Page 1

NIEUWSBRIEF VAN WONINGSTICHTING ROCHDALE SEPTEMBER 2008 WWW.ROCHDALE.NL AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER ZUIDOOST OUD-WEST GEUZENVELD/SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/ WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER ZUIDOOST OUD-WEST GEUZENVELD/SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP OUDZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURME PURMEREND LANDSMEER ZUIDOOST OUD-WEST GEUZENVELD/SLOTERMEER BOS EN LOMME M ER D MER DEE BAARSJES SLOTERVA SLOTERVAART OSDORP OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZU UID IDEER RAM AMSSTT UITENVEL ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER ZUIDOOST OUDWE W ESSTT G GE EUZ EUZ UZ D/S /SLOTER WEST GEUZENVELD/SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP OUD-ZUID WESTERPARK CE ENT NTRUM RU R UM D OSSTT//W O CENTRUM DIEMEN O OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND D LANDSMEER LLAN AN A NDS DSMEER ER ZUIDOOST OUD-WEST GEUZENVELD/SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAARTT OSDORP OSSD DO OR RP OUD-ZUID OU WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL

IN DEZE TWEEDE TW NIEUWSBRIEF VAN 2008 STAAT VEEL NIEUWS VOOR HUURDERS VAN ROCHDALE.

Feestelijke oplevering Scala

6

'De Koperen Knoop' is verbouwd

7

Acht vragen over puntentelling

8

Minister Vogelaar was op 30 juni in de Kandelaar in Zuidoost om met bewoners te praten over haar prachtwijkenplan.

Niet alleen de stenen, ook de mensen

Start wijkaanpak prachtwijken

Beeld komt eraan!

De vier Rochdalevestigingen staken veel tijd en energie in de samenstelling van de wijkactieplannen. In die plannen is vastgelegd hoe de woningcorporaties de komende tien jaar de wijken gaan aanpakken. Daaruit blijkt duidelijk dat de woningcorporaties – naast de grote inzet die ze al laten zien – veel extra aandacht aan de wijkaanpak zullen besteden.

Actieve rol voor bewoners De ondertekening van de wijkactieplannen betekent dat de voorbereiding van het echte werk kan beginnen. Overheden, corporaties en andere instellingen werken samen aan het creëren van betere woonomstandigheden in de wijken en zorgen daarmee voor een solide positie van de bewoners op de woning- en arbeidsmarkt. Die bewoners krijgen meer dan ooit een actieve rol en een belangrijke stem.

Kwetsbaar, maar kansrijk In Amsterdam wordt de wijkaanpak in het kader van de prachtwijken vooral gezien als een uitbreiding van de bestaande stedelijke vernieuwing. Renovatie, sloop, nieuwbouw en herinrichting zijn op veel plaatsen al

LIESBETH DINGEMANS

Inmiddels zijn alle wijkactieplannen voor de ‘prachtwijken’ in Amsterdam ondertekend. Dat betekent dat de woningcorporaties de komende tien jaar van start kunnen met een gerichte aanpak.

goed op stoom. Rochdale levert hieraan een forse bijdrage. De gelegenheid wordt aangegrepen om tegelijkertijd de sociale situatie in de kwetsbare, maar kansrijke wijken te verbeteren. Niet alleen aandacht voor de stenen dus, maar ook voor de mensen die erin wonen.

Normaal Amsterdams Peil Het tempo van de vernieuwing in de verschillende wijken gaat omhoog dankzij de wijkaanpak. Gecombineerd met meer aandacht voor de sociale kant en meer samenwerking met de bewoners moet dit de leefbaarheid en de sociaaleconomische positie naar een hoger niveau tillen. Dit niveau noemt de Gemeente Amsterdam het ‘Normaal Amsterdams Peil’ (NAP).

