ABC compendiet nr. 2 2013

Page 1

ABC compendiet

UTGAVE NUMMER

2-13

Et kundemagasin fra Arne B. Corneliussen AS

Når krisen rammer

– Om mattrygghet og krisehåndtering

NM i kjøttprodukter – prisvinnende kvalitetsleverandør

Saltreduksjon – som ivaretar mattryggheten


Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Leder

Kjære kunde, Kalenderåret 2013 er på hell, og nok en gang sitter du med et nytt nummer av ABC Compendiet i hendene.Vi går juletider i møte, i vårt ganske land samles nære og kjære rundt bugnende bord med de lekreste retter. I denne utgaven av ABC Compendiet tar vi opp et tema av største viktighet, nemlig mattrygghet. I månedene før jul er det hektisk i kjøttbransjen, og dermed er det desto viktigere å bli påminnet viktigheten av trygg mat.

Anja er tilbake! Vår kvalitetsleder Anja von Tangen-Jordan (tidligere Anja S. Heradstveit) er tilbake i jobb etter barselpermisjon. Vi er glade for å ha Anja tilbake, ta gjerne kontakt med henne på tlf. 22 88 46 38 eller e-post anja.jordan@abcorneliussen.no

I dette Compendiet vil vi presentere et knippe gode råd til en bransje som i større grad enn tidligere forventes ha bred kompetanse og god tid til å utføre riktige trygghetstiltak.Vi har bedt kvalitetsleder Gjertrud Bjørnvold om praktisk råd, og vi har snakket med Mattilsynet om utfordringene rundt regelverket.Vi har også vært så heldige å få besøke Matbørsen i Stokke, en kunde som har fulgt oss gjennom mange år. Matbørsen ser på mattrygghet som en av grunnpilarene i sin virksomhet, og det har vært spennende å få en titt i kulissene til en bevisst og seriøs virksomhet. Vi har hatt stor aktivitet og mye å henge fingrene i dette året. Staben har vokst, og vi er glade for å kunne presentere vår nye kollega Bjørn Jensen i dette Compendiet. Bjørn skal jobbe med emballasje, et fagfelt av største viktighet. På vårt prøvekjøkken får vi stadig besøk, her utvikles spennende produkter av dyktige kunder og kolleger.Vi synes alltid det er hyggelig med besøk i prøvekjøkkenet! I dette Compendiet tar vi deg også med på en reise til Stuttgart, et reisebrev fra heldige vinnere vitner om et lærerikt og spennende møte med Frutarom i Tyskland. Du må heller ikke glemme å ta en titt på våre nye hjemmesider som vi er veldig stolte av. Da gjenstår det bare å ønske dere alle en fin førjulstid og et godt nytt år! God lesing!

Arne Olafsen Adm. direktør

2

Ny medarbeider i ABC Vi har gleden av å introdusere vår nye medarbeider Bjørn Jensen, som produktsjef emballasje. Bjørn startet hos oss den 2. september og han har lang og bred erfaring innen emballasje. De siste tre årene har han jobbet i Amcor som Sales Executive. Vi er glade for å ha Bjørn med på laget og er sikre på at han vil bli en verdifull medarbeider i vårt firma. Ta gjerne kontakt med Bjørn, tlf. 900 22 871 eller e-post bjorn.jensen@abcorneliussen.no ABC Compendiet 2-13


notiser NYE NETTSIDER Vi har gleden av å introdusere deg for våre nye nettsider, som selvfølgelig også er nettbrett- og mobiltilpassede.

Besøk oss på www.abcorneliussen.no

STÅPOSER Vi kan nå tilby ståposer i ulike tykkelser, størrelser og utførelser. Posene er utviklet for ulike produkter og er produsert med moderne utstyr. Posene er brukervennlige og er enkle å åpne. Det lekre designet gjør produktet meget tiltalende. Vi har medium- og høybarriereposer for vakuum og MAP pakking i tykkelser fra 100-170µ i bredde 110 mm opp til 260 mm, høyde fra 150-400 mm. Kan fås med håndtak, trykk og med eller uten zip og rivehakk. Posene har stor anvendelighet og kan brukes til mange forskjellige produkter som f.eks. ost, kjøtt, fisk, frukt, tørrvarer og dyrefôr. Det er også en stor fordel at den kan brettes helt flat etter bruk. Den er meget plassbesparende slik at den kan resirkuleres i plastavfallet, noe som er en stor miljøfordel.

ABC Compendiet 2-13

3


MATTRYGGHET

Stå støtt i stormen

For alle aktører i matbransjen er det avgjørende at avvik blir oppdaget raskt og mottiltak iverksatt øyeblikkelig. Kvalitet og beredskap er to sider av samme sak.

I

matbransjen er det store muligheter for at noe kan gå galt. En bedrift kan bli utsatt for bevisst svindel, leverandører med dårlige kvalitetsrutiner eller dårlig etterlevelse av rutinene. God beredskap handler derfor om å ha operative planer som sikrer at virksomheten gjør de riktige tingene raskt når det er mistanke om at noe kan være galt. – For en aktør i matbransjen er bevissthet ekstremt viktig. Alvorlige avvik kan føre til at mennesker blir skadet og i verste fall at liv går tapt. Slik sett blir en god beredskap et sentralt virkemiddel i så vel omdømmebygging som forvaltning av verdiene som ligger i en merkevare, sier Gunnar Angeltveit, daglig leder i Renommé Crisis Management. Alle virksomheter må være forberedt på at det kan oppstå en krise. Den virksomheten som er forberedt på en kritisk situasjon vil åpenbart stå bedre rustet, og sannsynligvis også bli mindre skadet av krisen, enn virksomheter som ikke har noen plan. – En forberedt virksomhet har gjort en analyse av hva slags kriser virksomheten kan bli rammet av, de har gjennomført eventuelle forebyggende tiltak, etablert en operativ beredskapsplan og de har gode opplæringssystemer. I tillegg vil en forberedt virksomhet ha en motivert og øvet toppledelse, og har gjerne også kontakt med konsulenter/advokater som 4

står klare til å hjelpe hvis krisen oppstår, sier Geir Steinberg, partner og advokat i Advokatfirmaet Haavind AS.

Forebygging og planlegging

Geir Steinberg, partner og advokat i Advokatfirmaet Haavind AS

Det er vesentlig at bedrifter som jobber med produksjon eller import av mat har et klart og tydelig bilde av hva som kan gå galt, en såkalt fareanalyse. Gjennom arbeid med denne blir bedriften bevisst eventuelle fallgruver, og kan dermed forsøke å jobbe seg rundt disse. – Ferske og fordomsfrie risiko- og sårbarhetsanalyser er nøkkelen til å lykkes.Ved å erkjenne hva som kan gå galt, kan man også iverksette målrettede tiltak for å forebygge. Og skulle det verste likevel skje, vil man med et klart risikobilde vite hvilke mottiltak som skal iverksettes om et scenario inntreffer, sier Angeltveit. Det som kjennetegner gode beredskapsplaner er at de består av handlingsorienterte sjekklister som kan brukes når det smeller.

