Page 1

EEN UITGAVE VAN WONINGSTICHTING ROCHDALE

JUNI 2008

Yolanda Klein en Hans Jansen van restaurant KleinJansen

GASTRONOMISCH GENOEGEN IN WATERGRAAFSMEER

Wandelen in Park Frankendael

REPORTAGE

INTERVIEW

LIFESTYLE YLE

쐍 WONEN IN GROOTSLAG: NATUUR, RUST & GENIETEN ETEN 쐍 GASTVRIJHEID IN GEUZENVELD 쐍 KUNST IN HUIS Herken de plek en win een mooi boek. Kijk snel op pagina 39! 1 40 Cover+Adres.indd 1

28-05-2008 13:39:35


BINNENKOMER

Duizenden baby’s Er verblijven heel veel ooievaars in de woning van mevrouw van Pelt. Maar dat is niet zo verwonderlijk als bedenkt als l jje b d k dat d zij ij bijna bij vijftien ijf i jaar j l verpleegl kundige op de verloskamers van de vrouwenkliniek van het Wilhelmina Gasthuis heeft geassisteerd. Helaas werd bij haar de ziekte MS geconstateerd Haar verzameling etsen, aquarellen en beeldjes van ooievaars is in die tijd ontstaan. Tegenwoordig brengt mevrouw van Pelt veel bezoekjes aan Artis waar ze deze prachtige vogels in het echt kan bewonderen. Ook reist ze veel door Nederland om de zogenaamde Ooievaarsdorpen te bezoeken. Zo houdt ze de herinnering levend aan haar tijd op de kraamafdeling.

TEKST EN FOTOGRAFIE: BODINE KOOPMANS

waardoor ze haar beroep niet meer kon uitoefenen.

THUIS 02/2008

2

2 3 Inhoud.indd 2

28-05-2008 13:41:38


INHOUD COLOFON Het magazine THUIS is een uitgave van Woningstichting Rochdale. Het blad is bestemd voor de huurders van Rochdale en verschijnt twee keer per jaar. Daarnaast komt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Aan publicaties in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van artikelen of een deel daarvan is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Eindredactie: Woningstichting Rochdale, afdeling communicatie, Ingrid de Vries, hoofd Communicatie en Margret Westhoff, communicatieadviseur Redactie: Edith Abbring, Alex de Burger, Mathijs van Dam, Peter van Douveren, Onno Elema, Herma van der Kolk, José Vlak Concept en creatie: Scripta Media BV Medewerkers: C. Barton van Flymen, Anneke Bisschops, Suzanne Blanchard, Jan-Dirk van der Burg, Alex Groothedde, Gerry Hurkmans, Aafke Jochems, Cariene Joosten, Roel Koning, Bodine Koopmans, Elmer van der Marel, Nicolien Reith, Amber van Rijn, Peter Runhaar, Bert Vooijs, Marieke van Zalingen Art direction: MooiFraai, Monique Francissen Druk: Senefelder Misset

4 Tijdsbeeld Het Eiland, Zaandam 6 Focus Rochdale Nieuws

4

10 Uitgestippeld Broek in Waterland 14 Berichten Zaandam 16 Kleurrijk Schoonheidssalon Zus & Zooitje 18 Achtergrond Wiet in de wijk 22 Berichten Geuzenveld-Slotermeer 24 Buurtverhalen Watergraafsmeer

16

27 Project Zuidland 28 Berichten Oud-Zuid 30 Uit met THUIS Uittips 31 Bewonersraad Het Koepeloverleg 32 In ’t Nieuw Grootslag

24

34 Berichten Amsterdam Zuidoost 36 Stijl Kunst in huis 39 Woord & beeld Doe mee en win!

30

UITGESTIPPELD Groeten uit Broek in Waterland

10

32

36 2 3 Inhoud.indd 3

28-05-2008 13:41:56


DE NIEUWE ZAANDAMSE HAVEN IN 1911 Dit perspectief toont het havencomplex vanuit het zuiden, over het Noordzeekanaal. Rechts voert het kanaal naar Amsterdam (Zijkanaal G). Verder omhoog de Voorzaan, de Oude Haven en het eiland waarop de grote houthandels van William Pont en Gras waren gevestigd. In de jaren negentig is het eiland bebouwd met woningen en enkele kleinere bedrijven. In het midden ligt de Nieuwe Haven en de Balkenhaven. Deze havens zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw weer gedeeltelijk gedempt voor de aanleg van de Hemspoortunnel en een nieuw bedrijventerrein.

Waar eens de houthandel bloeide

THUIS 02/2008

4

4 5 Tijdsbeeld.indd 4

26-05-2008 19:01:09


TIJDSBEELD

Het Eiland, Zaandam

Waar: Oudehavengebied Wanneer: 1911

Toen

Het Eiland in Zaandam maakt onderdeel uit van het Oudehavengebied dat vroeger de haven van Zaandam vormde. Die Oude Haven is ontstaan tijdens de aanleg van het Noordzeekanaal. Zaandam dreigde zijn toegang tot het IJ te verliezen omdat Amsterdam, als initiatiefnemer van het kanaal, alleen rekening had gehouden met een eigen haven. In 1879 kwam er alsnog een aansluiting via een zijkanaal van het Noordzeekanaal. Vijf jaar later werd dat zijkanaal geheel doorgetrokken, waardoor er een eiland ontstond midden in de Voorzaan: het William Ponteiland.

Nu

Waar: Oudehavengebied Wanneer: 2008

Omstreeks 1970 kreeg het William Ponteiland een woonbestemming. Het eiland had in 1950 een enorme bloei doorgemaakt door houttransport per scheepvaart. Maar de schepen werden groter en konden door onder andere de aanleg van de Den Uylbrug, de Oude Haven niet meer bereiken. Op het voormalige eiland met de houtloodsen is in de jaren 1995-2000 een woonwijk met geschakelde woningbouw aangelegd, ingedeeld in blokken. Het eiland kreeg twee bruggen: het Spiekeroog voor voertuigen en de Badhuisweg voor voetgangers en fietsers. Voor je via het Spiekeroog naar Het Eiland gaat, kom je langs het ijzeren scheepvaartgeleidebakenmonument uit 1886 op de Houthavenkade. Het Eiland maakt deel uit van het Zaanoeverproject.

STUUR IN EN WIN! Woont u in een straat met een verhaal? En heeft u er ook een mooie historische foto bij? Stuur het beeld en een korte omschrijving naar de redactie van THUIS (thuis@scripta.nl, of Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost) o.v.v. Tijdsbeeld. Als uw inzending wordt geplaatst wint u 444 ProPoints, tegen een waarde van 20 euro! THUIS 02/2008

5

4 5 Tijdsbeeld.indd 5

26-05-2008 19:01:22


FOCUS Rochdale Nieuws

Q

(More) Quality in Living

Doe mee en win! Wie wordt de ‘Rochdale Huurder van het Jaar 2008’? U kunt uzelf of uw favoriete buur nog opgeven tot 22 augustus 2008. In april ontvingen alle huurders een brief voor de huurder-van-het-jaar-verkiezing. Bij de brief zit een antwoordkaart met een aantal vragen die u moet beantwoorden. Bent of kent u een waardevolle huurder voor uw buurt en

In de hal op de begane grond van Villa ArenA, volgens sommigen de mooiste woon-

wilt u kans maken op een van de prijzen? Vul

mall van Nederland, staan enkele kiosken. Eén daarvan is het wooninfocentrum van

dan de antwoordkaart ‘Rochdale Huurder van

Woningstichting Rochdale: ‘Quality in Living’. U vindt er alle mogelijke informatie

het jaar 2008’ in en stuur ’m vandaag nog op.

over — met name koopwoningen in — nieuwbouwprojecten en bestaande bouw van Rochdale in de gehele regio Amsterdam. Regelmatig zijn er actiedagen rond

Uit alle goede inzendingen loot Woningstich-

bepaalde projecten. Onlangs is de kiosk in een modern jasje gestoken, waardoor

ting Rochdale na 22 augustus 10 genomineer-

het nog toegankelijker is.

den. In september worden zij in een speciale krant aan u voorgesteld. Een onafhankelijke jury maakt in november 2008 dé Rochdale Huurder van het jaar 2008 bekend. Hoofdprijs: een verblijf van een week in een

Aantal huisuitzettingen gehalveerd

vierpersoons vakantiehuisje op een van de Waddeneilanden. Tweede prijs: een gratis schilderbeurt van een kamer naar wens in uw woning. Derde prijs: € 500,- aan ProPoints.

Vanaf 1 maart 2007 werken Rochdale en Doras Maatschappelijke Dienstverlening samen in Amsterdam Noord. En met succes, want dankzij deze samenwerking is in 2007 het aantal uitzettingen van Rochdale-huurders (in Amsterdam-Noord) met 50 procent gedaald.

WIN FANTASTISCHE PRIJZEN!

Rochdale meldt bij Doras huurders aan met huurachterstanden van twee maanden of langer. Doras zoekt vervolgens, telefonisch of via huisbezoek, contact met deze huurders en bekijkt of er behoefte is aan schuldhulpverlening, inkomensbeheer, maatschappelijke hulp of preventieve cursussen. Dit om nieuwe financiële problemen te voorkomen.

Ontruiming voorkomen In 2006 moest Rochdale in Amsterdam Noord nog 24 woningen ontruimen. Dat aantal is in 2007 teruggebracht tot 12. In de overige gevallen van 2007 werd Doras ingeschakeld en kon bij alle huurders ontruiming worden voorkomen. Rochdale-vestiging Zuidoost werkt op een vergelijkbare manier met MaDi Maatschappelijke Dienstverlening. Sinds het laatste kwartaal van 2006 ziet Rochdale ook in Zuidoost een duidelijke daling van het aantal ontruimingen. De inspanningen van MaDi spelen hierbij een grote rol, ondersteund door een streng huurincassobeleid en het aantrekken van de werkgelegenheid. De doelstelling voor 2007 was een daling van het aantal ontruimingen door huurachterstand met 25 procent. Deze doelstelling is, met een daling van ruim 50 procent, meer dan gehaald.

THUIS 02/2008

6

6 9 Focus.indd 6

26-05-2008 19:05:24


Inventarisatie asbest Rochdale heeft dit jaar haar asbestbeleid vernieuwd. Niet alleen omdat er nieuwe regelgeving is, maar omdat we de veiligheid van huurders belangrijk vinden. In welke woningen nog asbest zit, waar en hoeveel, laat Rochdale nu uitzoeken. Tot 1990 werd asbesthoudend materiaal veel gebruikt in de bouw. Dat is nu verboden, omdat loskomende asbestvezels kunnen worden ingeademd en dat is zeer slecht voor de gezondheid. Meestal zitten de vezels ‘opgesloten’ in bijvoorbeeld borstweringen van kozijnpuien, schoorsteenpijpen en brandwerende deuren. Vaak is er geen gevaar voor de gezondheid en kan het asbesthoudende materiaal gewoon blijven zitten. Bestaat er wel gevaar voor de gezondheid, dan laat Rochdale de asbesthoudende materialen verwijderen. Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u graag naar de site van VROM: www.vrom.nl.

Onderzoek Het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau SEARCH onder-

Prachtwijken: het werk gaat door

zoekt voor Rochdale de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen in woningen. In ieder woningcomplex dat voor 1994 is gebouwd, doen zij steekproeven in verschillende woningtypes. Worden er asbesthoudende materialen aangetroffen die een gevaar opleveren voor de huurder, dan zal Rochdale de huurder

De aanpak van de veertig ‘Prachtwijken’ van minister Vogelaar is

hierover informeren en de noodzakelijke maatregelen treffen.

regelmatig in het nieuws: de woningcorporaties en het ministerie

Een groot aantal huurders zal dit jaar dus medewerkers van

discussiëren nog over het geld voor deze wijken. Onafhankelijk

SEARCH op bezoek krijgen. Wordt uw woning aan een onderzoek

hiervan gaat Rochdale gewoon door met het werken aan de kwali-

onderworpen, dan krijgt u hiervan tijdig bericht. Uiteraard infor-

teit van de woningen en de woonomgeving in de Prachtwijken én

meren wij u ook over de uitkomsten van het onderzoek en indien

in andere wijken.

nodig over de benodigde maatregelen.

Verzoek, melding of klacht? Reparatieverzoeken:

Meldingen voor reparaties kunt u behalve via het

Via het telefoonnummer 0800 023 66 23 is

Callcenter ook via onze website www.rochdale.nl

Rochdale dag en nacht bereikbaar voor urgente

doen.

Deze kunt u onder andere downloaden op internet.

Klachten Heeft u een klacht over de dienstverlening van

reparaties, zoals een gesprongen leiding. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur kunt u bij

Twijfelt u over de vraag wie verantwoordelijk

Rochdale, dan kunt u daarover een klacht indienen.

het Rochdale Callcenter terecht met vragen over

is voor een bepaalde reparatie: u of Rochdale?

Uw klacht moet u schriftelijk indienen. Bij ontvangst

reparatieverzoeken.

