Page 1

EEN UITGAVE VAN WONINGSTICHTING ROCHDALE

JUNI 2009

Lucas Priesman en Frans Piek van Pols Potten: ‘Het Oostelijk Havengebied is ons tweede thuis’

Uit met Thuis

REPORTAGE

STIJL

UITGESTIPPELD

 HUIS VAN DE HARMONIE IN ZUIDOOST  GROTE TIPS VOOR KLEINE TUINEN  HISTORISCHE GRACHTENROUTE Herken de plek en win een mooi boek. Kijk snel op pagina 39! 1 40 Cover+Adres.indd 1

29-05-2009 17:22:32


BINNENKOMER

“Ik schilder geschiedenis” Fred Boom komt uit een ‘maritieme familie’ en zat al jong op zee.“Mijn eerste reis was als lichtmatroos. Ik was toen 16 jaar.” Na dit zeeavontuur besluit hij te gaan studeren aan de Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen in Amsterdam. Nadat hij zijn studie heeft afgerond, gaat hij aan de slag bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.“Na zo’n 11 jaar als werktuigkundige op de grote vaart vond ik het welletjes en heb toen een baan aan de wal gezocht. In die tijd schilderde ik al veel. Door mijn walbaan kon ik me nog meer gaan toeleggen op mijn hobby: het schilderen van schepen, zee- en havengezichten.” Na zijn pensionering schildert de autodidact voor zover mogelijk was nog meer. Grote inspiratiebron is de voormalige houthaven in zijn woonplaats Zaandam. Diverse schilderijen die in zowel zijn atelier aan huis hangen, als in verschillende Nederlandse scheepvaartmusea en bij particulieren, zijn geïnspireerd op hetgeen zich afspeelde in die haven.“De Zaanse geschiedenis hangt van hout aan elkaar”, lacht Fred.“De oude houthaven bestaat niet meer, maar als jongetje liep ik er geregeld rond. Dan zag ik hoe hout uit Scandinavië en Rusland met de hand werd gelost en aan wal werd gebracht. Die tijd is voorbij, maar je ziet het verleden terug in mijn schilderijen. Geschiedenis, dat is wat ik schilder.” Ga voor meer werk naar www.fredboom.nl. TEKST: IRMA DORENSTOUTER FOTOGRAFIE: BODINE KOOPMANS

2 3Inhoud.indd 2

03-06-2009 16:11:31


i

INHOUD

THUIS MAGAZINE

JUNI 2009

Pieter Lakplantsoen Zaandam

4

TIJDSBEELD

6

FOCUS

Rochdale nieuws

9

EXTRA

Huurder van het jaar Amsterdam vanaf het water

10

UITGESTIPPELD

14

BERICHTEN

16

STIJL

19

BEWONERSRAAD

20

BERICHTEN

22

BUURTVERHALEN

25

UIT MET THUIS

26

BERICHTEN

28

ACHTERGROND

32

KLEURRIJK

Tuintips

34

BERICHTEN

Zuidoost

36

IN ‘T NIEUW

Foe Ooi Leeuw

39

WOORD EN BEELD

Zaandam

Dick Beijer Nieuws

Geuzenveld Oostelijk Havengebied

Uittips

14 22

Oud-Zuid Huurders centraal

32

Doe mee en win!

COLOFON Het magazine THUIS is een uitgave van Woningstichting Rochdale. Het blad is bestemd voor de huurders van Rochdale en verschijnt twee keer per jaar. Daarnaast komt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Aan publicaties in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van artikelen of een deel daarvan is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Eindredactie: Woningstichting Rochdale, afdeling communicatie, Ingrid de Vries, hoofd Communicatie en Margret Westhoff, communicatieadviseur Redactie: Edith Abbring, Alex de Burger, Mathijs van Dam, Peter van Douveren, Onno Elema, Herma van der Kolk, José Vlak, Concept en creatie: Scripta Media BV Medewerkers: Michiel Campfens, Gidi van den Crommenacker, Irma Dorenstouter, Caroline Freriks, Gerry Hurkmans, Cariene Joosten, Roel Koning, Bodine Koopmans, Sander Nieuwenhuijs, Marco Okhuizen, Nicolien Reith, Maayke de Ridder, Amber van Rijn, Irene Schoemakers. Art direction: MooiFraai, Monique Francissen Lithografie: Grafimedia Amsterdam Druk: Senefelder Misset De samenstellers hebben getracht alle rechthebbenden van het fotomateriaal te achterhalen. Mochten er desondanks foto’s zijn afgebeeld waarop u meent de rechten te hebben, dan vernemen wij dat graag.

36 THUIS 02/2009

3

2 3Inhoud.indd 3

02-06-2009 10:13:37


GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD

Nu Waar: Het Pieter Lakplantsoen, Zaandam Wanneer: 2006/2007

Rond 2004 was het voor woningstichting Rochdale duidelijk dat de woningen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voldeden. De huisjes werden gesloopt en vervangen door 13 koopappartementen voor senioren en 35 huurappartementen. Bij de herbouw is alles in het werk gesteld om de karakteristieke sfeer van het plantsoen te behouden. Sinds 2006/2007 bestaat het Pieter Lakplantsoen uit een eigentijds gebouw, ge誰nspireerd op de stijl van de Amsterdamse school. De woningen zijn gebouwd van hoogwaardige materialen en voorzien van alle comfort. De kenmerkende poort werd niet vervangen, de klok wel. Het uit de gevel gesloopte uurwerk is vervangen door een zonnewijzer in het plantsoen. En het rozenhofje? Dat is er nog steeds!

THUIS 02/2009

4

4 5 Tijdsbeeld.indd 4

27-05-2009 15:54:26


TIJDSBEELD

Pieter Lakplantsoen, Zaandam

Toen Waar: Het Pieter Lakplantsoen, Zaandam Wanneer: begin 20ste eeuw

Het Pieter Lakplantsoen in de Rosmolenbuurt in Zaandam werd aan het begin van de vorige eeuw gebouwd door woningstichting Rochdale. De bouw bestond uit 23 kleine seniorenwoningen in de stijl van de Amsterdamse school. De pittoreske huisjes, het rozenhofje en de poort met de grote klok maakten van het Pieter Lakplantsoen een sfeervolle plek met een historische uitstraling.

STUUR IN EN WIN! Woont u in een straat met een verhaal? En heeft u er ook een mooie historische foto bij? Stuur het beeld en een korte omschrijving naar de redactie van THUIS (thuis@scripta.nl, of Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost) o.v.v. Tijdsbeeld. Als uw inzending wordt geplaatst wint u 444

ROEL KONING

ProPoints, tegen een waarde van 20 euro!

THUIS 02/2009

5

4 5 Tijdsbeeld.indd 5

27-05-2009 15:54:19


FOCUS Rochdale Nieuws

Huurder van het Jaar

2009 Wat kunt u zélf doen om prettig te wonen? Die vraag stond vorig jaar centraal in onze verkiezing Huurder van het Jaar 2008. Winnaar Leon Ummels toonde wat hij allemaal doet om de leefbaarheid in en rondom zijn woning te verbeteren. Ook in 2009 organiseert Rochdale de verkiezing Huurder van het Jaar. We zetten hiermee huurders, die bijdragen aan een betere leefomgeving voor ons allemaal, in het zonnetje. Draag elkaar voor! In 2009 kunnen huurders alleen andere huurders voordragen. Hoe? In september ontvangt u het formulier waarmee u een buurtgenoot kunt nomineren als Huurder van het Jaar 2009. Heeft u bijzondere buren? Help hen dan om kans te maken op een mooie prijs. Andersom kunnen uw buren en buurtgenoten ú nomineren, als zij uw

Veiligheid voor alles!

bijdrage aan hun woongenot waarderen. In december leest u in de verkiezingskrant over de drie genomineerden.

Veiligheid voor onze huurders; dat staat bij Rochdale hoog in het vaandel. Om die veilig-

Winnaars

heid te optimaliseren en te behouden, heeft Rochdale extra maatregelen genomen.

In januari 2010 kiest een vakkundige jury drie winnaars: de Huurder van het Jaar 2009

Brandveiligheid in beeld

én de tweede en derde prijswinnaar. De

Rochdale vindt het belangrijk dat huurders veilig wonen. Daar hoort brandveiligheid bij. Daarom

bijzondere prijs voor de winnaars sluit aan

zijn we gestart met het inventariseren van de risico’s op het gebied van brandveiligheid bij onze

bij het thema van deze verkiezing: samen

woningen. Het streven is om uiterlijk begin 2010 de inventarisaties af te ronden en daar conclusies

werken aan de wijk. Wat die bijzondere prijs

uit te trekken. Vervolgens kan per complex gekeken worden of en waar het nodig is voorzorgs-

is? Daar informeren wij u op een later tijdstip

maatregelen te nemen.

over.

Onderzoek naar asbest verloopt voorspoedig Ook is Rochdale in 2008 gestart met uitgebreid onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woningen. In ieder woningcomplex dat voor 1994 is gebouwd, worden in verschillende woningtypes steekproeven gedaan. Vorig jaar zijn er al diverse complexen in Zaandam en Geuzenveld onderzocht. Dit jaar wordt er gekeken naar complexen in Oud-Zuid en Zuidoost. Komt uw complex in aanmerking voor onderzoek, dan krijgt u daarover een brief. Maximaal zes weken na het onderzoek informeert Rochdale u over de uitkomsten van dit onderzoek. Het asbest dat tot nu toe gevonden is, bestaat voornamelijk uit ‘decoratief asbest’. Dat wil zeggen dat het door de (voorgaande) bewoners zelf is aangebracht. Denk daarbij aan vloerzeiltjes, kachelplaten en schuurtjes. Wanneer de aanwezigheid ervan gevaar oplevert, wordt dit asbest door Rochdale verwijderd. Het onderzoek verloopt voorspoedig en wordt naar verwachting eind 2009 afgerond. THUIS 02/2009

6

6 9 Focus.indd 6

27-05-2009 16:01:20


Rochdale On Tour De Rochdale-thematours zijn weer begonnen! We komen dus weer iedere twee maanden met onze nieuwe bus naar u toe. Als opvolger van de Engelse dubbeldekker, is er gekozen voor een authentieke Amerikaanse schoolbus. In de bus is het altijd gezellig en u ontvangt er informatie en praktische tips over verschillende thema’s. Natuurlijk heeft ieder thema van Rochdale On Tour te maken met wonen. Zo heeft u de bus in april waarschijnlijk al voorbij zien komen tijdens de schoonmaaktour met tips voor de voorjaarsschoonmaak. In de tuinmaanden mei en juni hadden we een tuinadviseur aan boord die u een passend balkon- en tuinadvies kon geven. En in het najaar krijgt u vanuit onze bus tips en adviezen van het Nibud over geld besparen. Nieuwsgierig? Op www.rochdaleontour.nl kunt u zien wanneer onze bus bij u in de buurt is!

Heeft u recht op huurtoeslag? Vergeet dan niet elk jaar deze toeslag aan te vragen bij de Belastingdienst! U moet uw actuele gegevens, zoals de nieuwe rekenhuur doorgeven. U kunt dit doen via de site www.toeslagen.nl. Daar kunt u ook aangeven dat u wilt dat uw huurtoeslag direct naar Rochdale toegaat. Deze toeslag wordt dan automatisch in mindering gebracht op uw huur. Wel zo makkelijk!

?

Kopers en huurders onder één dak; hoe werkt dat? U huurt een woning van Rochdale in een gebouw waar-

penhuis. De VvE vraagt elke maand een financiële bijdrage aan

in ook particuliere eigenaren wonen? Dan krijgt u te

alle eigenaren. Daarmee zorgt de VvE ervoor dat het pand goed

maken met een zogenaamde Vereniging van Eigenaren

onderhouden blijft.

(VvE). Als er daarnaast in uw complex ook een bewo-

nerscommissie aanwezig is, heeft u dus met twee ver-

De bewonerscommissie

schillende ‘organisaties’ te maken in één complex. Maar,

In veel complexen van Rochdale is een bewonerscommissie

wie doet nu wat? En bij wie moet u zijn met bepaalde

aanwezig. Ook in complexen met een VvE. Deze bewonerscom-

vragen of problemen? We lichten dat graag toe.

missie overlegt regelmatig met Rochdale over zaken als het onderhoud van de woningen, de woonomgeving, de kwaliteit

De Vereniging van Eigenaren (VvE)

van de dienstverlening en de leefbaarheid van de buurt. De

Zodra er binnen uw complex één appartement is verkocht

wensen die daaruit naar voren komen, neemt Rochdale ver-

aan een particulier, moet er volgens de wet een VvE worden

volgens mee in haar besprekingen met de VvE. Zo worden uw

opgericht. In zo’n vve zijn alle eigenaren vertegenwoordigd.

belangen als huurder zo goed als mogelijk vertegenwoordigd.

