Page 1

Een uitgave van Brander Afbouwprodukten, Den Bosch, Jaargang 15, Nummer 1, 2008, www.brander.nl

Kantoor met kleur en kwaliteit Gratis kaarten Afbouwexpo

Brander Afbouw 1_08.indd 1

26-02-2008 12:35:01


Actueel

blijft SigmaKalon, het moederbedrijf van Brander Afbouwprodukten, is onlangs overgegaan in het Amerikaanse PPG Industries. Voor het merk Brander heeft dit echter geen gevolgen. Voor u als stukadoor blijft alles

Een swingend jaar

bij het oude.

Bedankt!

Van 23 tot en met 26 april vindt de Afbouwexpo weer plaats in Den Bosch. Uiteraard hoop ik u daar te ontmoeten. Bij deze Brander Afbouw vindt u gratis toegangskaarten. Ik kan u alvast

25 januari blijft voor Anne Marie en mij een dag om nooit te

verklappen dat Brander op de beurs een nieuwe sierpleister

vergeten. Het is een voorrecht om op deze manier na 38 jaar

introduceert met een swingende naam.

afscheid te mogen nemen van Brander. Langs deze weg wil-

Voor deze Brander Afbouw vroegen we vier stukadoors naar hun

len wij dan ook iedereen danken voor zijn komst en belang-

verwachtingen voor dit jaar. Zijn ze bang voor een eventuele

stelling. Ook de mensen die deze onvergetelijke dag mogelijk

recessie? Hoe denken ze dat de bouw zich ontwikkelt.

hebben gemaakt, bedankt!

Blijven er personeelstekorten of valt dat wel mee? En komen er

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en tot ziens.

nieuwe trends, bijvoorbeeld op het gebied van decoratief stucwerk? Zeer interessant om te lezen. Brander Afbouw neemt u

Rien de la Cousine

ook mee naar Barneveld. Daar verrijst namelijk een multifunctioneel kerkgebouw. Dat is weer eens wat anders dan een woonhuis of kantoorpand. Maar ook voor dit project zijn de producten van Brander uitermate geschikt. Waar ze nog meer geschikt voor

Me

zijn? Dat vertellen wij u graag op de Afbouwexpo!

ld u

NaaU n!

Paul Verheul Verkoopleider Brander

Gouden

Brander Spaan

Heeft u het afgelopen jaar opvallend mooi gekleurd stucwerk geleverd? Geef u dan nu op voor de verkiezing van de Gouden Brander Spaan 2008! Aanmelden kan nog tot 31 mei 2008 via www.brander.nl of telefonisch bij Katja Nijbroek, projectleider Marketingcommunicatie van Brander, op nummer 06-51 17 22 87.

2 I BRANDERAFBOUW I 1 3 I 2008 2007

Brander Afbouw 1_08.indd 2

FOTO: P&I

Pauls Column

26-02-2008 12:35:06


Brandende Vragen ...over Brander External en Brander Flex

Nieuw op de

Afbouwexpo 2008

1

Brander External-producten zijn speciaal ontworpen om buiten te gebruiken. Dit geldt zowel voor de verwerking als voor de duurzaamheid. Speciale technologie zorgt voor een goede verwerk-

Van 23 tot en met 26 april vindt in de Brabanthallen in Den Bosch

baarheid, ook onder minder gunstige weersomstandigheden.

Afbouwexpo 2008 plaats. Op deze vakbeurs presenteren fabrikanten en leveranciers uit binnen- en buitenland zich met actuele programma’s, de nieuwste trends en laatste ontwikkelingen op afbouwgebied. Ook Brander is hierbij natuurlijk weer aanwezig. Met een nieuw product, welteverstaan. Meer weten? Kijk snel op pagina 7 Ên maak gebruik van

Wat is het verschil tussen Brander External-producten en andere Brander-producten?

