Page 1

nb. 02-09-def:n.b.

29-05-2009

12:45

Pagina 1

nb. Derde jaargang

Nuon over energie & de zakelijke markt: Informatie, inspiratie, concrete tips

• nº 2 • juni 2009

War Child tevreden met Nuon HerPrijs

de

FrieslandCampina bespaart door energiemanagement

Europese energiemarkt 6 in beweging

dingen dieu moet weten


nb. 02-09-def:n.b.

29-05-2009

11:36

Pagina 2

VOORWOORD

Voorspellingen

Wie had twee jaar geleden kunnen voorspellen dat Barack Obama de nieuwe president van de Verenigde Staten zou worden? Wie voorspelde grandioze overwinningen van het Nederlands voetbalelftal in de eerste ronde van het EK 2008? En was de afgelopen winter met veel schaatsplezier niet een verrassing voor de meesten van ons? De toekomst voorspellen is lastig. Maar voorspellingen zijn noodzakelijk om een koers te bepalen. De Europese Unie speelt met haar klimaatdoelstellingen in op de voorspelling dat fossiele brandstoffen, op basis van het huidige toenemende gebruik, ergens in de 21ste eeuw opraken. Mede daarom richten Europese energiebedrijven hun koers op schaalvergroting en de opwek van duurzame energie. De voorziene krachtenbundeling van Nuon en Vattenfall moet de gewenste schaalvergroting opleveren. Hierdoor kan de toekomstige voorzieningszekerheid gewaarborgd worden en kan er versneld geïnvesteerd worden in duurzame energie, zoals de ontwikkeling van CO²-afvang. Op 7 mei 2009 kondigde Nuon de bouw van een nieuw windpark op de Noordzee aan. De bouw van dit windpark past in de ambitie van Nuon om, met toekomstig partner Vattenfall, nummer 1 op het gebied van windenergie op zee in Europa te zijn. Dit is de koers van Nuon naar de toekomst. Maar wij blíjven natuurlijk uw adviseur op het gebied van efficiënt energieverbruik. Hierover krijgt u in dit nummer weer concrete tips en informatie. U kunt lezen hoe wij met FrieslandCampina besparingen in verbruik realiseren en hoe ook War Child flink kon besparen op haar energierekening. Nuon als uw energieadviseur. Zo ga ik graag met u onze toekomst tegemoet. Met vriendelijke groet, Hans Mart Groen, Directeur Nuon Marketing & Sales Nederland

2

nb. | Nº 2 • 2009

nieuws

Ontwikkelingen binnen de energiemarkt volgen elkaar razendsnel op. Nuon houdt de energiemarkt nauwlettend in de gaten en speelt met het productaanbod naadloos op de veranderingen in.

Marktontwikkelingen 왎 Het eerste kwartaal van 2009 stond in het teken van de wereldwijde recessie en voorlopig is herstel nog niet in zicht. Doordat de industriële productie daalt en nieuwe orders als ook het consumenten- en productenvertrouwen uitblijven, wordt de vraag naar grondstoffen en elektriciteit gedrukt. In West Europa is de elektriciteitsvraag in maart met 6%, ofwel 15 terrawattuur, afgenomen. In normale omstandigheden is de weersafhankelijke vraag goed voor 50% van het totale gasverbruik in het eerste kwartaal. Door de lage vraag naar elektriciteit was dit jaar 60% van het gasverbruik hieraan toe te rekenen. Deze ontwikkelingen werken door in de elektriciteit-, kolen- en gasprijzen die – na eerdere dalingen in 2008 – het afgelopen kwartaal zijn gedaald met respectievelijk 18%, 18% en 11%. Nuon verwacht dat de energieprijzen zullen stijgen op het moment dat producenten en consumenten weer vertrouwen krijgen in de economie. Op de lange termijn leiden strikte kredieteisen en relatief lage grondstofprijzen tot

het uitstellen van kapitaalinvesteringen. In een gezonde economische situatie kunnen de prijzen exponentieel stijgen omdat deze uitgestelde investeringen dan ineens worden gerealiseerd.

왎 Wijziging

exit- en connectiekosten gas Wanneer Nuon u factureert op basis van gecontracteerde capaciteit, bent u voor het onttrekken van gas uit het landelijke transportnet exit- en connectiekosten verschuldigd. Door een besluit van de NMa wijzigt deze kostenpost per 1 juli 2009. Deze kosten worden niet langer berekend op basis van de gecontracteerde gascapaciteit, maar op basis van de capaciteit die u maximaal kunt benutten. Deze wijziging treft vooral klanten die een gasmeter hebben met een veel grotere capaciteit dan nodig. Zij kunnen met de CapaciteitScan van ingenieursbureau en Nuon-dochter Ebatech de benodigde technische capaciteit onderzoeken. Kijk voor meer informatie op www.nuon.nl/capaciteitscan.

