Page 1

Norbert Nyt forĂĽr 2017

www.sct-norberts-skole.dk


Skolelederen skriver. Frihed til at vælge vores egen vej. Den 5. juni 1849 blev der med vedtagelsen af den første grundlov slået fast, at der er frihed for de enkelte forældre til at vælge de værdier og de holdninger, der skal være gældende for den undervisning, deres børn skal have. Forældre kan ifølge paragraf 76 i grundloven vælge den skole, de finder bedst til netop deres barn. Overordnet tilbydes alle børn i landet en grundskoleuddannelse i folkeskolen, men de frie grundskoler er et særdeles vigtigt alternativ til den kommunale skole. Mens tilslutningen til de frie skoler i 80’erne og 90’erne lå stabilt omkring 11 - 12%, har vi i 00’erne og specielt i vores årti efter skolereformen oplevet et stigende pres. Mange forældre er i dag meget bevidste om, hvor de ønsker, deres børns skolegang skal foregå. De fleste forældre vælger skoleform efter holdninger og værdier eller efter den pædagogiske praksis, der er kendetegnende for den enkelte skole. Modsat folkeskolen, der i princippet skal rumme alle og ikke må bygge sit virke på særlige holdninger, er det netop den frie skoles mulighed, at vi har frihed til at gøre tingene anderledes.


Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind sagde for nylig, at privatskolerne kan vælge og vrage mellem elever, mens folkeskolen udsultes økonomisk. Set fra vores skoles synspunkt føles en sådan bemærkning ikke retfærdig. Vi har faktisk en stor del elever med specielle behov, og vi er i stand til at løfte dem. Vi vælger og vrager ikke. Hverken efter etnicitet eller økonomi. Vi har ca. 60 fremmedsprogede elever, og skolen yder et meget stort tilskud til fripladser. Vi vil meget gerne tage ansvar og løfte eleverne, men vi tør også godt sige højt, hvilke ambitioner vi har for eleverne, hvilke værdier og holdninger vi arbejder efter, og hvilke forventninger vi har til vore forældre om at bakke op om skolen. Faglige resultater. Hvert år offentliggør Undervisningsministeriet de enkelte skolers resultater af bundne prøver ved afgangsprøverne i 9. klasse. Elever fra landets frie grundskoler opnår her generelt høje karaktergennemsnit. Ved folkeskolens afgangsprøver maj/juni 2016 opnåede elever fra Sct. Norberts Skole et karaktergennemsnit i de bundne prøvefag på 8,0. For skolen er det præcis samme gennemsnit i forhold til året før, og snittet placerer os stadig i Top 5 blandt Vejle Kommunes i alt 27 folkeskoler og frie grundskoler med afgangsklasser. Også målt på socioøkonomiske referencer ligger Sct. Norberts Skole godt, idet vi her er vurderet til 7,8. Vi løfter dermed vores elever 0,2 point højere, end det der var forventet. Overvejelse om oprettelse af vuggestue. I 2009 oprettedes Sct. Norberts Børnehave med 48 børn. Børnehaven er i øjeblikket normeret til 75 børn. Bestyrelsen overvejer at knytte en vuggestue til, så det samlede børnetal bliver ca. 85 børn. Børnehaven er i høj grad fødekæde til skolen. Ofte flyttes 25 – 30 børn om året til vores førskole, hvor de i alt 50 børn sammen indgår i forskellige sammenhænge og konstellationer for at de tilknyttede pædagoger kan sammensætte de to kommende børnehaveklasser med det bedste resultat. Børnehaven blev oprettet og knyttet til skolen, da Mariasøstrenes Børnehave blev nedlagt i forbindelse med søstrenes flytning til Belgien. Bygningerne på Vestre Engvej er fra 1970’erne og der er nu behov for renoveringer. I 2016 blev en del af taget på salen udskiftet, og der blev foretaget omlægning af en legeplads. I 2017 forventes iværksat renovering i børnehaven for knap kr. 200.000.


Kære forældre! Ovenstående er uddrag fra den beretning til jer, som fortæller om skolens virke det seneste år, og om hvilke planer, vi har for det kommende år. Læs eventuelt hele beretningen på Forældreintra. Her kan I også finde skolens tilsynsførende, Anna-Marie Hansens erklæring om, hvorvidt skolens undervisning står mål med Folkeskolens, samt skolens formand, Michael Köllners beretning for året 2016. Med venlig hilsen – og god påske! Henrik Witzel Bech


Den første dag i ugen De største og mest velkendte kirkelige fester er jul, påske og pinse. Julefesten fejres på en fast dato den 24./25. december. Da evangelierne ikke med et ord hverken nævner dagen eller årstiden for Jesu fødsel, har oldkirken lagt Jesu fødselsfest på en gammel hedensk lysfest. Sidst i december fejrede romerne vinterens solhverv med en fest til ære for ”Sol invictus” (Den uovervindelige Sol). For de kristne er Jesus, som selv kaldte sig ”Verdens lys”, et mere livgivende lys end solen på firmamentet. Og derfor blev Jesu fødselsfest lagt på denne gamle hedenske lysfest og fejres den 24./25. december. Ligger datoen for Jesu fødselsfest siden 300 tallet fast, så er påske- og pinsefesten ikke knyttet til en fast dato på kalenderen. Vi kan tale om en tidlig, sen eller hverken tidlig eller sen påskefest. Påsken kan tidligst fejres den 22. marts og senest den 25. april. Der kan altså gå mere end en måned fra en tidlig til en sen påske. Det skyldes, at påskefesten ikke beregnes efter sol- men månekalenderen. Vi fejrer påskedag på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Forårsjævndøgn er dagen, hvor dag og nat har samme længde. Og det er altid den 21. marts. Derfor har påskefesten ikke en fast dato på kalenderen. Til gengæld fejres påsken altid på ”den første ugedag”. Det beretter de 4 evangelister, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes om: ”Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalena og den anden Maria for at se til graven.” (Matt 28. 1)


”Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op” Mark 16, 2) ”Meget tidligt om morgen den første dag i ugen kom kvinderne til graven… (Luk 24, 1) ”Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kommer Maria Magdalena ud til graven.” (Joh 20,1) Men så melder spørgsmålet sig: Hvilken dag er den første dag i ugen? Mon ikke de fleste vil svare mandag. For efter weekenden begynder hver mandag en ny arbejdsuge. Og det har Danmark den 1. januar 1973 besluttet, da vi den dag tiltrådte den beslutning ISO (standardiseringsorganisation) havde taget. I mange engelsktalende lande er søndag dog den første dag i ugen. Og det var det ligeledes på Jesu tid, ja i det hele taget i Bibelen. I følge skabelsesberetningen skabte Gud himmelen og jorden på 6 dage. Og han hvilede på den 7. dag, som blev jødernes hviledag, sabbat. Den dag skulle holdes hellig, og derfor måtte man ikke udføre nogen form for fysisk arbejde. Jesu legeme skulle tages ned fra korset lige efter hans død, for at det ikke skulle hænge på korset henover sabbatten, som ifølge jødisk tradition allerede begyndte fredag aften. Kvinderne kunne ikke gå til graven dagen efter Jesu gravlæggelse, for den dag var sabbat. Derfor gik de til graven på jødernes første dag i en ny arbejdsuge, så snart, det blev lyst. For dem, var den 1. dag i ugen den dag, vi kalder søndag. På de germanske/nordiske sprog har ugedagene beholdt deres gamle hedenske navne, opkaldt efter solen, månen og nordiske guder: Søndag er Solens dag. Den dag fik dog et kristent navn på mange af de romanske sprog: Dies dominicus (Herrens dag på latin) og derfra kommer domenica (italiensk), dimanche (fransk), domingo (spansk). Det økumeniske koncil (kirkemøde) i Nikæa i 325 vedtog, at søndagen og ikke længere lørdagen (sabbatten) skulle være de kristnes helligdag. For det var en søndag morgen, Vorherre stod op af graven. Hver søndag fejrer vi påskefesten i kirken, men gør det på en endnu mere festlig og intens måde på selve påskesøndag.


