Page 1

DONES A LA REREGUARDA (1936-1939). IMATGES


Dones a la rereguarda

Nom alumne/a: Grup / Matèria: Data:

INTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT S’observaran tres fotografies procedents de diferents fons documentals de l’Arxiu Nacional de Catalunya, amb l’objectiu de contrastar una hipòtesi relacionada amb el treball de les dones a la rereguarda de la Catalunya republicana, durant la Guerra Civil Espanyola. 1. HIPÒTESI DE TREBALL Quina és la imatge de les dones a la rereguarda durant la guerra civil espanyola? 

Llegiu atentament aquest fragment, que parla sobre la imatge de les dones que treballen en la rereguarda de la guerra civil espanyola:

La imagen de las mujeres que trabajan1  Las  fotografías  nos  muestran  a  mujeres  en  su  mayoría  jóvenes,  que  aparecen  risueñas  ante  la  cámara,  son  las  trabajadoras  de  las  fábricas  y  talleres,  que  aparecen  a  menudo  orgullosas de su contribución a la economía de guerra.  Esta imagen de la mujer trabajadora fue la más difundida por la propaganda republicana.  Las jóvenes dedicadas al trabajo industrial y en concreto a su actividad principal, la  confección de todo tipo de prendas para los soldados del frente, ejemplifican la labor de  las mujeres solidarias en la retaguardia y por ello se multiplican sus imágenes (…)    DOMINGUEZ,  Pilar.  "Las  mujeres  de  la  España  republicana  a  través  de  sus  imágenes  (1936‐1939)".  Ponència  de  les  Jornades    "Para  Reconstruir  la  Imagen  Visual  de  las  Mujeres  en la España Contemporánea", Madrid, Universidad Carlos III,  2001.    http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MU/pilar_dominguez.htm  És cert que el llegat que ens ha deixat la imatge de les dones a la rereguarda és sempre tal com descriu aquest text, de dones somrients i solidàries? Durant aquest element didàctic contrastareu la hipòtesi plantejada en el text, per mitjà de fotografies dipositades a l’Arxiu Nacional de Catalunya, i al final deduireu si és certa o no la voluntat que les dones apareguessin somrient en la propaganda republicana, i si aquesta imatge es verificava en la realitat.

2


Dones a la rereguarda

2. OBSERVACIÓ I ANÀLISI DE FONTS FOTOGRÀFIQUES Les imatges que veureu a continuació són un retrat de la participació de les dones en el treball en fàbriques durant la guerra civil espanyola, i procedeixen de dos fons documentals conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya: Fons Brangulí (Fotògrafs) i Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). El fons dels fotògrafs Brangulí és un retrat de la vida quotidiana del primer terç del segle XX: imatges d’obreres i obrers a les fàbriques, de nens i nenes als col·legis, d’esbarjo i de l’esport popular d’aquella Barcelona del passat. L’Arxiu Nacional de Catalunya, en la seva base de dades en línia, presenta la descripció del fons Brangulí (Fotògrafs):

“Els Brangulí foren una nissaga de fotoperiodistes barcelonins que van treballar durant bona  part del segle XX formada per Josep Brangulí i els seus fills Joaquim i Xavier.  ‐

Josep Brangulí i Soler va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el setembre de 1879.  Inicialment  fou  gravador  i  litògraf  ‐  ofici  de  tradició  familiar‐  però,  compartí  aquesta professió amb la fotografia. Els seus treballs com a reporter de premsa  s'iniciaren  l'any  1899,  amb  col∙laboracions  a  les  revistes  "Cu‐cut"  i  "La  Hormiga  de Oro". L'any 1910 es va convertí en membre de la plantilla de "La Vanguardia" i  l'any 1914 va començar a col∙laborar amb la cadena "Prensa Española". Morí a  Barcelona el setembre de 1945.  

‐ Joaquim  Brangulí  i  Claramunt  (1913‐1991),  fill  de  l'anterior,  s'inicià  en  la  fotografia de la mà del seu pare, ajudant‐lo en els reportatges que realitzava per  a l'Exposició Internacional de 1929. S'incorporà definitivament a la professió l'any  1932 amb el reportatge sobre la Volta Ciclista a Catalunya i amb col∙laboracions  a les revistes "Catalunya Radio" i els diaris "El Diluvio" i "L'Instant", fins que va ser  mobilitzat el març de 1938. Acabada la guerra va entrar a treballar al "Diario de  Barcelona" fins a la seva jubilació l'any 1980.  