2

De Brander Flex-lijn is toch ook speciaal ontworpen voor buiten? Ja, maar de sierpleisters en buitenmuurverf van beide lijnen hebben verschillende specifieke eigenschappen.

de gratis toegangskaarten bij dit nummer van Brander Afbouw.

Wat zijn die bijzondere eigenschappen?

Technische ondersteuning

3

De Brander External-producten maken gebruik van de Protecstechnologie. Dit houdt in dat de producten vuilafstotend zijn en zichzelf als het ware reinigen bij elke regenbui. De Brander Flexproducten zijn zeer flexibel waardoor ze in staat zijn scheuren te

Hans van Boxtel

overbruggen. Beide productlijnen zijn weersbestendig. Allemaal

is benoemd tot Technisch Adviseur Brander.

eigenschappen die ze uitstekend geschikt maken voor een duurzame

Hij zal de activiteiten overnemen die voorheen

en fraaie buitengevelafwerking.

door Technisch Centrum Bouw werden uitgevoerd. Dit betekent een nog betere technische ondersteuning voor de stukadoor.

Zijn de producten ook in kleur leverbaar?

4

Ja, de producten van Brander External en Brander Flex zijn op kleur te leveren. Een overzicht van de kleuren vindt u in de Brander Buitenwaaier. Of het product in een bepaalde kleur leverbaar is, staat op de achterkant van de betreffende kleurstaal.

Succesvol nieuwbouwjaar

5

Hoe kunnen Brander External en Brander Flex worden verwerkt? Afhankelijk van het gekozen product kan het verspaand, gerold of verspoten worden. Uitgebreide informatie met betrekking tot de voorbewerking en verwerking van Brander External- en Brander Flex-

Totaalcijfers voor 2007 wat betreft gereedgekomen woning- en utiliteits-

systemen vindt u in systeembladen 4939, 4940, 4943, 4944. Deze staan

bouw zijn nog niet bekend, maar het is nu al duidelijk dat het definitieve

ook op www.brander.nl.

omzetcijfer voor 2007 dat van 2006 ruimschoots overtreft. Elke maand in

Zijn de producten overschilderbaar?

2007 was de omzet in de bouwsector meer dan die in dezelfde maand in 2006. Verwacht wordt dat er in 2007 3,5% meer woningen gereed zijn gekomen dan in 2006. De utiliteitsbouw zag de productie in 2007 stijgen met maar liefst 10%. (Bron: BouwKennis)

6

Ja, beide productlijnen zijn uitstekend overschilderbaar. Denk er wel aan dat Brander Flex-producten overschilderd moeten worden met Brander Flex Topcoat.

BRANDERAFBOUW I 1 I 2008 I 3

Brander Afbouw 1_08.indd 3

27-02-2008 18:45:54


Project xxxxxxxxxxx

Mahler Residential Tower Amsterdam

Superieure klasse voor wonen, werken en leven Aan de Zuid-As van Amsterdam wordt momenteel een nieuw stuk stad gerealiseerd, waarvan de complete ontwikkeling naar verwachting zo’n 20 jaar in beslag zal nemen. Er zullen straks 12.000 mensen meer wonen en 60.000 mensen meer werken dan nu het geval is.

Impressie van de Zuid-As, met tweede van rechts de Mahler-toren.

4 I BRANDERAFBOUW I 1 I 2008

Brander Afbouw 1_08.indd 4

26-02-2008 12:36:16


Het totale projectgebied ligt aan weerszijden van de ringweg

moeten maken. Daarnaast zijn vijf van de torens bestemd voor

A10-zuid, grofweg afgebakend door Amstel en Schinkel, tussen de

kantoren, waar naar verwachting op termijn zo’n zesduizend

woonwijken Zuid en Buitenveldert. Acht jaar geleden heeft Am-

mensen zullen werken. Eén toren met in totaal 194 appartementen

sterdam voor dit gebied al het Masterplan goedgekeurd. Sindsdien

geeft invulling aan de woonfunctie in dit gebied. De eerste 174

wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van wat uiteindelijk

luxe huurappartementen zijn inmiddels afgewerkt en binnenkort

een ‘complete, zeer compacte en dynamische’ stad moet worden

start de afbouw van de 20 koopappartementen op de bovenste

die moeiteloos de vergelijking met Canary Wharf in Londen en

vier bouwlagen.

