Útjelző 2021. július - szeptember

Page 1

7.

1. cs81János 1,1–4

2. p81János 1,5–10

3. szo81János 2,1–6

Közösségben Jézussal

Ne takard el!

Bűntudattal

Ebben az igeszakaszban János „az élet igéjeként” említi Jézust. Jézus a kezdetektől fogva az Atyával volt, s később megjelent emberként a földön. János a saját szemeivel látta Jézust, és személyesen hallotta Őt beszélni. Ő az a Jézus, akit János hirdet nekünk ebben a levélben.

Egyszer még kamasz koromban a húgom és én számítógépen játszottunk, amíg a szüleink elmentek otthonról. A húgom kiment a konyhába, s furcsa volt, mert sokáig nem jött vissza. Hamarosan kiderült, hogy véletlenül tüzet okozott a mikróban, mikor kenyeret akart melegíteni benne, s 10 másodperc helyett 10 percre állította be azt. A mikró belseje koromfekete lett. Nem akartuk ezt bevallani a szüleinknek, ezért jó alaposan kitakarítottuk, s reméltük, hogy nem vesznek majd észre semmit. Egész jól sikerült, de semmi sem tüntethette el belül a plafonon keletkezett narancssárga puklikat, ami a megolvadt műanyagtól keletkezett.

Az előző napi áhítat felidézi bennünk a bűntudat maró, fájdalmas érzését, amit mi magunk sehogy sem tudunk megszüntetni, eltörölni. Tud úgy szorongatni, mintha az teljesen feloldozhatatlan volna, mintha képtelenség volna szabadulni tőle. A gonosz bizony szereti, ha így érezzük, ha vég nélkül vádoljuk magunkat az elkövetett hibákért, elfelejtvén, hogy bizony

Néha arra vágyom, hogy János helyében lehessek. Mennyire jó lehetett ott lenni, látni és ismerni Jézust személyesen, mikor a földön járt. A jó hír azonban a 3. vers szerint az, hogy bár 2000 éve nem lehettünk ott, de azon keresztül, amit János hirdet a levelében, közösségben lehetünk az Atyával és Jézus Krisztussal. Nem vagyunk egészen olyan helyzetben, mint János, de a Biblia által megismerhetjük Jézust. Olvassuk hát a Bibliát rendszeresen, s imádkozzunk azért, hogy Isten szólítson meg minket az Igéjén keresztül, formáljon minket, s ezáltal jobban és mélyebben megismerhessük Őt.

Kicsit a bűneink is ilyenek, olykor próbáljuk őket takargatni Isten elől, de ez nem lehetséges. A jó hír a 9. vers szerint azonban az, hogy Isten megbocsájtja bűneinket, ha megvalljuk neki. Így hát, ha valami rosszat teszünk, ahelyett, hogy elrejtenénk azt Isten elől, inkább legyünk gyorsak a megvallásban, bízván abban, hogy Istenünk kegyelmes és megbocsátó.

van reménység, és van megváltás. János épp erre emlékeztet minket az 1. és 2. versben, hogy van pártfogónk az Atyánál: Jézus Krisztus, s Ő engesztelő áldozat az egész világ bűnéért. János a Szentírás legfontosabb üzenetére emlékeztet minket, mégpedig arra, hogy Jézus meghalt minden egyes ember bűnéért, magára vette már a bűneinkért járó büntetést, s ha elfogadjuk ezt az áldozatot, Ő megbocsát nekünk, tisztára mos minket minden szennytől és bűntől. Jézus áldozatáért Isten elengedi a mi büntetésünket. Ez a legnagyobb örömhír!

The Good-O-Meter Mennyire kell jónak lenni ahhoz, hogy a mennybe kerülj? Nézd meg a kisfilmet!

János

első levele

Szeretsz a nagyszüleiddel vagy más idős emberekkel beszélgetni? Szívesen hallgatod a régi történeteket? Örömmel veszed a tanácsaikat, intelmeiket és gondolataikat? Az sem zavar, hogy időnként eltérnek a témától, majd újra visszatérnek hozzá? János első levelét olvasva pontosan ugyanezt fogod érezni. Az idős János apostol „szeretteinek”, „fiacskáinak” akart írni, de úgy, mintha ott lennének vele, és csak beszélgetne velük. Nem szerkesztette meg előre a levelet, nem építette fel, hogy honnan hová szeretne eljutni. Azonban, amit a hitről és a szeretetről tudni kell, azt mind leírta benne. Igyekezett megismertetni az igazságot, hogy a tévtanítók ne tudják becsapni az övéit. Leírta, hogy Isten világosság és Isten szeretet. Aki ezt felismeri, azt ma sem tudják becsapni semmiféle hamis magyarázattal. Úgy olvasd ezt a levelet, mintha neked írta volna a nagypapád, aki a legfontosabb útravalóval akart ellátni!