ABC Compendiet 2-13


MATTRYGGHET – Jeg har sett alt for mange beredskapsplaner som utreder en rekke ønskede tilstander, men som er komplett ubrukelige når krisen rammer, sier Angeltveit. Steinberg bekrefter Angeltveits inntrykk og mener at matbransjen må jobbe mer offensivt med beredskapsplanene. – Ofte vil en beredskapsplan være dårlig strukturert og gjerne ikke oppdatert på lang tid. Det eksisterer metoder for å etablere effektive beredskapsplaner som helt konkret beskriver organisering, tiltak, sjekklister og liknende. Det hjelper heller ikke om planen er god hvis det ikke er gitt opplæring både av medarbeidere og ledelse, sier Steinberg

Sterke merkevarer er mer utsatt for kriser enn andre produkter, og fallhøyden er større, sier Steinberg

Slå full alarm ved krise

Årsaken til at en bedriftsledelse svikter når krisen rammer er ofte at de ikke mobiliserer og etablerer kriseledelsen raskt nok. Mange får indikasjoner om at noe er i gjære, men venter med å «trykke på den store røde knappen.» Resultatet blir at de ikke har nøkkelpersoner på plass når det smeller, og de har heller ikke fått tid til å planlegge hovedgrep og tiltak. -«Mobilization overkill» er derfor et sentralt hovedgrep i all krisehåndtering. Det betyr at du mobiliserer hele din beredskapsorganisasjon umiddelbart etter at du har indikasjoner om at Regelmessig trening noe galt holder på å utvikle seg, og øving eller kan ha skjedd. På denne måten – Gunnar Angeltveit sikrer du deg at nøkkelpersonell Ved gjennomføring er tilgjengelig og at dere i beste av beredskapsøvelser i fall har fått tid til å drøfte hovedgrep og mottiltak matbransjen, skaper man et scenario der noe går galt før situasjonen utvikler seg til en truende krise, sier med et produkt. Hensikten er å se hvordan bedriften Angeltveit. håndterer utfordringen, og å sette mennesker og systemer på prøve. – Det blir avgjørende å nøste opp i problemet. Omdømme, lønnsomhet og overlevelse Beredskapsplanen må settes i verk, og det gjelder å Når man bare så vidt aner at det er fare på ferde, er være drillet i bruken. Vi har gode systemer som gir det avgjørende at virksomheten er beredt.Ved slurv i lett tilgang på nødvendig informasjon, men det hjelper matbransjen kan følgene være katastrofale. lite dersom vi ikke har fått testet det ut godt nok, – Når krisen har oppstått er det viktig å håndtere sier Gjertrud Bjørnvold, som har vært innleid som situasjonen på en måte som er preget av ydmykhet. kvalitetsleder for Arne B. Corneliussen AS. Virksomheten må ta et tydelig ansvar og vise at man Men det er ikke nok med en god operativ plan. Skal har handlekraft. Det er også viktig å være tilgjengelig man treffe de riktige beslutningene raskt når krisen og åpen og samarbeide med myndigheter, media og rammer må man også trene regelmessig. involverte. Det er viktig å «walk the talk», man må – En bedrifts kriseledelse bør gjennomføre en eller gjøre det man sier at man skal gjøre, sier Steinberg. annen form for trening og øving minst to ganger årlig. Å være bevisst sitt ansvar samtidig som bedriften til I tillegg bør innsatsenheter som industrivern, HR og enhver tid arbeider for å ha gode rutiner og oppdaterte kommunikasjon trene sine egne grupper flere ganger systemer er avgjørende for årlig, sier Angeltveit. virksomheten. Om krisen slår til, kan en uforberedt virksomhet – Dårlig beredskap og svak i verste fall bli påført uopprettelige skader på krisehåndtering representerer omdømmet. rett og slett en grunnleggende – Hvor hardt virksomheten rammes vil være trussel mot bedrifters eksistens, avhengig av hendelsens art og skadepotensiale avslutter Angeltveit. for andre. Skaden kan være av juridisk art, ved at virksomheten blir påført et erstatningsansvar som knekker virksomheten økonomisk, eller det Gunnar Angeltveit, daglig leder i kan være skade på goodwill, typisk en merkevare.

– Jeg har sett alt for mange beredskapsplaner som utreder en rekke ønskede tilstander, men som er komplett ubrukelige når krisen rammer.

Renommé Crisis Management.

ABC Compendiet 2-13

5


MATTRYGGHET

Er kvaliteten på topp? Gjertrud Bjørnvold er utdannet næringsmiddelteknolog og leies inn som kvalitetsleder i små og mellomstore bedrifter. Arne B. Corneliussen AS er en av bedriftene som styrkes av Gjertruds kunnskap.

R

For å sikre trygg mat må bedriftene i matbransjen til enhver tid jobbe forebyggende. Det er mange faktorer som må kontrolleres før grunnforutsetningene for god mattrygghet faller plass.

åvare- og leverandørvurderinger, forsvarlig renhold, riktig sertifisering, allergentesting og produksjonsplanlegging er bare noen av trygghetsfaktorene som bransjen må forholde seg til. – Blant de største utfordringene er renhold og personlig hygiene, sier næringsmiddelteknolog Gjertrud Bjørnvold. Bjørnvolds tips til matprodusenter og importører: • God fareanalyse som avdekker behov for rutiner og kontroller • Opplæring og oppfølging av hygiene og kvalitet i det daglige

ut en omfattende egenerklæring. Denne blir nøye gjennomgått. – Ved hjelp av trendanalyser finner vi ut hvilke leverandører som er bra og hvilke leverandører som må følges opp nærmere.Vurderingen av egenerklæringen fungerer som et trafikklys. Det vi ønsker oss gir grønt lys, det vi kan godta gir gult lys og det vi ikke kan godta gir rødt lys.Ved behov følger vi opp med revisjoner hvor rutiner rundt hygiene og produktkvalitet blir nøye gjennomgått.Vi tar også stikkprøver av varer som kjøpes inn, og resultatene fra disse inngår i våre trendanalyser, sier Bjørnvold.

