovendien is het een laagdrempelige, eenvoudige en vooral slimme manier om tegen relatief weinig kosten je omzet een enorme boost te geven.” InfoMarketeers biedt klanten verschillende mogelijkheden om zich de kennis van het marketingsysteem eigen te maken. Er zijn driedaagse trainingen, jaarprogramma’s en een thuisstudiepakket. Daarnaast geeft Linda telefonisch en online persoonlijk advies.

Het succes van InfoMarketeers laat zich uitstekend illustreren door de indrukwekkende groei van de omzet. Na de start in 2009 wist Linda in 2010 haar omzet maar liefst te vervijfvoudigen. Toch praat ze zelf liever over het succes van haar klanten. “Een klant had jaarlijks een omzet van rond de d 10.000. Na mijn coaching had ze de eerste helft van dit jaar al een omzet van d 30.000.” InfoMarketeers belooft met minder moeite meer klanten te krijgen, maar ook met minder moeite meer klanten te kunnen bedienen. Want soms zijn haar relaties helemaal niet uit op meer omzet, maar wel op meer balans in hun leven. Linda: “Zo heb ik een coach als klant die juist te veel werk had. Zij heeft bereikt dat ze met minder tijd toch haar klanten kon blijven bedienen. Ik kreeg een opgewekt mailtje dat ze onlangs voor het eerst sinds lange tijd van een vrij weekend had genoten.” Zelf hanteert Linda werkweken van 24 tot 30 uur en zo heeft ze voldoende tijd voor haar gezin en voor hobby’s. Ze vindt het om meerdere redenen belangrijk om dat aantal uren binnen de perken te houden. “Ik ben een middenstandsdochter en zag mijn vader extreem veel uren maken. Zo’n ondernemer wil ik beslist niet zijn. Bovendien heb ik voor dit vak – en vele ZZP’ers met mij – creativiteit nodig. En dat gedijt het beste bij voldoende rust en ruimte. Daarom geloof ik absoluut niet in werkweken van zestig uur of nog langer.”

Gratis eBook

Linda Spaanbroek noemt zichzelf een overtuigd ZZP’er. Het is volgens haar de perfecte manier om een baan met een gezin te combineren en om van je passie en talenten je werk te maken. Het lijkt bijna haar roeping om andere ZZP’ers ook op weg te helpen naar meer succes. “Het geeft zoveel voldoening als ik zie dat anderen ook met meer plezier en minder inspanning hun bedrijf runnen. Ik weet zelf hoe gelukkig je daarvan kunt worden.” Ze voegt eraan toe dat ze ZZP’ers van harte uitnodigt om gebruik te maken van haar kennis. Veel daarvan stelt ze gratis ter beschikking. Zo kunnen geïnteresseerden via haar website www. infomarketeers.nl het gratis eBook Meer klanten met Minder Moeite bestellen en zich abonneren op het gratis eZine met marketingtips. “Misschien wel de eerste stap naar een mooiere toekomst!”


Women’s Conference Business Magazine

FINALIST

“Van een klant kreeg ik een opgewekt mailtje dat ze onlangs voor het eerst sinds lange tijd van een vrij weekend had genoten”

33


34

WBNR

Women’s Conference Business Magazine

Met dank aan ss Rotterdam

WBNR

businessclub voor powervrouwen If you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. Een mooie uitspraak van Margaret Thatcher en één die haar bijnaam, The Iron Lady, eer aan doet. Women in Business Netwerk Rijnmond (WBNR) heeft deze woorden van de eerste en enige vrouwelijke premier van Groot-Brittannië prominent op de website staan. “Met een knipoog, hoor”, zo laat voorzitter Priya Gayadien weten. “Wij hebben niks tegen mannen en zijn zeker geen Dolle Mina’s.”


WbnR

Women’s Conference Business Magazine

I NTRAHUIS makelaars

Krystle Hagoort is marketing- en salesmanager bij Van der Valk Hotel Ridderkerk. “Het leukste hotel in de omgeving!” Zij constateert dat in veel gemengde netwerkclubs er geen goede verhouding is tussen het aantal mannen en vrouwen. Daarom was zij onmiddellijk enthousiast voor het plan om een vrouwennetwerk op te starten. “Het vrouw-zijn schept een band. Als het tijdstip van een bijeenkomst jou niet schikt omdat je geen opvang voor je kinderen hebt, kun je dat gewoon eerlijk zeggen. In een club met vooral mannen verzin je dan misschien liever een ander excuus.” Krystle constateert dat zij lang niet de enige is die blij is met het vrouwennetwerk. “Het ledenaantal blijft groeien!”

Relatiegeschenken

Jolanda Brand, makelaar-taxateur o.z. van Intrahuis Makelaars in Heerjansdam, vindt de netwerkbijeenkomsten van WBNR een mooie gelegenheid om de verhalen en ervaringen van andere vrouwen te horen. “En nee, natuurlijk levert dat niet onmiddellijk zakelijk voordeel op. Dat ligt in mijn vak nu eenmaal lastiger; je gaat geen huis kopen of verkopen omdat het zo leuk klikt!” Jolanda vertelt met haar makelaarskantoor vooral actief te zijn op de particuliere woningmarkt in de regio Drechtsteden/Hoekse Waard. “Veelal bestaande bouw, maar sinds dit jaar zijn we ook betrokken bij nieuwbouwproject www.nieuwhavenkant.nl en binnenkort volgt de lancering van een fraai appartementencomplex in Heerjansdam, Heeren van Heyenland.”