Rochdale heeft, als eigenaar van een aantal woningen bin-

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u zich daarmee wen-

nen het complex, ook zitting in deze vereniging. Een vve

den tot de bewonerscommissie, het callcenter van Rochdale of

heeft de collectieve verantwoordelijkheid voor het gebouw

de vestiging waarvan u huurt. En mocht u vragen hebben over

en het gemeenschappelijke belang (schoonmaak, trap-

uw huurappartement zelf, dan is Rochdale uiteraard ook het

penhuis, dak, lift, cv-installatie, etc.). Ook is zij verantwoor-

aanspreekpunt.

delijk voor de woonregels. Het bestuur regelt samen met

6 9 Focus.indd 7

de beheerder de dagelijkse gang van zaken zoals kleine

Hoe zit het met de kostenverdeling?

reparaties, het toezien op onderhoudswerkzaamheden en

Als huurder betaalt u servicekosten. Indien van toepassing

het financieel beheer. De VvE moet ook anticiperen op toe-

worden hier onder andere de huismeester, de schoonmaak en

komstig (groot) onderhoud en daarvoor een reservefonds in

het tuinonderhoud van betaald. U betaalt echter niet mee aan

stand houden. Onder groot onderhoud wordt verstaan het

het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Alle kosten

schilderwerk aan de buitenkant, de dakbedekking, de liften

aangaande het gebouw komen namelijk voor rekening van de

en de riolering. Ook vervangt de vve de lampen in het trap-

eigenaren, waaronder Rochdale.

THUIS 02/2009

7

29-05-2009 17:29:39


FOCUS Rochdale Nieuws

1

2

3

In de startblokken Starters op de socialewoningmarkt zijn vaak erg kritisch en aarzelend wanneer ze een woning krijgen aangeboden. Deze accepteren betekent namelijk de opgespaarde inschrijfduur inleveren. Doorverhuizen naar een andere woning kan dan langer duren. Om starters te helpen, hebben stadsregio Amsterdam en de daar werkzame woningcorporaties een nieuwe maatregel ingevoerd. Bent u een voormalige starter en wilt u binnen twee jaar weer verhuizen? Dan telt de inschrijfduur die nodig was om uw eerste woning te krijgen mee, waarbij uw huidige woonduur wordt opgeteld. Deze maatregel, die per 26 maart 2009 is ingegaan, moet de doorstroming bevorderen.

Regelingen voor huurders: 1. Samengevoegde Woonduur Sinds september 2008 kunnen twee personen die ieder een huur- of koopwoning in de stadsregio Amsterdam hebben en willen gaan samenwonen, hun woonduur

Bijlmerkunst

bij elkaar optellen. Bij een huurwoning moet de huur

Veertien kunstenaars uit de hele wereld hebben speciaal voor de Bijlmermeer kunstwer-

zes maanden geleden zijn. De bewoners moeten hun

ken gemaakt. De drie kilometer lange kunsttentoonstelling, Open Source Amsterdam, is tot

woningen leeg opleveren.

worden opgezegd. Bij een koopwoning moet een verkoopovereenkomst worden getoond met daarin de datum van overdracht. Die mag niet langer dan

en met 11 juli te bezichtigen. Een van de kunstwerken, Totem Today, is gemaakt door Jennifer Tee en geadopteerd door Rochdale. Het kunstwerk bestaat uit tien ‘woordtotems’ van

2. Tijdelijk Behoud Woonduur

zo’n vijf meter hoog. Drie vragen aan de kunstenares:

Doorstromers die binnen vijf jaar na een verhuizing, opnieuw willen verhuizen binnen de stadsregio Amster-

Waarom heeft u voor totems gekozen?

dam van een corporatiewoning naar een andere corpo-

“Van oorsprong is een totempaal een symbool van een gemeenschap. Dat wilde ik ook

ratiewoning, kunnen onder bepaalde voorwaarden de

voor de inwoners van de Bijlmer creëren. Mensen kunnen zich verbonden voelen met de

ingeleverde woonduur nogmaals gebruiken. De totale

totempalen en gestimuleerd worden kritisch naar hun omgeving te kijken. Het kunstwerk

woonduur bestaat dan uit de woonduur in de vorige

probeert vragen op te roepen rondom zaken als herkomst en identiteit.”

woning plus de woonduur die in de huidige woning is opgebouwd. De regeling is niet geldig na woningruil of

Waarom is het kunstwerk geplaatst langs de metrobaan tussen metrostation

als u in een vrije sector huurwoning woont.

Ganzenhoef en metrostation Kraaiennest? “De metrolijn bestaat al jaren en is medebepalend voor de identiteit van de Bijlmer. Ik wilde daar iets hedendaags tegenover zet-

3. Slechts één regeling gebruiken!

ten. Bovendien heeft de metrolijn een poortfunctie binnen de Bijlmer. Ik wilde die functie

Het kan zijn dat u voor meerdere regelingen in aanmer-

versterken met deze rite de passage.”

king komt. U kunt dan zelf een afweging maken wat voor u de beste keuze is. De regelingen zijn namelijk niet

Wat is de gedachte achter de in totaal tien totempalen?

tegelijkertijd of in combinatie met elkaar te gebruiken.

“De metrolijn is een beweging van plek naar plek. De tien totempalen gaan met deze beweging mee. Ik heb gekozen voor witte, ranke palen. Ze voegen iets toe aan de omgeving,

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op

maar gaan er tegelijkertijd ook in op. De palen staan in twee rijen van vijf naast elkaar en

www.woningnet.nl/pagina.asp?pageid=5435&IID=5

vormen zo een band. Zo staan belonging en local myths naast elkaar.”

en klik op de link ‘Nieuwe Spelregels voor Woningzoekenden’. Of u kunt contact opnemen met uw vestiging of

Meer informatie? Kijk op www.opensourceamsterdam.nl

WoonServicepunt.

THUIS 02/2009

8

6 9 Focus.indd 8

29-05-2009 17:31:43


FOCUS EXTRA

Zit u al op Buurtleven.nl? Sinds kort is buurtleven.nl in de lucht. Vier gebruikers over deze spiksplinternieuwe buurtsite.

Marcel Linthorst, wijkbeheerder Woningstichting Rochdale, Geu-

zenveld-Slotermeer: “Wat ik leuk vind aan buurtleven.nl is het feit dat meer mensen zich betrokken gaan voelen bij hun wijk. Het is nog wennen, maar dat zal niet lang duren. Zelf zet ik acties op de site en laat bewoners via de site weten wanneer ik in de wijk ben. De meeste bewoners reageren positief en ik verwacht dat door buurtleven.nl de mensen meer met elkaar gaan praten. Mede dankzij buurtleven.nl wordt het steeds gezelliger in de buurt!”

Eddy Verheij, lid van de bewonerscommissie Blom-

wijckerbuurt:

“Ik kon me niet echt iets bij buurtleven.nl voorstellen. Na de introductiecursus voor de

bewonerscommissie werd dat wel duidelijk. Er staat veel actuele informatie op over Osdorp en bewoners kunnen een bericht of een advertentie plaatsen. Wij hebben bijvoorbeeld een oproep geplaatst om lid te worden van Blomwijckerpad, een platform voor leefbaarheid in onze buurt. Zo heb je echt iets aan buurtleven.nl!”

Gerrit

Faber, medewerker Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW): “In eerste instantie was ik argwanend omdat buurtleven.nl nogal ‘van bovenaf’ komt. Maar de organisatie heeft uiteenlopende buurtinitiatieven en de organisatoren ervan betrokken bij buurtleven.nl. Dagelijks staan er leuke, interessante en soms trieste berichten uit je buurt op de site. Voor bewoners en bewonersgroepen vind ik het onderdeel ‘groepen’ het interessantst. Je kunt je buren rechtstreeks benaderen, zonder bij ze aan te bellen!”

Elisabeth

de Baat, welzijnsfunctionaris van Zorggroep Amsterdam Oost: “Mijn eerste reactie op het buurtleven.nl was: wat een goed idee! Er speelt zoveel in de wijken. Ik kijk elke dag op de site, lees de nieuwsberichten en plaats oproepjes, bijvoorbeeld dat we zoeken naar vrijwilligers die willen koken bij onze Eettafel. Als iedereen vertrouwd is geraakt met buurtleven.nl, wordt het absoluut een succes!”

THUIS 02/2009

9

6 9 Focus.indd 9

03-06-2009 16:13:00


UITGESTIPPELD

Gracieus door de grachten De oude koopmanshuizen aan de Singel, de Westerkerk, de Gouden Bocht en de Magere Brug: het zijn de hoogtepunten die iedere Amsterdammer kent. Maar heeft u deze hotspots weleens vanaf het water bekeken? Thuis maakte met de klassieke salonboot Monne de Miranda een grachtentocht en raakte opnieuw enthousiast. TEKST: IRENE SCHOEMAKERS / CARIENE JOOSTEN / FOTOGRAFIE: SANDER NIEUWENHUIJS

THUIS 02/2009

10

10 13 Uitgestippeld.indd 10

03-06-2009 16:17:03


e

Even lijkt het erop of we ons in een stijlvol restaurant aan wal bevinden. Maar wanneer we uit het raam kijken, zien we dat het water en de grachtenpanden geruisloos aan ons voorbijglijden. De klassieke salonboot Monne de Miranda is fluisterstil omdat de motor elektrisch is aangedreven. Ria Stalman, die voormalig olympisch kampioene discuswerpen is, is eigenaar van De Rederij dat met twee klassieke salonboten, Monne de Miranda en de stoomboot Wolk, door de Amsterdamse grachten vaart.

Spraakmakende gasten Oorspronkelijk was Monne de Miranda een rondvaartboot op het meer van Lugano in Zwitserland. In een oude loods in Amsterdam-Noord werd de ‘Monne’, zoals de boot liefkozend wordt genoemd, in zeven maanden klaargestoomd voor de Amsterdamse wateren. De naam verwijst naar de spraakmakende wethouder Salomon (Monne) Rodrigues de Miranda, die in 1938 aftrad. Hetzelfde jaar als waarin de originele boot is gebouwd. Inmiddels hebben veel spraakmakende gasten al een tochtje gemaakt op de Monne de Miranda. “We worden vaak gevraagd voor bruiloften en bedrijfsfeestjes, maar ook hebben we de president van Mongolië aan boord gehad, de spelers van de musical Aïda en de Amerikaanse actrice Jennifer Aniston,” vertelt Ria Stalman.

Stoere stoommachine De Rederij heeft ook het klassieke stoomschip Wolk in bezit. De Wolk loopt op een enorme stoommachine uit 1888, die midden in de boot achter glas is verwerkt zodat iedereen kan genieten van het mechanisme. Zo nu en dan laat de Wolk vrolijke fluitgeluiden horen terwijl zij door de grachten vaart. Ria De klassieke salonboot Monne de Miranda van Ria Stalman werd in 1938 gebouwd in Zwitserland.

Stalman: “We hebben veel bekijks met deze stoere boot. Ze is maar liefst 23 meter lang en er komen echte witte stoompluimen uit de schoorsteen!” De stoommachine van deze boot komt ook uit Zwitserland, maar de boot zelf is oorspronkelijk gebouwd in Muiden. “Alles is opnieuw opgebouwd. De bronzen patrijspoorten zijn gemaakt door een bedrijf in Liverpool. De grootvader van de huidige eigenaar van dat bedrijf heeft nog materialen aan de Titanic geleverd. En ja, dat levert natuurlijk weleens grappen op...” > Ria Stalman met partner.

THUIS 02/2009

11

10 13 Uitgestippeld.indd 11

29-05-2009 17:46:42


UITGESTIPPELD

Smalste huis

Noordermarkt

Westertoren

Brouwersgracht

Een vaarroute met de Monne de Miranda of de Wolk kan in overleg met de gasten worden bepaald. Wij kozen voor een ‘grachtenroute’, die vaart langs historische bezienswaardigheden. Natuurlijk kunt u ook met een eigen bootje of in een rondvaartboot deze tocht maken.

Singel: het smalste huisje

die zijn naam dankt aan de vele bierbrouwers

hoogste kerktoren van Amsterdam vanuit de wijde

Amsterdam ademt historie en staat vol met

die hier actief waren in de zestiende en zeven-

omgeving zichtbaar en daarom veel bezongen

monumenten, waardoor we ons soms niet meer

tiende eeuw.

en beschreven, zoals door Anne Frank. Maar ook

realiseren hoe bijzonder ze zijn. Zoals de oude

In 2007 werd deze straat door lezers van Het

prijkt op de top van de toren een bijzondere kroon.

koopmanshuizen langs de Singel. Op nummer 7

Parool verkozen tot mooiste van Amsterdam.