Potzdammerplatz in Berlijn moet kunnen doorstaan. Daarbij moet het gebied een optimale mix worden van wonen, werken, voorzie-

Topprestatie

ningen, recreatie en openbare ruimte in de verhouding 50 wonen /

Mahler 4 is een project van Fortis Vastgoed Ontwikkeling, ING Real

50 werken, zoals nu ook in de binnenstad het geval is.

Estate en G&S Vastgoed. ‘Deze laatste partij is een expert op het gebied van kantoorbouw en dat is de reden dat zij voor de afbouw

Mahler 4

van de woontoren de in woningbouw gespecialiseerde aannemer

In de kern van de Zuid-As-ontwikkeling ligt Mahler 4. Dit project

Deurwaarder in de arm heeft genomen. En zodoende ben ik vanaf

meet 30.000 vierkante meter woon- en 160.000 vierkante meter

het eerste moment bij dit vreselijk mooie project betrokken’, aldus

werkruimte, verdeeld over zes bouwblokken met daaronder een

Deurwaarder-uitvoerder Dennis Slokker. ‘We zijn er nu bijna een

parkeergarage voor 2100 auto’s. De zes torens variëren in hoogte

jaar mee bezig en het is echt heel bijzonder om hier te werken.

van 85 tot 100 meter en worden in een schaakpatroon gebouwd.

Het is een toonaangevend project op dé plek van Amsterdam waar

De eerste twee lagen van elk van de torens zijn gereserveerd voor

momenteel gebouwd wordt. We keken onze ogen uit toen we hier

shoppen, dineren, relaxen en reizen. Kortom, voor de commer-

voor de eerste keer kwamen. Alles is van zo’n hoge kwaliteit, dat

ciële voorzieningen die het leven in deze nieuwe stad aangenaam

alleen dát al motiveert om een topprestatie te leveren. Daarbij is

Van links naar rechts: Dennis Slokker, Ab Plat en Guido de Boer.

BRANDERAFBOUW I 1 I 2008 I 5

Brander Afbouw 1_08.indd 5

26-02-2008 12:36:18


Project ‘Brander kwam met het eerste scheuroverbruggende systeem in spuitwerk’

de opdrachtgever ook nog eens ontzettend kritisch. Alles wordt

inclusief Brander-garantie. Het is het eerste scheuroverbruggende

bij wijze van spreken met een vergrootglas bekeken. Ook aan de

systeem in spuitwerk en het eindresultaat is prachtig mooi. Het is

wandafwerking (sausklare wanden met een klasse 1 stucwerk)

bovendien goedkoper en minder bewerkelijk dan eerst stucstops

worden heel hoge eisen gesteld. Zo worden de wanden bij opleve-

langs de naden te zetten, vervolgens alles te stuken en dan even-

ring gecontroleerd met strijklicht. Ik had dat nog nooit meege-

goed te spuiten. Ik vind het écht een aanrader. Het enige waar we

maakt! Wat voor mij ook nieuw was, zijn de naadloze plafonds

rekening mee moesten houden, was dat de droogtijd tussen de

die de opdrachtgever wenste. Daarvoor heeft de stukadoor een

verschillende lagen wat langer was dan verwacht. Maar ja, toen

scheuroverbruggend systeem toegepast met een prachtig eind-

we dat eenmaal wisten, hebben we daar eenvoudig ons werk op

resultaat.’

aangepast en toen was er ook geen vuiltje meer aan de lucht.’

