Page 1

Norbert Nyt sommer 2017

www.sct-norberts-skole.dk


Skolelederen skriver Nye fysiske rammer Midsommer ligger lige om hjørnet. Sct. Hans Aftens-dag vil vi på traditionel vis synge alle elever, store som små, ned i skolens amfiteater med vores gamle feriesang: ”Nu har vi fri, nu har vi fri. Nu har sommerferiefri. Og vi skal ikke gå i skole i denne skønne sommertid!” Det er altid et opløftende og befriende klimaks ovenpå en hektisk tid med afgangsprøver, årsprøver m.v. Men allerede i begyndelsen af maj indfandt de første fornemmelser af sommerstemning sig, da den daglige morgensang i forbindelse med afgangsklassernes skriftlige prøver rykkede udendørs. Foråret har været en periode, hvor vi har tænkt ”store tanker”. Sidste efterår købte skolen en stor bygning af Sct. Norberts Stiftelse. Vejle Kunstforening var fraflyttet bygningen i Præstegyde, og nu fik vi mulighed for at få opfyldt et gammelt ønske om at kunne overtage det tidligere brændevins-brænderi. Nu kunne vi begynde at gøre os tanker om, hvad der skulle fyldes i de nye rammer. Skolens bestyrelse ønskede imidlertid, at der først skulle udarbejdes en helhedsplan for alle skolens bygninger, og at den nyerhvervede bygning skulle indgå heri. Arkitektfirmaet Rum blev sat på opgaven, og i maj kunne man forelægge den samlede plan for skolens bestyrelse. Bestyrelsen har ”nikket ja” til helhedsplanen. Nu forestår så de økonomiske beregninger, som skal give mulighed for, at planen kan føres ud i livet.


Vi håber naturligvis, at det lader sig gøre, om end ikke det hele på én gang, så i hvert fald etapevis. Ifølge planerne skal der etableres en helt ny naturfagsafdeling til fysik/kemi, biologi og geografi, en ny og mere sammenhængende SFO og en ny musikafdeling med mulighed for endnu større musiske udfoldelser end i dag. Desuden et nyt pædagogisk læringscenter, ombygning af kantinen og endelig bedre plads til skolens administration.

Oprettelse af vuggestuepladser Vores børnehave har længe fået henvendelser fra forældre om, hvorvidt skolen kunne oprette en vuggestue for de ½ - 2½ årige børn i bygningerne på Vestre Engvej. Mens der for små 10 år siden blev mulighed for, at frie grundskoler kunne oprette private børnehaver for de 2½ - 6 årige børn, har det ikke tidligere været muligt at drive en privat vuggestue. Men for godt et år siden blev der lovgivet på området, og skolen afventer i øjeblikket, at vi fra Vejle Kommune får tilladelse til at knytte en sådan afdeling til børnehaven. Vi ønsker at etablere en vuggestue med plads til 12 børn i vores nuværende Lærkestue. Dermed vil der være mulighed for at være tilknyttet Sct. Norbert fra vuggestue til 10. klasse. Ny afdelingsleder ansat Skolens bestyrelse har ansat en pædagogisk afdelingsleder for udskolingen pr. 1. august. Christian Christoffersen er 46 år og læreruddannet. Christians ansvarsområder vil blandt andet være pædagogisk udviklingsarbejde i udskolingen, planlægning og afvikling af afgangsprøverne og planlægning og afvikling af nationale tests.

Skoleåret 2016-17 er ved at være afsluttet. Det ringer snart ud for sidste gang i år, og foran venter en forhåbentlig god og solrig sommerferie. Med ønsket om en god sommer! Henrik Witzel Bech


Pastor Ophoff skriver Er en Sct. Norberts Skoles elev en flittig kirkegænger? Om vores elever er flittige kirkegængere er der vel kun dem selv, der ved noget om. Er det tilfældet for nogle af dem, vil det nok ikke være meget anderledes end for gennemsnittet af landets befolkning. Og det tal ligger ikke særligt højt. Men jeg er overbevist om, at de elever, der gennem flere år har haft deres gang på Sct. Norbert, er blevet kirkevante, selvom de måske ikke er blevet flittige kirkegængere. Og det er en berigelse. I løbet af deres skoletid er vore elever ved mange lejligheder kommet i kirken: skoleandagter, nadvergudstjenester/messer i deres respektive kirker, kirkebesøg i forbindelse med mini-konfirmation, første kommunion, konfirmation/firmelse, salmesang mm. De har besøgt mere end én kirke – ja, mange kirker på flere af deres lejrskoler: pilgrimsvandringen i 6. klasse, turen til Averbode kloster i 9. klasse, og de har vel besøgt mange kirker, da de med 10. klasse besøgte Rom. De mange kirkebesøg har smittet af på en god mode. Selvom disse ikke altid er blevet mødt med den store begejstring men snarere med et afværgende ”Skal vi i kirke?”, så har mange alligevel erfaret, at et kirkerum er noget særligt. Uanset stilarten, uanset om kirken er smuk eller ikke noget særligt, gammel eller moderne, fyldt med værdifuld kunst eller står hen med nøgne vægge, rummer de alle noget, som man først opdager efter et lidt længere ophold i et kirkerum. Kirkerummet virker anderledes, når orglet ved en festlig gudstjeneste bruser, og salmesangen stiger op i hvælvingen, end når man kommer der alene eller kun med sin klasse uden for gudstjenestetiden.


Der er skønt at vide, at man er del af et kirkefællesskab, at kunne være med i fællesbøn, altergang, tage del i glæden ved barnedåb, konfirmation, bryllup eller finde trøst ved en begravelse, men det er ligeledes skønt at kunne tilbringe nogen tid i et stille kirkerum, for her er man fredet. Stilheden bliver ikke forstyrret og virker hverken skræmmende eller ubehagelig. Man fornemmer selv, at det ikke er her, man skal åbne for sin telefon, lytte til sin ynglings musik eller komme i kontakt med verden udenfor med sms´er eller mail. Her får man lov at være sig selv, at være alene med sine tanker, at bede en stille bøn, at tænde et lys for en, man tænker på, som har brug for en forbøn, for trøst og opmuntring. Kirken kaldes Guds hus. Her kan man vide sig Gud meget nær. Her har generationer før os lovprist Herren, fejret herlige begivenheder i menneskers liv, fundet trøst, kunnet græde helt alene. Kirken er fyldt med et utal af bønner, og vi får lov at føje vore ganske personlige bønner til. Som præst har jeg selv mange gange været med vore elever i kirke: til andagterne i Sct. Norbert, ved kirkebesøg på 6. klasses pilgrimstur og i mange kirker i Belgien i forbindelse med 9. klasses Averbode-tur. Her har jeg mere end en gang fået ros fra tilfældige kirkegængere, der kom ind i kirken, mens vi var der. Da eleverne forlod kirken, kom de lige så stille til mig. ”Må jeg spørge, hvor I kommer fra?” spurgte de mig på dansk, nederlandsk eller fransk. ”Fra Sct. Norberts Skole i Vejle, Danmark”. Og så fik jeg denne eller lignede kommentar: ”Det er da helt imponerende, hvordan jeres unge mennesker opfører sig i kirken. Det er vi ikke vant til”. Den ros giver jeg gerne videre til jer, som fik den ros. ”Hvordan gør I” var ofte det næste spørgsmål. ”Det er ikke kun mig eller vore lærere, det gør noget særligt. Det er selve kirkerummet, der gør noget ved de unge mennesker” kunne jeg så med glæde svare de måbende ansigter. Ja, på Sct. Norberts har vore elever lært mere end deres Fadervor. Dette er en rigdom for livet, så lad det ikke kun være et skoleanliggende. Brug noget af jeres tid til at kigge ind i de kirker, I kommer forbi på jeres ture! I får altid noget med derfra! God sommerferie. Held og lykke og Herrens rige velsignelse over afgangselevernes fremtid. Jan Ophoff O.Præm


