Page 1

M A GA Z I N E T E R B E V O R D E R I N G VA N H E T O N D E R N E M E R S K L I M A AT I N W E S T L A N D

NUMMER 2 - JUNI 2018

MKB Westland presenteert nieuwe beleidsmanager Roel Batelaan

‘Klankbord voor Westlandse ondernemers’ Retail Event Westland 2018 weer een groot succes

M K BW EST L A N D.N L


De beste bescherming voor uw ogen en een heerlijk rustig en aangenaam beeld onder alle (weers) omstandigheden!

LINNEWEEVER Herenstraat 15 | 2291 BB Wateringen www.linneweever.nl | info@linneweever.nl T 0174 293140


ISDN STOPT! WAT NU?

Stap eenvoudig over op Hosted Telefonie Traditionele telefonie zoals we dat kennen houdt op te bestaan. Dat biedt kansen voor uw organisatie om over te stappen op Hosted Telefonie. Met Telfort Hosted Telefonie belt u via internet en bent u altijd bereikbaar, waar en wanneer u wilt. Flexibel, betrouwbaar ĂŠn voordelig. Kijk op www.vtmgroep.nl/isdn-stopt

VTM Honderdland 190, Maasdijk 0174 52 73 20 www.vtmgroep.nl

Professionals in ICT en Telecom


Inhoud

5 6 8 10 13 15 16 19 21

Voorwoord Roel Batelaan nieuwe beleidsmanager MKB Westland Convenant Rabobank Westland en Ondernemersklankbord vernieuwd Nieuwe MKB-leden Even voorstellen: Erik Koeze De Tuinderij in De Lier Tweede Retail Event Westland 2018 groot succes! Summit Health & Business Westland Adviesgroep

4

22 25 26 30 32 34 37 38 40 41

DO Accountants & Belasti ngadviseurs B over AVG Over MKB Westland 20 jaar GJ Personeelsdiensten BIZ Naaldwijk Winkelrijk en De Tuinen Varend Corso Westland Taurus Advocaten Uit de regio MKB Westland presenteert beleidsvisie Linneweever Uit de regio

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Colofon Uitgever MKB Westland info@mkbwestland.nl Projectteam MKB Westland Henk Salome Shirley Schelkers Aan dit nummer werkten mee Roel Batelaan, Rabobank Westland, Interglass, MKR Uitzendbureau, Regista, Water Zacht, Erik Koeze, De Tuinderij, Summith Health & Business, Westland Adviesgroep, BDO Accountants & Belastingadviseurs, GJ Personeelsdiensten, Chris Petri, Varend Corso, Taurus Advocaten, Linneweever. Redactie Uitgeverij West Media Anita Schregardus Fred Louter Fotografie Rolf van Koppen SD Communicatie Advertentieverkoop Uitgeverij West Media Bianca de Koning 06 4606 09 67 (0174) 62 42 12 bdekoning@uitgeverijwestmedia.nl Redactieadres Suggesties, tips, persberichten info@mkbwestland.nl Ontwerp, coördinatie en opmaak SD Communicatie Shirley Schelkers Shirley@sdcommunicatie.nl 0651108723 Druk West Media Copyright (2018) Deze uitgave is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Voor eventuele wijzigingen druk-/zetfouten of afgelastingen in de geplaatste informatie is de uitgever niet verantwoordelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. mkbwestland.nl

STREAMER NR 2 JUNI 2018

MKB (in) Westland lééft! Wat kan er in een paar maanden toch veel gebeuren als er eensgezind en met bevlogenheid wordt gewerkt aan een nog beter ondernemersklimaat in Westland! Wat dan allemaal? Laat ik eens beginnen met de overhandiging eind mei van het visiedocument ‘Vitale Kernen, inclusief recreatie & toerisme’ aan wethouder Karin Zwinkels. Zij toonde zich zeer verheugd over de manier waarop MKB Westland tezamen met de detailhandel en horeca in Westland was gekomen tot een inhoudelijke en gedetailleerde beleidsvisie voor onze centra in de komende jaren. Zie het document maar als een kompas voor onszélf, maar met name ook voor de politiek. Uiteraard aandacht hiervoor in dit nummer. Meldde ik u in de vorige editie van Streamer al dat we hoopten in juni onze nieuwe beleidsmanager aan u te mogen presenteren, een paar maanden later is dit inderdaad het geval is. We zijn verheugd met de komst van oer-Westlander Roel Batelaan. Hij stelt zich in deze Streamer uitgebreid persoonlijk aan u voor. Met veel genoegen kijken we ook terug op het zeer succesvolle tweede Retail Event Westland, dat op 11 juni in ’s Gravenzande plaatsvond. Inspirerende sprekers en bevlogen ondernemers kwamen in een gezellige en informele ambiance aan het woord. Een ander spraak- en smaakma-

kend event was (is) Haringpraet op 28 juni. De derde editie vond plaats in Restaurant Unicum Elzenhagen en een van de hoogtepunten was natuurlijk weer de veilig van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, aangeboden door Vis & Traiteur Jeroen Vijverberg. De opbrengst ging dit keer naar Hospice Beukenrode, dus dat is zeker goed besteed. In deze Streamer vertellen de advocaten van Taurus Advocaten over de dynamische ontwikkelingen in het arbeidsrecht, we spraken met MKB Westland-bestuurslid Erik Koeze én we brachten onder meer bezoekjes aan Summit Health, BDO, Linneweever en het jubilerende GJ Personeelsdiensten. Kortom, genoeg leuke, interessante en ook functionele informatie, waar u als MKB’er uw voordeel mee kan doen. Ik wens u een fijne vakantie toe en zie u graag– in welke hoedanigheid dan ook – na de zomer gezond en met nieuw elan weer terug! Namens MKB Westland, Henk Salome

5


Roel Batelaan:

‘Ik dacht meteen: dit ben ik!’ 6

STREAMER NR 2 JUNI 2018


MKB Westland presenteert nieuwe beleidsmanager Toen Roel Batelaan een paar maanden geleden het vacatureprofiel van de nieuwe beleidsmanager MKB Westland zag, bekroop hem meteen een goed gevoel. ‘Dit…’, zo was de gedachte bij de Maasdijker, ‘ben ík!’. Korte tijd later was alles in kannen en kruiken. Batelaan gaat per 1 september voor 15-20 uur per week aan de slag voor en met ondernemers in Westland.

“E

en mooie stap, die voor mijn gevoel op het goede moment komt”, zegt de 35-jarige, in Monster geboren Batelaan. “Ik ben nu bijna vijf jaar werkzaam geweest bij GJ Personeelsdiensten, heb daar heel veel geleerd op diverse vlakken, ervaring opgedaan én – heel belangrijk in deze nieuwe functie – contacten opgedaan. Dat is natuurlijk een pre in deze nieuwe functie. Als het gaat om mijn Westlandse netwerk ken ik overigens ook heel veel mensen door mijn vroegere taak als gemeenteraadslid en andere vrijwilligerswerkzaamheden in de afgelopen jaren, zoals binnen de reddingsbrigade, rechtswinkel, de huurdersvereniging, buurtpreventie en andere losse activiteiten.”

BELEIDSMANAGER Batelaan wordt net als centramanager Marjan Naaktgeboren van MKB Westland een van de twee betaalde freelance krachten binnen MKB Westland. Batelaan: “Het frappante is dat Marjan en ik elkaar in het verleden ook in andere hoedanigheid hebben ontmoet; ik als vrijwilliger bij de wielerronde van Monster, Marjan was destijds de Rabobank Rondemiss. Het is leuk om elkaar nu weer tegen te komen en samen te kunnen gaan werken aan het verder verbeteren van het Westlandse ondernemersklimaat. Marjan is met name gefocust op de dorpskernen, ik zal mij als beleids-

STREAMER NR 2 JUNI 2018

manager met name ook bezighouden met het MKB op bijvoorbeeld de Westlandse bedrijventerreinen.”

TAKENPAKKET De aanstelling van een beleidsmanager binnen MKB Westland was, zoals in de vorige editie van Streamer door voorzitter Henk Salome in zijn voorwoord als gemeld, een wens binnen de organisatie MKB Westland. Er kan nu nog beter worden ingespeeld op de diversiteit van onderwerpen die spelen in ondernemend Westland. Veel van die zaken kunnen nu worden opgepakt door Batelaan, die derhalve een uitgebreid takenpakket heeft meegekregen.

‘De doelstelling is uiteindelijk om MKB Westland en haar leden nóg beter op de kaart te zetten’ Batelaan: “Ik zal zowel telefonisch als persoonlijk interne contacten met bestuur en leden gaan onderhouden. Maar ook met externe publieksgroepen als de gemeente, LTO, VNO/NCW en dergelijke. Ook zal ik beleidsstukken gaan schrijven, het ledenbestand onderhouden én uitbreiden, belangen behartigen et cetera. Kortom, het is

een uitdagende, afwisselende functie, waarbij ik heel veel contacten met mensen van allerlei niveaus zal onderhouden. Dat is iets wat mij ontzettend aanspreekt en ook wel ligt, denk ik. De doelstelling is uiteindelijk om MKB Westland en haar leden nóg beter op de kaart te zetten.”

VOLTREFFER Door al zijn activiteiten in Westland zullen er maar weinig mensen zijn bij wie er géén belletje gaat rinkelen als ze de naam Roel Batelaan horen. Het lijkt er dus op dat MKB Westland met de oer-Westlander een voltreffer heeft binnengehaald. “Dat zal de komende periode moeten blijken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Vanaf september zal ik aan de slag gaan. Het is een nieuwe functie binnen MKB Westland, dus het zal straks wellicht ook een stukje pionieren worden. Belangrijkste is dat ondernemers in Westland weten dat ze te allen tijde een klankbord hebben en een team van betaalde krachten en vrijwilligers – het bestuur – dat hun belangen kan vertegenwoordigen en hen kan bijstaan. Alle reden dus voor niet-leden om ook lid te worden van MKB Westland. Meteen een stukje acquisitie? Ja, ha ha, dat staat immers ook in de functieomschrijving. Laat ik er dan maar meteen mee beginnen, nietwaar?” roel@mkbwestland.nl

7


Kirsten van Harten en Peter Weber

Convenant Rabobank Westland en Ondernemersklankbord vernieuwd Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Eigen bedrijf starten? Stichting Ondernemersklankbord geeft graag onafhankelijk en vertrouwelijk advies. Voor Rabobank reden genoeg om dit initiatief al 35 jaar te ondersteunen.

