Page 1

Sognekalender December Dato

Tid

Aktivitet

Sø 1.

09.45 10.00

Skriftemål 1.s. i advent. Præst: TR Kirkefrokost

Sø 8.

09.45 10.00 15.00

Skriftemål 2.s. i advent. Præst: AG Rytmisk gudstjeneste v. AG

Sø 15.

09.45 10.00

Skriftemål 3.s. i advent. Præst: MF

Sø 22.

09.45 10.00

Skriftemål 4.s. i advent. Præst: TR

Ti

24.

15.30

Julegudstjeneste. Præst: AG

On 25.

11.00

Juledag. Præst: TR

To 26.

10.00

2. Juledag. Præst: AG

Sø 29.

10.00

Julesøndag. Præst: TR

Januar

Kontakt KIRKENS KONTOR Sct. Hans Plads 1 Tlf. 6612 4388, E-mail: sankthans.sognodense@km.dk Kontoret er åbent man.-tors. 09.30-13.00, fre. 10.00-13.00, tors. tillige 16.00-18.00 SOGNEPRÆST - Tage Rasmussen (kbf) Tlf. 6612 1405, E-mail: tjr@km.dk Træffes bedst på hverdag kl. 12.00-13.00 undtagen mandage, samt efter aftale SOGNEPRÆST OG SOGNEMEDHJÆLPER - Anders Grinderslev Tlf. 2125 5927, privat: 6312 2284 E-mail: anmg@km.dk Træffes bedst hverdage kl. 08.00 på privat nr. 6312 2284

MENIGHEDSMUSIKER – Sanne Dyssegaard Tlf. 2123 9159, E-mail: sanne@dyssegaard.com

Nytårsdag. Præst: TR

Sø 5.

09.45 10.00

Skriftemål Hellig 3 Konger søndag. Præst: AG

KIRKETJENER – Jane Birkbak Hovaldt Tlf. 2127 1381, E-mail: jhbirkbak@hotmail.com

Sø 12.

09.45 10.00 15.00

Skriftemål 1.s.e. Hellig 3 K. Præst: TR Rytmisk gudstjeneste v. TR

KIRKETJENER – Søren Andersen Tlf. 2129 5574, E-mail: soeren1@stofanet.dk

09.45 10.00

Skriftemål 2.s.e. Hellig 3 K. Præst: TR Kirkefrokost

SOGNEMEDHJÆLPER – Edel Juul Nielsen Tlf. 2171 2281, E-mail: sognemedhjaelper@scthans-kirke.dk

09.45 10.00

Skriftemål 3.s.e. Hellig 3 K. Præst: MF

MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsformand Sven Madsen Tlf. 6596 0622, E-mail: sven@svenmadsen.dk

Februar

HJEMMESIDE www.scthans-kirke.dk

Sø 2.

09.45 10.00

Skriftemål 4.s.e. Hellig 3 K. Præst: TR

Sø 9.

09.45 10.00 15.00

Skriftemål Sidste s.e. Hellig 3 K. Præst: TR Rytmisk gudstjeneste v. TR

Alle henvendelser vedr. kirkeblad til: Sanne Dyssegaard, E-mail: sanne@dyssegaard.com Deadline næste kirkeblad: 28.februar 2014

Sø 16.

09.45 10.00

Skriftemål Septuagesima. Præst: AG

Sø 23.

09.45 10.00

Skriftemål Sexagesima. Præst: TR

Tryk: www.trykbestilling.dk Layout: Elmira Fouroozandeh Foto: Jan Dorscheus/Simon Falsig

Marts 10.00 Sø 2.

Fastelavn. Præst: AG Familiegudstjeneste. Tøndeslagning efter gudstjenesten

AG – Anders Grinderslev MF – Massoud Fouroozandeh TR – Tage Rasmussen Migrantgudstjeneste Hver søndag kl. 15.00 er der gudstjeneste på farsi ved Massoud Fouroozandeh i Sct. Hans Kirkes Menighedshus - dog ikke den 8/12, 12/1 og 9/2, hvor alle er velkomne til rytmisk gudstjeneste i kirken.

www.scthans-kirke.dk

Kirkeblad

ORGANIST – Susanne Krog Thesbjerg Tlf. 2141 0481, E-mail: organist@scthans-kirke.dk

16.00

Sø 26.

