Page 1

Sognekalender December Dato

Tid

Aktivitet

Sø 2.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen Kirkefrokost

To 6.

20.00

Stillekirke

Sø 9.

09.45 10.00 15.00

Skriftemål Højmesse v. Anders Grinderslev Rytmisk gudstjeneste v. AG

Ti 11.

17.00

Spaghettigudstjeneste

Sø 16.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

Sø 23.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

Ma 24.

15.30

Julegudstjeneste v. Tage Rasmussen

Ti 25.

11.00

Højmesse v. Anders Grinderslev

On 26.

10.00

Højmesse v. Massoud Fouroozandeh

Sø 30.

10.00

Højmesse v. Tage Rasmussen

Januar Ti 1.

16.00

Højmesse v. Anders Grinderslev

Sø 6.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

Sø 13.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

Sø 20.

09.45 10.00 15.00

Skriftemål Højmesse v. Anders Grinderslev Rytmisk gudstjeneste v. AG

Ti 22.

17.00

Spaghettigudstjeneste

Sø 27.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

Februar

Kontakt KIRKENS KONTOR Sct. Hans Plads 1 Tlf. 6612 4388, E-mail: sankthans.sognodense@km.dk Kontoret er åbent man.-tors. 09.30-13.00, fre. 10-13, tors. tillige 16.00-18.00 SOGNEPRÆST - Tage Rasmussen (kbf) Tlf. 6612 1405, E-mail: tjr@km.dk Træffes bedst på hverdage kl. 12.00-13.00 undtagen mandage, samt efter aftale SOGNEPRÆST OG SOGNEMEDHJÆLPER - Anders Grinderslev Tlf. 2125 5927, privat: 6312 2284 E-mail: anmg@km.dk Træffes bedst hverdag kl. 8.00 på privat nr. 6312 2284

MENIGHEDSMUSIKER - Sanne Dyssegaard Tlf. 2123 9159, E-mail: sanne@dyssegaard.com KIRKETJENER - Jane Birkbak Hovaldt Tlf. 2127 1381, E-mail: jhbirkbak@hotmail.com KIRKETJENER – Søren Andersen Tlf. 2129 5574, E-mail: soeren1@stofanet.dk SOGNEMEDHJÆLPER - Edel Juul Nielsen Tlf. 2171 2281, E-mail: sognemedhjaelper@scthans-kirke.dk MENIGHEDSRÅD Fungerende menighedsrådsformand Birgitte Skovgaard, tlf. 5150 1412 HJEMMESIDE www.scthans-kirke.dk Alle henvendelser vedr. kirkeblad til: Sanne Dyssegaard, E-mail: sanne@dyssegaard.com Deadline til næste kirkeblad: 28. januar 2013 Tryk: www.trykbestilling.dk Layout: Elmira Fouroozandeh

Sø 3.

Sø 10.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Massoud Fouroozandeh Tøndeslagning efter gudstjenesten

Koncerter

Sø 17.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

14. dec. kl. 19.00 Sct. Hans Kirke jule-huskoncert

Sø 24.

09.45 10.00

Skriftemål Højmesse v. Anders Grinderslev

Ti 26.

17.00

Spaghettigudstjeneste

09.45 10.00

Kirkeblad

ORGANIST - Henning Nielsen Tlf. 2141 0481, E-mail: hjn@galnet.dk

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen Kirkefrokost

Sø 3.

Sct. Hans Sogn

SOGNE- OG MIGRANTPRÆST - Massoud Fouroozandeh Tlf. 4053 2523, E-mail: mafo@km.dk

09.45 10.00

Marts

December - Januar - Februar

16. dec. kl. 16.00 Vi synger julen ind med Odense Motetkor 11. jan. kl. 16.15 - 30 min. orgelmusik 8. feb. kl. 16.15 - 30 min. orgelmusik

Skriftemål Højmesse v. Tage Rasmussen

www.scthans-kirke.dk

www.scthans-kirke.dk

www.scthans-kirke.dk


Præstens ord

Ugentlige aktiviteter

En organists arbejde

Juniorklub Sct. Hans juniorklub er for juniorer, der går i 4.-6. klasse Mandag fra 19.00-20.30. Leder Jens Kjær, tlf. 6617 6005

Henning Nielsen er én af de personer, som de fleste har hørt i kirken, men langt fra alle har set. De fleste søndage finder vi ham på bænken oppe ved orgelet; han er nemlig organist. Det har han faktisk været i hen ved 50 år – heraf godt de 40 år ved Sct. Hans Kirke.