O

ndernemersklankbord (OKB) is een non-profit organisatie; de adviseurs krijgen alleen een onkostenvergoeding. Adviseurs van OKB worden ondersteund door

8

de landelijke stichting die is gevestigd in de Malietoren in Den Haag. Peter Weber is een van de adviseurs en ruim vijftien jaar betrokken bij OKB. “De adviseurs van zijn oud-onderne-

mers met veel kennis van zaken en jarenlange ervaring”, begint Peter Weber, een van de bijna 300 adviseurs van OKB. “Naast adviseur ben ik plaatsvervangend regiovoorzitter van het team Haaglanden. Haaglanden is met circa twintig adviseurs een van de negentien teams verdeeld over Nederland. De adviseurs zijn gepensioneerde ondernemers en specialisten in veel verschillende vakgebieden, waaronder juristen, fiscalisten, IT-ers, communicatiedeskundigen enzo-

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Kom eens klankborden! Wilt u weten wat Ondernemersklankbord voor u als ondernemer kan betekenen? Schroom niet om eens vrijblijvend een afspraak te maken. Wat dacht u van nu! Via de website www.ondernemersklankbord.nl Of bel of mail Peter Weber 06 51817388 peter.weber@ondernemersklankbord.nl

waardevol en verwijst haar MKB-klanten in sommige gevallen graag door naar OKB. In een dergelijk geval betalen wij de donatie. Een afspraak die wij een aantal jaar geleden in een convenant met OKB regio Haaglanden hebben vastgelegd en onlangs weer hebben vernieuwd. Hierdoor kunnen wij de lokale ondernemers extra support geven.”

VOOR ALLE MKB-BEDRIJVEN voort. Driekwart van hen heeft een eigen bedrijf gehad. Zelf ben ik in het verleden directeur Bedrijven van Rabobank Naaldwijk geweest.”

KLANKBORDTRAJECT De adviseurs staan ondernemers vrijwillig bij in een klankbordtraject. Peter Weber: “Ondernemers kunnen bij ons terecht om te klankborden en te sparren over hun eigen onderneming. Dat zijn trajecten van een half jaar. In dat half jaar spreken wij elkaar soms drie of vier keer. Maar er zijn ook ondernemers waarmee wij tientallen gesprekken hebben. Na een half jaar bestaat de mogelijkheid het traject met een half jaar te verlengen. Voor de duidelijkheid: wij zijn geen commerciële organisatie en hebben ook geen eigen belang in het traject. Sterker, wij verwijzen ondernemers als dat nodig is graag door naar commerciële adviesbureaus die hen verder kunnen helpen. Wij maken geen rapporten maar bieden een extra spiegel en geven een second opinion.”

ONPARTIJDIG KLANKBORD OKB wordt onder andere gesponsord door MKB Nederland, VNO-NCW, het Ministerie van Economische Zaken en Rabobank Nederland. Manager MKB van Rabobank Westland Kirsten van Harten licht toe waarom. “OKB is oorspronkelijk opgericht voor het

STREAMER NR 2 JUNI 2018

geven van onafhankelijk financieel advies. Vaak voor ondernemers die in slecht weer terecht waren gekomen. Als bank word je in dat geval soms gezien als boeman. Vanuit ons relatieonderhoud voeren wij graag een strategisch gesprek met de ondernemer. Daarbij kijken wij niet alleen terug maar staan ook stil bij marktontwikkelingen en bedreigingen. Wij dagen de ondernemer uit om zich te blijven ontwikkelen en mee te gaan met zijn tijd om vooruit te kunnen lopen op concurrentie. In de praktijk blijkt dat een onpartijdig klankbord kan helpen om de echte problemen boven tafel te krijgen. Voor ondernemers is de drempel dan lager om te vertellen waar zij tegenaan lopen. Uiteindelijk is ons beider doel de ondernemer verder te helpen door hen handvatten te geven voor een succesvolle onderneming.”

Zowel Peter Weber als Kirsten van Harten zouden het positief vinden als er meer ondernemers een beroep doen op de diensten van het OKB. “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers die gebruik maken van OKB veel baat hebben bij het afleggen van het klankbordtraject. Zeker niet alleen voor financieel advies. Zeker niet alleen bij problemen. En zeker niet alleen voor de grotere MKB-bedrijven. Elk goed voorbereid bedrijf heeft een stapje voor. OKB helpt daar graag bij!”

VERNIEUWD CONVENANT Ondernemers die gebruik maken van de expertise van OKB doneren een bijdrage van 150 euro voor het traject van een half jaar; ongeacht het aantal gesprekken en de hoeveelheid adviseurs die in het traject betrokken zijn. Voor de meeste ondernemers zijn de kosten volgens Kirsten van Harten geen drempel om gebruik te maken van OKB. ““Rabobank Westland vindt het onafhankelijk en vertrouwelijk advies van OKB

Rabobank Westland Kirsten van Harten Manager MKB Kirsten.van.Harten@rabobank.nl 06-12307936 Team MKB: MKB.Westland@rabobank.nl Team MKB: 0174-215 000

9


Nieuwe MKB-leden Nick van Veldhuizen van Interglass perfect eindresultaat staan daarbij voorop. “Voor ieder interieur is er een geschikte glastoepassing”, vertelt Nick van Veldhuizen. “De mogelijkheden van onze kwalitatief hoogwaardige glastoepassingen zijn eindeloos en bovendien verrassend betaalbaar.”

Interglass realiseert glastoepassingen voor interieurs, bedrijven en utiliteitsbouw. Persoonlijk contact en een

Of het nu gaat om het vervangen van een raam, het plaatsen van een glazen wand of het realiseren van een complete trap of serre; Interglass gaat met de grootst mogelijke zorg te werk. Nick: “We laten mensen graag kennis maken met de mogelijkheden en toepasbaarheid van glas. We denken met de klant mee om tot unieke

oplossingen te komen en leveren perfect maatwerk. Door onze jarenlange ervaring en ons vakmanschap bent u bij Interglass aan het juiste adres voor uw glastoepassingen! Interglass is te vinden aan de Monsterseweg 117 in ’s-Gravenzande. Bel naar 0174-444424, mail naar info@interglass.nl of bezoek www.interglass.nl.

Rachelle Dankers van MKR Uitzendbureau “Wij bemiddelen uitzendkrachten in diverse branches en sectoren zoals de bouw, productie, logistiek, techniek, tuinbouw en office-personeel”, vertelt Rachelle Dankers. “Door onze gedrevenheid, persoonlijke aandacht, ruime ervaring en lokale netwerk kunnen wij succesvol mensen verbinden aan mooie bedrijven. Door persoonlijk aandacht en de DNA van uw organisatie te achterhalen maken wij de perfecte match!”

MKR Uitzendbureau verzorgt payroll, uitzenden, outsourcing en werving en selectie. Het bedrijf is ongeveer een jaar geleden gestart.

10

betrokkenheid door onze transparante heldere afspraken”, gaat ze verder. “We hopen op een prachtige samenwerking samen met andere MKB-leden.” Zie voor meer informatie www.mkruitzendbureau.nl, mail naar info@mkruitzendbureau.nl of bel met 06-55881631. MKR Uitzendbureau is te vinden aan De Derde Hoeve 38 in Maasdijk.

Rachelle Dankers hoopt via MKB Westland diverse bedrijven te ontlasten en te versterken op het gebied van personeel en juridische vraagstukken. “Wij staan garant voor kwaliteit, duidelijkheid en

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Michel Duijvesteijn van Regista Regista helpt ondernemers met het scherpstellen van de commerciële visie en het vertalen ervan naar concrete doelen en acties. Het bedrijf is eind 2017 opgericht door Michel Duijvesteijn. “Als rasondernemer weet ik als geen ander hoe moeilijk het is om tijd en focus te creëren om de business te overzien en doelgericht te ondernemen in een veranderende markt. Daarom ben ik Regista begonnen. Na een klein half jaar ben ik in meerdere branches actief. Mijn frisse ondernemersblik wordt als zeer prettig ervaren.”

“Voor MKB-leden kan Regista met een kritische bril naar het bedrijf kijken”, gaat Michel verder. “Waar liggen groeikansen, hoe onderscheidend en toekomstproof is uw verdienmodel, en hoe krijgt u de klanten die bij u passen? Mijn stijl is persoonlijk en praktisch; geen dikke rapporten met analyses maar conclusies en actieplannen op maximaal twee A4-tjes.” Zie voor meer informatie en actuele blogs: www.regista.org.

Martin van Wingerden van Water Zacht

Water Zacht is een bedrijf dat waterontharders en waterzuiveringssystemen plaatst voor particulieren en zijn gespecialiseerd in het ontkalken

STREAMER NR 2 JUNI 2018

en zuiveren van kraanwater. Wat o.a. inhoud een kalkvrije badkamer en geen spa blauw flessen meer in huis. “Na 12,5 jaar mijn eigen loodgietersbedrijf te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging”, vertelt Martin van Wingerden. “Water Zacht is een jong en gemotiveerd Westlands bedrijf. Met ons concept willen we de klant zoveel mogelijk ontzorgen en laten genieten van kraanwater. Ons motto is: Een nieuwe belevenis van uw water thuis.” “MKB Westland is de grootste netwerpgroep van het Westland en lidmaatschap is voor mij een uitgelezen kans om mijn bedrijf meer bekendheid te

geven. We hebben namelijk ook een uitgebreid programma voor de waterbehandeling van bedrijven en horeca.” Meer weten? Zie www.waterzacht.nl of bel naar 0174-240052. Mailen kan naar info@waterzacht.nl. Martin komt graag langs voor een persoonlijk advies.

11


Inleven. Realiseren. Beleven.

Van Mierlo

ontwikkelt, bouwt, renoveert en denkt mee!