7.

4. v8Zsoltárok 7

5. h81János 2,7–11

6. k81János 2,12–17

7. sz81János 2,18−21

Igazság és könyörület

Mi lesz, ha holnap is folytathatod?

Igazi életet élhetek!

Kik az árulók?

Isten és az ő akarata, szándéka, célja nem változik, hanem örök. A parancsolatai sem változnak. A világot létrehozó isteni szavak – igék – ugyanazok, mint amelyek a 10 parancsolatban szólalnak meg, vagy amelyeket Jézus is kiemelt a két nagy parancsolatban (Mt 22,36–39).

Fontos, hogy a „világ” nem kizárólag negatív értelmű szó a Bibliában. Van azonban egy határozottan negatív jelentésárnyalata is, mely mindazt jelentheti, ami ellentétes Isten világával. Múlandó az örökkel szemben, bűnös a tökéletessel szemben, sötét a Világossággal szemben.

Ugyanakkor Jézussal korszakhatár jött létre a világ történelmében, és jön létre személyes életünkben. Van Kr. e. és Kr. u. János számára e kettő nem keveredhet össze. Nem azért, mert a hívő ember tökéletes, hanem azért, mert szükségszerűen az ellenkező irányba fordul.

Ez a világ pedig nagy erőkkel terelné el figyelmünket Istenről és az életünk igazi céljáról. Izgalmas, hogy mindaz, amit János 2000 évvel ezelőtt írt le, mennyire mai és men�nyire aktuális jóléti, fogyasztás-központú, divat- és vágy-vezérelt kultúránkban is. Mennyire nehéz függetleníteni magunkat ezektől, szinte bármely életkorban, különösen pedig fiatalként. Ha mégis megpróbálnánk szó szerinti komolysággal megvalósítani mindezt, biztosan koravénnek, szektásnak, csodabogárnak tartanának érte. Vajon miért érné ez meg? Vajon miért ne tehetnénk ezeket későbbre életünkben, miután kiélveztük mindazt, amit ez a világ kínál?

Közülünk való volt, de elment, kilépett. Szomorú tapasztalat. Néha jobban haragszanak az ilyen emberre, mint arra, aki sose volt tagja az adott csapatnak, pártnak, közösségnek. Az ilyen ember áruló. Júdás. Azért vigyázzunk, mert az igazság nem biztos, hogy teljesen a mi oldalunkon áll! Mielőtt leárulózol valakit, ráhúzod, hogy ő az Antikrisztus, ne felejts el érte imádkozni! Aztán még imádkozz! És még…

A Zsoltár felirata konkrét élethelyzethez köti Dávid imádságát. Kús neve máshol nem szerepel a Bibliában. 2Sámuel 16,5–14-ben olvasunk egy hasonló történetről, érdemes fellapozni. Dávid kemény fickó volt. Bizonyára sokszor kellett nehéz döntéseket hoznia. Siheder legényke korában sem hezitált kivégezni a leterített Góliátot, és a későbbiekben is sok vér tapadt a kezéhez. Voltak, lehettek szép számmal rossz döntései is. Vannak, amelyekről konkrétan tudósít a Biblia, némelyekbe az életében jelentkező következmények engednek bepillantást. Emberi gyengeségeiből, hibáiból 3000 év távlatából is van mit tanulnunk. Még inkább az Istenhez fűződő viszonyából. Ez az imádsága Istenre, mint egyedül igazságosra mutat. Lehet, hogy én most ártatlanul szenvedek, de könnyen előfordulhat, hogy a következő pillanatban már a másik oldalon találom magam! Egyedül Isten igazságos, Ő az örök bíró. Mit üzen ez mai élethelyzetemben? És mi már azt is tudjuk, amit Dávid talán nem is sejthetett: hogy egyedül Isten lesz az, aki ártatlanul szenvedi el az igazságos ítélet következményeit. Milyen áldásos hatását tapasztalhatom meg én is ennek?

Nemrég új irányból szegeztek nekem egy kérdést, ami bizony elgondolkodtatott, és bizonyára számodra is hasznos lehet: „Ha holnap folytatódik az életed, hogyan szeretnél élni, melyik irányba szeretnél tekinteni, melyik cél felé szeretnél haladni?”

