Page 1

REFUGIATS AHIR I AVUI

Refugiats caminant sobre les vies del tren entre Bicske i Szar , a quaranta  quilòmetres de Budapest  [2015].   Autor: Freedom House.  

 

Aquesta imatge pot tenir drets reservats    Fotografia 2: Milicians dirigint‐se a Argelers [1939].   Autor: August Chauvin  ANC 1‐722‐N‐178. Codi doc ANC@ula:  4281 


Nom alumne/a: Grup / Matèria: Data:

1. INTRODUCCIÓ   Actualment  són  milions  les  persones  que  són  forçades  a  marxar  del  seu  país  per  causes  bèl∙liques  o  polítiques  en  un  món  en  què,  malgrat  la  proclamació  dels  drets  humans  i  la  creació  d’institucions  encarregades  de  protegir‐los,  alguns  pobles  es  veuen  despullats  del  dret a tenir participació en la vida col∙lectiva de la seva pròpia nació. La guerra no és només  una lluita en la qual dos exèrcits es confronten. La guerra és un espai en què les persones  perden tots els seus drets i on campa la violència, la desesperança i la misèria.    ‐ Qui són els refugiats?  ‐ És un fenomen nou?  ‐ Per què marxen en massa del seu país?  ‐ Amb quins problemes es troben?  ‐ Per què  alguns estats els dificulten l’entrada?  ‐ Quines conseqüències té la seva marxa per al país d’origen i el de destinació?  ‐ El dret internacional, què hi diu?  ‐ Quines podrien ser les estratègies de solució del problema?    A  partir  de  les  activitats  que  es  proposen  a  continuació,  podrem  aprofundir  en  aquestes  qüestions.     L’activitat us proposa escriure un article per un diari sobre el tema dels refugiats.  Per tal de dur a terme la tasca, treballareu en petits grups les activitats dels apartats 2 i 3.  L’apartat 4 i les reflexions finals, les podeu fer col∙lectivament entre tot el grup‐classe i,  finalment, cadascú de vosaltres escriurà l’article individualment.       

2


2. REFUGIATS AVUI                      

               

            

Intenteu definir el que creieu què és un refugiat.               

            

Què és un emigrant               

                  

Coneixeu algun col∙lectiu de refugiats actual? 

Compareu els conceptes de refugiat i emigrant i expliqueu‐ne les diferències.                        3


2.1. Cerca d’informació i elaboració                                                                            

Cerqueu informació  a  la  premsa  digital  sobre  un  col∙lectiu  de  refugiats  actual  i  ompliu la taula que trobeu a continuació:  ELS REFUGIATS AVUI  País d’origen        Data  de  l’origen  del  conflicte    que  ha  propiciat  la  fugida  de  persones del país    Causes  que  han  originat  la    seva  fugida  (religioses,    polítiques, etc.)      Itineraris de migració          Països  de  destinació  dels    refugiats         Mitjans  utilitzats  per  la    migració        Accions  institucionals  en  els    països d’acollida (ambaixades,    organismes oficials)      ONG que hi intervenen            Accions  i  actituds  de  la    població  acollidora  envers  els  refugiats estrangers    Els refugiats a la premsa (com    és  tractat  el  fenomen  a  la    premsa)        Observacions       

4


2.2. L’Estatut dels Refugiats    

Llegiu el text de l’Estatut dels Refugiats  

Ompliu la taula amb les dades que heu obtingut de la lectura   L’ESTATUT DELS REFUGIATS  Data del document    Data en que el signa Espanya    Organismes que hi participen 

                                 

Països signants 

Definició de refugiat   (Capítol 1, article1) 

Compareu la definició de refugiat que heu redactat a l’inici de les activitats i la que  se’n fa  l’Estatut dels Refugiats. En què s’assemblen? En què es diferencien?                                 

5


                                   

           

Llegiu la declaració dels Drets Humans. Es respecten en el cas dels refugiats? Quins  articles creieu que defensen especialment els seus drets?                                     

Tenint en compte la data del document i els participants, argumenteu les raons que  en podrien haver causat la redacció.                                        

6


2.4. L’ACNUR                                    

Busqueu informació sobre l’ACNUR i completeu la taula:  ACNUR  Significat de les sigles /  Nom complet  Organisme de que depèn  Data de fundació  Funcions      

                         

Per què  creieu  que  es  dóna  especial  importància  a  la  gestió  de  documents  d’identificació i als censos de la població que atén?                     

                

Coneixeu altres associacions o entitats que es dediquen a l’ajut als refugiats?                   

7


3. ELS REFUGIATS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA    

Llegiu el següent  l’article:  TORRAS SERRA, Marc. (2004, octubre). Els refugiats del camp d’Adge. Butlletí de  l’Arxiu Nacional de Catalunya, 9, 2‐5. Disponible a:   http://bit.ly/1r2PTaR    

                                                                            

Completeu la taula:  ELS REFUGIATS A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA   País d’origen      Data de l’origen del conflicte    que ha propiciat la fugida de  persones     Causes que han originat la    seva fugida (religioses,    polítiques, etc.)        Territoris de destinació dels    refugiats           Mitjans utilitzats per la    migració          Accions institucionals en els    territoris d’acollida    (ambaixades, organismes    oficials)      Accions i actituds de la    població acollidora envers els    refugiats          Observacions         

8


             

                                              

Busqueu informació: En quin any signa Espanya l’Estatut dels Refugiats? Per què? 