Om søndag nu er den første eller den sidste dag i ugen kan diskuteres og er nu vel ikke så vigtigt. Vigtigt er, at det var en søndag morgen, Jesus opstod af graven. Vi er så heldige, at der blandt de mange smukke påskesalmer er en, der minder os om det. Det er B.S. Ingemanns salme ”Nu ringer alle klokker mod sky”: Nu ringer alle klokker mod sky, det kimer i fjerne riger. Hver søndag morgen højt på ny stor glæde mod Himlen stiger. Det toner med lov og pris og bøn på jord og i Paradishaven Det var en søndag morgen skøn, Vor Frelser stod op af graven… Jeg ønsker jer alle en god påskefest - ikke alene påskedag den 16. april men ligeledes hver eneste søndag, for det var en søndag morgen skøn, Vor Frelser stod op af graven!

Jan Ophoff O.Præm.


Med skolen i kirke. Vores morgensang på skolen handler i ugen op til påskeferien om Jesu vandring med korset. I alt ser vi 14 billeder, der viser Jesus, fra han dømmes til døden, til han lægges i graven. Billederne hænger i Sct. Norberts Kirke og kaldes "Korsvejen". De enkelte billeder rummer både noget historisk og noget nutidigt, og lærere vil på skift fortælle om dem, mens børnene kigger med. Desuden vil vi synge et nyt vers fra den samme salme hver dag og bede Fadervor. Fredag før påskeferien plejer vi at være i kirke, men Jan Ophoff er udrejst, og derfor vil vi holde morgensang i idrætssalen og sætte fokus på begivenhederne Skærtorsdag og Langfredag. Når vi møder tirsdag efter påske, går vi i kirke og fejrer Kristi opstandelse påskemorgen. Denne begivenhed er det centrale i den kristne tro og er faktisk grunden til, at den kristne gudstjeneste ligger søndag formiddag. God påske! Lilly Dalsgaard


Skolefest for de yngste elever Igen i år dannede Torvehallerne rammen om skolens årlige fest for elever, forældre og gamle elever, og tirsdag, den 7. februar åbnedes dørene for ”de smås fest”, som vi kalder den på skolen. Det var første gang jeg deltog i festen for de yngste, og jeg må sige, at jeg nød hvert festligt minut. At se så mange dejlige børn i deres fine tøj og med forventningens lys i øjnene! Så bliver det ikke meget bedre! Norbert Nyt har modtaget bidrag fra 2. a og 3. b, der fortæller lidt om, hvordan de har oplevet festen: Fra 2. a Til skolefesten var der musik og stopdans. Vi dansede limbo, og der var rigtig mange med. Det var sjovt, fordi der var så mange. Nina Skuespillet var rigtig sjovt. Jeg synes, at hunden var sjov og også kanonkongen. Jeg vidste ikke, at Morten var så god til at spille på xylofon. Astrid Jeg synes, at maden var super god. Jeg kunne bedst lide kødbollerne og drømmekagen. Jeppe

Det var sjovt at vi kunne danse så mange sammen på samme tid. Andreas Til diskoteket var det sjovt, at vi selv kunne bestemme dansene. Det var noget godt musik. Ella


Slikposerne var gode, så jeg købte 3 poser. Lotteriet var sjovt at være med til, men jeg vandt ikke noget. Celie

Mange havde fint tøj på, det var flot. Caroline Z Jeg fik 3 slikpinde i min pose. Det var første gang, vi købte lodder. Min storebror Jeppe solgte lodderne. Ea Jeg var nervøs, da vi skulle gå indmarch, men det hjalp lidt, da vi dansede. AnneSofie Min lillebror vandt i lotteriet, men det var mig, der gav ham pengene. Marcus


Fra Olivia 3. b Det startede med, at jeg kom i klovnetøj. Derefter skyndte jeg mig om bag scenen. Jeg skulle være med i musicalen. Omme bag tæppet kunne jeg høre, at der begyndte at komme mange forældre og elever. Jeg var spændt og glad. Nu begyndte musicalen, og tæppet blev trukket fra. Jeg kunne se dem på senen. De var gode. Efter noget tid skulle jeg ind på scenen sammen med Anna Sofie fra min klasse. Vi skulle være med til at synge. Det var sjovt, fordi der var mange, der kiggede på mig.

Da musicalen var slut, skulle jeg og min klasse og alle de andre klasser gå indmarch. Bagefter skulle vi danse til en sang. Vi havde øvet os på den. Derefter måtte forældrene komme ned og danse med os. Min far kom ned til mig. Det var lidt skørt. Bagefter vi havde danset, skulle vi have mad. Jeg syntes, maden smagte godt. Da vi var helt færdig med at spise, solgte vi lodder. Jeg vandt ikke noget. Når vi var færdige og havde solgt alle lodderne, kunne vi danse til musik eller købe en slikpose eller bare gå rundt. Det var en rigtig god skolefest. Olivia 3.b


Kreativitet på Norbert Sct. Norberts Skole har en lang tradition for store og små musiske begivenheder – både i kirken, i skolen og på større scener. Musicalen, som de senere år er opført i Torvehallerne, er det mest omfattende tiltag, hvor næsten alle skolens kreative sider for alvor er i spil i en lang og hektisk periode. Skolen har løbende udvidet den kreative palet, og antallet af deltagende lærere og elever har været voksende, og samtidig har spredningen på tværs af alderstrin snart nået både de yngste og de ældste. Med udviklingen kommer også ønsket – eller forventningen - om et tilsvarende årligt kvalitetsløft. Dette er nemmere tænkt end gjort, da tiden er begrænset, og de medvirkende er en omskiftelig størrelse.

Musikere på scenen til årets dramaforestilling Vi har derfor valgt at lægge flere og flere kreative aktiviteter ind i børnenes dagligdag. Vi har blandt andet fået tilknyttet en slagtøjslærer, en messingblæser og en violinlærer - udover de musikere, som skolen i forvejen råder over, og så har vi udvidet undervisningen i bl.a. sang, kor, design, kulissefremstilling og drama, så børnene får lært de grundlæggende færdigheder inden for de forskellige kreative fagområder.


Vi har kun netop åbnet døren, men begejstringen blandt de små elever er imponerende. De melder sig i hobetal, og de møder gerne efter normal skoletid til dagens kreative dont. Hvad kan disse små ikke udvikle sig til, når de når de ældre klasser? Pauli i Sandagerdi

Skolefesten 2017 Kulisser til musicalen Vi var 7 drenge fra 8.A og en enkelt pige fra 6. b på kulisseholdet. I starten var det utroligt svært at forestille sig, hvordan alle de ideer og alt det træ, skulle ende som noget nyttigt til årets musical. Vi startede stille og roligt ud og indså, at vi til sidst ville få rigtigt travlt. Men da vi var godt inde i forløbet, begyndte vi at få et ordentligt overblik over opgaverne, men det gav os ikke mindre travlhed. Det var et svært år, da der var mange komplicerede opgaver som for eksempel et stort roterende menneskehjul, en kasse til den oversavede dame, den store kanon og til sidst, men ikke mindst, de store flotte kæmper.