Gå for grønt

Strenge regler

For å fortjene forbrukernes tillit er det avgjørende at alle steg går rett for seg, og da er det best å holde tunga rett i munnen. Man skal ikke bare ha kontroll på hjemmebane, men også på bortebane. Spesielt blant de innkjøpte produktene skal man være sikker i sin sak. Derfor er stikkprøver og trendanalyser et effektivt hjelpemiddel for å kartlegge terrenget. Regelmessig oppfølging av leverandørene er avgjørende for å sikre seg verdifull informasjon. Leverandøren må fylle

Bransjen møtte en ny virkelighet i 2010 da det nye regelverket for mattrygghet, hygienepakka, ble introdusert. Det nye regelverket krever mer av bedriftene og legger mer ansvar på deres skuldre. – Nå må bedriftene selv identifisere og håndtere styringstiltak. Dette kan være utfordrende, spesielt for mindre virksomheter som kanskje ikke har riktig kompetanse og klarer å sette av nok tid, sier Gjertrud Bjørnvold.

Allergener

Listeria

E-coli

Salmonella

– Det fokuseres i større grad på allergener i matbransjen, forbrukerne krever det. Konsekvensen ved slurv kan være dødsfall, så dette må tas på alvor, sier Bjørnvold. Husk:

– Det kan være skummelt å produsere mat, spesielt såkalt spiseklar mat! Listeria kan få alvorlige konsekvenser for personer med nedsatt immunforsvar, såkalte sårbare grupper, sier Bjørnvold. Husk:

– Flere kunder ber om bestrålte matvarer pga frykt for at E-coli kan finnes i maten. Omfanget av E-coli varierer. Den kan være dødelig for mennesker med allerede redusert immunforsvar, sier Bjørnvold. Husk:

• Kontroll av råvarer, holdbarhet og mikrobiologisk kvalitet • Dialog med leverandører, hvilke kontroller gjør de • Temperatur (unngå langvarig oppbevaring i romtemperatur) på lager og i produksjonslokaler • Hygiene i egen produksjon – mikrobiologisk renholdskontroll • Kontroll på sluttproduktet – kontroller mikrobiologisk kvalitet • Ta de ekstra testkostnadene.

• Kontroll av råvarer, holdbarhet og mikrobiologisk kvalitet • Dialog med leverandører, hvilke kontroller gjør de • Temperatur (unngå langvarig oppbevaring i romtemperatur) på lager og i produksjonslokaler • Hygiene i egen produksjon – mikrobiologisk renholdskontroll • Kontroll på sluttproduktet – kontroller mikrobiologisk kvalitet

– Norge har gode Salmonellakontroller, de fleste som smittes blir det i utlandet. Salmonella kan herje med kroppen og er svært ubehagelig, men de fleste henter seg fint inn igjen – men dette kan ta flere måneder, sier Bjørnvold. Husk:

• Renhold • Opplæring • Regler for lagring og håndtering, for eksempel oppbevaring av allergener (ikke i øverste hylle, da kan de forurense det som står under) • Produksjonsplanlegging (allergenprodukter må produseres på slutten av dagen, pga rengjøring.)

• Råvarekontroll • Analysesertifikat på salmonella • Hygieneopplæring • Tilfredsstillende varmebehandling • Unngå kryssforurensing

ABC Compendiet 2-13


MATTRYGGHET

Trygg mat er virksomhetens ansvar I 2010 innførte Mattilsynet nye regler, den såkalte hygienepakka. Regelverket krever bredere kompetanse og mer ansvar fra bedriftene. Forebyggende arbeid

Lisbeth Johansen jobber som spesialinspektør i Mattilsynet.

Mattilsynet jobber hovedsakelig forebyggende for å bevisstgjøre ledere og virksomheter. De foretar revisjoner og tilsyn. Revisjoner er planlagte møter der Mattilsynet blant annet snakker med bedriftsledelsen om hvordan de men det er vanskelig å kontrollere leverandører fra arbeider med hygienepakka.Ved tilsyn derimot, kommer «langtvekkistan».Vi ser at det er mye juks med papirene. I tillegg er vi nok litt godtroende her i nord, når folk Mattilsynet overraskende på besøk til bedriften. sier ditt og datt så tror vi gjerne på det, sier Johansen, – Vi blir stort sett godt mottatt. Mange er glade og legger til: – For å sikre at produktene er av god nok for at inspektørene hjelper dem å bli bedre, sier kvalitet er det viktig at virksomhetene selv tar egne spesialinspektør i Mattilsynet Lisbeth Johansen. stikkprøver og ikke stoler blindt på leverandører. Det er mye som skal undersøkes når Mattilsynet kommer på besøk. Rom for tolkning Produktvurdering, Det er rom for tolkning i leverandørvurdering regelverket. Hygienepakka kan og fareanalyse blir oppleves som vanskelig for spesielt vektlagt. De tar virksomhetene, og det kan oppstå også hygienetester og mistolkninger. stikkprøver av produkter. – Mange tar kontakt med oss Når kontrollen er utført dersom de lurer på noe.Vi veileder kommer tilbakemelding i gjerne, men vi har ikke mulighet til form av en tilsynsrapport, å fungere som konsulenter, påpeker der eventuelle avvik blir – Lisbeth Johansen Johansen. presentert for bedriften, På grunn av det komplekse som i sin tur må gi en regelverket jobber Mattilsynet med nasjonale prosjekter tilbakemelding når de har rettet opp i avvikspunktene. som skal bidra til bedre forståelse av hygienepakka. De – Vi opplever at de fleste virksomhetene har god kontroll. De er flinke til å ta ansvar, det er inspirerende, fokuserer på ulike tema som de ønsker å tydeliggjøre for bedriftene. sier Johansen. – På denne måten får bransjen mulighet til å lære Godtroende nordmenn blir lurt seg mer rundt de utfordrende situasjonene innenfor hvert fagfelt, sier Johansen. Det mangler ikke på skrekkhistorier. Mattilsynet har flere eksempler på produkter som er produsert Rett kompetanse er gull verdt i uhygieniske omgivelser, produkter som er blitt ­reEn av de største utfordringene for virksomhetene er emballert, og produkter der innholdsfortegnelsen ikke å ha tilgang på rett kompetanse og ta alle skrittene på stemmer. Dette gjelder spesielt import, det er derfor veien alvorlig. viktig at man har gode systemer som fanger opp –Det er krevende å være en seriøs virksomhet i mistanke om feil. denne bransjen, men med gode rutiner og tydelige valg – Import fra korrupsjonsland er noe av det mest kommer man langt, avslutter Johansen. utfordrende.Virksomhetene må sikre seg god oversikt,

–Det er krevende å være en seriøs virksomhet i denne bransjen, men med gode rutiner og tydelige valg kommer man langt

ABC Compendiet 2-13

7


MATTRYGGHET Kundeprofil: Matbørsen AS

Der håndverk og kvalitet kommer i første rekke Med lystig humør, hardt arbeid og høye ambisjoner produserer Matbørsen i Stokke ferdigretter av høyeste kvalitet på tradisjonelt vis.