‐ Xavier  Brangulí  i  Claramunt  (1918‐1986)  també  s'inicià  com  ajudant  del  seu  pare,  i  s'encarregà  de  les  col∙laboracions  amb  la  Caixa  de  Pensions  que  aquest  inicià,  fins  que  va  ser  mobilitzat  l'any  1938.  Després  de  la  guerra  va  continuar  mantenint altres col∙laboracions iniciades pel seu pare i el substituí al "Noticiero  Universal", on va treballar fins a la seva jubilació l'any 1983.”   Arxiu Nacional de Catalunya  Fons ANC1‐42 / Brangulí (Fotògrafs). Descripció del fons.   http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 

A continuació observareu un conjunt de fotografies, amb l’objectiu de contrastar la hipòtesi de treball

3


Dones a la rereguarda. Imatges.

2.1. Doc 1.

Dones treballant a la reraguarda, en la preparació de motxilles destinades als combatents republicans del front. Servei promogut pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. ANC – Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). Codi doc 2770 Podreu consultar el document en l’aplicació ANC@ula En la cerca per camps, escriviu 2770 en el camp “Codi Unitat” i, després, premeu el botó “cerca“. Veureu que dóna, com a resultat, la fitxa descriptiva del document i l’enllaç a la seva imatge digitalitzada que podreu visualitzar, imprimir o guardar. També podeu fer la cerca pels altres camps, amb les dades de referència del document que teniu al costat de la imatge. 2.1.1. Elabora la fitxa d'observació del document Procediments per a realitzar la fitxa Enllaç a la fitxa 

Completeu la fitxa d’identificació i anàlisi del document, tot aprofundint en 

La descripció de la imatge: Composició, com és la llum: clara, fosca? quantes persones apareixen a la fotografia?, Miren la càmera, estan “posant” per a la foto? quines expressions facials tenen?, com van vestides?, quina activitat estan fent? què fabriquen? el treball és manual o utilitzen maquinària?, quins objectes hi ha?

4


Dones a la rereguarda

L’Anàlisi de la funció de la imatge: Aquesta fotografia va ser realitzada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Amb quina finalitat?

L’anàlisi del context: Quina era la situació econòmica i política del moment? què estan fabricant i per què. Quin rol representen les dones en el context de l’època, segons es desprèn de la imatge?

En l’apartat d’observacions podeu comparar la fotografia amb alguna altra imatge de l’època, o bé expressar comentaris que no han sortit en altres apartats 

Guardeu la fitxa en el vostre ordinador o imprimiu-la.

5


Dones a la rereguarda

2.2.

Doc. 2

Indústria del vidre col·lectivitzada. Elaboració d’ampolles per a injectables per a l’atenció mèdica al front ANC - Fons Brangulí (Fotògrafs) Codi doc 2707

Podreu consultar el document en l’aplicació ANC@ula 2.2.1. Elabora la fitxa d'observació del document Enllaç a la fitxa Completeu la fitxa d’identificació i anàlisi del document, tot aprofundint en: 

La descripció de la imatge: Composició, com és la llum: clara, fosca? quantes persones apareixen a la fotografia?, Miren la càmera, estan “posant” per la foto? quines expressions facials tenen?, com van vestides?, quina activitat estan fent? què fabriquen? el treball és manual o utilitzen maquinària?, quins objectes hi ha?

6


Dones a la rereguarda

L’Anàlisi de la funció de la imatge: Aquesta fotografia va ser realitzada pels fotògrafs Brangulí. Amb quina finalitat la varen fer?

L’anàlisi del context: Quina era la situació econòmica i política del moment? què estan fabricant i per què.

En l’apartat d’observacions podeu comparar la fotografia amb alguna altra imatge de l’època, o bé expressar comentaris que no han sortit en altres apartats 

Guardeu la fitxa en el vostre ordinador o imprimiu-la.

7


Dones a la rereguarda

2.3.

Doc. 3

Tómbola pro milícies antifeixistes organitzada pels joves mestres de CNT i UGT. ANC - Fons Brangulí (Fotògrafs) Codi doc 2711 Podreu consultar el document en l’aplicació ANC@ula 2.3.1. Elabora la fitxa d'observació del document Enllaç a la fitxa 

Completeu la fitxa d’identificació i anàlisi del document, tot aprofundint en 

La descripció de la imatge: Composició, com és la llum: clara, fosca? quantes persones apareixen a la fotografia?, Miren la càmera, estan “posant” per la foto? quines expressions facials tenen?, com van vestides?, quina activitat estan fent? què fabriquen? el treball és manual o utilitzen maquinària?, quins objectes hi ha?