A szakasz első felében János arról beszél, hogy ebben a kérdésben is Isten és Igéjének megismerése által győzhetünk. Így lesz a „Miért ne élhetném ki magam?” hiányérzete helyett miénk az „Igazi életet élhetek!” öröme.

János apostol volt. Különleges tiszt ez az egyház történetének első századában. Szavai, írásai magasabb rangot képviseltek, mint a mieink. Ő megtehette, hogy élesen fogalmazza meg véleményét, de a következő szakaszokban ki is fejti, hol van a választópont. Kik vannak velünk, kik képviselik az igazságot, és kik a hazugságot. Jó, hogy van nekünk János apostolunk és Szentírásunk, amely eligazít és hordozza az abszolút igazságot!

…miénk az

„Igazi életet élhetek!”

öröme.


7.

8. cs81János 2,22–29

9. p81János 3,1–10

Maradj meg Őbenne!

A név kötelez

Sok minden megváltozhat benned az évek alatt. Lehet, hogy jövőre eltűnik a hosszú hajad (már ha van), pár év múlva egyáltalán nem hallgatod azokat a zenéket, amik most megnyugtatnak, vagy amikre jó bulizni. Egy suli befejezésével megtörténhet, hogy megváltozik baráti köröd.

Megváltásunk értékének felismerését jelenti, ha szeretetet gyakorlunk mások felé, vagy tágabban értelmezve, engedelmeskedünk. Isten gyermekei vagyunk, mert Jézus megszerezte számunkra ezt a viszonyulást. Ez mindennél nagyobb bizalmat ad nekünk, hogy odaforduljunk Atyánkhoz.

A sorozat jól használható ifjúsági órákon, általános iskolai/ középiskolai hitoktatásban, konfirmációra való felkészülés kiegészítő anyagaként, táborokban stb. Mindkét rész 2, egyenként 6 leckéből álló sorozatot tartalmaz, 12 hétre elegendő programmal. • Kidolgozott óravázlatok ifiveze­tőknek. • A 13–16 éves korosztályt érdeklő témák.

Változhat hited megélése is, imádságaid, gondolataid Istenről. Egyvalamire azonban felhívja a figyelmünket az öreg János apostol: maradjunk meg Atyánk és Krisztus szeretetében a Lélek által. Sőt: „gyermekeim, maradjatok meg őbenne!” – szól a felszólítás. Urunk nem egy stílus, nem egy épület, nem szokások, és nem átélések, érzések összessége. A Vele való kapcsolatod lehet a legállandóbb pont az életedben. A hit melletti kitartás, megmaradás nem azt jelenti pusztán, hogy régen is jártam templomba, most is járok; régen is olvastam Bibliát és most is olvasok. Maradj meg Őbenne! Változások között is az Ő személyéhez ragaszkodj szereteteddel, engedelmességeddel. Teljes szívvel, erővel, elmével!

Egyben felelősség is ez a rang, mint amikor valaki egy nagynevű család gyermeke. Ha valaki Széchenyi István leszármazottja, illő, ha nem csak ismeri ősét, de méltó is nevére. Ha másvalaki egy tehetséges író, költő sarja, akkor azt az eszményt is magáénak tudja talán, amiről valamikori őse írt. Nos, ha te Jézus által az Isten gyermeke vagy, akkor János szerint megtisztítod magad, ellenállsz a szeretetlenségnek és minden bűnnek! Az Atya gyermekének lenni kiváltság, öröm, áldás és ajándék. Következménye pedig az, hogy meghatározza „családi neved”. Imádságban gondold végig, mi az, amit nem tehetsz többé, mint Isten gyermeke! Mondj rá nemet és keress legalább egy dolgot, ami most aktuálisan méltó módon kifejezi azt, hogy

az Úr gyermeke vagy!

• Egyszerű, áttekinthető szerkezet. • Internetről ingyenesen letölthető, kiegészítő feladatlapok.

Minden jó ifi alapja a jó bibliatanítás. Ehhez nyújt segítséget a szeptemberben induló 1 éves képzésünk. Várunk szeretettel! K e re s s fe l m i n k e t i t t : w w w. a co r n b i b l i a i k e pze s. h u


7.

10. szo81János 3,11–18

11. v8Zsoltárok 26

12. h81János 3,19−24

13. k81János 4,1−6

Akarsz te segíteni?

Kéz a kilincsen

Érzem vagy értem?

Veled vagy ellened?

Hogyan szeressem a másik embert: a lelki vagy fizikai testvéremet? János apostol nagyon egyszerű példát hoz erre. Ha szükségben van egy hozzád közel álló rokon, barát, lelki testvér, és neked van rá lehetőséged, akkor egyszerűen adj neki segítséget!