Joke Bastinck Riederhof 5

Joke Bastinck is eigenaar van Kimik!, 2993 XJ Barendrecht Telefoon +31(0)180 647343 leverancier van relatiegeschenken en GSM +31(0)653 333012 joke@kimikrelatiegeschenken.nl promotionele producten. Het bedrijf onderwww.kimikrelatiegeschenken.nl scheidt zich door persoonlijk advies en door een ruim assortiment groene en duurzame relatiegeschenken. “Natuurlijk is WBNR een mooie plek om mijn bedrijf onder de aandacht te brengen en nieuwe contacten te leggen”, vertelt ze eerlijk. “Maar het is meer dan dat. Het is fijn om in een open en eerlijke sfeer met andere vrouwen van gedachten te wisselen. Mannen praten liever over hun successen dan over hun twijfels. Ik vind het juist heel waardevol om ook dat soort ervaringen met elkaar te delen.”

B nmar Joyce van Dijke maakt sinds zeven jaar deel uit van het familiebedrijf Bonmar, groothandel in chocolade en zoetwaren. “Niet alleen bonbons”, licht ze desgevraagd toe, “maar ook producten voor een high tea, luxe koekjes, bonbons met logo’s en cadeaudoosjes met lekkers. Ze werd lid van WBNR omdat ze haar netwerk graag wilde uitbreiden. Bonmar levert namelijk vooral aan de horeca, terwijl de producten ook voor het bedrijfsleven interessant zijn. “Door deel te nemen aan dit vrouwennetwerk wil ik mijn horizon verbreden”, vertelt Joyce. “Het zijn interessante avonden, waar je altijd wel iets van opsteekt. En ik heb ook beslist al wat leuke, nieuwe contacten gelegd.”

Patricia Favetta haalt veel inspiratie en positieve energie uit de bijeenkomsten van WBNR. Ze is mede-eigenaar van La Maremma in Ridderkerk, een authentiek Italiaanse party- en cateringservice en Italiaans specialiteitenrestaurant dat al 25 jaar bestaat. Zij weet zich daar omringd door voornamelijk mannen. “Italiaanse mannen bovendien!”, lacht ze. “Daarom is het heerlijk om af en toe met alleen vrouwen zaken te bespreken. Ik vind de bijeenkomsten van WBNR heel speciaal. Er komen relevante thema’s aan bod, waar je echt iets mee kunt. Bovendien is het altijd ontzettend gezellig.” Patricia was betrokken bij de oprichting van WBNR en is penningmeester van de club.

Women in Business Netwerk Rijnmond (WBNR) is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandige ondernemers en vrouwen met een beslissingsbevoegde functie in de regio Rijnmond. De vereniging richt zich op de zakenvrouw van nu. De vrouw die weet wat ze wil, hoe ze het wil, wanneer, waar en met wie. Die haar eigen beslissingen kan nemen en staat achter het bedrijf. Maar ook zakenvrouwen die niet bang zijn te leren van anderen. Vrouwen die power bezitten en actief kennis willen opdoen en ervaringen willen delen. Zakenvrouwen die zich maatschappelijk betrokken voelen, met een open mind en een gedreven attitude. Het doel van WBNR is het onderling uitwisselen van kennis en het delen van expertise, het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. www.wbnr.nl

35


36

FINALIST

Women’s Conference Business Magazine

Finalist FZ Award ZZP

Patricia van Bockel Perdu - Timmer DOT Facility Services in Breukelen Ze deinst er niet voor terug om - gehuld in spijkerbroek en stevige werkschoenen – flink mee te sjouwen tijdens een verhuizing. En nee, die zware dozen laat ze dan beslist niet staan voor haar mannelijke collega’s. Toch noemt Patricia Timmer van DOT Facility Services zich geen toonbeeld van emancipatie. “Ik vind het veel te leuk om vrouw te zijn. Juist in zo’n mannenwereld als waarin ik werk.” Patricia Timmer ging elf jaar geleden als ZZP-er van start. Haar bedrijf DOT Facility Services houdt zich bezig met onder andere kantoorinrichting, installatie van design meubels, in- en externe verhuizingen en verhuur van verhuismaterialen. In die elf succesvolle jaren heeft Patricia nooit overwogen om van zelfstandige zonder personeel een zelfstandige met personeel te worden. Ze legt uit waarom: “Ik werk veel samen met andere ZZP-ers. Dat werkt heel plezierig. Mijn ervaring is dat zelfstandige ondernemers altijd enorm gemotiveerd zijn. En ik vind het geen enkel probleem om de winst met andere ZZP-ers te delen. Ik maak daar eerlijke en duidelijke afspraken over.” Ze tekent wel aan dat zij als ‘hoofdaannemer’ van een klus altijd het aanspreekpunt voor de klant blijft. Dat betekent dat ze altijd zelf bij de uitvoering aanwezig is. “Het aantal keer dat dit niet zo was, is op één hand te tellen. Bijvoorbeeld omdat ik een keer in die periode op vakantie was. Nu werk ik alleen met betrouwbare en professionele partijen, dus dat gaat heus wel goed. Niettemin hou ik graag zelf de touwtjes in handen.”