Voor meer informatie: www.wijkaanpak.amsterdam.nl en www.zaanstad.nl

Oplevering Mi Akoma di Color

3

ACTIEPLANNEN PER WIJK Bent u benieuwd naar de specifieke plannen van uw eigen wijk, kijk dan op de vestigingspagina’s van deze nieuwsbrief. ZAANDAM

PAG 2

AMSTERDAM ZUIDOOST

PAG 3

NIEUW-WEST

PAG 6

OOST/WATERGRAAFSMEER

PAG 7


BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER

ZAANDAM

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND

LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND

PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN

LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANDAM PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

Herhuisvesting bewoners Banne WIJKACTIEPLANNEN ZAANDAM POELENBURG Het wijkactieplan voor de Zaanse wijk Poelenburg is een aanvulling op het bestaande Masterplan Poelenburg: 1 IEDEREEN EEN PLEK (WONEN)

Vanwege sloop van hun woningen krijgen bewoners van vijf straten in het Schepenlaangebied in De Banne, Amsterdam-Noord, herhuisvesting aangeboden. Het gaat om de Raderbootstraat, Kofschipstraat, Sleepbootstraat, Fluitschipstraat en Galjoenstraat. Schepenlaangebied

 Uitvoering Masterplan Poelenburg  Extra aandacht voor kleinschalig wonen  Energiezuinig wonen en bouwen

2 PRETTIG WOON- EN LEEFKLIMAAT (VEILIGHEID)  Intensivering beheer  Bevorderen gewenst woon- en leefgedrag  Doe effe normaal: veiligheidsprogramma i.s.m. politie  Extra toezicht tijdens transformatie

3 ELKAAR KENNEN (PARTICIPEREN/INTEGREREN)  Participatie: ontmoetingsruimten voor de buurt  Centrum voor jeugd en gezin  Activiteitencentrum  Sportfaciliteiten/sportbuurtwerk

4 INVESTEREN DOOR LEREN (LEREN/OPGROEIEN)  Brede school  Extra voorzieningen voor naschoolse opvang  Centrum voor jeugd en gezin  Inburgering: extra projecten

5 MEEDOEN DOOR WERK (WERKEN)  Stimuleren opzetten ondernemersvereniging  Starterssteun

Tutti Frutti-dorp opgeknapt in oorspronkelijke staat Tutti Frutti-dorp, zo wordt de buurt met woningen aan de Mandarijnenstraat, Amandelstraat en Citroenstraat in Amsterdam-Noord vaak genoemd. Het is een gezellig stukje Amsterdam-Noord waar sommige bewoners al vanaf het begin wonen. De woningen worden gerenoveerd in de oorspronkelijke bouwstijl. De wijk werd gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en viel op door bijvoorbeeld langwerpige gevelplaten en ramen met ruitverdeling. Andere wooncomplexen in de omgeving zijn al eerder gerenoveerd. Daarbij gingen deze bijzondere stijlkenmerken verloren. Na de renovatie worden de duplexwoningen aan de Mandarijnenstraat te koop aangeboden aan de huurders of – bij leegkomen – op de vrije markt. Deze zijn bij uitstek geschikt voor eenpersoonshuishoudens. De overige woningen blijven in de verhuur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Van der Linden makelaardij in Amsterdam, e-mail: info.amsterdam@vanderlinden.nl

‘Nee‘ tegen hennepteelt In Purmerend en Zaanstad is de aanpak van hennepteelt verbeterd. Op 27 juni 2008 ondertekenden gemeente, politie, de belastingdienst, Nuon en de woningcorporaties in Zaandam een ‘hennepconvenant’. Door onderling gegevens uit te wisselen kunnen we de thuisteelt beter aanpakken. Van huurders die in een woning van Rochdale hennep telen, wordt na een melding op basis van het ‘hennepconvenant’ het huurcontract ontbonden.

2

● Per 1 juli 2009 moeten alle bewoners verhuisd zijn naar een nieuwe woning. Als ‘peildatum’ geldt 1 januari 2008 (voor de Raderbootstraat 1 januari 2007). ● Rochdale verzorgt de herhuisvesting. Eind 2007 vond een informatieavond voor de bewoners plaats. Vervolgens gingen medewerkers van Rochdale op huisbezoek om de woonwensen van de bewoners te peilen. ● Alle huurders zijn sinds 1 januari 2008 geregistreerd in het WoningNetsysteem en worden stadsvernieuwingsurgent. Ze zoeken zelf een woning, maar kunnen daarbij begeleiding krijgen van Rochdale. ● In totaal moeten ongeveer 225 huishoudens verhuizen. Begin juli 2008 was de Raderbootstraat al zo goed als ‘leeg’. Van de overige 180 huishoudens waren er in juli al meer dan 50 verhuisd naar een nieuwe woning.


BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN

UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

Tuinactie Gaasperdam In mei en juni werden er drie Tuindagen georganiseerd in Gein 1 en Holendrecht. Samen met hovenier van der Tol pakten de huurders hun tuinen flink aan. Bomen werden gekapt, heggen, onkruid en struiken gesnoeid. Tuinen werden schoongemaakt en vrij gemaakt van obstakels. Kruiwagens vol werden weggereden. Het werd een groot succes, vooral dankzij de inzet van bewoners en commissieleden die vrijwillig meehielpen. Wat bewoners betreft is de actie voor herhaling vatbaar, want 80 verwaarloosde tuinen werden 80 prachttuinen. De bewoner met de mooiste tuin werd extra in het zonnetje gezet: zij kreeg een ‘greencadeaubon’. Voor de overige bewoners was er een kraam met diverse mooie plantjes waaruit ze konden kiezen, ook kregen ze een bezem voor in de tuin. Kortom veel tuinen in Zuidoost kregen een opfrisbeurt en bewoners werden weer eens herinnerd aan tuinonderhoud.

tuin Mooiste

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUID

Mi Akoma di Color feestelijk opgeleverd

WIJKACTIEPLAN E, G EN K-BUURT Het wijkactieplan E, G en K-buurt concentreert zich op vijf thema’s: 1 IEDEREEN EEN PLEK (WONEN)  Amsterdam Bijlmer Care Center (ABCC): woonzorgconcept  Drugsvoorzieningen: huisvesting verslaafden

2 PRETTIG WOON- EN LEEFKLIMAAT (VEILIGHEID)  Camerabewaking  Intensivering beheer  Bevorderen gewenst woon- en leefgedrag

Na een lange, voorbereiding is de wijk Mi Akoma di Color klaar voor bewoning. 25 huishoudens hebben sinds 2000 intensief meegedacht en ‘meegebouwd’ aan hun eigen huis. Het college van B&W, waaronder burgemeester Cohen, werd tijdens de oplevering rondgeleid langs het project. Het college kon ook een kijkje nemen binnen bij bewoners. Feestelijke muziek en Surinaams eten begeleidde deze oplevering. Aanleiding van dit unieke project was de viering van 100 jaar Woningwet in 2001. Rochdale werd gevraagd 40 deelnemende huishoudens te leveren, 20 huurders en 20 kopers. Na een selectie mochten 38 huishoudens uit de hoogbouwflats mee ontwerpen aan hun eigen woning en woonomgeving. Bijzonder aan het project is dat 25 van de 38 huishoudens uiteindelijk in ‘Mi Akoma’ zijn komen wonen: 7 kopers en 18 huurders. Veel van de oorspronkelijke deelnemers zijn dus nog over.

500e nieuwbouwwoning ZoWonen

ZUIDOOST

3 ELKAAR KENNEN (PARTICIPEREN/INTEGREREN)  Kansrijk Zuidoost: aanpak armoede  Participatie: ontmoetingsruimten voor de buurt

4 INVESTEREN DOOR LEREN (LEREN/OPGROEIEN)  Mentorproject PO – VO  Beroepenoriëntatietour: leerlingen in contact brengen met beroepen en bedrijven

5 MEEDOEN DOOR WERK (WERKEN)  Freelance werkplekken realiseren/Community Trade Center  Social return: creëren werkplekken en stages voor bewoners

Puntjes op de i

w

Sinds voorjaar 2006 zijn er 500 nieuwbouwwoningen verkocht. Eerst vanuit een informatiekeet aan de Bijlmerdreef, inmiddels vanuit een mooie locatie op nummer 1134. Die mijlpaal was taart en bloemen waard. ZoWonen is een initiatief van Woningstichting Rochdale, Rabo Bouwfonds, AMWonen en Van der Linden makelaardij.

Nieuwe letters voor flats Florijn en Gravestein In grote delen van de Bijlmermeer is de vernieuwing klaar. Toch mankeerde er nog een en ander aan de bewegwijzering in de korte H-buurt en werd het tijd dat de flats Florijn en Gravestein vanaf de Bijlmerdreef te herkennen zijn. Jaap Jonker, onder andere bestuurslid van de Bijlmer Bewonersraad, onthulde de naam van Florijn in verlichte letters op donderdag 26 juni 2008.

