Page 1


scroll ARALIK 2009 3


4

scroll ARALIK 2009


scroll ARALIK 2009 5


6

scroLl ARALIK 2009


8

scroLl ARALIK 2009


10

scroLl ARALIK 2009


12

scroLl ARALIK 2009


Windows®. S›n›rs›z Yaflam. ASUS, Windows ürününü önerir.

Olanaklar UnLimited

Unlimited Performans Intel® Core™2 Duo ifllemci Unlimited Mobilite 1 inç’ten daha ince tasar›m

Yeni Asus UL Serisi Intel® Core™2 Duo SU7300 ifllemcisi sayesinde çoklu ifllemlerde sistem dengesi sa¤larken, çevrimiçi ve çevrimd›fl› video görüntülerinde inan›lmaz bir performans sergiliyor. Asus UL50Vg, Nvidia® GeForce® G210M ekran kart› ve Windows® 7 Home Premium iflletim sistemi ile size tam donan›ml› mobil e¤lence sunuyor. 1 inçten ince yap›s›n›n içinde, ihtiyaca göre enerji tasarrufu veya süper performans moduna geçen benzersiz Graphix Boost özelli¤ini de bar›nd›r›yor.

* Sistem konfigürasyonu ve modeller, önceden haber vermeksizin de¤ifltirilebilir. Intel, Intel Logo, Intel Inside, Centrino ve Centrino Inside, Intel'in ABD ve di¤er ülkelerdeki tescilli markalar›d›r. Intel ifllemci özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.intel.com/go/rating adresine t›klay›n›z. • 128GB belle¤e kadar yüksek h›zl› bilgisayar kullan›m› • Maksimum verimlilik için %40* daha h›zl› önyükleme • Patch Guard ve Data Execution Prevention (DEP) ile güvenlik * Sistem yap›land›rmas›na ve kullan›m flartlar›na ba¤l›d›r.


14

scroLl ARALIK 2009


kingston.com/ssd

Kingston SSDNow V Serisi

Geleceğin Sürücüsü!

Var olan sisteminizin performansını, Kingston SSDNow V Serisi ile hızlandırın! Kingston,® mevcut masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın kalitesini yükseltmek icin gelişmiş SSDNow V Serisi SSD’ler ile daha kolay ve ekonomik çözümler sunuyor. Kingston SSDNow V Serisi hareketli parçalar içermediğinden, seyahat edenler ve profesyonel masaüstü bilgisayar kullanıcıları için notebookların sınırlarını zorlayan ideal bir çözümdür. Ayrıca daha sessiz ve daha fazla güç tasarrufuna sahiptir. İhtiyacınız olan tüm donanım, yazılım ve aksesuarları içeren kitler, SSDNow V Serisi’ne kolaylık ve değer katıyor. Daha fazla bilgi için: kingston.com/ssd adresini ziyaret edebilirsiniz. Ve emniyet kemerinizi takarak, bilgisayarınızı geleceğe doğru hızlandırmaya hazır olun.

© 2009 Kingston Technology Corporation,17600NewhopeStreet, Fountain Valley, CA 92708 ABD. Bütün hakları saklıdır. Bütün ticari markalar ve tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin mülküdür.

Masaüstü • 2.5” SSD • 3.5” bölme montaj donanımı • Sistem kopyalama yazılımı

Notebook • 2.5” SSD • 2.5” USB kutusu • Sistem kopyalama yazılımı

Parça Numaraları SNV125-S2BD/64GB SNV125-S2BD/128GB

Parça Numaraları SNV125-S2BN/64GB SNV125-S2BN/128GB

Yetkili Distribütörler www.armada.com.tr www.asnet.com.tr www.avnet.com.tr www.index.com.tr

0212 467 38 00 0312 481 60 00 0212 315 49 00 0212 331 21 21

www.kingston.com.tr


16

scroLl ARALIK 2009


18

scroLl ARALIK 2009


20

scroLl ARALIK 2009


22

scroLl ARALIK 2009


24

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 25


26

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 27


28

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 29


30

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 31


32

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 33


34

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 35


36

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 37


38

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 39


40

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 41


42

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 43


44

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 45


46

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 47


48

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 49


50

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 51


52

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 53


54

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 55


56

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 57


58

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 59


60

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 61


62

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 63


66

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 67


68

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 69


30

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 31


112

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 113


74

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 75


76

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 77


78

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 79


80

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 81


82

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 83


84

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 85


86

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 87


88

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 89


90

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 91


92

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 93


94

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 95


96

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 97


98

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 99


100

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 101


102

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 103


104

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 105


106

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 107


110

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 111


112

scroLl ARALIK 2009


scroLl ARALIK 2009 113


Scroll Dergisi 003  

Aylık Bilgisayar ve Teknoloji Dergisi

Advertisement