Colofon l nb. is een uitgave van Nuon en verschijnt vier keer per jaar. l Derde jaargang, nummer 2, juni 2009 l Redactieadres: Nuon, PAC 1AA6210, Redactie nb., Postbus 41920, 1009 DC Amsterdam, redactienb@nuon.com l www.nuon.nl/zakelijk l Concept en realisatie: Scripta Media, Nieuwe Herengracht 47, 1011 RN Amsterdam l Artdirection en vormgeving: Carla Goossens en Marc van Meurs l Fotografie: Kato Tan, Zoltan Koraï, Ton Zonneveld l Drukwerk: drukkerij Teesink l Lithografie: Grafimedia Amsterdam l © Nuon, 2009 l nb. wordt op FSC-papier gedrukt l Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijk toestemming. Alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


nb. 02-09-def:n.b.

28-05-2009

11:41

Pagina 3

De Vraag

Nuon RTL Masterclass

’Gaat Nuon elektronisch factureren?‘

strategisch inkopen van energie

‘Zeker! Onlangs heeft de minister van Financiën besloten dat een elektronische factuur dezelfde status heeft als een factuur die is verzonden per post. Een beslissing met belangrijke gevolgen, want het elektronisch verzenden van facturen maakt de administratieve verwerking bij klanten een stuk eenvoudiger. Daarnaast bespaart de maatregel papier. Vanzelfsprekend hebben wij deze kans met beide handen aangegrepen. Op dit moment zijn we bezig om, in goed overleg met de klant, onze processen en systemen hiervoor in te richten. Elektronisch factureren gaat veel verder dan alleen het digitaal verzenden van uw factuur. Wij willen op alle fronten onze klanten zoveel mogelijk service bieden. Als u meerdere

Besparingen gas- en elektriciteits verbruik online volgen Via de online service Nuon MijnVerbruik kunt u als zakelijke klant van Nuon inzicht krijgen in uw gas- en elektriciteitsverbruik. Onlangs is deze service uitgebreid. U kunt nu ook dagen vergelijken om te meten of een besparingsmaatregel daadwerkelijk effect heeft. ‘Voor klanten met meerdere aansluitingen is het nu ook mogelijk om locaties met elkaar te vergelijken’, vertelt productmanager Manon van Poelwijk. ‘Wanneer bij een winkelketen medewerkers in de ene vestiging bijvoorbeeld trouw het licht uitdoen en in de andere niet, dan wordt dit duidelijk in MijnVerbruik.’ Kijk voor meer informatie op www.nuon.nl/mijnverbruik

KATO TAN

Carolien Jansen (procesmanager facturatie) geeft antwoord:

aansluitingen heeft, kunt u bij uw accountmanager specifieke wensen voor uw facturering neerleggen. Aan de hand van deze informatie zal Nuon vervolgens een passende vorm van maatwerkfacturering aanbieden.’

Nuon organiseert al een aantal jaren masterclasses voor grootzakelijke klanten. Dit jaar werd dit event voor de eerste keer gehouden in samenwerking met RTLZ en Nyenrode Business Universiteit. Op 27 mei kwamen klanten van Nuon en andere belangstellenden samen om zich te laten informeren over het strategisch inkopen van energie. Verschillende vragen als: Hoe stemt u de inkoop van energie af op uw bedrijfsstrategie? En: In hoeverre is het mogelijk om risicomanagement toe te passen op het energiebeleid? passeerden de revue. De dag werd afgesloten met een levendige discussie.

Stroometiket

Wetgeving verplicht Nuon om jaarlijks achteraf op productniveau aan te geven met welke bronnen de elektriciteit van dat jaar is opgewekt. Het zogenoemde stroometiket 2008 is begin april bij u op de mat gevallen. Het bevat de optelsom van groene en grijze energie die voor ons is opgewekt. Zie ook: www.nuon.nl/zakelijk.

www.nuon.nl/zakelijk nb. | Nº 2 • 2009

3


nb. 02-09-def:n.b.

