Page 1

MEMÒRIA DE LES IMATGES DEL PROGRAMA D’APADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI: L’APADRINAMENT DEL PALAU FALGUERA (Sant Feliu de Llobregat).

Xavier Cortés Escola Mare de Déu de la Mercè. Sant Feliu de Llobregat Membre del grup DidDoc

Introducció Des del curs 2005 – 2006 el Col·legi Mare de Déu de la Mercè (Sant Feliu de Llobregat), al curs de 2n d’ESO, duu a terme el projecte d’Apadrinament del Palau Falguera amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni local, afavorir la recerca i la iniciativa entre els alumnes i col·laborar amb institucions de la ciutat com l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL), per a difondre entre la ciutadania la tasca duta a terme pels alumnes.

Alumnat a qui s'adreça ESO de segon a quart d'ESO.

Objectius 1. Establir una col·laboració entre el centre educatiu i l'Arxiu amb els materials fotogràfics generats entorn del projecte d'adopció de monuments per a formar part de la col·lecció ciutadana d'imatges, del fons de l'Arxiu Escolar i l’ACBL. 2. Seleccionar, organitzar i descriure amb criteris arxivístics, per part dels alumnes, les imatges que representin millor el procés i les activitats desenvolupades a l'entorn del programa Apadrinem el nostre patrimoni. 3. Difondre les activitats entorn del projecte de l'adopció de monuments en col·laboració amb l'Arxiu. 4. Descobrir el patrimoni documental generat entorn les activitats educatives del centre educatiu i el seu propi arxiu com a part de la història de la seva ciutat 5. Sensibilitzar als alumnes sobre la importància del patrimoni documental com a un element més del patrimoni històric a conservar.

Descripció La present activitat es podria situar en dos moments del programa Apadrinem el nostre patrimoni. En el moment final en què els alumnes i els responsables del projecte organitzen la memòria generada en imatges, i en poden fer un ús per a difondre la tasca duta a terme i presentar-la al conjunt de la ciutadania. I com a punt de partida en un nou curs, per a presentar diverses experiències dutes a terme i així motivar al nou alumnat que se'n fa càrrec al centre. A nivell local es proporciona un valuós material de la història local centrada en el món educatiu. Qui són els qui trien, descriuen i estan al capdavant del projecte? Els mateixos alumnes que han dut a terme el projecte i que compten amb la col·laboració de l'Arxiu, el qual ha proporcionat unes mínimes pautes de treball. Els passos a seguir haurien de ser la presentació de l'activitat i de la fitxa de buidatges, la selecció i descripció de les imatges i un treball a través de la xarxa amb els materials facilitats per l'Arxiu, aplicant criteris de treball cooperatiu. Al final, es proposa desenvolupar una exposició del projecte i dels principals aprenentatges, ja sigui de manera virtual o física.

1

Cortes 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you