Raadpleeg dan het Onderhouds-ABC. Dit kunt u

krijgt u van ons binnen twee weken een schriftelijke

Buiten die uren, en in het weekend en op

ook vinden op www.rochdale.nl.

bevestiging. Als er uiteindelijk geen bevredigende oplossing is, kunt u de klacht indienen bij de

feestdagen, wordt u doorgeschakeld naar de Servicemeldkamer. Heeft u een spoedverzoek, dan

Meldingen over overlast

Geschillenadviescommissie.

zorgt de meldkamer ervoor dat dit zo snel mogelijk

Voor meldingen over overlast kunt u contact

De klachtenprocedure staat goed beschreven in

wordt afgehandeld. Niet-spoedeisende verzoeken

opnemen met uw Rochdale-vestiging. U dient

de brochure ‘Verzoeken, klachten en geschillen’,

geeft de Servicemeldkamer de eerstvolgende

dit schriftelijk te doen, zodat de afdeling een

die u kunt downloaden op www.rochdale.

werkdag om 08.00 uur door aan het Rochdale

dossier kan aanleggen over de veroorzaker van

nl of kunt ophalen bij uw vestigingskantoor of

Callcenter, die ze vervolgens verwerkt.

de overlast. Raadpleeg de brochure Burenoverlast.

WoonServicepunt. THUIS 02/2008

7

6 9 Focus.indd 7

26-05-2008 19:05:18


FOCUS Rochdale Nieuws

Meer info

HUURKRANT 2008

Wilt u in het Rochdale Internet Klantenpanel? Wilt u Rochdale helpen haar dienstverlening nog beter af te stemmen op de huurders? Geef u dan via internet op voor het Internet Klantenpanel! Voor Rochdale is het Internet Klantenpanel

Huurverhoging per 1 juli

een nieuwe, extra manier om de wensen van de huurders beter te leren kennen. Het panel bestaat uit een groep huurders die via internet

Aan de meeste huurders vraagt Rochdale per

huurprijs. De meeste huurders van Rochdale beta-

hun mening geeft over wonen en Rochdale.

1 juli 2008 een huurverhoging van 1,6 procent.

len minder dan die maximale prijs.

Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen

Dit is gelijk aan het inflatiecijfer over het af-

In de vrije huursector heeft Rochdale ook een aan-

snel de uitkomsten en krijgen bovendien extra

gelopen jaar. Een uitzondering hierop zijn de

tal woningen. De huurprijs van deze geliberaliseer-

ProPoints voor de medewerking.

huurders van ‘geliberaliseerde’ woningen.

de woningen ligt boven de huurtoeslaggrens van € 621,78 en stijgt dit jaar maximaal tot 4,1 procent.

Huurders van Rochdale die internet hebben,

Voor iedere sociale huurwoning geldt een maxi-

Een aantal Rochdale-woningen, waarvan de peil-

kunnen zich probleemloos opgeven voor

male huurprijs. Die prijs is gebaseerd op het

datum van aanstaande sloop of renovatie bekend

het panel via onze website. De panelleden

woningwaarderingsstelsel, een landelijk systeem

is, krijgt geen huurverhoging.

worden meerdere keren per jaar uitgenodigd

waarin elke zelfstandige woning punten krijgt voor

Meer informatie vindt u in de Huurkrant 2008,

aan een interessant onderzoek deel te nemen.

oppervlakte, voorzieningen, woningtype en woon-

deze kunt u gratis afhalen bij uw Rochdale-

Meedoen is leuk. Bovendien kunnen de

omgeving. Bij elk puntentotaal hoort een maximale

vestiging.

leden elke keer opnieuw zelf bepalen of zij mee willen werken of niet. Wij gaan met alle

Bezwaar tegen de huurverhoging

inform informatie zorgvuldig om. Het Internetpanel Int is een aanvullend middel

Per 1 juli wordt de huur van uw woning verhoogd. Bent u het daar niet mee

om wensen we van klanten beter te leren kennen.

eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dit doen als u meentt dat:

In het kader van de overlegwet is en blijft

☛ de maximale huurprijs wordt overschreden;

de bewonersraad bew de gesprekspartner van

☛ het huurverhogingsvoorstel niet aan de wettelijke eisen voldoet vanwege nwege ge

Rochd Rochdale.

formele fouten (vormfouten). U kunt bij Rochdale een bezwaarschrift opvragen. Dit formulier moet u vóór 1 jjuli ulii u ul

Wilt u zich opgeven of meer informatie? Dat

invullen en ondertekend terugsturen.

via www.rochdale.nl. kan simpel si

Huur betalen via automatische tische incasso

Hulp bij huurincasso H

Elke maand ontvangt degene die het betreft

hele opgave om de achterstand weer in te lopen.

van Rochdale een acceptgiro voor de huur.

De huur voor de volgende maand moet immers

Het oplossen van financiële problemen be-

Deze betaling moet vóór de eerste dag van de

ook weer op tijd worden betaald. Het betalen van

gint bij het voorkomen van erger. Rochdale

maand zijn bijgeboekt op de rekening van

de huur via een automatische incasso kan u helpen

neemt dan ook zelf het initiatief om actief en

Rochdale. Om te laat betalen te voorkomen, kunt

uw financiën op orde te houden.

in een vroeg stadium klanten te benaderen

u uw huur via een automatische incasso laten over-

Maar: een automatische incasso vraagt uiteraard

met een betalingsachterstand.

maken. Zo kunt u niet vergeten uw huur op tijd te

wel dat er voldoende saldo op uw rekening staat

betalen.

om de huurbetaling te kunnen doen.

Het te laat betalen van de huur kan voor uzelf ook

Mocht u om welke reden dan ook in financiële pro-

beeld als iemand altijd op tijd betaald heeft en

vervelende gevolgen hebben. De huur is een ver-

blemen raken, dan adviseren wij u ten zeerste om

nu ineens achterstand heeft. Zo iemand kan

plichte maandelijks terugkerende uitgave. Een deel

tijdig contact op te nemen met de afdeling huur-

wellicht baat hebben bij schuldhulp. Mensen

van uw inkomsten wordt besteed aan huur. Als u

incasso van uw Rochdale-vestiging. Samen met u

zijn daar vaak blij mee. Het is niet minder streng,

achterraakt met huur betalen, wordt het al snel een

zoeken we dan naar een oplossing.

maar we kijken wat verder.

We kijken naar de huurachterstanden en zoeken samen met u uit wat er aan de hand is. Bijvoor-

THUIS 02/2008

8

6 9 Focus.indd 8

21-05-2008 21:06:36


O

Kijken door de ogen van een toekomstige bewoner Is de draairichting van de deuren praktisch?

Kunt u de ramen goed openen?

Zijn de ramen gemakkelijk te lappen?

Is er genoeg plaats voor de kinderwagen?

Waar zitten de stopcontacten? Gaat de deur

via WoonKwaliteitOnderzoeken en overleggen ze

naar links of naar rechts open? Praktische

met woningcorporaties, gemeenten, architecten en

handigheidjes in huis zorgen er vaak voor

projectontwikkelaars over uitgebrachte adviezen

dat je ergens prettig woont. Dergelijke

en onderzoeken.

details ontgaan de bouwwereld nogal

In hun werk worden de Adviescommissies Wonen

eens, maar worden wél gesignaleerd door

ondersteund door de landelijke koepel VACpunt

Adviescommissies Wonen.

Wonen. Deze koepel profileert zich als enige partij

TEKST: NICOLIEN REITH / ILLUSTRATIE JENNY LINDHOUT

in de bouwwereld die plannen voor woningen

Passen alle fietsen in de schuur?

en woonomgeving toetst op gebruikskwaliteit. Sinds kort telt Amsterdam twee Adviescommissies

“Rochdale ondersteunt de doelstellingen van

Wonen. Deze commissies bestaan uit deskundige

deze organisatie omdat wij willen aansluiten

vrijwilligers die nieuwbouw- en renovatieplannen

op de woonwensen van onze huurders,” vertelt

tegen het licht houden en huizen beoordelen op

Pieters. Om deze betrokkenheid inhoud te geven,

praktische bruikbaarheid. Daarbij kijken ze door

laat Rochdale op dit moment een van haar

de ogen van de toekomstige bewoner. En dat is

bouwplannen toetsen. “Opmerkingen bekijken

hard nodig, beaamt Carolus Pieters, werkzaam bij

we zorgvuldig en kunnen leiden tot aanpassingen

Rochdale als bouwkundige op de afdeling Techniek,

in ons eigen programma van eisen,” vervolgt

Kwaliteit en Arbo. Volgens Pieters zien bouwers

Pieters. “Daarnaast hebben we het VACpunt

en planbegeleiders dit soort praktische details

Wonen gevraagd om ons programma van eisen

vaak over het hoofd: “Hoe lang is het al niet zo

voor nieuwbouw- en renovatiewoningen eens te

dat de tegeltjes achter een kookunit maar zestig

bekijken vanuit het standpunt van de bewoners.

centimeter doorlopen? Denken die eieren dan

Huurders en woonkwaliteit staan bij ons hoog in

soms ‘Ik spetter daar toch niet voorbij..?’ Een ander

het vaandel.”

voorbeeld is de afvoer in de badkamer, die is vaak zo aangelegd dat je de wasmachine alleen zo kunt

Meer informatie

plaatsen dat deze voor de deuropening staat.”

Wil je ook actief betrokken zijn bij de planvorming rondom renovatie en nieuwbouw

Woonkwaliteit

van woningcorporaties en gemeenten? Geef

De Adviescommissies Wonen adviseren

je dan op voor een van de Adviescommissies

opdrachtgevers en doen suggesties ter verbetering.

Wonen.

Woningbouwprojecten nemen ze onder de loep aan de hand van plannen en tekeningen en voor de woonomgeving kijken ze naar bestemmings-, verkeers-, structuur- en herinrichtingsplannen.

Voor meer informatie kun je bellen met

030 261 04 75

Daarnaast vragen ze het oordeel van bewoners THUIS 02/2008

9

6 9 Focus.indd 9

26-05-2008 20:14:48


UITGESTIPPELD

Broek

10 13 Uitgestippeld.indd 10

26-05-2008 19:08:14


Wandelen, fietsen, kanoën en fluistervaren

Groeten uit

in Waterland zijn prachtige houten Broek in Waterland is misschien wel het meest idyllische dorpje van Noord-Holland. Met het dorp als uitvalsbasis huizen en beklinkerde straatjes lijkt het wel een openluchtmuseum. ‘ Thuis’ koos oude dorpjes. Wie niet voor een afwisselende fietstocht door weilanden, langs het IJsselmeer en door eeuwen wil fietsen, kan vanuit Broek in Waterland wandelen, kanoën en fluistervaren. Aan u

de keus!

TEKST: AAFKE JOCHEMS / FOTOGRAFIE: C. BARTON VAN FLYMEN

THUIS 02/2008

11

10 13 Uitgestippeld.indd 11

26-05-2008 19:08:31


UITGESTIPPELD Broek in Waterland: deftig Voordat we op de fiets stappen, kijken we even rond in Broek in Waterland. In de zeventiende en achttiende eeuw was het een welvarend dorp waar in eerste instantie reders, kapiteins en rijke kooplieden uit Amsterdam naartoe trokken. In deze landelijke omgeving bouwden ze monumentale huizen met deftige interieurs. Toen het met de zeevaart bergafwaarts ging kwam de veeteelt op, maar daar kwam een eind aan door onder meer veepest en overstromingen. De bewoners hielden zich vervolgens bezig met handel en het verzekeringswezen. Al wandelend door het dorp zie je deze geschiedenis weerspiegeld Broek in Waterland

in de huizen.

De slootjes van Holysloot We pakken de fiets, maar stappen na een paar kilometer alweer af. De route gaat verder dwars door een weiland. Gelukkig hoeven we niet slootje te springen, want over elk Holysloot

slootje ligt een brede plank met een leuning en er is ook voor de fiets een plank. Aan het eind komen we bij een grote bel aan het water uit. Aan de overkant dobbert het pontje dat er na het luiden van de bel meteen aan komt. In het dorpje Holysloot fietsen we langs het voormalige woonhuis van de dorpsmeester, tegenwoordig drink- en eetlokaal Het Schoolhuis (www.schoolhuisholysloot.nl).

IJsselmeer en Zuiderwoude De tocht gaat verder over de dijk langs het IJsselmeer naar Uitdam. Het IJsselmeer ligt bezaaid met zeilboten. Net voor Uitdam gaan we de dijk af, fietsen door het dorpje en slaan af naar Zuiderwoude. Bij theetuin ’t Einde aan het Uitdam

water, aan het einde van de Dorpsstraat, stoppen we. De eigenaresse bakt de lekkerste taarten en de thee wordt geschonken uit de kleurigste theepotten. Er is een speciale aanlegsteiger voor fluisterboten (www.ttuin.nl).

Door het haventje van Monnickendam Net als Broek in Waterland is Monnickendam aan het IJsselmeer ook al zo’n plaatsje dat zijn eigen historische

FACTS & FIGURES FIETSROUTE Thuis heeft de beschreven route samengesteld via het zogenaamde routenetwerk van Theetuin ‘ t Einde

fietsknooppunten. Op www.fietseninnoordholland.nl/ fietsknooppunten staat uitgebreide informatie over de

Dorpspomp Nigtevecht

knooppunten en kunt u ook uw eigen route samenstellen. Voor de vaartijden van het pontje bij Holysloot, zie: www.holysloot.nl/pontveer.htm.