D

en som er så heldig å få komme inn i produksjonslokalene til Matbørsen stiller seg kanskje spørsmålet: «Står de virkelig å håndsteker hver og en kjøttkake?» Og svaret er ja, hos Matbørsen er det gamlemåten som gjelder. Dette er en håndverksbedrift i ordets rette forstand. – Alt vi gjør er håndlaga.Vi er en av de største produsentene av stekte kjøttkaker, men vi er de eneste som gjør dette på samme måte som de gjorde for over 100 år siden.Vi former og steker kjøttkakene for hånd. For oss er det viktig med kvalitet, utseende og preget som en hjemmelaget kjøttkake får.Vi steker 13 000 kg per dag, 35 personer arbeider med dette. Hadde vi gjort dette med maskin så hadde vi kanskje stekt samme kvantum med to eller tre mennesker, sier daglig leder i Matbørsen, Jan-Erik Henriksen.

Stor arbeidsglede hos Matbørsen.

– Matbørsen gikk rett og slett inn og lagde blåkopier av de varene som ble lagd på butikkenes bakrom.Vi begynte å håndsteke kjøttkaker, vi lagde lapskaus og gryter.Vi overtok dermed produksjonen av det butikkene tidligere hadde gjort selv. Det vil si at våre egne kunder er våre største konkurrenter.Vi må jobbe mot og med våre egne kunder.Vi må hele tiden være mye bedre enn våre kunder på trygg og god ferdigmat. Derfor er mattrygghet et helt sentralt punkt for oss, sier Henriksen.

– Det er en risikosport å drive med mat

Mattrygghet er mye av suksessfaktoren for Matbørsen, som i dag er ISO 22000-sertifiserte. Hos Matbørsen blir alle de ansatte involvert i kvalitetsarbeidet, og de forsøker alltid å ligge i forkant når det gjelder å hente inn kompetanse i forhold til mattrygghet. – Mattrygghet kan ikke sees på som venstrehåndsarbeid, som man kan ta når man er ferdig med arbeidsdagen. Totalkvaliteten er avgjørende og vi må ha høy kvalitet på alt vi gjør. Det å drive med mat, det er jo egentlig en risikosport. Ting kan skje, og ting skjer. Man skal ikke feie under teppet at folk faktisk kan Butikkjedenes bakrom dø. De bedriftene som ikke tok dette med mattrygghet alvorlig, de finnes ikke lenger i dag, sier Henriksen. Matbørsen startet i 1998 som en underleverandør av Hos Matbørsen legges det enormt med ressurser firmaet Skjeggerød. Jan-Erik ble selv «flaska opp» i på opplæring, og alle i bedriften involveres i Skjeggerød, der store deler av familien også jobbet. 15. kvalitetsarbeidet. Her arbeider mennesker fra 23 oktober 2001 er en merkedato for Matbørsen, da flyttet de til lokalene i Borgeskogen. Her skulle det satses for fullt. forskjellige nasjoner, med alle gledene og utfordringene det kan by på. Tidligere ble mye ferdigmat produsert i butikkenes – Vi har et eget opplæringsprogram som alle må egne bakrom. Men med kjededannelser og tøffere gjennomgå når de starter i Matbørsen, dessuten har krav til mattrygghet, så Matbørsen et voksende behov. Bransjen etterspurte en profesjonell aktør som kunne ta vi startet et e-læringsprogram som avsluttes med en over en del av det butikkene tradisjonelt hadde gjort på e-læringstest. Denne foregår på norsk, slik at folk blir motivert til å lære seg språket, sier Henriksen. egenhånd, men med samme kvalitetskrav på varene.

8

ABC Compendiet 2-13


MATTRYGGHET

Arbeidere fra 23 nasjoner lager store mengder mat hver dag.

Daglig leder i Matbørsen, Jan-Erik Henriksen.

I det som omtales som «Menyskandalen», kom det frem at flere Menybutikker hadde dårlige rutiner og dårlig mattrygghet på bakrommene. Som resultat av dette ble flere i bransjen bevisste den rollen en profesjonell aktør har. Hos Matbørsen har mattrygghet alltid høyeste prioritet og de er til enhver tid bevisste sitt ansvar, derfor gjennomfører Matbørsen regelmessige øvelser. – Hvis noe skjer, og det gjør det jo, da må vi være så godt forberedt som mulig, slik at vi i etterkant kan si at vi løste problemet så godt som vi overhodet kunne. Du kan ikke lene deg tilbake og tenke at det skjer ikke med oss. Derfor kjører vi jevnlige øvelser, vi øver på hva som kan gå galt, og oppdager hvor vi kan forbedre våre systemer, dette gjør oss godt rustet om krisen skulle ramme nettopp oss, sier Henriksen.

siden 1985, men da hadde Jan-Eriks far allerede holdt i samarbeidet i lang tid. – For å lykkes i denne bransjen må man gjøre en god jobb i alle steg, men vi er også avhengig av at leverandørene gjør en like god jobb. Det gjør ABC, og vi ser frem imot et godt samarbeid også i fremtiden, sier Henriksen.

En kjede blir aldri bedre enn sitt svakeste ledd Dyktige leverandører og ansatte er avgjørende for at produksjonen skal gå på skinner. Derfor er det viktig med tillitsforhold og god kommunikasjon. Når man besøker Matbørsen forstår man fort at dette er en arbeidsplass der de ansatte har det godt. Det er mye smil og latter på huset. Selv arbeider Jan-Erik bortimot 70 timer i uka, og da er det fint med familie og gode kolleger på arbeidsplassen. – Vi har en veldig liten «turnover» hos Matbørsen, det er veldig mange som har vært med fra starten. I tillegg har jeg mye av den «ordentlige» familien min her. Faren min, som nå er pensjonert, er innom kontoret hver eneste dag, broren min har salgsansvaret, eks-kona er økonomisjef og tanter, onkler, fetter og kusiner er alle representert på huset, sier Henriksen. Også samarbeidet med ABC har lang fartstid. JanErik har selv hatt et nært og godt forhold til ABC ABC Compendiet 2-13

Sikter mot stjernene Matbørsen har tidligere vunnes Ernest & Young Entrepeneur-pris, men det stopper ikke der. Da politiker Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet besøkte fabrikken i sommer, trakk han frem Matbørsen som et eksempel på det å lykkes i matbransjen. – Priser og skryt er ikke viktig for det vi gjør, men det er klart at det er hyggelig å bli lagt merke til på grunn av god innsats, sier Henriksen, og avslutter samtalen med en stor tro på fremtiden: – Vi skal vokse videre.Vi har troa på fremtiden. Nå skal vi kjøpe større tomt og utvide.