Med skolen i kirke Det er en stor glæde år efter år at være på pilgrimsvandring med 6. klasse. Vi har ikke mobiltelefoner med, og alle får en god snak, mens vi går og går og går - 36 km over to dage på Hærvejen fra Nr. Snede til Jelling. Vi begynder vores vandring med morgensang i det smukke, nyrestaurerede kirkerum i Nr. Snede. Kirken er fra 1100-tallet, og døbefonten er også fra den tid. Den nye belysning fremhæver hvælvingerne, som er kommet til senere, og i det hele taget er istandsættelsen meget vellykket. Som en del af morgensangen tænder alle elever og lærere et lys for et menneske, der har brug for omsorg. Ingen skal fortælle, hvem man tænker på, men vi taler om, at lyset er et symbol på Kristus, der altid kan rumme mennesker, som vi er. Derefter samles vi i en rundkreds omkring døbefonten, hvor vi holder hinandens hænder og beder Fadervor. Præsten i Nr. Snede, Arne Kiel Nielsen, lyser velsignelsen over os og ønsker os en god vandring på Hærvejen og i vores liv. Det er en højtidelig stund, og roen falder over os. Lilly Dalsgaard


”De tre Bukke Bruse” og 0. b Tirsdag, den 20. juni var en dato, der i 0. b var ventet med stor spænding, for det var dagen, hvor de skulle opføre deres skuespil om ”De tre Bukke Bruse”. Formiddagen gik med generalprøve og den sidste afpudsning, og endelig var tiden inde til den store præmiereforestilling for forældrene. En forestilling som både børn og voksne havde arbejdet meget ihærdigt på at forberede!

3. klasse, som er 0. b’s storevenner var inviteret til at overvære generalprøven. Vi fik følgende indslag fra 3. b:

Vigga og Sofie skriver:

0.b lavede ”De tre Bukke Bruse” for nogle klasser. 0. b er vores små venner.


Vi kunne se, at de havde øvet sig rigtig meget, og at de også koncentrerede sig rigtig meget om at gøre det rigtigt. Og det gjorde de!

De var klædt ud som søde små dyr, der bor ude i skoven. Det var godt, at der var en forskellig trold til hver Bukke Bruse, så der var flere, der fik en hovedrolle.

Der var også rigtig meget fællessang, så alle fra 0. b kunne være med til noget. Det var et fantastisk skuespil!


Faldskærmsprøven O. a og b har bestået faldskærmsprøven. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad denne prøve drejer sig om, kan det siges med et ord: Samarbejde

Faldskærmen er, som ordet siger, en stor skærm, som er syet af noget meget tyndt stof. Øvelserne består i, at eleverne holder i kanten af skærmen, og så skal de f. eks lægge skærmen på gulvet, så den ligger fint og glat. Det kræver naturligvis, at alle er opmærksomme og gør det, de skal, på samme tid, og det er slet ikke nemt – især ikke, når man går i o. klasse, men det klarede de flot – alle sammen og har derfor fået et bevis, som de her på billederne viser til jer alle sammen. Godt gået! Elsa Rasmussen


Kæledyrsdag i skolegården 2. klasse har lavet nogle plakater, hvor de først har læst inde på danske-dyr.dk. De havde valgt hunde og katte og fugle og høns og kaniner og marsvin og hamstre og alle mulige andre dyr. Tirsdag havde vi kæledyrsdag. Vi måtte tage vores dyr med i skole. Vi mødtes alle samme i skolegården, hvor vores forældre havde dyrene med. Vi gik rundt og så alle de flotte og søde dyr, og nogle dyr var legesyge. Så blev de trætte, og vi måtte sige farvel på et tidspunktda klokken var halv ti, men det var så spændende og meget hyggeligt. Hannah –Augusta og Cecilie 2. b

Dette er kun et lille udvalg af de mange dejlige kæledyr, som var i skole for en dag!


Lejrskole til Øm 3. klasserne har været på en rigtig dejlig lejrtur til Øm med udflugter til bla. Øm Kloster, Himmelbjerget, Aqua og Træskomuseet. Vejret var med os, så der var rig mulighed for udendørs aktiviteter i det naturskønne område. Eleverne beretter: Lucas 3.B: Det var sjovt at lege på Himmelbjerget. Vi legede, vi var med i Byrådet og holdt tale. Ellen 3.B: Det var spændende, at være på Aqua – der var mange dyr, og det var rigtig sjovt at lege med vand. Der var mange muligheder for vandkamp.

Christian 3.B: Vi havde bål og lavede snobrød. Det var svært at få dejen til at hænge fast på pinden. Det var en hyggelig aften, hvor vi også legede.


Julie 3.B: Det var hyggeligt, at være på værelserne, fedt at der var tid til at lege. Olivia 3.B: Det var et stort og flot sted. Det var dejligt, at ingen blev uvenner. Det var mega sjovt at styre færgen sammen med kaptajnen. Emilie 3.A: Jeg kunne godt lide udflugterne. Det var en god måde at være sammen på.

Jennifer 3.A: Det var sjovt på Aqua og godt at lære noget om dyrene. Lærke 3.A: Det var sjovt, at både 3.A og 3.B var med, så vi lærte hinanden bedre at kende. Andrea 3.A: Det er hyggeligt at være på tur. Jeg har lært mange at kende på turen. På lærernes vegne Tine Worsøe Nielsen


Katolske lege I år var det vores tur til at komme med på De katolske lege i Aarhus, og det er fordi, vi går på en katolsk skole. Jeg vågnede om morgenen kl. 6. 30. Jeg tænkte ikke på andet end De katolske lege. Efter at have fundet det tøj, jeg skulle have på for at ligne farverne i det norske flag, nemlig rødt, hvidt og blåt, fik jeg i en fart børstet tænder og redt seng. Vi havde hjemmefra hver især fået tildelt et land. August og jeg havde fået Norge. Bussen ville nemlig køre præcis kl. 8, hvilket der desværre var nogle, der havde glemt. - De nåede heldigvis at komme lige til tiden. Vi skulle køre med bus hele vejen til Aarhus. Det tog frem og tilbage i alt 2 timer. Man skulle sidde ved siden af den person, man var kommet på hold med, så jeg skulle sidde sammen med August. Mia sad foran os, Isabella og Julie bag ved os. Vi måtte gerne tage telefoner med, men på eget ansvar. Selvfølgelig havde alle taget deres telefoner med inklusiv mig selv. Jeg startede med at spørge, om de ville være med til Gæt og Grimasser. Det var nemlig en App, jeg lige havde fået. Alle ville gerne være med. - Jeg startede; så kom Julie, Isabella, August og til sidst Mia. Jeg sendte mange snaps og kiggede på Instagram. Der var mange, der sendte snaps og postede billeder. Jeg kiggede også på Rebekka og Camille, der spillede kort. De spillede "Røvhul", "Krig" og "Fisk". Jeg tog så lidt at spise, for det var jo en lang køretur. Da vi kom derop, skulle vi finde det flag, vi var blevet tildelt. Jeg var, som tidligere nævnt, sammen med August, og vi blev så sat sammen med andre børn fra andre skoler. Først skulle vi lege Guldmine. Vi vandt 1 ud af 3 runder. Alina og Isabel vandt alle deres runder. Vi havde et kvarter ved hver post. Når det kvarter var gået, måtte man gå hen til sin taske og tage lidt at spise og drikke. De, der havde arrangeret dagen, havde også sørget for æblejuice og bananer til os. Da det kvarter var gået, skulle vi hen til en anden post, som hed Mega Rundbold. Det var sjovt, men også lidt nemt. Dem, vi mødte, var dovne og gad ikke rigtigt lege noget. Vi vandt Mega Rundbold stort med resultatet 25-3 til os. Næste post var Ultimate, hvor vi vandt 2 ud af 3 omgange. Dem, vi tabte til, var helt vildt gode. Da vi var helt færdige, skulle vi lave klassestafet. Nu var det os, der var helt vildt gode. Jeg syntes, det var fint nok, at vi kom på andenpladsen. Det var Sct.


Michaels skole, der vandt, og de fik så den pokal, man kunne vinde. Da vi skulle køre hjem, skulle vi sidde der, hvor vi sad på vej ud. Bussen havde hele tiden holdt og ventet på, at vi skulle køre hjem. Da vi kørte, begyndte jeg at spise lidt af min mad, for det var nemlig en lækker madpakke. Vi sang rigtig meget omme bag i. Jeg sang med, og det var meget hyggeligt og sjovt. - Vi spurgte Heidi og Michael, om vi måtte høre musik i højtalerne, - men det kunne ikke lade sig gøre, fordi der ikke var nogen højtalere i bussen. Julie fandt så noget musik med sin telefon.