Morgenbøn Hver tirsdag er der bøn i kirken fra 08.20-08.50

Sognepræst Tage Rasmussen

At realisere sig selv Denne forslidte frase kan faktisk godt forstås positivt. Nemlig i lyset af, at jeg har modtaget livet som en gave fra Gud. Gud ville noget med mig og mit liv. Hvordan bliver Guds tanker med mit liv realiseret? Har mit liv nogen mening? Hvilken? Betyder jeg noget i det store regnskab? Eller graver jeg alle mine talenter ned i jorden? Aldrig for sig selv Negativ og ødelæggende bliver frasen om at realisere sig selv, hvis man søger selvrealisation ved at koble Gud og andre ud af sit liv og kun fokuserer på det, der gavner og fremmer min sag. Det hænger sammen med, at vi ikke er skabt til at leve for os selv. Allerede ved skabelsen lød det: Det er ikke godt for mennesket at være alene! Sig selv bliver man aldrig for sig selv. Det er Søren Kierkegaard, der siger: ”Selvet må brydes for at blive Selv. Eet er nemlig at digte sig selv, et Andet er at lade sig digte.” Vi står for Guds ansigt Den, der mener at kunne digte eller designe sit eget liv, har store chancer for at få et tomt og meningsløst liv. Det kan sagtens i begyndelsen se flot og tiltrækkende ud. Men også de kendte og rige, som på overfladen ser ud til at have alt, hvad hjertet begærer, må indrømme, at berømmelse og penge ikke kan mætte et menneskes sjæl. Det kan kun Gud. Ganske enkelt fordi vi ikke er skabt til selv at fylde tilværelsen ud. Det er vi alt for små til. Det er Gud, der fylder tilværelsen med mening og glæde. Og kun hvis vi lader os indgå i hans overordnede tegning, vil vi erfare selvværd, betydning og …. selvrealisation. Ingen er sit eget livs ansvarshavende redaktør. Den byrde har Gud befriet os for. Altid sammen med andre Er det sandt, at Gud altid er en del af vores tilværelse, så er det lige så sandt, at vi ikke lever vores liv i en osteklokke, men er omgivet af andre. Det kan sagtens i visse situationer føles besværligt, fordi det også begrænser vores egen udfoldelse. Men grundlæggende er det livsvigtigt, at vi har fællesskab med andre og udvikles i dette samspil. Faktisk kan jeg ikke lære mig selv at kende, hvis jeg eller andre ikke er villige til at åbne sig og dele erfaringer og tanker. Vi magter ikke livet på egen hånd. Sygdom og ulykker kan hurtigt vende op og ned på tilværelsen, så vi pludselig har brug for trøst og hjælp fra andre. Det er det, der gør livet rigt og giver det mening. Glæden vokser ved at blive delt. Og sorgen mindskes ved at blive delt.

www.scthans-kirke.dk

Onsdagscafé Hver onsdag fra 10.30-12.00. Se program i kirken eller på www.scthans-kirke.dk Aftensang En liturgisk fyraftensandagt med musik, skriftlæsning, stilhed og bøn. Hver onsdag kl. 16.30-16.55 Menighedsfællesskabet Ignis Mødes ca. hver anden onsdag i Menighedshuset kl. 19.15 Se program i kirken eller på www.scthans-kirke.dk Legestuen Mødes hver torsdag fra 10-12 og er for alle børn i alderen 0-5 år, ifølge med deres forældre, barnepiger eller bedsteforældre Gospel i Sct. Hans Børne -og JuniorGospel for 0.-6. kl. torsdag kl. 16.00-17.00 UngGospel for 9. kl. til ca. 30 år torsdag kl. 17.30-18.45

Særlige arrangementer Fredagshjørnet 7. dec. kl. 18. Julehygge. Medbring mad til fælles buffet Pigeaften 15. januar og 12. februar Gospeldag Sæt X i kalenderen allerede nu d. 2. marts ALPHA – et kursus om kristendom Kurset strækker sig over 10 aftener med start d. 21. januar Se mere på www.scthans-kirke.dk Adventsgudstjeneste 12. dec. kl. 13.30 derefter hygge i præstegården Børnejulegudstjeneste 20. december kl. 10.00

Vores trofaste organist Henning Nielsen har valgt, efter mere end 40 års tjeneste ved Sct. Hans kirke, at gå på pension med virkning fra d. 01.04.13. Menighedsrådet vil gerne udtrykke stor taknemlighed for Henning Nielsens enestående virke, hans passion for kirkeårets gang, gudstjenestens forløb samt hans store arbejde for et utal af afholdte koncerter, orgelkonkurrencer og Bach-uger. Menighedsrådet i Sct. Hans Kirke

www.scthans-kirke.dk

For Henning har der aldrig været tvivl om, hvad hans livsvej skulle være; han har altid villet være organist. Han forklarer, at han allerede som barn var helt solgt, når han hørte orgel-musik. Og organist blev han. For mange organister går uddannelsesvejen gennem konservatoriet, men Henning er uddannet som privatist hos sin forgænger Christian VestergaardPedersen. Denne var udover sin musik-uddannelse også cand. theol., hvilket betød, at Henning også fik mange liturgiske inputs. Det præger Henning den dag i dag, hvor han er af den holdning, at det absolut ikke er ligegyldigt, hvad man spiller til en gudstjeneste. ”Det handler ikke blot om, hvad der lyder godt, men om hvad der hænger sammen med liturgien og kirkeåret i øvrigt”. Som kirkegænger oplever man typisk kun den 1½ time, gudstjenesten varer, men for organisten begynder forberedelserne ofte allerede mandagen forinden. Da begynder han at gøre sig overvejelser og finder den musik frem, som passer til den kommende søndag, og i ugens løb øver han på det. Søndag morgen står Henning op kl. 5.30 for at være på plads i kirken kl. 7. Her stemmer han de 3 rør-stemmer, dvs. 168 orgelpiber, for at de kan være klar til brug, og så spiller han hele gudstjenesten igennem for at være klar. Der er ikke noget at sige til, at Henning er træt om søndagen, når højmessen er færdig. Udover gudstjenesterne nævner Henning også sin koncertvirksomhed, bl.a. fredags-koncerterne samt aftensang som to ting, han holder meget af ved sit arbejde. Og så siger han, at han faktisk holder mere af begravelser end af bryllupper! ”Der er en større ægthed ved begravelserne. Ved bryllupper er der godt nok fest, men der kan blive meget snak og ”forsamlingshus-stemning”, som godt kan forstyrre noget af højtiden”. Til slut viser Henning mig sine hænder, som efterhånden er noget slidte og skæve af gigt. ”Tja” siger han med et mildt smil: ”Måske er det snart på tide, jeg holder”. Interview v. sognemedhjælper Edel Juul Nielsen

www.scthans-kirke.dk

Kirkeblad vinter 2012  

Kirkeblad for Sct hans sogn, Odense