27-05-2009

12:31

Pagina 4

Kostenbeheersing plicht voor Een

organisatie met ruim vijftig medewerkers verhuizen voor niet meer dan 150 euro. War Child kreeg het vorig jaar voor elkaar toen ze binnen Amsterdam overging naar een nieuw pand. Alles was gesponsord, van verhuisdozen tot meubilair. Alleen die vervloekte 150 euro. Die zitten office manager Ellen van Steenis nog steeds niet lekker. ‘De parkeervergunningen voor onze verhuiswagens’, zegt ze met een zuur gezicht. ‘Daar viel met de gemeente echt niet over te praten.’ Cost management staat bij War Child met hoofdletters geschreven. De organisatie wil de kosten zo laag mogelijk houden. Hoe minder geld aan overhead, hoe meer er overblijft voor War Child-projecten. Met gepaste trots kan de goededoelenorganisatie bij elk jaarverslag melden dat ze wederom ruim onder de 25-procentnorm is gebleven. Die norm bepaalt dat de kosten voor fondsenwerving niet meer mogen zijn dan 25 procent van de baten uit eigen fondsenwerving. War Child haalt die norm met vlag en wimpel. In 2008 ging ruim 85 procent van de gelden naar de vele projecten in oorlogsgebieden. Met dans, muziek, theater en sport helpt War Child kinderen hun emoties te uiten en hun oorlogservaringen te verwerken.

Beste energiemix Logisch dat War Child ook kritisch naar de eigen energierekening kijkt. In het nieuwe pand, dat een derde groter is dan het oude, vallen de kosten voor elektriciteit en gas aanzienlijk hoger uit dan in het oude kantoor. Zo is er een enorme koepelhal die om een precieze afstemming van de koel- en verwarmingsinstallatie vraagt. ‘Door die nog meer te finetunen moeten we meer kunnen besparen’, denkt Van Steenis. Dat is iets voor de toekomst. Maar ook op korte termijn bleek een flinke energiebesparing mogelijk. In februari

4

nb. | Nº 2 • 2009

KATO TAN

War Child

Voor War Child is kostenbeheersing geen noodzaak maar een plicht. Hoe minder geld er naar de organisatie gaat, hoe meer er overblijft voor projecten in oorlogsgebieden. War Child is daarom erg tevreden met Nuon HerPrijs. De elektriciteitsrekening is flink omlaaggegaan.

werd Van Steenis gebeld door accountmanager Rio de Haan van Nuon. ‘Als grootzakelijke klant met een vaste leveringsprijs voor elektriciteit komt War Child in aanmerking voor Nuon HerPrijs’, zegt De Haan. ‘Als de elektriciteitsprijzen dalen, kunnen klanten met Nuon HerPrijs een nieuw contract afsluiten. De nieuwe elektriciteitsprijs wordt dan een gewogen gemiddelde van de oude contractprijs en de elektriciteitsprijs van dat moment. De enige voorwaarde is dat het contract voor minimaal drie maanden wordt verlengd.’ Van Steenis vroeg De Haan om verschillende rekenvoorbeelden. ‘Hoe langer je het contract laat doorlopen, hoe meer je profiteert van de lagere stroomprijs’, zegt ze. ‘Aan de andere kant willen wij niet vijf of tien jaar aan een leverancier vastzitten. Daarom hebben we het contract verlengd met twee jaar, voor ons de beste mix tussen continuïteit en flexibiliteit. Door het nieuwe contract betalen we jaarlijks 2845 euro minder aan elektriciteit. Een mooie besparing waar we, dankzij Nuon, erg weinig moeite voor hebben hoeven doen.’

Prijzen omlaag Nuon HerPrijs is een uniek product in de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Het is met name interessant voor grootzakelijke klanten die de zekerheid willen hebben van een scherpe vaste elektriciteitsprijs, maar die zonder risico willen profiteren van prijsdalingen. Rio de Haan stelt dat het juist nu interessant kan zijn na te denken over herprijzen. ‘De elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen maanden hard omlaaggegaan. Dat komt deels door de recessie: de vraag naar elektriciteit is afgenomen omdat bedrijven minder produceren. Maar de lagere elektriciteitsprijs hangt ook samen met de sterk gedaalde olie- en gasprijzen.’ Gaat de elektriciteitsprijs in de toekomst ver-


nb. 02-09-def:n.b.