In 1489 werd deze door niemand minder dan

bevindt zich de smalste gevel ter wereld, van 180

keizer Maximiliaan aan de stad toegekend. In de

centimeter breed. Dit fenomeen stamt nog uit de

Westerkerk en Anne Frank

zomermaanden is de toren van de Westerkerk tot

tijd dat belasting moest worden betaald over de

We varen verder naar de Prinsengracht ter

aan het eerste balkon te beklimmen.

breedte van de voorgevel. De bewoners waren zo

hoogte van de Noorderkerk. De bijbehorende

slim om het huis aan de voorkant smal te laten en

Noordermarkt is op maandag een rommelmarkt

Raddraaiers aan de Torensluis

aan de achterkant breder te bouwen.

en op zaterdag een biologische boerenmarkt.

Op de Singel, ter hoogte van het Multatuli-beeld,

Verderop treffen we aan de Prinsengracht de

bevindt zich eveneens de Torensluis. Hier zijn nog

Brouwersgracht: de mooiste

Westerkerk. De toren van de kerk is bijna nog

steeds de kerkers te zien van een eeuwenoude

We vervolgen onze route over de Brouwersgracht,

beroemder dan de kerk zelf. Allereerst is deze

gevangenis. Toen Amsterdam nog in verbinding

THUIS 02/2009

12

10 13 Uitgestippeld.indd 12

29-05-2009 18:00:39


Prinsengracht

Huis de Neufville

Torensluis

Oude Hoogstraat 22

Magere Brug

a

Amsterdam staat zo vol met monumenten, dat we ons soms niet meer realiseren hoe bijzonder ze zijn

VAARWIJZER

stond met de Zuiderzee, varieerde het waterpeil

wordt ook wel het Huis aan de Bocht genoemd

regelmatig. Daardoor liep deze gevangenis soms

omdat het één van de mooiste en meest rijkelijk

onder water. Het verhaal gaat dat de gevangenen

gedecoreerde gebouwen is.

Natuurlijk kunt u de route ook met uw eigen (gehuurde) boot

aan een rad moesten draaien om hun cel droog te

varen. Kijk voor de volledige beschrijving van deze route op

houden, anders zouden zij de verdrinkingsdood

Magere Brug & James Bond

www.datacharter.com/vaarwijzer/grachten.htm. U kunt ook

sterven. Rondvaartschippers vertellen dat zo de

De route vaart verder langs het kleinste huis van

kiezen voor een rondje Wallen, Plantage, Westelijke Eilanden, IJ,

term ‘raddraaier’ is ontstaan.

Amsterdam, gelegen aan de Oude Hoogstraat 22, en vervolgens langs de Magere Brug, een van

Oostelijk Havengebied, IJburg en Stadion. U kunt de Vaarwijzer ook bestellen. Dan krijgt u niet alleen de

De prestigieuze Gouden Bocht

de mooiste bruggen van de stad. Tot 1994 werd

routekaarten, maar ook de leukste restaurants en voorzienin-

Verderop komen we aan in de Gouden Bocht, het

deze brug handmatig door de twee brugwachters

gen om aan te meren. En, niet onbelangrijk: de hoogtes van

meest prestigieuze deel van de Herengracht. In

geopend en gesloten. Hij is gedecoreerd met 1200

bruggen in de stad. Bestel ’m voor 19,50 euro online, of ga naar

deze bocht woonden de rijkste Amsterdammers.

gloeilampjes die ’s avonds aangaan, en te zien in

de watersportzaak of boekhandel.

Er bevindt zich een aantal bijzondere panden,

menig film. De bekendste is ongetwijfeld de James

zoals het Huis de Neufville (nr. 475). Dit huis

Bond-film Diamonds Are Forever. ● THUIS 02/2009

13

10 13 Uitgestippeld.indd 13

03-06-2009 16:19:08


BERICHTEN BERICHTEN UIT ZAANSTAD

De renovatie van Tuttifruttidorp is afgerond en de woningen zijn klaar voor hun nieuwe bewoners! In het vierde kwartaal van 2008 is Rochdale gestart met de verkoop van de woningen aan de Mandarijnenstraat. In eerste instantie krijgen de zittende bewoners een halfjaar de tijd om gebruik te maken van het aanbod om hun woning te kopen. De prijs voor de woning is daarbij vooraf vastgesteld. Op twee speciale middagen gaven medewerkers van makelaar Van der Linden en Rochdale tekst en uitleg in de modelwoning. Naar aanleiding daarvan zijn begin dit jaar de eerste twee woningen verkocht. Woningen die leeg komen worden bezocht door een onafhankelijke taxateur die de marktprijs bepaalt op basis van de staat van de woning. Aan de hand daarvan geeft makelaar Van der Linden een verkoopprijs af. Inmiddels staan de woningen ook op www.funda.nl, www.rochdale.nl en www.q-living.nl. Er komen steeds meer reacties van

Zaandam

GIDI VAN DEN CROMMENACKER

Ook wonen in Tuttifruttidorp?

AMSTERDAM NOORD

PURMEREND

LANDSMEER

ZAANSTAD

PURMEREND

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

LANDSMEER

ZAANSTAD

potentiële kopers. Ook interesse? De makelaar leidt u graag rond in de vrijgekomen woningen die niet alleen een gunstige prijs maar ook een goede ligging in Amsterdam hebben! Voor meer informatie kunt u mailen naar info.amsterdam@vanderlinden.nl.

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

PURMEREND

LANDSMEER

ZAANSTAD

PURMEREND

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

LANDSMEER ZAANSTAD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NO

PURMEREND

LANDSMEER

BERICH

PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERD LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

PURMEREND

LANDSMEER

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BE

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMS

Huurachterstand? Laten we het samen oplossen!

Kookdemonstratie in Weidevenne De kookcursus van maandag 23 maart in het woon-zorgcomplex van Rochdale in Purmerend Weidevenne was een groot succes. De cursus moet de 55+-huurders vertrouwd maken met de combimagnetron en inductieplaat van hun luxe keuken. ‘De technische handleiding begrijp ik niet altijd, daarom is een mondelinge toelichting erg fijn’, aldus een van de bewoners. Na de instructie oefenden de huurders zelf even samen met de demonstratrice.

In 2006 hebben diverse organisaties in de Zaanstreek samen met de gemeente de intentie uitgesproken om een centraal meldpunt ter voorkoming van betalingsachterstanden op te zetten. Daarop vooruitlopend zijn de woningcorporaties Parteon en Rochdale in mei 2008 een samenwerking aangegaan met het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg van de Zaanse GGD. Wanneer een huurder twee maanden huurachterstand heeft, krijgt deze een bezoek van de medewerkers van dit meldpunt. Samen met de huurder wordt er gezocht naar een oplossing en wordt de huurder indien gewenst doorverwezen naar schuldhulpverleningsorganisaties of andere maatschappelijke instanties. Op deze manier wordt tijdig ingegrepen en voorkomen we samen dat de (financiële) problemen groter worden. Het is de bedoeling dat de gemeente Zaanstad binnen afzienbare tijd de rol van de GGD gaat overnemen. Naast Parteon en Rochdale, zullen ook instanties als Nuon, PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland, Achmea en de woningcorporaties ZVH en Eigen Haard gebruik gaan maken van dit centrale meldpunt ‘voorkoming betalingsachterstanden’.

THUIS 02/2009

14

14 15 zaandam.indd 14

B

29-05-2009 18:04:08


n

Nieuw onderkomen voor bewoners Banne I

AM NOORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

STERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND

ZAANSTAD PURMEREND

PURMEREND LANDSMEER

LANDSMEER

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD NOO OOR O ORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD AANSTAD

ZAANSTAD

PURMEREND PURMEERE RE D REN

PURMEREND PU URME RM MEEREN R D RE

LANDSMEER LA ANDSMEEER

LANDSMEER LAN LA AN NDSM DSMEER E EE EER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM AMST NOORD

BERICHTEN BERICHTEN N UIT AMSTERDAM NOORD NOO

ZAANSTAD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND URMEREND LANDSMEER BERICHTEN BERICHTTEN UIT U AMSTERDAM NOORD NOOR RD ZAANSTAD ZAA ZA ZAA AN NSSTA N PURMEREND

ORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD RD

LUMICA

Met het oog op de geplande nieuwbouw van Banne 1, is de herhuisvesting van de huidige bewoners in volle gang. De meesten van hen wonen inmiddels in een nieuwe woning. Om kraken tegen te gaan, worden de oude, lege woningen tijdelijk bewoond (antikraak). In de laatste fase voor de sloop is dit echter niet mogelijk en ontkomt Rochdale er niet aan om woningen onbewoonbaar te maken om zo kraken tegen te gaan. Alle voorzieningen worden dan uit de woningen verwijderd en de woningen worden dichtgezet. De planning is dat eind juni alle woningen leeg zijn. Er worden dan hekken geplaatst en voorbereidingen voor de sloop getroffen. Zo zal er onder andere een asbestinventarisatie plaatsvinden en zullen de nutsvoorzieningen worden afgesloten. In augustus 2009 wordt gestart met de sloop. In het voorjaar van 2010 worden de eerste stappen richting nieuwbouw gezet.

PURMEREND

ZAANSTAD

LANDSMEER

PURMEREND LANDSMEER ANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM M NOORD ZAANSTAD P PURMEREND URMEREN LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD OORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN BEERIC RIC CHTE HTE T N UIT AMSTERDAM AMST NOORD

ER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD T AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

VOOR

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

NA

Amsterdam gaat ‘Vroeg eropaf’ Op naar een schotelvrij Poelenburg! ‘Wat vindt u nou eigenlijk van al die schotels op de balkons?’ Dat vroegen wij onlangs aan de bewoners van het renovatieproject Thijssestraat/Oudemanstraat. Niemand vond het echt mooi en Rochdale besloot om een centraal schotelsysteem te plaatsen. Dit systeem bestaat uit vier schotels welke zo’n 600 verschillende satellietzenders kunnen ontvangen. De bewoners ontvangen zo dezelfde zenders als voorheen met hun eigen, inmiddels verwijderde, schotels. Alle huidige en nieuwe bewoners krijgen deze extra voorziening aangeboden. De tegenprestatie? Geen ontsierende schotels meer plaatsen op het complex. Maar dat vindt niemand een probleem, gezien de vele positieve reacties op dit initiatief. Er zijn dan ook plannen dit systeem toe te passen op alle te renoveren complexen in Poelenburg van Rochdale.

Preventief huisbezoek bij een huurachterstand werkt! Dat is gebleken uit de pilot ‘Vroeg eropaf’ die sinds twee jaar in Amsterdam-Noord en Amsterdam Zuidoost loopt. Binnen dit project wordt iedereen die langer dan twee maanden zijn huur niet betaald heeft, aangemeld voor een huisbezoek. Er wordt (financiële en maatschappelijke) begeleiding aangeboden, wat er onder andere toe heeft geleid dat het aantal ontruimingen drastisch gedaald is. Per 1 januari 2009 is ‘Vroeg eropaf’ dan ook in geheel Amsterdam doorgevoerd. Alle woningcorporaties die actief zijn in de hoofdstad hebben zich aangesloten bij dit project, dat vanuit de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties wordt geleid. THUIS 02/2009

15

14 15 zaandam.indd 15

29-05-2009 18:04:23


Dick Beijer is tuinontwerper en eigenaar van de Studio voor Tuinkunst. Hij was o.a. te zien in het tv-programma Eigen Huis en Tuin op RTL 4. Kenmerkend voor zijn werk is de minimalistische stijl.