Jeg sad rigtig meget med min telefon, fordi jeg var helt vild træt. Jeg sad bare og slappede af. Det var godt, jeg fik den med, men buskortet havde jeg glemt. - Så ringede jeg til min mor, så hun kunne komme og hente mig ved den lille parkeringsplads. Klokken var 15, da vi kom hjem, og vi skulle endda først have været tilbage kl. 15.30. Vi blev sat af ved Mariapladsen. Så skulle vi tage vores ting og tage hjem, for vi havde nemlig fri. Jeg blev hentet af min mor, og så kørte vi hjem. Aksel 5. B

Torsdag den 18. april var 5.a og 5.b fra Sct. Norberts Skole til katolske lege i Århus. Vi kørte i bus til en idræts skole, hvor vi brugte en af deres græsområder til at lave


idræt. Det, de katolske lege går ud på, er, at 5. klasserne fra nogle katolske skoler i Danmark skal mødes og lave idræt. Der var forskellige hold, der havde fået et specielt land som holdnavn. Jeg var på hold Danmark sammen med Carolina fra min klasse (5.a) og en masse andre fra de andre skoler. Selvom vi skulle lave idræt hele dagen, var humøret stadig i top. Vi skulle spille minefelt, ekstrem rundbold og ultimate.

Da vi kom derud, var der fri leg, indtil de andre skoler kom. Da vi så kom i gang, skulle vores hold starte med at spille ultimate, som går ud på, at man skal spille sammen som et hold om at få frisbeen over i de andres mål uden at hverken gå eller løbe med frisbeen. Vores hold tabte desværre begge runder. Det næste, vi skulle spille, var minefelt, men før det, var der en kort pause, hvor vi lige kunne få pusten og få lidt vand. Det, minefelt går ud på, er at gætte en rute gennem nogle firkantede felter, og hvis man går forkert, siger læreren: ”Bom”. Vi vandt over begge hold. Efter det var der pause, hvor vi så derefter skulle spille ekstrem rundbold, og der vandt vi over første hold 50-4. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget vi vandt over det andet hold. Derefter var der stafet, og efter det gik turen hjem af mod vejle. Vi var allesammen helt smadrede og lå nærmest og sov i bussen, så man kan vist godt sige, at det var en sjov dag, men den var også meget hård. Victoria 5. a


Guldum fra Uldum. Deres gruppenavn er Guldum. Det er fordi, de alle samen har guldfarvet tøj eller guldfarvede instrumenter. De spillede rigtig godt. Der var keyboard, trommer, bas, trækbasun, trompet, saxofon, xylofon og sangere. De spillede både pop, rock og klassisk. De bad os om at danse, så vi dansede rundt, og dem, der spillede saxofon, kom og var med. Det var mega hyggeligt. Nanna fra 5.a sang også. De var glade for, at vi var interesseret i det. Ann Katrine og Nico På Sct. Norberts Skole var der den 21. april 2017 koncert fra Uldum. Egentlig skulle vi have haft idræt i hallen den fredag, men bandet tog over. Da vi kom ind i hallen, var der linet op med guitarer, trommesæt, blæseinstrumenter og meget mere. Bandet fra Uldum var klar. Der var 2-3 sangere, som sang, så man fik gåsehud. Alt klingede bare godt. Bandet var bygget op på en speciel måde. De havde nemlig helt nye musikere, som lige var startet på et instrument, og rutinerede musikere, men de startede på et nyt instrument. De spillede både kendte, moderne numre og numre, som vi ikke kendte. Bl.a. Lady Marmelade (det handlede ikke om marmelade), Funky Town og Up Town Funk You Up. Stemningen var høj, og publikum begyndte lige pludselig at rejse sig op og danse til hvert nummer. De dansede alene i klassevis, eller også lavede de en lang slange til” åhhhh bookee wookee wookee… hey. Mads Bøge Dalsgaard 5A


Skolekoncert med forsinkelse Som alle ved, blev skolegårdsfesten i år aflyst - og heldigvis, for sommervejret viste sig den aften fra sin mere voldsomme side med masser af regn og blæst. Men – der var jo en masse børn, som havde øvet sig på musikalske indslag, og hvad skulle de nu stille op med dem? Løsningen på problemet var en formiddagskoncert i idrætshallen, hvor alle sad på gulvet og lod sig underholde. Vi har fået et elevindslag om arrangementet: Skolekoncert i hallen Alle klasser var samlet nede i hallen. 0.A, 0.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.A og 5.B spillede og sang. Der var lidt problemer med det tekniske og trommesættet. Det var rigtig sjovt. Der var også en velkomst hvor dem der gik til slagtøj og trækbasun/trompet spillede en masse musik. 4.B spillede en sang som Karoline Baltzer har lavet sammen med hendes mor. Den hedder ”Min bedste ven.” Ida Juul Mouritsen og Ann-Katrine Windfeld

Virksomhedsbesøg på ”Årstiderne” Vi har været på besøg hos Årstiderne. Vi var inde og se det sted, hvor de pakkede deres kasser. Det var rigtig koldt inde i rummet, hvor de opbevarede deres mælkeprodukter, kød og andre frostvarer, men det var intet imod det rum, hvor de havde deres is. Man blev næsten til istapper derinde. De bliver nødt til at have forskellige temperaturer i de forskellige rum alt efter hvilke varer, de har derinde. Vi fik også lov til se deres drivhus og deres ”eksperiment” marker. Det vil sige det sted, hvor de eksperimenterer med forskellige planter. Vi fik lov til at smage planten Wasabina. Den smagte af kartofler, men eftersmagen smagte af Wasabi.Vi fik også at vide, hvad de gjorde for at spare på deres CO2 udledning. Blandt andet, beder de folk om at sende de kasser tilbage, som de får deres mad i, så de ikke skal bruge nye. Desværre får de ikke altid alle deres kasser tilbage. Vi lærte også om processen fra produktion til levering/udlevering. Vi spiste frokost derude. Alt deres mad var økologisk og meget velsmagende. Deres juice var også økologisk. Vi fik også et stykke økologisk chokoladekage, fordi en fra vores klasse havde fødselsdag. Sofie og Christina 6.b


Børnehavens sider Vores pædagogiske tema for perioden er ”Natur og naturfænomener”. Vi har arbejdet med at samle affald, tale om genbrug og lavet robotter/figurer af affald. Der var en lille fernisering på gangen, da vi var færdige med vores skraldefigurer. Hele børnehaven har været på fællestur til Tirsbæk strand. Det var en rigtig dejlig tur med både solskin og lidt regn. Vi fik fanget krabber, samlet muslingeskaller og sten og vi fik leget, grinet og hygget.

Da vi havde spist madpakker gik vi i skoven for at kigge på træer, dyr og blade. Vi legede forskellige sjove lege. Vi har bestemt, at vi gerne vil afsted på en fællestur hvert år. Nu er det vedtaget, at vi også skal have vuggestue. Det bliver en vuggestuegruppe på 12 børn og den skal ligge i børnehaven. Det betyder, at ”Sct. Norberts Børnehave” kommer til at hedde ”Sct. Norberts Børnehus”, når kommunen har godkendt vores ansøgning. Vi glæder os meget til også at få små børn i huset.


God sommer til alle fra Børnehaven!