3


NIEUWS ROCHDALE NIEUWS ROCHD ROCHDALE NIEUWS ROCHDALE NIEUW NIEUWS ROCHDALE NIEUWS ROCHD Lekker wonen in ROCHDALE Welk energielabelNIEUW krijgt ROCHDALE NIEUWS Amsterdam uw woning? NIEUWS ROCHDALE NIEUWS ROCHD Wat vindt u van uw buurt? Is het schoon? Hoe is het onderhoud? Voelt u zich veilig? Woont u prettig samen met uw buurtgenoten? Wat vindt u van de woning en wat zijn uw eventuele wensen voor de toekomst? Rochdale wil dit graag van uw weten, zodat zij nog meer service kan bieden. Iedere twee jaar voeren de Amsterdamse woningcorporaties en gemeentelijke instellingen samen het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA) uit. Het onderzoek geeft een beeld van inkomensontwikkelingen, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid over de woning en woonomgeving en de woon- en verhuiswensen. In 2005 breidde Rochdale dit onderzoek uit met enquêtes onder de eigen huurders in Purmerend, Diemen, Landsmeer en Zaandam. In 2007 zijn deze enquêtes opnieuw gehouden.

Verschillende ‘Energie Inspecteurs’ bezoeken sinds begin juli een aantal huurders van Rochdale. Zij inspecteren woningen voor het energielabel, dat vanaf 1 januari 2009 verplicht is voor corporatiewoningen. Natuurlijk worden de huurders van die representatieve woningen vooraf per brief op de hoogte gebracht. De Energie Inspecteur toetst vooral de isolatie en de technische installaties. Vervolgens krijgen de geïnspecteerde woning en vergelijkbare woningen een energielabel toegekend. Bij leegkomen van individuele woningen wordt

Top 3 Enkele resultaten gefocust op Rochdale-bewoners zijn:

1

Huurders van Rochdale wonen gemiddeld ongeveer elf jaar in hun huidige woning.

2

Huurders van Rochdale geven hun woning gemiddeld een rapportcijfer 6,9. De buurt krijgt gemiddeld een 6,7. Op beide fronten steeg de waardering ten opzichte van 2005 (respectievelijk 6,6 en 6,3).

3

Voor het onderhoud aan de woning krijgt Rochdale gemiddeld een rapportcijfer 6,5. Als verbeterpunten worden de badkamer/douche, de geluidsisolatie tussen de woningen en verbetering van de keuken het meest genoemd.

Meer informatie? Kijk op www.rochdale.nl/blue/index1.asp?id=422 of www.wonen.amsterdam.nl/beleid_en_onderzoek/onderzoek

Permanente huurwoningen onder de Spaanse zon!

Veel Rochdale huurders dromen ervan, wonen aan de kust in zonnig Spanje. Vaak bleef het bij een droom maar als het aan Rochdale ligt is dat binnenkort verleden tijd! Projectontwikkelaar United Momentum Group ontwikkelt en investeert aan de Costa Blanca, niet ver van Benidorm. Daar worden zo’n 240 luxe appartementen gebouwd met een oppervlakte van 65 tot 90 m2. De helft wordt aangeboden aan onder meer de huurders van Rochdale tegen een betaalbare huurprijs. Kijk op www.cortinahills.nl en vraag een brochure aan.

4

het energielabel definitief vastgesteld. Dat is ook het moment waarop afgifte van een energielabel verplicht is.

Groener is beter De energielabels lopen van het groene label A – zeer energiezuinig – tot het rode label G. Als u in de toekomst een andere woning huurt of koopt, helpt het label u kiezen voor een energiezuinige woning: vriendelijk voor het milieu en voor uw bankrekening (lagere stookkosten). Rochdale kan met de informatie en de labels eventueel gerichte isolatiemaatregelen nemen of besluiten technische installaties aan te passen of te vervangen.

Meer weten? Kijk op www.vrom.nl of www.rochdale.nl


DALE NIEUWS WS ROCHDALE DALE NIEUWS op het WSKlik ROCHDALE Internet Klantenpanel DALE NIEUWS Interne Klantenpatn el

Rochdale heeft een Internet Klantenpanel. Maandelijks vult dit panel een interessante vragenlijst in over uiteenlopende onderwerpen die met wonen te maken hebben. Het eerste onderzoek, dat over buurtbeleving gaat, is al gestart. Wilt u ook meedoen met het Internet Klantenpanel? Schrijf u dan snel in via www.rochdale.nl. Misschien kunt u deze maand nog meedoen (en anders volgende maand). Doe mee, want uw mening telt!