Sct. Hans Sogn

SOGNE- OG MIGRANTPRÆST - Massoud Fouroozandeh Tlf. 4053 2523, E-mail: mafo@km.dk

On 1.

Sø 19.

December - Januar - Februar 2013/2014

Koncerter ● F rokost-koncerter 1. lørdag i måneden kl. 12.30 7. dec. ved UngGospel fra Sct. Hans kirke 4. jan. og 1. febr. Se program senere ● S ct. Hans kirkes jule-huskoncert fredag 13. dec. Kl. 19.30 ● Julekoncert med sopran Eline Soelmark, violin Sigrid Kongshøj-Munch og organist Susanne Krog Thesbjerg fredag 20. dec. Kl. 19.30

www.scthans-kirke.dk

www.scthans-kirke.dk


Præstens ord

Ugentlige aktiviteter

Sigurd fortalte Bibelhistorier

Juniorklub Sct. Hans Juniorklub er for juniorer, der går i 4.-6. klasse Mandag fra 19.00-20.30. Leder Maria Boll, tlf. 2213 8383 Morgenbøn Hver tirsdag er der bøn i kirken fra 08.20-08.50

Sognepræst Tage Rasmussen

Kirken i strid modvind

Efteråret plejer at byde på storme. Det har det også gjort i år. Jeg tænker ikke på vejrmæssige storme, men på stærke åndsvinde, der giver kirken åndenød. Hvor vi i Danmark har været velsignet med stor frihed til at indrette os efter behag, så længe vi ikke forbrød os mod andre, blæser der nu totalitære vinde, der har til hensigt at ensrette os alle sammen. Omskærelse søges forbudt At omskærelse af piger bør være forbudt, er der udbredt enighed om, da en sådan handling må betegnes som lemlæstelse. Men nu er der stærke kræfter, der også vil forbyde omskærelse af drengebørn, begrundet i barnets tarv, selvom det er ganske få, som har haft problemer efter omskæring. Som bekendt bliver alle jødiske drengebørn omskåret. Men også millioner af andre bliver det, f.eks. mange muslimer og amerikanere. Et forbud mod omskærelse vil indebære, at de fleste jøder i Danmark vil forsvinde, da omskærelse er uopgivelig for mandlig jødisk identitet. Det virker grotesk, at forslaget kommer op samtidig med, at det er 70 år siden, danskerne blev kendt over hele verden som et tolerant og medmenneskeligt folk. Da nazisterne og deres håndlangere ville udrydde jøderne, hjalp høj og lav hinanden med at redde jødiske medborgere. Ikke fordi man selv var jøde, eller delte jødernes opfattelse af omskæring og højtider, langtfra. Men man var villig til at vove pelsen for retten til at være anderledes. Man vidste nemlig, at menneskeligheden ville forsvinde, hvis man accepterede, at bestemte befolkningsgrupper ikke havde ret til at være her, selv om man ikke delte deres holdninger. At tage ansvaret for børnene ud af hænderne på deres forældre, og nægte dem pagtstegnet på deres forældres tro, er totalitært. Det er et lige så alvorligt angreb på religionsfriheden som et forbud mod barnedåb, som i Ny Testamente kaldes ”omskærelse til Kristus”. Abort er indiskutabel At abortproblematikken er yderst vanskelig og følsom, er de fleste klar over. Men at det på det nærmeste er forbudt at sætte fokus på problematikken kan undre, når der foretages 16000 aborter hvert år. Det fik foreningen Retten til Liv at føle, da man for en kort periode havde opstillet 16000 hvide kors på en mark langs motorvejen E45. I grunden en stilfærdig og respektfuld måde at gøre opmærksom på en praksis, som vi i Danmark ikke kan være bekendt. Men både politikere og pressen har ført et hævntogt mod den arme forening. Det er politisk ukorrekt at gøre opmærksom på, at budet om at slå ihjel groft tilsidesættes, når det drejer sig om de ufødte børn. Det skriger til himlen, at man arbejder på højtryk for at forbyde andre at fjerne en stump hud. Samtidig vil man ikke tåle, at nogen sætter spørgsmålstegn ved berettigelsen i at fjerne et helt, sundt og rask barn. Hvad får os til at si myggen fra og sluge kamelen? www.scthans-kirke.dk