WANDELROUTES Vanuit Broek in Waterland zijn drie wandelroutes uitgestippeld, grotendeels over onverharde paden en door weilanden: de Laarzenpadroute (10 THUIS 02/2008

12

10 13 Uitgestippeld.indd 12

21-05-2008 20:30:23


karakter en schoonheid heeft weten te behouden. We parkeren de fietsen om er doorheen te wandelen, want het kent diverse leuke winkeltjes. Ook het haventje is een rondwandelingetje waard. In Monnickendam kunnen we om de dorst te lessen terecht bij Regentes van Het Weeshuis, een theetuin en theeschenkerij waar mensen met een licht verstandelijke handicap werken (www.weeshuismonnickendam.nl).

Overleek en het boerenleven De weg wordt smaller en we fietsen langs een lint van boerderijen. Dit is het buurtschap Overleek waar nog aardig wat boerenbedrijven actief zijn. We vinden het tijd

Monnickendam

voor weer een stop, dit keer bij theetuin Overleek. Zittend op het zonnige terras aan het water genieten we van een kop koffie met heerlijk, zelfgebakken gebak. Bij deze theetuin kun je ook terecht voor fluisterbootverhuur (www. theetuinoverleek.nl).

Het pontje van Ilpendam We fietsen verder richting Ilpendam en komen uit bij de weg langs het Noordhollandsch Kanaal. Hier kunnen we kiezen: linksaf slaan en vier kilometer langs de drukke weg fietsen, met de mogelijkheid om halverwege even het dorpje Watergang in te gaan. De andere mogelijkheid is met het pontje het water over te gaan en dan linksaf te slaan. Via deze rustige weg komen we langs het bezoekerscentrum Ilperveld, dat zeker een bezoekje waard is. In het centrum is een permanente tentoonstelling over het

Overleek

natuurgebied Ilperveld en wat er wordt gedaan om het in stand te houden.

En dan... pannenkoeken! Na 33 kilometer zijn we weer terug bij het beginpunt Broek in Waterland. Wie tot nu toe alle theetuinen heeft overgeslagen kan hier terecht voor een typisch oud-Hollandse afsluiting: pannenkoeken eten in het oud-Hollandse restaurant de Witte Swaen (www.dewitteswaen.nl).

Ilperveld

km), de Trambaanroute (6 km) en de Badkuiproute (6 km). Let op: vanwege het broedseizoen is de Badkuiproute niet toegankelijk tussen 15 maart en 15 juni en de Laarzen-

De Witte Swaen

padroute niet tussen 15 maart en 1 juli.

FLUISTERVAREN EN KANOËN Met een fluisterboot de wateren rond Broek in Waterland doorkruisen kan ook. Kanoën is natuurlijk ook een optie, al kost dat wat meer inspanning. Bij Kano en Elektroboot Waterland in Broek in Waterland zijn (fluister)boten en kano’s te huur, inclusief vaarroutes (www.kano-electroboot.nl). THUIS 02/2008

13

10 13 Uitgestippeld.indd 13

26-05-2008 19:10:39


BERICHTEN BERICHTEN UIT ZAANSTAD

Woningcorporaties Rochdale, Parteon en ZVH en de gemeente Zaanstad zijn het eens over het Wijkactieplan Poelenburg. Voor deze Prachtwijk zijn hiermee belangrijke stappen gezet.

AMSTERDAM NOORD

PURMEREND

LANDSMEER

ook een Wijkactieplan opgesteld.

een welzijnscluster, een bedrijfsverzamelgebouw en de bouw van ruim zevenhonderd woningen. Het Wijkactieplan bevat sociale maatregelen voor Poelenburg, zoals betere kansen voor de jeugd op goed onderwijs en werk, bevordering van integratie en veiligheid in de wijk. De corporaties en de gemeente zijn het eens geworden over de financiering van het Wijkactieplan. Dit voorstel is aangeboden aan minister Vogelaar. Inmiddels overlegt de gemeente met het ministerie over eerdere financiële toezeggingen van de minister.

Financiële toezeggingen Het Masterplan richt zich vooral op de fysieke omgeving: de ontwikkeling van een centrale straat met een nieuw winkelcentrum,

Eind mei behandelde de Zaanse gemeenteraad het Masterplan Poelenburg en de daarop gegeven inspraakreacties. De betrokken partijen maken nu afspraken over de uitvoering, die waarschijnlijk in 2010 begint. Omdat Poelenburg een Prachtwijk is, hebben de gemeente en de corporaties als aanvulling op het Masterplan

Zaandam

TEKST: BERT VOOIJS

Akkoord over aanpak Poelenburg

ZAANSTAD

PURMEREND

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

LANDSMEER

ZAANSTAD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

PURMEREND

LANDSMEER

ZAANSTAD

PURMEREND

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

LANDSMEER ZAANSTAD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NO

PURMEREND

LANDSMEER

BERICH

PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERD LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

PURMEREND

LANDSMEER

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BE

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

Prestatieafspraken Zaanstad en Purmerend ondertekend

Evean Nieuw Groenland

De gemeente Zaanstad en alle in Zaanstad actieve woningcorporaties ondertekenden op woensdag 6 februari de collectieve prestatieafspraken ‘Bouwen aan Zaanstad 2008 tot en met 2010’. Wat houden deze afspraken in?

Zorgcomplex Evean Nieuw Groenland in Zaandam is een modern zorgcentrum. Naast bewoners op leeftijd komen ook zorgbehoevende jongeren in aanmerking voor Nieuw Groenland.

De afspraken richten zich op thema’s als betaalbaarheid, nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid, grondbeleid en erfpacht. Vooral de afspraken over de betaalbaarheid zijn voor Rochdale een grote stap vooruit. In een nieuwe aanbiedingsafspraak wordt vastgelegd hoeveel procent van de vrijgekomen woningen betaalbaar blijft voor de doelgroep.

BERICHTEN UIT AMS

Een nieuwe verdieping

Boven op het zorgcomplex komt een extra verdieping met drie nieuwe zorgwoningen. De twee ruime tweekamerwoningen en een royale driekamerwoning zijn bedoeld voor huishoudens waarvan één gezinslid zorg van Evean nodig heeft. Ook de entree van het zorgcomplex wordt aangepakt. Er komen automatische schuifdeuren zodat bewoners gemakkelijker het pand in en uit kunnen. De voordeuren van alle appartementen worden vervangen en voorzien van een seniorenslot. Het werk is eind mei gestart, voor de kerst hoopt men klaar te zijn.

Purmerend Ook de collectieve prestatieafspraken tussen de gemeente Purmerend en de corporaties daar zijn geactualiseerd. Deze zijn op woensdag 19 maart ondertekend en gelden tot en met 2010. In Purmerend was er voor de afspraak betreffende betaalbaarheid al een aanbiedingsafspraak. Andere afspraken richten zich op onderwerpen als leefbaarheid, wonen en zorg, wijkontwikkeling en sociale cohesie, en rollen en verantwoordelijkheden. Aanvullend Het nakomen van de afspraken wordt zowel in Zaanstad als in Purmerend kritisch gevolgd. Nu de algemene prestatieafspraken zijn vastgesteld, overlegt Rochdale met beide gemeentes over aanvullende onderlinge prestatieafspraken. THUIS 02/2008

14

14 15 zaandam.indd 14

B

21-05-2008 20:34:57


Zorgboerderij Jonkerhof Samen, maar tóch zelfstandig. Zo wonen sinds half maart vijftien dementerende ouderen in de nieuw gebouwde Jonkerhof in Landsmeer. Het markante gebouw van Jonkerhof heeft de uitstraling van een boerderij, vandaar de naam zorgboerderij. Elke bewoner kan, wanneer hij dat zelf wil, meedoen met de huiselijke activiteiten van de woongroep. Zo kunnen zij een groenten- of bloementuintje bijhouden, de was opvouwen, eten voorbereiden of de tafel dekken. De activiteiten zijn afhankelijk van de bewoners en de ondersteuning die zij krijgen.

Uitstraling Jonkerhof bestaat uit twee woonlagen met elk één woongroep. Voor iedere bewoner is er een eigen zit-slaapkamer en per etage is er een gezamenlijke huiskamer. Verder zijn er drie zelfstandige zorgappartementen. Het beheer van Jonkerhof is in handen van De Zorgcirkel, dat zorg en dienstverlening levert vanuit Woonzorgcentrum De Keern.

AM NOORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

STERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND

ZAANSTAD PURMEREND

PURMEREND LANDSMEER

LANDSMEER

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

ZAANSTAD

ZAANSTAD

PURMEREND

PURMEREND

LANDSMEER

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD NOOR OO D ZAANSTAD PURMEREND OOR PURMER

ORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD RD

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

PURMEREND

ZAANSTAD

LANDSMEER

PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN BER BE ER RICH IC CHTEN UI U UITT A AMSTERDAM MSTERDAM NOORD ZA ZAANSTAD AANSTAD P PURMEREND URM U UR RMEREND LANDSM LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD OORD

ZAANSTAD ZAANSTAD

PURMEREND PUR RME MER ER REND E

LANDSMEER

BERICHTEN BE CHTE BERIC H N UIT ITT AMSTERDAM NOORD NO

ER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD PURMEREND LANDSMEER BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD ZAANSTAD ZAAN AN NSTAD ST PURMEREND LANDSMEER LANDSME MEEER E BERICHT BERICHTEN HTTE TEN UIT AMS AMSTERDAM MSTE MS TERD TER E DAM NOORD ZAAN ZAANSTAD T AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND

LANDSMEER

BERICHTEN UIT AMSTERDAM NOORD

ZAANSTAD

PURMEREND RM MER MER ME EREND E E

LANDSMEER

BERICHTEN N UIT AMSTERDAM AMSSTERDAM NOORD NO OORD

ZAANSTAD

PURMEREND PURMER

Het succes van buurtbemiddeling ddeling Zowel in Zaandam als in Purmerend doet Rochdale vanaf 2008 mee met buurtbemiddeling. Na een proef is in Purmerend onlangs besloten dat alle bewoners in de hele gemeente gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling. In Zaandam boekt buurtbemiddeling al ruim vijf jaar goede resultaten. Reden voor Rochdale om actief te gaan samenwerken.

middeling aanmelden. De bemiddelaars gaan met beide partijen praten en motiveren de buren vervolgens om met elkáár in gesprek te gaan. Tijdens zo’n gesprek kunnen de buren hun irritaties uitspreken en werken aan een gezamenlijke oplossing. Een bemiddelingsgesprek leidt vaak tot wederzijds begrip en acceptatie.

Het kan in iedere straat voorkomen: buren die niet langer met elkaar willen of kunnen praten. De oorzaken lopen vaak uiteen, van geluidsoverlast, erfafscheiding tot pesterijen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die buren bij dergelijke conflictsituaties helpen weer met elkaar in gesprek te komen.

Onpartijdigheid

Begrip en acceptatie Iedere burger kan een burenconflict bij Buurtbe-

Net als andere woningcorporaties is Rochdale blij met initiatieven als Buurtbemiddeling. Het is een onpartijdige instelling en vult het werk van Rochdale bij het vergroten van de leefbaarheid aan. Rochdale heeft dan ook nauw contact met de bemiddelaars en ondersteunt hen financieel. Ook de gemeentes vinden buurtbemiddeling een goed initiatief en subsidiëren een groot deel van de kosten. THUIS 02/2008

15

14 15 zaandam.indd 15

26-05-2008 19:15:51


g

Schoonheidssalon Zus & Zooitje

Talent voor

gastvrijheid Ieder huis heeft een verhaal, een speciale kamer, een mooie taal. Een uniek recept of dierbaar bezit, of een bijzondere passie. Inge Kuperus van studio annex salon Zus & Zooitje heeft haar deur altijd openstaan voor de buurtbewoners.

kaanse jongeren die voor de zonnebank komen, raken hier met elkaar in gesprek. Een volgende keer lopen ze even binnen voor een kopje thee en een praatje.” Soms ontstaan er ook onverwachte contacten tussen klanten. “Laatst raakten twee klanten met elkaar in gesprek, het bleek dat ze allebei nog naar de markt gingen. Even later zaten ze samen in de auto op weg naar die markt. Als dat soort contacten hier bij Zus & Zooitje ontstaat, vind ik dat leuk”, zegt Inge.

TEKST: AMBER VAN RIJN / FOTOGRAFIE: C. BARTON VAN FLYMEN

A

an de rand van Geuzenveld, aan het einde van de J.M. den Uylstraat, zit Zus & Zooitje. Hoewel deze nieuwbouwwijk dat niet direct uitstraalt, is het toch een echte volksbuurt. “De mensen hier zijn erg gehecht aan hun wijk”, vertelt Inge Kuperus, eigenaar en spil van Zus & Zooitje. De buurt is ook heel gemengd, niet alleen qua bevolkingsgroepen, maar ook qua leeftijden. Er wonen oudere Amsterdammers die hier destijds een huis hebben gekocht, maar je vindt er ook veel jongeren en jonge gezinnen die een woning huren.” Zus & Zooitje is van veel markten thuis. Je kunt er onder andere terecht voor de zonnebank, voetreflexzonetherapie, wimperverlenging, maar ook voor huidverjonging, manicure en een nieuw kapsel. Dit brede aanbod ‘producten’ zorgt voor een uitgebreide en diverse klantenkring.