De flotte kæmper


Så kom mandag i uge 6, og generalprøven skulle spilles igennem. Forvirringen var stor blandt os kulissefolk, da vi ikke havde haft tid til at øve det med skuespillerne. Alle var stressede også skuespillerne, og man kunne også mærke, at Bjarne var stresset, men det var utroligt sjovt at stå backstage og have et andet perspektiv på musicalen, end vi havde haft de andre år. Så det var helt klart alle arbejdstimerne værd. Christian S, Gabriel, Christian R og Lars 8.A Sanger og sangskriver Der findes mange forskellige roller i et teaterstykke. Kulissefolk, makeupartister, direktører, dansere, kor og ikke mindst skuespillere. Jeg var både en skuespiller og sanger i dette års stykke, og desuden skrev jeg også min egen sang til stykket. Det er en sang, jeg har skrevet set fra en bugtalerdukkes perspektiv. Selvom teksten var skabt til en dukke, kunne man sagtens se på den på en symbolsk måde: Den handler om, at man ikke vil blive låst fast til en speciel karakter; et stereotyp. Man skal bare være ligeglad med, hvad alle de andre siger og bare være fri. Det er nærmest ligesom skønhedsidealer. Man behøver ikke ligne denne her perfekte ”dukke”, men bare være sig selv, for så kommer skønheden jo nok ud alligevel – måske endnu smukkere. Det gør jo ikke noget, at man er lidt anderledes. Det var, hvad jeg prøvede at få ud af sangen, for jeg følte, at det altid er godt, hvis en sang har en morale. Det gode ved budskabet er, at det passer til alle aldre. Det kan både være for teenagerne, børn og de voksne. Derfor skrev jeg den på den måde, jeg gjorde. Jeg var rigtig stolt over at få skrevet en sang til stykket. Det er jo en fantastisk oplevelse, at synge foran hundredvis af mennesker og høre deres reaktioner bagefter, for det er jo det, man har arbejdet så hårdt på, med noget man har skrevet helt fra hjertet af. Jeg var faktisk rigtig overrasket over, hvor mange komplimenter jeg fik. Jeg havde jo bare tænkt på at tilfredsstille folk, men jeg vidste ikke, at den ramte så dybt ned i hjertet på folk, at mange af dem næsten begyndte at græde. Det er det fantastiske ved musik. Det kan virkelig ramme os rigtigt dybt på hver vores måde. Det er noget helt specielt. Jeg vil ikke glemme det tidspunkt.


Stemningsbillede bag scenen Det har været en fantastisk oplevelse, og sammenholdet var rigtigt tæt. Det er helt underligt, hvor tæt man kan blive på grund af et stykke, så kemien, der er på scenen, og som ikke er falsk, er der også masser af backstage - Jeg glæder mig til næste skoleår, hvor vi viser endnu en smuk forestilling. Carla Mia Cano-Hede 8A Skuespillererfaringer Selvom musicalen til skolefesten kun varer en time, ligger der mange, mange flere timer bag. Selvom man kun ser skuespillerne på scenen, så er der en masse fantastiske mennesker, der har været med til at bygge hele stykket op og gjort det til hvad det var. Både kulisseholdet, musikerne, koret og make-up holdet gjorde et fantastisk job! Når man skal være skuespiller i musicalen og aldrig har rigtigt har prøvet det før, er det noget af en oplevelse. Vi skal nå en hel masse på kort tid og i år, hvor vi også var med til at skrive stykket, var der endnu mere at se til. Nu har jeg været med i musicalen i to år, og jeg må sige, det har været en fornøjelse begge gange, man føler sig mere selvsikker og træder lidt mere ud af sin ”comfort zone” når man har prøvet det før. Det, synes jeg, er dejligt, for når man ikke synes, det er pinligt længere, kan man begynde at fokusere på andre ting som mimik, kropssprog, mm.


Jeg gik fra en lille rolle med nogle få replikker (i sidste års forestilling) til at have en af hovedrollerne, og jeg har aldrig rigtigt lavet noget seriøst teater før. Jeg spillede direktør for cirkusset sammen med min makker Michelle fra 8.b og det var dejligt at have én at øve med og få ideer fra. Vi fokuserede rigtigt meget på, hvordan vi skulle ”fylde” på scenen, og hvordan vi skulle være. Vi brugte faktisk 2 timer sammen med vores instruktør Bjarne Noer uden for skoletiden, hvor vi udelukkende kørte det hele igennem og aftalte, hvad vi skulle gøre, hvilket hjalp en hel del. Det er altid en fornøjelse at være med, og man får en masse gode oplevelser og lærer nye mennesker at kende. Det er rigtigt sjovt at være med, og selvom man er sygt presset og ikke tror, man kommer til at nå det hele, så ender det alligevel altid med et godt resultat.

Klovnene er klar til at gå på scenen Jeg syntes, at det at have været med i musicalen, har hjulpet mig meget med at komme ud over mine egne grænser, prøve noget nyt, være kreativ og ikke altid synes, at alting er så pinligt. Det er en god oplevelse, og jeg vil helt sikkert anbefale det til andre! Det er en oplevelse, man ikke glemmer. Rebecca Kobale Clausen 8A


Besøg på Flemming Efterskole 2 AB har været til bevægelsesdag på Flemming Efterskole. Eleverne på Flemming Efterskole havde planlagt en rigtig sjov og spændende dag for os med masser af aktiviteter, lækker mad og ikke mindst dejligt samvær især med de ”storesøstre og storebrødre”, som Flemming Efterskole havde udnævnt til vores elever i dagens anledning. Eleverne fortæller: Astrid: Det var sjovt at være sammen med efterskoleeleverne, og det var hyggeligt.


David: Vi hoppede i pomfritterne – min ”storebror” kaldte jeg for lillebror, og han smed mig på hovedet ned i pomfritgraven. Det var sjovt. Sille: Det var sjovt at have en storesøster eller storebror for en dag. De hjalp os.


Nina: Jeg fortryder, at jeg ikke var så meget sammen med min storesøster – jeg lavede lidt ballade i stedet.

Jeppe: Det var sjovt at hoppe på trampolinen.


Caroline Z: Vi skulle igennem en labyrint med bind for øjnene, jeg vidste ikke, om jeg kunne stole på min storesøster

Caroline N: Det var dejligt, at min storesøster hjalp mig med dansen. Tine Worsøe


Zzzov med hajerne 5.a var i Kattegatcenteret fra den 14. til den 15. marts. Vi startede med at få lov til at købe lidt slik og souvenirs. Kl. 16 kom der en guide og sagde velkommen. I løbet af dagen lavede vi mange ting. Bl.a. skar vi blæksprutter op, vi fodrede rokker og små hajer med blækspruttearme og vi havde undervisning og rundvisning ved de forskellige akvarier.

Hands on activity – som det vist hedder på nudansk


Til aftensmad fik vi kylling og pomfritter og grøntsager. Efter aftensmaden skulle vi se hajerne blive trænet, og bagefter kom vi ned i en dykkerklokke 3 km under havet (simuleret).

Følebassinet – hvem tæller mon fingrene bagefter?


Vi fik ogsĂĽ lidt natmad og sĂĽ blev lyset slukket og vi gik rundt med lommelygter pĂĽ hele centeret. Bagefter skulle vi sove rundt omkring i centeret. Nogle sov under hajerne - andre foran forskellige bassiner eller akvarier.