Informatief en actief: www.buurtleven.nl De Amsterdamse woningcorporaties Stadgenoot, De Key, Ymere en Rochdale werken samen aan een nieuwe, informatieve internetsite: Buurtleven. Het streven is dat deze ‘internet community’ eind van het jaar in de lucht is voor bewoners van Osdorp, Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer. Voor Rochdale betreft dit een pilot voor de vestigingen Oud-Zuid en Geuzenveld. Op Buurtleven.nl vindt u allerlei lokaal gebonden informatie. Bezoekers bepalen zelf of ze alleen info over het eigen woongebouw of straat willen krijgen of over bijvoorbeeld de hele buurt. Dat kan via ‘Google Maps’. U kunt zien wie er in de buurt online zijn en het is mogelijk actief berichten te sturen op huisadres. Zo kunt u bijvoorbeeld de buren oproepen om samen te gaan ‘prikken’ in het plantsoen. De wijkbeheerder kan praktische zaken melden, bijvoorbeeld dat de volgende dag de glazenwasser komt. Iedereen die iets doet in de buurt mag informatie op de site www.buurtleven.nl zetten: het stadsdeel, instellingen (ook de woningcorporaties zelf) en bewonerscommissies.

Acht vragen over de puntentelling Een verhuurder mag voor een sociale huurwoning niet méér vragen dan de maximale huurprijs. Die prijs is afgeleid van het Woningwaarderingsstelsel, een landelijk geldend puntensysteem voor woonruimte.

1 2 3 4 5 6 7 8

Is er één puntentelling voor alle woningen? Nee. Het Woningwaarderingsstelsel maakt onderscheid tussen zelfstandige woonruimte (woningen), onzelfstandige woonruimte (woonruimte met gedeelde voorzieningen) en woonwagens.

Wat levert in mijn woning punten op? De oppervlakte van de woning levert punten op. Daarnaast zijn er punten voor allerlei voorzieningen in of aan de woning (bijvoorbeeld sanitair, balkon of tuin, centrale verwarming en warmte-isolatie).

Zijn er nog meer zaken die punten opleveren? Ja. Ook het type woning – bijvoorbeeld vrijstaande eengezinswoning of begane grond etagewoning – levert punten op. Bovendien wordt voor de omgeving van uw woning een aantal punten toegekend.

Wat is de relatie met de huurprijs? Bij ieder puntentotaal hoort een maximale huurprijs.

Hoeveel punten heeft mijn woning? Bij het jaarlijkse huurverhogingsvoorstel stuurt Rochdale u de puntenwaardering van uw woning. U kunt ook zelf de punten checken via www.huurders.info.

Worden er punten in mindering gebracht voor achterstallig onderhoud? Nee. Achterstallig onderhoud kan wel reden zijn om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de puntenwaardering zoals Rochdale die aanbiedt? Als u opmerkingen hebt over de puntentelling, kunt u die schriftelijk kenbaar maken in een brief aan Rochdale.

Weegt het energielabel mee bij de puntenwaardering? Momenteel niet, maar minister Vogelaar wil dit wel laten meetellen. Naar verwachting zal dit medio 2009 worden ingevoerd.

Meer informatie: Amsterdams Steunpunt Wonen. Bel (020) 523 0130 of bezoek www.steunpuntwonen.nl

5


BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES

BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELDSLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER SLOTERVAART OSDORP

Feestelijke oplevering Scala WIJKACTIEPLANNEN NIEUW WEST

Speeddaten met de buren

In Nieuw West wordt uitgebreid gewerkt aan vernieuwing. Voorbeelden uit het wijkactieplan voor Osdorp zijn:

50 jaar wonen

 Samenwerking instanties bij hulp aan ‘risicogezinnen’  Ouders ondersteunen bij de opvoeding  Snel budget voor kleine ingrepen in de openbare ruimte vrijmaken  Uitbreiding ontwikkelingscentrum Vrouw en Vaart  Bekende Nederlanders wijzen scholieren op hun individuele talenten en kwaliteiten  Versterken toegankelijkheid voorzieningen, zorg en activiteiten  Ruimte voor bewonersinitiatieven  Versterken coördinatie Brede School

Mevrouw Erkelens huurt al sinds 1958 een woning aan de Maurits Sabbehof in Slotermeer. Reden voor een bloemetje. “Het was indertijd heel gezellig!” vertelt mevrouw Erkelens. “Er woonden veel gezinnen met jonge kinderen. Die kinderen gingen met elkaar naar school. Ook de ouders hadden veel contact met elkaar. Nog steeds zijn er veel kinderen in de straat. Dat vind ik leuk. Al snel noemen ze je ‘Oma’. In augustus werd ik 83 jaar. Als het kan, wil ik zo lang mogelijk zelfstandig in deze woning blijven. Want het bevalt me hier nog prima!”