FAKTA: Matbørsen Oppstart:

1998

Ansatte:

170

Kundegruppe: Storhusholdning og ferskvaredisker i Norge Produkter: Ferdigretter og måltidsløsninger

9


Saltreduksjon som ivaretar mattryggheten Roger Brenna, Stephan Dobbelstein, Ola Stuberg.

Den moderne forbruker etterspør i stadig større grad produkter som både fremstår som autentiske, smakfulle og ikke minst trygge. Saltinnholdet er i denne sammenheng viktig.

C

orbion Purac, vår ledende leverandør innen melkesyrer og laktater, har lansert et nytt laktat som bidrar til å senke saltinnholdet betydelig. Mattrygghet har tradisjonelt vært knyttet til saltinnhold i kjøttprodukter, men slik må det ikke nødvendigvis være. Corbion Purac har i tillegg lansert et E-nummerfritt alternativ som både sikrer holdbarhet og som muliggjør reduksjon i saltinnholdet.

Fra natrium- til kaliumlaktat Den enkleste måten å senke innholdet av natrium i denne sammenheng er å gjøre et skifte fra natriumlaktat til kaliumlaktat, dette har betydelig innvirkning på natriuminnholdet. Optiform PPA Plus er det nyeste og mest effektive naturlige tilsetningsstoffet med tanke på mattrygghet. Laktatet er en ny konsentrert form av kaliumlaktat i kombinasjon med acetat (salt av eddiksyre). 10

Mattrygghet er svært viktig for norske matprodusenter, faktisk er Norge det land i verden med høyeste forbruk av laktater i forskjellige former og forbindelser. Norske matprodusenter har tillit til den forskning og dokumentasjon som Corbion Purac har utført på dette området.

Forsterker smaken uten e-nummer Nytt er også en serie helt uten e-nummer. «Verdad-F» deklareres som eddik, eller eddik og fermentert sukker. I tillegg til mattrygghetsaspektet får vi her også en forsterkning av smak, i relasjon til saltreduksjon er dette svært positivt.Verdad forsterker den saftige og kjøttfulle smaksoppfatningen og reduserer natrium opp til 30 %, samtidig som den opprettholder produktets sikkerhet og holdbarhet.

ABC Compendiet 2-13


NYHET Saltinntaket i den norske befolkningen er høyt. Det nye produktet Smart Salt® vil kunne bidra til redusert saltinntak og dermed gode helseeffekter.

D

et høye saltinntaket er uheldig fordi det er en sammenheng mellom saltinntak, blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til omtrent 10 gram pr. dag hos menn og noe lavere hos kvinner. Dette er omtrent dobbelt så høyt som anbefalt inntak, som er maksimalt 5 gram salt pr. dag.

50% mindre natrium – 100% saltsmak Arne B. Corneliussen AS tar dette på alvor og lanserer i disse dager Smart Salt®, en nyutviklet, patentert salterstatning, som vi nå har gleden av å tilby våre kunder. Smart Salt® gir både funksjonalitet, konservering og smak som salt, og gir mulighet for forskjellig nivå av natriumreduksjon. Med en reduksjon på 50 % av natrium fra vanlig salt (NaCl), vil Smart Salt® fortsatt ha en fullstendig smak og funksjonalitet. Smart Salt® gir ikke bare en reduksjon av uønsket natrium i maten, du får også sårt tiltrengt påfyll av andre mineralsalter som de aller fleste mangler i sitt vanlige kosthold. Negativt innhold av natrium er erstattet med positivt tilskudd av kalium og magnesium. Smart Salt® gir 100 % saltsmak og produktet er det moderne svar på behovet for et sunt alternativ til tradisjonelt natriumsalt. Smart Salt® sin unike, patenterte formel gir den gode smaken av vanlig bordsalt med ekstra helsemessige fordeler. Ikke bare er den best på smak, men beholder bevaring og teksturkvaliteter og er egnet for bruk i matvareindustrien. Dette gjør Smart Salt® til det beste valget for forbrukerne, restauranter og store matprodusenter.

Naturlige ingredienser Smart Salt® er et stort gjennombrudd som eliminerer opp til 50 % av natrium som finnes i typisk salt. Undersøkelser viser forbrukernes bekymring for saltinnhold i maten, Smart Salt® er et sunnere salt for millioner av forbrukere som er bekymret for sitt saltinntak. ABC Compendiet 2-13

Smart Salts helsefordeler går lenger enn bare å redusere natrium. Formuleringen inneholder to viktige mineraler i perfekt balanse; kalium og magnesium. Mens en stor del av den amerikanske befolkningen bruker to til tre ganger mer natrium enn ADI (anbefalt daglig inntak), får de samtidig ikke nok kalium og magnesium i sitt kosthold. Alle ingrediensene i Smart Salt® er hentet fra naturen og har tilsammen produsert et sluttprodukt av beste kvalitet og har flere fordeler: • reduserer blodtrykket - klinisk dokumentasjon av effekt • gir en salt smak uten bitter eller metallisk ettersmak med opptil 50 % mindre natrium • tilbyr et bredt spekter av bruksområder på grunn av sin dokumenterte smak, trygghet og teknologisk funksjonalitet • reduserer bruken av annet krydder • virker smaksforsterkende • enkel i bruk på grunn av sin 1:1 erstatning for salt og ikke-hygroskopiske karakter

Fakta • smaker som salt • ser ut som salt • konserverer som salt • funksjonalitet som salt • full «flavour» med inntil 50 % natriumreduksjon • doseres 1:1 vs salt • bedre kardiovaskulær helse • nøytral deklarering (ingen e-stoffdeklarasjon)

11


Bak fra venstre: Atle Sand, Per Øvrebø, Rolf Magne Strømme, Rolf Nygaard, Magne Finsbråten, Dan Robert Ruud, Frode T. Andersson, Rune Øistad, Kristian S. Nygaard, Tore Sørensen, Rolf Sommer, Roger Brenna, Jens Eide, Svein Høgden, Christian Hareim Foran: Sandra Born, Johnny H. Krosby. Fotograf: Endre Myhr

ERFA-VINNERNE PÅ TUR TIL FRUTAROM I STUTTGART Ved å besøke ABC sin stand under ERFA-samlingen hadde deltakerne på KLFs landsmøte og ERFA deltakerne mulighet til å vinne en fagtur til Stuttgart. De heldige vinnerne var: Jens Eide fra Jens Eide AS Magne Finsbråten fra Finsbråten AS Rolf Magne Strømme fra Toma Mat AS