Diplom for deltagelse eller udvist mod?

Det var lidt om vores hajtur. Haj haj ď Š Maja Secher Graversen


City Design I SFO´en støtter vi gerne op om børnenes initiativer og gode ideer. City design er en af dem. Det opstod i oktober måned, og siden da har projektet kørt frem til vinterferien, og det har været en fantastisk rejse for både børnene og os pædagoger, som engang imellem havde svært ved at skjule vores stolthed og begejstring! En lille sjov ide har udviklet sig til et ”firma” med mange forskelige ansatte: designere, modeller, manager, produktionsledere, direktør, vicedirektør, PR folk, nogle, der syede og mange andre. Det var et stort socialprojekt, som var med til at udvikle børnenes samarbejdsevne, kreativitet, mod, ansvar og mange andre kompetencer.


Der blev lavet virksomhedsplan, reklamer og etfirmalogo. Der blev afholdt ansættelses- samtaler og produceret tøj i massevis. Til vores store overraskelse blev også en hjemmeside, med henblik på salg af tøjet, præsenteret en dag for os, og børnene havde aftalt, at de vil donere pengene til velgørende formål.

City Design sang (scan koden og se/hør sangen): For vi er med i Citydesign uuu For vi syr tøj som er skabt for en leg uuu Vi er de bedste og ingen skal slå os itu Så bare kom an for vi er her for at sy Nu starter det! Datachef! Vicechef! Det er da lige meget! Det er noget pjat! Vi er psyko seje!


Hele processen blev afsluttet med et stort modeshow til en forÌldrecafÊ. Her viste børnene deres kreationer med succes. Der blev indsamlet 949,50 kroner, som gik til vores fasteindsamling!


Her er et lille udpluk fra børnenes arbejdspapir:

Slogan: HVIS DIT TØJ ER GAMMELT OG SKIDT, SÅ KØB NOGET NYT I DEN BEDSTE BUTIK!!! Beskrivelse: Vi er CityDesign. Vi er et tøjfirma, der laver, designer og sælger tøj. Hvis du ikke vil komme på besøg, men gerne vil se på noget tøj, kan du se på vores hjemmeside: 1citydesign.simplesite.com Mvh. CityDesign Ansatte: Ledere: Tobias H. og Jonathan Syersker: Sofia, Victoria, Joanna, Lærke, Steffanie, Designere: Jonathan, Emilie, Tøjtegnere: Sigrid, Sofia, Jonathan, Noah. Modeller: Emilie, Stefanie, Jennifer, Chris, Jeppe, Noah, Daniel, Emilia, Bestillinger: Pia, bluse Møder: ”Tirsdag har mig og Emilie møde, når vi har fri” Telefon-bestillinger: Jennifer Regnskab: Mikkel Arbejdspladsen er i Mariahuset. Man kan ikke røre pauser. Man kan ikke røre fritid, når man går hjem. Pauser: Klokken 2 til halv 3. Fri klokken halv fem, det gælder for alle i CityDesign. Når Tobias går hjem, er butikken lukket.

SFO’ens vegne Rasa Vedel


Food Fair: Igen i år havde vi fornøjelsen af at byde hele skolens forskellige madkulturer inden for til en aften med hyggeligt samvær og lækre smagsprøver fra store dele af verden. Der var hollandske pomfritter, portugisisk budding, mexicansk tortilla og meget mere. Stemningen var god, og det var tydeligt at mærke, at der var en vis stolthed forbundet med at ”vise” landets madkultur frem.

Mens vi smagte på de spændende retter, kunne vi rundt i krogene høre flere forskellige sprog folde sig ud på kryds og tværs. Pludseligt mødte man endda andre, der rent faktisk kunne ens eget modersmål, hvilket gav anledning til smil og latter flere steder. Også i år var der mulighed for at smutte forbi datalokalet og teste sin paratviden omkring den store verden. Hvem vidste f.eks. i hvilket af disse europæiske lande der boede flest mennesker? a) b) c) d)

Holland Sverige Østrig Ungarn


Vi glÌder os over opbakningen til aftenen og synes, det er en fornøjelse at byde verdens mange forskellige smagsoplevelser indenfor. Arrangementet holder dog en kort pause, men er tilbage igen i september 2018.

Susanne Morthorst


Børnehavens sider Vi er godt i gang med det nye år, 2017, og vi har allerede oplevet meget. Året startede med læreplanstemaet ”kulturelle udtryksformer”, hvor børnene blev præsenteret for forskellige eventyr, skrev deres eget eventyr og spillede teater mm.


”Fastelavn er mit navn…”. Kan du gætte, hvilken måned vi er i nu? Ja februar. I denne måned holdt vi fastelavnsfest i børnehaven, og I kan tro, der var mange flotte udklædninger. Både børn og voksne var klædt fint ud. Der blev slået katten af tønden og kronet de børn, som blev henholdsvis kattedronning og -konge. I dagene op til var børnene flittige til at pynte op på stuerne og på gangene med forskellige masker og fastelavnskatte.

I marts havde vi fokus på læreplanstemaet ”Barnets alsidige og personlige udvikling”. Her arbejdede vi med ”Hvem er jeg?”, ”Hvor bor jeg?”, ”Hvad kan jeg?”. Der blev i den forbindelse også arbejdet med ét af ”Fri for Mobberi’s” værdiord, ”Respekt”. Jeg viser respekt for vores forskelligheder, jeg viser respekt, når nogen taler, jeg viser respekt for de andre, når de siger til og fra og meget mere.


I slutningen af marts måned havde Musvit- og Svalestuen tilmeldt sig det landsdækkende arrangement ”Affaldsindsamling 2017” fra Danmarks Naturfredningsforening. I den forbindelse blev børnene klogere på skrald, sortering, indsamling og genbrug.

I samme periode har Ørneborgen haft fokus på trafik og færdsel. De sluttede deres forløb af med en gå-prøve i trafikken, og slutteligt fik vi sagt farvel til Ørneborgens børn, som skulle starte i førskole den 31. marts. ”Tak for denne gang, og vi ønsker jer alle held og lykke fremover”. På vegne af personalet i Sct. Norberts Børnehave Anne Lund Sørensen


SFO´ens sider Nu er skolefesten og vinterferien overstået, og vi er i gang med dagligdagen igen. Vi ser frem mod påsken og pynter op med gule farver og hygger os med traditionerne: påskeløb, påskeæg og gækkebreve

Pigerne fra 3. b ser så glade ud! Gad vide, om det er dem, der har lavet det flotte påskepynt?


Før vinterferien havde vi travlt med bl.a. at lave t-shirts, hvor børnene har lavet deres egne personlige udsmykninger på dem. Det resulterede i mange forskellige og flotte kreationer. I Væksthuset har vi afholdt wellnessdage, hvor børnene har været i fuld gang med at opvarte og give omsorg til hinanden. Det var nogle fantastiske dage, hvor børnene viste sider af sig selv, som vi ikke altid ser i hverdagen – vi vil helt sikkert gøre dette igen. Udenfor har vi fået nyt legetøj, så vi rigtigt kan komme ud, når foråret kommer


Som optakt til fastelavn gik meget af tiden med kreative aktiviteter som masker, fastelavnsris og ansigtsmaling.