Hoffelijker

De wereld waarin Patricia acteert, is er een waar veel mannen werken. De onderneemster heeft er geen moeite mee. Hoeft ze geen extra moeite te doen om geaccepteerd te worden? “Natuurlijk moet ik wel laten zien dat ik weet waarover ik praat en dat ik er niet ben om de koffie in te schenken”, vertelt ze schouderophalend. “En ik zie wel eens aarzelende blikken van mannen als ik ergens voor het eerst binnenkom. Maar zodra ze merken dat ik niet bang ben om mijn handen vuil te maken, zit het eigenlijk wel goed. En het is grappig om te zien dat mannen vaak een stuk hoffelijker worden zodra er een vrouw op de werkvloer rondloopt.” Patricia vindt dat je vooral niet ingewikkeld moet doen over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Want dat die verschillen er zijn, daarvan is zij wel overtuigd. “Als ik met een groep mannen ergens aan het werk ben, ben ik meestal degene die voorstelt om even met z’n allen wat te gaan eten. En als er iemand niet lekker in zijn vel zit, zal ik dat vaak als eerste opmerken. Dat sociale zit er bij vrouwen toch meer in.”

Hippie-gezin

Misschien ook wel typisch vrouwelijk is Patricia’s kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze heeft de indruk dat mannelijke ondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid vaak een commercieel sausje geven. Zelf heeft ze die behoefte juist niet. “Ik vind maatschappelijk verantwoord ondernemen enorm belangrijk. Maar de activiteiten die ik in dat kader doe, kies ik niet omdat het goed voor mijn imago is of omdat het misschien meer omzet oplevert. Ik wil graag laten zien dat het mij in het leven om meer gaat dan alleen winst maken.” Om dan lachend daaraan toe te voegen: “Misschien een overblijfsel uit mijn opvoeding. Ik ben een kind uit zo’n echt hippie-gezin.” Die zorg voor de maatschappij laat Patricia Timmer op verschillende manieren blijken. Zo staat ze sinds acht jaar trouw op de startersdag van de Kamer van Koophandel om daar startende ondernemers op weg te helpen. Verder is ze penningmeester van de VVE Breukelerwaard en MR-lid op de school van haar zoon. “Een andere activiteit waaraan ik met veel plezier deelneem, is de Beursvloer Breukelen. Daar komen bedrijven en maatschappelijke organisatie bij elkaar om te kijken of zij voor elkaar iets kunnen betekenen. Wij hebben bijvoorbeeld verhuismateriaal beschikbaar gesteld aan de bibliotheek en een vergadertafel geschonken aan het plaatselijke zwembad. Het is toch prachtig als je zo je steentje kunt bijdragen?”

Nooit spijt

Patricia Timmer laat weten best trots te zijn op haar nominatie als ZZPer van het jaar. Ze noemt het een ‘kroontje op haar werk’. “Het is leuk om te weten dat jouw werk gewaardeerd wordt. En misschien stimuleert het andere vrouwen om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te wagen. Ik heb daar zelf nooit spijt van gehad en zie er ook helemaal geen nadelen van. De enige tip die ik starters wel wil geven, is dat je een goede balans moet vinden tussen werk en privé. Het gevaar dat het één onder het ander lijdt, ligt altijd op de loer. Zelf heb ik gelukkig veel steun van mijn partner.” Met een knipoog: “En dat is soms hard nodig met een puberzoon van vijftien in huis!”


Women’s Conference Business Magazine

FINALIST

“Natuurlijk moet ik wel laten zien dat ik weet waarover ik praat en dat ik er niet ben om de koffie in te schenken”

37


38

FINALIST

Women’s Conference Business Magazine

Finalist FZ Award MKB

Angelique Paulissen Montesquieu Finance B.V.

“Het leuke van mijn werk? Dat ik kan doen wat ik zelf wil! En ja, de financiële sector waarin ik werk, vind ik absoluut interessant. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik ook in een andere branche mijn draai zou kunnen vinden. Of dat er ooit van komt, weet ik niet. Ik heb lang geroepen dat ik nog eens een bank wil beginnen. Maar dat zie ik niet op korte termijn gebeuren. Misschien over een jaar of vijf?” Aan ambities geen gebrek bij Angelique Paulissen van Montesquieu. Niet zo vreemd dus dat deze energieke Limburgse genomineerd is als vrouwelijke MKB-er van het jaar.


FINALIST

Women’s Conference Business Magazine

Toen Angelique Paulissen in 2003 samen met twee compagnons het bedrijf Montesquieu Finance opzette, bracht zij al flink wat kennis en ervaring mee. Haar carrière kreeg een vliegende start bij achtereenvolgens ABP, ABN Amro en AZL. “Joekels van bedrijven”, beschrijft ze met onvervalst Limburgse tongval, “waar ik volop kansen kreeg om mijzelf te ontwikkelen. Maar toen die eerste twee bedrijven naar Amsterdam verhuisden, liep ik tegen een onoverkomelijk probleem aan. Ik ben een echte Limburgse en wil voor geen goud ergens anders wonen. Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar heimwee bracht mij weer snel naar het zuiden.” Angelique signaleerde dat er in de markt veel behoefte is aan transparante en onafhankelijke financiële dienstverlening. Ze zag hoe banken veel marge op derivaten verstopten voor hun klanten en dat het daarbij soms om bedragen ging die volgens haar echt te gortig zijn. Vanuit wat ze zelf omschrijft als een ‘bijna Robin-Hood-achtige drijfveer’ besluit ze als zo’n transparante en onafhankelijke dienstverlener te starten. Met twee zakenpartners richt ze Montesquieu Finance op. Daarmee slaat ze twee vliegen in één klap: ze kan zelf haar werkomgeving bepalen en ze speelt in op de behoefte aan een andere manier van dienstverlening.