Onsdagscafé Hver onsdag fra 10.30-12.00. Aftensang En liturgisk fyraftensandagt med musik, skriftlæsning, stilhed og bøn. Hver onsdag kl. 16.30-16.55 Menighedsfællesskabet Ignis Mødes ca. hver anden onsdag i Menighedshuset kl. 19.15 Kor Nyt spirekor for 0.-2. klasse. Onsdag kl. 15-16 Spirekor for 0.-2. klasse. Tirsdag kl. 15.30-16.30 Tilmelding til Spirekorene til organist@scthans-kirke.dk JuniorGospel for 3.-6. kl. torsdag kl. 16.00-17.00 UngGospel for 9. kl. til ca. 30 år torsdag kl. 17.30-19.00 Babysalmesang Nyt hold begynder tirsdag 28/10 kl. 10.00 Tilmelding til sognemedhjaelper@scthans-kirke.dk

Særlige arrangementer ALPHA – et kursus om kristendom Kurset strækker sig over 10 aftener med start d. 21. januar Se mere på www.scthans-kirke.dk Adventsgudstjeneste 18. dec. kl. 13.30 med efterfølgende hygge i præstegården

Giv din mening til kende – og hjælp os med et godt slogan! Menighedsrådet har været i gang med at formulere en vision for de kommende 3 år. Vi er landet på følgende: - Sct. Hans Kirke vil være en levende kirke med en klar bibeltro forkyndelse - Sct. Hans Kirke vil være en kirke for alle

Torsdag den 31. oktober havde vi koncert med Sigurd Barrett: ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”. I dagene op til koncerten havde kirkens organist samt menighedsmusiker arrangeret en korfestival for alle de børn i området, som havde lyst at synge på scenen med Sigurd. Eftermiddagene blev flittigt brugt til at øve sangene, og med 70 deltagere var både kirke og menighedshus i brug til øvelserne. Én af dem var 8-årige Terese, som er rigtig glad for at synge: ”Jeg synger meget – man bli’r jo glad af at synge, især hvis man f.eks. er sur eller ked af det”. ”Efter den første korøvelse sang jeg alle sangene igennem på vej hjem i bilen, og Konrad (en kammerat) sang dem igennem, før han skulle sove i aftes!” ”Alle sangene er bare så gode, men den med ”Vi skal ses igen” er nok den bedste! Da torsdagen oprandt, myldrede det ind med folk; både børn, forældre og bedsteforældre kom i hobetal, og det blev en forrygende fyraftenstime med fyldt kirke! Der var både ”gamle” og helt nyskrevne sange, og Sigurd ledte os igennem hele Bibelen, fra skabelsen til påske, med dejlig deltagelse af alle korbørnene. Tøjdyret Snapper gav hele tiden sit besyv med, og fik børnene til at skraldgrine med sin manglende viden om Bibelens historier. Til gengæld inddrog Sigurd så børnene, som fortalte med på Bibelhistorierne, så godt de kunne.

Med udgangspunkt i visionen vil menighedsrådet for Sct. Hans Kirke de næste 3 år i særlig grad arbejde indenfor 10 hovedområder (se hjemmeside). Der vil ikke kunne arbejdes lige meget med alle områder i hele perioden, men listen er udtryk for menighedsrådets overordnede prioritering af arbejdet. Endelig har vi lyst til at formulere et slogan for kirken – altså en kort formulering om, hvad Sct. Hans Kirke er. Et eksempel: Sct. Hans Kirke – kirken i centrum. Men hvad tænker du? Hjælp os med et godt slogan. Og giv gerne din mening til kende i forhold til vores visioner og indsatsområder. Gå ind på hjemmesiden www.scthans-kirke.dk og følg linket til spørgeskemaet, hvor du kan give din mening til kende. Blandt bidragsyderne trækker vi lod om et gavekort på kr. 300. www.scthans-kirke.dk

Efter godt en times koncert og fortælling vinkede Sigurd og Snapper farvel, og med tonerne fra ”Vi skal ses igen – vi skal ses, min ven” hængende i ørerne myldrede vi alle ud i efterårsmørket igen. Reportage v/Edel Juul Nielsen www.scthans-kirke.dk

Kirkeblad scthans105x297 dec13 feb web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you