Een aanrader

Aantal stappen

Het stukadoorsbedrijf dat voor dit resultaat tekent, is het Volen-

Het door Brander ontwikkelde systeem bestaat uit een aantal stap-

damse bedrijf Smit & De Boer Brit. Al 20 jaar huisleverancier van

pen: naden dichtzetten met een mix van gips en Brander Crystal,

G&S Vastgoed, ‘maar’, aldus directeur Guido de Boer, ‘in die tijd

dan een spuitlaag Brander Crystal, vervolgens een spuitlaag Bran-

nooit eerder geconfronteerd met de vraag om naadloze plafonds

der Flexcoat en ten slotte een afwerkingslaag Brander Diamant.

voorzien van spuitwerk te realiseren en daar nog garantie op te

Dit werk is uitgevoerd door spackspuitbedrijf Ab Plat uit Volendam

geven ook. Dat was wel even heel spannend. G&S wilde eerst dat

en directeur Ab Plat is net als zijn collega’s bijzonder te spreken

we alle plafonds zouden stuken, maar dan heb je het wel over

over het resultaat: ‘We zijn geen enkel probleem tegengekomen,

174 plafonds van gemiddeld 150 vierkante meter per woning!

alles liep zoals verwacht. Het is ook heel mooi geworden. De

Zo arbeidsintensief en kostbaar, dat ik Brander heb gebeld met

samenwerking tussen alle partijen verliep eveneens prima en dat

de vraag of zij geen andere oplossing hadden. En die hadden ze,

alleen al maakt het een mooi project.’

6 I BRANDERAFBOUW I 1 I 2008

Brander Afbouw 1_08.indd 6

26-02-2008 12:36:27


Kleur

Brander lanceert Tango op Afbouwexpo

Van 23 tot en met 26 april 2008

Over enkele weken vindt alweer de Afbouwexpo 2008 plaats, de tweejaarlijkse vakbeurs voor de afbouwbranche van Nederland. Plaats van handeling is, zoals gewoonlijk, de Brabanthallen in Den Bosch. Natuurlijk zal ook Brander weer prominent aanwezig zijn. De Afbouwexpo is tenslotte hét evenement voor toonaangevende fabrikanten en leveranciers om de actuele programma’s, de nieuwste trends en de laatste ontwikkelingen op afbouwgebied te presenteren aan collega’s, ontwerpers, beslissers en vormgevers. Daarnaast is deze vakbeurs hét platform om noviteiten te introduceren. Daarvan zal Brander ditmaal gebruikmaken met de officiële lancering van een geheel nieuwe sierpleister. Deze nieuwe sierpleister, die de naam Tango meekrijgt, is dankzij de toepassing van een nieuwe technologie een zeer luchtig en soepel product, waarmee in korte tijd een bijzonder fraai eindresultaat kan worden bereikt. De fijne korrel staat daarnaast borg voor een volle en zeer egale structuur, die heel rustig oogt. De Tango, die verkrijgbaar zal zijn in alle kleuren, heeft een zeer gunstig verbruik wat tijdwinst oplevert en gunstig is voor de ‘beurs’. De feestelijke introductie van Tango vindt plaats op vrijdag 25 april aanstaande.

Beurs Overigens is de lancering van de nieuwe sierpleister niet de enige reden om een bezoek te brengen aan de Brander-stand op de Afbouwexpo. Tegelijkertijd is het ook dé gelegenheid om vakgenoten te treffen, de specialisten van Brander te raadplegen en om de verschillende Brander-workshops op het gebied van decoratieve technieken te volgen. Daarnaast biedt deze vakbeurs stukadoors- en afbouwbedrijven volop gelegenheid bij te blijven in hun vakgebied, onder andere door de Week van de Afbouw die tijdens de Afbouwexpo door het Bedrijfschap wordt georganiseerd. Deze staat ditmaal in het teken van De Toekomst en verschillende exposanten zullen op het 700 vierkante meter grote Techno-eiland in het midden van de beursvloer doorlopend demonstraties geven van de nieuwste plafond-, wand-, vloer- en stukadoorssystemen en -technieken. Bij deze Brander Afbouw zijn gratis toegangskaarten gevoegd voor uw bezoek aan de Afbouwexpo 2008, die van 23 tot en met 26 april plaatsvindt. De Brander-stand kunt u vinden in de Brabanthal. Meer informatie over deze beurs: www.afbouwexpo.nl