Eigen dealingroom

Montesquieu start bescheiden: op een zolderkamer met drie computers gaan de drie ondernemers van start. Vanaf dag één is niettemin duidelijk dat het concept staat als een huis. Montesquieu adviseert en assisteert bedrijven en instellingen op het gebied van finance en treasury. Tot zover niets nieuws onder de zon. Bijzonder en vrij uniek is echter dat het bedrijf beschikt over een eigen dealingroom, waarvan klanten gebruik kunnen maken. Angelique legt uit: “Voor bedrijven die bijvoorbeeld één keer per jaar een financiering moeten regelen of één keer per maand een valutadeal moeten sluiten, is het niet rendabel om zelf een dealingroom in te richten. Wij hebben die forse investering wel gedaan en stellen deze faciliteit aan klanten ter beschikking.”

Financiering AMC

In de loop der jaren breidde Montesquieu haar dienstverlening verder uit. Een tweede belangrijke pijler werd de financieringsbegeleiding van voornamelijk publieke instellingen. “Het gaat daarbij om projecten die moeilijk te financieren zijn”, licht Angelique toe. “Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen die vandaag de dag zelf de broek op moeten houden. Die instellingen zelf, maar ook banken zijn niet gewend aan deze nieuwe situatie. Wij kunnen dan een belangrijke rol van betekenis spelen. Zo hebben wij onlangs de financiering van het AMC in Amsterdam van het begin tot het eind begeleid.”

NewMont

Vijf jaar na de oprichting van Montesquieu bedachten Angelique en haar partners een nieuw concept voor het managen van de risico’s in de pensioensector. Een succesvol concept, want nog voordat het bedrijf de vergunning voor deze vorm van dienstverlening rond had, diende de eerst klant zich al aan. De ondernemers besloten voor deze tak van sport een nieuwe onderneming op te richten en zo mag Angelique zich sinds 2009 ook eigenaar en oprichter noemen van NewMont. Dit bedrijf is gespecialiseerd in strategische advisering

en risicomanagement voor pensioenfondsen en verzekeraars. “Wij zitten met deze onderneming nog in de startfase”, vindt Angelique. “Maar duidelijk is wel dat ook dit de potentie heeft om heel hard te groeien.”

‘Ik heb lang geroepen dat ik nog eens een bank wil beginnen’ Tijd tekort

Onderneemster Paulissen blijkt over een flinke dosis werklust te beschikken. Een werkdag houdt voor haar niet op om vijf uur ’s middags en de werkweek is niet per definitie op vrijdag afgelopen. “Misschien moet ik wel eens wat gas terugnemen”, geeft ze met tegenzin toe. “Maar ik heb nog zoveel ideeën en heb zoveel plezier in mijn werk. Ik vind het ook hartstikke interessant om buiten ons werkgebied rond te kijken. Zo ben ik toezichthouder bij een woningcorporatie en vind ik het fantastisch om bij klanten een rondleiding op het bedrijf te krijgen. Ik kom tijd tekort!” De nominatie voor MKB vrouwelijke ondernemer van het jaar waardeert ze zeer en kwam erg onverwacht. “Ik was er echt een beetje beduusd van”, bekent ze eerlijk. “Ik hou er helemaal niet van om zo op de voorgrond te staan, maar dit is toch wel hartstikke leuk.”

39


40

inteRVieW

Women’s Conference Business Magazine

Etiquetteconsultant SheĂŻda Wever

meeR

zelfvertrouwen met De Juiste omgangsvormen


inteRVieW

Women’s Conference Business Magazine

‘It’s not about being stiff, but about being steady.’ Zo omschrijft etiquetteconsultant Sheïda Wever van Wever Etiquette & Manners haar adviezen. “Wanneer je weet wat de juiste omgangsvormen zijn, voel je je een stuk zelfverzekerder. Mensen zullen zich op hun gemak voelen in jouw gezelschap en je bent een graag geziene gast, zowel op zakelijke bijeenkomsten als op privé feestjes. Een zevengangendiner in een internationaal gezelschap? Geen enkel probleem: jij weet precies wat je wel en niet moet doen.” Sheïda Wever, voormalig Miss Curaçao, is een gecertificeerd etiquetteconsultant en volgde daarvoor in de Verenigde Staten een opleiding aan de beroemde Protocol School of Washington. Ze adviseert haar klanten op verschillende manieren: via cursussen, persoonlijke coaching, lezingen en seminars. Tijdens dit soort bijeenkomsten kunnen er tal van onderwerpen aan de orde komen. Sheida: “Wanneer het gaat om zakelijke etiquette kun je bijvoorbeeld denken aan hoe je onderhandelingen voert of hoe je jouw bedrijf presenteert aan een groot of juist klein gezelschap. En heb je regelmatig zakelijke dinertjes, dan kunnen de cursussen ‘Dine Like a Diplomat’ of ‘Dining Skills’ antwoord geven op veel vragen.” De etiquetteconsultant weet dat de meeste zakenmensen prima op de hoogte zijn van de globale regels aan tafel. Het bestek van buiten naar binnen gebruiken, niet met volle mond praten, het wijnglas bij de steel vastpakken: het zijn vertrouwde afspraken. “Maar weet je ook wie aan tafel een toost mag uitbrengen en hoe je dat volgens de regels doet? Waar laat je je servet als je even van tafel gaat? En als je gastvrouw bent: wat is de juiste tafelschikking?”