Sociale functie Een advertentie in de Westerpost, meer was er niet nodig om de eerste klandizie bij Zus & Zooitje te krijgen. “Op deze plek hebben al veel verschillende winkels gezeten. Voordat wij erin kwamen stond het pand zelfs een jaar leeg”, vertelt Inge. In een buurt waar weinig andere winkels zijn, vervult de salon een duidelijke sociale functie. “Ik vind het ook gezellig als mensen nog even blijven praten. Marok-

Waardering Behalve graag praten, kan Inge ook goed luisteren. “Ik voel me soms net een maatschappelijk werkster. Mensen vertellen me de persoonlijkste dingen. Ik weet heel goed hoe ik daar mee om moet gaan, maar soms ben ik wel eens bang dat ze zich daarna ongemakkelijk zullen voelen en niet meer terug zullen komen.” Inges gastvrijheid is haar visitekaartje. Dat haar klanten dat waarderen blijkt wel uit hoe attent de mensen voor haar zijn. “Een oudere man uit de buurt komt me iedere week versgeplukte bloemen brengen. En nu mijn kat in het ziekenhuis ligt, komen de mensen even vragen hoe het ermee gaat. Bijna al mijn klanten zijn wel bijzonder en oprecht geïnteresseerd.” Talent Inge Kuperus is geboren en getogen Amsterdamse. Na 22 jaar buiten de stad te hebben gewoond, wilde ze dolgraag weer terug naar Amsterdam. “Ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Vooral de openheid van de Amsterdammers heb ik gemist.” Op de vraag wat haar grootste talent is, zegt ze: “Het talent om mensen zich op hun gemak te laten voelen. Iedereen is hier welkom en het maakt mij niet uit waar we over praten. Over koetjes en kalfjes praten vind ik leuk, maar als mensen hun verhaal aan mij kwijt willen, ben ik oprecht geïnteresseerd. Geuzenveld is echt een afspiegeling van de samenleving.” Iedereen is welkom bij Zus & Zooitje, volgens Inge. “Het belangrijkste vind ik dat mensen gezellig langs blijven komen. Dan ben ik gelukkig.” ●

OOK IN KLEURRIJK? DOE MEE EN WIN! Bent u of kent u iemand die in deze rubriek thuishoort? Stuur dan een korte omschrijving plus contactgegevens naar de redactie van THUIS (thuis@scripta.nl. of Postbus THUIS 02/2008

16

16 17 Kleurrijk.indd 16

23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost) o.v.v. Kleurrijk. Als uw inzending wordt geplaatst, krijgt u een prachtige afbeelding van de foto’s en een ProPoints waardebon van 30 euro. Meld u aan via de bijgevoegde antwoordkaart!

21-05-2008 20:42:05


KLEURRIJK

“Ik vind het leuk als mensen een praatje komen maken”

Bij Zus & Zooitje word je niet alleen mooier gemaakt, maar leer je ook nieuwe mensen kennen. THUIS 02/2008

17

16 17 Kleurrijk.indd 17

26-05-2008 19:19:27


ACHTERGROND

Dossier:

WIET IN De signalen, de regels, de aanpak

Opvallende stank, getimmer en geboor op alle uren van de dag en vreemde figuren die voortdurend in- en uitlopen. Zomaar een paar signalen die erop kunnen wijzen, dat je buren er een hennepkwekerij op na houden. Hennepkwekers overtreden de regels en brengen de leefbaarheid en veiligheid van de buurt in gevaar. Rochdale bindt de strijd met ze aan. In Amsterdam, Purmerend en naar verwachting binnenkort ook in Zaanstad is Rochdale met de collega-corporaties, de gemeente en de politie een samenwerking aangegaan om de thuisteelt van hennep aan te pakken. De resultaten zijn succesvol! TEKST NICOLIEN REITH

Jaarlijks worden er in Nederland honderden hennepkwekerijen opgerold. Veelal op kosten van de gemeenschap. Maar los daarvan berokkenen hennepkwekerijen hun omgeving vooral veel schade op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Afval dat op niet-afhaaldagen buiten wordt gezet, het aftappen van elektriciteit – met alle risico’s van dien –, het opslaan van chemicaliën in de woning en veel aanloop is een opsomming van kwalijke gevolgen van hennepteelt.

Signalen Een medewerkster Bestrijding Onrechtmatige Bewoning bij Rochdale en betrokken bij het opsporen van hennepkwekerijen in huurwoningen, vertelt: “We worden steeds alerter op deze signalen. Tijdens een training Aanpak Hennepkwekerijen wordt gewezen waar je allemaal op kunt letten: dichtgeplakte woningen, vreemd opgestelde kasten op balkons of in tuinen, restanten bij het grof vuil, ventilatieroosters die er niet horen te zijn. Door op dit soort zaken te letten, kunnen we steeds meer kwekerijen opsporen.”

Duidelijke regels De medewerkster: “Woningen zijn om in te wonen. In de huurovereenkomst met Rochdale staat een duidelijk verbod op het geven van een andere bestemming aan je woning. In huurovereenkomsten vanaf 2004 staat het verbod op hennepteelt letterlijk omschreven onder verwijzing naar de Opiumwet.” Het zijn stuk voor stuk

THUIS 02/2008

18

18 21 Wiet in de wijk.indd 18

28-05-2008 13:49:42


DE WIJK duidelijke regels, maar ondanks dat worden ze toch overtreden.

Buurtregisseur Frank Diender: “Hennepkwekerijen zijn steeds professioneler””

Procedure

Buurtregisseur Frank Diender was vorig jaar vijff keer

Wat doet Rochdale als er een hennepplantage in een woning ontdekt wordt? “De huurder krijgt van ons een dringend verzoek om de huurovereenkomst vrijwillig te beëindigen. In de meeste gevallen gebeurt dat ook. Weigert een huurder dit te doen, dan starten wij een gerechtelijke procedure. In vrijwel alle gevallen winnen we zo’n procedure.” Na beëindiging van de huurovereenkomst moet de woning volgens de richtlijnen worden opgeleverd. Als dit niet gebeurt, dan verhaalt Rochdale de kosten op de huurder. “Soms kunnen we de schade niet verhalen, bijvoorbeeld omdat de betrokkene gevlogen is. Deze mutatiekosten komen dan voor rekening van Rochdale”, aldus de medewerkster.

kerij. betrokken bij het oprollen van een hennepkwekerij.

Hennepkwekerijen komen in alle soorten woningen voor: laag- en hoogbouw, nieuw en oud

Inmiddels zijn het er dit jaar al veel meer. Signaleert e hij ert n ntal een stijging van het aantal henneptelers? “Het aantal ontdekkingen wisselt nogal”, zegt hij. “Wat wel opvalt, a alt, is dat hennepkwekerijen steeds professioneler zijn d ingericht.” Met geavanceerde apparatuur kunnen ze de wietlucht filteren en het energieverbruik verlagen. De e kwekerijen kunnen zo langer hun gang gaan. Diender: “Buren merken steeds minder, ze ruiken niets, horen niets. Met alle gevaren van dien. Want om de groeiomstandigheden van de planten te optimaliseren, wordt bijvoorbeeld steeds vaker pure koolmonoxide in de woning gebracht.”

Warmte meten Hennepkwekerijen komen in alle soorten woningen voor: laag- en hoogbouw, nieuwe en oudere woningen. Vooral voor mensen die in financiële problemen verkeren, is de lucratieve hennepteelt aanlokkelijk, weet collega-buurtregisseur Fred Kuiper uit ervaring. “Zij stellen een deel of soms bijna hun hele woning ter beschikking. We komen ook steeds vaker in huizen waar niet eens meer wordt gewoond.” THUIS 02/2008

19

18 21 Wiet in de wijk.indd 19

21-05-2008 21:10:47


ACHTERGROND De meeste meldingen komen van omwonenden. Daarnaast komt de Amsterdamse politie regelmatig hennepkwekerijen op het spoor met behulp van een helikopter met warmtemeetapparatuur. Kuiper: “De meeste warmte verdwijnt door het dak. Als er een keer sneeuw ligt, kunnen we de daken waaronder hennepkwekers actief zijn gemakkelijk herkennen. Door de warmte is de sneeuw daar gesmolten.”

Afvoeren en vernietigen Omdat vooral het brandgevaar groot is, gaat de politie zo snel mogelijk op huisbezoek. “Is een woning hermetisch afgesloten en zien we openingen in muren voor koolstoffilters, dan weten we al hoe laat het is”, aldus Kuiper. Meestal gaat er een medewerker van energiebedrijf Nuon met hem mee om buiten de woning de hoeveelheid vrijkomende warmte te meten. Wijst dit in de richting van een hennepkwekerij, dan gaat Kuiper de woning binnen die al dan niet geforceerd wordt. “De apparatuur en planten worden door Seon, een gespecialiseerd bedrijf, afgevoerd en vernietigd. Nuon bekijkt het stroomverbruik en doet direct aangifte van energiediefstal. Het wijkbureau speelt de naam van betrokkene door aan de Belastingdienst voor controle op inkomstenbelasting.”

Samenwerking Sinds de oprichting van de afdeling Bestrijding Onrechtmatige Bewoning werken politie en Rochdale nauw samen. Zo gaan bij een melding vanuit Rochdale beide partijen er samen op af. Onlangs verspreidde politiebureau Ganzenhoef huis-aan-huis nog een folder over de gevaren van hennepplantages. Kuiper: “Om de buurt veilig en leefbaar te houden, is aangifte doen en bestrijding absoluut belangrijk.”

Wanneer moet u aan de bel trekken? Een aantal zaken waar u op kunt letten: ●

De bewoners zijn al maanden niet gezien.

Op rare tijden lopen vreemden met allerlei materialen

Timmeren en boren op alle uren van de dag.

Afgeplakte ramen.

De ramen zijn continu beslagen.

Op afwijkende plaatsen zitten ventilatieroosters.

Er is veel afval, bijvoorbeeld zakken met aarde of

in en uit.

vreemde materialen, vooral op niet-afhaaldagen. ●

plantage bevindt, dan kunt de volgende nummers bellen: 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Om de buurt veilig te houden is aangifte doen belangrijk Welke gevaren voor omwonenden kunnen hennepkwekerijen opleveren? ●

Grote hitte die door vloeren en wanden heendringt.

Lekkage via vloeren of wanden.

Schade voor Rochdale ●

Brandgevaar en gevaar voor elektrocutie door oververhitting van illegaal omgelegde leidingen.

daarvan waren terecht. Zes keer werd de huur vrijwillig

opgezegd en vijf keer volgde een gerechtelijke proce-

dure. Bij drie rechtszaken wees de rechter het vonnis toe en de woning ontruimd. In de andere zaken is nog geen

Brandgevaar door kortsluiting of oververhitting van de warmtelampen.

2007 veertien meldingen van mogelijke hennepteelt. Elf

aan Rochdale en werd de huurovereenkomst ontbonden

Er hangt een continue wietlucht. Vermoedt u dat zich in een woning een hennep-

In Amsterdam-Zuidoost alleen al ontving Rochdale in

Er klinkt voortdurend een brommend geluid (van pompen en filters).

Koolmonoxidevergiftiging. Bacteriële besmetting (legionella) door waterverneveling.

Schimmelvorming door gebruik van bestrijdingsmiddelen.

uitspraak gedaan. Wat was de schade voor Rochdale? In vijf gevallen waren er geen herstelkosten aan de woning of betaalde de huurder deze zelf. Twee keer moest Rochdale aanzienlijke kosten maken om de woning weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In vier gevallen zijn de kosten nog niet vastgesteld.

THUIS 02/2008

20

18 21 Wiet in de wijk.indd 20

28-05-2008 13:51:02


Aantal woninguitzettingen groeit Volgens een onderzoek van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, zijn er in 2004 landelijk 1.220 kwekerijen geconstateerd in corporatiewoningen. In totaal vonden er 566 huisuitzettingen plaats. In 2005 was een toename van deze cijfers te zien. Alleen al in de eerste helft van dat jaar werden er 780 kwekerijen ontdekt en 325 huurders uit hun woning gezet. Op basis van een enquête onder haar leden berekent Aedes de gemiddelde schade op circa € 6.000,- per aangetroffen hennepkwekerij. Van de aangesloten corporaties heeft 62 procent te maken gehad met vochtschade en 18 procent met brandschade.

ADVERTENTIE

Gedoogbeleid onder de loep Onlangs vond in de Tweede Kamer het langverwachte drugsdebat plaats. Minister Klink van Volksgezondheid beloofde het drugsbeleid van de afgelopen dertig jaar te evalueren. Onderzoek moet uitwijzen, of het huidige gedoogbeleid inderdaad risico’s voorkomt en beperkt zoals ooit de bedoeling was. Ook gaat het kabinet kijken naar de sociale effecten van het beleid, zoals schooluitval en de relatie tussen drugsgebruik en aandoeningen als schizofrenie en psychoses. In het voorjaar van 2009 verschijnt de nieuwe drugsnota.

Wiet-weetjes ●

In 2007 werden landelijk 6.000 hennepplantages opgerold. Tien jaar eerder waren dat er 600.

Naar schatting telt Nederland tussen de 15.000 en 30.000 hennepkwekerijen.

Een gemiddelde thuiskwekerij met ongeveer 200 planten en 20 lampen vergt een permanent stroom verbruik van 10.000 watt, terwijl de elektriciteitsinstallatie in een gemiddeld woonhuis maximaal 3.700 watt levert.

Verzekeringsmaatschappijen keren jaarlijks vele tientallen miljoenen euro’s uit vanwege schade door hennepkwekerijen.

Steeds meer gemeenten voeren samen met politie, brandweer, Openbaar Ministerie, het energiebedrijf en de Belastingdienst gezamenlijke opruimacties uit om hennepteelt te stoppen.