27-05-2009

12:31

Pagina 5

CASE Ellen Steenis (War Child) en Rio de Haan (Nuon) De elektriciteitsrekening is flink omlaaggegaan

War Child in cijfers Organisatie War Child bestaat sinds 1995 en zet zich in voor een vreedzame toekomst voor oorlogskinderen. Kinderen in conflictgebieden worden door middel van creatieve activiteiten geholpen het normale leven weer op te pakken. Aantal medewerkers Op het hoofdkantoor werken ruim 50 medewerkers en de organisatie is actief in 12 landen.

TON ZONNEVELD

Omzet In 2007 trok War Child iets meer dan 1 miljoen euro uit voor fondsenwerving en had bijna 7 miljoen aan inkomsten uit fondsenwerving. Dit betekent dat War Child slechts 15 procent overheadkosten maakt. Dat is ruim beneden de norm van 25 procent, die erkende goede doelen moeten halen om in aanmerking te komen voor het CBF-keurmerk. Energieverbruik War Child heeft een geschat jaarverbruik van 100.000 kWh en een piekverbruik van 64 procent. Door gebruik te maken van Nuon HerPrijs bespaart War Child jaarlijks 2845 euro op de elektriciteitsrekening. Dit komt neer op een besparing van ruim 16 procent. War Child heeft het contract met 24 maanden verlengd.

WAT IS NUON HERPRIJS?

der omlaag, dan kunnen klanten opnieuw een herprijscontract aangaan. Het mooie is dat een eventuele prijsstijging geen enkel effect heeft. De leveringsprijs blijft voor de contractduur op het lagere niveau. ‘En Nuon neemt zelf contact met klanten op als de marktprijs 5 procent onder hun contractprijs ligt’, voegt De Haan toe.

‘Toen we dit nieuwe pand betrokken, heb ik in een gesprek met Rio verteld dat kostenbeheersing voor War Child enorm belangrijk is’, vertelt Ellen van Steenis. ‘Kennelijk is die boodschap goed aangekomen.’ Lachend: ‘Nu alleen dat speciale goededoelentarief nog… Je ziet, ik probeer altijd de kosten verder omlaag te krijgen. Maar het is voor een goed doel!’

HerPrijs is voor klanten die de zekerheid willen van een vaste, scherpe prijs en tussentijds de mogelijkheid willen behouden om in de toekomst te profiteren van een dalende markt. Dat betekent concreet: geen prijsstijgingen, maar wel profiteren van prijsdalingen. Voor meer informatie ga naar www.nuon.nl/herprijs

nb. | Nº 2 • 2009

5


nb. 02-09-def:n.b.

28-05-2009

6

11:35

DINGEN die u moet weten over

Pagina 6

de Europese

ZOLTAN KORAÏ

Er gebeurt veel op de Europese energiemarkt. Energiebedrijven moeten van ‘Brussel’ gesplitst worden. Of toch weer niet? Er vinden fusies plaats waardoor bekende Nederlandse leveranciers, waaronder Nuon, in buitenlandse handen komen. Als Rusland de gaskraan dichtdraait en een deel van Europa letterlijk in de kou zet, verschijnen alarmerende berichten dat de leveringszekerheid bedreigd wordt. Wat is er aan de hand op de Europese energiemarkt en wat betekent dat voor u als gebruiker van elektriciteit en gas? Zes dingen die u moet weten over de energiemarkt.


nb. 02-09-def:n.b.

28-05-2009

11:35

Pagina 7

THEMA

energiemarkt 1 SPLITSING 왎 Europa wil meer concurrentie op de energie-

markt. Daarop vooruitlopend is in Nederland de afgelopen jaren aangestuurd op splitsing van energiebedrijven in een netwerkdeel, dat in overheidshanden blijft, en een privaat productie- en leveringsbedrijf. De meeste Nederlandse energiebedrijven vonden dat geen goed idee, omdat het bestaande model al genoeg marktwerking garandeerde. Bovendien is de splitsing kostbaar. In Nederland werd de splitsingswet aangenomen. In de rest van Europa loopt dat nog niet zo’n vaart. Zeker niet nu het Europese Parlement onlangs besloten heeft dat energiebedrijven toch niet helemaal opgesplitst hoeven te worden, als levering en netwerkbeheer maar onafhankelijk zijn. Zakelijke klanten merken weinig van de splitsing, behalve dat dit een van de redenen is dat Nederlandse energieleveranciers aansluiting zoeken bij buitenlandse partners. In januari werd de voorgenomen fusie tussen Essent en het Duitse RWE aangekondigd. Een paar weken later kondigde Nuon aan samen te willen gaan met het Zweedse Vattenfall.