SFO´ens side Den 31. marts var en ganske særlig dag på Sct. Norberts Skole. Det var den dag, hvor 50 nye førskolebørn skulle starte på skolen. Forberedelsen havde været i gang længe, og da dagen endelig kom, mødte pædagogerne 50 forventningsfulde og glade førskolebørn, der bare var klar på at møde nye venner, nye voksne og en helt ny verden med sjov og læring. Både børn og deres forældre så lidt nervøse ud de første par dage, men der gik ikke længe før alle de nye børn var trygge ved den nye verden de var havnet i. Alle sagde hurtigt farvel til deres lidt nervøse forældre og inden længe havde alle nye venner og glædede sig til at komme i skole hver dag. Børnene kom ikke kun i skole for at lege med hinanden. Børnene glædede sig til at lære nye ting. De var helt vilde med at sejle til ”Legeøen”, hvor de bl.a. lærte om at rime og klappe stavelser. Men i førskolen var de også rigtig gode til at passe på hinanden. De lærte om, hvad omsorg, mod, respekt og tolerance betød og blev rigtig gode til at hjælpe hinanden og vente på at det blev deres tur. De mest fantastiske dage i førskolen, var de dage, hvor alle pakkede turtasken og drog ud i verden for at opleve nye spændende ting sammen. Sammen sad de i græsset og spiste madpakkerne og nød foråret og starten af sommeren. Nu er førskolen slut for i år. Førskolen 2017 har været fantastisk og vi har mødt nogle skønne, glade og ivrige børn, som vi glæder os til at følge i mange år.


I skolegården har vi spillet en masse hockey. Der er kommet nyt sand i sandkassen og i den forbindelse har SFO’en indkøbt en masse nyt sandlegetøj. Vi har fået en vogn udenfor, med forskellige kreative ting, som vi kan lave ude, så som tegneskole og fletning af paracord.

I Væksthuset har vi fået lavet en slange som udsmykning til væggen. Børnene har virkeligt lagt et stort arbejde i det. Vi har haft fokus på små aktiviteter, så børnene fra førskolen har kunnet falde godt til. Vi har blandt andet lavet perleplader og forskellige armbånd. I Mariahuset afsluttedes børnenes store projekt City Design i foråret med et brag af et modeshow. Det var virkeligt et flot show, som børnene selv havde planlagt med hjælp fra de voksne i Mariahuset. De solgte flere af deres designs til forældrekaffen. Tak til Jer forældre, som bakkede op omkring det. God sommer! Kasper Hollenberg Knudsen


Cyklistprøven Vi har været til cyklistprøve, men politiet kommer ikke i år og tjekker vores cykler, fordi de ikke havde mandskab til at sende en betjent afsted. Man har ellers siden 2.verdenskrig i Danmark haft tradition for, at politiet bidrog med deres ekspertise og hjalp med at godkende, om cyklerne var i orden; men sådan var det ikke i år! Maria min klasselærer måtte tjekke vores cykler. Lad mig dog lige skrue tiden tilbage til, hvor det hele begynder. Det starter med at jeg vågner om morgenen, men jeg er ikke nervøs for prøven. Kl.7 cykler jeg i skole. Det er koldt, og der er frost på markerne. Bare det ikke bliver så koldt, mens jeg skal til cyklistprøve. Himlen er blå, og solen skinner. Jeg tænker, det nok skal gå. Da jeg kommer i skole, møder jeg Emma og Rebekka. Jeg ved ikke, om de er nervøse. Vi taler om, hvilken vej vi skal cykle og lidt om Rebekkas fødselsdag. Da vi kommer op i klassen, er det kun Julie, Isabella og Sigrid, der er kommet. Inden cyklistprøven skal vi have håndarbejde, ligesom vi plejer, men det er svært at koncentrere sig. - Jeg tror, alle er ved at være lidt nervøse.


Klokken er 9, og nu begyndte cyklistprøven. Vi gik over og stillede os op med vores cykler i alfabetisk rækkefølge. Jeg er den 4 sidste, der skal cykle, og jeg venter i ca. en time på, at det bliver min tur. Jeg føler mig både træt og sulten, da det endelig bliver min tur. Jeg får tjekket min cykel, og den er fin. Jeg bliver iført en blå trøje, hvor der står 21 på ryggen. - Jeg cykler op ad Fjellegade og ned mod Mariaplads, hvor jeg skal over til den lille rundkørsel ved musikteateret og videre hen mod Føtex. Jeg drejer derefter til venstre hen ad Nyboesgade. Der er mange biler, og jeg skal koncentrere mig meget. Lige pludselig kommer en dame kørende ud fra en sidegade med fuld fart. Det endda selv om, der er hajtænder for hende. Jeg når lige at bremse og undgår derved at blive kørt ned. Jeg kører videre hen ad Nyboesgade og videre til den store rundkørsel og videre ud ad Boulevarden. Der er både store og små biler, lastbiler og varevogne på vejen. Da jeg kommer hen til Campus, bliver jeg lidt sur, for der står en masse elever ude på cykelstien. - Jeg ringer med ringklokken, men de flytter sig ikke. – Resten af turen går uden problemer, og jeg klarer den da også fint. Alt i alt en fin oplevelse Sif i 5.B

Gad vide, om det er cyklisttegn de laver?


Pilgrimsvandring på Hærvejen for 6.a På vores skole er der tradition for, at 6. klasse tager af sted på et par dages pilgrimsvandring ad Hærvejen fra Nørre Snede til Jelling. Klasseværelset var i et par dage skiftet ud med den friske natur, og vi fik snuset lidt til pilgrimsvandrernes enkle liv. Vi så gamle kirker, seværdigheder, smuk natur og historiske mindesmærker. Det var en fantastisk dejlig oplevelse at være sammen med klassen og have tid til at snakke, hygge og være sammen uden forstyrrende elementer, især fordi vi lod mobilerne blive hjemme. Tak for en dejlig tur til Jan og Lilly, men ikke mindst til 6.a Inge Kristoffersen

Eleverne skriver om turen Nørre Snede Kirke Vi skulle mødes til normal tid, så vi fik lige tid til at få vandflaskerne fyldt op. 8.15 tog vi en bus til Nørre Snede. I kirken mødtes vi med præsten Arne. Arne viste os


rundt i kirken og fortalte, at den er ca. 850 år gammel. Nr. Snede Kirkes døbefond er meget speciel med løver på. Vi fik en historie fra præsten, som havde været missionær i Etiopien. Arne fortalte, at i Etiopien bruger kristne også løven som tegn på kristendom. Døbefonden har været udstillet mange steder i USA, fordi amerikanerne er vilde med meget gamle ting. Da præsten havde fortalt os om kirken, sang vi nogle salmer og fik dernæst vores 1. pilgrimsstempel. Laurids

Øster Nykirke. Vi kom ind i kirken og satte os. Præsten fortalte os, at grunden til at vinduerne er større i højre side, er, at de vender mod syd, og på den måde kan man bedre få lys og varme ind i kirken. Vi fik også at vide, at mænd og kvinder i gamle dage var adskilt i kirken - mændene til højre, og kvinderne til venstre. Vi gik udenfor og så den tilmurede kvindeindgang. Kirken har en rigtig flot vedligeholdt kirkegård. Sarah Pauser Vi holdt pause i Kollemorten ved en børnehave, hvor vi fik kager og saftevand. Dernæst skulle vi gå til Givskud spejderhytte, hvor vi skulle sove. Da vi gik, var der et skilt, hvor der stod 5 km til Givskud, det føltes som 100000000000 km. Da vi endelig kom frem, var klokken 17.30 Marcel.


Givskud kirke aftenandagt. Da drengene havde vasket op efter aftensmaden, skulle vi alle op i Givskud Kirke til aftenandagt. Først gik vi stille ind i kirken, der var munkemusik og stearinlys på den gamle døbefond. Det var meget fint og stilfuldt. Vi sang nogle salmer, og nogle fra klassen læste bønner op i kirken. Vi bad fadervor og sang en salme fra Den danske Salmebog. Nikolas Hjemme igen Da vi ankom med toget til Vejle, gik vi ind i Sct. Norberts kirke. Jan Ophoff stod inde i kirken og tog imod os. Vi gik op til altret og stillede os rundt om det. Så sang vi nogle latinske sange og bad fadervor. Vi fik alle et stempel fra kirken i vores pilgrimspas. Vi fik at vide, at vi havde gået 36 km. Vi synes, at det havde været en rigtig god tur, og vi har hygget os rigtig meget. Fie At være pilgrim At være pilgrim handler om at leve uden luksus og i betænksomhed, så man rigtig kommer ind i sjælen, og følger Guds vej fra kirke til kirke. Det var hyggeligt at gå og snakke sammen, men det var også ret hårdt for benene at gå så langt. Vi gik omkring 36,7 km. Gustav, Cathrine, Maiken og Maria


Pilgrimsvandring i 6. b

SĂĽ er 6. b gĂĽet i gang med andendagen af pilgrimsvandringen. Vi har det sjovt og hygger os rigtig meget.