BRANDERAFBOUW I 1 I 2008 I 7

Brander Afbouw 1_08.indd 7

27-02-2008 18:49:13


Stukadoorspanel Ontwikkelingen 2008

Wat verwacht de In deze eerste Brander Afbouw van dit jaar gaan we in op de verwachtingen voor 2008. Wordt de bouwopgave dit jaar wél gerealiseerd en is er dan voldoende personeel om al het werk uit te voeren? Of gaat in Nederland de ‘knie op de knip’ nu de beurzen wereldwijd lijden onder de financiële problemen in Amerika? Zijn er wellicht nieuwe trends en ontwikkelingen te verwachten op het gebied van stucwerk? We legden de vragen voor aan

Tonnie Buskens

Raymond Janssen

Hans Gennissen

FOTO’S: P&I

vier leden van het Stukadoorspanel.

Bart ter Woerds

Tonnie Buskens van H. de Brouwer’s Stukadoorsbedrijf te Tilburg: ‘We hanteren een goede langetermijnplanning, waardoor we al het werk aan kunnen’

al jaren vrij stabiel in grootte zijn,

geen nieuwe trends. Nee, ik denk dat

goede start gemaakt en ik zie tot nog

een goed intern opleidingssysteem

de trend van spiegelgladde muren

toe geen signalen waarom dat later

hebben en ook een goed personeels-

nog even aanhoudt.’

in het jaar zal veranderen, anders

‘Ik verwacht niet dat er dit jaar zoveel

gelijk aan de uitstroom naar VUT en

zal veranderen; 2007 was een goed

pensioen en dat geeft rust in het be-

jaar en dat lijkt 2008 ook te gaan

beleid kennen, hebben wij geen al te

dan dat particulieren een grote investering wellicht zullen uitstellen

drijf. Daarbij hanteren we een goede

Hans Gennissen van Stukadoorsbedrijf Gennissen B.V. te Werkhoven: ‘Wat me zorgen baart, is het prijsbeleid in Nederland’

worden. Wij zitten in de duurdere

langetermijnplanning, waardoor we

‘Ik denk niet dat we in dit jaar veel

materialen stijgen, maar wij worden

particuliere bouw en in de grote

al het werk aan kunnen. Aannemers

nieuws hoeven te verwachten op het

met moeite naar waarde betaald. Dat

woningbouwprojecten en er is meer

weten dan ook van ons dat wij ons

gebied van stucwerk. Natuurlijk blijft

komt omdat veel collega’s ónder de

dan voldoende werk. Ik denk niet dat

altijd aan de gemaakte afspraken

de leverancier wel z’n producten

prijs werken; ze gaan blindelings mee

de situatie op de financiële markten

houden. Ik denk niet dat er op pro-

vernieuwen en verbeteren, maar iets

met wat de aannemer hun aanbiedt,

daar op korte termijn invloed op zal

ductgebied veel nieuws zal komen;

revolutionairs verwacht ik dit jaar

zonder naar de werkelijke kostprijs

hebben; tenslotte zie je die beurs

hooguit verbeterde materialen, zoals

niet. Ook wat werk betreft verwacht

te kijken. Dat kan ons wel eens

altijd bewegen. Omdat wij als bedrijf

elk jaar gebeurt. Ik verwacht ook

ik niets bijzonders. Wij hebben een

gaan opbreken en de enige remedie

grote personeelsproblemen. Eigenlijk is onze instroom van jonge aanwas

als gevolg van de beurscrash. Wat me wel zorgen baart, is het prijsbeleid in Nederland. Alles om ons heen wordt duurder, de kosten van personeel en