“Minder is meer in een kleine tuin” THUIS 02/2009

16

16 18 Stijl.indd 16

29-05-2009 18:09:59


g

STIJL Een tuin of balkon in de stad is een kostbaar bezit. Hoe maak je er die groene oase van die je altijd al hebt gewild? Laat je inspireren door tips van de beroemde tuinontwerper Dick Beijer, die tuinen ontwierp voor Elton John en Linda de Mol: “Denk simpel.” TEKST: AMBER VAN RIJN / FOTOGRAFIE: MARCO OKHUIZEN/HH

Grote tips voor kleine tuinen 1. Een groene heg

In een kleine tuin komen de ‘muren’ al snel op je af, houd de omheining dus zo rustig mogelijk. Een groene haag oogt vriendelijk, ruimtelijk en maakt je tuin een echte tuin. Voor een mooie volle heg moet je wel wat geduld hebben en regelmatig de snoeischaar ter hand nemen. Er zijn ook kant-en-klare heggen, bijvoorbeeld van Mobilane, die bestaan uit een metalen raster dat al met planten is begroeid. Kies een omheining van maximaal 1.80, dan heb je genoeg privacy zonder het gevoel opgesloten te zitten. Met een groene erfafscheiding lijkt de tuin breder! ●

Tip van Dick Beijer: optische effecten

“Kleine stadstuinen vragen om rechte strakke wanden, en er zijn twee heel betaalbare manieren om dat te realiseren: Een groene haag van gaas waar je zelf een klimop doorheen vlecht of een schutting van palen met rabatdelen ertussen, een soort schrootjes – de lange horizontale lijnen maken de tuin optisch langer – en als je die antraciet schildert, lijkt de tuin rijker en groter. Het klinkt misschien gek, maar hoe donkerder de omgeving, hoe groter de tuin lijkt. Een lichtgekleurde omheining maakt kleiner. Hetzelfde geldt voor die lichte schuttingen met vlechtwerk die je bij het tuincentrum kunt kopen. Nooit doen!”

2. Vermijd druktemakers Er zijn nog meer manieren om het oog te misleiden en de illusie van ruimte te scheppen. ‘Less is more’ gaat absoluut op bij kleine tuinen. Vraag je eerder af: wat laat ik weg, dan: wat voeg ik toe? Vermijd ‘druktemakers’ als waaiervormige patronen, kronkelende paadjes en sierbestrating. Hoe simpeler en strakker de indeling, hoe groter de tuin lijkt. Rechte lijnen vergen ook minder onderhoud dan hoekjes en rondingen. ●

Tip Dick Beier: werk met zichtassen

“Een mooie balans tussen binnen en buiten krijg je door gebruik te maken van zichtassen. Dat is een fictieve maar duidelijk herkenbare lijn, waar de blik vanzelf naartoe getrokken wordt. Hij begint bij een bepaald punt in het huis, bijvoorbeeld twee openslaande deuren of een grote raampartij, en leidt naar een ander punt, zoals een beeld, een bankje in de tuin, een vijver, een boom. Zichtassen brengen rust in een tuin.”

3. Water in de tuin Water geeft een tuin iets bijzonders. Het is een blikvanger en een rustpunt tegelijk. Geen plek voor een echte vijver? Dan is een flinke betonnen kuip of houten vat met waterplanten een alter-

THUIS 02/2009

17

16 18 Stijl.indd 17

29-05-2009 18:10:18


STIJL

o

natief. Vergeet ook de zuurstofplanten niet, want die houden het water schoon. Je koopt ze per bos: gebruik ongeveer vijftien stengels per vierkante meter. ●

Tip Dick Beijer: strakke vijvers, groots effect

“Een rechte, strakke vijver heeft een heel ruimtelijk effect. Met een lange smalle vijver kun je bijvoorbeeld nadruk leggen op de lengte van de tuin. Probeer een vijver niet te zien als een traditionele vijver met kroos en weelderige waterplanten, maar als een spiegelend oppervlak, een waterspiegel die de bomen, de lucht, de wolken en vogels weerkaatst. Dat bereik je door een simpele omlijsting van bijvoorbeeld beton die tot de bovenrand gevuld is met water.”

4. Forse planten, zachte kleuren Als je maar weinig ruimte hebt, moet je zuinig omgaan met de beplanting. Voor soorten die twee weken bloeien en de rest van het jaar niet opvallen, is eigenlijk geen plek. Richt je op planten die het hele jaar iets te bieden hebben, zoals hosta’s met hun sterke bladvorm. Kies eerder voor een paar forse planten dan voor een heleboel kleintjes en voor zachte, ingetogen kleuren, zoals lila, paars, zachtblauw. Daar oogt de tuin rustiger en ruimer door. Heb je een schaduwtuin, dan heb je weinig aan zomerse bloeiers. Maar met een combinatie van wintergroene bodembedekkers, hogere schaduwplanten in verschillende tinten groen, en hier en daar een boompje, veranderen donkere plekken in een groene oase. Varens, bepaalde grassen, hortensia, en sommige bamboesoorten houden van schaduw. ●

Tip Dick Beijer: kies één soort

“In plaats van gemengde borders kies ik altijd voor vlakken waarin één soort plant groeit. Bijvoorbeeld lavendel (kan in de volle zon), hosta’s of hortensia (kan in schaduw/halfschaduw). De kleuren mogen niet knallen, en ik gebruik hooguit drie, vier verschillende tinten per tuin – waarvan groen er één is. Let er wel op dat er ook ’s winters wat te beleven is. Kies bijvoorbeeld voor een onderbegroeiing van groenblijvende planten. Of voor een plant die in de loop van de seizoenen van kleur verandert. Annabelle

“Ook voor balkons geldt: hoe minder tierelantijnen, hoe chiquer en ruimer ” begint lichtgroen, wordt dan roomwit en is hoogzomers spierwit. Lavendel kleurt de vlakken ’s zomers paarslila en ’s winters mooi grijs.”

5. Balkon in ’t groen Het leuke van een balkon is dat je weinig hoeft te doen om er iets moois van te maken. Ga na waar de wind vandaan komt en zorg op die plek voor beschutting, bijvoorbeeld een rietmat of bamboescherm. Planten staan niet graag op de tocht, ze krijgen er luis van of verdrogen heel snel. Kies voor planten waar je lang wat aan hebt, zoals winterharde buxus en bamboe, varens, hosta’s, (struik)klimop, laurier en coniferen. Voeg voor een zomers effect één bloeier toe. Wie geen groene vingers heeft, kan zich het best beperken tot de allersterkste eenjarige: strobloem, geranium, ijzerhart, Spaanse margriet of blauwe madelief. Die kunnen goed tegen de zon. Is er meer schaduw, dan heb je ook nog keuze uit vlijtig liesje, fuchsia, begonia en mimulus. ●

Tip Dick Beijer: buxus tegen de wind

“Ook voor balkons geldt: hoe minder tierelantijnen, hoe chiquer en ruimer. Doe niet te ingewikkeld met materialen, hoogteverschillen, potten. Denk simpel. Op een klein balkon is het prachtig om twee houten of zinken bakken met dezelfde beplanting neer te zetten. Bijvoorbeeld een mooie druif op stam, of een buxus die je in bol- of kubusvorm snoeit. Buxus kan goed tegen de wind, en daar heb je vaak last van op een balkon. Een mooi tafeltje en stoeltjes erbij, en klaar ben je. Wil je wat kleur, dan zet je gewoon een vaas met bloemen op tafel. Hoef je je ook niet druk meer te maken over welke planten wel of niet in de zon kunnen.” ●

THUIS 02/2009

18

16 18 Stijl.indd 18

29-05-2009 18:10:34


BEWONERSRAAD ROCHDALE

Word lid van de bewonerscommissie! Voelt u zich prettig in uw buurt? Denkt u dat bepaalde zaken beter kunnen of anders moeten? En wilt u daar graag over meepraten? Meebeslissen zelfs? Word dan lid van de bewonerscommissie of -vereniging in uw wijk! Een commissielid vertelt: “Ruim zeventien jaar geleden kreeg ik mijn woning van Rochdale. In het begin ben je natuurlijk alleen maar druk bezig om je huis naar je zin te maken. Dan denk je nog niet aan praten met Rochdale over wat er beter zou kunnen. Maar langzaamaan werd het buurtje ook echt mijn buurtje. En merkte ik dat er mensen zijn die veel meer doen dan alleen maar buurman of buurvrouw zijn. Ik ging eens kijken bij zo’n bijeenkomst en al snel was ik zelf betrokken bij de bewonersvereniging. Natuurlijk is niet iedereen in de wieg gelegd voor ‘praten en overleggen’ en zijn er ook mensen die zich prettiger voelen bij ‘werk in uitvoering’. Maar dat maakt niets uit. Het belangrijkste is dat we allemaal iets doen. Want met alleen maar toekijken vanaf de zijlijn is nog nooit iets veranderd!”

Interesse om lid te worden van uw bewonerscommissie? Neem dan contact op met de Bewonersraad Rochdale. Dit kan via www.bewonersraadrochdale.nl of 020 – 342 96 23. Deze kan u precies vertellen hoe u zich kunt aansluiten.

Bewonerscommissies zijn online! Contact met de buurt en de bewoners; dat is voor de bewonerscommissies van Rochdale erg belangrijk. Om ze daarbij te helpen, heeft de Bewonersraad samen met Rochdale de afgelopen maanden gewerkt aan het bouwen van websites. De beheerder van de website krijgt een training waarna hij of zij de website eenvoudig zelf kan vullen en onderhouden. Drie commissies zijn sinds 23 maart al online! Op hun sites vindt u onder andere buurtinformatie, notulen van vergaderingen, foto’s en informatie over de commissieleden. Op www.bewonersraadrochdale.nl vindt u de ervaringen van de commissies en een overzichtelijke ‘Google Map’ waarop alle Rochdale bewonerscommissies te vinden zijn. Eén klik en u wordt doorverwezen naar de bijbehorende site.

De nieuwe websites bekijken? Ga dan naar: - http://1131.bcrochdale.nl - http://bewverkk.bcrochdale.nl - http://saentropee.bcrochdale.nl

Als bewonerscommissie interesse in dit platform? Neem dan contact op met de Bewonersraad, www.bewonersraadrochdale.nl.

THUIS 02/2009

19

19 Bewonersraad.indd 19

27-05-2009 16:18:27


BERICHTEN BERICHTEN UIT

OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

Scala!

Amsterdam Geuzenveld

GIDI VAN DEN CROMMENACKER

Kom ook eens langs in

Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur opent het wijkbeheerderskantoor Scala in de Kolenkitbuurt zijn deuren voor alle vrouwen uit de omgeving. Iedere keer staat er weer een ander thema centraal. Een specialist vertelt over bijvoorbeeld het schoonhouden van de tuinen, over hoe om te gaan met hangjeugd of over stedelijke vernieuwing. Onder het genot van een kopje thee en een koekje wordt er met elkaar gepraat over hoe de wijk nog beter en mooier kan. Twee keer per jaar vindt er een extra feestelijke bijeenkomst plaats rondom een bepaald thema. Zo was er onlangs ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag muziek, dans en heerlijk eten.

Ook eens langskomen? Alle vrouwen uit de Kolenkitbuurt zijn van harte welkom! Het thema van de middag wordt bekendgemaakt via een aankondiging op de deur van Scala en op de welkomstborden in de wijk. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen maar let op: er kunnen maximaal 60 personen deelnemen en vol=vol!

GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN L

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES SLO SLOTERVAART/OVERTOOMSE OTERVAART/OVERTOOMSSE VELD V VEELD EL OSDORP OSDORP

BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD LD D OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST OUD-W WEST

BERICHTEN BE UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

GEUZENVELD-SLOTERMEER GEU

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAA

BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOM

DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN RIICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER GEUZENVELD-SSLOTERM BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP DORP RP P BERICHTEN B RICHTEN UIT OUD-WEST BE OUD-WESST ST GEUZENVELD-SLOTERMEER GEUZENVELD-SLO BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTE OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER ER

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS EEN N LLOMMER OMMER

BOS EN N LOMMER

DE B BAARSJES AARSJES

D DEE B BAARSJES AAR AR RSJE SJESS

SLOTER SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

SLOTERVAART/OVE SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS EN LOMM

Een onderdoorgang vol met kunst Rochdale is altijd op zoek naar manieren om de leefbaarheid in een wijk te bevorderen. Sombere straten en grijze muren horen daar niet bij! Maar wie wel eens in de Kolenkitbuurt onder de poorten van de Akbarstraat/Schaapherderstraat en de Schaapherderstraat/Sinjeur Semeynsstraat doorloopt, weet hoe somber dit stukje is. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in! De kunstenaressen Berkman en Janssens weten namelijk wel raad met grijze massa’s. Zij zijn gespecialiseerd in zogenaamde ‘tegelkunst’ waarbij door middel van kleurrijke tegeltjes prachtige patronen gemaakt worden.