Aan een wietplant kun je zien hoe vaak hij geoogst is. De fiscus kan dan schatten hoeveel eraan verdiend is en daar alsnog inkomstenbelasting over heffen.

THUIS 02/2008

21

18 21 Wiet in de wijk.indd 21

21-05-2008 21:11:15


BERICHTEN UIT

Amsterdam Geuzenveld

TEKST: BERT VOOIJS

OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

Twaalf studentenkamers opgeleverd in de Jan Pieter Heijestraat • Bestaande bouw, ongeveer honderd jaar oud, op hoog niveau gerenoveerd. • Opgeleverd in april 2008. • DUWO studentenhuisvesting beheert en verhuurt. • Per verdieping drie kamers met gezamenlijke keuken. Per kamer eigen toilet/douche.

GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN L

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST

BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAA

BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOM

DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTE

OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

BOS

BOS EN LOMM

Scala: eerst bouwen dan slopen Koopwoningen, huurwoningen in de vrije en sociale sector en WIBOwoningen (wonen in beschermde omgeving) boven een zorgloket. Het nieuwbouwproject Scala in de Kolenkitbuurt heeft het allemaal.

In het ‘Zuidelijk Veld’ van de Kolenkitbuurt worden nieuwe woningen gebouwd en een deel van de bestaande woningen wordt gesloopt. Om bewoners de kans te geven tijdens de vernieuwingsperiode in hun eigen wijk te blijven wonen, is besloten eerst te beginnen met bouwen. Dan kunnen huurders direct doorstromen naar de nieuwbouw. Ongeveer vijftig huishoudens maken van deze mogelijkheid gebruik. Ook onder de kopers in Scala zitten voormalige huurders van Rochdale.

Meer dan wonen Op de begane grond in het sociale huurblok (het eerste, gezien vanaf de Burgemeester De Vlugtlaan) worden een zorgloket van de OsiraGroep, het kantoor van de wijkbeheerders in de Kolenkitbuurt en het project ‘Kansrijk in de wijk’

ondergebracht. Bewonersadviseurs van dit project houden zich bezig met het bezoeken van buurtbewoners, om te helpen met het oplossen van problemen of het vinden van bijvoorbeeld werk en opleiding. In het kader van de huidige herhuisvesting gaan medewerkers van Rochdale met hen mee op huisbezoek.

Schoon, heel en veilig In Scala komen 22 WIBO-woningen en 70 sociale huurwoningen. Ook komen er groepswoningen voor psychogeriatrische patiënten die onder begeleiding nog zelfstandig kunnen wonen. Far West, dat Scala liet bouwen, geeft het beheer in handen van Woningstichting Rochdale. Samen met de wijkbeheerders ging Rochdale meteen aan de slag om Scala en de omgeving schoon, heel en veilig te houden.

THUIS 02/2008

22

22 23 geuzenveld.indd 22

26-05-2008 19:30:51


Herhuisvesting Van Tijenbuurt Extra aandacht voor wijkbeheer De herhuisvesting in de Van Tijenbuurt in Geuzenveld-Zuid verloopt voorspoedig. Het project is in 4 woonblokken verdeeld. De laatste bewoners van het eerste woonblok zijn in november 2007 vertrokken. De woningen zijn helemaal gecontroleerd op asbest. In februari 2008 is gestart met de sloop. De eersten van deze ‘stadsvernieuwingsurgenten’ hebben al nieuwe woningen gevonden. De herhuisvesting van de bewoners van het tweede blok is bijna rond. En de huisbezoeken voor de bewoners in het derde en vierde blok is gestart.

worden de lege woningen onbewoonbaar gemaakt. De woningen die langer leeg staan dan een half jaar, worden tijdelijk verhuurd. Vertrekkende bewoners worden door de wijkbeheerders ondersteund en begeleid bij het leeg achterlaten van hun woningen, boxen en dergelijke.

Begeleiding Rochdale, Far West, het Stadsdeel en het Wijkbeheer besteden veel extra aandacht aan het beheer in de wijk. Dat is nodig om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de achtergebleven bewoners in de buurt op peil te houden. In de tweede fase

S EN LOMMER DE BAARSJES SJES SLOTER SLOTERVAART/OVERTOOMSE ER RVA V RT/OVERTOOMSE VELD VAA VELD EL OSDORP BERICHTEN BERICH UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP ERVAART/OVERTOOMSE VELD ELD OSDORP BERICHTEN BER EERI RICHT C EN UIT OUD-WEST OUDD-W D-W WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER GEUZENVELD-S

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

RTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WE OUD-WEST EST GEUZENVELD-SLOTERMEER BO BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER EN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER ENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER

DE BAARS BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER

RICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER EUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SSLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES

BOS EN LOMMER LOMMER

DE BAARSJES

DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD OSDORP BERICHTEN UIT OUD-WEST GEUZENVELD-SLOTERMEER BOS EN LOMMER DE BAARSJES SLOTERVAART/OVERTOOMSE

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

BERICHTEN UIT OUD-WEST

GEUZENVELD-SLOTERMEER

Speeltoestellen gered van de sloop De Bakemabuurt gaat gaa op de schop. Niet alleen de woningen, maar ook het straatmeubilair. EEnkele jaren geleden bood Far West de buurt nieuwe speeltoestellen aan. Bij de sloop moeten deze toestellen al weer verdwijnen. speeltoestell van dat bijna nieuwe spul, dacht men bij Rochdale en Far West, dus Zonde va men op zoek naar een instantie die er nog iets mee kon. Uiteindelijk ging m kwamen ze terecht bij Stichting Philadelphia. “We krijgen een glijbaan, kwa een wip, twee zandbakken, twee bankjes en twee prullenbakken”, ee zegt Patricia de Jong van Philadelphia. De speeltoestellen komen ze goed terecht, want Philadelphia is een organisatie die zich inzet voor goe mensen met een verstandelijke beperking. “De stichting is ooit opgezet mense door ouder ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen die behoefte hadden aan meer gerichte zorg.” geric

In principe zelfstandig zelfst Inmiddels is Stichting Philadelphia een landelijke organisatie. Met allerlei zorglocaties voor specifieke doelgroepen. Ook in Amsterdam, aldus Patricia zorgloca de Jong. “Zo gaat een deel de van de speeltoestellen naar een locatie waar verstandelijk beperkte kinderen een deel d van de week wonen. De andere dagen zijn ze bij hun ouders.” De rest van de toestellen is bestemd voor een nieuwe locatie aan de ’s Gravendijkdreef in Amsterdam-Zuidoost, waar licht verstandelijk gehandicapte ouders steun krijgen w bij het opvoeden van hun hu kinderen. Die nieuwe locatie wordt op dit moment door Rochdale gebouwd.

BOS EN LOMMER

DE BAARSJES

SLOTERVAART/OVERTOOMSE VELD

OSDORP

Eigen leefbaarheidsbudget voor bewoners Bewonerscommissies in Geuzenveld/Slotermeer kunnen sinds kort van Rochdale een eigen budget krijgen voor leefbaarheidsprojecten in hun wooncomplex. De commissies zijn zelf verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de acties en krijgen daarbij hulp van Rochdale. De buurt weet zelf het best wat de buurt nodig heeft. Daarom daagt Rochdale de bewoners uit zelf met ideeën voor leefbaarheidsprojecten te komen. Dat kan uiteenlopen van een burenmiddag tot het samen opfleuren van de buurt. Rochdale heeft de diverse bewonerscommissies gevraagd of ze mee willen doen. In de complexen waar dat gebeurt, informeert Rochdale de bewoners. Zij kunnen dan via hun bewonerscommissie ideeën aanbrengen.

Ï THUIS 02/2008

23

22 23 geuzenveld.indd 23

26-05-2008 19:31:02


BUURTVERHALEN WATERGRAAFSMEER

Een gastronomisch genoegen Yolanda Klein en Hans Jansen zorgen met

hun restaurant KleinJansen al tien jaar voor een gastronomisch genoegen. In

die tijd hebben ze een goede band met Watergraafsmeer opgebouwd. Hans Jansen vertelt over het groene Frankendael, de beroemde fontein, Betondorp en het Ajax-

1

gevoel, en natuurlijk de vele restaurantjes en cafés. TEKST: CAROLINE FRERIKS / FOTOGRAFIE: GERRY HURKMANS

Park Frankendael

2

3

4 Restaurant De Kas

“Yolanda is een goede kok en ik kan lekker praten, samen is dat een prima formule. Daarom wilden we iets met zijn tweeën gaan doen. Toen er op de Hogeweg een klein eethuis te koop stond, zijn we daar restaurant KleinJansen begonnen. Dat is nu alweer tien jaar geleden. Wat we in KleinJansen brengen is ambitieus zonder pretentie, van mediterraan tot klassiek Frans eten. Waar we sterk in zijn is het combineren van wijn en spijzen. Een gastronomisch genoegen is het.” “Voor en na het werk laten we onze hond Kees uit in het park Frankendael. Dat is voor ons echt om de hoek. Het is heerlijk en prachtig om in te wandelen. Vroeger zat hier de Gemeente Handelskwekerij en kwam de jonge bomenaanplant voor de parken van de stad uit Frankendael. Er staat nog steeds een oude fabriekspijp waar nu trouwens ooievaars op nesten. En Huize Frankendael wordt nu verbouwd tot trouwlocatie.” “Naast Frankendael ligt restaurant De Kas. Wij lunchen er wel eens en het is goed om daar te zijn en te eten. Alles is biologisch. Uit eigen kassen halen ze een deel van de groente voor het restaurant. Chef Gert Jan Hageman is een goede collega. Je kunt altijd met een vraag bij hem terecht. De horeca in Watergraafsmeer ziet elkaar niet als concurrent, we versterken elkaar eerder.” “Ajax is zo verbonden met Watergraafsmeer. De buurt was heel betrokken bij alles wat er in het voormalig Ajax-stadion De Meer gebeurde. Mensen die hier al lang wonen zijn van huis uit allemaal Ajax-fan. Als jongetje groeide ik op in Oud-Zuid en ging ook naar Ajax in De Meer. Met lijn 9 naar de Middenweg. Eerst samen met mijn vader,

THUIS 02/2008

24

24 26 Buurtverhalen.indd 24

26-05-2008 19:33:14


De eigenaren van restaurant KleinJansen, Hans en Yolanda

“De horeca in Watergraafsmeer versterkt elkaar� 24 26 Buurtverhalen.indd 25

THUIS 02/2008

25

26-05-2008 19:33:24


BUURTVERHALEN later met mijn vrienden. Zo leerde ik Watergraafsmeer kennen, als een pareltje in de stad. Op de plaats van De Meer staat nu de nieuwbouwwijk Park de Meer. De twaalf bruggen zijn vernoemd naar spelers uit het succesvolle Ajax van de jaren zeventig.”

Park de Meer

5

6

Betondorp

7

Café 1900

‘t Bredeweg Festival

“Betondorp, waar Johan Cruijff is geboren en getogen. En dan vooral de Brink, het centrale plein met z’n winkeltjes. Je waant je er echt in een dorp. Ik rijd er wel eens doorheen, op weg naar KleinJansen, om de file op de Middenweg te omzeilen. Het lijkt me heel prettig om daar te wonen. Het is ooit neergezet voor de arbeiders. Maar met de architectonische waarde die het nu heeft, is het daar vast ook niet meer goedkoop wonen.” “De fontein aan de Hogeweg, hoek Linnaeusparkweg, is sinds een jaar weer terug. Rond de eeuwwisseling stond er ook een fontein, een hoge met een lantaarn in de top. Die is in de jaren dertig afgebroken, omdat hij niet goed functioneerde en het autoverkeer in de weg stond. Door een goede samenwerking tussen de buurt en het stadsdeel staat er nu weer een fontein. Een mooi exemplaar dat water trapsgewijs omhoog spuit.” “Café 1900 aan de Hogeweg is een initiatief van buurtbewoners. Een kindvriendelijk café met een lage drempel voor de buurt. Het staat tegenover de fontein en het is er van ’s ochtends tot ’s avonds druk. Ik vind Watergraafsmeer echt een fijne buurt voor kinderen. Ik heb er heel wat zien opgroeien in die tien jaar dat wij het restaurant hier hebben. Ze spelen bij ons voor op de stoep of komen even een praatje maken als we bezig zijn in het restaurant.”

WATERGRAAFSMEER Watergraafsmeer bestaat grotendeels uit een polder die in 1629 is ontstaan door de drooglegging van het Diemermeer. In 1651 brak de

8

“De Middenweg is de bekendste straat van Watergraafsmeer. Er zitten veel goede en ambachtelijke winkels. Zoals schoenenzaak Manwood van de heer Houtman. Een heel fijne zaak waar Yolanda graag haar schoenen koopt.”