8 I BRANDERAFBOUW I 1 I 2008

Brander Afbouw 1_08.indd 8

26-02-2008 12:36:44


stukadoor?

komen we soms personeel tekort, maar tot nog toe zijn we erin geslaagd om die pieken met elkaar op te vangen door onze vakmensen onderling uit te lenen. En dat systeem werkt goed. Ik verwacht dit jaar ook niet veel nieuws op het gebied van binnenstucwerk. Daarentegen hoop ik wel dat 2008 het jaar wordt waarin we eindelijk afscheid nemen van die eeuwige baksteen; er is zoveel moois te maken met buitenstucwerk…’

Raymond Janssen van Janssen Stukadoors- en Afbouwbedrijf te Wijchen: ‘Ik denk dat de trend van meer kleur in het interieur zal doorzetten’ ‘Wat ik hoor van verschillende aannemers is dat er voor 2008 minder bouwaanvragen zijn ingediend. Desondanks is de orderportefeuille net zo goed gevuld als in 2007. Deze ontwikkeling heeft alles te maken met de vele bouwactiviteiten van de afgelopen jaren en is zeker géén reactie op wat er in Amerika gebeurt. Toch verwacht ik wel dat de mensen iets terughoudender zullen worden

ILLUSTRATIE: FLOS VINGERHOETS

als die situatie daar aanhoudt, maar voorlopig is dat nog niet het geval. Personeel blijft wel een probleem. Iedereen is huiverig om mensen aan te nemen nu het ontslagrecht niet versoepeld is. Dus bij grote drukte val ik terug op het uitzendbureau en huur ik arbeidskrachten in. Dat zijn vooral buitenlanders, want de daartegen is je eigen relaties goed

jaar tegemoet. We lopen tenslotte

toenemen, maar je weet natuurlijk

goede en ervaren krachten vind je

onderhouden en doen wat je beloofd

een half jaar achter de ruwbouw

nooit hoe die zal reageren op Ame-

daar niet. Die zitten al bij een baas

hebt.’

aan en die draait nog steeds op volle

rika en de beursmalaise. Heel belang-

of werken voor zichzelf en wat dat

toeren, dus voorlopig zal er voor ons

rijk is in ieder geval dat we onszelf

betreft verwacht ik voor 2008 geen

Bart ter Woerds van Ter Woerds Afbouw te Neede: ‘Heel belangrijk is dat we onszelf geen recessie gaan aanpraten’

weinig veranderen. Misschien pas

geen recessie gaan aanpraten! Qua

verandering. Ook op het gebied van

over een jaar, omdat er nu voor-

personeel verwacht ik geen grote

stucwerk verwacht ik geen grote,

speld wordt dat de woningbouw zal

problemen; in het drukke 2007 is het

nieuwe ontwikkelingen; ik denk

afnemen. Aan de andere kant is de

goed gegaan en ik zie niet in waarom

alleen dat de trend van meer kleur in

‘De afbouwsector gaat nog een druk

verwachting dat de utiliteitsbouw zal

2008 anders zal worden. Natuurlijk

het interieur zal doorzetten.’

BRANDERAFBOUW I 1 I 2008 I 9

Brander Afbouw 1_08.indd 9

26-02-2008 12:36:57


Project Kerk in Barneveld

Brander in hogere Hoewel het er op lijkt dat kerkgebouwen in ons land de laatste jaren alleen maar gesloten worden, bewijst de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld dat de leegloop van de kerken niet overal gemeengoed is. Daar verrijst momenteel namelijk een gloednieuw multifunctioneel kerkgebouw. Doordat het pand naast een kerkzaal met 2500 zitplaatsen ook nog diverse

alleen bereiken met een hoogwerker en daarvan staan er hier momenteel drie.