Inleven in de wensen van de klant, pro-actief meedenken en hierop inspelen. Van Mierlo realiseert vastgoed waarin de gebruiker zich thuis voelt. Wij maken van een huis een thuis en van een bedrijfspand een dynamische werkomgeving.

www.vmierlo.nl

BOUW & ONTWIKKELING


Even voorstellen Erik Koeze Ik ben al zo’n tien jaar actief als algemeen bestuurslid van MKB Westland. Iets specifieker houd ik mij binnen het bestuur met name bezig met de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) en het Westlandse bedrijvenoverleg (WBO). Ook vervul ik met tussenpozen al veertien jaar de rol van voorzitter ad-interim van BIZ Wateringen. Ik zie MKB Westland als de spil tussen gemeente en ondernemers. Organisaties als MKB Westland worden door toenemende regelgeving steeds belangrijker voor bedrijven in het MKB. Ik schat dat veel ondernemers inmiddels 80% van hun tijd gedwongen besteden aan administratieve handelingen die nodig zijn om het bedrijf te kunnen laten voldoen aan alle gestelde eisen. Dan blijft er uiteraard slechts 20% over waarin het geld verdiend kan worden. Die verhouding ligt wat mij betreft scheef, best zorgwekkend. Deze ontwikkelingen zie je overigens ook binnen de branche waarin Koeze al circa 50 jaar actief is. Onder onze holding vallen twee bedrijven: Koeze Makelaars & Taxateurs B.V. en Koeze Vastgoedmanagement BV. We hebben filialen in Den Haag en Maassluis en bedienen hiermee zowel zakelijke als particuliere relaties in de regio’s Haaglanden, Westland en Waterweg. Ik leid de bedrijven samen met mijn vrouw Brenda. Sinds 2017 bezit ik alle aandelen. Helaas lag daar een tragische gebeurtenis aan ten grondslag. In 2014 overleed mijn broer plotseling Kerst, die naast mijn zakelijke compagnon ook iemand was met wie ik onze grote gezamenlijke hobby uitoefende: het opknappen van klassieke Volvo’s. Dat begon onschuldig, maar op een bepaald moment hadden we er wel 50! We namen ook samen deel aan allerlei rally’s in Europa. Kerst als bestuurder en ik als navigator. We vormden een goed team, hebben zelfs een keer de Tulpentour gewonnen! Na zijn overlijden is die hobby enigszins naar de achtergrond verdwenen. De tijd ontbreekt ervoor en je mist je maatje; ik rijd nu hooguit nog een paar rally’s per jaar. De dood van mijn broer betekende ook dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf volledig op mijn schouders terecht kwam. Dat heeft me wel veranderd. Mijn broer was in ons

STREAMER NR 2 JUNI 2018

bedrijf altijd de assertievere, ik was iets rustiger en behoudender. We vulden elkaar daardoor prima aan. Sinds ik er alleen voor sta, merk ik dat ik zelf ook assertiever ben geworden en dat is goed. Gelukkig heeft mijn vader ook kunnen zien dat we goed samenwerkten, dat had hij vooraf nooit verwacht. Hij dacht dat we elkaar binnen de kortste keren in de haren zouden vliegen, maar we bleken uiteindelijk heel complementair. In de makelaardij zie je dat juridische aspecten steeds zwaarder beginnen te wegen. Er wordt vandaag de dag ontzettend veel deskundigheid gevraagd van een makelaar. Taxaties en verkoop/verhuur, zowel bedrijfsmatig als particulier, worden steeds meer aparte disciplines. Een taxatie, zowel wonen als bedrijfsmatig, moet tegenwoordig zó goed worden onderbouwd, dat is een zeer specifieke dienstverlening geworden. De kans bestaat dat zeker het aantal taxerende makelaars in de nabije toekomst zal dalen. Met Koeze gaan we uiteraard gewoon door, makelaardij is en blijft immers een mooi vak.

13


RECREATIEVE FEESTLOCATIE – HILARISCHE ACTIVITEITEN Dé locatie voor uw:

personeelsuitje, familiedag, jubileum, verjaardag of vrijgezellenfeest

Je Kan De Pot Op

Big Daddy Tour

Plankgas door de Kas

...en nog veel meer!

Van Wijklaan 2, 2678 NJ De Lier • Tel. 015 - 380 15 80 • www.detuinderij.nl

De lunchroom in het Tramhuisje is af te huren voor: • • •

Bedrijfsfeestjes Bijeenkomsten/presentaties Workshops

• • •

Lunchbijeenkomsten Private dining Netwerkborrels

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@tramhuisje.nl Telefoon 0174 - 764 822

Verspycklaan 1, Naaldwijk, tel 0174 - 764 822, www.tramhuisje.nl


De Tuinderij in De Lier: Unieke en hilarische uitjes voor organisaties en particulieren PLANKGAS DOOR DE KAS Plankgas door de Kas is een unieke activiteit op scootmobielen. De groep wordt in tweeën gesplitst en men rijdt op een indoorparcours een race in estafettevorm. De parcoursen liggen parallel aan elkaar, dus ieder team rijdt afzonderlijk zijn eigen race.

BIG DADDY KICKBIKE STEP

B

ent u op zoek naar het leukste bedrijfsuitje van Westland? Zoek niet verder! Aan de rand van Westland, grenzend aan de gemeente Midden Delfland, vindt u De Tuinderij. Deze recreatieve feestlocatie bevindt zich in een oase van rust, op een fantastische plek midden in de polder aan het water. Waarom u en uw medewerkers zeker eens naar De Tuinderij moeten komen?

DE TUINDERIJ Vernieuwing is de kracht van De Tuinderij. Naast de bekende Solexen bieden we nog veel meer. Nieuw zijn elektrisch aangedreven ‘Big Daddy’-steppen en de ‘WC-Pot-Race’. Het betekent echt lachen, gieren en brullen tijdens de activiteiten, met aansluitend een heerlijk hapje eten tijdens een gezellige barbecue of een smaakvol buffet.

MKB WESTLAND

WC-POT-RACE

De Tuinderij is geschikt voor bedrijfsuitjes van allerlei bedrijven, dus zeker ook voor de ondernemingen binnen MKB Westland. We bieden ludieke binnen- én buitenactiviteiten aan, zoals Big Daddy Tours, Solex Tours, VW Kever Tour én rondvaarten. Met een uitje in De Tuinderij bezorgt u uw medewerkers niet alleen een onvergetelijke ervaring, maar bevordert u ook de saamhorigheid en teamgeest binnen uw organisatie!

Op een gemotoriseerde WC-Pot racet u in een echte Westlandse kas in teamverband over een parcours. Er worden verschillende heats gereden, waarbij de groep wordt onderverdeeld in kleinere teams. Iedere WC-coureur gaat, gehuld in een (eigen kleur) badjas, op de WC-Pot naast zijn/haar ‘paaltje’ staan. Om deze palen moet men gedurende de race zoveel mogelijk WC-rollen verzamelen.

STREAMER NR 2 JUNI 2018

Deze stoere steppen zijn niet alleen bijzonder omdat zij zo robuust ogen, maar vooral omdat ze geheel elektrisch worden aangedreven. Echt ‘steppen’ is dus niet nodig. De topsnelheid van de step is 30 km/h en de actieradius is 40 km (!). Van MKB-bedrijven tot multinationals Onze zakelijk relaties variëren van KPN, Rabobank, Unilever, Ballast Nedam, Schiphol, Ernst & Young en Phillips tot diverse MKB-ondernemingen. We bieden compleet verzorgde bedrijfsuittjes, zoals u en uw medewerkers deze nog niet eerder hebben mogen ervaren. Natuurlijk ontvangt De Tuinderij ook families en vriendengroepen.

Ga naar www.detuinderij.nl voor meer informatie.

15


Tweede Retail Event Westland 2018 groot succes!

16

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Maandag 11 juni vond in De Kiem in ’s-Gravenzande voor de tweede keer het Retail Event Westland plaats met als thema ‘Beleving’. Organisatoren gemeente Westland en MKB Westland hadden gezorgd voor een zeer gevarieerd programma, dat door de kleine 200 aanwezigen, waaronder uiteraard veel detaillisten en horecaondernemers, na afloop zéér gewaardeerd werd.

Z

o waren er presentaties van diverse topondernemers en interviews met lokale betrokkenen, die door dagvoorzitter Jan van Setten op professionele, maar soms ook hilarische wijze aan elkaar werden gepraat. Als eerste spreker kondigde Van Setten Jorg Snoeck aan. De Belg is oprichter en zaakvoerder van RetailDetail, een succesvol retailplatform. Hij wordt gezien als een autoriteit als het gaat om het ontwikkelen van een retailvisie, die gebruik maakt van nieuwe trends in onze samenleving. Vervolgens was het de beurt aan MKB Westland centramanager Marjan Naaktgeboren. Zij is nu een jaar actief voor MKB Westland en mocht onlangs samen met voorzitter Henk Salome de beleidsvisie ‘Vitale Westlandse dorpskernen’ overhandigen aan wethouder Zwinkels. Een aantal punten uit de beleidsvisie zijn: vergroening van de kernen, kernwinkelgebied en leegstand én focus op retail. Ook succesvolle lokale ondernemers mochten hun zegje komen doen. In interviews met dagvoorzitter Van Setten vertelde onder meer Cees Voorberg over het geheim van het succes van Voorberg Schoenen, dat alweer geleid wordt door de vijfde generatie, terwijl de zesde generatie (zoon en podoloog Joost) staat te trappelen om ook actief te worden in de winkel. Een eigen podologieruimte wordt binnenkort geopend. Reinier Boers van restaurant Het Galjoen in ’s-Gravenzande vertelde dat hij

STREAMER NR 2 JUNI 2018

zijn droom om een restaurant in Westland te openen uit zag komen door gebruik te maken van crowdfunding. Binnen één duur was het kapitaal binnen en kon de verbouwing beginnen. Inmiddels is de zaak geopend. Tot slot vertelden moeder Marleen en dochter Louise van Dorp over het enorme succes van hun kledingwinkel Lovado in De Lier. Na een eerste winkel volgde recent de veel grotere tweede en werd de eerste niet gestopt, maar omgetoverd tot een winkel voor vrouwen met een maatje meer. De laatste presentatie kwam van Reynier van Bommel, CEO van Van Bommel Schoenen/Floris van Bommel. Zij hebben als bedrijf al een eeuwenlange reis achter de rug, die zoals in elke organisatie met hoogte- en dieptepunten gepaard ging. Het was fascinerend om te zien én horen hoe drie broers op zeer originele en eigen wijze een schoenenmerk hebben gebrand, zonder uiteraard concessies te doen aan de kwaliteit en uitstraling van het bekende schoenenmerk. De avond werd afgesloten met een bedankje van voorzitter Salome en een zeer inspirerend en bijna filosofisch slotakkoord van dagvoorzitter Jan van Setten, die nog maar weer eens de lachers op de hand kreeg. Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje en de gezamenlijke conclusie dat het tweede Retail Event Westland een groot succes was geworden!

17


Overal dichtbij Alfa Accountants en Adviseurs 088 2532450 Tiendweg 6 naaldwijk@alfa.nl 2671 SB Naaldwijk

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 900 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiĂŤle kennis ĂŠn specialistische branchekennis. Thuis in uw omgeving, dichtbij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.


