Page 1

Grup DidDoc_exemple d’estructura de quadern de recerca

Prenem nota del procés i de les fonts consultades:

Abans de començar: Avaluar la disponibilitat d’ informació (Hi haurà informació sobre el tema de recerca? On la trobaré?) A on he buscat?

Quina informació he tret?


Grup DidDoc_exemple d’estructura de quadern de recerca

Un cop triat el tema Definir l’objectiu de la recerca Pregunta principal

Preguntes secundàries


Grup DidDoc_exemple d’estructura de quadern de recerca

Inici de la recerca: Localitzar els documents (arxiu i fons documentals) Arxiu Consultat

Fons consultats


Grup DidDoc_exemple d’estructura de quadern de recerca

Inici de la recerca: Observació i anàlisi dels documents Referència de la font

Resum de la informació que aporta a la recerca


Grup DidDoc_exemple d’estructura de quadern de recerca

Diari de recerca Data lloc

Detall de l’activitat realitzada Observacions/valoració

Diddoc nota fonts consultades  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you