leslokalen, een kinderopvang alsmede meerdere vergader- en opslagruimten

Eén daarvan gebruiken wij om de 280 m2 plafond af te werken. Inclusief

huisvest, kan het zich na de ingebruikname in het najaar van 2008 zowel qua

wanden is dit een project van 8000 m2. Dat is allemaal goed te overzien, ook

capaciteit als qua afmeting tot een van de grootste kerken van Nederland

omdat de opdrachtgever iedereen ruimschoots de tijd geeft het werk naar

rekenen.

behoren uit te voeren. In het najaar van 2007 zijn we hier al met gemiddeld drie man vijf weken bezig geweest. In week 2 zijn we teruggekomen en sindsdien

21 meter hoog

zijn we ook weer met drie man aan de slag. We hebben inmiddels bijna alles

Alleen al om deze reden vindt Teun van den Brink, die samen met zijn zoon

gestuukt. Tot op een hoogte van 6 meter konden we onze eigen steigers

Stukadoorsbedrijf Van den Brink v.o.f. in Lunteren bezit, het bijzonder dat zij

gebruiken, daarboven hebben we gebruik gemaakt van de hydraulische steigers

het stucwerk van dit aansprekende project voor hun rekening mogen nemen.

van de aannemer. Dat ging prima, maar om die hoogte van 21 meter te kunnen

Een kerk is tenslotte iets totaal anders dan een woning of een kantoorpand.

bereiken, moesten we overstappen op de hoogwerker. Dat is op zich al een heel

Van den Brink: ‘We werken altijd wel aan mooie projecten, maar dit is heel wat

aparte ervaring, die ik nooit had willen missen. En nu is het bijna zover dat we

anders dan wat we tot nog toe gedaan hebben. Het is allereerst een gebedshuis

kunnen gaan afwerken met Brander Crystal. Een mooi verspuitbare pleister, die

met een heel specifieke vorm en uitstraling. Daarnaast hebben we hier te ma-

het hier heel goed zal doen. We gaan ‘m in verband met het strijklicht in een

ken met hoge plafonds en grote ramen die voor een speciale lichtinval zorgen.

vrij grove structuur aanbrengen. De plafonds worden roomwit (RAL 9001), de

Je moet écht rekening houden met dat strijklicht. Bovendien moet je geen last

wanden ivoor (RAL 1015). Ja, dit wordt mooi …’

van hoogtevrees hebben; het hoogste punt binnen is 21 meter. Je kunt dat

Freek van den Berg (links) en Teun van den Brink 10 I BRANDERAFBOUW I 1 I 2008

Brander Afbouw 1_08.indd 10

27-02-2008 18:58:20


e sferen ‘Je moet écht rekening houden met het strijklicht. Bovendien moet je geen last van hoogtevrees hebben; het hoogste punt binnen is 21 meter.’

BRANDERAFBOUW I 1 I 2008 I 11

Brander Afbouw 1_08.indd 11

28-02-2008 12:45:05


Project

Project: hoofdkantoor Nederland softwarebedrijf SAP Producten: Brander Briljant, Brander Diamant, Brander Tex Uitgevoerd door: Gebroeders Spierings te Vught Architect: Kraaijvanger • Urbis te Rotterdam

COLOFON BRANDER AFBOUW

Brander Afbouw is een uitgave van Brander Afbouwprodukten. Correspondentieadres: Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK Den Bosch, telefoon (073) 627 17 77

Concept en realisatie: Scripta Media BV, Amsterdam Artdirection en lay-out: Van Santen Design BV, Amsterdam (Marcella Geeroms) Coverfotografie: Frank van Biemen Lithografie: Grafimedia Amsterdam Drukkerij: JEA Amsterdam © 2008 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Brander Afbouwprodukten. Brander is een merk van PPG.

Brander Afbouw 1_08.indd 12

26-02-2008 12:37:26

Brander Afbouw nr.1 2008  

Brander Afbouw is het magazine van het stukadoorsmerk Brander en richt zich primair op de stukadoors. De secundaire doelgroep bestaat uit op...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you