Page 1

L’Olimpíada que no es va poder fer

L’OLIMPÍADA QUE NO ES VA PODER FER

1


L’Olimpíada que no es va poder fer

Nom alumne/a: Grup / Matèria: Data:

INTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT En un ambient prebèl·lic Catalunya organitza les Olimpíades populars que, finalment, no es varen poder realitzar. 

Quin era l’objectiu d’aquests jocs?

Per què no es varen realitzar?

A continuació faràs una petita recerca per donar resposta a aquestes preguntes. Et familiaritzaràs amb l’anàlisi dels cartells com a font d’informació. Després, compararàs aquesta informació amb la que obtindràs en altres fonts primàries i secundàries i trauràs conclusions que et permetran elaborar un text explicatiu sobre l’Olimpíada Popular

2


L’Olimpíada que no es va poder fer

1. EL QUE ESTAVA PREVIST. ELS JOCS QUE NO ES VAN PODER FER. Cartells com aquest es podien veure per la ciutat. 1.1. Document 1:

Olimpíada Popular: Barcelona 22-26 de juliol 1936 Autor: Ly Edita: Centre Autonomista de Dependents de Comerç i de la Indústria [de Barcelona]. Comitè Organitzador. 1936 Impremta Publicitat Coll. Barcelona

1.1.1. Elabora la fitxa d'observació del document Procediments per a realitzar la fitxa Enllaç a la fitxa 1.1.2. A partir de l’observació realitzada en la fitxa respon: 

1. Quin acte s’anuncia?

2. Quina és la data i la ciutat prevista per la celebració?

3. En quines llengües/idiomes està escrit?

3


L’Olimpíada que no es va poder fer

Quantes figures humanes hi ha? A què pot respondre la diferent fesomia i color?

Busca informació sobre la Olimpíada Popular de 1936 Obre l’enllaç i a la segona columna podràs llegir el programa previst per la inauguració http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1936/07/19/pagina-2/33133876/pdf.html Redacta un text breu seguint el següent esquema: Lloc i data de la celebració, objectius de l’organització dels jocs, participació (països, territoris, atletes...), novetats en l’organització respecte a d’altres jocs olímpics.

4


L’Olimpíada que no es va poder fer

1.2. Document 2:

Tarja d’identitat dels periodistes acreditats a l’Olimpíada Popular de juliol de 1936 ANC - Fons Brangulí (fotògrafs) Codi doc. 2925 1.1.1. Elabora la fitxa d'observació del document Procediments per a realitzar la fitxa Enllaç a la fitxa 

Busca informació sobre el fotògraf Brangulí. En quins diaris es publicaven les seves fotografies?

5


L’Olimpíada que no es va poder fer

El número de l’acreditació dóna pistes sobre la importància de la cobertura periodística que hi havia prevista. Quines implicacions podia tenir l’anul·lació dels jocs?

Finalment la Olimpíada Popular no es va poder celebrar 

Per quin motiu?

Quins fets s’havien produït el dia/es anteriors a d’altres ciutats de l’Estat espanyol? Pots consultar a http://www.buxaweb.com/historia/temes/escat/guerracivil.htm#CRONOLOGIA

Com van respondre bona parts dels atletes participants?

6


L’Olimpíada que no es va poder fer

2. ELS JOCS QUE ES VAN CELEBRAR: BERLÍN 1936 El maig de 1931 la ciutat de Berlín va ser seleccionada com a seu olímpica desbancant la candidatura de Barcelona. L’ascens de Hitler al poder va convertir la XI Olimpíada en una ostentació del poder de l’Alemanya nazi i en un intent de demostració de la superioritat de la raça ària. 2.1. Document 2:

Olympic Games. Germany. Berlin 1936 Autor: Franz Würbel Olympic Games Museum

2.1.1. Elabora la fitxa d'observació del document Procediments per a realitzar la fitxa Enllaç a la fitxa 2.1.2. A partir de l’observació de la imatge respon: 

1. Quin acte s’anuncia?

2. Quina és la data i la ciutat prevista per a la celebració?

3. En quines llengües/idiomes està escrit?

7


L’Olimpíada que no es va poder fer

Quantes figures humanes hi ha?

Busca informació sobre els Jocs Olímpics de Berlín de 1936 http://www.elpais.com/especial/juegos-olimpicos/historia.html?historia=10 Respon:  Quina va ser l’actitud dels diferents estats participants envers aquestes olimpíades? 

Qui va ser l’atleta més popular d’aquests jocs? Per què?

Redacta un text breu seguint el següent esquema: Lloc i data de la celebració, objectius de l’organització dels jocs, participació (països, territoris, atletes...), novetats en l’organització respecte a d’altres jocs olímpics.

8


L’Olimpíada que no es va poder fer

3. COMPAREM I CONTRASTEM Segons la “Carta Olímpica”1 l’objectiu de l’olimpisme és “posar l’esport al servei del desenvolupament harmònic de l’home, a fi d’afavorir l’establiment d’una societat pacífica i compromesa amb el manteniment de la dignitat humana” 

Quina de les dues celebracions olímpiques s’ajusta a aquest objectiu? Raona la resposta.

Compara la concepció dels atletes que ens ofereixen els dos cartells.

1

http://www.coe.es/WEB/COEHOME.nsf/b8c1dabf8b650783c1256d560051ba4f/48781e 452fd3070cc1256e23005a4454/$FILE/CARTA%20OLIMPICA%202007.pdf

9


L’Olimpíada que no es va poder fer

4. CONCLUSIONS 

Redacta un text que informi sobre les Olimpíades de 1936 seguint el següent guió: Lloc, data i objectius de les que es van celebrar; Les que no van poder ser: Motiu de la convocatòria, dates de celebració i lloc, objectius, participants; raó/causa per la que no es van celebrar. Afegeix la teva valoració sobre la utilització dels Jocs Olímpics com a mitjà de propaganda política en el context de l’Europa d’entreguerres.

10


L’Olimpíada que no es va poder fer

11


L’Olimpíada que no es va poder fer

Imatge de la portada : Tarja d’identitat dels periodistes acreditats a l’Olimpíada Popular de juliol de 1936 ANC - Fons Brangulí (fotògrafs) Codi doc. 2925

Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya Autora: Júlia Santiago Bosch 2011

12

L'OLIMPÍADA QUE NO ES VA PODER FER  

education, archives

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you