Manwood

Diemerzeedijk, waarna ook de polderdijk brak en Watergraafsmeer onder water liep. Na een jaar was de polder weer drooggemalen. In de zeventiende

9

Kerk van de Heilige Martelaren

“Het Bredeweg Festival op Koninginnedag en de avond daaraan voorafgaand vind ik ook typerend voor Watergraafsmeer. Het Bredewegcomité voert ’s avonds op een buitenpodium een stuk uit een opera op. Daarna is er een groot diner voor buurtbewoners. Iedereen werkt mee en honderden mensen zitten dan aan marktkramen te eten. Een prachtig gezicht. Op Koninginnedag zijn er ook allemaal optredens en is er een vrijmarkt, voornamelijk voor kinderen. Het is een uit de kluiten gewassen dorpsfeest waar heel veel mensen op af komen. Ik denk wel 25.000.”

en achttiende eeuw bouwden veel welgestelde Amsterdammers hier hun buitenplaatsen. Tot 1921 was Watergraafsmeer een zelfstandige gemeente met zo’n 10.000 inwoners, nu is het samen met Oost een stadsdeel van Amsterdam. Door de vele sportparken, volkstuinen en het park Frankendael heeft Watergraafsmeer zijn groene

10

THUIS 02/2008

26

“Aan het Linnaeushof staat de Rooms Katholieke Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum. Ik ben er een paar keer binnen geweest, het is een mooie kerk. Het Linnaeushof zelf is trouwens ook de moeite waard. Ik ben niet zo’n kerkganger, maar mag graag een kaarsje opsteken. Zo staat er in ons restaurant een beeld van Maria, daar moet altijd een kaarsje bij branden.” ●

karakter behouden.

“Watergraafsmeer heeft zijn groene karakter behouden”

24 26 Buurtverhalen.indd 26

26-05-2008 19:36:36


PROJECT

Zuidland Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar dan moeten er wel voldoende zorgvoorzieningen voorhanden zijn. In Purmerend realiseert Rochdale een woonzorgcomplex dat inspeelt op de behoeften van ouderen anno 2008. TEKST: NICOLIEN REITH

W

oonzorgcomplex Zuidland, gelegen middenin de wijk Weidevenne, vormt een mix tussen zorgappartementen voor dementerende ouderen en huurwoningen in de vrije en sociale sector.

Seniorenrestaurant Het complex bestaat uit drie gebouwen. Op de begane grond komt de nieuwe behuizing van zorg- en dienstverleners. De Zorgcirkel, eigenaar van de zorgappartementen in Zuidland, start hier een dagactiviteitencentrum inclusief diverse behandelruimten en een wijksteunpunt voor senioren uit de directe omgeving. Verder komt er, onder beheer van de Purmer Prinsenstichting, een dagactiviteitencentrum voor mensen met een handicap. Een seniorenrestaurant annex oranjerie, waar ook buurtouderen welkom zijn, maakt het geheel compleet. Keycards Wat het project zo bijzonder maakt is dat Rochdale in twee van de drie gebouwen een pilotproject domoticatechniek introduceert. Domotica staat voor communicatie tussen verschillende elektronische toepassingen in de woning en de woonomgeving. In Zuidland zal het vooral draaien om veiligheid en bereikbaarheid van bewoners. Zo zullen de brandmel-

Woon/zorgcomplex Zuidland bestaat uit 50 zorgappartementen, 47 huurwoningen in de vrije sector en 30 sociale huurwoningen. De vrije sectorwoningen worden standaard opgeleverd met een luxe keuken en diverse inbouwapparatuur.

ders van bewoners van het zorgcentrum worden doorgeschakeld naar een centraal meldpunt. Bij een melding gaan direct de alarmlichten aan, zodat een hulpverlener zo snel mogelijk ter plekke kan zijn. Daarnaast komen er naast huissleutels ook keycards. Deze keycards zijn zo te programmeren, dat bijvoorbeeld het licht en het kooktoestel automatisch uitgaan zodra de bewoner de woning verlaat.

door en trok daarmee het project op een succesvolle manier weer vlot. Eind dit jaar krijgen de eerste bewoners hun sleutel, of keycard, overhandigd. Alle zorgvoorzieningen openen volgend voorjaar hun deuren. Voor opdrachtgever Rochdale betekent dit de kroon op een niet-alledaags project ●

Toewijzing De 50 zorgappartementen zijn met name bestemd voor dementerende ouderen van

Kroon op het werk Betaalbaar bouwen voor senioren en mensen met een zorgvraag, vraagt om grotere investeringen dan bouwen voor andere doelgroepen. De plannen voor Zuidland leken enkele jaren geleden dan ook van tafel te verdwijnen toen een collega-corporatie de financiering niet rond kreeg. Rochdale zette

het Jaap van Praaghuis in Purmerend. De zelfstandige woningen zijn bestemd voor 55+ en deels voor mensen met een indicatie voor een aanleunwoning. Tevens geldt een voorrangspositie voor Purmerenders. Voor meer informatie kunt u terecht bij het WoonServicePunt Purmerend.

”Betaalbare woningen voor senioren en mensen die zorg nodig hebben”

THUIS 02/2008

27

27 Project.indd 27

26-05-2008 19:37:56


Amsterdam Oud-Zuid IJburg Westerpark

BERICHTEN TEKST: BERT VOOIJS

De inzegening van Shravan op IJburg, met de Hindoestaanse groep en Evert Bartlema (vestigingsdirecteur Oud-Zuid).

Woongroep Shravan Op Steigereiland Noord, het eerste eiland van IJburg, bouwt Rochdale woningen voor een woongroep onder de naam Shravan. De woongroep is bedoeld voor Hindoestaans/Surinaamse senioren van 55 jaar en ouder. Shravan zal bestaan uit 35 twee- en driekamerwoningen, een ontmoetingsruimte, een gezamenlijke tuin en een stalling en oplaadplaats voor scootmobiels. Gezamenlijke

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

cultuurbeleving en het wonen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten vormen de basis voor de woongroep. Geïnteresseerden voor Shravan kunnen zich tot 1 augustus 2008 inschrijven. Voor informatie en het aanvragen van een brochure, kunt u contact opnemen met Woningstichting Rochdale, Mw. R. Sloof, tel. (020) 572 58 88.

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK RPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATE OOST WATE

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN N O OOST-WATERGRAAFSMEER OST-WAT WAT ATTERG ER RAAFSMEER ZU

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM

ZEEBURG

DIEMEN N OOST-WATERGR OOST-WATERGRAAFSMEER RAAFSMEER ZUIDERAMSTEL RA ZUID UIDERA UI ER MST MSTEL STTEL E BU B

DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BUITEN EN NVEL V DERT BERICHTEN BERICHTE TEN EN N U STEL BUITENVELDERT BUITENV NV VELD DER ER BERICHTEN ERT B OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL UIT OUD-ZU ZUIDERAMSTEL

BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL EL BUITENVELDERT BUITENV VELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER

BERICHTEN UIT OUD-ZUI

ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK STERPARK CENTRUM CEN E RUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WAT ENT AT

Afsluiting nieuwe entrees Rode Kruislaan/ Loethoelistraat Sinds begin 2007 wordt in Diemen gewerkt aan vijf flatgebouwen aan de Rode Kruislaan en de Loethoelistraat. Naast isolatieverbetering en vernieuwing van de mechanische ventilatie, worden alle entreehallen vernieuwd, uitgebouwd en afsluitbaar gemaakt.

Afrekening servicekosten Net als vorig jaar bezocht Rochdale Oud Zuid weer alle bewonerscommissies. In de dubbeldekker ‘Rochdale Double One’ konden alle commissies vragen stellen over de afrekening van de servicekosten. Gedurende twee dagen gaven de medewerkers een toelichting op de afrekening.

De vernieuwing en uitbreiding van de entrees waren onder andere noodzakelijk om deze te kunnen afsluiten. Een magneetsleutelsysteem voor de entrees houdt onbevoegden zo veel mogelijk buiten de flats. Daarnaast zijn de brievenbussen aan de straatkant geplaatst. Alle vier de entrees aan de Rode Kruislaan zijn exact hetzelfde uitgevoerd. Wel kregen ze ieder een, eigen, herkenbare natuurstenen vloer. De Loethoelistraat kreeg een extra bellenbord aan de stadskant van de entreehal. Binnen komen is nu mogelijk vanaf de parkeerplaats én vanaf de Ouddiemerlaan. Alle woningen zijn ook meteen voorzien van nieuwe halofoons en deuropeners, tegen bijbetaling was plaatsing van een videofoon mogelijk.

THUIS 02/2008

28

28 29 Oud-Zuid.indd 28

26-05-2008 19:44:32


Gesignaleerd: mobiele bouwkeet Rochdale Oud Zuid heeft een mobiele bouwkeet aangeschaft en geheel in de huisstijl van Rochdale laten schilderen. De bouwkeet wordt ingezet bijij leefbaarheidsprojecten in de wijk, zoals tuinenacties en schoonmaakacties. In de bouwkeet is ruimte voor het bewaren van de benodigde tuin- en schoonmaakmaterialen. kmaterialen. Verder dient hij als uitvalsbasis voor medewerkers die in de wijk actief ef zijn. Ook andere vestigingen van Rochdale kunnen de bouwkeet inzetten bij leefbaarheidsacties. aarheidsacties.

Prijsvraag Rochdale Oud Zuid zoe zoekt nog een naam voor de mobiele bouwkeet. uwkeet. Weet u een leuke naam, doe dan mee aan de prijsvraag. Stuurr vóór 31 juli een e-mail met de naam voor de bouwkeet naar info@rochdale.nl, chdale.nl, of een briefkaart naar: Woningstichting Rochdale, Postbus 23031, 3031, 1100 DM Amsterdam-Zuidoost. Vermeld in uw e-mail of briefkaart dat het om de ‘prijsvraag bouwkeet’ gaat. De winnaar ontvangt extra ProPoints oPoints ter waarde van € 50,-.

T-WATERGRAAFSMEER T WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BUITENVEL ER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT TEL TEL E BUI B BU BUITENVELDERT TEN ENVEL EN V DERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK K CENTR CENTRUM TR TTRU RU RUM Z ZEEBURG EEEEB EEEB BU URG UR RG R G DIE DI D DIEMEN IIEEM MEN EEN N OO O OOST-WATERGRAAFSMEER OSST STTT--W WAT WA ATTEER A ERG RG R GRAAFS RAA AA AFSM FSMEER FS SMEER E ZUIDERAMSTEL ER ZUIID IDE D RAM RA AM A MSTEL BUITENVELDERT

OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG URG UR RG DIEME DIEMEN MEN ME EN O OOST-WATERGRAAFSMEER OST O OS SSTT-W --WA W TERG GR GRA GR RA AA AFS F MEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT FS

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ST-WATERGR G AAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BUITENV

TEN TE EN N UI UITT O OUD-ZUID UD UDD ZU ZUID UI WESTERPARK CENTRUM ZEEB ZEEBURG DIEMEN UD-ZUID WE WESTERPARK EST STE TEERPA R RK RP

OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER

UD-ZUID WESTERPARK RK K C CENTRUM ENTRUM M ZEEBURG DIEM DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT

BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER

ST-WATERGRAAFSMEER ST-WAT ATERG AT E RAAFSMEER ZUIDERAMSTEL ZUIDERAM RAMST STE ST TEL BUITENVELDERT TE BUITENVEL BERICHTEN UIT OUD-ZUID WESTERPARK CENTRUM ZEEBURG

DIEMEN OOST-WATERGRAAFSMEER ZUIDERAMSTEL BUITENVELDERT BERICHTEN UIT OUD-ZUID

PrachtwijkTransvaal Prachtw

FOTOGRAFIE: FOEKJE DETMAR

Eind 2007 kwamen bewoners, beheerders, bestuurders en andere betrokkenen van de Transvaalbuurt bij elkaar. Ze discussieerden over de vraag hoe ze van ‘Transvaal’ een echte Prachtwijk kunnen maken.

Naast bewoners en medewerkers van het stadsdeel en de woningcorporaties waren bij de twee bijeenkomsten ook ondernemers, opbouwwerkers en andere sleutelfiguren uit de wijk aanwezig. Ook de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) waren vertegenwoordigd. Een lijst met uitgangspunten voor het Wijkactieplan Transvaalbuurt was de uitkomst van de eerste bijeenkomst. Dit wijkactieplan bevat verschillende mogelijkheden om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te verbeteren. Tijdens de tweede bijeenkomst werd op basis van dat plan een ‘participatieagenda’ voor de buurt opgezet. Hierin staat welke bewoners wanneer en over welk project meedenken, meepraten en/of meebeslissen. Deze agenda is in overleg met de bewoners gemaakt. Verschillende afdelingen van Rochdale Oud Zuid bekijken nu hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van het Wijkactieplan.