Et par iderige elever overvejer et øjeblik at ”låne” en parkeret cykel


Forårskoncert Onsdag den 17.5. afholdt skolen igen forårskoncert i hallen, og det var endnu en aften i musikkens tegn, hvor både dygtige solister, sangere og sammenspilsgrupper viste deres kunnen. Der var deltagere lige fra nybegyndere i anden klasse til meget øvede solister på forskellige instrumenter. Det er dejligt at se, hvordan børnene har glæden ved musikken og modet til at stå frem med deres ting, men desværre oplever jeg også hvert år at få nej fra elever, der pga. generthed ikke har mod på at optræde. Jeg vil ikke presse nogen, men hvis I forældre til de dygtige musiktalenter måske også vil hjælpe med at skubbe blidt, ville vi få endnu flere dejlige indslag. Vi har erkendt, at selvom vi lokker med såvel gode (og kæmpe stykker) kage og billige chips mm, er det ikke helt nok til at trække folk af huse. Vi drøftede efterfølgende, hvad vi mener, vi kan ændre og blev enige om, at tidspunktet måske er synderen i forhold til det forholdsvis lave fremmøde. Vi er opmærksomme på, at mange har yngre søskende, der skal passe sengetid, hvorfor en af forældrene vælger at blive hjemme. Vi arbejder med tanken om at lægge arrangementet fra kl. 17-19 næste år og så skifte kagerne ud med sandwicher i stedet. Så hermed allerede nu en opfordring til at deltage næste år, uanset om man selv har udøvende børn eller ej. Det er altid rart med lidt dejlig musik. Jeg ønsker jer alle en god sommer. Birthe Risager


Teater også uden for sæsonen. Op til sommerferien har vi været 7 piger, der har gået til teater. Vi skulle selv skrive et stykke, som skulle fremvises før sommerferien. Og vi skulle også selv lave kulisser. Det var virkelig fedt at skrive stykket selv, fordi det kom til at være noget, man selv syntes var fedt. Det kom også til at virke mere ungdommeligt og som noget, alle på vores alder kan relatere til. Stykket hedder ”Sleepover” og handler om en gruppe veninder, der er til overnatning hos en pige fra gruppen. Hver gang en af dem går ud, bagtaler de hinanden. Til sidst finder de ud af, at de også selv er blevet bagtalt, og det hele ender i et kæmpe skænderi. Om natten drømmer alle pigerne den samme drøm. Det får pigerne til at indse, at de nok ikke er, som andre tror de er, og de bliver gode venner igen. Under processen fik vi nogle nye veninder fra de andre klasser. Det var ret fedt at arbejde på tværs af klasser og lære nogle nye mennesker at kende. Det har været en virkelig god oplevelse, og jeg håber, det bliver en mulighed igen næste år. Lærke Bille Pedersen 8B Jeg er en meget kreativ person og har derfor brug for at udfolde mig kreativt. Alle de kreative fag er ikke længere på skemaet, når man kommer op i de store klasser, hvilket ikke helt passer mig. Heldigvis tilbyder skolen teater som valgfag. Det er utroligt fedt at skabe sin egen verden og karakter. Ovenikøbet er musik, kulisser og makeup også en del af det. I år har vi prøvet noget nyt. Teater har kørt hele året rundt, og det har ikke kun været tilegnet det store skolestykke. Efter skolefesten i februar, har vi været syv piger (på tværs af klasser), der sammen med Bjarne Noer har fortsat arbejdet med et nyt selvskabt stykke til afslutningen af skoleåret. Stykket blev spillet for 7. og 8. klasserne, og vi håbede selvfølgelig på en succes. Det har været fantastisk at dele ideer og at være kreative sammen.


Jeg har stået for musik til stykket, da jeg er musiker. Stykket der handler om pigeproblemer, hedder ”Sleepover” og kommer ind på det med at bagtale hinanden, selvom man er venner. At skabe et teaterstykke er en proces der kræver arbejde, og at man virkelig vil det. Jeg skriver konstant min egen musik, og det at skrive til noget bestemt kan være en god udfordring. Man skal virkelig tænke på alt, for hver tone udtrykker følelser. Jeg har nydt at skrive musikken, som er med til at give teater noget ekstra. Det er fedt at spille både skuespil og musik, så hvorfor ikke blande det. Jeg er rimelig rastløs og har altid holdt af skuespil, der er en god oplevelse i livet, som du kan bruge meget i fremtiden. Det hjælper dig til at stå op foran folk og turde vise noget, du tror på. Da det er noget, jeg interesserer mig for, kan jeg på tidspunkter gemme min rastløshed væk, og på andre kan jeg bruge det til en fordel. Man kommer til at tænke mere over tingene bl.a. fx. budskabet i historien. Det er et valgfag, jeg helt klart vil anbefale andre at vælge, hvis man er til den slags kreativitet. Det giver bare den bedste følelse at se det hele lykkes og bare have det sjovt imens. Josephine Elise Lindeberg 8A


Den store bagedyst på Sct. Norberts Skole 6. klasserne har afsluttet faget Madkundskab med en kagekonkurrence. Opgaven blev bedømt på kagernes udseende og smag, på holdenes samarbejde og udvikling, på arbejdsprocessen og holdenes begrundelse for netop deres valg.

Med venlig hilsen Tine Worsøe Nielsen


Blod, sved og tårer – næsten! 24 timers idræt har været en stor succes igen i år. Dette er stedet, hvor man kommer i kontakt med elever fra helt andre klasser – altså nogen, man normalt ikke ville ane, var der.


Igen i år har der været en hård og langvarig træning op til og på selve dagen, men det er alligevel det hele værd. Det er mere end hårdt, det er værre end værst, men alligevel formår lærerne at gøre det hele til en leg. I år har aktiviteterne varieret mellem ting som springgymnastik og hockey i mørke. I forhold til sidste år, føler man virkelig at den har fået en tand ekstra i år. Programmet var planlagt til mindste detalje, og der var lagt vægt på, at alt skulle være så hårdt som muligt! For hårdt det er det, og hvis du ikke er ved at kaste op af anstrengelse, er det, fordi du allerede har gjort det, men så er lærerne der igen for at hjælpe én videre i programmet. De 24 timer er uden søvn, og det er hårdt første gang, men anden gang er det ikke så slemt, for så har man fundet de gode gemmesteder, hvor man kan sove i fred ;) Problemet er bare, at lærerne ved, hvor de skal lede 

Victor A.J Hansen8.B


Cambridge English Vi har alle sammen engelsk i folkeskolen. Vi har ikke selv muligheden for at beslutte, om vi vil have det eller ej. Vi har det bare. Nogle elsker faget, andre gør ikke, men for dem, som elsker det engelske sprog og kulturen, der følger med, er de få engelsktimer, vi har i skolen, ikke altid nok, eller måske er de bare ikke udfordrende nok. Hvis dette er tilfældet, er Cambridgeengelsk et sjovt og lærerigt fag, som du kan tage ved siden af. Faget ligner på nogen punkter det engelsk, du er vant til at lære i klassen, men Cambridgeengelsk tilbyder flere mundtlige oplevelser og en chance for at lære et meget større og anderledes ordforråd at kende, hvilket du kan få gavn af, når du går ud af folkeskolen. Det er i hvert fald det, jeg kan tage med mig videre efter sommerferien. Vi, der var en del af Cambridgeholdet 2016-2017, har netop haft vores endelige Cambridgeeksamener. Eksamenerne forgik meget anderledes end dem, vi (9. årgang) har prøvet før. I stedet for at forberede noget materiale og så spændt vente på at skulle præsentere det, går man forholdsvis uforberedt ind til den mundtlige eksamen. Eksamen fungerer som en normal samtale, bare på engelsk, mellem tre mennesker. Dig selv, en anden studerende og censoren bruger et stykke tid på at snakke, besvare spørgsmål og beskrive billeder, og så får man at vide, at den mundtlige del er forbi, og at man gerne må gå. De skriftlige eksamener var for mit vedkommende den sværere del. Det er ikke tilladt at bruge Word eller ordbog af nogen art, alt hvad du har er dit hoved, et papir til at skrive ord på, hvis du skulle have brug for det, og en computer med adgang til eksamenerne, alt dette er meget anderledes end den prøveform, vi har prøvet i de normale engelsktimer i klassen. Jeg, en 16-årig pige, der bruger min computer i alle timer, er vant til at kunne slå ord op i ordbøgerne eller i det mindste kunne bruge Words ordbog, men til Cambridgeengelsk foregår alt i hovedet. Dette skal dog ikke skræmme dig, men modsat inspirere og udfordre dig til at tage faget. Forestil dig ikke at have behov for en ordbog eller Word, når man skriver en engelsk stil. Jeg kan kun varmt anbefale at give faget en chance. Alma 9.b