Summit Health & Business

Uw complete arbobeleid in professionele handen op de privacy, de AVG. Het is voor bedrijven per 1 juli zelfs verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst die gecertificeerd is. Is dat niet het geval, dan zijn ze verplicht om op zeer korte termijn over te stappen. Uiteraard staan we met Summit Health & Business open voor ondernemers die nog op zoek zijn en de zekerheid willen hebben van een betrouwbare arbopartner die wél voldoet aan alle wettelijk voorgeschreven voorwaarden en daardoor automatisch ook betere kwaliteit levert.”

A

ls ondernemer wil je natuurlijk zo weinig mogelijk ziekteverzuim binnen je organisatie. Kwestie van geluk? Niet echt. Bedrijven kunnen zelf heel veel doen om werknemers duurzamer te laten functioneren in een gezonde werkomgeving. Theo Nass, Ellen Nass en Michèle van den Bijllaardt van Summit Health & Business in De Lier zijn eensgezind: als het om gezondheid gaat, zou preventief welzijnsbeleid veel meer het sleutelwoord moeten zijn. Natuurlijk voor particulieren, maar misschien nog wel meer voor bedrijven. “Tijdelijke of permanente uitval van personeel kost organisaties handenvol geld en kan het functioneren van een onderneming in het ergste geval zelfs bedreigen”, zegt Theo Nass. “Dat wil je niet. Bij Summit Health & Business vinden we dat er veel meer in het voortraject gedaan

STREAMER NR 2 JUNI 2018

ZEKERHEID kan worden. Kom op tijd in actie, al helemaal als er onverhoopt tóch ziekteverzuim ontstaat. Dan is het nóg belangrijker om aangesloten te zijn bij een arbo-organisatie die het klappen van de zweep kent. Met alle disciplines onder één dak noemen we de arbodienst van Summit Health & Business daarom ook wel een expertisecentrum voor gezond werken.”

Ellen Nass benadrukt daarnaast ook het belang van het SBCA-certificaat dat Summit Health & Business sinds een half jaar bezit: “In het SBCA staan alle voorwaarden waar een gecertificeerde arbodienst aan moet voldoen voordat zij een certificaat krijgt. Ook dit geeft bedrijven de zekerheid dat ze zijn aangesloten bij een organisatie die helemaal thuis is in alles wat er komt kijken bij de begeleiding van zowel gezonde als zieke werknemers.”

CERTIFICATEN ISO 9001 EN SBCA Dat Summit Health & Business daadwerkelijk een professioneel expertisecentrum is, bewijzen de op 1 januari van dit jaar behaalde certificaten ISO 9001 en SBCA. Michèle van den Bijllaardt. “ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit betekent dat al onze workflows en activiteiten wettelijk zijn geborgd en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waaronder de zojuist van kracht geworden wet

Summit Health & Business Veilingweg 16a 2678 LN De Lier 0174 540 387 www.summithealthbusiness.nl

19


100% ELEKTRISCH 100% FLEXIBEL

NISSAN e-NV200 VANAF € 29.390

(1)

• 4% bijtelling • 795 kg laadvermogen • 4,2 m3 laadruimte • Meer rijbereik 280 KM o.b.v. NEDC-CYCLUS(2) De Nissan e-NV200 is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke bedrijfswagen die u schoon en stil rijplezier levert. Met elektrisch rijden werkt u aan een groen imago en bespaart u fors op brandstofen onderhoudskosten. U heeft maar liefst 5 jaar garantie en slechts 4% bijtelling. Kom langs voor een proefrit en ervaar het mobiele kantoor!

(3)

‘s-Gravenzandseweg 14 Platinastraat 47 Grote Beerstraat 35 (zijstraat Zonweg)

Wateringen Zoetermeer Den Haag

Tel. (0174) 63 80 60 Tel. (079) 750 50 25 Tel. (070) 750 46 04

www.zeeuwenzeeuw.nl

www.nissanwinkel.nl

(1) Vanafprijs is excl. btw/bpm, kosten rijklaar maken. (2) Het rijbereik tot 378 km o.b.v. NEDC-cyclus is onder voorbehoud van de nitieve homologatie en wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals rijgedrag, de kwaliteit van de weg, de buitentemperatuur en gebruik van airconditioning/verwarming. (3) Fabrieksgarantie 5 jaar/100.000 km op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en perforatie als gevolg van corrosie. Afbeelding kan afwijken van standaard specificaties. Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

E-NV200

0 G/KM

0 L/100 KM (NEDC)

- Tijdens het rijden


Westland Adviesgroep in ‘s-Gravenzande

‘Warm bad’ vertaalt zich nu ook in locatie We zijn hier immers ooit gestart, zijn hier geworteld, spreken de taal en kennen de mentaliteit. De makelaar stelde de optie aan de Gasthuislaan aan ons voor en meteen waren we erg enthousiast. Hier kunnen we de komende jaren vooruit. Westland Adviesgroep is nu ook als het om de locatie gaat weer up-to-date, wat betreft onze dienstverlening waren we dat natuurlijk altijd al.”

ONDERSCHEIDEND

N

a vanaf 1974 gevestigd te zijn geweest in Poeldijk, verhuisde Westland Adviesgroep op 1 maart van dit jaar naar de Gasthuislaan in ’s-Gravenzande. Een bestaand pand werd gerenoveerd en opnieuw ingericht, volledig naar de wensen en identiteit van het Westlandse bedrijf in verzekeringen, risicomanagement en pensioenen.

ken, warm, authentiek, persoonlijk, modern. Volgens mij is dat uitstekend gelukt. Tijdens onze open dag op 20 april kregen we eigenlijk alleen maar positieve reacties. Het is niet alleen voor onze relaties figuurlijk een warm bad geworden, maar ook voor onze eigen medewerkers is het een grote stap voorwaarts gebleken.”

“Deze kantoorlocatie herbergt een combinatie van moderne, industriële en retro-invloeden”, zegt eigenaar Ton van Dijk tijdens een alleraardigste rondleiding door het bijzondere pand. “We wilden graag uitstralen wat we ook in ons werk willen zijn: betrok-

Van Dijk vervolgt: “We waren in Poeldijk echt uit ons jasje gegroeid. In vijf jaar tijd gingen we van 8 naar 23 medewerkers. Verhuizen was derhalve echt noodzakelijk geworden. Daarbij was het voor ons een absolute voorwaarde om in Westland te blijven.

UP-TO-DATE

STREAMER NR 2 JUNI 2018

Westland Adviesgroep is zoals gezegd een partner in verzekeringen, risicomanagement en pensioenen. Van Dijk: “Professionaliteit in combinatie met een zeer persoonlijke aanpak onderscheidt ons van andere intermediairs. We proberen uiteraard maatwerk te bieden. Daarbij werken onze medewerkers in klantenteams, zodat onze relaties altijd de beschikking hebben over dezelfde adviseur. Ook hebben we alles in eigen beheer, we maken dus geen gebruik van externe callcenters. Inderdaad, die manier van werken wordt inderdaad steeds zeldzamer. Maar wij houden er graag aan vast, het geeft ons de kans om onze ‘unique selling points’ ten volste te benutten.”

Westland Adviesgroep Gasthuislaan 10 2691 AE ’s-Gravenzande 0174 245 082 www.westlandadviesgroep.nl

21


BDO Accountants & Belastingadviseurs over AVG

‘Geen paniek, gebruik je gezond verstand’ Het zal geen enkele MKB’er ontgaan zijn: 25 mei trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Inmiddels zijn we een paar weken verder en zijn de eerste stofwolken na de introductie neergedaald. De bijna paniekachtige reacties van veel ondernemers hebben in de meeste gevallen plaatsgemaakt voor gezonde realiteitszin. Dat is althans de indruk van Sander Hertogh-Maas, accountant bij AVG-specialist BDO Accountants & Belastingadviseurs in Rijswijk.

“E

r was een paar weken geleden natuurlijk heel veel om te doen”, aldus Hertogh-Maas, die samen met collega’s van de afdelingen Advisory en Cybersecurity van BDO onderdeel uitmaakt van een van de Advisory AVG-teams binnen de landelijke opererende organisatie. “Sommige bedrijven belden mij een dag voor de invoering bijna panisch op omdat ze met de handen in het haar zaten. Ze hadden geen idee wat de AVG nu daadwerkelijk inhield en waar ze moesten beginnen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van deze nieuwe wet. Binnen een dag kan je dan niet veel betekenen, behalve communiceren dat paniek een slechte raadgever is en dat ze vooral hun gezonde verstand moeten gebruiken.”

22

FATSOENSNORMEN “Deze wet is bedoeld om op verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens”, legt Hertogh-Maas uit. “Stel de vraag: hoe zou ik zélf willen dat anderen met mijn gegevens om zouden gaan? Het is simpelweg een kwestie van fatsoensnormen. Maak ik misbruik van data? Gebruik ik de gegevens van interne en externe relaties voor andere doeleinden dan waarvoor ze daadwerkelijk verzameld en bedoeld zijn? Een integere organisatie kan dat zelf prima inschatten. Daar is overigens niets in veranderd. Het verschil met de vorige wet uit 2001, de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens), is nu dat bedrijven, maar ook overheidsorganisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen et cetera, dit op papier vast moeten leggen in onder

meer een zogeheten verwerkingsregister. Daarin staat een overzicht van geregistreerde persoonsgegevens, wat het doel ervan is en of het voldoet aan de rechtvaardigingsgrondslag. Dat laatste betekent: is er een rechtvaardige, logische reden om die gegevens in huis te hebben/houden? Ook dat kunnen

STREAMER NR 2 JUNI 2018


organisaties prima zelf bepalen. Zo’n verwerkingsregister hoeft heus niet tot in detail ingevuld te zijn, maar wie er bewust en zorgvuldig mee bezig is geweest, hoeft niet direct problemen te verwachten van de Autoriteit persoonsgegevens.”