Samen op naar meer kleur Het idee voor dit kunstwerk is ontstaan vanuit de gedachte dat kunst op straat de leefbaarheid en betrokkenheid in de buurt kan bevorderen. Zeker wanneer meerdere partijen samen hun schouders zetten onder de realisatie ervan. Zo zijn in dit geval Rochdale Vestiging Geuzenveld-Slotermeer, het stadsdeel, de kunstenaressen en de scholen in de buurt betrokken. In samenspraak is besloten de tunneltjes, geheel in beheer van Rochdale, flink aan te pakken. In april was de tunnel technisch helemaal in orde. In mei gaf het kunstenaarsduo Berkman en Janssens twee kunstlessen aan de scholieren van de Paulus School en de Bos en Lommer School. Het idee is om samen met hen kleurplaten van sjablonen in te kleuren. Deze slabjonen worden later onderdeel van het kunstwerk, zodat het idee ontstaat dat de kinderen aan de basis ervan hebben gestaan. De feestelijke onthulling was op 11 juni. THUIS 02/2009

20

20 21 geuzenveld.indd 20

BO

29-05-2009 18:15:59


Bliksemsnelle stage voor scholieren “Bent u wel echt de directeur hier, want u ziet er helemaal niet zo uit?” Het is zomaar een spontane vraag van een van de deelnemers aan de bliksemstages binnen Rochdale. Als lid van Campus Nieuw West zet Rochdale regelmatig haar deuren open voor scholieren uit de buurt. Ze krijgen zo zicht op welke beroepen er allemaal zijn en wat erbij komt kijken.

Campus Nieuw West is een vereniging die bliksemstages en sollicitatietrainingen organiseert voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de eerste twee groepen van het vmbo. Ook krijgen de hoogste klassen van het vmbo sollicitatietrainingen. Tijdens deze trainingen brengen medewerkers Personeel en Organisatie en leidinggevenden van bedrijven de leerlingen de basisvaardigheden van

solliciteren bij. De bliksemstages vinden plaats bij de leden van Campus Nieuw West, maar ook bij andere bedrijven die willen meewerken. Binnen Rochdale was Vestiging Geuzenveld de eerste die instapte en inmiddels is ook Vestigingen Zuidoost en Oud Zuid betrokken bij het project. De medewerkers binnen Rochdale zijn enthousiast. En ook de leerlingen zijn blij met de kans die ze krijgen. Monique Brewster, vestigingsdirecteur van Geuzenveld: “Op deze manier kunnen we kansen creëren voor mensen uit onze wijken. Niet alle kinderen krijgen de kennis over de verschillende beroepen en over solliciteren van huis uit mee. Wij kunnen ze het op deze manier toch meegeven. Wat mij betreft blijven we dit nog jaren doen!”

S EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP ERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

RTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER

s

EN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER

RICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER R

BOS EN LOMMER LOMMER

ER

DE BAARSJES

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

BERICHTEN UIT OUD-WEST

Studenten op onderzoek uit Weten wat er in de wijk speelt, is belangrijk voor Rochdale. In het kader van de Wijkaanpak is Rochdale een samenwerking aangegaan met de Academie van de Stad. Dit is een organisatie die buurtgerichte projecten voor studenten initieert. Zo krijgen we antwoorden op vragen die bij ons leven en kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren. Bovendien krijgen de studenten de kans hun theoretische kennis uit te breiden met praktijkkennis.

GEUZENVELD-SLOTERMEER

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS EN LOMMER

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

BOS EN LOMMER DE BAARSJES

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

De Meester opgeleverd De Meester, een doorstroomcomplex voor stadsvernieuwingsurgenten in Overtoomseveld, is klaar! Dit imposante complex bestaat uit zes woonblokken met verbindingen en semi-openbare buitenruimtes ertussen. Er zijn 49 koopwoningen, 57 sociale huurwoningen, 82 parkeerplaatsen en vijf bedrijfsunits gerealiseerd. Van de sociale huurwoningen zijn er vijf bestemd voor grote gezinnen. Dit zijn tweelaags woningen met een eigen voordeur aan de straat. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd. In september zal er nog een feestelijke opening plaatsvinden.

Op dit moment lopen er drie verschillende onderzoeken. Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) onderzoeken het thema participatie en leefbaarheid. Studenten van de PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs) onderzoeken welke vormen van voorlichting er zijn over zwerfvuil en ontwikkelen vervolgens zelf nieuw materiaal op basis van hun ervaringen. En studenten van de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) onderzoeken het gebruik en het effect van buurtleven.nl. De eerste uitkomsten van de onderzoeken zijn medio juni bekend. THUIS 02/2009

21

20 21 geuzenveld.indd 21

29-05-2009 18:16:14


BUURTVERHALEN OOSTELIJK HAVENGEBIED

De uitbundige wereld van Pols Potten

Pols Potten is een feest voor iedereen die van decoratie houdt. De winkel zit alweer twaalf jaar in Loods 6 op het KNSM-eiland. Voor verkoopleider Lucas Priesman en stylingdirector Frans Piek is het Oostelijk Havengebied inmiddels hun tweede thuis. Ze vertellen over bijzondere plekken, winkels, cafés en restaurants in deze trendy buurt. Die werd nog niet eens zo lang geleden uitsluitend bevolkt door hippies, kunstenaars en stadsnomaden.TEKST: CAROLINE FRERIKS / FOTOGRAFIE: GERRY HURKMANS

1

Lucas en Frans van Pols Potten

2

3

Frans: “Om de week arriveren er nieuwe spullen in de winkel. Dat is erg leuk, die constante stroom van vazen, potten, lampen en glazen die altijd weer passen in het assortiment. Het bijzondere van Pols Potten is dat we een eigen wereld creëren. Een wereld die wij mooi vinden en niet is opgelegd door trends. Wij werken met bekende ontwerpers en laten bijna alle producten zelf maken. Bijvoorbeeld door Erik Pol, de oprichter van Pols Potten. Hij woont nu in Dakar in Senegal en heeft een nieuwe serie houten meubels ontworpen. Onze spullen worden in 25 landen verkocht. In ieder groot warenhuis staat wel iets van ons. In de winkel krijgen we veel mensen uit de buurt, maar ook uit de rest van Nederland. Jong, oud, klassiek, modern, iedereen vindt hier wel iets dat bij hem past.” Frans: “Met kerst hebben we met z’n allen bij restaurant Gare de l’Est gegeten. Dat doen we trouwens al jaren. Het restaurant zit aan de Cruquiusweg ín een oud gebouwtje, het voormalige Volkskoffiehuis, waar vroeger de rangeerders uit de entrepothaven schaftten. Ik voel me er altijd welkom. Ze zijn aardig, zonder te overdrijven. Ze serveren lekkere versproducten en het dagelijkse driegangenmenu is zeer goed qua prijs-kwaliteitverhouding.”

Gare de L’Est

Odessa

Het Lloyd Hotel

Lucas: “Ik kom graag bij Odessa, de boot die hier vlakbij aan de Veemkade ligt. Ik ken het eigenlijk door de jongens die de boot runnen. Iets eten of drinken op een boot in de IJhaven, dat is altijd goed. Er hangt een prettige sfeer. Mijn zwager speelt in een band die er regelmatig optreedt, dan ga ik graag even langs. De boot ligt vlak bij de winkel en tegenover het huis van mijn moeder. Vanuit haar huis zie ik de boot liggen en ik maak op weg naar mijn huis dan nog even een tussenstop.”

THUIS 02/2009

22

22 24 Buurtverhalen.indd 22

02-06-2009 09:11:30


“De oude gebouwen brengen sfeer in dit gebied” 22 24 Buurtverhalen.indd 23

THUIS 02/2009

23

02-06-2009 09:11:42


BUURTVERHALEN

4

Frans: “Het Lloyd Hotel is een prima plek voor lunch of diner. De keuken is rechtdoorzee, zonder poespas. Bestel je garnalenkroketten, dan krijg je er twee gewoon op een bordje. Of een steak tartare. Daar zit ook niks bij, net zoals de Fransen dat doen. We hebben goed contact, de winkel en het hotel. Er staan in het hotel ook veel spullen van Pols Potten.”

5

Lucas: “De eerste jaren dat we in Loods 6 zaten, lag hier achter aan de kade de theaterboot Ship of Fools. Gek uitgedoste, wat anarchistische types zaten er op die boot. Het Ship of Fools is helaas vertrokken, maar er liggen nog wel een paar boten met oudere autochtonen. Nu is er het Bimhuis, met een goede programmering. In een prachtig nieuw gebouw en een terras met een geweldig uitzicht op het IJ.”

6

Lucas: “Het water is de gemene deler van deze buurt. Er is geen park in de buurt, bomen ontbreken nagenoeg, maar het water maakt dat goed. Het uitzicht vanaf de kop van Sporenburg, het P.E. Tegelbergplein is prachtig. Je kijkt er op de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal, een belangrijke vaarroute met veel bootverkeer. Er staan wat bankjes, zodat je ervoor kunt gaan zitten. Aan de overkant ligt Zeeburg waar nu een vrijplaats voor kunstenaars is, zoals voorheen op het KNSM-eiland.”

7

Frans: “De hoge rode brug tussen Sporenburg en Borneo vind ik mooi en verrassend. Eindelijk eens wat ronde vormen in dit gebied waar alles hoekig of blokkerig is. Ik ben voor meer ronde vormen in de stad, dat zou Amsterdam veel vriendelijker maken. ’s Zomers springen de kinderen van de brug in het water, of ze slingeren aan touwen aan de brug. Dan is het hier een heel zwemfeest. Ik moet er zelf niet aan denken om hier te zwemmen, maar het water schijnt heerlijk te zijn.”

Bimhuis

P.E. Tegelbergplein

Oude kraan West-Indisch Huis

Kunstwerk

OOSTELIJK HAVENGEBIED Vanwege ruimtegebrek in de bestaande haven werd in 1874 begonnen met het aanleggen van de schiereilanden van het Oostelijk Havengebied. Rederijen met lijndiensten naar Amerika, Indonesië en

8

Frans: “De mooiste gebouwen in dit gebied vind ik toch de oude gebouwen. Door het contrast brengen zij sfeer. Zoals het gebouw op palen aan het Levantplein. Nu zijn het woningen. Enorme ruimtes lijken dat met die grote ramen. Prachtig. Of de pipilangkousachtige huizen aan de Veemarkt. Geweldige huizen met houten sponningen en draagconstructies die er al stonden toen de veemarkt er vroeger gehouden werd.”

Suriname gebruikten vooral deze uitbreiding van de haven. Het huidige Lloyd Hotel was in handen van rederij Lloyd en werd in die tijd gebruikt als hotel voor landverhuizers. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het gebied zijn functie en werd een vrijplaats voor hippies, kunstenaars en stadsnomaden. In de jaren tachtig ontstond het plan om de schiereilan-

Hoge rode brug

9

Levantplein

Frans: “Op de KNSM-laan wordt een oude fontein, die eerder in dit gebied stond, geplaatst. Niet helemaal mijn smaak. Wat ik mooi vind is de oude kraan die achter Loods 6 staat. Iedere dag als ik aan kom fietsen, zie ik hem staan. Hier werden vroeger de schepen mee beladen. Die kraan laat de oude functie van dit gebied zien.”

den een nieuwe bestemming als woongebied te geven. Architecten van naam maakten stedenbouwkundige plannen voor Javaeiland, KNSM-eiland, Borneo, Sporenburg en de Rietlanden. In de jaren negentig werden deze plannen uitgevoerd. De Oostelijke Handelskade is veel recenter ontwikkeld. De

10

THUIS 02/2009

24

22 24 Buurtverhalen.indd 24

Lucas: “Wat ik echt bijzonder vind is het kunstwerk in het water aan de rand van het Oostelijk Havengebied, tegenover de Zeeburgerdijk. Het is een bronzen schapenkop en het hoofd van een oude man die elkaar aankijken. Er spuit met veel kracht water uit de ogen van de man naar het schaap. Het is een intrigerend gezicht. De kunstenaar is Merijn Bolink, een kunstenaar die interessante en bewogen kunst maakt.” ●

architectuur verwijst naar de oude pakhuizen die er vroeger stonden.