Enumereu les semblances i les diferències que us han cridat més l’atenció entre els  dos col∙lectius de refugiats (actual i de la Guerra Civil espanyola)                               

9


4. ELS REFUGIATS ABANS I ARA     

Observeu les següents fotografies i reflexioneu sobre elles, entre tota la classe, amb  les preguntes que trobareu a continuació: 

Ciutadans republicans a la carretera entre el Voló i  Argelès passada la frontera francesa en l’èxode massiu  de refugiats en caure la ciutat de Barcelona en mans de  l’exèrcit franquista [1939]. Autor: August Chauvin  ANC1‐722‐N‐171. Codi doc. ANC@ula: 4280 

Refugiats caminant sobre les vies del tren entre Bicske i  Szar, a quaranta quilòmetres de Budapest [2015].   Autor: Freedom House  http://bit.ly/1MjyF5c 

  Combatents republicans i ciutadans a la població del  Refugiats  esperant  per  creuar  la  frontera  entre  la  Pertús passant la frontera entre França i Espanya en els  República de Macedònia i Grècia a la vora de la ciutat de  primers dies de l’’èxode massiu de refugiats en caure la  Gevgelija  (República  de  Macedònia)  [20  d’agost  de  ciutat de Barcelona en mans de l’exèrcit franquista   2015]. Autor: FreedomHouse  [1939]. Autor: August Chauvin  http://bit.ly/1MjIfFj  ANC1‐722‐N‐180. Codi doc. ANC@ula: 4282 

10


Dones amb nens a l’estació del Voló, en passar la  frontera entre Espanya i França, en l’èxode massiu de  refugiats en caure la ciutat de Barcelona en mans de  l’exèrcit franquista  [1939]. Autor: August Chauvin  ANC1‐722‐N‐169. Codi  doc.  ANC@ula: 4283 

Família siriana  a  l’Illa  de  Kos  esperant  després  d’haver  estat  escortada  fins  al  port  per  la  Guàrdia  Costanera  Grega,  que  l’havia  trobat  en  alta  mar  a  la  deriva  [4  de  juny de 2015]. Autor: Freedom House  http://bit.ly/1WQYrAW 

 

Combatents republicans en un descans a la carretera  entre la Presta i Prats de Molló, un cop passada la  frontera francesa en l’èxode massiu .  [1939]. Autor:  August Chauvin  ANC1‐722‐N‐192. Codi doc. ANC@ula: 4284 

   

 

11

  Refugiats a Hongria a prop de la frontera de Sèrbia [24  d’agost de 2015]. Autor: Gémes Sándor/SzomSzed  http://bit.ly/1PquMwa 


Ciutadans republicans a l’estació del Voló, esperant el  tren que els portarà a l’interior de França, en l’èxode  massiu de refugiats en caure la ciutat de Barcelona en  mans de l’exèrcit franquista.  [1939]. Autor: August  Chauvin.  ANC1‐722‐N‐170. Codi doc. ANC@ula: 4285 

Refugiats a  l’Estació  de  Viena  de  Westbahnhof  [15  d’agost de 2015]. Autor: ©Bwag/Commons  http://bit.ly/1NDzUxE 

 

Camp de refugiats el Barcarès, destinat als ciutadans  republicans que arribaven a França en l’èxode massiu de  refugiats en caure la ciutat de Barcelona en mans de  l’exèrcit franquista  [1939]. Autor: August Chauvin.  ANC1‐722‐N‐184. Codi doc. ANC@ula: 4286 

12

  Campament  de  refugiats  en  una  estació  [setembre  de  2015]. Autor: Freedom House  http://bit.ly/1GFn9L7 


                      

                    

                       

Què busquen al país d’acollida?                         

    

Quins problemes es troben els refugiats durant la seva fugida?  

Creieu que tenen la rebuda que s’esperen als països per on circulen, camí del seu  destí?                      13


               

                 

                                           

Malgrat l’existència de l’Estatut dels Refugiats, alguns estats adopten polítiques que  restringeixen  la  seva  circulació  i  limiten  el  seu  acolliment.  Què  argumenten  per  defensar la seva posició? 

Quins arguments  expressen  els  refugiats  per  defensar  el  seu  dret  a  passar  la  frontera?                     

Quines conseqüències té per al país d’origen la seva fugida?                     

14


                  

                 

                                      

Quines conseqüències pot tenir per al país de destinació l’arribada de refugiats? 

Tenint en  compte  el  cas  de  refugiats  estudiat  i  l’Estatut  dels  Refugiats,  proposeu  algunes accions que podria dur a terme el nostre país per tal d’ajudar‐los.                             

15


5. REFLEXIONS FINALS    

Després de l’elaboració de les activitats anteriors, escriviu un article periodístic que  tingui com a títol Refugiats ahir i avui. Recordeu que en el teu text haureu d’incidir  en les següents qüestions:  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Qui són els refugiats?  És un fenomen nou?  Per què marxen en massa del seu país?  Amb quins problemes es troben?  Per què  alguns estats els dificulten l’entrada?  Quines conseqüències té la seva marxa per al país d’origen i de destinació?  El dret internacional, què hi diu?  Quines podrien ser les estratègies de solució del problema?                                                       

16


17


17

Activitats  

Activitats didàctiques. Refugiats sirians i de la Guerra Civil espanyola

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you