PRIVACYVERKLARING EN VERWERKERSOVEREENKOMST Naast het verwerkingsregister ver-

praat je dus over klanten, maar ook over personeel. De verwerkersovereenkomst heeft te maken met derde partijen die eventueel gegevens van het bedrijf en de relaties verwerken. Als dat gebeurt, dient die partij een verwerkersovereenkomst op te sturen. Andersom kan het bedrijf ook zelf een dergelijke functie vervullen. Dat betekent dat de eigen organisatie een verwerkersovereenkomst opstelt met de klant.”

het onderwerp privacy en AVG aan te kaarten bij onze relaties, zeker omdat het binnen ons vakgebied vaak gevoelige informatie betreft. Aan de hand van de scan, maken we een rapport op. Wat is al goed geregeld, wat zijn nog aandachtspunten? Het is vervolgens aan de klant om hier ófwel zelf mee aan de slag te gaan, ófwel BDO in te schakelen om dit op te pakken. Natuurlijk verschilt het per bedrijf welke maatregelen nodig zijn. Je kan je voorstellen dat voor een iets kleinere MKB’er de lat lager ligt dan bij een multinational. Maar zelfs dan geldt: blijf bewust van wat je met persoonsgegevens doet, gebruik ze niet commercieel als dat niet nodig is. Inderdaad, commerciële nieuwsbrieven mogen nog steeds, maar stuur ze nu alleen nog naar relaties die hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Doe je dat wel, dan overtreed je weliswaar de wet, maar dan nog staat de Autoriteit Persoonsgegevens heus morgen niet op de stoep. Al is het maar omdat de prioriteiten zoals bekend vooralsnog bij andere doelgroepen liggen dan bij het MKB.”

Sander Hertogh-Maas

meldt de AVG ook dat organisaties een privacyverklaring en indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst dienen op te stellen. Hertogh-Maas “In de privacyverklaring staat vermeld wat het interne en externe beleid is als het gaat om de bescherming van privacy en daarmee de persoonsgegevens. Dan

STREAMER NR 2 JUNI 2018

PRIVACYSCAN Voor BDO betekende en betekent de AVG werk aan de winkel. Veel organisaties die benieuwd zijn naar de status van de AVG binnen hun bedrijf, trekken aan de bel. “Een van onze diensten is een privacyscan. Wij zijn als accountant verplicht om

BDO Accountants & Adviseurs Sander Hertogh-Maas Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk 070 338008 08 www.bdo.nl

23


Partner in HR PAYROLL UITZENDEN WERVING & SELECTIE HR-OPLOSSINGEN VERZUIMBEHEER SALARISADMINISTRATIE

Blijf doen waar u goed in bent en waarbij uw hart ligt: ondernemen! www.gjpd.nl


Over MKB Westland Lidmaatschap MKB Westland zet zich voor én met u in voor een goed ondernemersklimaat in Westland. Hoe sterker de vereniging, hoe beter wij uw belangen kunnen behartigen, en hoe beter het ondernemingsklimaat in onze regio wordt. Sluit u daarom vandaag nog aan bij MKB Westland. U kunt rekenen op: • Uitnodigingen voor gratis bijeenkomsten over ondernemersonderwerpen en regionale vraagstukken • Uitnodigingen voor zes jaarlijkse MKB Westland bijeenkomsten • Meet&Greet lunch nieuwe leden • Eigen magazine Streamer (4x per jaar) • Advies over ondernemersvraagstukken • Informatie over ondernemerszaken uit de regio via de digitale nieuwsbrief • Een gratis link van uw website op de bedrijvenpagina van www. mkbwestland.nl Lid worden? Door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden, wordt u lid van MKB Westland. De kosten bedragen € 250,- per bedrijf, per jaar. Aanmelden via www.mkbwestland.nl/aanmelden

Agenda 2018 19 september

Energiek Ontbijt

Oktober Lunch bestaande en nieuwe leden, datum en locatie volgen 22 november MKB Eindejaarbijeenkomst Locatie: Oude Kerk in Naaldwijk

Jaaroverzicht MKB Westland 2017 Een terugblik

Events

• 10x bestuursvergadering MKB Westland • 3x WBO overleg met VNO NCW en LTO Glaskracht en de wethouders • 3x Vooroverleg WBO • 4x Platform Mobiliteit door wethouder en partners • 3x EZ overleg met wethouder van economische zaken • 3x Marktcommissie • 4x Voorbereidingen Retail Event Westland • 4x Werkgroep Investeringsfonds • 1x Ontbijtbijeenkomst Bereikbaar Haaglanden • Gemeente Westland Fairtrade: MKB in studio bij WOS week van fairtrade • 4x Redactieoverleg Streamer (MKB Magazine) en uitbrengen magazine • 12x versturen digitale nieuwsbrief • Updaten website • Versturen diverse persberichten

Februari 13.02 Politiek event o.l.v. Jort Kelder Maart 29.03 Businesslunch Meet&Greet nieuwe leden bij BIJ5 Mei 18.05 Retail Event Westland Juni 29.06 HaringPraet bij Unicum Elzenhagen September 20.09 Energiek ontbijt met Charles Groenhuijsen Oktober 11.10 Meet&Greet lunch nieuwe leden 18.10 Lunchbijeenkomst Bedrijfsoverdracht met Raimund Kamp November 17.11 RPC Haaglanden Regionaal Platform Criminaliteit 17.11 Dag van de Ondernemer 23.11 Eindejaarsbijeenkomst MKB Westland Partners Ondernemersprijs

STREAMER NR 2 JUNI 2018

25


20 jaar GJ Personeelsdiensten

‘Dit jubileum is toch wel een enorme mijlpaal’ Twintig jaar geleden begon de toen 24-jarige Remmert Keizer op een zolderkamertje in Poeldijk onder de naam Green Job een uitzendbureau voor de Westlandse tuinbouwsector. Twee decennia later opereert het bedrijf alweer jaren onder de naam GJ Personeelsdiensten en is het met tal van diensten actief in grote delen van Nederland. Directeur Remmert Keizer over onder meer ondernemen in een conjunctuurgevoelige sector, verhuizen, een nieuwe huisstijl, sponsoring én natuurlijk politiek.

“E

en 20-jarig jubileum van een bedrijf in de uitzendbranche is bepaald geen vanzelfsprekendheid”, zegt Keizer, gezeten in zijn fraaie nieuwe kantoor aan de Grote Woerdlaan. “Dit is toch een aparte markt, met tal van gelukszoekers die het soms niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving. Vaak zie je bedrijven na een jaar of drie, vier dan ook afhaken. Dat wij inmiddels twintig jaar actief zijn, weliswaar met naast uitzenden en payrolling ook andere activiteiten, vervult me met

26

trots. Het toont aan dat we een professionele, risicospreidende organisatie zijn, die op tijd nieuwe mogelijkheden heeft gezien. Dat heeft ook zeker te maken met onze medewerkers. Zij brengen vaak de kennis om te innoveren en te onderscheiden. Daardoor zijn we altijd vrij geruisloos overeind gebleven en is dit jubileum een enorme mijlpaal.”

VERHUIZING In aanloop naar het 20-jarig jubileum vielen vorig jaar een hoop gebeur-

tenissen samen. Zo was er onder meer de op handen zijnde verhuizing van Monster naar Naaldwijk én de introductie van een nieuwe huisstijl. “De verhuizing was noodzakelijk geworden na de laatste economische crisis”, zegt Keizer. “We hebben de afgelopen jaren een aantal nieuwe medewerkers aan mogen nemen. De ruimte hiervoor ontbrak in Monster. We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe kantoorlocatie. Die vonden we in een bestaand pand aan de Grote Woerdlaan in Naaldwijk. Het

STREAMER NR 2 JUNI 2018


pand is verbouwd, in de wetenschap dat we circa zeven werkplekken over zouden houden. Maar door de groeiende economie en toenemende vraag naar onze diensten zijn die plekken inmiddels ook alweer ingevuld. De uitzendsector is nu eenmaal een sector die als eerste reageert op de conjuncturele situatie.”

HUISSTIJL Tegelijkertijd met de verhuizing

ontstond vorig jaar ook het idee om de al jarenlang bestaande huisstijl aan te passen. Wie het logo en de nieuwe communicatiemiddelen bekijkt, herkent zeker nog enkele elementen uit de vroegere huisstijl, maar meest in het oog springende is toch de opvallende oranje kleur die in de huisstijldragers is verwerkt. “Daar heb ik wel even aan moeten wennen”, erkent Keizer, “maar ik moet zeggen dat ik er nu heel tevreden over ben. Het is regio-overstijgend, nationaal oranje zou je kunnen zeggen. Verder vind ik de kleur erg verfrissend. Daardoor valt het logo ook goed op, bijvoorbeeld op ons briefpapier en wagenpark.”

POLITIEK De huisstijlverandering werd overigens gedeeltelijk in gegeven door de politieke werkzaamheden van Keizer, die zoals bij velen bekend al 21 jaar actief is als lijsttrekker van GemeenteBelang Westland. Keizer: “In 2017 waren er

STREAMER NR 2 JUNI 2018

landelijke verkiezingen. Arne Weverling had zijn campagne succesvol laten begeleiden door een communicatiebureau, met logo, slogan en dergelijke. Dat wilde ik voor GemeenteBelang Westland ook. De volgende stap was om dit bij hetzelfde bureau meteen ook maar bedrijfsmatig te doen. Mijn interesse in politiek? Ik vind politiek interessant, maar voel me ook verplicht om iets terug te doen voor de samenleving.”

SPONSORING Naast politiek actief zijn, is een andere sociaal maatschappelijke bijdrage sponsoring. Met zijn bedrijf GJ Personeelsdiensten is hij onder meer hoofdsponsor van de jeugdopleiding van FC ’s-Gravenzande en het damesvoetbalteam van KMD. “Maar we doen veel meer, steeds vaker ook projectmatig. Sponsoren doe je met je hart, daarom doen we ook veel aan stille sponsoring. We hoeven niet altijd de credits te krijgen voor onze bijdragen. Soms houd je het echter ook stil om te voorkomen dat mensen de sponsoringactiviteiten koppelen aan eigenbelangen, zoals het binnenhalen van stemmen voor je politieke partij. Dat klinkt bijna absurd, maar het is helaas wel de realiteit. Dan maar geen ruchtbaarheid aan de sponsoractiviteit, het is niet anders. Maar we blijven het uiteraard doen.”

ONTZORGEN

managers Karin Hagebeek en Ralph Vos uiteraard wél ruchtbaarheid aan wil geven, zijn alle personeelsdiensten die GJ inmiddels levert. “We zijn twintig jaar geleden dus begonnen met uitzenden en payrollen, iets waarmee we een enorme bekendheid om Westland mee hebben opgebouwd”, zeggen Vos en Hagebeek. “Inmiddels is GJ echter een fullservice personeelsdienstverlener, die bedrijven en overige organisaties als het om personeel gaat van A tot Z kan ontzorgen. Dan kan je denken aan verzuimbeheer, salarisadministratie, HRM-diensten, werving & selectie én urenregistraties. Ondanks dat heeft het bedrijf nog altijd een pure Westlandse mentaliteit, en dat is iets wat in grote delen van ons land enorm op prijs wordt gesteld, dat merken we telkens weer.”

