{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

NOTISER

Hållbar lösning för skyltar N

u har det kända skyltföretaget Accus AB i Malmö hoppat på tåget med hyreslösningar på skyltar. Med den nya möjligheten körde man samtidigt en hållbarhetskampanj, i samband med det nyinstiftade begreppet White Monday. Företaget uppger att det varje år uppskattningsvis tillverkas 5 000 ton nya skyltar, bara i Sverige. Däremot finns det inga siffror på hur många skyltar som kastas. Majoriteten av alla skyltar som tillverkas anpassas efter företagets logotyp och efter en speciell lokal. Oftast blir det tyvärr att skylten kastas när företaget byter logotyp eller flyttar, trots att en skylt är gjord att hålla i flera decennier. Det vill Accus se ändring på. – För mig är det extremt viktigt att driva en verksamhet som är ansvarsfull och hållbar. Vi jobbar med att utveckla cirkulära skyltprodukter och affärsmodeller, säger André Zandelin, VD på Accus. Därför använder skyltföretaget 100% återvunnen plast i sina akrylskyltar. Dessutom är de tillverkade och designade på ett sätt som gör att man kan se-

parera och återanvända 98% av materialet i skyltarna. FÖRKLARA VARFÖR DET ÄR VIKTIGT Kampanjen riktar sig till skolor i södra Sverige. Priset är en återanvänd skylt som det står Fritidsgård på. Den skola som skriver den bästa motiveringen

Malmösatsning på storformat

32

SCREEN & MARKNADEN 1-2020

till varför hållbarhet är viktigt och skickar in en bild som visar var de vill sätta upp skylten, vinner tävlingen. Men det är inte bara attityderna i skyltbranschen som behöver förändras. Accus vill se skärpt lagstiftning. – Vi vill se ett större krav på utökat producentansvar när det gäller skyltar. Vi lyder idag under

den för elektronik och har alltså ett visst producentansvar, men vi vill utöka det så att vi hittar sätt att säkerställa att skyltar inte blir avfall, utan används på nytt, säger Amanda Cawood projektledare på Accus. Kampanjen drog igång på de sociala medierna Facebook och Linkedin den 27 november.

P

Vutek 5R och en Vutek LX3 Pro. Först nämnda har fem meter i bredd och kör rulle-till-rulle, den andra är en maskin med tre meter i bredd och en hybrid; plan-rullprinter. Båda maskinerna förväntas vara på plats efter årsskiftet. – Vi kommer att kunna bredda vårt utbud och kunna producera på fler medier än idag, samtidigt som vi ökar vår kapacitet rejält, säger Jessica Schultz, på Holmbergs. – Vi ser en stor efterfrågan på storformatsprodukter och det ska bli jättekul, att på ett ännu bättre sätt kunna tillgodose kundernas önskemål. Investeringen uppges även vara en del i ledet att allt fler efterfrågar fler produkter som är miljövänliga.

aragon Group, som i Sverige representeras av Holmbergs i Malmö och Paragon Communication Nordics i Göteborg, investerar i storformat till tryckeriet i Malmö. Det blir två nya LED-printers från EFI; en

Profile for Elmer Törnquist

Screen&Marknaden nr 1/2020  

Välkommen till detta decenniums första Screen&Marknaden. I detta nummer har vi stora, som små, reportage från exempelvis skyltföretaget Falu...

Screen&Marknaden nr 1/2020  

Välkommen till detta decenniums första Screen&Marknaden. I detta nummer har vi stora, som små, reportage från exempelvis skyltföretaget Falu...

Advertisement