geen sexy blOuse

Ondernemers en werknemers die veel internationale contacten hebben, kunnen tegen opmerkelijke en soms onverwachte cultuurverschillen aanlopen. Ook daarbij kan Sheïda hulp bieden. “Wanneer je voor zaken naar Japan gaat, Russische gasten op bezoek krijgt of een ontmoeting met een Arabische klant hebt, is het fijn om te weten wat de do’s en don’ts zijn. Zo zal de Japanner het niet op prijs stellen wanneer je hem aanraakt of bijvoorbeeld op de schouder klopt. En de Arabier voelt zich waarschijnlijk ongemakkelijk wanneer jij als vrouw geen pantalon maar een rok draagt.” Kleding is volgens de etiquettedeskundige sowieso een belangrijk aandachtspunt en ze ziet tot haar verdriet dat hier veel fouten mee gemaakt worden. “Vergeet nooit hoe belangrijk een eerste indruk is. Een te korte rok of een te sexy blouse geeft een verkeerd signaal af. Kies voor klassieke – en dat is wat anders dan ouderwetse! – kleding; daarmee zit je altijd goed.” Sheïda vindt dat zakenmensen in Nederland vrij gemakkelijk overstappen op een casual look. Haar strenge oordeel over de Nederlandse man: “Vaak wel een pak,

maar zonder das. Fout! Volgens de internationale etiquette is dat geen zakelijke outfit. Je loopt het risico dat je daardoor jouw gesprekspartner ernstig in verlegenheid brengt.”

luiDRuChtige belleRs

In haar adviezen maakt Sheïda onderscheid tussen zakelijke en sociale etiquette. Ze merkt dat veel mensen zich niet realiseren dat daar wel degelijk verschil in is. “Een voorbeeld? In de sociale omgang tussen mannen en vrouwen is het gebruikelijk dat de man de deur openhoudt voor de vrouw en haar voor laat gaan. In de zakelijke arena zijn mannen en vrouwen gelijk en kijk je alleen naar het verschil in status. En dus houdt dan de vrouwelijke medewerker de deur open voor haar mannelijke directeur.” Hoewel de nadruk vaak op zakelijke etiquette ligt, vindt Sheïda aandacht voor omgangsvormen in het informele circuit eigenlijk even belangrijk. Ze kan zich flink storen aan luidruchtige bellers in de trein, jongeren die met een koptelefoon op door het leven gaan en mensen die voordringen in winkels. “De gouden regel voor sociale etiquette is dat je rekening houdt met de ander. Wat zou het fijn zijn als iedereen die regel naleeft!”

geen KlOnen

Sheïda heeft in de loop der jaren talloze klanten wegwijs gemaakt in de wereld van etiquette en omgangsvormen. Niet zelden komen deze klanten met het vooroordeel dat ze van haar stijve manieren zullen aanleren en weinig ruimte overhouden voor hun persoonlijke inbreng. “En dat is dus absoluut niet het geval”, weerlegt ze onmiddellijk. “Ik maak hier geen klonen van nette, maar uiterst saaie mensen. Juist als je weet hoe het hoort, heb je gelegenheid om jezelf te zijn. Ik hoor vrijwel altijd van klanten dat ze veel meer aan mijn adviezen hebben dan ze vooraf hadden gedacht. Het is kennis waar je jaren laten nog profijt van hebt. Je blijft dat leuke mens dat je altijd al was, maar je weet je nu nog beter hoe je in gezelschap moet functioneren. Je wordt vaker uitgenodigd als gast, als spreker of als zakenpartner en je bent zelf een fijne gastvrouw waar anderen graag over de vloer komen. En dat is toch prachtig?”

41


42

INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

Verandercoach Margriet Guiver

‘Niet blijven hangen in

schuldvraag’ ‘Guiver Freeman, voor veranderingen die werken’ belooft de website van verandercoach Margriet Guiver-Freeman. Het geheim van haar aanpak? “In mijn ogen is de oplossing altijd al voorhanden. Aan mij de taak om – samen met de betrokkenen – die oplossing te vinden en in de praktijk te brengen. Dit klinkt misschien wel heel eenvoudig en natuurlijk kun je in dat proces allerlei obstakels tegenkomen. Maar in de basis hoeft het doorvoeren van veranderingen helemaal niet zo moeilijk te zijn.” Deze nuchtere woorden maken direct duidelijk wat je van Margriet Guiver kunt verwachten: een oplossingsgerichte en pragmatische instelling. Guiver Freeman is een klein bureau met ervaren bedrijfs- en organisatiedeskundigen en goed getrainde coaches. De adviseurs zijn gespecialiseerd in het brengen van evenwicht tussen mensen en organisaties en hebben ruime ervaring in succesvol verandermanagement. Guiver Freeman staat onder leiding van Margriet Guiver. Zij heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en in verandermanagement. Ze is geaccrediteerd als algemeen bedrijfsadviseur en coach en is bovendien een erkend expert in human resources. Zij heeft dertien boeken over HR en bedrijfsvoering op haar naam staan. Kortom, een vrouw die weet wat er in ondernemingsland speelt.

Strategisch plan

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met veranderingen in de organisatie. Dat kunnen bijvoorbeeld aanpassingen zijn die door het hoofdkantoor worden opgelegd of hoognodige wijzigingen omdat de winst terugloopt of omdat plannen niet lukken. Margriet Guiver kan helpen dit soort veranderingen door te voeren. “Belangrijk is om eerst helder te krijgen wat er precies veranderd moet worden en wat de onderneming daarmee denkt te bereiken. Pas wanneer dat duidelijk is, kan ik de ondernemer helpen een strategisch plan

op te stellen hoe je de veranderingen het snelst en het gemakkelijkst doorvoert.” Margriet benadrukt dat in dit proces veel aandacht nodig is voor alle betrokkenen. Vaak worden verandervoorstellen door de top bedacht, maar zijn het de mensen op de werkvloer die het moeten uitvoeren. “Het succes van veranderingen staat of valt met de inzet van die uitvoerenden. Ga je aan hun belangen, gevoelens en ideeën voorbij, dan is zo’n proces gedoemd te mislukken.”