GJ Personeelsdiensten Grote Woerdlaan 36D 2671 CL Naaldwijk 0174 281 981 www.gjpd.nl

Waar Keizer via zijn commercieel

27


‘s-Gravenzande

Kwintsheul

Zomer in ‘s-Gravenzande

Bloemetjes buiten gezet

De zomer staat voor de deur en traditioneel begint de zomervakantie met de feestweek in ’s-Gravenzande. Het heeft de gemoederen de afgelopen maanden flink beziggehouden, maar al langere tijd is de tendens binnen de organisatie van Feestweek ’s-Gravenzande om het feest een dorpser karakter te geven.

Het is u vast niet ontgaan maar eind mei is er een nieuwe supermarkt in Kwintsheul geopend. De winkeliers in Kwintsheul zijn blij met de komst van deze nieuwe winkel in het centrum. Hierdoor is het in het centrum van Kwintsheul direct levendiger geworden.

Dit jaar pakt de organisatie door. De tent op het Vaartplein en bij bar de Promenade blijft, maar het Marktplein wordt een groot gezellig muziekplein voor jong en oud. De terrassen behouden hun plaats en de dorpse gezelligheid staat voorop. De winkeliers pakken uit met zonnige zomeracties tijdens de braderie van 12 t/m 14 juli.

Er staan weer veel fietsen op het plein en ook de parkplaatsen worden weer enthousiast gebruikt. Maar Kwintsheul heeft veel meer te bieden dan alleen deze nieuwe supermarkt. Kwintsheul heeft bezoekers bewoners namelijk een mooi aanbod aan winkeliers te bieden waaronder een bakker, een fietsmaker, een kapper, diverse horeca en ook een bezinepomp.

Na de feestweek is het genieten van de vakantie met zon, zee en strand. Dat kan bij een van de 3 prachtige strandopgangen van ’s-Gravenzande: Slag Beukel, Slag Vlugtenburg of Slag Arendsduin. Zomertip: sluit een stranddag af met een hapje en een drankje op het prachtige, vernieuwde Marktplein i.p.v. filerijden op de Maasdijk. De ondernemers van BIZ ’s-Gravenzande wensen iedereen een fijne vakantie.

De winkeliers van Kwintsheul nodigen u dan ook van harte uit om eens een bezoek te brengen aan hun centrum! Ze hebben de bloemetjes alvast voor u buiten gezet!

Meer informatie: www.sgravenzande.website

28

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Honselersdijk Honselse Feestweek staat als een huis Honselersdijk bijt traditioneel het spits af als het gaat om de Westlandse Feestweken. Onder het mom van 'Startschot van de zomer' worden vanaf woensdag 27 juni t/m zondag 1 juli allerlei events georganiseerd. De (55e) wielerronde vormt de kern van de festiviteiten. Traditioneel is dit de eerste van de Westlandse criteriums. Aan de Honselse Feestweek wordt jaarrond gewerkt door een vaste kern van zo'n 20 vrijwilligers. Tijdens de festiviteiten ondersteund door 10-tallen 'parttimers'. Zonder vrijwilligers geen event. Maar ook zonder bedrijfsleven geen feestweek. Natuurlijk gaat het dan om sponsoring (financieel of in natura). Maar we zoeken ook steeds weer naar mogelijkheden voor ondernemers om hun activiteiten via de Feestweek zichtbaar te maken. Denk aan het Bike & Business-event, de braderie en de Reclamekaravaan. Met de 'VrijMiBo' en de Bedrijven 6-Kamp vergeten we hen ook niet als het gaat om (sportief) vertier! Waar doen we het met z'n allen voor? Voor de inwoners van Honselersdijk! Voor nadere informatie zie www.honselsefeestweek.nl

STREAMER NR 2 JUNI 2018

Wateringen Wateringen presenteert... 22 september 2018 Vorig jaar heeft Winkelcentrum Wateringen voor de eerste keer Wateringen Presenteert georganiseerd. Wat hadden we een geluk met het voortreffelijke weer! De voorbereidingen voor de komende editie zijn alweer in volle gang en ook hier is weer een heerlijk zonnetje voor u besteld. Wat kunt u allemaal verwachten? Wateringen presenteert staat in het kader van de Wateringse ondernemers die hun waar aan het publiek presenteren. Er is een podium waarop diverse (kinder)modeshows zijn van alle winkels in Wateringen, niet alleen kleding, maar ook (zonne) brillen en sieraden zullen de revue passeren. Daarnaast zijn er optredens van de lokale dansscholen en is er voor de inwendige mens genoeg te beleven. Lokale horecatoppers presenteren hun lekkerste hapjes en drankjes. Voor de kleintjes is er vertier in de vorm van een springkussen. Dus zet snel in je agenda, want dit wil je niet missen.

29


BIZ Naaldwijk Winkelrijk en De Tuinen

‘Klanten gevoel geven dat ze van harte welkom zijn’

Rob Luijendijk van Winkeliersvereniging De Tuinen en Chris Petri van BIZ Naaldwijk Winkelrijk zijn eensgezind: er heerst momenteel een positieve vibe in Naaldwijk als het gaat om winkelen in de zeer aantrekkelijke dorpskern. Maar het kan altijd nóg beter.

30

STREAMER NR 2 JUNI 2018


“N

aaldwijk heeft met het recent vernieuwde Havenplein en Wilhelminaplein natuurlijk veel aan uitstraling gewonnen”, zegt voorzitter Petri tevreden, samen met Luijendijk gezeten op een van de terrassen in het gezellige winkelhart van De Tuinen. “Het is nu écht gezellig, het heeft een mooie uitstraling gekregen én met de komst van Fratelli (al open) en Cubanita (binnenkort in het voormalige pand van d’ Ouwe Droog) is er ook horeca van een hoog niveau bijgekomen. Dat is allemaal belangrijk voor de uitstraling van Naaldwijk als winkelgebied. Daar zijn we uitermate content mee.”

parkeerruimte is wel heel belangrijk om het centrum van Naaldwijk goed bereikbaar te houden. We hopen ook in dit geval weer dat we samen met de gemeente dit plan ten uitvoering kunnen brengen.” Enige ‘zorg’ is er ook over de jaarlijkse feestweek, ook wel De Reünie genoemd. Al is daar volgens Petri inmiddels wel genoeg over gezegd: “Wij streven ernaar om mét elkaar een prachtige feestweek te organiseren, niet tégen elkaar. Net als onze burgemeester al heeft aangegeven, zijn wij ook van mening dat De Reünie een Westlands feestje moet zijn. We vertrouwen erop dat dat ook dit jaar zeker weer gaat lukken.”

JUBILEUM

Als het gaat om de (nabije) toekomst, dan refereren beide bestuurders graag aan enkele nieuwe plannen die op de rol staan: “Er komt nieuwe kerstverlichting voor binnen en buiten, zodat we rond de eindejaarsperiode veel uniforme gezelligheid creëren. Ook zijn we bezig met nieuwe terrassen in De Tuinen en een facelift van de parkeergarage. We gaan de komende jaren tevens streven naar een algehele groenere uitstraling. Dan kan je denken aan natuurlijke beplanting, maar ook aan de kleurkeuzes van bepaalde objecten. De Westlandse groene uitstraling mag best wat meer benadrukt worden. Ook staat de infrastructuur van audio voor zowel binnen als buiten hoog op de agenda. We hopen samen met de gemeente de komende periode met elkaar door te kunnen pakken. Inderdaad, De Tuinen en het omringende winkelgebied staan er inmiddels prima op, maar het kan altijd beter. We moeten gezamenlijk, met daarbij ook de prettige ondersteuning van centramanager Marjan Naaktgeboren, blijven streven naar een aantrekkelijk en uitdagend uitgaansgebied, waar het gezellig en ontspannen winkelen en recreëren is. Uiteindelijk gaat het erom dat we klanten en bezoekers het idee geven dat ze van harte welkom zijn in Naaldwijk. Dat is een gezamenlijke, maar zeker ook individuele verantwoordelijkheid, waaraan iedereen zijn steentje bij kan dragen.”

Luijendijk, sinds een paar maanden de opvolger van Aart den Haan als voorzitter van De Tuinen, herkent zich volledig in de woorden van zijn collega. Beide Westlanders hebben regelmatig overleg over de activiteiten van beide ‘entiteiten’, die altijd in het teken staan van het aantrekkelijker maken en meer beleving creëren van het winkelgebied in en rond De Tuinen. “Dit jaar vieren we met diverse acties het 20- jarig jubileum van De Tuinen”, aldus Luijendijk. “We hebben de jubileumloterij, met aan het einde van het jaar de trekking van de hoofdprijs: een auto. Verder zijn er elke maand live optredens en in november trakteren we alle bezoekers aan De Tuinen op een stukje taart. Zo’n jubileum is een prima gelegenheid om het winkelcentrum nog eens extra voor het voetlicht te brengen in de regio Westland en omstreken. Volgens mij slagen we daar prima in.”

AANDACHTSPUNTEN Een punt van aandacht is momenteel wel het braakliggende terrein waarop tot vorig jaar het oude gemeentehuis was gevestigd. Hiervoor is al een plan ingediend bij de gemeente. Petri: “Als het aan ons ligt, realiseren we daar een half ingegraven parkeergarage, met parkeerplaatsen voor auto’s en tweewielers. Op het dak van de garage kan dan een parkje worden aangelegd. Die

STREAMER NR 2 JUNI 2018

PLANNEN

31


Varend Corso Westland Tovert bij iedereen een lach op het gezicht

Het Varend Corso Westland behoeft natuurlijk geen introductie meer. De tientallen stralende schuiten worden elk jaar door honderdduizenden toeschouwers live bewonderd en nog eens miljoenen mensen zien het florale spektakel in televisiereportages, krantenartikelen en foto’s en video’s op internet. Niet voor niets weten Westlandse tuinbouwgerelateerde bedrijven het Corso al jarenlang te vinden.

32

STREAMER NR 2 JUNI 2018


M

aar biedt het Varend Corso Westland niet ook een mooie kans voor Westlandse mkb’ers? Natuurlijk is het corso een varende etalage voor de tuinbouwproducten die in de Westlandse kassen worden geteeld. Er wordt uitgedragen wat een prachtige sector de

Deze waarden stralen ook af op de sponsors die zich aan het Corso committeren. Een mooie gelegenheid om te laten zien dat u dit prachtige evenement een warm hart toedraagt. Het thema ‘Helemaal Hollands!’ biedt daar alle mogelijkheden toe.

tuinbouw is: de bloemen, planten en groenten die er gekweekt worden en de moderne technieken die daarvoor gebruikt worden. Toch is het Corso meer dan alleen tuinbouwpromotor. Het hele Westlandse bedrijfsleven, waar het midden- en kleinbedrijf deel van uitmaakt, wordt in de spotlights gezet.