Actie-klussendag Venserkade Na een inventarisatie door Rochdale van klussen die voor de bewoners moeilijk uitvoerbaar zijn, vond op dinsdag 11 maart in seniorencomplex De Venserkade in Diemen de actie-klussendag plaats. De bewonerscommissie en enkele andere vrijwilligers uit het complex hielpen met het schoonmaken van de ventilatieroosters. Verder waren er vaklieden, schoonmakers en medewerkers van Rochdale aanwezig voor eventuele andere klussen. Ook nu zijn de bekende Rochdale-bezems, -emmers en -stoffer & blikken aan de deelnemers uitgedeeld. THUIS 02/2008

29

28 29 Oud-Zuid.indd 29

28-05-2008 14:10:29


met

UIT THUIS TEKST: CARIENE JOOSTEN

Schuilkerk ‘op zolder’ Ons’ Lieve Heer op Solder is een van de oudste

Koks k iin d de d dop

en meest bijzondere musea van Amsterdam. De

In de vakanties kunnen kinderen bij Kookstudio

kerk, midden in de rosse buurt op de Oudezijds

Kookanje zelf kokkerellen. Voor de ouders is het

Voorburgwal 40, lijkt een gewoon grachtenhuis.

daarna smullen: zij kunnen in het restaurant de

Achter de karakteristieke gevel huist echter een

kookkunsten van hun kroost proeven! Kookanje is

complete kerk. Deze schuilkerk ‘op zolder’ ont-

onderdeel van het Kinderfornuis, dat onder andere

stond in de tijd na de Reformatie, toen katholie-

ook een high tea, kookfeest, kooklessen en een

ken geen openbare kerkdiensten meer mochten

hapjesfestijn verzorgt. Koken kan op verschillende

houden. Sinds 1888 is het een museum, met

locaties in Amsterdam of bij je thuis. Ook erg leuk

tentoonstellingen over religie en actuele kunst.

voor een verjaardagsfeest! www.kinderfornuis.nl

www.museumamstelkring.nl

Kanotocht in zeventiende-eeuws landschap Wist u dat u op Amsterdam CS niet ver verwijderd bent van een zeventiende-eeuws landschap? Het VVV-kantoor aan de overkant is het vertrekpunt voor een actieve ‘wetlands safari’ rond Amsterdam, een kanotocht door dorpjes met huizen die bijna op het water drijven. Tijdens de excursie vertelt een gids over het ontstaan van het gebied en onderweg wordt gestopt voor een picknick in het oerbos. Een landschap dat schilders als Ruysdael en Rembrandt al inspireerde. www.westlandssafari.nl

Duik in de Amsterdamse geschiedenis Het Amsterdamse Stadsarchief (voorheen Gemeentearchief ) zit alweer bijna een jaar op een nieuwe plek: het gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. Het pand staat bekend als het belangrijkste bouwwerk van architect Karel de Bazel en werd gebouwd tussen 1919 en 1926. Behalve de historische archieven die u kunt bezoeken, kan een gids u tijdens een rondleiding alle bijzonderheden van het gebouw en zijn collectie laten zien.

http://stadsarchief.amsterdam.nl

Méér dan boeken Sinds afgelopen zomer heeft Amsterdam een nieuwe centrale bibliotheek op het Oosterdokseiland. Deze bibliotheek is ontworpen door de architect Jo Coenen. Aan vertier is geen gebrek: naast een omvangrijke collectie boeken, cd’s en dvd’s heeft de bieb ook twee theaters, twee musea en vele bijzondere collecties en tentoonstellingen. Internet en comfortabele designstoelen zijn overal. Na afloop kun je boven in restaurant La Place genieten van een prachtig uitzicht. www.oba.nl

30 Uittips.indd 30

28-05-2008 14:00:49


k

BEWONERSRAAD ROCHDALE

Koepeloverleg: nuttig en informatief

Het koepeloverleg is een orgaan van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), waarin bewonersorganisaties van alle Amsterdamse woningcorporaties vertegenwoordigd zijn. Namens Bewonersraad Rochdale vertegenwoordigt Frans van Hoekelen de belangen van huurders.

FOTOGRAFIE: COR MANTEL

Frans van Hoekelen vertegenwoordigt namens Bewonersraad Rochdale de belangen van huurders

Volgens Van Hoekelen is het koepeloverleg

Veel WIBO- en zorgwoningen

hoeveel en wat voor woningen er tot 2020 in

zeer nuttig. “Er worden veel ervaringen uitge-

De stedelijke afspraken over wonen staan in

Amsterdam bij moeten komen. Zo zijn er te

wisseld. Als elders successen worden geboekt

een zogenaamd ‘convenant’. Hierin staan af-

weinig grote woningen, maar omdat de stad

waar wij ook iets aan hebben, kunnen we daar

spraken over het splitsen van woningen, wo-

in hoog tempo vergrijst, moeten ook veel

gebruik van maken.” In het koepeloverleg

ningverdeling, het aantal te bouwen woningen,

WIBO (wonen in beschermde omgeving)-

komen ook onderwerpen aan de orde die

verkoop van sociale huurwoningen, sloop en

en zorgwoningen gebouwd worden. Deze

stadsbreed aandacht verdienen. “Wethouders,

nieuwbouw. De gemeente, de stadsdelen, de

woningen moeten in de buurt van zorg- en

hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van

Federatie van Amsterdamse woningcorpora-

winkelcentra komen. Om woningen in de

de corporaties geven uitleg over belangrijke

ties FAWC en de Huurdersvereniging Amster-

toekomst met weinig aanpassingen een

woonzaken die spelen in onze stad.” Twee re-

dam hebben het convenant voor de komende

andere woonbestemming te kunnen geven,

cente voorbeelden zijn de stedelijke afspraken

vijf jaar afgesloten.

wordt er steeds meer aangestuurd op

over wonen en de woonvisie voor 2020.

In de ‘Woonvisie Amsterdam’ is vastgelegd,

aanpasbaar bouwen ●

THUIS 02/2008

31

31 Bewonersraad.indd 31

28-05-2008 14:01:37


GROOTSLAG

NATUUR, RUST

& GE

Wonen in een groen stukje Amsterdam-Noord, met uitzicht op de natuur en een modern winkelcentrum onder handbereik. Er zijn

heel wat Amsterdammers die dat willen. De door Rochdale gerealiseerde woningen op ‘de kop van Nieuwendam’ vonden dan ook in ‘no time’ een koper of huurder. TEKST: NICOLIEN REITH / FOTOGRAFIE: ROEL KONING

T

ot een paar jaar geleden bestond Nieuwendam-Noord nog voornamelijk uit flats van drie- en vierhoog. De wijk bestond uit saai ogende betonblokken, gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er was wel volop groen en water aanwezig, wat zorgde voor een parkachtige sfeer. Vooral die sfeer vormde een belangrijk verschil met veel andere Amsterdamse stadswijken. Juist die ‘parkachtige sfeer’ wilde het stadsdeel en samenwerkende partijen in de stadsvernieuwingsplannen voor Nieuwendam-Noord behouden. De architectuur van de nieuw te bouwen woningen moest hier op aansluiten. Ook het idee van een tuindorp, ooit de gedachte achter de opzet van deze wijk, moest in de nieuwbouwplannen een duidelijke plaats krijgen.

Zestig nieuwe huizen Rochdale raakte al in 2002 bij de vernieuwingsplannen betrokken, met als resultaat dat drie jaar geleden woningblok De Beemsterhof in de wijk Grootslag werd gesloopt. Op deze plaats staan nu zo’n zestig nieuwe huizen die allemaal al bewoond zijn. De oplevering van nog eens 25 woningen, gebouwd op de plaats van het buurt- en jongerencentrum Scorpio heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit centrum is met hulp van Rochdale naar een andere plek verhuisd. De woningen zijn gebouwd in opdracht van Rochdale en ontworpen door architectenbureau Maaskant & Van Velzen. De huizen zijn verdeeld over drie woonblokken met daartussen een speelplein voor kinderen. In ieder blok zijn verschillende typen eengezinswoningen opgenomen. De zes gelijkvloerse benedenwoningen zijn bedoeld als woonruimte voor senioren. Een beneden-

THUIS 02/2008

32

32 33 Nieuwbouw.indd 32

26-05-2008 19:56:50


IN ‘ T NIEUW Aan de overkant sta je zo midden in het groene Waterland

Nieuwe, levendige wijk De wijk Grootslag maakt deel uit van het project ‘Kop Nieuwendam-Noord’, waarmee enkele jaren

GENIETEN

geleden het startsein werd gegeven voor stedelijke vernieuwing in Amsterdam-Noord. In Nieuwendam Noord moeten tot 2010 1.200 woningen plaatsmaken voor 500 nieuwe huur- en 1.150 koopwoningen. Een derde van deze nieuwbouw zal bestaan uit eengezinswoningen, de rest uit appartementen. Daarnaast wordt het al gedeeltelijk gesloopte Waterlandplein omgevormd tot kloppend hart van de wijk. Behalve nieuwe winkels komen hier woningen, ruimte voor kleine bedrijven en een centrum voor zorg en maatschappelijke dienstverlening. Naar verwachting is dit alles in 2011 klaar. In het Plan van Aanpak dat het stadsdeel in 2002 samen met diverse woningcorporaties schreef, bevat ook een aantal maatregelen om de sociaaleco-

woning is gekoppeld aan de daarboven gelegen maisonnette, waardoor een kangoeroewoning is gerealiseerd.

nomische positie van de bewoners te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn meer en betere voorzieningen van het openbaar vervoer, een grotere soci-

Gewild De architecten hebben gekozen voor een kleurig, rechttoe rechtaan ontwerp met speels verdeelde raampartijen van verschillende afmetingen. Dat ze daarmee gewilde woningen hebben afgeleverd, bleek wel uit het hoge tempo waarin de koophuizen – twee derde van het project – verkocht werden. Vooral buurtbewoners waren gecharmeerd van de mooie nieuwbouw in dit groene stukje Amsterdam-Noord. In deze buurt zijn nog relatief weinig nieuwbouwwoningen. Grootslag is een van de nieuwe projecten. Met de nabije natuur en de vertrouwde rust moet wonen in Grootslag vooral genieten zijn. Aan de overkant van de aangrenzende ringweg sta je zo middenin het landschap van landelijk Noord ofwel het groene Waterland ●

ale veiligheid en meer kansen op onderwijs en werk. In de afgelopen jaren hebben al vele initiatieven het daglicht gezien, waaronder een eigen website voor de wijk (www.dewijkvertelt.nl) en een Talentencentrum. Maar er is ook een buurtsoap gericht op het gezamenlijk aanpakken van problemen in de wijk en er is een verhalen- en gedichtenbundel verschenen die geschreven is door bewoners. De grote inzet van het stadsdeel, samenwerkende partijen en bewoners moet leiden tot een nieuwe, levendige wijk. THUIS 02/2008

33

32 33 Nieuwbouw.indd 33

26-05-2008 19:57:00


Informatief huisbezoek werkt!

Amsterdam Zuidoost

TEKST: BERT VOOIJS

Wonen in een nieuwe laagbouwbuurt is heel anders dan in een flatgebouw. Om huurders voor te bereiden op die veranderingen, heeft Rochdalevestiging Zuidoost een nieuwe service: informatief huisbezoek. Kandidaat-huurders voor een eengezinswoning in de nieuwbouw krijgen twee keer een medewerker van Rochdale op bezoek. Eerst op het oude adres – dat kan zowel in als buiten Amsterdam-Zuidoost zijn - en later nog een keer als ze al een tijdje in de nieuwe woning zitten.

Praktisch De medewerkers van Rochdale geven allerlei informatie over zaken die met woon- en leefgedrag te maken hebben of met praktische zaken als huisvuilinzameling. Hoe werkt het in de

nieuwe buurt? Vaak komt men uit een flat naar de laagbouw. Dan zijn er veel dingen anders. Uiteraard kan de huurder tijdens het huisbezoek ook vragen stellen. De medewerker zorgt direct of indirect voor een antwoord, vertelt Betty Postema: “Mensen kunnen nu vragen wat ze willen weten. Daar hebben ze veel meer aan dan aan een informatiebulletin!”

%

Tips Vaak kunnen de medewerkers op basis van de oude woonsituatie ook gerichte tips geven. “Bijvoorbeeld als je ziet dat er zeil ligt. Dan raad ik mensen aan om in de nieuwe eengezinswoning een isolatielaag onder het zeil te leggen. Zeker op de benedenverdieping. Uiteindelijk ben je daarmee goedkoper uit, want je bespaart op de stookkosten. En het is véél comfortabeler.”

&

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BE BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST BERICHTEN

ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZU BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN N UIT ZUIDOOST ZUID DOOS O T BERICHTEN OO BER RICH HTE TEN TEN E UIT UI UIT ZUIDOOST ZUIDOOST BERICHTEN BERICH UIT ZUIDOOST BE UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT IT ZUI ZUIDOOST ID DO OOSTT BERICHTEN BE UIT ZUI ZUIDOOST IDO DO ST BE DOO BERICHTEN ERIC RI HTE H N UIT ZUIDOOST BERIC

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERIC BERICHTEN CHT HTEN HTE T UIT ZUIDOOST BERICHTE BERICHTEN EN UIT UIT ZUIDOOST ZUID DOOS BERICHTEN UIT ZUI

STT BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST ZUID ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

Ni Hao Nieuw Kempering

Zelfstandig wonen voor Chinese ouderen d

54 WIBO woningen

In het nieuwbouwproject Nieuw Kempering levert Rochdale binnenkort een speciaal ingericht appartementengebouw op voor ouderen van Chinese en Chinees Surinaamse afkomst. In het gebouw komen 54 WIBOwoningen (Wonen in beschermde omgeving), een gezamenlijke ontmoetingsruimte en een zorgsteunpunt. De ouderen wonen zelfstandig, maar kunnen thuiszorg krijgen vanuit het steunpunt. De toekomstige bewoners leven nu nog verspreid over Nederland, een aantal van hen woont in de omgeving van het Amsterdamse Oosterpark. Zij hebben enkele jaren geleden de stichting ‘Foe Ooi Leeuw’ opgericht. Die stichting praatte tijdens de ontwerpfase van de WIBO-woningen in Nieuw Kempering mee over bijvoorbeeld de inrichting van de plattegronden. Daarbij is rekening gehouden met ‘Feng Shui’, een van oorsprong Chinese energieleer.