Geen schuldvraag

De vraagstukken waarvoor Margriet zich gesteld ziet, zijn zo divers dat zij niet in een paar woorden kan uitleggen hoe zij deze aanpakt. Wel kan ze een rode draad aangeven. “Ik werk altijd oplossingsgericht. Het heeft in mijn ogen weinig zin om veel terug te kijken en boven tafel te krijgen hoe problemen zijn ontstaan. Natuurlijk, soms is het leerzaam en kun je zo voorkomen dat je in de toekomst nogmaals in de fout gaat. Maar in negen van de tien gevallen voegt het weinig toe. Dat terugkijken mondt vaak uit in een discussie over de schuldvraag: wie heeft wat fout gedaan. Dat is zo weinig productief. Voor veranderingen heb je enthousiasme nodig. En hoe kun je dat van mensen verwachten wanneer ze net gehoord hebben wat ze in het verleden allemaal verkeerd hebben gedaan?”


Women’s Conference Business Magazine

Een andere visie van Margriet is dat de oplossing van een probleem er eigenlijk altijd al is. “Een voorbeeld? Neem een bedrijf waar de resultaatgerichtheid omhoog moet. Neem van mij aan dat de medewerkers best weten hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Wat dan nodig is, is dat mensen gestimuleerd worden om na te denken en hun mening te geven. Leidinggevenden moeten leren om te luisteren en een omgeving te creëren waarin medewerkers initiatieven durven nemen. En vergeet niet: veranderen is altijd eng en roept bij vrijwel iedereen weerstand op. Daarom moet de top van het bedrijf duidelijk laten zien welke goede kanten er aan de veranderingen zitten.”

Kwaliteiten anders benut ten

Als verandercoach ziet Margriet het vooral als haar taak om de kwaliteiten van mensen te versterken. Wanneer het om vrouwen gaat, is dat vaak vooral een kwestie van onzekerheid wegnemen. Ze benadrukt dat ze niet wil generaliseren, maar veel oude clichés zijn volgens Margriet helaas nog steeds waar. “Veel vrouwen zijn in hun werk erg voorzichtig. Daar is niks op tegen, maar als dat té voorzichtig wordt, is dat lastig.” De coach signaleert dat vrouwen soms in problemen komen door wat in beginsel goede eigenschappen zijn. “Kijk naar ons vermogen om te multitasken. Erg handig, tenzij dat betekent dat je je te weinig kunt focussen. Of neem het feit dat vrouwen vaak meer mens- en minder statusgericht zijn. Niks mis mee totdat je ontdekt dat je wel aardig wordt gevonden, maar niet bereikt wat je voor ogen hebt.” Margriet vindt dat vrouwen niet moeten proberen deze eigenschappen weg te stoppen. “Als verandercoach leer ik vrouwen hun kwaliteiten anders, lees: beter, te benutten. Het heeft geen zin om je als een man te gedragen. Daar prikt de buitenwereld zo doorheen!” Margriet is niet van mening dat vrouwen belemmerd worden om carrière te maken. “Het zal hier en daar best voorkomen. Maar om in zijn algemeenheid te stellen dat het vrouwen lastig gemaakt wordt, vind ik te gemakkelijk. En zit jij wel bij zo’n bedrijf? Dan is mijn advies: wegwezen daar!”

INTERVIEW

43


44

INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

Sodexo-directielid Mirella Bouweriks “Diversity and Inclusion is een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. In onze optiek zorgt diversiteit voor een evenwichtige organisatiecultuur. Maar hebben we het over diversiteit, dan gaat het beslist niet alleen om vrouwen. Het gaat ook om evenwicht tussen jong en oud, blank en gekleurd en mensen met en zonder beperkingen”, aldus Mirella Bouweriks. Zij is sinds 2009 directeur Human Resources bij Sodexo en was daarmee de eerste vrouw in de directie van deze onderneming.

‘Ja, het is leuk

aan de top!’ Na haar studie Economie werkte Mirella Bouweriks een aantal jaren in managementfuncties bij Vodafone en Ericsson. Bij dat laatste bedrijf maakte ze kennis met het vakgebied Human Resources en ze besloot daarin verder te gaan. Eerst bij Orbis Medisch en Zorgconcern en vanaf 2009 dus bij Sodexo. Ze omschrijft haar huidige werkgever als een hele mooie club. “Wij zijn de grootste internationale Food &Facilities Management organisatie ter wereld. Bovendien een organisatie met een enorme diversiteit aan medewerkers. Ter illustratie: we hebben wereldwijd 400.000 medewerkers met 132 nationaliteiten. In Nederland hebben we 5900 medewerkers van 57 verschillende nationaliteiten, waarvan 72% vrouw is en 28% man. Met deze mensen zijn we dagelijks actief op 1300 cliëntlocaties, waar we voor 350.000 gasten zorgen.”