“Het water is de gemene deler van deze buurt”

10

02-06-2009 09:16:52


met

UIT THUIS TEKST: CARIENE JOOSTEN

Paradijs voor natuurliefhebbers De Gaasperplas is een groene oase aan de rand van Amsterdam Zuidoost. In 1982 werd er de Floriade georganiseerd. Dat is nog steeds te zien aan de mooie natuurtuinen, zoals de Grassentuin, het Rosarium en de Heidetuin. Ook is er een schiereilandje met een vo-

Tropische verrassing

gelkijkplatform. Er zijn lig- of speelweiden en er is zelfs

De Hortus Botanicus in Amsterdam is een van de

een camping. Liever actief? Kanoën, surfen, duiken en

oudste botanische tuinen ter wereld. Er groeien maar

zwemmen kan ook!

liefst vierduizend verschillende plantensoorten. Ooit

Op www.zuidoost.amsterdam.nl/wat_is_er_te_

was het een medicinale kruidentuin, opgericht in

Zwoele zomeravonden

doen_in/natuur_recreatie kunt u een kaart van de

1638. En dat merk je, want als je door de driehonderd

Gaasperplas downloaden. Ook kunt u hier de wan-

jaar oude toegangspoort naar binnen gaat, lijkt het in

Op zoek naar nieuwe theatervormen en een ander

delgids ‘Bijlmerlicious’ bestellen, met zes verrassende

niets meer op de hectische binnenstad. Dorst gekre-

publiek streek in de zomer van 1985 een groep

routes door Zuidoost.

gen? Midden in de Hortus ligt de Oranjerie, met een

toneelspelers neer in het openluchttheater in het

van de mooiste terrassen van Amsterdam. De Hortus

Amsterdamse Bos. De bijzondere voorstellingen met

is elke dag open tot 17.00 uur, en in juli en augustus

fraaie decors, bomen op de achtergrond en een deken

tot 19.00 uur. www.hortus-botanicus.nl

op de knieën van het publiek heeft zo’n charme dat het theater ieder jaar terugkwam. De voorstellingen zijn in de maanden juli en augustus. Het gaat vaak om eigenzinnige, moderne bewerkingen van klassieke

Vers van de geit

toneelstukken. Houd voor exacte data en tijden de

Op de biologische geitenboerderij ‘Ridammerhoeve’ in

website in de gaten: www.bostheater.nl

het Amsterdamse Bos lopen zo’n honderd melkgeiten, zestig lammeren, kippen en kuikens, wat hangbuikzwijntjes en een kalfje. Naast de boerderij, de kaasmakerij en een kinderspeeltuin is er een winkeltje waar de zelfgemaakte producten worden verkocht. Ook is er een terras waar je de zelfgemaakte kaas, versgebakken notencake en chocoladekoeken, huisgemaakte soepen en het biologische geitenijs kunt proeven. De geitenboerderij is elke dag geopend van 10 tot 17 uur, m.u.v. dinsdag, www.geitenboerderij.nl

Zaans natuurgebied

Het Wormer- en Jisperveld, gelegen in de Zaanstreek, is van oorspong een veenmoeras. Nu is het een weids, Hollands cultuurlandschap met een wirwar van boerenslootjes, weilanden, rietkragen en ondiepe plassen. Eén van de belangrijkste vogelgebieden van Europa en ideaal om per kano te verkennen. Maar je kunt er ook heerlijk wandelen en fietsen. Café Weromeri heeft een groot terras aan het water, dat ook bereikbaar is met de boot. Café Weromeri is het hele jaar geopend, m.u.v. de maandagen, www.weromeri.nl THUIS 02/2009

25

25 Uittips.indd 25

02-06-2009 09:21:08


BERICHTEN BERICHTEN UIT

Amsterdam Oud-Zuid IJburg Westerpark

GIDI VAN DEN CROMMENACKER

Transvaalbuurt in de schijnwerpers

OUD-ZUID

IdeeĂŤn of tips? Schrijf ze even op!

Prachtwijk Transvaal heeft op dit moment de volle aandacht van Rochdale. Er zijn plannen om het aanzicht van de wijk, zoals de portieken, te verfraaien. Maar daarnaast gaat Rochdale ook aan de slag met plannen rondom het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in deze wijk. De bewoners van de buurt weten natuurlijk als geen ander wat er beter en mooier kan. Zij zullen dan ook nauw bij de hele aanpak worden betrokken. Heeft u als bewoner van de Transvaalbuurt ideeen of tips? Schrijf ze dan zeker even op! Rochdale zal u binnenkort laten weten op welke manier wij al uw belangrijke bijdrages zullen verzamelen.

WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-W

WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERA

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM

ZEEBURG

DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BU

DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT O OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL

BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN

ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK C

WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSM

Zaanstraat krijgt glorie terug

Grootscheepse aanpak Wie van buitenaf naar het complex kijkt, zal straks onmiddellijk de verandering zien. De bruin gecoate gevels worden namelijk weer in hun oude staat hersteld. En ook de tuinen krijgen een flinke opknapbeurt. Ook vanbinnen zal het complex een geheel andere aanblik geven. Want er gebeurt veel in de woningen, portieken en trappenhuizen: deze worden grondig opgeknapt zodat ze weer helemaal van deze tijd zijn. Zo worden de elektrische installaties vervangen en komt er nieuw leidingwerk in de keuken, het toilet en de badkamer. Verder komen er een mechanische ventilatie, geluidswerende plafonds, nieuwe keukenblokken en hogerendementsketels. THUIS 02/2009

26

26 27 Oud-Zuid.indd 26

Luxe keuken Bewoners hebben daarnaast de mogelijkheid om te kiezen voor bepaalde (gerief )verbeteringen, zoals een luxueuzere keuken. Ook hebben ze een ruime keuze uit verschillende kleuren wandtegels. Hoewel sommige bewoners weinig veranderingen laten doorvoeren, zijn er ook bewoners die hun woning volledig laten verbouwen. Enkele woningen worden samengevoegd, wat ertoe leidt dat er straks 246 woningen zijn. Daarvan worden 120 aangeboden voor verkoop en 126 zijn bestemd als huurwoning voor de terugkerende bewoners. Van deze 126 mensen hebben inmiddels twaalf mensen aangegeven hun woning graag te willen kopen.

Moeilijke start, mooi einde De aanloop naar de renovatie toe kende wat vertraging maar sinds de start verloopt alles grotendeels volgens planning. De eerste woningen zullen dan ook worden opgeleverd in juni 2009. De laatste woning is in 2011 aan de beurt.

JOOST BAKKER

Sinds oktober 2008 is Rochdale, bezig met een grootscheepse renovatie van 252 woningen in de Zaanstraat. Omdat deze woningen dateren uit 1919 en ze gelegen zijn in een historische buurt, kent de aanpak wel wat uitdagingen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om het complex er weer uit te laten zien zoals het eens bedoeld was.

225 27-05-2009 16:29:30


f

Fleurige actie in Jeruzalem

In de wijk Jeruzalem was het eind mei weer tijd voor de jaarlijkse Plantjesdag. Deze bijzondere dag is inmiddels een begrip aan het worden; hij vond dit jaar dan ook alweer voor de derde keer plaats en het was weer een groot succes! Vanuit de marktkramen deelden de leden van de bewonerscommissie van de wijk en medewerkers van de vestiging Oud Zuid gratis tuinplanten aan de buurtbewoners uit. Veel bewoners kwamen langs voor een kleurrijke zak vol plantjes. Deze kregen een mooi plekje in hun tuin of op hun balkon. Met het oog op de steeds concreter wordende plannen voor de sloop en nieuwbouw in Jeruzalem is Rochdale zeer blij met de moeite die de bewoners doen om de buurt er fris en zomers uit te laten zien!

OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID IDERAMSTEL BUITENVELDERT TEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT

OUD-ZUID

WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN

OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK

CENTRUM ZEEBURG DIEMEN

CHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT AFSMEER

ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER BERICHTEN UIT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG

DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID

Samenwerking onder de loep De samenwerking tussen de bewonerscommissies en Rochdale Oud Zuid staat al enige tijd in de schijnwerpers. Zoals we u afgelopen maart al berichtten, wordt er door een werkgroep gekeken naar manieren om deze samenwerking te verbeteren. Deze werkgroep bestaat uit zes commissieleden en twee medewerkers van Rochdale. Inmiddels is er in concept een document tot stand gekomen dat aangeeft op welke manier de samenwerking moet verlopen.

Struikelblokken Tijdens het voorjaarsoverleg wordt er al gewerkt met de conceptversie van dit overzicht. Het zal dan ‘in gebruik’ verbeterd en aangepast worden. Overigens zullen niet alle struikelblokken kunnen worden opgelost. Zo leidt de afhandeling van individuele reparatieverzoeken regelmatig tot wrijving tussen de bewonerscommissies en de afdeling Sociaal Beheer. Actiepunten Uit ieder overleg tussen de bewonerscommissies en de afdeling Sociaal Beheer van Rochdale komen actiepunten naar voren. Het bewaken van, en communiceren over, de voortgang van die actiepunten is erg belangrijk voor een goede samenwerking. Binnen Rochdale Oud Zuid wordt daarom gewerkt aan een overzicht hiervoor. Onderwerpen als: wanneer is het actiepunt ingediend en door wie, wie is voor welk onderdeel verantwoordelijk, hoever staat het ermee, wie is er nu mee bezig en wanneer verwachten we de volgende stap, moeten allemaal duidelijk in het overzicht terugkomen. Dit overzicht zal tijdens het voor- en najaarsoverleg worden besproken. Daarnaast zal het twee keer tussentijds worden toegezonden. THUIS 02/2009

27

26 27 Oud-Zuid.indd 27

02-06-2009 09:34:44


ACHTERGROND

Huurder we De recente gebeurtenissen hebben ĂŠĂŠn ding duidelijk gemaakt: Rochdale zat o

en keert terug naar haar oorspronkelijke taak: het centraal stellen van de huurd

THUIS 02/2009

28

28 31Achtergrond.indd 28

02-06-2009 09:40:12


weer centraal zat op de verkeerde weg. De woningbouwcorporatie heeft haar koers bijgesteld

huurders ĂŠn hun wijk. TEKST: IRMA DORENSTOUTER / FOTOGRAFIE: MICHEL CAMPFENS

THUIS 02/2009

29

28 31Achtergrond.indd 29

02-06-2009 09:40:55


ACHTERGROND John van Nimwegen:

“Onze bezuinigingen gaan niet ten koste van onze huurders”

e

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen de woningbouwcorporatie. De vorige bestuurder is ontslagen, de raad van commissarissen is opgestapt, de minister heeft externe toezichthouders aangesteld en de kredietcrisis noopt Rochdale tot andere keuzes. Wat bekent dit allemaal voor de huurders? We vroegen het aan Rochdale bestuurder John van Nimwegen en interim-bestuurder Gerard Erents.

Wat is er mis gegaan binnen Rochdale? “We hebben ons teveel gericht op het uitbreiden van ons bezit en te weinig op onze huurders”, aldus Erents. “Geen zee was te hoog en Rochdale deed aan allerlei projecten mee”, voegt van Van Nimwegen toe. “Daardoor kreeg Rochdale het predicaat van ondernemer in plaats van woningbouwcorporatie. Dat gaf een verkeerd beeld naar de buitenwereld.” Erents vervolgt: “Er was te weinig toezicht op het bestuur. Door de lange relatie was er een blind vertrouwen in elkaar. Er is onvoldoende kritisch naar de organisatie gekeken, mede waardoor zaken te vaak niet goed zijn gegaan.” Wat zijn de consequenties? “Rochdale heeft veel aangekocht. Dat gaat ten koste van onze financiële positie. Er is veel geïnvesteerd en dat geld moet voor een groot deel nog

worden terug verdiend. “Maar”, beklemtoont Erents, “desondanks zijn we een gezonde organisatie. Om dat te blijven, stoppen we met bepaalde projecten. We gaan terug naar ons oorspronkelijk werkgebied: Amsterdam, Purmerend en Zaandam. Projecten in bijvoorbeeld Katwijk en Julianadorp stoten we af.”

Welke les heeft Rochdale geleerd? “Dat we moeten leren van onze fouten. We waren zelf al gestart met een evaluatieplan”, aldus Van Nimwegen. “Kort daarop heeft de minister van VROM ons opgedragen een herstelplan te schrijven, gelukkig waren we daar eigenlijk al mee bezig. Tevens heeft de minister twee externe toezichthouders aangesteld: Arthur Docters van Leeuwen, voormalig procureur-generaal bij het gerechtshof, en Pim Vermeulen, oud bestuursvoorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten. Zij zijn de ogen en oren van de minister en rapporteren de vervolgstappen van Rochdale aan hem.” Erents vult aan: “Er wordt hard gewerkt aan het op orde stellen van zaken en het voorkomen van dit soort missers. Ondermeer door het vastleggen van de procedures rondom investeringen, zodat er niet lukraak en door één persoon geïnvesteerd kan worden. Die richtlijnen waren er voorheen niet of werden niet altijd opgevolgd.”

THUIS 02/2009

30

28 31Achtergrond.indd 30

02-06-2009 14:57:27


Gerard Erents:

“We hebben ons teveel gericht op het uitbreiden van ons bezit” meer om de infrastructuur in een wijk te verbeteren of te anticiperen op de vergrijzing. Denk daarbij aan het bouwen van aanleunwoningen voor ouderen in hun eigen wijk, zodat ze niet hoeven te verhuizen naar een andere buurt. We kijken naar de lange termijn en daar is slopen en renoveren een wezenlijk onderdeel van.”