Fra uge 9 går vi i gang med at dekorere Væksthusets hvide vægge. Planen er at en stor og inspirerende slange skal bugte sig på den ene væg. Vi vil derfor have travlt med at male, pynte og udskære denne fantastiske udsmykning. Når vi engang er færdige vil vi gerne invitere jer til en lille fernisering, men datoen er endnu uvis.

Nye tiltag: Pokémondag i 0.A under voksenopsyn – kun denne dag må pokémonting medtages.

På SFO’ens vegne Kasper Hollenberg Knudsen


En hilsen fra det store udland Norbert Nyt har modtaget nedenstående brev fra en tidligere elev, Josefine, som har tilbragt det seneste år på High School i Michigan. Det varmer naturligvis, når en tidligere elev tænker på sin gamle skole, og derfor bringer vi også med glæde hendes brev i bladet – også fordi det kan være lærerigt for nogle af vores nuværende elever at læse det– især hvis de går i udrejsetanker, så tak til Josefine og god fornøjelse med læsningen. Kære Sct. Norbert. Jeg hedder Josephine Voetmann, og jeg er i år på udveksling i USA. Jeg bor i staten Michigan i en lille by, der hedder Yale. Jeg går på Yale High School og bor hos en værtsfamilie, som jeg er rigtig glad for. Den består af min værtsfar Chris, der arbejder for Pepsi, og min værtsmor Christi, som arbejder for YFU, som er den organisation, jeg er på udveksling med. Så er der min værtssøster Elizabeth på 13 år, og mine 2 værtsbrødre Nicholas og Andrew på 12, og 10 år. I fritiden dyrker jeg Competitive Cheerleading, hvor vi indøver nogle rutiner, og så skal vi konkurrere med andre skoler i vores område. Det er meget seriøst, og vi træner næsten hver dag i 2 timer, så det er hårdt, men sjovt. Udveksling er noget, jeg har ville prøve i rigtig lang tid, og jeg har ikke fortrudt et sekund. Jeg lærer så meget, jeg aldrig kunne lære herhjemme. Selvfølgelig lærer jeg sproget, og jeg bliver hele tiden bedre til at forstå undervisningen – også på engelsk. Jeg tager ret nemme klasser, så det er ikke svært at følge med i timerne, men det er alligevel noget andet, end jeg har været vant til. I skolen har jeg Social Studies, som egentlig bare er historie. Der lærer vi mange af de samme ting, som jeg også lærte i Danmark, men det er sjovt at lære det fra et amerikansk synspunkt. Et af mine andre yndlingsfag er engelsk. Vi har en supersjov lærer, og vi lærer en blanding af grammatik, som jo altid er sjovt, og så læser vi klassiske engelsk/amerikanske bøger. Bl.a. ”The Crucible” og så er vi lige gået i gang med ”The Adventures of Huckleberry Finn”. På den måde lærer jeg selvfølgelig en masse fagligt, men jeg synes også, det er rigtig sjovt at opleve en anden måde at gå i skole på. F.eks. rykker eleverne lokale efter hver time, og man kalder lærerne ved deres efternavn. Men jeg lærer selvfølgelig helt klart mest om mig selv. Hvem er jeg i visse situationer? Og hvad gør jeg, når jeg møder nye mennesker, der ikke taler samme sprog som mig? Jeg synes, det er helt fantastisk, hvad man kan lære af at møde


mennesker fra den anden side af jorden. Nu blev Trump jo (desværre) valgt til ny præsident i USA, og det blev min værtsfamilie og jeg, som de eneste skuffede over. Jeg har mange venner, som synes, det er super godt, hvilket jeg ikke helt forstår, men sådan er vi jo bare forskellige. Jeg kan huske, at jeg til min mundtlige engelske afgangsprøve kom ind på emnet ”gun laws”. Min lærer sagde, at hun håbede, at jeg ikke kom over til en familie, der havde våben i huset, Det har min værtsfamilie dog…Men det er mest til, når de går på jagt, og våbnene er skam låst inde, og jeg har nægtet at se dem. Men det er bare noget folk går op i herovre. Der er så mange, der går op i jagt og våben, at det er helt vildt, og jeg er da også kommet til at diskutere det en smule med mine venner. Men det er alt sammen bare for at høre deres mening om emnet, når de er vokset op med det, og jeg ikke er. Dog er USA helt sikkert ikke kun mærkelige våben og Trump-gale mennesker. Der er også teenagepiger ligesom mig, der kan lide at se film og serier, at gå til Cheerleading og at snakke om alt muligt pige-halløj. Så det er bestemt ikke slemt. Det er fantastisk at være i et helt nyt land og møde så mange åbne mennesker, der gerne vil smage på saltlakrids, høre dansk musik eller lære at sige kanin. Jeg nyder det så meget, og jeg er helt nervøs over, at jeg nu snart kun har 6 måneder tilbage. Jeg møder fantastiske, søde mennesker, oplever ubeskrivelige ting, og lærer noget nyt hver dag. Jeg er så taknemlig for denne oplevelse. Josephine Voetmann

Jeg har sat kortet på som en hjælp til dem, der måske ikke lige har styr på, hvor Michigan ligger. (ep)


Lommefilm for 7. årgang Tirsdag d. 14. marts fik vi besøg af to mænd fra et firma, som hedder Lommefilm. Vi skulle sammen med dem lave en kortfilm, som skulle handle om, hvorfor og hvordan man kan redde liv. Det var en kampagne for Trygfonden. Vi var på forhånd blevet delt op i grupper, og vi havde set nogle film omkring kampagnen.

Vi modtager gode råd og vink fra de professionelle filmfolk fra Trygfonden

Da de to mænd var kommet på plads, fortalte de lidt om, hvad konceptet var med, at vi skulle lave lommefilm. Vi fik også en del praktisk information omkring det udstyr, vi fik udleveret. Der var kun få regler, vi skulle overholde: fx måtte vores film max vare 45 sekunder. Vi fik ca. 2 timer til at filme i, og 2 timer til at redigere. Da grupperne var færdige, lagde vi filmene op på lommefilms hjemmeside. Da alle grupperne havde lagt deres


film op, så vi de små film, og derefter stemte vi på hinandens film, og den film, der fik flest stemmer, skulle præsentere vores skole. Den film, der vandt, hed ”Den røde Løber”. Mange gik ind og stemte på vores skole på lommefilm.dk.

Her er vindergruppen: Viviana, Charlotte og Caroline. De vandt biograftur til hele årgangen  Men det helt vigtige for gruppen var, at vi nåede vores deadlines, for det var vigtigt, hvis vi skulle have nogle pluspoint. Vi synes, det har været en sjov oplevelse, fordi vi fik lært noget både om, hvordan man redder liv men også om, hvordan man laver en film. Laura Bjerregard og Cecilie Lyngsøe 7.A


Med skolen i køkkenet Vi har haft kundmadskab i et halvt år, og det har været sjovt, hårdt og udfordrende. Vi har arbejdet med mad rundt i landet, hvor vi skulle lave det, og smage på det. Vi har også været med i Go Cook, hvor vi skulle lave nogle sunde pizzaer foran Bryggen i Vejle. Vores sidste dage med madhjemkundskab har været specielle, fordi vi havde en slags ”Master Chef ”, hvor vi skulle dyste mod hinanden. Vi lavede alle faktisk nogle ret flotte kager, som smagte dejligt og så godt ud, men der var jo kun en gruppe, der kunne vinde!

Ligner det ikke en marengsbund?