2 SCHAALVERGROTING 왎 De energiebranche is zeer kapitaalintensief.

ZOLTAN KORAÏ

De bouw van een nieuwe centrale kost al snel een paar miljard euro. De ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals het afvangen en opslaan van CO² en de bouw van windparken op zee, is uitermate kostbaar. Daarnaast moeten energiebedrijven niet alleen nationaal, maar ook internationaal concurreren. Om in dit krachtenveld te overleven, moeten energiebedrijven financieel zeer sterk zijn. Dit verklaart de huidige fusiegolf in de energiesector. Die trend is wereldwijd, maar het sterkst in Europa. Daar vonden in 2008 meer dan driehonderd fusies plaats tussen energiebedrijven. Voor klanten is de fusietendens positief. Er ontstaan sterkere energiebedrijven die een grotere inkoopmacht en lagere overheadkosten hebben. Hierdoor zou het energietarief omlaag kunnen gaan. Een ander voordeel van de fusietrend is dat grotere energiebedrijven meer capaciteit hebben om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3 KLIMAAT 왎 Schaalgrootte is ook belangrijk om te kunnen

investeren in nieuwe, duurzame vormen van energieopwekking. Energiebedrijven spelen een

belangrijke rol in de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. In 2020 moet Europa 20 procent minder CO² uitstoten dan in 1990, 20 procent zuiniger zijn met energie en dient 20 procent van de energie duurzaam te worden opgewekt. De eisen aan duurzaamheid betekenen dat de komende elf jaar de opwekking van energie uit onder meer wind, zon en biomassa meer dan verdubbelen moet. Nederland zet vooral in op windparken in de Noordzee: die moeten in 2020 goed zijn voor 6000 MegaWatt (vergelijkbaar met vier tot zes traditionele energiecentrales). Nuon exploiteert samen met Shell een windpark voor de kust van Egmond aan Zee dat schone stroom levert aan honderdduizend huishoudens. Omdat de wereld de komende decennia nog afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, moeten traditionele gasen kolencentrales schoner produceren. Daarom innoveert Nuon op het gebied van CO²-afvang bij de centrale in Buggenum.

4 ZEKERHEID

5 NUON EN VATTENFALL 왎 Al deze trends worden weerspiegeld in het

samengaan van Nuon en Vattenfall. Door de opgelegde splitsing is Nuon te klein om zelfstandig te overleven in een internationale energiemarkt. Het samengaan resulteert in een energiebedrijf (actief in acht landen) met een omzet van 20 miljard euro per jaar, dat tot de Europese top vijf behoort. Die schaalgrootte leidt tot inkoopmacht, bijvoorbeeld bij het afsluiten van gascontracten. De combinatie Nuon-Vattenfall is toonaangevend in duurzame energie en wordt met ruim 500 MegaWatt de nummer één in Europa in windenergie op zee. Ook zijn Nuon en Vattenfall koplopers in het ontwikkelen van technieken om CO² af te vangen. Daarnaast is er door het samengaan meer budget om te investeren in andere alternatieve energiebronnen zoals zonnecelfolie en golf- en getijdentechnologie. Door in te zetten op een breed palet aan energiebronnen (wind, biomassagas, schone kolen) staan Nuon en Vattenfall voor een grotere leveringszekerheid aan klanten.

왎 Duurzame energie is niet alleen noodzake-

lijk vanwege het klimaat, maar ook als alternatief voor fossiele brandstoffen. Die raken steeds meer op. Duidelijk is dat Europa ergens in de eenentwintigste eeuw zal moeten overschakelen op alternatieven, zoals wind- en zonneenergie. Dat heeft ook politieke redenen: de grootste gas- en oliereserves zijn in handen van landen waaraan Europa zijn energiezekerheid niet wil overlaten, zoals Rusland en Iran. Europa wil dat zijn energiebedrijven voldoende sterk zijn om met bijvoorbeeld Russische gasleveranciers te kunnen onderhandelen, maar ook om alternatieven te ontwikkelen die de Europese afhankelijkheid van instabiele landen verkleinen. Daarbij gaat het onder meer om kernenergie en ‘schone’ kolen, waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in de grond. Het overschakelen op andere energiebronnen wordt de energietransitie genoemd. Een belangrijk aspect van die transitie is ook de opkomst van decentrale opwekking, bijvoorbeeld door aardwarmtecentrales in woonwijken, warmtekrachtkoppelingen (nu al veelgebruikt in de glastuinbouw) of zonnepanelen en brandstofcellen in woningen.