Dávid nem emeli ki magát abból a szubjektív érzületből, amiben van, hanem ráteszi kezét a kilincsre, kinyitja az Úrhoz vezető ajtót és beszél Vele. Úgy, ahogy az őszintén jön a szívéből, gondolataiból. Az ő realitása az, hogy valaki az életére tör, pedig nem szolgált rá erre. Az igazságos Istenhez fordul hát, hiszen Tőle várhatja, hogy helyreállítja a rendet. A rend pedig Dávid fejében az, hogy az Úrhoz hűségesek, és másokkal becsületesen viselkedők jutalma az áldás és nyugodt élet.

Amikor döntés előtt állsz és megkérdezed Istentől, hogy melyik lehetőséget válaszd, akkor felvetődik a kérdés, hogy a választást az érzelmeid befolyásolják, vagy a meggyőződésed a Szentlélek vezetése alapján született meg? Atyánk vezetését keresve sokszor futunk bele ebbe a helyzetbe. Úgy érzem vagy megértettem?

Hogyan jövök ahhoz, hogy megítéljek másokat és egyáltalán, mi az értelme ennek? Először is különbség van megítélés (egy ember állapotának felismerése) és az elítélés (egy ember kirekesztése) között. Másodszor, János azért beszél erről, mert Krisztus követése során tisztán kell látni, hogy ki van veled és ki ellened.

A szeretet gyakorlása néha ilyen egyszerű: megkönnyítem valakinek a sorsát azáltal, hogy anyagi terheit csökkentem. Nem azért bonyolítjuk túl a szeretet megélésének kérdését, mert a legalapvetőbb módon nincs kedvünk odaállni a másik mellé? Sajnáljuk a pénzünket, az időnket, a figyelmünket. Ehelyett imákat mondunk, elméleteket szövünk, kimagyarázzuk, miért is nem kell segítenünk. Persze: imádkozz! Nyilván: okosan segíts! Csak ne okoskodj addig, míg a végén szükségben marad testvéred! Ha Isten gyermekének vallod magad, biztos vagyok benne, nem sokáig kell kérned Őt, és eléd fog adni valakit, akinek a legegyszerűbb módon segíthetsz – ha akarsz.

Ha nem is volt abszolút reális és igaz Dávid helyzetértékelése (én vagyok az igaz, ártatlan ember és mások gonoszok), de őszinte volt. Félelme, elárult volta, az igazságtalanság érzete ezt az imádságot szülte. Így tudott, így lépett Isten elé. Bátorítalak, hogy bármilyen helyzetben is találod magad, akár igazságtalannak megélt szituban, Dávidhoz hasonlóan tedd rá kezed az Istenhez vezető ajtó kilincsére! Ima közben átélheted: „Csak Istenben nyugszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom”. (Zsolt 62,2)

A szívünk csalóka tud lenni, mert alapvetően a saját kényelmünk felé irányítana, amikor dönteni kell egy kérdésben. De Istenünk akaratának keresésével vállalod annak lehetőségét, hogy kimozdít a biztosnak tűnő állapotból. Ő számos alkalommal beszél arról a Bibliában, hogy ha engedelmesen követed Őt, akkor a helyes irányba állít téged. De hogyan jutsz el odáig, hogy érted is Őt, és a szavát nem kevered össze a saját elképzeléseiddel? Nem csak a kérdéses témát teszed a kezébe, hanem elegendő időt töltesz Vele ahhoz, hogy meg is értsd, amit mond és megengeded, hogy a szívedet, a szándékaidat is alakíthassa. Így fejlődsz olyan emberré, akinek a szíve is Isten akarata felé hajlik.

Ha meccs közben nem tudnád, hogy ki az ellenfeled és összejátszanál vele, akkor részese lennél a vereségnek. Azáltal, hogy megkülönbözteted magad a másik csapattól, a játékot akarod megnyerni, de nem az ellenfél játékosát tervezed kiiktatni. Isten csak azzal vállal közösséget, aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el erre a Földre, szavaival is vallást tesz Róla, és azoknak hisz, akik az igaz Evangéliumot hirdetik. Az igazságot a bűnt eltörlő Isten határozza meg, nem a maga erejéből szabadulni képtelen ember. Atyánk túl nagy áldozatot hozott ahhoz, hogy akár csak egy kis módosítást is megengedjen. Ezért fontos, hogy különbséget tegyél a csapattársad és az ellenfeled között.