7. klassernes lejrskole på Bornholm Udrejsen 7.A og 7.B har været på Bornholm. Vi tog toget fra Vejle til Københavns hovedbanegård. Det tog kørte vi med i to en halv time. Vi hørte meget musik på turen, og vi spiste meget slik. Det var nogle hyggelige togtimer, hvor vi rigtig kunne slappe af og få sovet, hvis der var behov for det. Derefter tog vi med toget til Ystad i Sverige. Emma Leth & Cecilie Lyngsøe 7.A

Helligdomsklipperne Vi tog bussen til Helligdomsklipperne onsdag morgen. Helligdomsklipperne er et sted nede ved vandet, hvor der er masser af klipper. Da vi ankom, gik vi omkring 500m, og så var vi fremme. Vi gik ned ad en lang trappe, og så gik folk ellers bare i gang med at klatre rundt på klipperne. Klipperne lå helt ud til vandet, så de var meget glatte at klatre på. Senere var


der nogen, som gik ned ad en stige og helt ned til alle bølgerne, som man skulle forbi for at komme ind i sådan en sprække, hvor man kunne gå ind for at kigge på edderkopper. Der var meget smalt, og en masse store klamme edderkopper. Man kunne gå langt ind, hvilket vi også gjorde. Det var meget klamt, men stadig en sjov og fed oplevelse. Julie Nissen og Natasja Blæhr 7.a

Vandrehjemmet i Svaneke Efter en lang tur til Bornholm ankom vi til et vandrehjem i Svaneke. Det var et rigtig fint vandrehjem, som ligger næsten lige ud til vandet. Jeg syntes, at Morten, som ejede vandrehjemmet, var rigtig god til at lave sjov med os og spille med børnene, som var der. Alle de mennesker, der arbejdede på vandrehjemmet, var også rigtig flinke. Jeg syntes, at de var rigtig gode til at snakke med os børn, i stedet for at de kun passede deres arbejde. Værelserne, vi kom ind og boede på, var rigtig fine. Det var ikke nogle trælse værelser. Nu boede jeg selv på et rigtigt stort værelse, men de andre værelser, som var små, så også rigtig fine ud. Vi hyggede os rigtig meget, vi gik ned til byen og stranden, og sad der og hyggede. Jeg syntes, at det var rigtig hyggeligt at gå sammen med nogle fra A-klassen. Ditte-Marie 7.b


Rundkirke Vi tog til Østerlars Rundkirke tidligt onsdag morgen. Derefter begyndte Henrik at fortælle om kirken. Han fortalte, at vi skulle i gang med en leg rundt på pladsen og i kirken. Dog var nogle af spørgsmålene til legen ret svære, og vi fik ikke så meget ud af den men en masse fakta. Kirken er en af de største på Bornholm. Det var nok noget af det mest kedelige på hele turen, selvom vi ikke skulle høre en helt masse om kirken fra en guide. Kirken har et våbenhus, kalkmalerier, tagkonstruktion og et stokværk. Så gik turen videre til Rytterknægten. Efter vi var i Østerlandslars Rundkirke, blev vi kørt til et virkeligt højt tårn, der hed Rytterknægten. Da man var oppe i tårnet, kunne man for det meste kun se skov, og 2 tårne som var gamle lytteposter fra den kolde krig. Efter alle havde været oppe i tårnet, skulle vi gå en kilometer over til Ekkodalen. I Ekkodalen råbte vi alle mulige ord, der gav ekko. Ari og Emma H


Hammershus Da vi ankom pĂĽ Hammershus, havde vi en guide, som var klĂŚdt ud som en adelig middelaldermand. Han snakkede meget og fik nogle gange nogle udbrud, som gav os alle et chok. Det var en meget varm dag den dag, men heldigvis lod han os sidde ned i skyggen, mens han talte. Han var god til at fortĂŚlle nogle gode historier om stedet og fĂĽ os til at forestille os, hvordan det var dengang. Vi kiggede mest pĂĽ udsigten deroppefra, for der var ikke meget tilbage fra selve borgen. Nicolaj 7.b


Ertholmene Da vi tog den mindre færge til Ertholmene, sejlede vi i ca. 1 time. Da vi ankom, var det ret meget mindre, end jeg havde regnet med, og jeg blev lidt overrasket over, at øerne var så små. Vi besøgte de to hovedøer Christiansø og Frederiksø. Vores guide var super god, og han var vildt god til at fortælle. Øerne i sig selv var meget specielle, og jeg syntes, det var ret specielt at tænke over, hvordan de levede der i forhold til mit eget liv. Det var bare et stykke land med masser af vand rundt om, og det skræmte mig en smule, at det bare var det. Der var bare ”ingenting”, som i ingen shoppingcentre, biografer osv. Men det er vel nok også lidt den oplevelse, man får af at være på øen. Guiden fortalte en masse spændende fakta om øens fortid, og hvad den havde af betydning omkring 1800- tallet. Han var meget levende og en smule anderledes, men det kunne jeg godt lide. Vi var også inde hos den eneste købmand, der var på øen. Butikken var ret så lille men de nødvendigste ting. På vejen hjem havde jeg fået en god oplevelse, men min konklusion var nok, at øenikke var noget for mig at bo på.


Dueodde Det fine sand, det blå vand og det gode vejr gjorde turen til Dueodde helt speciel. Ingen af os havde forventet, at lille Danmark ville have sådan en flot strand. Da vi kom ud af bussen, var der både ishuse og andre restauranter, hvor vi kunne hygge os i solen, inden vi gik ned til vandet. Og på stien ned mod stranden, kunne vi da også allerede se, at stranden var noget helt andet end, hvad vi var vant til. Og da vi tog sko og strømper af, kunne vi også sagtens mærke det. Nogle af os soppede i det klare vand, mens andre gik en tur i sandet. Sigrid 7.b


Opalsøen Vi var ved Opalsøen om fredagen, dagen før vi skulle hjem. Ude ved Opalsøen blev vi opdelt i klasser, hvor den ene klasse skulle slide, og den anden klasse skulle rappelle. A-klassen skulle starte med at rappelle, mens B-klassen skulle slide. Den klippe, vi skulle rappelle ned af, var 16 meter høj. Sliden startede ca. 7 m over vandet og gik derefter nedad. Da vi skulle rappelle, fik vi først en masse at vide om sikkerheden, og hvordan man gjorde. Da vi havde prøvet på en prøvebane, skulle vi gøre det på en rigtig klippe. Næsten alle fik gjort det, og der var flere, der overvandt deres frygt og fik prøvet. Efter at nogen havde rappellet 2 gange, gik vi ned for at skifte tøj, så vi kunne slide. Sliden var virkelig sjov, men vandet var mega koldt! Der var nogen, der prøvede 34 gange eller mere. Andre gik over til noget, som ikke var planlagt. Udspring fra


klipper! Der var 6,5 m ned, og omkring halvdelen af klassen fik prøvet det. Det var en sjov og god dag. Jhonny og Marco 7.a


Idrætsdag på Vejle Atletikstadion Situationsbilleder fra en dejlig dag

Måske ikke de første, men de fleste

Christell byder alle børn velkommen ved porten


Charmeudspil til ĂŚre for fotografen

Flettepigernes klub


Deltager nr. 2 tager sig en ”slapper”, før det hele går løs!

Koncentration


Det er mere anstrengende, end man skulle tro - isĂŚr hvis man skal tale samtidig!