D

en 11. september møttes vinnerne, samt ti representanter fra OAK (Oslo og Akershus Kjøttbransje), på Sportsbaren O`Learys på Gardemoen. Vi fant selvsagt tid til et par pølser m/drikke, før vi fløy videre til Stuttgart. Neste morgen ønsket direktør Nick Russell oss velkommen til Frutarom, før Mirjam van Veldhuizen fortalte om produktspekter og muligheter. Mirjam van Veldhuizen, Rolf Sommer og Heiko Frank holdt interessante foredrag om nye produkter, med fokus på «Smaken av Brasil», som er tiltenkt Fotball-VM i 2014 samt OL i 2016. Sandra Born viste oss rundt på fabrikken, som imponerte oss alle, med moderne teknologi og utstyr. Det var nesten litt vanskelig å holde gruppen samlet, for enkelte ville helst stå igjen og se litt mer. 12

Til lunsj ble det servert spennende mat med både «smaken av Brasil» og andre nyheter fra Frutarom. Etter lunsj holdt Heiko Frank et meget interessant foredrag om «Slicing», som gav oss mye nyttig informasjon. Etterpå fortalte Till Albrecht oss om startkulturer, som de fleste var veldig imponert over. Rolf Sommer informerte om Origanox, en antioksidant uten E-nummer og dens bruksområder og nyheter. Etter oppsummering av en meget bra dag på fabrikken ble vi kjørt til hotellet, før vi ble hentet og kjørt til «vårt bryggeri» Schönbuch. Her fikk vi omvisning og selvsagt smaking rett fra «tank». Middagen hadde vi i bryggeriets restaurant, der vi koste oss med et skikkelig tradisjonelt tysk måltid. På fredag kjørte vi til en kunde av Frutarom, produksjonsbedriften Schneider Freiberg. Her fikk vi omvisning, vi fikk sett både skjæring, pølseproduksjon, spesialproduktet Maultaschen (pasta m/fyll) og det ble selvfølgelig servert smaksprøver.Vi rakk også en tur til et flott supermarked, Gebauer Bonlanden, der vi fikk sett og «shoppet» litt. Etter dette nærmet det seg avslutning på turen, og på flyplassen fikk vi takket Sandra for en veldig bra tur både faglig og sosialt. Endre Myhr, fra OAK, takket både Frutarom og Schneider Freiberg med medbragt akevitt og fenalår. Rolf Nygaard

ABC ABC Compendiet Compendiet 2-13 2-13


En smak av Brasil

To av de største sportsarrangementene i de kommende år finner sted i Brasil, Fotball-VM i 2014 og OL i 2016. Det er grunn god nok for Frutarom Savory Solutions å presentere Sør-Amerikanske konsepter i form av krydder samt fruktige og krydrede marinader til sine kunder i Europa.

E

n av disse, ”Cariocas”, er krydret og avrundet med sødme av honning, og er like allsidig som innbyggerne i Rio de Janeiro, som Cariocas-produktet har fått sitt navn fra. Denne deilige kombinasjonen passer til både fisk og kjøtt, og er perfekt til svinekjøtt og kylling.

I Stuttgart fikk deltagerne en forsmak av Brasil.

ABC Compendiet 2-13

I tillegg til Cariocas, kommer også ”Chimichurri”, inspirert av en av Sør-Amerikas mest populære sauser. Den inneholder hakkede urter - inkludert koriander og et snev av frisk sitron. ”Copacabana” er ikke bare navnet på en av de mest berømte strendene i verden, det er også navnet på et annet produkt i den brasilianske samlingen fra Frutarom. Den friske og fruktige smaken fremheves av et subtilt hint av appelsin. En annen idé fra Frutaroms eksperter er ”Churrasco”, en dominerende røyksmak raffinert med rosa pepper, som gjør Churrasco spesielt godt egnet til biff. I serien av søramerikanske smaker, har vi ikke glemt ”Ceviche”; friske sitrusaromaer møter koriander og løk. Smak og nyt. Og som de sier i Brasil: Bom appétit!

Krydder og marinader med inspirasjon fra Sør-Amerika.

13


FV: Birger Fagernes, Thomas Haugseth fra Leiv Vidar Slakterforretning AS og Arne Olafsen

NM I KJØTTPRODUKTER 2013

Arne B. Corneliussen AS er også i år stolt sponsor av «NM i Kjøttprodukter». I år var det hovedfokus på juleprodukter. 400 kjøttprodukter var påmeldt til den prestisjefylte konkurransen og det ble i år satt ny rekord i antall deltagere.

N

M i Kjøttprodukter er et årlig arrangement som bedømmer og smakstester juleprodukter som forbrukerne møter i butikk eller ferdig tilberedt på restaurant, storkjøkken, kiosk osv. Annet hvert år er det fokus på juleprodukter, og annet hvert år er det «normalt» NM med klasser for alle andre produktkategorier. KLF er arrangør, og konkurransen er åpen for alle norske kjøttbedrifter. Under NM-bedømmingen vurderes råvare, utseende, lukt, smak og konsistens, og det er uavhengige fagfolk med lang erfaring fra faget som står for smakingen. I bedømmingen vil fire ulike dommerpanel være i sving for å gi de påmeldte kjøttbedriftene tips til hvordan de kan gjøre produktene sine enda bedre. Rundt 40 personer er i sving under bedømmingen.

Vår egen Ola Stuberg satt også i år i dommerpanelet: – Etter 20 år som dommer ser jeg at kvaliteten på deltagende produkter er markant stigende.Vi blir presentert en mengde både nye og tradisjonelle produkter. Det er ingen tvil om at produsentene er blitt flinkere i alle kvalitetsparametrene vi bedømmer. Utseende, lukt, smak og ikke minst ingredienser/ råvarer har høy kvalitet. Spesielt legger jeg merke til at det er svært få som får poengtrekk på råvarer. Dette skal vi takke leverandørene av kjøttråvarer for, de har uten tvil tatt tak i foredlingsbedriftenes krav om forbedring av kvaliteten. Jeg gleder meg som en unge til å få se resultatlistene, under bedømmingen har vi bare en produktkode å forholde oss til. Jeg gleder meg til å kunne ta våre gode kunder i handa og gratulere med oppnådde resultater. Men også til å gå i dialog med de som ønsker bistand til å bli enda bedre.

Årets Norgesmestere Pinnekjøtt: Røkt pinnekjøtt - Nordfjord Kjøtt AS
 Kake: Medisterkake - Jens Eide AS
 Ferdig stekt/ kokt: Lammelår badsturøkt - Smedstuen Gård AS
 Pålegg: Julesylte - Leiv Vidar Slakterforretning AS Hederspriser:
Julefavoritt: Gilde Lutefiskbacon, ternet – Nortura SA
 Nyskapning: Kyllingconfit – Gårdsand AS
 Matmerk: Andepølse – Gårdsand AS ABC gratulerer vinnerne med tittelen!
Som en ekstra premie fra ABC er de invitert med på en faglig tur til en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

14

FV: Thomas Haugseth, Oddbjørn Sæten, Jens Eide og Rune Olsson

ABC Compendiet 2-13


RÄUCHERGOLD

®

- pålitelige røykeprodukter med beste resultat Räuchergold® røykeflis og røykestokker fra markedslederen JRS er bedre for miljøet og optimaliserer produksjon.