8


Dones a la rereguarda

L’Anàlisi de la funció de la imatge: Aquesta fotografia va ser realitzada pels fotògrafs Brangulí. Amb quina finalitat la varen fer?

L’anàlisi del context: Quina era la situació econòmica i política del moment? què estan fabricant i per què. Quin rol representen les dones en el context de l’època, segons es desprèn de la imatge?

En l’apartat d’observacions digueu quines són les diferències fonamentals amb les dues fotografies anteriors. També podeu comparar la fotografia amb alguna altra imatge de l’època, o bé expressar comentaris que no han sortit en altres apartats

Guardeu la fitxa en el vostre ordinador o imprimiu-la.

9


Dones a la rereguarda

3. AMPLIEM L’OBSERVACIÓ DE DOCUMENTS Per tal de treure conclusions més fermes, en relació a la hipòtesi de treball plantejada, cerquem més imatges. L’activitat que us proposem és fer una cerca a la base de dades del Servei Didàctic de l’ANC : ANC@ULA, i buscar imatges on apareguin dones treballant en la rereguarda de la Guerra Civil Espanyola. Caldrà que les citeu correctament, i posteriorment podeu fer una fitxa d’anàlisi. 3.1. Com fer la cerca? http://cultura.gencat.cat/anc/sdanc/

Escolliu l’opció de cerca “per camps”

10


Dones a la rereguarda

Arxiu: Arxiu Nacional de Catalunya. Fons: BRANGULÍ (FOTÒGRAFS) Dates: 18/06/1936 – 01/04/1939 (si volem localitzar imatges de la Guerra Civil)

Cliqueu sobre un dels títols del resultat i

Observeu la fitxa de catalogació:

11


Dones a la rereguarda

Copieu les dades Arxiu Fons Número de document (codi) Títol Cronologia Suport Exemplar Nombre de pàgines / imatges Cromia (blanc i negre o color) Mides/Format Autor Descriptors temàtics Descriptors toponímics Tipus de document

3.2. Analitzeu les imatges: Enllaç a la fitxa

12


Dones a la rereguarda

3.3. Completeu la fitxa d’identificació i anàlisi del document, tot aprofundint en Descripció:  Quanta gent apareix a la fotografia?

Quina activitat estan fent? Què fabriquen i com?

Miren la càmera, estan “posant” per la foto?

Com és la llum: clara, fosca...?

Quines expressions facials tenen?

Anàlisi de la funció:

Context:

Observacions:

Podeu relacionar-ho amb altres imatges?

13


Dones a la rereguarda

4. CONTRASTACIÓ DE LA HIPÒTESI I ELABORACIÓ DE CONCLUSIONS 

Llegiu un altre cop fragment del text La imagen de las mujeres que trabajan, que teniu a la pàgina 2

Relacioneu aquest text amb les imatges que heu analitzat prèviament. Es corrobora en aquestes fotografies que les dones, joves, apareixen rialleres davant les càmeres fotogràfiques? ustifiqueu la resposta

En el segon paràgraf s’afirma que les fotografies de les dones treballadores fou una eina de propaganda republicana. Creieu que aquestes fotografies corresponen a aquest objectiu? Per què?

14


Dones a la rereguarda

Quin creieu que va ser l’objectiu del fotògraf en prendre les imatges?

Redacteu un text amb les conclusions extretes. Recordeu que haureu de donar resposta a les preguntes inicials:  Quina és la imatge de les dones a la rereguarda durant la guerra civil espanyola?  És cert que el llegat que ens ha deixat la imatge de les dones a la rereguarda és sempre tal com descriu aquest text, de dones somrients i solidàries?

15


Dones a la rereguarda

5. QUÈ HEU APRÈS? 

Descriure i analitzar imatges, dins del context de les dones a la rereguarda de la Guerra Civil Espanyola

Observar la imatge mitjançant una fitxa d’anàlisi de fotografies

Fer una cerca de documents a l’aplicació ANC@ula, de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Contrastar una hipòtesi i argumentar les conclusions

I sobre el rol de la dona a la rereguarda de la guerra civil, què heu après?

16


Dones a la rereguarda

17


Dones a la rereguarda

Imatge de la portada : Dones treballant a la reraguarda, en la preparació de motxilles destinades als combatents republicans del front. Servei promogut pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. ANC – Fons Generalitat de Catalunya (Segona República).

Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya Autora: Àngels Candela Garcia 2011

18

Profile for ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

DONES A LA REREGUARDA (1936-1939). IMATGES.  

Education, Archives

DONES A LA REREGUARDA (1936-1939). IMATGES.  

Education, Archives

Profile for sdanc
Advertisement