At bage er jo i virkeligheden et spørgsmål om kemi. Derfor er det så vigtigt, at man hælder netop de rette mængder i, når dejen laves! Som dommere havde vi Gitte Kruse, Henrik Bech, Morten Hvass og Tine. Efter de havde smagt og kigget på kagerne, skulle der findes en vinder. Dommerne skulle vurdere os på: Måden vi samarbejdede på, om vi holdt vores køkken rent, og hvordan vores dessert så ud og smagte. Efter et stykke tid fandt de et vinderhold, og det var Christian Emil, Ida og Carl-Aksel fra 6.B (se billedet på forsiden)


Oscarfest for 8. årgang Vi har i 8. a og 8.b arbejdet med kortfilm i et længere stykke tid. Vi har lavet vores egen kortfilm, som vi skulle vise til hinanden på skolen, den aften vi afholdt oscaruddelingen. Det var en virkelig sjov aften. Vi startede med at komme ind ad den røde løber og få taget billeder.

Smukke piger og flotte fyre klar til fest og farver


Da vi havde spist, skulle vi se vores film. Først så vi 8.b’s film, mens 8.a skulle bedømme dem og derefter omvendt. Det var virkelig sjovt at se, hvad de andre havde lavet, og hvordan de havde lavet deres film.

Lækker mad - måske afstemt efter deltagernes smag?

Da vi havde set alle filmene, blev stemmerne talt op. Der var fem kategorier, og 8.a og 8.b blev bedømt hver for sig. Det var sjovt at sidde og vente på at få at vide, hvem der vandt.

Disse flotte statuetter må da bestemt være til forskellige kategorier af film, eller?


Vindersmil! Efter uddelingen af oscarpriser, ryddede vi op og gjorde klar til Nat på Norbert. De fleste lagde deres madrasser ind i samlingssalen, hvor man kunne se film, snakke og senere hen sove. Resten redte op på biblioteket, hvor vi på forhånd havde aftalt, at der skulle være stillezone. Fredag morgen ryddede vi de sidste ting op og spiste morgenmad sammen. Da klokken var omkring 9, tog vi hjem for at holde en lidt forlænget weekend.

Lærke 8.b og Nikoline 8.a


Hodja fra Pjort - en familiemusical med sange skrevet af Sebastian Onsdag den 11/1 2017 var hele 8. årgang i teateret for at se musicalen “Hodja fra Pjort”, som er en forestilling opført af Folketeateret. Det var en rigtig god oplevelse for begge klasser, og der var god stemning under hele stykket. Selve stykket var rigtigt spændende og fængende. Stykket var også lidt humoristisk, og det gjorde forestillingen ikke bare sjov, men også super spændende. Der var også rigtig mange sange med i stykket, hvilket gjorde, at der kom en rigtig glad og positiv stemning.

PR-foto fra Folketeateret Mange fra publikummet sang med på sangene, der kom i løbet af stykket. Selvom Hodja fra Pjort er et gammelt eventyr, formåede skuespillerne at gøre det moderne på en god måde. Det gjorde de blandt andet ved at gøre nogle af rollerne mere moderne og ved den måde, stykket var iscenesat på. Skuespillerne var rigtigt gode og levede sig meget ind i rollerne, samtidig med at de var sjove. Stykket var nok lavet til en yngre aldersgruppe end os, og det kunne vi også se på publikummet, der skulle ind at se stykket. Vi fik alligevel rigtigt meget ud af det. Det


ville helt klart være en forestilling, vi ville anbefale andre tage ind og se, specielt børnefamilier. Vi synes, at det var en rigtig god oplevelse. ”Hodja fra Pjort Hodja fra Pjort, han flyver læng’re og længere bort på sin fantastiske flyvende færd. Hodja ka’ ik’ la’ vær’, før han har set, hvordan hele verden er”. Katrine og Katinka 8. b

PR-foto for skolebiblioteket, som har bogen bag skuespillet både i traditionel udgave, som egner sig fremragende til højtlæsning for de yngste elever og i ”læse selv” udgaven, som er for dem, der har knækket læsekoden.


Med skolen i teateret Ondskaben Teaterstykket ”Ondskaben” tager udgangspunkt i romanen med samme titel af forfatteren Jan Guillou. Det enkle stykke om drengen Erik havde kun af én medvirkende, Claes Bang, som spillede den nu voksne Erik. Erik beretter for sit publikum om sin voldelige far og om livet på en frygtelig kostskole.

Vold var en naturlig del af Eriks liv. Hjemme blev han pisket med bæltet af sin far, og i skolen gav Erik tilbage ved at tæske de andre drenge sønder og sammen. Claes Bang fangede sit publikum ved dels at tale intenst og dels råbe ad os, som om vi var den unge Erik. Stykket fik os til at stille spørgsmålstegn ved ondskab, og om vi ligefrem kan forsvare vold, når vi kender historien bag? Birgitte og Victoria 10. klasse


Emnedage i overbygningen Norbert Resort - en arkitektkonkurrence. Den sidste uge op til årets musical blev der arbejdet lidt anderledes i 9. og 10. klasse. Torsdag den 2. februar fik eleverne et oplæg. De var deltagere i en arkitektkonkurrence på Norbert Resort. De var delt i hold á 4-5 personer og skulle så trække en familie, hvilket betød, at de fik forskellige indkomster, forskellige familiestørrelser, forskellige grunde og grundpriser. Efterfølgende skulle de ud fra nogle givne oplysninger bl.a. m2 priser på byggeri tegne et hus, som kunne opfylde deres ønsker og krav. Udfordringen var bare, at der samtidig skulle laves et budget ud fra relevante aktuelle tal. Løn, fradrag, skat, boligudgifter, kreditforeningslån, forsikringer, vuggestue, kørsel var nogle af udgifterne. Det var tydeligt, at nogle af grupperne kom på arbejde, fordi der skulle ændres i projektet. Økonomien kunne ikke holde, det blev til huse og ikke paladser. En sagde undervejs: ” Jeg skal aldrig have hus, for det er alt for dyrt”, eller som en anden sagde til 1. års renteudgifter til boliglån: ” Det er jo helt vanvittigt, renteudgifter på ca. 80 000,- kr.

Er bygningsvedtægterne mon overholdt, eller?


I løbet af de 5 dage forløbet varede, skulle de lave skitser, mere detaljerede tegninger, bygge og farvelægge en model af huset, lave flere beregninger, budget, løn, skat, årsbudgetskema. Der skulle laves en salgsopstilling, og til sidst skulle det hele præsenteres onsdag den 8. februar kl. 12.00, hvor vi havde fået ejendomsmægler, Jesper Mikkelsen til at være meddommer for at finde det bedste projekt. Vi lærere havde undervejs flere parametre, og til slut kom Jesper Mikkelsens vurdering med i den samlede afgørelse. Ved præsentationen var 5. B på besøg sammen med Inge Kristoffersen for at se, hvordan de store havde arbejdet med emnet arkitektur, et emne de selv havde arbejdet med i deres egen klasse.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!!! Det færdige resort beskues og bedømmes Det har været et meget lærerigt forløb for eleverne, der er blevet arbejdet med stort engagement, der har været højt humør, og mange har undervejs fået en ny indsigt i en del af voksnes verden. Der har dog også været plads til lidt sjov og til at lufte frustrationer, for som et hold med 5 børn på et tidspunkt sagde: ”Vi har slet ikke råd til det her, kan vi ikke bare sælge nogle af børnene”. Bent Kristensen


Eleverne skriver: Det hele startede med, at alle elever fra 9. og 10. klasse mødtes i Samlingssalen, hvor lærerne gennemgik de forskellige grupper, så alle var klar over, hvem de var i gruppe med. Lærerne kaldte så de forskellige grupper op, fordi vi elever skulle have en grund og en familie, som skulle blive fundamentet for det hus, vi skulle bygge i løbet af emnedagene. Vi begyndte vores gruppearbejde, hvor vi kom med vores forskellige ideer til, hvad vi skulle have med i vores hus. Vores samarbejde i grupperne gik rigtig godt, selvom alle lige skulle lære hinandens arbejdsmetoder at kende. Det var vildt spændende at prøve at designe og fremstille en bolig, fordi man især skulle holde sig til de mål og budgetter, som var opgivet.