E

n bransjeundersøkelse viser at produkter som brukes under røykeprosessen utgjør kun 0,1 % av de totale kostnadene. Feil som blir gjort på dette området kan imidlertid være svært kostbare. Å bruke billig tre-avfall eller dårlig flis, er penger spart på feil sted, og kan i mange tilfeller vise seg å bli svært dyrt.

Fare på ferde med feil flis Moderne røykeanlegg krever de mest homogene materialer som mulig for å sikre pålitelig og kontinuerlig drift. Partikkelstørrelser, restfuktighet og materialrenhet i alle partier bør ligge innenfor en smal toleransemargin og må optimaliseres for systemet som brukes. I tillegg til dette er det viktig å sikre at mugg og bakterieforurensning forårsaket av dårlig materiale unngås. Farlige toksinforekomster og forurensing av soppsporer i produksjonsområder og røykeanlegg kan føre til store skader i form av kostnader som påløper under rengjøring og produksjonsstans - og ikke minst tap som følge av forurensede, uspiselige kjøttprodukter. I moderne røykeanlegg er materielle defekter i røykestokkene umiddelbart merkbare, særlig i store produksjonsserier. Sprekker i overflaten, eller trevirke som er vridd og forvrengt under den endelige tørkeprosessen, kan i verste fall føre til en total stans av anlegget. Resultatet kan være store tap i den totale produksjonsprosessen.

ABC Compendiet 2-13

Sertifisert bøk, eik, gran og edelgran JRS har spesielle produksjonsprosesser, testing og kvalitetskontroll for å sikre maksimal pålitelighet i driften av røykeanlegget på lang sikt, og dette bekreftes av HACCP og ISO sertifisering. Räuchergold® røykeprodukter er laget med PEFC-sertifisert ubehandlet bøk, eik, gran og edelgran. For å unngå forvirring med produkter som ligner, men er av dårlig kvalitet, er alle sertifiserte Räuchergold® røykeprodukter JRS stemplet. Räuchergold® sikrer produsenter problemfri og pålitelig anleggsdrift, lavere energiforbruk og en reduksjon i vannforbruk, avløpsvann og rengjøringsmidler som sitt bidrag til miljøet. Forbrukerne vil like den spesielle smaksopplevelsen som stammer fra den fine, naturlige aromaen og den gode kvaliteten som Räuchergold® gir til kjøtt-, pølse- og fiskeprodukter.

Fakta om Räuchergold®: • har konstant høy kvalitet • den milde fine røyken gir en ekstremt, delikat, fin røykaroma • gir produktet en tiltalende, appetittvekkende farge • varene er pakket i praktiske poser egnet for langtidslagring • stort utvalg med forskjellige spesifikasjoner

15


Sojaproteinfabrikken i Serbia.

Vi har gleden av å introdusere deg for vår nye soyaleverandør, serbiske Sojaprotein.

S

ojaproteinfabrikken ble grunnlagt i 1977 og produksjonen startet i 1983. Siden 2002, da Sojaprotein ble medlem av Victoria Group, har selskapet hatt en konstant vekst i sine resultater og har vært et eksempel på en vellykket modell for privatisering. Sojaprotein er den største foredlingsfabrikken av soyabønner i Serbia, mye takket være mangfoldet og kvaliteten på produktene. De har en foredlingskapasitet på 250 000 tonn per år, og den rangerer også blant de viktigste aktørene i Sentral- og Øst-Europa. De er samtidig et av de få selskapene som behandler utelukkende ikke-genmodifiserte soyabønner (nonGMO). Det føres strenge kontrollerer av opprinnelse og kvalitet på råvarene, noe som øker verdien på hele produktspekteret av selskapets eksport til utenlandske markeder.

16

ABC Compendiet 2-13


Et rikt utvalg av soyabønneprodukter.

Et bredt utvalg

Tradkon SPC-TEX

Sojaprotein er stolte av sitt brede utvalg av soyabønneprodukter, som spenner fra protein til oljeprodukter, inkludert soyaproteinkonsentrater, mel, gryn, strukturerte produkter, råolje og lecithin. SojaVita er et utvalg av ferdige produkter til konsum, mens andre deler av produktporteføljen er brukt i næringsmiddelindustrien (kjøtt, baking, konfektindustri og pastaproduksjon), til dyrefôr, samt i legemiddelindustrien.

Tradkon SPC-TEX har høy næringsverdi med 70 % proteininnhold. De er en kilde for protein, dvs. essensielle aminosyrer og beskyttende stoffer, samt mineraler og vitaminer, som er viktig for den generelle metabolismen. Den har en høy kapasitet til å absorbere vann, fett og kjøttsaft, stabiliserer systemet og forhindrer separasjon av fett, som opptrer som en antioksidant.

Fra 2002 til 2012 doblet Sojaprotein foredlings­ kapasiteten fra 126 000 til 250 000 tonn, eksporten har økt ni ganger (fra 5,9 millioner Euro til 44,6 millioner Euro) og kapasitetsutnyttelsen har økt med mer enn 20 %. Sojaprotein har gjennomført en rekke kvalitetsstandarder. Disse inkluderer ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP+ og de er også Kosher- og Halalsertifisert. Sertifikatet Non-GMO Identity Preserved (IP), som bekrefter sporbarhet, samt bevaring av genetisk renhet, har en spesiell betydning.

Hakket Tradkon SPC-TEX brukes i kjøttindustrien. Produktet viser optimale egenskaper i rehydrert form og forholdet 1:4 anbefales. Det kan brukes i forskjellige typer pølser og posteier med opptil 8-12 % i rehydrert form i det ferdige produktet. I motsetning til soyamelbaserte strukturerte produkter, har konsentrert soyaprotein en lysere farge, smaken er nøytral, og de har sterkere konsistens både i tørr og rehydrert tilstand.

Tradkon SPC-TEX er rikt på protein. ABC Compendiet 2-13

17


MAT & EMBALLASJEMESSEN 4.-6. FEBRUAR 2014

Fra NEF-dagene 2011

V

i vil også denne gang delta på ovennevnte messe, som tidligere ble kalt NEF-dagene. Messen som avholdes ved Norges Varemesse på Lillestrøm er, slik vi ser det, Norges viktigste møteplass for leverandører og produsenter innen næringsmiddelindustrien. For ABC er dette en gylden mulighet til å treffe eksisterende kunder, og ikke minst skape nye kontakter i bransjen. Det blir mange utstillere, og det er leverandører innenfor ingredienser og tilsetninger til næringsmiddelindustrien, maskinog utstyrsleverandører, emballasje, avfall, mattrygghet og hygiene for å nevne noen. Parallellmessen «SMAK» avholdes i samme tidsrom og er den største nasjonale bransjemønstring for HoReCa, storhusholdning, KBS og dagligvare i Norge. Vi gleder oss til innsats på neste års store messe og håper vi vil se mange av våre kunder der.