Dag konijnen Als een woningcorporatie klachten krijgt over konijnen die alles kapot maken in de binnentuinen van enkele complexen, zit er soms niets anders op dan ze te verwijderen. De vraag is natuurlijk wat er verder met ze gebeurt. Soms worden de konijnen afgemaakt. Toen een bewoner in Geuzenveld daar achter kwam, dreigde zij de Dierenbescherming te bellen. Goed idee, dacht men bij Rochdale. Om te overleggen over alternatieve oplossingen nam Vestiging Geuzenveld zelf contact op met de Dierenbescherming. Die verwezen naar een bedrijf dat op een vriendelijke manier met de konijnen omspringt. Inmiddels zijn de beestjes ondergebracht bij diverse kinderboerderijen in de omgeving.

in Slotermeer

Rond de oplevering van appartementengebouw Scala organiseert Far West allerlei activiteiten zodat de bewoners elkaar sneller kunnen leren kennen. “De activiteiten zijn gericht op drie groepen: volwassenen, jongeren en kinderen,” vertelt Laura Wille van Far West.“ Kinderen tussen zeven en twaalf jaar kunnen zich bijvoorbeeld opgeven voor het project ‘PortiekPortiers’. Na een korte training zijn zij ‘junior wijkbeheerder’ en weten ze hoe de buurt leuk en schoon blijft.” De oplevering van Scala wordt gevierd op 31 oktober. “Tijdens een feestelijke middag en avond kunnen de huurders en kopers onder meer ‘speeddaten met de buren’. Jongeren tussen 13 en 24 jaar zullen onder begeleiding van stichting ISH voor de buurt optreden: streetdance, skaten, beatboxen en rappen. Dat kan alleen maar leuk worden!”

Bakema Noord en van Tijenbuurt Veiligheid voorop Rochdale doet extra haar best alles schoon, heel en veilig te houden voor huurders die als laatste vertrekken uit wooncomplexen die vervangen worden door nieuwbouw. In de Van Tijenbuurt startte eind 2007 de eerste fase van de sloop. In fase drie en vier is de herhuisvesting gestart. In het najaar wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. In ‘Bakema Noord’ is de sloop van de eerste woningen begonnen, net als de renovatie aan de Sam van Houtenstraat.

6

In beide buurten was sprake van woningkraak en inbraak in lege woningen. Omdat dit tot onveilige situaties kan leiden, bijvoorbeeld door lekkages, zet Rochdale in de avond of nacht beveiligers in.

De sloop in de Van Tijenbuurt stagneert omdat een beschermde vleermuizensoort op zolders en in spouwmuren woont. Om de vleermuizen te verjagen, zijn er gaten in de gevels geboord. Vanwege de tocht zoekt de vleermuis een ander onderkomen.


BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUIDWESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTENUITOUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM DIEMEN OOST/WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

WIJKACTIEPLAN TRANSVAAL Het wijkactieplan ‘Transvaalbuurt steeds beter!’ beschrijft een groot aantal concrete plannen: 1 IEDEREEN EEN PLEK (WONEN)  Het wonen gevarieerder maken en de kwaliteit verhogen. Voor Rochdale betekent dit het verkopen van leeggekomen woningen en extra investeringen.  In het kader van de leefbaarheid werkt Rochdale aan: - intensiveren van het sociaal beheer door de complexbeheerders - graffitiverwijdering - organiseren van portiekgesprekken

‘De Koperen Knoop’ viert feest Na bijna twee jaar lawaai en stof was het donderdag 12 juni feest voor de bewoners van de verbouwde ‘De Koperen Knoop’, een seniorencomplex in het hartje van de Staatsliedenbuurt. In 1996 startte de verbouwing van de gemeenschappelijke ruimte in ‘De Koperen Knoop’. Dé plek waar bewoners terechtkunnen voor sjoelen, gymnastiek, kaarten en dergelijke. Of een hapje en een drankje, natuurlijk. Eind 2007 was de verbouwing gereed. Opvallend is dat niet Rochdale maar zorginstelling Osira de ruimte beheert. Osira organiseert er activiteiten voor bewoners van ‘De Koperen Knoop’ én voor buurtbewoners. Beheerder Alex Oudeman is in dienst bij Osira. Rochdale ‘huurt’ hem als huismeester van Osira. Verder zijn de hele begane grond en een deel van de eerste verdieping opnieuw inge-

2 VERDERE PLANNEN

richt met geld van Stadsdeel Westerpark en Rochdale. Sociale en buurtgerichte instanties (Meldpunt Zorg en Overlast, de Schuldhulpverlening, de Blankenbergstichting, het woonservicepunt en de buurtregisseurs van politie) hebben zich in de kantoren gevestigd.