Der ligger mange teoretiske beregninger bag ethvert husbyggeri, og også bag ethvert salg, så ejendomsmægleren bedømmer også dette med kyndig mine.


Men det helt vigtige for gruppen var, at vi nåede vores deadlines, for det var vigtigt, hvis vi skulle have nogle pluspoint. Vi skulle vise lærerne vores ideer, og vi skulle fremlægge vores budget, så de kunne se, vi havde tænkt over, hvad boligen ville koste. Vi skulle også designe en lille model af vores hus, og der var det virkelig vigtigt, at man fandt sin kreative sjæl frem, for modellen skulle nemlig bruges senere til udstilling. Det med at lave modellen foregik ovre i fysiklokalet, og der sad vi så og designede og fremstillede huset af pap og andre ting, som vi havde fået stillet til rådighed. Det var meget vigtigt, at der var styr på det hele, for onsdag skulle vi fremlægge vores husprojekt for en dygtig ejendomsmægler. Det gjorde vi så til sidst, og det var spændende at høre fra ham, hvad der var godt, og hvad vi kunne have forbedret. Victor 10.b

Norberts Resort 2 Vi har i ugen op til vinterferien arbejdet med noget meget interessant. Vi havde fået en uge til at designe vores eget hus og bygge det. Vi skulle lave alt, som en normal ejendomsmægler laver, og det, synes jeg, var meget spændende og interessant. Den sidste dag kom der en ejendomsmægler, som skulle bedømme vores hus, ud fra vores modeller. Når han havde bedømt, hvilket der var bedst, skulle han snakke med lærerne, og derefter bedømte de det. Jeg fandt denne uge meget interessant og lærerig. Jeg har selv fået en del ud af det. Jeg synes, det kunne have været bedre, hvis vi havde haft mere tid, for så kunne vi fx lege med noget 3D-tegning osv. Men ellers synes jeg, det var fedt. Frederik 10. A


Nyheder på biblioteket Billedbøger

Aakeson, Kim Fupz: Spøgelser, søndage, maver og en mund Bog med 28 nye små historier om en gammel kending, Vitello, og hans venner - én historie for hvert bogstav i alfabetet. Historien om A handler fx om netop alfabetet, historien om B handler om bryllup og involverer selvfølgelig Vitellos klamme kæreste, Kamma, osv. Historierne er ligesom billedbøgerne illustreret af Niels Bo Bojesen med samme henkastede, skæve og humoristiske streg. Fra 6 år

Oplæsning

Anderberg Strollo, Åsa: Bruno 3000 – tvillingerne I Brunos klasse skal de lave gruppearbejde. Hvilket måske ikke bliver nemt, for Bruno er kommet i gruppe med Villads som aldrig siger noget. Til gengæld er det altid sjovt at være "tingfinder" og hyggeligt at lege med Lego hos Tom og Ture. Bruno bliver derfor helt ulykkelig da tvillingerne skal flytte til USA. For hvad så med deres venskab og Legobyggeri. Til oplæsning fra 6 år og selvlæsning fra 9 år


Auer, Margit: Skolen med magiske dyr 1. del af serie Østre Skole er en helt almindelig skole, men i én af klasserne foregår der noget ganske ualmindeligt! Den nye lærerinde, Miss Cornfield, beslutter at alle børn i klassen skal have deres helt eget magiske dyr - et dyr, der kan tale og hjælpe, når man har problemer. Forestil dig, hvordan det ville være at få dit helt eget magiske dyr; et dyr, som kun du kunne forstå, og som ville være din bedste ven for altid. Til højtlæsning fra 7 år eller selvlæsning fra ca. 10 år

Møldrup, Flemming: Syv guddommelige dage i Albert Svenssons ellers ret almindelige liv Vi følger Albert Svensson en uge i hans liv. En ikke helt almindelig uge, for Albert får natligt besøg af Helligånden som siger, at han skal gøre verden til et bedre sted. Albert får samtidig et ønske, og han vælger at hans skilte forældre kan være sammen igen. Sjov og særdeles uhøjtidelig bog om det 10-årige skilsmissebarn Albert og om "guddommelig" indgriben i hans og forældrenes liv. God til højtlæsning for børn fra 6 år og op til 12. Kan læses af børnene selv fra 9 til 12 år


Lix-kassen

Hagmar, Pia: Saga passer hund og Saga på ridelejr lix 9 To nye bøger om Saga og hendes bedste ven, Max. Læs om hvordan det går for Saga, da hun skal passe hund og ikke helt overholder aftalerne. Og læs om, hvor godt det er at have en rigtig ven, når man er væk hjemmefra og føler sig helt, helt alene. Især for jer i 1. klasse

Schmidt, Flemming: Kaj Klap & Katten Klo – I junglens dyb Kaj Klap og katten Klo er kommet til junglen. I et gammelt tempel får Kaj Klap øje på en kop af guld. Da han vil tage den, bliver han fanget af en kødædende plante. Spændende serie for de ca. 7-årige om pirater m.m. lix 7


De yngre læsere

Cassidy, Cathy: Kirsebærkys og kaos

1. del af serie

Pigen Cherry er ca. 13 år og bor alene i Skotland sammen med sin far, efter morens død. Da faren får en ny kæreste i England, flytter de sammen med hende og hendes 4 børn. Faren vil samtidig starte en chokoladebutik med hjemmelavede chokolader. Cherry er bange for ikke at kunne falde til i de nye omgivelser, og det bliver ikke nemmere, da hun forelsker sig i den ældste søsters kæreste, Shay. Vidunderlig hverdagsskildring for piger på 9-13 år om kærlighed, venskab og sammenbragte familier - og om at turde være sig selv

Fleischer, Rune: AK-48 og AK-48 på prøve I bogen "AK-48" svinger agent AK-47 sig ind ad vinduet på Kents værelse. Han sætter elektroder på Kents hoved og måler, om hans hjerne er stabil. Agenten tager Kent med sig hjem og måler igen på hans hjerne. Han siger til Kent, at hans hjerne er helt unik, og at han vil have ham i lære som agent. "AK-48 på prøve" handler om Kents lærertid som agent. Han lærer at skyde, og Kent og AK-47 kommer i kamp med Doktor Q og hans mænd. Spændende bøger for drenge fra 8 år.