Hvad mon de kikker pĂĽ?


”I skovens dybe, stille ro!”

Mad og drikke må der til! Tak for endnu en dejlig idrætsdag. Elisabeth Poulsen


Turen til Göteborg med 8. klasserne Mandag Lejrturen til Gøteborg startede mandag morgen. 8. b tog toget en time før 8. a, men vores to klasser mødtes i Frederikshavn. Der var der lidt ventetid, før færgen ankom, men efter ca. en time var færgen der, og vi gik ombord. På færgeturen blev der hygget en del med blandt andet Uno-spil og en tur på dækket. Det var en meget lang sejltur, men heldigvis var der buffet ombord og en butik på etagen nedenunder. Efter sejlturen ankom vi til byen Göteborg, hvor vi skulle tilbringe de næste 4 dage sammen. Vandrehjemmet lå heldigvis ikke særligt langt fra havnen, så vi gik med vores ting derover. Endelig var vi der. Vi fik tildelt vores værelser og fik besked på at pakke ud og rede senge. Efter noget fritid spiste vi aftensmad sammen, før vi tog ud for at se en fæstning ikke langt fra vandrehjemmet. Efter den lille tur tog vi hjem og tilbragte lidt tid, før vi skulle i seng. Johannes 8. a

Besøg i Oscar Frederiks Kyrka


Tirsdag Efter at vi alle havde været spændte på at komme til Göteborg, skulle vi næste dag ud at se, hvad den smukke by kunne byde på. Som det første gik vi hen til Oskar Frederiks Kirke. Det er en meget smuk kirke, som er bygget i neo-gotisk stil. Indeni var der ved alteret mange flotte vinduer og utroligt mange gjordbuer. Efter besøget i kirken tog vi hen til det naturhistoriske museum. Der var utroligt mange dyr, ja, selv dyrearter, som vi ikke kendte til. Det var meget interessant at se, om man kunne gætte rigtig på, hvilket dyr det var. Så gik vi en dejlig lang tur til Fiskekyrka (fisk kirke). Der fik de, der havde lyst til at smage de forskellige lækre fiskeretter, smagt det. Det var en dejlig oplevelse, for fiskene smagte virkelig godt. Et af de sidste stop, var Nordstan. Nordstan er Göteborgs største shopping center, hvor man kunne købe alt fra bøger til medicin. Dagen var næsten slut, men vi tog ud til en flot botanisk have. Den havde forskellige områder som f.eks. havde navnet: Den japanske Have. Desværre var vi der ikke i særlig lang tid, men det var stadig en dejlig oplevelse. Cecilie Sofie 8.a

Aftenhygge i Botanisk Have


Onsdag Efter morgenmaden gik vi ca. 4 kilometer for at besøge Universeum. Det var delt ind i to områder: regnskoven og ”dyste-området”. Vi blev delt ind i 4 forskellige hold, hvor man skulle gå sammen to og to og fortælle om noget inden for et overordnet emne. Det var rigtig sjovt, selvom det mest var for nogle der var yngre end os.

Foran Universeum og Liseberg Lige ved siden af Universeum lå der et museum, som vi også skulle se. Det var et museum for verdens kultur som hed: Världskulturmuseet. Udstillingen var meget speciel, for man måtte blandt andet ikke have sko på. Man kunne både sætte sig op i nogle rum, hvor man kunne hygge snakke sammen, men man kunne også lege med jernspåner og magneter. Der var også en underlig sofa, som Steen, Andreas og jeg lagde os i for at lukke øjnene et par minutter. Om onsdagen skulle vi også shoppe lidt for derefter at se fodboldkamp mellem Göteborg og Hammarby på Gamla Ullevi stadion. Hammarby scorede først og derefter udlignede Göteborg i ekstra tiden. Mie Rosengreen Nielsen 8.b


På besøg på Världskulturmuseet Torsdag Trampolinparken Torsdag morgen spiste vi igen morgenmad på vandrehjemmet. Da vi havde spist, skulle vi tage sporvognen til Saltholm, hvor vi skulle tage en slags busfærge hen til en ø ved navn Styrsø. Der skulle vi gå ca. en kilometer for at nå hen til et andet stop for færgen. Her købte vi en is og tog derefter tilbage til Saltholm igen. Vi tog sporvognen igen, og denne gang skulle vi hen til en trampolinpark. Det var rigtig spændende og sjovt. Tiden var dog hurtigt brugt op, og man fik lyst til at tage en time mere. Om aftenen kunne vi vælge at spille fodbold eller at slappe af på vandrehjemmet. Fredag - Hjemturen Morgenmaden på færgen var utrolig lækker. Der var både røræg, morgenbrød og mælkemorgenmad. Da vi gik fra færgen til toget, skulle vi vente i lang tid. I mellemtiden sad vi enten på stationen eller gik hen i et supermarked. Det meste af dagen gik med at rejse, men vi hyggede os stadig med snak og kortspil. Da vi næsten var ankommet til Vejle, hjalp nogle af drengene fra 8.b en 20-årig


kvinde, som havde tabt sin telefon omme bag et af togsæderne. Da vi fik fat i hendes telefon, havde hun tårer i øjnene, fordi hun var så glad for, at vi havde hjulpet hende. Hun tilbød endda penge, men vi sagde nej tak. Da vi var hjemme, var vi alle meget trætte, og det var godt at komme hjem og sove en hel weekend. Eskild 8. b


Skoleafslutning for afgangseleverne – en fest i 3 dele Brug din telefon til QR-koderne her og se billederne fra de forskellige begivenheder, der tilsammen udgør skolens og elevernes afsked med hinanden Idrætsdagen Skolens fælles idrætsdag bestod i år af 2 dele, idet første delen var der, hvor alle (især de yngre årgange) var meget aktive og brugte alt, hvad de har lært i idrætstimerne, og al den energi, de kunne mønstre. De denne afdeling var slut, kunne de yngre elever sætte sig mageligt tilrette, for nu var det de ældste elevers tur til at vise, hvad de kunne, idet de nu skulle vise, at de var hurtigere, snildere og i bedre form end lærerne. Alt dette fik de lejlighed til at demonstrere, da konkurrencerne i støvlekast, kartoffelløb og vandtransport skulle afvikles. Det er svært at sige, hvem der vandt. Men jeg kan med sikkerhed sige, at ikke alle spillede ærligt spil, og her tænker jeg ikke kun på eleverne, men sjovt var det. Sidste skoledag Traditionen tro havde afgangsklasserne inviteret lærerne til morgenkaffe i samlingssalen klokken 7.30. Som altid mødte mange elever og enkelte lærere op i fantasifulde udklædninger, hvilket gjorde morgenstunden ekstra festlig. Da morgenkaffen var drukket, blev der tid til flødekaramelkastning og vandkamp m.m. og endelig lækker grillfrokost i skolegården. Eleverne glædede sig helt sikkert til sammen at fejre deres sidste skoledag, men først bød skolen på grillfrokost i skolegården! Al servering blev forestået af forældre og skolens køkkenpersonale i fællesskab, og der manglede ikke noget!! Translokationsfesten Aftenen startede med, at eleverne i skolens afgangsklasser mødtes med deres klasselærere i skolegården, hvor det traditionelle translokationsfotografi på skift blev taget af 9. a, 9.b og 10. klasserne. Mens billederne blev taget, hyggede de elever, som ikke lige ”var på” sig med hinanden, mens de ventede på, at festen skulle begynde. Som altid startede selve translokationsfesten med en andagt i kirken, hvor pastor Ophoff tog eleverne med på en lille tur ”down memory lane”, idet han talte om alle


de kirker, som eleverne har besøgt på deres mange ture med skolen og om det udbytte både kulturelt og personligt, som disse besøg har åbnet mulighed for. Derefter gik turen til gymnastiksalen, som i dagens anledning var blevet forsynet med scene, lydsystem og smukke blomster, og her blev 2. del af aftenens program afviklet. Skoleleder Henrik Bech holdt sin afskedstale til eleverne. Som tilskuer fornemmede man tydeligt hans interesse og omsorg for eleverne og deres fremtid, som den kommer til at forme sig med den ”bagage”, de har fået med fra skolen. Bagefter høstede Frida stående bifald for sin smukke version af Adeles hit ”When we were young”. Skolens lærere sang også en sang for eleverne. Det lød ikke så smukt, som da Frida sang, men det var kærligt ment. Det var aftenens tale fra klasselærerne også! Som noget nyt var alle 4 klasselærere gået sammen om at bringe deres humoristiske og kærlige afskedshilsen til eleverne, der til gengæld kvitterede med lige så humoristiske og kærlige afskedshilsener til deres lærere. Den alvorlige del af aftenens program var uddeling af prøvebeviserne, hvor eleverne sammen med et håndtryk fra skolelederen fik det stykke papir i hånden, som vil være med til at danne basis for deres videre gang gennem uddannelsessystemet. Aftenen sluttede i skolegården, hvor der over et glas vin var lejlighed til en fælles hyggestund, og vejret holdt sig næsten i skindet, selvom regndråberne indimellem faldt i spredt formation over alle de festklædte unge, deres forældre og ”næsten forhenværende” lærere. Elisabeth Poulsen