6 DE KLANT CENTRAAL 왎 Wat betekenen deze fusies van energiebedrij-

ven voor u als zakelijke klant? Enerzijds lijkt het alsof door het samengaan van bedrijven de keuze beperkter wordt. Maar tegelijkertijd opereren energiemaatschappijen nu in een vrijere en meer concurrerende markt, waardoor tarieven scherper zijn en worden buitenlandse partijen actief op de Nederlandse markt. Voor u verandert er weinig. De naam Nuon blijft nog minstens vier jaar bestaan. Het hoofdkantoor en de regionale kantoren blijven gehandhaafd op hun huidige locatie. Ook is er een stichting opgericht die het publieke belang van Nuon in Nederland zal bewaken. Op langere termijn moet u als Nuon-klant profiteren van de fusie. Bijvoorbeeld doordat de combinatie financieel sterker is en meer expertise in huis heeft. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe aantrekkelijke producten en diensten waarbij Nuon en Vattenfall hebben aangekondigd dat een hoge klanttevredenheid een van de belangrijkste speerpunten van de nieuwe combinatie zal zijn. Verder lezen? Meer informatie over de krachtenbundeling van Nuon en Vattenfall vindt u op www.nuon.com.

nb. | Nº 2 • 2009

7


nb. 02-09-def:n.b.

27-05-2009

12:31

Pagina 8

Besparingstip In elke editie van nb. treft u een besparingstip waar een Nederlands bedrijf baat bij heeft gehad. Wellicht kunt u hier uw voordeel mee doen.

Meten is weten

TON ZONNEVELD

FrieslandCampina voorziet miljoenen mensen over de hele wereld van zuivelproducten als melk, yoghurt, kaas, boter, maar ook van vruchtendranken. In de vestiging in Ede worden onder meer Appelsientje, Coolbest en Dubbelfrisss geproduceerd. Ingenieursbureau en Nuondochter Ebatech heeft deze ‘klant van het eerste uur’ geholpen met het realiseren van een uitgebreid energiemonitoringsysteem. Jan-Willem Warmenhoven van FrieslandCampina Benelux en Carel van Lange van Ebatech leggen uit waarom goed energiemanagement begint met om de acht uur meten.

Niet zien, wel meten Jan-Willem Warmenhoven, efficiency manager FrieslandCampina in Ede: ‘Ik begin en eindig de dag met een blik op ons energiemanagementsysteem. Verschillende data kopieer ik naar een

Jan-Willem Warmenhoven efficiency manager FrieslandCampina in Ede.

Excel-bestand en dan zie ik in één oogopslag of er afwijkingen zijn. Als een klep in een machine stuk is, kan het zomaar zijn dat er bijvoorbeeld 600 liter water wordt verbruikt in plaats van de gebruikelijke 300 liter. Dit soort defecten kan ik niet altijd zien, maar wel meten. Vandaar mijn credo: meten is weten! Dankzij ons netwerk van meters door de hele fabriek heb ik al heel wat defecte kleppen, maar ook andere afwijkingen zoals lekke warmtewisselaars en persluchtlekken kunnen aanwijzen.’

Thermografiescan Carel van Lange: ‘Voor Ebatech is de actieve houding van Jan-Willem heel prettig in de samenwerking. We kunnen het beschikbare budget daardoor optimaal inzetten voor het verbeteren en verfijnen van het systeem. Zo hebben we laatst besloten om een thermografiescan in de koelhuizen te maken.

Door met een warmtecamera foto’s te nemen zie je waar de “zwakke” plekken zitten en waar dus warmteverlies optreedt. Vooral bij wanden, veiligheidsluiken en deuren was er sprake van verlies.’

Daadwerkelijke besparing Jan-Willem: ‘Sinds we aan de hand van de scans maatregelen hebben genomen, zie ik het gebruik van koelenergie significant dalen in het systeem. Dat is het voordeel van goed energiemanagement: behalve dat monitoring inzicht geeft in het bestaande energiegebruik, krijg je ook helder of ondernomen acties daadwerkelijk een besparing opleveren.’ Wilt u ook diepgaand inzicht in uw energieverbruik en besparingsmogelijkheden? Dan is energiemanagement wat voor u. Meer informatie vindt u op www.nuon.nl/energiemanagement.

nb. nr.2 2009  

nb. staat voor Nuon Business, en is een nieuwsbrief met het uiterlijk van een magazine. Deze nieuwsbrief is speciaal voor alle verantwoordel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you