 Ontwikkeling van een brede School  Speelruimteplan voor de kinderen in de wijk  Aandacht voor jongeren  Buurtveiligheidsplan  Werk en sociale activering  Versterken Buurteconomie  Revitalisering van het Krugerplein  Transvaalbuurt aantrekkelijker en bereikbaarder maken voor de omgeving

Renovatie Spaarndammerbuurt In de Spaarndammerbuurt zijn enkele honderden sociale huurwoningen gerenoveerd in de Assendelftstraat, Polanenstraat en Adrichemstraat. De meeste woningen zijn gerenoveerd in bewoonde staat. Er is sprake van groot onderhoud en verbeteringen ten behoeve van het woongenot. Een deel van de woningen in de buurt is bijna negentig jaar oud, dus er is veel gebeurd. De complete facelift van de Houtrijkstraat en Polanenstraat bestond uit opfleuren en opknappen: de kozijnen en trappenhuizen werden fris geschilderd en er werd isolerend glas aangebracht. In de woningen werden badkamers en toiletten vernieuwd, hoogrendement cv-ketels geplaatst, isolerende plafonds en voorzetwanden aangebracht. Huurders van deze en sommige andere woningen hebben tijdelijk een wisselwoning of voorrang bij de toewijzing van een ander huis gekregen.

Originele uitstraling In de Zaanstraat en omgeving worden 252 woningen grondig gerenoveerd. Deze woningen dateren nog uit 1919 waardoor de aanpak van deze rijksmonumenten wel wat uitdagingen kent. Zo krijgen bijvoorbeeld de bruin gecoate gevels weer hun originele uitstraling terug.

7


Belangrijke adressen en telefoonnummers VOOR REPARATIEVERZOEKEN

0800 023 66 23 (gratis en 24 uur bereikbaar)

ROCHDALE-VESTIGINGEN Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30 uur, vrijdags tot 12.30 uur ZAANDAM Badhuisweg 1 Zaandam (075) 653 32 22 WOONSERVICEPUNT NOORD IJdoornlaan 34 Amsterdam (020) 435 34 44 WOONSERVICEPUNT PURMEREND Van Burgplein 4 Purmerend (0299) 40 52 40 GEUZENVELD-SLOTERMEER Slotermeerlaan 152 Amsterdam (020) 506 21 00 OUD-ZUID Stadhouderskade 80-81 Amsterdam (020) 572 58 88 AMSTERDAM ZUIDOOST Bijlmerdreef 1169 Amsterdam Zuidoost (020) 569 40 00 CORRESPONDENTIEADRES ROCHDALE Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost www.rochdale.nl BEWONERSRAAD ROCHDALE Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost www.bewonersraadrochdale.nl BIJLMER BEWONERSRAAD Gooioord 263, 1103 CR Amsterdam www.bijlmerbewonersraad.nl

Nieuwe regelingen woningtoewijzing

Nieuwe spelregels vergroten kansen op de woningmarkt Goed nieuws voor mensen die willen gaan samenwonen. Als u en uw partner allebei een zelfstandige woning in de Stadsregio Amsterdam hebben, kunt u uw woonduur bij elkaar optellen. Hierdoor maakt u meer kans op de woning die u wilt! Ook goed nieuws voor doorstromers die binnen vijf jaar opnieuw willen verhuizen. U kunt uw woonduur nogmaals gebruiken!

Samenwonen dankzij optellen woonduur Doorstromers die willen gaan samenwonen mogen hun opgebouwde woonduur bij elkaar optellen. Dit geldt als u en uw partner ieder in een eigen zelfstandige huur- of koopwoning in de Stadsregio Amsterdam wonen. De samengevoegde woonduur biedt meer kans op een woning en zorgt ook nog eens voor een betere doorstroming op de woningmarkt!