Møt oss på stand B02-20.

18

ABC Compendiet 2-13


notiser JRS garanterer mattrygghet J. Rettenmaier & Söhne GmbH, verdensleder i markedet som produsent av fiberprodukter, ønsker å sette standarder for strenge kvalitetskrav. Mattrygghet er viktig og gjennom implementering av ISO 22000 og FSSC 22000, garanterer JRS kontinuerlig sikkerhet og kvalitet på sine produkter. Med et bredt spekter av ulike fiber, skaper JRS løsninger for mange produkter og prosesser i næringsmiddelindustrien.

PURAC - nytt navn og merkevare Vår nederlandske leverandør av melkesyrer og laktater, Purac, har endret navn til Corbion. Det nye navnet og strategien markerer den siste fasen av den pågående omdanningen av selskapet til en ledende leverandør av biobaserte produkter, med aktiviteter i biobaserte råvarer og biokjemikalier.

Blogg om trygg ma

Vitenskapskomite en for mattrygghe t har startet blogg. Her kan forbruke re få informasjon og sv ar på spørsmål so m handler om trygg mat.

t

Lurer du for ekse mpel på hvor mye energidrikk det er trygt å drikke elle r om det er trygger e å spise krabber fra Jomfruland enn fra Frierfjorden? Eller om gravide kan spise sushi? Svar på dette og m ye annet finner du på den nye bloggen:

www.tryggmatblog

gen.com

ABC Compendiet 2-13

19


Arne B. Corneliussen AS er et heleid datterselskap av det danske konsernet DAT-Schaub og vi er en ledende leverandør og produsent til kjøtt- og fiskeindustrien i Norge.Våre produkter er natur- og kunsttarmer, krydder, emballasje, hjelpe- og tilsetningsstoffer. Kvalitet og mattrygghet har alltid vært høyt prioritert i bedriften.Vi har vært ISO 9001 godkjent siden 1997 og ISO 22000 godkjent fra 2010. Selskapet omsetter for drøyt 220 mill. og har en solid økonomi.Vi er en trygg og trivelig arbeidsplass for 32 personer og holder til i moderne lokaler i Økern næringspark. Arne B. Corneliussen AS er et heleid datterselskap av det danske konsernet

DAT-Schaub og vi er en ledende leverandør og produsent til kjøtt- og fiskeindustrien i Norge. Våre produkter er natur- og kunsttarmer, krydder, emballasje, hjelpe- og tilsetningsstoffer. Kvalitet og mattrygghet har alltid vært høyt prioritert i bedriften. Vi har vært ISO 9001 godkjent siden 1997 og ISO 22000 godkjent fra 2010. Selskapet omsetter for drøyt 220 mill. og har en solid økonomi. Vi er en og trivelig forhøy 32 fagkunnskap, personer og holder til i mattrygghet moderne lokaler Vi er stolte av å ha en markedsavdeling trygg bestående av 11arbeidsplass personer med fokus på og i Økern næringspark. produktutvikling sammen med våre kunder.

Salgskonsulent / Trainee

Vi søker en person som liker å jobbe med smak, konsepter og produktutvikling. Vi skreddersyr produkter for våre kunder, som kjøttpålegg, pølser, postei eller andre produkter hvor våre ingredienser kan bidra til innovasjon og gode løsninger. Du må være strukturert, like å arbeide med andre mennesker og således bidra til å skape gode kunderelasjoner.

Salgskonsulent / Trainee

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø. Som salgskonsulent får du gode muligheter til selvstendig arbeid og initiativ.

Vi er stolte av å ha en markedsavdeling bestående av 11 personer med høy Vi ønsker en løsningsorientert person med bakgrunn fra næringsmiddelindustrien, gjerne med gode fagkunnskaper fagkunnskap, fokus på mattrygghet og produktutvikling sammen med våre fra kjøttfaget. Stillingen rapporterer til markedssjef. kunder. Spørsmål om stillingen rettes til Birger Fagernes, tlf. 915 62 951. Søknad med CV sendes innen 15. desember til birger.fagernes@abcorneliussen.no

Vi søker en person som liker å jobbe med smak, konsepter og produktVil du være med på laget? utvikling. Vi skreddersyr produkter for våre kunder, som kjøttpålegg, pølser, postei eller andre produkter hvor våre ingredienser kan bidra til innovasjon og gode løsninger. Du må være strukturert, like å arbeide med andre mennesker og således bidra til å skape gode kunderelasjoner.

notiser

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med høy

Med appen kan du raskt HVAkompetanse BESTÅR TILSETNINGER AV og godt arbeidsmiljø. Sombla salgskonsulent får du gode muliggjennom alle E-nummer OG HVORFOR ER DE I MATEN? heter til selvstendig arbeid og initiativ. sortert etter nummer, eller i

alfabetisk rekkefølge. Konsument­föreningen Stockholm har lansert en app (Tillsatsappen) som enkelt gir deg svaretperson på Vi ønsker en løsningsorientert med fra næringsmiddelDu fårbakgrunn også en oversikt E-nummerets hemmeligheter. industrien, gjerne med gode fagkunnskaper fra kjøttfaget. Stillingen over hvilke E-nummer som er konserveringsmidler, rapporterer Med appen forklarer til demarkedssjef. hva tilsetningsstoffet og hvilke som påvirker brukes til, hvordan det lages, om det har animalsk søtning, aroma, opprinnelse og omom det kan kobles tilrettes noen kjente Spørsmål stillingen til Birger Fagernes, tlf. 915 62 951. Søknad antioksidasjon og helserisikoer. med CV sendes innen 15. desember tilmatens birger.fagernes@abcorneliussen.no konsistens.

Vil du være med på laget?

ABC er et heleid datterselskap av det danske konsernet DAT-Schaub – en av verdens største tarmhandlere og en stor aktør innen handel med kjøtt og matvarer. Vi er leverandør til kjøtt- og næringsmiddelindustrien med hovedvekt på natur- og kunsttarmer, hjelpe- og til­setningsstoffer, emballasje samt krydder og smaksstoffer. Utgiver: Arne B. Corneliussen AS • Ansvarlig redaktør: Birger Fagernes • birger.fagernes@abcorneliussen.no • I redaksjonen: Nina Mossin • Adresse: Kabelgaten 37, Postboks 424 Økern, 0513 Oslo • Telefon: +47 22 88 46 00 • Telefaks: +47 22 88 46 46 • Internett: www.abcorneliussen.no • Design/produksjon: Renommé Communication