Idrætsdagen 2017

Sidste skoledag

Translokation

When we were young


Nyheder på biblioteket For de yngste

Hole, Stian: Garmanns sommer (Billedbog) De tre gamle tanter er på besøg og nyder sammen med mor, far og Garmann en af de sidste sommerdage. Garmann er bange for at skulle i skole, tanterne er bange for kulden og glatte fortove, mor er bange for den store vej, som Garmann skal krydse, og far, der er orkestermusiker, er bange for at spille for hurtigt - alle er bange for noget. Alt i alt en fin og anderledes poetisk billedbog om tilværelsens store og små spørgsmål set fra 6-årige Garmanns synsvinkel

Blichfeldt, Emil: Den lille drage 1 Lix 11 Vinge, den lille drage, er netop kommet ud af sit æg. Han tør ikke flyve ud på jagt med sin far. I stedet udforsker han sin hule. Han møder den giftige edderkop Nida.


En fin historie om at være bange. Vinge er bange for at flyve, men han overvinder sin frygt og finder ud af, at han godt kan. Det vil du kunne genkende fra dig selv. Tekst og tegninger spiller fint sammen. Første del af serie fra 8 år

Gotthardt, Peter: En varulv på sporet Lix 8 Naboens lille dreng er blevet væk, så alle skal lede efter ham - også Vera. Da hun spiser et stykke saltlakrids, bliver hun til varulven Vara. Bogen handler både om det, at et barn vil udforske verden og derved bliver væk, og om, hvordan man ved at tage en anden rolle kan overvinde nogle af de ting, man er bange for. For 7-8 år

Einspor, Henrik: Stjernedrengen

Let at læse

Fortælling om Ivan fra børnehjemmet Røde Stjerne, som drømmer om et andet liv og om at prøve noget, som ingen andre har gjort. Ivan udvælges til at konkurrere med andre børn om at blive det første barn, som rejser ud i rummet - og Ivan vinder. Spændende og tankevækkende fortælling om en modig, ensom drengs vanvittige skæbne. Fra 10 år


Mellemgruppen

Ellen, Tom: Ski, Kys og røde kinder Mus må vende tilbage til sin gamle skole i 7. klasse efter at være blevet smidt ud af sin balletskole. Hendes tidligere veninde kan ikke lide hende mere, og Mus kommer til at fortælle, at hun skal videre til en balletskole i Paris efter klassens skiferie i Frankrig. Jack skal også på skiferie med sin skole, og han er sammen med sine venner opsat på, at det skal være nu, de får deres første kys. Der er højt humør, da de mange forskellige 7. klasser skal bo på samme hotel i Frankrig. Skøn og glad historie med fart på intrigerne og følelsen af usikkerhed, som de fleste kan genkende. Her er super underholdning fra start til slut, hvilket også ses på forsidens fotos fra skiferien. Fra 11 år

Hallberg, Lin: Det er mig, der er Juni

1. del af serie

Juni er bange for at miste sin veninde, Alba, fordi de er så forskellige. Mens Alba går til alt muligt og gerne kaster sig ud i nye ting, er Juni forsigtig og sikker på at alt går galt.


Juni lader sig overtale til at begynde til ridning. Hverken Alba eller Junis forældre tror, at Juni vil holde fast i sin nye fritidsinteresse, sådan som hun brokker sig. Men måske går det alligevel ikke helt så galt, som Juni forventer. Sød serie om at være en helt almindelig pige. Fra 8 år

Skjoldborg, Bo: Doktor Kolds Testamente Dette er 1. bog i serien om drengene Milo og Tråd - og deres seje veninde June. På en skoleudflugt kommer de ved et uheld til (delvist) at være skyld i, at den geniale opfinder Karl Kold tør op, efter at have været nedfrosset i 40 år. Karl har kun 24 timer til at finde modgiften mod nedfrysningsvæsken, før doktor Kolds krop dør for alvor. Vennerne føler sig en smule medskyldige, så de kaster sig ud i en spændende skattejagt Det er en sjov og spændende historie, som desuden vil være let at læse for de fleste. Milo og Tråd virker som et par interessante hovedpersoner, som man gerne vil høre mere om, når historien er læst færdig. Fra 8 år


Ungdomsbøger

Benjamin, Ali: Zu og stjernestøvet Den 12-årige Zu får at vide, at hendes bedste veninde af uforklarlige grunde er druknet. Zu sætter sig for at finde en årsag, hun kan leve med. Samtidig er der også det med hendes talestop, projektet i skolen og Justin, som måske gerne vil være venner med Zu, selvom alle andre i klassen mobber hende. Og så er der også lige det, at Zu og Franny slet ikke var bedsteveninder mere, da Franny døde. Hvad skete der mellem dem? En hjertevarm og absolut skøn roman, der underholder og er lærerig. For 12-16årige

McGee. Katharine: Tusinde etager Fremtidsfortælling om New York anno 2118. Om en flok teenagere, der alle bor i Tårnet - et 1000 etagers højhus på Manhattan. Jo højre oppe man bor, jo rigere er man. Anbefales for alle fans af ægte YA (Young adoult) intriger mixet med fremtidsfortælling, Super fed YA roman. Det er Gossip Girl anno 2118. Og så har bogen en virkelig fed forside, som virker dragende. Fra 13 år


99.4 Søndergaard, Sanne Søndergaard, Sanne: Solo: med mit køn på slæb Sanne Søndergaard er forfatter, foredragsholder og komiker. Hendes barndom og opvækst har været præget af at hun hellere ville være sammen med de vilde drenge end med de stille piger, og hun ville i hvert fald ikke sættes i bås. Hun oplevede tidligt, at hun blev betragtet som anderledes. Når der skulle vælges spillere til fodboldholdet, blev hun altid valgt sidst, selv om hun var den bedste, og hele tiden oplevede hun at høre til de upopulære. Som stor pige og ung indeholder hun utrolig megen vrede, som især går ud over hendes mor. Det er først, da hun er midt i 20'erne, hun finder sig til rette i sin kvinderolle som stand-upper, for der kan hun være sig selv

God sommer, god læselyst og på gensyn i august! Elisabeth Poulsen


Mellem to blade 10. august

Første skoledag efter ferien for 1. – 10. klassse

24., 25. 28. august

Elevfotografering

29. august

3. a filmfestival: Månens vogter

30. august

SFO-aften for 3. og 4. årgang

1. september

GoCook on tour-madprojekt 5. a og b

4. – 9. september

Lejrtur til Averbode for 9. b

18. september

Bamses Brandskole i denne uge

26. september

Sprogets Dag

28. og 29. september

Pilgrimsvandring 6. b

5. oktober

Økumenisk reformationsfejring i Århus Domkirke 8. a + b

14. – 22. oktober

Efterårsferie (begge datoer indregnet)

Kvartalets mærkedage Den 1. august fejrer lærer Else Bjerre 25 års jubilæum som ansat på Sct. Norberts Skole. Vi ønsker Else hjertelig tillykke med jubilæet.

Norbert nyt sommer 2017  

Sct. Norberts Skoles skoleblad for sommeren 2017

Norbert nyt sommer 2017  

Sct. Norberts Skoles skoleblad for sommeren 2017

Advertisement