Waarom ligt de prioriteit bij de aandachtswijken? “Rochdale wil die wijken gevarieerder maken. Jong en oud moeten er kunnen wonen. De wijk moet een mix van koop- en huurwoningen zijn, waar zowel gezinnen als alleen-staanden wonen. Zo creëer je een toekomst voor die wijk”, aldus Van Nimwegen. “Neem bijvoorbeeld de Bijlmer. Doordat er laagbouw is toegevoegd, heeft de wijk een ander aanzicht gekregen. Door de verkoop van woningen is ook de middenklasse in de Bijlmer vertegenwoordigd. Door veel van dit alles is de wijk leefbaarder geworden en heeft meer toekomst. Vergeet niet: onze huurders hebben kinderen en die willen later ook in een fijne woning in een prettige wijk wonen. Daar investeren we nu in.”

En dan is er de kredietcrisis. Welke invloed heeft deze op Rochdale? Erents: “Wij voelen, net als iedereen, de gevolgen van de kredietcrisis. Vroeger konden we zonder risico huur- en koopwoningen bouwen, want die investeringen verdienden we snel terug. Door de kentering in de huizenmarkt zijn er voor ons nu wel risico’s. Daarom hebben we besloten om voorlopig geen nieuwe bouwprojecten te starten. Uiteraard ronden we de lopende nieuwbouwprojecten af, maar willen wel een bepaald voorverkooppercentage. We komen onze beloftes na.” Gaat Rochdale wel door met renoveren? Van Nimwegen: “Absoluut. Met name in de aandachtswijken Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, de Westelijke Tuinsteden en Poelenburg in Zaandam. Daar staat zo’n 40 procent van onze huizen, waarvan de komende vijf jaar 3.600 ingrijpend worden gerenoveerd. Daarbij speelt duurzaamheid en leefbaarheid in en om de woning een grote rol. Bijvoorbeeld goede isolatie als energiebesparende maatregel. Of het afsluiten van een portiek om te voorkomen dat het een hangplek wordt. Door deze vernieuwingen kunnen huurders langer in hun huis en in hun wijk blijven wonen.” Erents: “Ook wordt er veel gesloopt. Onder

Voor bestaande huurders wordt goed gezorgd. Hoe zit het met starters? “Rochdale helpt ook jonge mensen graag aan een woning. Het was al moeilijk voor hen om een woning te kopen. Dat is de laatste maanden door de crisis nog moeilijker geworden. Ook op de huurwoningmarkt hebben starters het moeilijk. Een maatregel van Rochdale is om onverkochte nieuwbouw koopwoningen om te zetten naar huurwoningen. Dit biedt kansen voor deze doelgroep. Zo zijn er wel meer ideeën, maar die moeten we nog verder uitwerken.” Hoe gaat Rochdale nu verder? Erents: “We gaan eerst schoon schip maken en normaliseren. Er lopen nog diverse onderzoeken door het Openbaar Ministerie en die wachten we af. Streven is om voor het eind van dit jaar afscheid te nemen van de externe toezichthouders en weer een normale corporatie te zijn. En we letten beter op onze kosten. Daar waar mogelijk bezuinigen we. Zo komt het hoofdkantoor van Rochdale op korte termijn grotendeels leeg te staan. Daar kan dan één van onze vestigingen of één van onze deelnemingen worden gehuisvest. Ook zullen wij het aantal vestigingen terugbrengen van vier naar drie.” Van Nimwegen: “Overigens gaan de bezuinigingen niet ten koste van onze huurders.” ● THUIS 02/2009

31

28 31Achtergrond.indd 31

02-06-2009 14:58:29


Een oase in de bin Van een ommuurde binnenplaats een tuin maken met alles erop en eraan? Elspeth Thompson verlengde haar kleine stadstuin met de keuken en de woonkamer van haar huis.“Op armlengte kan ik nu sla uit een bak plukken”, vertelt Elspeth.“Wist je dat een oude teil met verschillende kleuren sla al dienst kan doen als kleine moestuin?” TEKST & FOTOGRAFIE: MAAYKE DE RIDDER

V

anuit de keuken kom je via een bordes en klein trapje op het centrale vlonderterras. Het bordes en de trap zijn gemaakt van doorzichtige roosters, om genoeg licht door te laten in het souterrain. De tuin zelf bestaat uit twee vlonderterrassen, gescheiden door een trap van roosters. De richting van de planken zijn op de twee terrassen verschillend, wat een speels effect geeft. Vanaf het tweede vlonderterras leidt een kleine trap naar het souterrain. De tuin staat vol bloemen met een grote variëteit aan planten en heesters, zoals Holboellia latifolia, Trachelospermum (jasmijn) en lelie. Die zijn nagenoeg onderhoudsvrij, maar wel uitgekozen op hun geur. De kleuren bestaan uit paars-, blauw- en groentinten om het rustig te houden. De plantenborder heeft Elspeth samengesteld uit een enorme collectie planten in grote en kleine potten. Met uitzondering van de klimplanten die de schutting bekleden en in de volle grond staan, zijn de planten eenvoudig te verplaatsen. Zo kunnen er ook soorten staan die minder winterhard zijn. In de winter kunnen ze makkelijk op een vorstvrije plaats worden neergezet.

Zomermiddaglunch Elspeth heeft bij de inrichting bewust rekening gehouden met het feit dat het een stadstuin is. “Een landelijke tuin vind ik hier niet passen. We hebben bewust een beperkt aantal materialen gebruikt, witgeverfd hout, steen, metaal en gegalvaniseerde metalen roosters. Voor een kleine ruimte is eenvoud belangrijk omdat het anders al te snel te vol wordt. Gelukkig is de tuin nu nagenoeg onderhoudsarm. Het is heerlijk om hier op een zomermiddag te lunchen met vrienden of na een drukke werkdag te ontspannen. Dankzij de hoge, begroeide muren hebben we geen last van stadsgeluiden.” Snoeien, schrobben en wieden Het onderhoud bestaat in het voorjaar uit een hele dag schoonmaken: snoeien, onkruid wieden, de algen van de planken schrobben om ze opnieuw te kunnen beitsen, en veel te snel groeiende klimop in bedwang houden. De rest van het jaar hebben alleen de potten verzorging nodig. Elspeth Thomson: “Maak een hardhouten terras nooit schoon met een harde borstel of hogedrukspuit. Hierdoor verwijder je de zachte kern van het hout, waardoor sneller algen ontstaan en de duurzaamheid wordt verkort. Een zachte borstel met groene zeep of sodaoplossing werkt het beste. En borstel altijd dwars op de houtnerf.” ● THUIS 02/2009

32

32 33 Kleurrijk.indd 32

02-06-2009 09:53:24


innenstad

KLEURRIJK

TERRASTOPPERS: Abutilon Afrikaanse lelie Agapanthus Struikviooltje Browallia Heliotroop Heliotropium Wisselbloem Lantana Mannentrouw Plumbago Rodochiton atrosanguines Satijnbloem Dimorphotheca Nachtschade Solanum crispum ‘Glasnevin’ Winde Convolvulus

OOK IN KLEURRIJK? DOE MEE EN WIN! Bent u of kent u iemand die in deze rubriek thuishoort? Stuur dan een korte omschrijving plus contactgegevens naar de redactie van THUIS (thuis@scripta.nl. of Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost) o.v.v. Kleurrijk. Als uw inzending wordt geplaatst, krijgt u een prachtige afbeelding van de foto’s en een ProPoints waardebon van 30 euro. Meld u aan via de bijgevoegde antwoordkaart!

THUIS 02/2009

33

32 33 Kleurrijk.indd 33

02-06-2009 09:53:37


BERICHTEN

Wonen in een flat; dat doe je niet alleen. Vanuit Rochdale zorgt de huismeester ervoor dat het samenleven in goede banen wordt geleid. Maar wat als deze huismeester er even niet is? Daarvoor is nu in de flatgebouwen Kruitberg en Kikkenstein een oplossing gevonden; de flatcoach. Een flatcoach is een actieve buurman of buurvrouw, die zich inzet voor een goede woonen leefomgeving van de flat.

Amsterdam Zuidoost

GIDI VAN DEN CROMMENACKER

Kruitberg en Kikkenstein krijgen flatcoach

Wat doet een flatcoach?

een speciaal formulier door aan de huismeester. Wanneer er sprake is van een dreigende situatie waarbij direct moet worden ingegrepen, kan de flatcoach zich ’s avonds en ’s nachts wenden tot de politie of bewaking. Daarnaast brengen de flatcoaches ook een kennismakingsbezoek aan nieuwe bewoners. Op een oproep aan alle bewoners van Kruitberg en Kikkenstein om zich aan te melden als flatcoach werd enthousiast gereageerd. Inmiddels zijn er acht flatcoaches geselecteerd. Medio mei startte deze pilot.

De flatcoach is in eerste instantie het aanspreekpunt voor de medebewoners als de huismeester er niet is. In de avonduren en weekenden loopt de flatcoach zijn rondes in en om de flat. Minimaal één ronde daarvan in het weekend. Wanneer de flatcoach zaken ziet die niet in orde zijn of aandacht behoeven, geeft hij dit via

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN CHTEN UIT UIT ZUIDOOST UI ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST ZUID DOOST BERICHTEN BERICHT UIT ZUIDOOST BE BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST OOST BERICHTEN BER RIC RIC RI ICHTEN UIT ZUIDOOST ZUIDOO DOO OO OST ST BERICHTEN BE BERIC ERIC RICH HTEN UIT

ZUIDOOST BERICHT ZUI

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST OST BERICHTEN BERICHTEEN UIT UIT ZUIDOOST ZU DO ZUI DOOST OO BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDO CHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN BERICHT UIT ZUIDOOST BE BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICH

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUI

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTE

Klaar voor bewoning

A B

Het zogenaamde blok AB aan de Karspeldreef is klaar. En daarmee worden 130 nieuwbouwhuurappartementen opgeleverd en 2000 m2 bedrijfsruimte op de begane grond voor maatschappelijk gebruik. Een imposant complex dus! De bouw startte in januari 2007. In de zomer van 2008 werden het eerste gedeelte van het Begeleid Zelfstandig Wonen (Het Domus 2 project) en de bedrijfsruimte opgeleverd aan het Leger des Heils. Omdat zij vanaf het begin betrokken waren bij de bouw, is dit gedeelte geheel naar hun wensen ingericht. De andere huurders zijn MaDi, maatschappelijke dienstverlening, de Stichting Blijf Groep en een mondhygiënepraktijk. Vanaf het tweede kwartaal van 2009 worden de appartementen opgeleverd. Van de zomer hebben alle bewoners hun sleutel ontvangen.

THUIS 02/2009

34

34 35 Zuidoost.indd 34

02-06-2009 09:55:53


f

Fraaie ‘werksalon’! Op maandag 30 maart was het zover; de gerenoveerde collectieve ruimte in de flat Kikkenstein werd geopend! Bij dit bijzondere moment waren ondermeer minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie, stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet, wethouder Freek Ossel en Marion Middelbeek, directeur van Rochdalevestiging Zuidoost aanwezig. Het was dan ook een mijlpaal, want de collectieve ruimte De Salon is voor de flats Kikkenstein en Kruitberg!

Gezellig en nuttig! Leuk, dat is het in De Salon al. Maar er zullen ook nuttige activiteiten voor de wijk plaatsvinden. De ‘salontafels’ die er staan, zijn vooral bedoeld voor ontmoeten, vergaderen en educatie. En er is een snelle internetverbinding. Betrokken verenigingen

zijn er genoeg. Zo zijn er tweewekelijkse praatcafés en hebben een zevental externe organisaties van onder andere Ghanese en Surinaamse afkomst hier hun thuis. De jeugd komt ook zeker aan zijn trekken. Er is al een CreaClub voor kids en er zijn jongerenactiviteiten gepland. De bewoners van Kikkenstein en Kruitberg zijn erg blij met De Salon. Die is gerenoveerd en ingericht met steun van Rochdale, Stadsdeel Zuidoost en de Bewonersvereniging Kikkenstein. Henk van de Belt, voorzitter van de bewonersvereniging weet waarom: “De buurt is er zeer mee gebaat dat de bewoners elkaar kennen en zo de buurt en elkaar kracht kunnen geven. Deze ruimte om elkaar te ontmoeten en samen te werken aan activiteiten voor de buurt, is een belangrijke stap voorwaarts!”