‘Vorig jaar deed Batist Hobbykassen mee met een ‘eigen boot’. Dit jaar zijn we lid van de Vrienden van het Varend Corso en is er een sponsorbedrag overgemaakt. Zo blijven we betrokken bij dit evenement en proberen we te achterhalen of het effect heeft op ons klantenbezoek.’

Marleen van Nierop, eigenaar

Herman Batist, directeur

‘Peter Dekker Installaties BV is sponsor van het Varend Corso omdat wij Westlandse evenementen een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat het Westland met dit jaarlijks initiatief veel bezoekers blijft trekken. Vooral omdat we een Westlands bedrijf zijn en trots zijn op het zichtbaar maken van zoveel kwaliteitsproducten.’ Peter Dekker, CEO Door zichtbaar te zijn in het Corso, kunt u zichzelf op een positieve manier positioneren. Wie bekend is met het Corso zal onderschrijven dat het driedaagse evenement draait om kernwoorden als positiviteit, enthousiasme, bevlogenheid en schoonheid.

STREAMER NR 2 JUNI 2018

‘Eetcafé De Bonte Haas: ‘Onze wortels zijn puur Westlands en dat willen we laten weten door mooie initiatieven te steunen. Varend Corso promoot de streek al 21 jaar en dat moeten de vrijwilligers vooral volhouden’!

Als Corso hebben we tijdens de crisisperiode hard moeten werken om een gezonde financiële basis te kunnen behouden. Inmiddels heeft zich gelukkig rustiger vaarwater aangediend. De ambitie van de organisatie is evenwel om elk jaar met een mooier en spectaculairder Corso voor de dag te kunnen komen. Dat kan alleen met hulp van deelnemers, toeschouwers én uiteraard sponsors. Sponsormogelijkheden zijn er in allerlei soorten en maten, zo kunt u bijvoorbeeld bedrijfsvriend worden voor 275 euro per jaar.

Sponsors zien hun naam vermeld op de website van het Corso en krijgen een uitnodiging voor de startbijeenkomst van het Varend Corso Westland. Daar krijgen we elk jaar zeer lovende reacties over. Men ontmoet er collega-ondernemers en andere relaties, in een inspirerende setting. De betrokken ondernemers voelen zich tijdens de drie corsodagen echt betrokken bij én trots op het Corso. Verbind ook uw naam aan een evenement dat bij iedereen een lach op het gezicht tovert!

‘JCV Makelaars is een trouwe sponsor omdat we het belangrijk vinden het Varend Corso in de vaart te houden. Al vele jaren sponseren wij, als Westlands makelaarskantoor gespecialiseerd in de glastuinbouw, het Varend Corso omdat dit een buitengewoon goed middel is om de streek en hun producten te presenteren aan circa 550.000 bezoekers'. Johan Vellekoop, Eigenaar

Voor de mogelijkheden en het programma kijk op: www.varendcorso.nl

33


Taurus Advocaten

‘Een arbeidsrelatie vergt onderhoud’ De wet- en regelgeving voor arbeidsrecht is de afgelopen jaren volop in beweging. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 en het daarop volgende ingrijpende (reparatie)wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, een vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, een beoogde compensatieregeling voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid; de wijzigingen volgen elkaar in een rap tempo op. Daarnaast dient er meer dan ooit bewust te worden omgegaan met dossiervorming. Als MKB’er is het niet eenvoudig om door de bomen nog het bos te zien. En ziet u dat bos als ondernemer nog wel, dan ontbreekt wellicht de tijd en motivatie om hier actief mee aan de slag te gaan. Gelukkig is er een Westlandse partij die in elke situatie de weg weet en er ook nog eens altijd voor u is: Taurus Advocaten in Naaldwijk.

H

et in 2007 opgerichte advocatenkantoor verhuisde vorig jaar van het centrum van Naaldwijk naar de Tiendweg, op een steenworp afstand van het nieuwe gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad. Het is daar waar Taurus-arbeidsrechtadvocaten Donja Hogenboom en Roel Valstar hun cliënten, zowel werkgevers als werknemers, begeleiden, adviseren en bijstaan in onder meer (potentiële) conflictsituaties. Ook in de rechtbank. “Dat proberen we indien mogelijk wel te voorkomen”, zegt Hogenboom. “Het is vaak beter om te proberen om er samen uit te komen, zonder een gang naar de rechter. Maar soms ontkom je daar niet aan.

34

ONPLEZIERIG

werkgevers op de hoogte zijn van de actuele situatie in het arbeidsrecht. Ons advies: laat je voorlichten en adviseren, juist ook als er nog niets speelt.”

Het is en blijft voor zowel werkgever als werknemer een onplezierige situatie: een arbeidsconflict of een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor beide partijen nog maar moeilijk met elkaar kunnen samenwerken. “Het grote verschil met de situatie voor de invoering van de WWZ is dat met name de werkgever alert moet zijn in dergelijke situaties”, zegt Valstar. “De gevolgen voor een onvoldoende voorbereide werkgever kunnen aanzienlijk zijn als hij zijn zaken niet op orde heeft. Daarom is het belangrijk dat

‘Het is vaak beter om te proberen om er samen uit te komen, zonder een gang naar de rechter. Maar soms ontkom je daar niet aan’

Ook dan zetten we ons volledig in om de belangen van onze cliënt te behartigen.”

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Donja Hogenboom en Roel Valstar

KLEINE STAPJES Hogenboom: “Zet afspraken en regels op papier in een goede arbeidsovereenkomst en een bedrijfsreglement. Een arbeidsrelatie dient onderhouden te worden. Houd daarom periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken.” Veel werk? Valt mee, kleine stapjes tegelijk. Daarnaast zijn er partijen zoals Taurus die hierbij kunnen ondersteunen. Als ondernemer en ook werknemer sta je er niet alleen voor.”

VOORLICHTING De boodschap van beide advocaten is duidelijk: het arbeidsrecht is gecompliceerd en continu aan verandering onderhevig. Te complex dus om er

STREAMER NR 2 JUNI 2018

‘Het arbeidsrecht is gecompliceerd en continu aan verandering onderhevig’ zelf maar even ‘bij te doen’. Hogenboom en Valstar: “Laat je als ondernemer voorlichten, win adviezen in, zodat er tijdig geanticipeerd kan worden op probleemsituaties en komende wetgeving. Voorkomen is immers beter dan genezen. Binnen Taurus werken wij ook met jaarabonnementen. Dat maakt het voor ondernemers heel gemakkelijk, overzichtelijk én betaalbaar. We nodigen MKB’ers uit Westland en omgeving van harte uit om eens te komen praten. Baat het niet, schaden doet het zeker niet.”

Taurus Advocaten Taurus Advocaten Tiendweg 28 2671 SB Naaldwijk 0174 527 650 www.taurusadvocaten.nl

35


Kesselaar Milieu Techniek B.V. Schipluidenseweg 2 2291 PC Wateringen

Asbestdakenverbod

Om het risico voor de gezondheid te beperken is het in bezit hebben van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Kesselaar Milieu Techniek BV zorgt voor de volledige afhandeling van het asbestverwijderingsproces: - Aanvraag asbestinventarisatie - Indienen aanvraag sloopmelding (via omgevingsloket) - Aanmelden asbestsanering - Uitvoering asbestsanering - Aanvragen verplichte vrijgave meting - Afvoer van het asbesthoudende materiaal - Invoer in het LAVS t.b.v. subsidieaanvraag - Terugplaatsen nieuwe beplating indien gewenst Voor meer informatie neem contact met ons op. Wij leggen u graag de mogelijkheden uit. 0174-504471 info@kmt-asbest.nl www.kmt-asbest.nl


Uit de regio Hidde de Brabander is derde Meester Patissier

Prominent verdubbelt capaciteit met nieuwbouw In 2019 verrijst langs de A20 een nieuw, opvallend pand van telersvereniging Prominent. In het nieuwe gebouw worden de acti viteiten van de twee huidige kleinpakvesti gingen van Prominent samengevoegd tot één locati e en ook de kantoormedewerkers trekken hier straks in. Dankzij vol geautomati seerde verpakkingslijnen vinden uiteindelijk jaarlijks 250 miljoen verpakkingen met tomaten hun weg naar de klant; een verdubbeling van het huidige aantal.

Hidde de Brabander uit Monster mag zich Meester Pati ssier noemen. Na een jaar aan voorbereidingen en drie dagen zwoegen op het examen werd hij op woensdagavond 30 mei geïnaugureerd. Hij is de derde banketbakker in Nederland die deze ti tel mag dragen. De Brabander behaalde het meesterschap bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen in dezelfde zaal waar hij 20 jaar geleden zijn banketbakkersexamen haalde. De Westlander treedt met het meesterschap toe tot de Vereniging de Meesters; een club die excellent vakmanschap van boulangers en pati ssiers wil herkennen, onderhouden en bewaken om daarmee het imago van het vak te sti muleren. "Na inmiddels jarenlang trainen, proeven, testen, schrijven en plannen heb ik na drie intense dagen als derde in Nederland de ti tel voor Meester Pati ssier mogen halen", schreef De Brabander op zijn Instagram. "Het was mooi, heft ig en emoti oneel... ik ben zo blij!"

De nieuwe verpakkingsfaciliteiten bieden ook lett erlijk ruimte voor nauwere samenwerking met Purple Pride, Green Diamonds, Sweetpoint en Paprico, de partners binnen coöperati e DOOR. Op dit moment vinden hier gesprekken over plaats. Het kan de klanten het gemak van een one-stop-shop bieden, door naast tomaten ook andere vruchtgroenten klein te verpakken. Prominent is een vereniging van 30 tomatenbedrijven die samen goed zijn voor 380 ha. Dit is inclusief drie eigen teeltlocati es. Behalve voor de afzet werken telers ook samen op het gebied van verpakken, veredelen van eigen rassen tomaten en het uitzenden van personeel. www.prominent.nu

STREAMER NR 2 JUNI 2018

37


MKB Westland presenteert beleidsvisie:

Krachtig kompas voor toekomst Westlandse dorpskernen Eind mei presenteerde centramanager Marjan Naaktgeboren de door MKB Westland geformuleerde beleidsvisie voor vitale dorpskernen. Wethouder Karin Zwinkels nam het eerste exemplaar in ontvangst, later gevolgd door de gemeenteraad en het college van B en W van gemeente Westland. Volgens MKB Westland-voorzitter Henk Salome en Naaktgeboren is het nu aan de politiek om de aanbevelingen serieus te nemen en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

H

et is bepaald geen klein bericht, de 10 pagina’s tellende beleidsvisie van MKB Westland, die tot stand kwam in samenwerking met álle Westlandse BIZ’en en winkeliersverenigingen. “Dat laatste maakt het ook tot zo’n

38

sterk pamflet”, zegt Naaktgeboren, die de afgelopen maanden hard werkte aan de totstandkoming ervan. “Alle betrokken partijen hebben dit document ondertekend, dus inhoudelijk heeft iedereen zich zeker op hoofdlijnen hierachter geschaard.