Talent naar de Top

Sodexo is een dienstverlenende onderneming en dus zijn mensen de kern van het businessmodel. Mirella vertelt dat diversiteit hier ook beslist geen trend is van de laatste jaren, maar dat zelfs Founding Father Pierre Bellon al in de beginjaren (1966) benadrukte dat Sodexo deel moet uitmaken van de lokale samenleving en deze moet ondersteunen. “Door te zorgen voor diversiteit op de werkvloer en in het management heb je meer begrip voor de klant en kun je betere service leveren”, zo verwoordt de HR-directeur. “Boven-

dien helpt het nieuwe mensen aan te trekken en huidige collega’s te behouden voor de organisatie.” Dat Sodexo echt werk maakt van diversiteit, blijkt onder meer uit het Charter Talent naar de Top. Deze overeenkomst werd in mei van dit jaar ondertekend en is een belangrijk instrument voor het behalen van een ambitieuze doelstelling. Het Executive team van Sodexo heeft zich gecommitteerd aan een internationaal doel voor 2015. Dit luidt dat in 2015 25% van de top (directie en seniormanagement) uit vrouwen bestaat. “Een target”, zegt Mirella daarover. “Geen quotum, want daar geloof ik niet in. Het is wel goed dat bedrijven verplicht worden om te rapporteren over hun inspanningen om vrouwen aan de top te brengen. Maar een nationaal opgelegd verplicht aantal vrouwen in de directie of het management: dat is voor mij niet de oplossing.”

Voorbeeldfunctie

Het eerste vrouwelijke directielid bij Sodexo vindt dat je als bedrijf op verschillende manieren een bijdrage kunt leveren aan de opmars van vrouwen naar de top. Het uitdragen van de visie over dit onderwerp – zowel intern als extern – is er daar één van. Mirella realiseert zich dat zij in dat kader ook een voorbeeldfunctie heeft. “Ik was de eerste vrouw, inmiddels is de positie van Sales Director ook ingevuld door een vrouwelijke collega. Wij laten zien dat het dus


INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

“Door te zorgen voor diversiteit op de werkvloer en in het management heb je meer begrip voor de klant en kun je betere service leveren”

wel degelijk kan.” Ze vindt het daarnaast belangrijk dat het onderwerp diversiteit continu op de agenda staat. Daarom organiseerde zij bij Sodexo een diversiteitsworkshop voor het Executive team en wordt deze aanpak de komende tijd verder uitgerold. “We willen mensen bewust maken van manieren waarop oordelen over mensen, mannen én vrouwen, gevormd worden en waarmee zij soms door onbewust handelen het streven naar diversiteit in de weg staan.”

Excuses

Ofschoon Mirella Bouweriks zich met verve inzet om meer vrouwen aan de top te krijgen, vindt ze dat vrouwen nu vooral zelf aan zet zijn. “Er zijn ontzettend veel getalenteerde vrouwen en er zijn echt voldoende mogelijkheden. Maar als je naar de top wilt, zul je wel zelf die rol moeten pakken. En dat betekent ook dat je aan de slag moet onder dezelfde condities als mannen. Een werkweek van 24 uur – ongeveer het gemiddelde van de Nederlandse werkende vrouw – is niet genoeg voor een topfunctie. Wil je niet meer werken, dan moet je genoegen nemen met een plekje met een andere impact.” Van excuses dat vrouwen hun werk nu eenmaal moeten combineren met een gezin, wil Mirella niks weten. Met haar eveneens fulltime werkende partner heeft ze de zorg voor zes kinderen, waarvan ze er vier zelf op de wereld zette. “Ja, dat kan prima. Het is gewoon een kwestie

van organiseren”, constateert ze nuchter. “En, eerlijk is eerlijk, als ik ’s ochtends vroeg in mijn auto stap, denk ik natuurlijk wel eens aan andere vrouwen die zich op dat moment nog eens omdraaien in bed of rustig aan het ontbijt zitten. Maar dat idee ben ik drie minuten later al weer helemaal kwijt.”

Gedragscodes

Op de vraag of het leuk is aan de top, volgt een volmondig ‘ja’. “Het is heel bevredigend om constant te werken aan innovatie van organisaties, je persoonlijke ontwikkelingen om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving”, ervaart Mirella. Ze liep in haar carrière beslist wel eens tegen vooroordelen en tegenwerking aan. “Ik was daar nooit zo van onder de indruk. Gelukkig kom ik ook mannen tegen, zelfbewuste mannen, die de kracht van vrouwen aan de top als vanzelfsprekend ervaren. Als er drempels waren, heb ik daar bovendien altijd overheen kunnen stappen. Hoe? Niet door mezelf als man op te stellen. Zeker niet. Maar wel door met respect om te gaan met gedragscodes van mannen, die soms al eeuwen bestaan. En dus pas ik soms mijn manier van communiceren aan. Mannen – sommige ten minste – praten bijvoorbeeld graag over hun nieuwe auto of iPad. Nou, dan praat ik daar toch gewoon over mee? Dat is gewoon een kwestie van levellen met je gesprekspartner en daar is niks mis mee.”

