Screen&Marknaden 7/2019

Page 34

SKYLTINDUSTRIN

En

skylt

Carl Granöö

34

SCREEN & MARKNADEN 7-2019

kan säga allt