Dat maakt het tot een krachtig kompas naar de politieke partijen die, met de instelling van het huidige investeringsfonds, hebben laten zien dat zij waarde hechten aan het MKB en levendige centra in Westland.”

STREAMER NR 2 JUNI 2018


‘Ik er zeker van dat we de komende vier jaren mooie resultaten kunnen bereiken en we onze dorpskernen nog beter op de lokale en misschien zelfs wel regionale kaart kunnen zetten’ Wethouder Karin Zwinkels (midden) met Marjan Naaktgeboren en Henk Salome

POSITIEF

HOOFDPUNTEN

Salome twijfelt niet aan de toewijding van de politieke partijen aan het MKB, aangezien ook alle verkiezingsprogramma’s hier een of meer passages aan hebben gewijd. “Wij zijn optimistisch dat ons rapport wordt opgepakt en opvolging krijgt”, zegt Salome beslist. “Waarom ook niet? Deze beleidsvisie is een zeer gedetailleerde kijk op het verlevendigen en economisch versterken van onze dorpskernen. Omdat we allemaal – ondernemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren – hetzelfde doel nastreven en dezelfde ambities hebben, is de kans groot dat veel aanbevelingen zullen worden overgenomen. Het blijft echter politiek. Er is altijd geld, capaciteit en draagvlak nodig om plannen daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen. Maar dan nog ben ik er zeker van dat we de komende vier jaren mooie resultaten kunnen bereiken en we onze dorpskernen nog beter op de lokale en misschien zelfs wel regionale kaart kunnen zetten.”

MKB Westland heeft zijn beleidsvisie uitgesplist op een aantal hoofdpunten, te weten: • Vergroenen van de kernen: identiteit van ‘groen’ Westland (hoofdstad tuinbouw) letterlijk en figuurlijk meer laten resoneren in centra en op rotondes. Professioneel en structureel onderhoud, inzet van onder meer leefbaarheidsfonds; • Kernwinkelgebieden en leegstand: beleid formuleren waarmee leegstand kan worden teruggedrongen. Door onder meer leegstandsverordening en flexibele omgang met bestemmingsplannen binnen kernwinkelgebieden; • Focus op retail: gezamenlijk de veranderende retailsector versterken en tot bloei laten komen via een actuele nieuwe visie op retail; • Bereikbaar Westland: gratis parkeren handhaven en uitbreiden naar de stranden. Onderzoek naar uitbreiden van aantal parkeermogelijkheden en striktere handhaving

STREAMER NR 2 JUNI 2018

blauwe zones, aandacht voor routing en bebording en meer aandacht voor ov en fietsmogelijkheden; Schoon, heel en veilig: meer camerabewaking op bepaalde locaties, structurele ondersteuning bij vegen in centra en extra afvalbakken; BIZ/Winkeliersverenigingen: betere, tijdige communicatie tussen BIZ/ Winkeliersvereniging en gemeente; Evenementenbeleid; eenduidig beleid bij feestweken en ondersteuning bij aanvragen vergunningen. Voorrang lokale aanbieders, aanstellen evenementencoördinator; Investeringsfonds; verlenging investeringsfonds met 2 miljoen euro voor kernwinkelgebieden; Toerisme & Cultuur: kwaliteit en imago toerisme en recreatie verbeteren door belemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld door uitbreiding verblijfsmogelijkheden in kernen en aan kust. Openen startersloket en stimuleren van onder meer exposities.

39


Linneweever

Beeldschermbrillen en gehoorbeschermers bezig aan opmars Ook steeds meer Westlandse ondernemers ontdekken de voordelen van beeldschermbrillen en gehoorbeschermers voor hun medewerkers. Specialist in deze producten is Linneweever in Wateringen. Eigenaar Ernest Linneweever over het belang van het bieden van maatwerk.

W

ie binnenloopt in de schitterende winkel van Linneweever proeft meteen: dit is geen doorsnee opticien of audicien. Alles draait hier om de klant én het bieden van maatwerk. Dat is uiteraard niet anders voor de producten die Linneweever aanbiedt voor haar zakelijke MKB-relaties, zoals beeldschermbrillen en gehoorbeschermers. “We hebben in ons portfolio al een aantal ondernemers vanuit het MKB in Westland”, zegt Linneweever. “Die hebben reeds ontdekt hoe fijn het kan zijn om als medewerker de beschikking te hebben over een beeldschermbril of gehoorbeschermer. Dat is vanuit de ARBO soms wettelijk verplicht (de grens in kantoren ligt op 60 Decibel), maar dat hoeft niet. Medewerkers kunnen ook gewoon last hebben van allerlei

40

geluiden op kantoor, afkomstig van bijvoorbeeld printers, computers, collega’s et cetera. Beeldschermbrillen zijn voorzien van blauwfilters, zodat het schadelijke licht van beeldschermen wordt geneutraliseerd.” Producten als gehoorbeschermers en beeldschermbrillen zijn bezig aan een opmars in bijvoorbeeld kantoren. “Dat verbaast ons niet”, aldus Linneweever. “Uit onderzoek blijkt dat medewerkers beter functioneren als ze zich langer beter kunnen concentreren, minder snel moe worden en minder snel hoofdpijnklachten ervaren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Deze investeringen doe je als ondernemer niet alleen voor het welzijn van de medewerkers, maar dus ook voor de kwaliteit van de dienstverlening binnen de organisatie.”

Uiteraard is Linneweever niet de enige aanbieder in Westland van beeldschermbrillen en gehoorbeschermers. Wat Linneweever wél onderscheidt van collega’s: de kwaliteit en aandacht die het aan haar producten en klanten biedt. Linneweever: “Iedere medewerker heeft wel andere arbeidsomstandigheden en fysiologische eigenschappen. Het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden bij de aanschaf van deze producten. Daarom meten we altijd alles persoonlijk op en maken we voor onze gehoorbeschermers gebruik van speciale 3D-technieken. Zo weten we zeker dat de medewerkers écht profiteren van de investering. En daar is het uiteraard toch altijd om te doen.”

Linneweever Herenstraat 15 2291 BB Wateringen 0174 2931 40 www.linneweever.nl

STREAMER NR 2 JUNI 2018


Uit de regio

Aad van der Meer en opvolgers Tim en Sven van der Meer

JB Groep is verhuisd

Auto-Truckschade Herstel Naaldwijk viert feest!

De JB Groep is uitgegroeid tot een service en groothandelsbedrijf voor alle soorten pompen voor de tuinbouw, building en industriĂŤle sector. Daarnaast is JB Groep gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van pompen en pompinstallati es. Ook worden er constructi es op maat gemaakt, voor nagenoeg elke toepassing: van pompframes tot zetwerk van RVS, staal en aluminium. De JB Groep staat sinds jaar en dag garant voor kwalitati ef goede en betrouwbare producten met de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Daarnaast worden er complete (hogedruk)nevelinstallati es van hoogwaardig RVS in eigen huis gemaakt, naar de wensen van de klant. De groep bestaat uit verschillende onderdelen: JB Pompen, JB Constructi es en Fog-System.

Auto-Truckschade Herstel is aangesloten bij de Autoschade Herstel Groep. Voorheen beter bekend als Van der Meer Autoschade. Het bedrijf bestaat inmiddels alweer 35 jaar. Zij bieden voor zowel parti culieren als bedrijven een uitstekende service. Zonen Tim en Sven van der Meer werken stap voor stap aan de overname. Nieuwe generati e staat straks aan het roer bij Autoschade en Truckschade Naaldwijk. “Met de nieuwe generati e aan het roer, heb ik echt het gevoel dat ik iets moois heb opgebouwd en heb doorgegeven. Ik heb het volste vertrouwen in dat Tim en Sven het bedrijf succesvol zullen weten voort te zett en.

Het nieuwe adres is: Veilingweg 27b 2675 BR Honselersdijk

STREAMER NR 2 JUNI 2018

autoschadenaaldwijk.nl trucschadenaaldwijk.nl

jbgroep.nl

41


UW PARTNER VOOR MAGAZINES, FLYERS, KRANTEN EN NOG VEEL MEER

MEDIAPARTNER VAN MKB WESTLAND www.uitgeverijwestmedia.nl

MEDIAPARTNER VAN MKB WESTLAND


Wilt u ook een pittige campagne?


U werkt slimmer en bespaart kosten door een goed ingerichte online werkplek.

Slimme ICT-oplossingen voor webhosting, domeinregistratie, colocatie en online werkplekken.

Automatisering Bedrijfstelefonie Hosting services Datanetwerken De BICT Groep is één overkoepelende groep van waaruit wij automatisering, bedrijfstelefonie, hosted services en datanetwerken aanbieden. Ons

gespecialiseerde

team

van

ICT-ers en medewerkers bedenkt, levert en beheert op een flexibele, dynamische en kostenbesparende manier totaaloplossingen voor al uw ICT-vraagstukken. BICT Groep Koopmanstraat 42

Steeds meer diensten worden via het internet aangeboden en hosting services zijn dan ook niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Neem bijvoorbeeld de werkplekken van uw medewerkers, die veel verder reiken dan uw kantoorpand. Als wij uw online werkplekken goed inrichten, kan eenvoudig vanuit huis of tijdens zakenreizen gewerkt worden. Doordat wij een volledige werkplek vanuit de Cloud bieden, kunt u vanaf iedere gewenste locatie werken, wanneer u maar wilt. Onze datacenters zijn zodanig ontworpen dat wij optimale betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit garanderen. Uw vertrouwelijke informatie is bij ons dan ook echt in vertrouwde handen. Mogen wij u begeleiden bij het adviseren, installeren en beheren van uw online werkplek? U en uw medewerkers worden stapsgewijs begeleid naar “het nieuwe werken” in de Cloud.

2672 GB Naaldwijk

0174 752000 / info@bictgroep.nl / bictgroep.nl

Slimme ICT-oplossingen die werken...

Streamer 2  

Streamer 2

Streamer 2  

Streamer 2