Issuu on Google+

2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

Inhoudsopgave 1

2

3

4

Gegevens van de ouders _______________________________________________________ 2 1.1

Ouders in het LVS _________________________________________________________________ 2

1.2

Formulier ‘gezinssituatie’ in Wis@d: EXPSM_GEZI __________________________________ 2

1.3

Smartschool Management Tool: Gezin.smtx _______________________________________ 3

Adresgegevens ________________________________________________________________ 3 2.1

Contactgegevens in het LVS _______________________________________________________ 3

2.2

Formulier ‘officieel adres’ (O) in Wis@d: EXPSM_O _________________________________ 3

2.3

Smartschool Management Tool: AdresO.smtx _____________________________________ 4

2.4

Formulier ‘Extra adres’ (A/A2) in Wis@d: EXPSM_A/EXPSM_A2 _____________________ 5

2.5

Smartschool Management Tool: AdresA.smtx _____________________________________ 5

2.6

Formulier ‘extra rapportadres’ (R) in Wis@d: EXPSM_RAP __________________________ 5

2.7

Smartschool Management Tool: AdresR.smtx _____________________________________ 6

Gegevens begin schooljaar ____________________________________________________ 6 3.1

Formulier ‘Export van klas tot klas per vestiging’ in Wis@d: EXPSM_KL ____________ 6

3.2

Smartschool Management Tool: LeerlingAlgemeen.smtx __________________________ 7

Nieuwe profielvelden in Smartschool __________________________________________ 8

L. EELEN

PAGINA 1 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

1 Gegevens van de ouders 1.1 Ouders in het LVS

1.2 Formulier ‘gezinssituatie’ in Wis@d: EXPSM_GEZI

Filter in de formulierengenerator  ‘Steekkaart gewijzigd na’

L. EELEN

PAGINA 2 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

Exporteer het formulier naar een xlsx.bestand. Wis de kolom met de naam van de leerling, deze is niet van toepassing voor het importeren; 1.3 Smartschool Management Tool: Gezin.smtx

Template ‘Gezin.smtx’ te vinden op KOG WG Smartschool.

2 Adresgegevens 2.1 Contactgegevens in het LVS

2.2 Formulier ‘officieel adres’ (O) in Wis@d: EXPSM_O

L. EELEN

PAGINA 3 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

Filter in de formulierengenerator  ‘Adres gewijzigd na’

Exporteer het formulier naar een xlsx.bestand. Wis de kolom met de naam van de leerling, deze is niet van toepassing voor het importeren. 2.3 Smartschool Management Tool: AdresO.smtx

Template ‘AdresO.smtx’ te vinden op KOG WG Smartschool.

L. EELEN

PAGINA 4 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

2.4 Formulier ‘Extra adres’ (A/A2) in Wis@d: EXPSM_A/EXPSM_A2

Filter staat ook op ‘Adres gewijzigd na’ Exporteer het formulier naar een xlsx.bestand. Wis de kolom met de naam van de leerling, deze is niet van toepassing voor het importeren. 2.5 Smartschool Management Tool: AdresA.smtx

Template ‘AdresA.smtx’ te vinden op KOG WG Smartschool. Template voor A2-adres is identiek, alleen eindigen de velden op (3) 2.6 Formulier ‘extra rapportadres’ (R) in Wis@d: EXPSM_RAP

L. EELEN

PAGINA 5 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

Filter staat ook op ‘Adres gewijzigd na’ Exporteer het formulier naar een xlsx.bestand. Wis de kolom met de naam van de leerling, deze is niet van toepassing voor het importeren; 2.7 Smartschool Management Tool: AdresR.smtx

Template ‘AdresR.smtx’ te vinden op KOG WG Smartschool.

3 Gegevens begin schooljaar 3.1 Formulier ‘Export van klas tot klas per vestiging’ in Wis@d: EXPSM_KL

Exporteer het formulier naar een xlsx.bestand. Pas het instellingsnummer aan.

L. EELEN

PAGINA 6 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

3.2 Smartschool Management Tool: LeerlingAlgemeen.smtx Kolom in xls

Veld in Smartschool

A

internnummer=LL_ID

B

achternaam

C

voornaam

D

stamboeknr

E

gebruikersnaam

F

wachtwoord

G

co_wachtwoord

H

email

I

mobiele telefoon

J

initialen

K

geslacht

S

geboortedatum 1993-08-03

M

geboorteplaats

N

geboorteland

O

basisrol leerling

P

rijksregister

Q

noodnummer

R

noodnummer bij

S

groepsnaam

T

klasomschrijving

U

unieke klas- of groepscode

V

nummer administratieve groep

W

instellingsnummer

X

koppelingsveld lessenrooster

19 karakters LL-ID+klas+initialen =van leerling

=vast in Wisa

=klascode of zelfregistratieww =klascode+code adm. Groep

=klascode

De parameters 'sorteerveld', 'KGD', 'regelmatige leerling' worden automatisch ingevuld Template ‘LeerlingAlgemeen.smtx’ te vinden op KOG WG Smartschool.

Hoe met template werken? Maak template  exporteer Smartschool Management Tool terug opstarten 1. Ophalen 2. Excel importeren 3. Template importeren

L. EELEN

PAGINA 7 VAN 8


2011-03-24

UITWISSELING TUSSEN WIS@D EN SMARTSCHOOL

4 Nieuwe profielvelden in Smartschool Onderstaande profielvelden moeten worden toegevoegd in het gebruikersbeheer.

De bestaande velden:

moeten gewijzigd worden in E-mail –Vader/

E-mail –Moeder. Vraag deze naamswijziging aan via de Helpdesk van Smartschool.

L. EELEN

PAGINA 8 VAN 8


Wis@d_Smartschool