45


46

INTERVIEW

Women’s Conference Business Magazine

Coach Maureen Does

hulp bij re-integratie en outplacement Maureen Does van NU-Coaching richt zich sinds de start van haar bedrijf in 2003 onder meer op loopbaancoaching en heeft zich gespecialiseerd in begeleiding bij re-integratie en outplacement. Geen toevallige keuze, want de coach maakte na een ziekte zelf ook een re-integratieproces door. “Die eigen ervaring komt mij nog regelmatig van pas”, vertelt ze. “De ‘maar-jij-hebt-makkelijk-praten’-reactie kan ik daarmee eenvoudig tegenspreken. En dat schept vaak meteen een band.” De eerste stap in een proces van re-integratie of outplacement is het accepteren van de nieuwe situatie. Maureen besteedt daar veel aandacht aan. “Je kunt pas aan je toekomst werken wanneer je niet meer steeds teruggrijpt op hoe het was en ook min of meer vrede hebt met de huidige omstandigheden.” Die eerste periode, maar ook adv Albrecht TWCE 20x13cm (1) FC:Opmaak 1 04-11-2011 16:35 de fases daarna, kenmerken zich door veel contact tussen coach

en cliënt. Gesprekken alleen zijn echter vaak onvoldoende om de toekomst weer aan te kunnen. Maureen: “Mensen moeten in zo’n situatie vaak ook anders leren omgaan met stress. Dat doe je onder meer door aandachttraining, gezond te eten en regelmatig te sporten. Daarnaast is een goede nachtrust en regelmatig pauzeren heel belangrijk. Ook bij deze aspecten kan ik als coach een rol spelen.” De vrouw achter NU-Coaching is van huis uit bedrijfskundige en organisatieadviseur en weet dus als geen ander hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. Ze vertelt dat zij vaak door werkgevers wordt ingeschakeld wanneer zij voor een zieke werknemer aan hun re-integratieverplichting willen voldoen. Soms kan het echter nuttig zijn haar er al in een eerder stadium bij te betrekken. “Bijvoorbeeld wanneer je signaleert dat een werknemer wel heel regelmatig een dagje verzuimt. Dat lijkt misschien onschuldig, maar het kan een signaal zijn dat er iets niet goed zit. Door dan tijdig hulp in te schakelen, kun je soms veel Pagina 1 voorkomen.” problemen

No Guts No Glory

Albrecht Design ontwikkelde logo, huisstijl, website, uitnodiging en programmaboek voor The Women's Conference Europe. Met liefde en plezier, www.AlbrechtDesign.nl


adv teamcare 20x27 FC (5):Opmaak 1

08-11-2011

14:29

adv eR-Bee 20x27 FC (1):Opmaak 1

Pagina 1

Onze inclusive leadership programma’s richten zich op leiderschapsontwikkeling van management en directie. Vanuit de overtuiging dat de echte verandering moet komen van binnenuit zorgen wij met onze programma’s voor het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht door beïnvloeding van gedrag. Door persoonlijk te ervaren dat een ieder verantwoordelijk is voor een deel van het geheel, is men in staat om het roer drastisch om te gooien.

07-11-2011

TOT U W DIENST - Winkelsurveillance

Inclusive Leadership Program. Creating a sustainable future with sustainable leaders.

- Evenementenbeveiliging - Beveiliging- en receptiediensten - Objectbewaking - Mobiele surveillance - Keyholdingservice (afhandeling van alarmmeldingen) - Horecabeveiliging - VIP beveiliging - Beveiligingsadviezen - Preventietrainingen - Bodediensten

PROGRAMMA •

Cross Cultural Awareness Game

Introductie Inclusive Leadership

Waarnemen versus Interpreteren

Veilig klimaat creëren

Culturele verschillen in denkpatronen en denkkaders

Authenticiteit in Leiderschap

Poly-Cure Poly-Cure Research & Consultancy is de samenwerkingspartner voor de ontwikkeling en uitvoering van deze trainingen.

Team Care Arnhem (026) 37 245 50 Team Care Den Haag (070) 31 800 80 info@teamcare.nl www.teamcare.nl

Postbus 85187 3009 MD Rotterdam T 010 - 286 73 16 E info@erbeebeveiliging.nl I www.erbeebeveiliging.nl

17:45

Pagina 1


De nieuwe Jaguar XF

EEn onwEErstaanbarE propositiE De stijlleider van dit moment weet luxe en efficiency op krachtige wijze te combineren. De Jaguar XF met nieuwe krachtige 2.2 liter dieselmotor is goed voor 190 pk en een koppel van 450 Nm. Dankzij onder andere een 8-traps automaat en een brandstofbesparend Intelligent Stop/Start systeem is de nieuwe viercilinder de zuinigste Jaguar ooit, uitgerust met een B-label. En dat vanaf € 56.600. Met het Luxury Pack (€ 3.390) kijgt u lederen bekleding, een 30GB harde schijf voor al uw muziek, een navigatiesysteem en bluetooth connectie. Voor nog geen € 60.000 kiest u hiermee voor een stijlvolle en onweerstaanbare zakelijke propositie. » Leaseprijs jaguar XF 2.2D vanaF € 798,op basis van FinanciaL Lease www.Jaguar.nl

Jaguar XF 2.2D v.a. € 56.600,– incl. btw en BPM, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Financial Lease v.a. € 798,– p.m., looptijd 60 maanden, consumentenprijs excl. btw. Slottermijn: 25% van de consumentenprijs excl. btw. Full Operational Lease v.a. € 1.099,– p.m., excl. btw en brandstof, 48 maanden, 20.000 km p.j. Bron: Jaguar Financial ServiceS. WiJzigingen voorBehouden. KiJK voor meer inFormatie op WWW.Jaguar.nl/leaSevoorWaarden gem. verBruiK: 5,4 – 12,5 l/100 Km. gem. co2-uitStoot 149-292 g/Km. 3 Jaar FaBrieKSgarantie zonder KilometerBeperKing.

2011_11_1-Lease-XF-200*270.indd 1

01-11-11 11:59

Women’s Conference Business Magazine  
Women’s Conference Business Magazine  

Women’s Conference Business Magazine