OST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST ERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

OST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

ST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UI

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN

IT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

Ieder kind een eigen boek De kinderen van nu zijn de bewoners van de toekomst. Vandaar dat we het project ‘Ieder kind een eigen boek’ steunen. Bij dit project, dat een initiatief is van de bewoners zelf, worden van tevoren de namen van de kinderen en hun vriendjes genoteerd. Met deze gegevens worden vervolgens leuke, educatieve boekjes op naam gemaakt: de kinderen spelen dus zelf een rol in het verhaal. De afdeling Sociaal Beheer van de Rochdale vestiging Zuidoost vindt dan ook dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het betrekken van deze jeugdige bewoners bij hun wijk. Inmiddels hebben de kinderen van diverse scholen het boekje met het thema ‘Brand in chocoladestad’ overhandigd gekregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst kregen de kinderen uitleg van de brandweer over hun werk, ze kregen ieder een eigen boek en mochten daarna nog in de brandweerwagen rondkijken. Inmiddels zijn er al weer plannen voor een volgend boek. THUIS 02/2009

35

34 35 Zuidoost.indd 35

02-06-2009 10:00:14


IN ‘ T NIEUW

‘Huis van de Harmonie’ De bloemen op de glazen pui zijn sierlijk, felroze en uitgeknipt volgens traditioneel Chinees gebruik. Het is één van de manieren om een beetje China in ‘huis’ te halen. Een nadrukkelijke wens van de bewoners, want in appartementencomplex Foe Ooi Leeuw wonen alleen senioren met een Chinese achtergrond. Nederlands wordt er nauwelijks gesproken, wel Kantonees, Mandarijn of Hakka. TEKST: NICOLIEN REITH / FOTOGRAFIE: BODINE KOOPMANS

I

n februari opende burgemeester Cohen de grootste woonvoorziening voor Chinese senioren in ons land: Foe Ooi Leeuw. In het zeven verdiepingen tellende appartementencomplex ‘Huis van de Harmonie’ in de wijk Nieuw Kempering in Amsterdam Zuidoost wonen nu ruim tachtig Chinese bewoners. Alle 54 appartementen zijn verhuurd en inmiddels is er een wachtlijst met nog eens dertig kandidaten.

De handen ineen Initiatiefnemer Henny Liu signaleerde de behoefte aan een speciale Chinese woongroep al tien jaar geleden. “De eerste generatie Chinezen spreekt nauwelijks Nederlands. Zij hebben altijd hard gewerkt in hun restaurants, tijd en de noodzaak om de Nederlandse taal te leren, ontbraken. In een ‘gewoon’ bejaarden- of verzorgingshuis, zouden ze dan kunnen vereenzamen.” Sinds Henny Liu als voorzitter van de Chinese ouderenvereniging Tung Lok zijn plannen op tafel legde, bleven de leden aan hem trekken. Hij benaderde diverse Amsterdamse woningbouwverenigingen, maar keer op keer ketsten zijn plannen af. Totdat de heer Liu in contact kwam met de Osira Zorggroep. Osira was op de hoogte van de nieuwbouwplannen van Rochdale in de wijk Nieuw Kempering. Zo werden de eerste contacten gelegd tussen de Chinese woongroep en Rochdale. De begeleiding werd verzorgd door stichting CABO (Centrum Advies en Beleid Oudere Migranten).

Kantonees, Mandarijn en Hakka De buitenkant van het pand oogt als gemiddelde nieuwbouw: strak design en niet-alledaagse baksteen. In de ruim drie meter brede gangen van het, op het eerste oog, sober ingerichte gebouw hangt een weldadige rust. Lichtgekleurd hout kruipt over de vloer tot halverwege de wanden. “Kijk,” wijst de heer Liu met een wijds armgebaar, “deze corridor is bewust gecreëerd als ontmoetingsruimte. Om samen te eten of een babbeltje te maken met de buren.” Tot nog toe is dat er niet zo van gekomen, erkent hij, maar de voltallige woongroep moet de eerste zomer samen nog meemaken. De gemeenschapszin tussen de Chinese bewoners, van wie de meesten elkaar niet kenden, moet nog groeien. Een enkeling voelt zich echter al helemaal gesetteld, zoals de tachtigjarige meneer Lie. “Ik ben nooit eenzaam hier”, vertaalt Henny Liu. “Er zijn altijd mensen om mee te praten.” Zelfs de huishoudelijke hulp spreekt zijn taal. Dat wil zeggen, een van de drie Chinese dialecten die je in Foe Ooi Leeuw hoort: Kantonees, Mandarijn en Hakka. Levendig Zestig procent van de bewoners is van Surinaams-Chinese afkomst. Ze zijn in China geboren, geëmigreerd naar Suriname en na de onafhankelijkheidsverklaring in 1975 naar Nederland gekomen. Anderen zijn geboren Surinamers met Chinese voorouders. Zoals de

THUIS 02/2009

36

36 38 in 't nieuw.indd 36

27-05-2009 16:40:58


36 38 in 't nieuw.indd 37

02-06-2009 10:05:13


IN ‘ T NIEUW

heer en mevrouw Dilrosun Tjin-Kon-Koen. Zij woonden veertig jaar in Buitenveldert voordat ze naar Foe Ooi Leeuw verhuisden. “Buren verklaarden ons voor gek dat we in het ‘onveilige’ Amsterdam Zuidoost ging wonen,” zegt de heer Dilrosun (73), “maar zeg nou zelf: criminaliteit heb je overal. Deze buurt is veel levendiger. Op iedere hoek koop je vers fruit, twee keer in de week is er markt en je hoort hier alle talen, van Papiamento tot Italiaans. Net alsof je in Suriname bent.” Het echtpaar Dilrosun Tjin-Kon-Koen verhuisde vooral om praktische redenen. De leeftijd, verklaart Magda Tjin-Kon-Koen (70). “Hier heb je een lift, handig voor de zware boodschappen. En misschien hebben we ooit meer hulp nodig.” Die hulp kunnen bewoners regelen via het zorgsteunpunt van de Osira Zorggroep, gehuisvest op de begane grond.

Appeltaart en bami Ook de ontmoetingsruimte, kloppend hart van de gemeenschap, ligt op de begane grond. De vier mahjongtafels die er staan – in Nederland vervaardigd want die uit China zijn te wiebelig volgens Henny Liu – vinden gretig aftrek onder de spelletjesminnende bewoners. Ook nu: vier lachende gezichten blikken een seconde over hun

schouder om vervolgens hun stenen verder op te stapelen. “Af en toe eten bewoners hier gezamenlijk”, wijst Liu naar het kookgedeelte. Als het aan Magda Tjin-Kon-Koen ligt, zou de ontmoetingsruimte met een gemeenschappelijke keuken veel méér ontmoetingsplek mogen worden. Vorig jaar startte ze een kookgroep met zo’n zes bewoonsters. “Ze maken kennis met meer keukens dan alleen de Chinese in de hoop dat ze ook niet-Chinese gerechten gaan waarderen.” Samen bakten ze appeltaart, pindakoekjes en waagden ze zich aan Indische bami. Magda heeft vijf kilo bloem bij zich. “Voor de roti’s”, licht ze toe. “En binnenkort staat er cannelloni op het menu.”

Computers Samen eten en koken bindt de bewoners. Net als de gemeenschappelijke uitjes naar de markt of de Gaasperplas. Magda: “Afgelopen zomer liepen we met een groep wekelijks richting Gaasperplas voor onze taichi-oefeningen. Heerlijk, je geest is er helemaal één met de natuur.” Op haar verlanglijstje ter bevordering van het gemeenschapsgevoel binnen Foe Ooi Leeuw staan overigens ook nog een computer – om bewoners te leren e-mailen – en een loopband voor ouderen die niet meer zo gemakkelijk buiten komen. ●

Kunstprojecten

werd een bijzonder ontwerpproces

ouderen voor hun woning. Hieruit

bloemversiering van de trappenhuizen.

pal tegenover de liftdeur op alle zeven

Bijzonder in Foe Ooi Leeuw zijn

doorlopen:‘De ontdekkingreis naar

ontstond een viertal kunstprojecten.

Knalroze bloemen in sierlijke motieven

verdiepingen. Ook is er samen met

de verschillende kunstwerken.

Foe Ooi Leeuw’. Door te kalligraferen,

De begeleiding en het tot stand komen

kruipen tegen de glazen pui omhoog

de bewoners een eigen huisservies

Uitgangspunt was de Chinese identiteit

voor elkaar te koken en gezamenlijk de

van de kunstprojecten is verzorgd

en doen de beide uiteinden van het

ontworpen. Met de hand beschilderd en

van de bewoners in hun nieuwe

nieuwe buurt in te trekken, kwamen de

door Kunstenaars en Co. Eén ervan is

gebouw ’s avonds oplichten als een Chi-

geproduceerd in China.

woonomgeving om zo een thuisgevoel

kunstenaars stukje bij beetje achter de

de volgens traditionele Chinese én

nese lampion. Een andere kunstbijdrage

te creëren. Samen met de bewoners

wensen en verlangens van de Chinese

Nederlandse knipkunst vervaardigde

bestaat uit plafondhoge wandpanelen

THUIS 02/2009

38

36 38 in 't nieuw.indd 38

02-06-2009 10:08:34


Woord & Beeld

Zoek, vind en win! Deze foto is afkomstig uit het gemeentearchief van Amsterdam. Weet u waar deze foto is gemaakt? Dan kunt u het boek ‘Amsterdam 366 dagen’ van Mariëlle Hageman (Uitgeverij Thoth) winnen. Hoe? Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze voor 5 augustus 2009 naar: Redactie THUIS Postbus 23031 1100 DM Amsterdam Zuidoost

Zweeds Kruiswoordraadsel

Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres. Onder de goede inzendingen wordt het boek verloot. De winnaar van de vorige beeldpuzzel is N.C. Visser uit Amsterdam. Op de foto uit 1898 zagen we het Leidseplein, gezien naar de Leidsestraat en de nieuwe Stadsschouwburg, die vier jaar eerder was gebouwd. Op de voorgrond stond een ereboog ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

Kruiswoordraadsel De oplossing van de vorige uitgave was: STILLE NACHT Deze keer zijn de prijzen gewonnen door: EERSTE PRIJS Geschenkbon t.w.v. € 25,-: W.F. KIEL UIT ZAANDAM TWEEDE PRIJS Geschenkbon t.w.v. € 20,-: J. Tempelaar uit Amsterdam DERDE PRIJS Geschenkbon t.w.v. € 15,-: D.C.M. Amende-Konijn uit Diemen PUZZEL MEE PER POST! Schrijf de oplossing van deze puzzel op een briefkaart en stuur deze voor 5 augustus 2009 naar: Redactie THUIS Postbus 23031 1100 DM Amsterdam Zuidoost Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres. THUIS 02/2009

39

39 Woord&Beeld.indd 39

27-05-2009 16:46:21


Belangrijke adressen en telefoonnummers VOOR REPARATIEVERZOEKEN

OUD-ZUID Stadhouderskade 80-81 Amsterdam (020) 572 58 88

0800 023 66 23 (gratis en 24 uur bereikbaar)

ROCHDALE-VESTIGINGEN

AMSTERDAM ZUIDOOST Bijlmerdreef 1169 Amsterdam Zuidoost (020) 569 40 00

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30 uur, vrijdags tot 12.30 uur

CORRESPONDENTIEADRES ROCHDALE Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost www.rochdale.nl

ZAANDAM Badhuisweg 1 Zaandam (075) 653 32 22

BEWONERSRAAD ROCHDALE Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost www.bewonersraadrochdale.nl

WOONSERVICEPUNT NOORD IJdoornlaan 34 Amsterdam (020) 435 34 44 WOONSERVICEPUNT PURMEREND Van Burgplein 4 Purmerend (0299) 40 52 40

BIJLMER BEWONERSRAAD Gooioord 263, 1103 CR Amsterdam www.bijlmerbewonersraad.nl

GEUZENVELD-SLOTERMEER Slotermeerlaan 152 Amsterdam (020) 506 21 00

ADVERTENTIE

VERKOOP ONLANGS GESTART DOMELA

BART

22 eengezinswoningen ‘Bart’ 17 maisonnettes ‘Domela’ Amsterdam - Osdorp

‘Bart’ 22 eengezinswoningen met voor- en achtertuin Koopsom vanaf circa € 319.500 v.o.n., incl. parkeerplaats incl. 2 jaar erfpachtcanon*

‘Domela’ 17 maisonnettes met ruim, zonnig terras Koopsom vanaf circa € 230.000 v.o.n., incl. parkeerplaats incl. 2 jaar erfpachtcanon*

* erfpachtduur naar keuze

* erfpachtduur naar keuze

Opdrachtgever:

Makelaar:

020 5 712 712 www.BARTenDOMELA.nl 41000235_advt_115x124mm.indd 1

1 40 Cover+Adres.indd 40

18-05-2009 15:42:42

29-05-2009 17:22:56

Thuis nr.2 2009  
Thuis nr.2 2009  

2x per jaar brengt het magazine THUIS toegankelijke artikelen over de leefomgeving (de eigen huur/koopwoning en het interieur, maar ook stra...

Advertisement