Snel weer verhuizen met hergebruik woonduur Veel mensen aarzelen om te verhuizen omdat ze dan in één keer al hun woonduur inleveren en als het ware weer op nul moeten beginnen. De corporaties willen deze drempel wegnemen. Als u korter dan vijf jaar geleden bent verhuisd en nu opnieuw een andere woning zoekt, kunt u de woonduur in uw vorige woning bij uw huidige woonduur optellen. Deze optelsom maakt het mogelijk om vrij snel een volgende stap in uw wooncarrière zetten. De regeling geldt eenmalig voor doorstromers die binnen de Stadsregio Amsterdam zijn verhuisd van de ene naar de andere corporatiehuurwoning. Er is geen minimum aantal jaren woonduur nodig om gebruik te mogen maken van de regeling.

U kunt zich éénmaal inschrijven bij WoningNet (daarnaast kunt u bij één andere inschrijving als mede-inschrijver genoteerd staan). Uw inschrijving vervalt pas als u een zelfstandige corporatiewoning accepteert. Verhuist u naar een particuliere huurwoning of een koopwoning dan behoudt u uw inschrijving en inschrijfduur. De eventuele eigen inschrijving van uw partner komt alleen te vervallen als deze nodig is om voor een woning in aanmerking te komen. Bij woningaanbiedingen vanaf 15 september geldt uw inschrijfduur, tenzij uw woonduur langer is. Voor doorstromers, waar tot nu toe de woonduur bepalend was, is dit een belangrijke wijziging. Het systeem kiest zelf de gunstigste datum. Ook als u samenwoont of getrouwd bent is het belangrijk om u zelfstandig in te schrijven bij WoningNet. In geval van een relatiebreuk komt u dan bijvoorbeeld niet voor onaangename verrassingen te staan. Daarnaast kunt u mogelijk sneller een volgende gezamenlijke stap in uw wooncarrière zetten. Wanneer u samen verhuist en hiervoor slechts één inschrijving nodig is, blijft de andere inschrijving immers bestaan!

Meer weten? IEDER EEN EIGEN INSCHRIJVING, OOK ALS U SAMENWOONT! WoningNet is het systeem waar vrijwel alle huurwoningen in Amsterdam en omstreken worden aangeboden. Vanaf 4 september wijzigen er een paar belangrijke zaken in de inschrijving bij WoningNet.

Als u gebruik wilt maken van één van de regelingen Samenvoegen Woonduur of Tijdelijk Behoud Woonduur moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Informatie hierover vindt u in de folder 'Nieuwe spelregels voor doorstromers'. Informatie over de inschrijving en het zoeken naar een woning vindt u in de folder 'Op zoek naar een nieuwe woning in de stadsregio Amsterdam'. De folders staan op de site www.woningnet.nl.

VOORBEELD 1 Monique huurt een woning van een woningcorporatie en heeft een woonduur van 6 jaar. Zij wil gaan samenwonen met Hassan, die 8 jaar geleden een woning heeft gekocht. Hij heeft dus een woonduur van 8 jaar. Met hun opgetelde woonduur van 14 jaar kunnen zij nu zoeken naar een gezamenlijke huurwoning. Op het moment van toewijzing moet Monique het contract van haar huurwoning opzeggen, Hassan moet wel aantonen dat zijn koopwoning onlangs is verkocht.

VOORBEELD 2 Michael woont 17 jaar in zijn corporatiehuurwoning als hij verhuist naar een nieuwe corporatiehuurwoning. Drie jaar na zijn verhuizing wil hij dichter bij zijn moeder wonen, die wat hulp nodig heeft in het huishouden. Met 3 jaar woonduur is het niet altijd makkelijk om snel een woning te vinden. Gelukkig kan hij gebruikmaken van de regeling Tijdelijk Behoud Woonduur. Nu kan hij met een woonduur van 20 jaar zoeken naar een woning in de buurt van zijn moeder (17 jaar 'oude' woonduur plus 3 jaar 'nieuwe' woonduur).

Colofon Redactie: Woningstichting Rochdale Concept en realisatie: Scripta Media B.V. Medewerkers: Roel Koning, Bert Vooijs Artdirection: MooiFraai, Monique Francissen Lithografie: Grafimedia Amsterdam Druk: Hollandia Printing. AAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND EN HET OVERNEMEN VAN ARTIKELEN OF EEN DEEL DAARVAN IS UITSLUITEND TOEGESTAAN NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.

THUIS nr.3 2008 - nieuwsbrief  

2x per jaar brengt het magazine THUIS toegankelijke artikelen over de leefomgeving (de eigen huur/koopwoning en het interieur, maar ook stra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you