THUIS 02/2008

34

34 35 Zuidoost.indd 34

26-05-2008 19:58:48


FaceLIFT in Groeneveen De aanhouder wint

Wildplassen in de lift van een flatgebouw. Wie doet dat nou, denkt u. Toch gebeurt het. Achtergelaten rommel en graffiti op de wanden maken het nog erger. Rochdale heeft hier in Bijlmerflat Groeneveen met behulp van een kunstproject wat aan gedaan. Dit was in vijf stappen het plan:

lift, blijft die lift veel schoner en frisser: geen urine, rommel en graffiti meer. Een stukje thuis.

▲ De gedachte is eenvoudig: de entree van de flat zien als je voordeur. De gezamenlijk gebruikte ruimtes in het gebouw horen bij je huis of dat van degene waar je op bezoek komt. Helaas missen veel mensen in grote flatgebouwen die gedachte. ▼ ‘Lift E' in Groeneveen kreeg begin dit jaar een facelift. Kunstenares Aura de Klyn maakte in samenwerking met de bewoners (volwassenen en kinderen) iets moois van de lift. ▲ Met slogans en tekeningen van bewoners componeerde Aura een ‘chique muur die de muur van je eigen woning zou kunnen zijn’. ▼ De eerste ervaringen met het kunstproject in ‘Lift E’ zijn positief. Rochdale onderzoekt intussen of deze werkwijze ook in andere flatgebouwen kan werken. ▲ Doordat de bewoners nu zelf mee hebben gewerkt aan het ‘pimpen’ van hun

OST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST HTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT OST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN

IT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT EN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT

Beveiliging Holkema Groep in Bijlmerhoogbouw

‘Een kwestie van de langste adem‘ Toen de Holkema Groep vier jaar geleden begon met beveiligingswerk in de flat Dennenrode, was Sjoerd van der Wal daar al bij betrokken. Sjoerd heeft de werkzaamheden van zijn werkgever in Zuidoost sindsdien flink zien groeien. Nu kom je overal in de Bijlmerhoogbouw mensen van de Holkema Groep tegen. “Onze taak is om onbevoegden uit de flats te weren en het constateren en zonodig aanpakken van drugsoverlast”, zegt Sjoerd van der Wal. “Mensen die in en rond de flat rondhangen, slapen of bewoners

lastigvallen, sturen we weg. Daarbij werken we als het nodig is samen met de politie. Regelmatig overleggen we met onze opdrachtgever Rochdale en met andere instanties over de stand van zaken.”

Volhouden Het lijkt ondankbaar werk, maar dat valt wel mee, aldus Sjoerd van der Wal. “We zien dat veel bewoners zich een stuk veiliger voelen. Dat hebben we echt bereikt. En de overlast wordt steeds minder. Daar doen we het voor. Natuurlijk gebeurde het in het begin met regelmaat dat mensen die we wegstuurden, na een tijdje weer

ZUIDOOST

BERICHTEN UIT ZUIDOOST BERICHTEN UIT ZUIDOOST

terugkwamen. Door vol te houden, hebben we er grip op gekregen. Het is gewoon een kwestie van de langste adem. De aanhouder wint en daarop zijn we prima getraind.”

Hard en zacht Onder de mensen met wie de Holkema Groep onder andere te maken krijgt, zijn relatief veel dakloze (ex-)verslaafden. “De laatste jaren komt er steeds meer opvangruimte bij voor deze groep. Dat maakt het makkelijker om ze daar naartoe te sturen. Ze kunnen nu ergens heen. Wij vertegenwoordigen samen met de politie de ‘harde’ kant van de aanpak van de drugsoverlast. En die harde kant kan alleen maar succesvol zijn in combinatie met goede opvang en begeleiding.”

THUIS 02/2008

35

34 35 Zuidoost.indd Sec1:3

22-05-2008 10:58:57


Frans Uyterlinde Leeftijd: 45 Beroep: stilist Burgerlijke staat:

getrouwd met Theo Mank Woont in: herenhuis uit de

eerste helft van de 19e eeuw Stijl interieur: klassieke basis

met een mix van basic en modern

“Kunst is dé manier om je huis persoonlijk te maken” THUIS 02/2008

36

36 38 Stijl.indd 36

28-05-2008 14:04:13


k

STIJL Een mooi en origineel kunstwerk kan de sfeer in huis enorm vergroten. Dat hoeft niet duur te zijn, want kunst heb je in alle soorten en prijsstellingen. Hoe ga je op zoek naar het ideale kunstwerk? Waar moet je op letten? En hoe komt het het best tot zijn recht in je huis? VT-Wonen-stylist Frans Uyterlinde geeft tips. TEKST: AMBER VAN RIJN / FOTOGRAFIE: FRANS UYTERLINDE

Tips van stylist Frans Uyterlinde

Kunst in huis ‘Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht, maar ik vind het nog wat ongezellig. Hoe maak ik het leuk?’ Het is een vraag die Frans Uyterlinde steeds vaker op de woonbeurs hoort. Volgens hem is kunst, naast brocante en spullen met geschiedenis, dé manier om je huis persoonlijk te maken. “Het zegt iets over jou, over je smaak, want je hebt het zelf uitgezocht en op jouw manier opgehangen”, vertelt Frans. “Wat is kunst? Foto’s, exotische beeldjes, posters en prints kunnen ook kunstig zijn. Als je er maar iets bijzonders mee doet.”

Fotografie Een foto geeft een heel andere sfeer dan een schilderij. Het oogt moderner en strakker, maar waar moet je op letten bij de aanschaf van een foto? “Je gevoel”, zegt Frans. “Je moet ergens door gegrepen worden. Als het goed voelt, moet je het doen. En heb je al een plek in gedachten, bijvoorbeeld de muur boven de bank, neem dan een kleurstaal mee en bepaal met een krant de maximale afmetingen.” Er is volop keuze uit werk van Nederlandse fotografen die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend zoals Erwin Olaf en Inez van Lamsweerde. Een voordeel van een minder bekende fotograaf is dat het werk minder kost, terwijl de foto’s net zo mooi kunnen zijn.

maken. Het is heel makkelijk: je upload je eigen foto via de site en een paar dagen later wordt de canvasprint thuis afgeleverd.” Ook bij de Hema kun je voor foto’s op canvas terecht, via de site maar ook gewoon in de winkel zelf. Je moet dan wel de print zelf ophalen. Andere webwinkels zijn: www.canvascompany.nl, www. printjekunst.nl, www.yorart.nl. De prijzen kunnen nogal uiteenlopen, dus even vergelijken loont de moeite.

Zelf een ‘kunstmuur’ maken Met een herinneringenmuur of portrettengalerij creëer je je eigen ‘work of art’. In zijn eigen huis heeft Frans één hele wand antraciet geschilderd en daarop allerlei

Je eigen foto als kunstwerk Ook van eigen foto’s kun je een kunstwerk maken, bijvoorbeeld door ze op canvas te laten printen. Frans: “VT Wonen begon er ooit mee, nu zie je het overal. Er zijn allerlei internetwinkels waar je canvasprints kunt laten

THUIS 02/2008

37

36 38 Stijl.indd 37

28-05-2008 14:04:47


STIJL

e

brocante lijstjes in verschillende grijstinten gehangen. “De inhoud van de lijstjes wisselt, maar alles is zwart-wit, van handgeschept papier uit Thailand tot zwart-witfoto’s. De combinatie van al die grijzige tinten werkt prachtig; ondanks alle verschillende formaten en afbeeldingen blijft het geheel rustig.” Als je meer van kleurenfoto’s en -afbeeldingen houdt, doe je er goed aan één tint voor de lijsten te kiezen. “Bijvoorbeeld berkenof esdoornhout. Maar zorg dan wel weer voor wisselende formaten, anders wordt het saai en eentonig.”

Een solitaire sculptuur staat vaak het mooist op een zuil”

Beelden & sculpturen Je kunt natuurlijk ook voor een beeld of een sculptuur kiezen, bijvoorbeeld één groot beeld als blikvanger of een groepje kleinere beelden. Frans: “Kies je voor een aantal beeldjes, zorg dan dat ze onderling met elkaar ‘spelen’ door een mix van verschillende formaten, kleuren of materialen.” Een sculptuur staat vaak het mooist op een zuil. Belangrijk is dat die zuil het beeld visueel ondersteunt en niet de aandacht van het beeld afleidt. “Een robuust beeld kan meer hebben dan de potloodfiguurtjes van Giacometti. Die zijn zo frêle en broos dat ze een heel rustige omgeving nodig hebben”, legt Frans uit. Kunst met een grote K Nederlandse professionele kunstenaars produceren zo’n 300.000 nieuwe werken per jaar. Waar te beginnen als je geen kunstkenner bent? “Lid worden van de Kunstuitleen is een goede manier”, zegt Frans. “Omdat je ‘gedwongen’ bent om de zoveel tijd het kunstwerk terug te brengen, kom je steeds in contact met nieuwe kunstenaars. Het leuke is ook dat je voor weinig geld tijdelijk een leuk kunstwerk in huis hebt.” Ook de site www.kunstenaars.nu is een goed startpunt. Op de site presenteert een groot aantal beeldend kunstenaars hun werk, van schilders tot tekenaars en beeldhouwers. Het boek ‘Kunst? Kopen!’ van kunstadviseur Veronique Baar, biedt een inspirerende basiskennis voor de beginnende kunstkoper en vertelt alles over verschillende kunstvormen, wat redelijke prijzen zijn en waar je op moet letten als je bijvoorbeeld een zeefdruk koopt. Kunstagenda’s in kranten en op websites helpen je verder. Daarnaast wemelt het in Amsterdam van de galeries en expositieruimtes ●

De Kunstuitleen Een goede manier om met kunst in aanraking te komen, is lid worden van de Kunstuitleen. Op basis van een leen- of spaarabonnement kun je kunst in uiteenlopende stijlen en technieken proberen. Zo kom je steeds in contact met nieuw werk en andere kunstenaars en ontwikkel je vanzelf een voorkeur. Kunstuitleencentra vind je in alle grotere plaatsen; op www.artstart.nl kun je de adressen vinden. Kunst verzekeren? Heb je een of meer schilderijen, dan vallen die meestal onder de inboedelverzekering. Wordt je verzameling groter, dan kun je een aparte kunstverzekering afsluiten. Het is ook mogelijk om kunst tegen schade te verzekeren, zoals brand- en waterschade. Een en ander hangt natuurlijk af van de waarde van je kunstwerken. Een verzekeraar kan je adviseren over wat wel en niet in aanmerking komt. Wat in elk geval nooit kwaad kan, is om direct na de aankoop foto’s van je kunstwerk te maken.

THUIS 02/2008

38

36 38 Stijl.indd Sec1:4

22-05-2008 11:31:30


Woord & Beeld

Zoek, vind en win! Deze foto is afkomstig uit het gemeentearchief van Amsterdam. Weet u de tegenwoordige naam en functie van het gebouw op deze foto van vroeger? Dan kunt u het boek ‘Amsterdam 366 dagen’ van Mariëlle Hageman (Uitgeverij Thoth) winnen. Hoe? Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze voor 26 augustus naar: Redactie THUIS Postbus 23031

Zweeds Kruiswoordraadsel

1100 DM Amsterdam Zuidoost Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres. Onder de goede inzendingen wordt het boek verloot. De winnaar van de vorige beeldpuzzel is C. Akkerman uit Zaandam. Op de foto stond Beurs van Zocher in Amsterdam, tegenwoordig de Bijenkorf.

Kruiswoordraadsel De oplossing van de vorige uitgave was: GOEDE VOORNEMENS Deze keer zijn de prijzen gewonnen door: EERSTE PRIJS Geschenkbon t.w.v. € 25,-: J. Middelveld uit Purmerend TWEEDE PRIJS Geschenkbon t.w.v. € 20,-: J. Gunzeln uit Amsterdam DERDE PRIJS: Geschenkbon t.w.v. € 15,-: J. Bakels uit Diemen PUZZEL MEE PER POST! Schrijf de oplossing van deze puzzel op een briefkaart en stuur deze voor 26 augustus naar: Redactie THUIS Postbus 23031 1100 DM Amsterdam Zuidoost Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres. THUIS 02/2008

39

39 Puzzel.indd 39

26-05-2008 20:01:18


Belangrijke adressen en telefoonnummers VOOR REPARATIEVERZOEKEN

0800 023 66 23 (gratis en 24 uur bereikbaar)

ROCHDALE-VESTIGINGEN Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30 uur, vrijdags tot 12.30 uur ZAANDAM Badhuisweg 1 Zaandam (075) 653 32 22 WOONSERVICEPUNT NOORD IJdoornlaan 34 Amsterdam (020) 435 34 44 WOONSERVICEPUNT PURMEREND Van Burgplein 4 Purmerend (0299) 40 52 40 GEUZENVELD-SLOTERMEER Slotermeerlaan 152 Amsterdam (020) 506 21 00 OUD-ZUID Stadhouderskade 80-81 Amsterdam (020) 572 58 88 AMSTERDAM ZUIDOOST Bijlmerdreef 1169 Amsterdam Zuidoost (020) 569 40 00 CORRESPONDENTIEADRES ROCHDALE Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost Internet: www.rochdale.nl BEWONERSRAAD ROCHDALE Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost Internet: www.patroc.nl BIJLMER BEWONERSRAAD Gooioord 263, 1103 CR Amsterdam www.bijlmerbewonersraad.nl

1 40 Cover+Adres.indd 40

26-05-2008 18:58:13

THUIS nr.2 2008  

2x per jaar brengt het magazine THUIS toegankelijke artikelen over de leefomgeving (de eigen huur/koopwoning en het interieur, maar ook stra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you