Schauser, Søren: Tones drøm Pigen Tone, der spiller trompet, er med sin klasse på rundvisning i Operaen. Med et forvilder hun sig ind i et rum med rekvisitter, hvor hun møder Hubert, der snakker på en underlig måde. Det viser sig, at han er på tidsrejse og på den måde havnet hundrede år frem i tiden. En gammel grammofon hjælper nu de to børn med at hilse på berømte komponister i musikhistorien. Tones tidsrejse er kvikt og sjovt fortalt, og den vil nok især tiltale børn, der selv stifter bekendtskab med komponistnavnene i musikundervisningen. Fra 10 år

Skov, Thomas: Den store mission Thomas og Christian er skolens mærkelige drenge med egen klub i kælderen. De bor i Sdr. Felding, ikke så langt fra Kibæk, ærkefjenden på fodboldbanen og alle andre steder, og da en ny dreng starter i klassen er den helt gal. En sjov historie om venskab, kærlighed, sure forældre og bryster. Alt det, der fylder i mange 13-årige drenges liv. Historien bygger på forfatterens egne oplevelser som barn i Sdr. Felding fra 10 år


Ungdomsbøger

Fröhling, Thomas: Tunnelbyens hemmeligheder fra 12 år En sen aften udforsker Kasper og hans venner en nedlagt fabrik, men det får alvorlige følger. Fabriksgulvet bryder sammen, og Kaspers bedste ven, Alex, ender på hospitalet i koma. Mens Alex ligger på hospitalet passer Kasper hans lejlighed. Kasper opdager at hans bedste ven har holdt noget skjult der har forbindelse til den sagnomspundne Tunnelby. Kasper opdager spor, som fører ham til Tunnelbyen, men er det klogt at begive sig alene ned i de mørke tunneller under jorden? Kaspers jagt på Tunnelbyen og hans beslutning om at søge ned i de mørke tunneller under Stockholm alene, er nervepirrende thriller, der er rigtig svær at lægge fra sig.

Kaurin, Marianne: Alting begynder med efterår fra 13 år Ilse Stern er forelsket i Herman Rød, og hun siger ja, da han en dag spørger, om de skal tage ud at stå på ski sammen. Da Ilse glad vender hjem, er familiens lejlighed tom. Ilses forældre og søstre er blevet hentet af politiet og bragt til en interneringslejr, hvorfra de skal sendes til koncentrationslejren Auschwitz. Med Hermans hjælp går Ilse under jorden og forsøger at flygte til Sverige. Det er en meget smuk og vellykket bog, der er skrevet med stor indlevelse og forståelse for krigens mekanismer. Som læser bliver man fuldstændig fanget ind af fortællingen om familien Stern, hvis skæbne sidder i én længe efter, at sidste side er læst


Sanderson, Brandon: Ritmatikeren fra 12 år Joel er en ung fyr, som kæmper for at tage sine studier alvorligt. Det er svært, for han ville allerhelst studere ritmatik, men det kræver, at man er særligt indviet, for at kunne deltage i de privilegerede elevers undervisning. Alt ændres for ham da ritmatik-elever begynder at forsvinde fra Armedius Akademiet, og Joel befinder sig pludselig i centrum for begivenheder, der for altid vil forandre ritmatikken og hele verden. Det er et virkeligt velskrevet fantasy-værk. Især magisystemet som Sanderson har opfundet til "Ritmatikeren" virker utroligt interessant.

Wung-Sung, Jesper: Zam fra 13 år Zam bliver smidt ud af skolen, da han har bidt Oscar. Det er alvorligt, ekstra alvorligt for Zam, for han er zombie. Derfor jagtes han og alle zombier, der bor i byen. Han har kun én ven, Sofie. Men vil hun hjælpe ham nu? Du kommer hurtigt til at forstå Zams følelse af ensomhed og hans brændende ønske om at kunne passe ind. Samtidig er handlingen i bogen også tankevækkende og skræmmende, hvis du tænker på hvordan livet kan være for dem, der er anderledes og ikke passer ind i. Historien om Zam er også en fortælling om frygt, for det man ikke forstår. God fornøjelse Elisabeth Poulsen

"Vis mig en læsende familie, og jeg vil vise dig de mennesker, der flytter verden." - Napoleon Bonaparte


Mellem to blade 18. april

Påskeandagt for a-klasserne 8.00 – 8.45 Påskeandagt for b-klasserne 8.45 – 9.30 Teaterbesøg for 8., 9. og 10 klasser ”Den politiske kandestøber”

19. april

Trækning af emner i engelsk 10. klasse

20. april

Trækning af emner i historie + samf. 9. a Nadvergudstjeneste 1. – 6. klasses protestantiske elever i Sct. Nicolaj Kirke Katolsk messe for alle skolens katolske elever

23. april

1. hellige kommunion for katolske elever i 3. klasse

24. – 28. april

Lejrskole i Sverige for 8. a og b Projektopgave for 7. b

24. – 29. april

Lejrskole i Averbode, Belgien for 9. b

25. april

Offentliggørelse af udtræksfag for 9. klasse

26. april

Cyklistprøve for 5. a og b

28. april

Skriftlige karakterer for 9. og 10. klasse

2. maj

9.00 Fp9 dansk, retskrivning og 10.00 læsning, 12.00 – 15.00 FP10 Tysk

3.maj

Fp9 matematik 9.00 – 10.00 uden hjælpemidler Fp9 matematik 10.00 – 13.00 med hjælpemidler


Fp10 matematik 14.00 – 18.00 4. maj

Fp9 dansk skriftlig fremstilling 9.00 – 12.30 Fp10 dansk skriftlig fremstilling 13.30 – 17.30

5. maj

Fp9 engelsk udtræk 9.00 – 12.00 Fp10 engelsk 13.00 – 16.00

6. maj

Firmelse af katolske elever i Sct. Norberts Kirke 16.00 – 18.00

8. maj

Fælles blå mandag for eleverne i 7. Fp9 tysk udtræk 9.00 – 12.00

8. – 10. maj

Skriftlige årsprøver for 8. a og b

9. maj

Forældrerådsmøde på lærerværelset 19.00 – 21.00

10. maj

Fp9 biologi, geografi, fysik/kemi udtræk 9.00 – 9.30

15. maj

Virksomhedsbesøg Årstiderne 6. b 8.00 – 15.00 24-timers idræt

17. maj

Forårskoncert i idrætssalen 19.00 – 21.00

18. maj

Kollektiv vejledning samt U&J på SDE 8.00 -14.00 Katolske lege Århus for 5. a og b 10.00 – 14.00

19. maj

Mundtlige karakterer 9. og 10. klasse

23. maj

Idrætsdag for alle skolens elever

24. maj

Sidste skoledag for 9. og 10. klasse

29. maj

Første prøvedag

29. – 30. maj

Pilgrimsvandring 6. a

30. maj

SFO-aften for 3. og 4.. klasse

2. juni

Pinseandagt for a klasserne klokken 8.00 – 8.45 Pinseandagt for børnehave. klasserne klokken 8.45 – 9.30

6. maj

Sommerfest i skolegården 18.00 – 21.00

6. – 10. maj

Lejrskole på Bornholm for 7. a og b


8. maj

Sommerfest i børnehaven 17.00 – 19.00

13. – 16 maj

Lejrskole i Øm for 3. a og b

15. juni

Forældrekaffe i SFO-sommerhygge

19. -20. juni

Pilgrimsvandring for 6. b

21. juni

Skoven Dag for 5. og 6. klassetrin Gruppefotografering af 9. og 10. klasserne 18.00 – 18.45 Transklokationsfest 19.00

23. juni

Sommerafslutning bh. kl. – 5. kl. 8.00 – 10.45 Sommerafslutning 6. – 10. klasse 9.00 – 10.45

25. – 20. juni

God sommerferie

SFO åben for tilmeldte børn

Norbert nyt forår 2017  

Skoleblad for Sct. Norberts Skole, foråret 2017

Norbert nyt forår 2017  

Skoleblad for Sct. Norberts Skole, foråret 2017

Advertisement