Page 1

Nordisk Branschtidskrift för

märkning, tryckning och förädling av profil- och promotionprodukter

3-2009

ISSN 1653-8250 21:a år

Skyltfönstret som interaktiv skärm Av alla nyheter och möjligheter som visades upp var det två som väckte lite speciellt intresse … sid 6

Fäster och förskönar Men rötter går längre tillbaka än så … sid 8

Den kompletta gravören Genom butikens främre fönster skymtar vi pokaler och glasartiklar … sida 18

Océ satsar på nytt lager i Stockholm Nyligen öppnade Océ ett nytt materiallager i … sida 22

Fespa och den digitala revolutionen Det handlar om att anpassa sig till det nya ekonomiska klimatet och tänka utanför … sida 50

GÄSTEN Jan-Olof Jungersten: ”Lågkonjunkturen påskyndar…”


Ultraswitch UVSW - Ljus UV-framtid för Membrane Switch

Ultraswitch UVSW är UV-färgen som uppfyller de högsta tekniska och visuella krav för frontpaneler, membrantangenter och andra kontrollpaneler.

Färgen är briljant, har en extremt flexibel färgfilm för god efterbearbetning, har obegränsad öppenhet i schablonen och är kompatibel med lösningsmedelsfärgerna MSW och SR.

Kontakta oss gärna eller besök vår hemsida för mer information.

Sverige Malmö 040-672 84 00 Stockholm 08-448 07 50 Göteborg 031-703 71 71 Danmark 70 10 00 67 Norge 22 73 50 00 Finland 09-279 85 40

www.spacio.eu

Marabu

Kompetens i färger


NILSSONCRWTH.SE

tel

+46 33 17 04 60 | fax +46 33 17 04 69 | e-mail goddag@ernstalexis.se | www.ernstalexis.se Ernst Alexis AB | Boråsvägen 35 | SE-516 50 Aplared | Sweden

Vi Vill att ditt företag skall märkas! därför bjuder Vi just nu på monteringen aV transfermärken på Våra skjortor.

SCREEN & MARKNADEN 3-2009 Erbjudandet gäller till och med 30/6 2009. 


Det är en revolution på gång ISSN 1653-8250

När min kollega kom hem från en pressträff i Amsterdam kring Fespa Digital, som äger rum den 12-14 maj, så hade han med sig en affisch som stolt basunerade ut ”Martin Eriksson has joined the digital revolution!” Temat för Fespa Digital Europe i Amsterdam är just Revolution och mer i tiden kan knappast ett tema vara. Visst har vi upplevt och kommer att få fortsätta att uppleva en digital revolution – inte bara inom de grafiska branscherna. Kanske är också den internationella finanskrisen egentligen en slags digital revolution, fast det inte pratas om det i de termerna – troligen inte ens på G20-mötet i London nyligen. Den digitala revolutionen både förenklar och komplicerar tillvaron för oss på ett sätt som vi inte är vana vid. Plötsligt är det ingen som kan förklara varför börserna utvecklas som de gör och varför aktiekurserna pendlar som pendeln på en antik gammal moraklocka. Den digitala revolutionen skapar enkla strukturer, tydliga mönster och konsekventa beteenden. Men den skapar dem med sådan snabbhet att vi lätt uppfattar strukturerna som komplicerade, mönstren som otydliga och beteendena som inkonsekventa och det var ju inte meningen – tvärtom. Jag tillhör de som tror dels att en finanskris kan vara ett nyttigt reningsbad, dels att samhället har lätt för att anpassa sig och därmed också kunna vända en nedgång till en uppgång. Att skapa något positiv av det som initialt upplevdes som negativt. Sedan är det framtiden som får visa som jag haft rätt eller fel. Samtidigt som jag inte är någon motståndare mot förändringar, så är jag också lite lagom försiktig med att

allt alltid måste förändras och förnyas. Jag tror på en kontinuerlig utveckling för att successivt skapa förbättringar, men jag tror inte på förändringar för förändringarnas egen skull. Jag föredrar evolution framför revolution. Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder evolution just utveckling, medan revolution står för omvälvning, omstörtning. Tittar vi i backspegeln är det mycket som under de 10-15 senaste åren varit omvälvande och omstörtande på i princip alla områden – de grafiska branscherna är inte undantagna. Om vi då fäster blicken vid horisontlinjen och tar tag i ratten, så är det kanske dags att gå från revolutionsfart till evolutionsfart. Skillnaden är troligen inte så stor, men effekterna helt annorlunda. Med evolutionshastighet kan vi både skapa och uppleva de enkla strukturerna, tydliga mönstren och konsekventa beteendena. Det heter ju att farten dödar och det är nog sant, men ett annat ordspråk säger att det som inte dödar härdar. Så tillsammans kanske vi ska ta oss ur dödskuggans dal och lite hårdare och lite mer härdade se till att vi inte hela tiden vänder upp och ner på allting utan tar det hela lite lugnare. Låter tiden ha sin gång som de gamla säger och hellre kallar oss för evolutionärer istället för revolutionärer. Fast visst har Fespa rätt – Martin Eriksson has joined the digital (r)evolution. Och visst har vår praktikant rätt när han kallar mig för den analoga fossilen. Men vad gör det när de första blåsipporna redan kommit.

Vår affärsidé Screen&Marknaden ska vara den ledande nordiska branschtidskriften för screen, storformat, brodyr, skylt och gravyr samt för alla företag som arbetar med märkning, tryckning och förädling av profil- och promotionprodukter.

www.screen-marknaden.se CHEFREDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE

Lars Knapasjö 0150-506 15 mobil 070-561 39 70 lars@screen-marknaden.se REDAKTIONSSEKRETERARE

Martin Eriksson 0150-506 15 mobil 070-262 21 17 martin@screen-marknaden.se MEDARBETARE

Joakim Forslund, Wolf Mellin, Mats Nordblom, Karl Krook, Billy Öhgren ANNONSER

Annonsprislista finns på: www.screen-marknaden.se Lars Knapasjö 0150-506 15 mobil 070-561 39 70 REDAKTION

Screen&Marknaden Box 119, 643 22 Vingåker Besöksadress: Floragatan 3B, Katrineholm Tel/fax: 0150-506 15 UTGIVARE

P&K Utvecklingskonsult AB/P&K Print, Box 119, 643 22 Vingåker Org nr 556460-3669 Bg 5693-8533, Pg 14 60 63-3 IBAN: SE22 8000 0825 7826 3444 1477 BIC: SWEDSESS GRAFISK FORM & ANNONSER

ByaTryck AB, 0976-107 66, info@byatryck.se TRYCK

Åtta.45 Tryckeri AB Karlsrogatan 2, 170 65 Solna 08-514 822 00 vx www.atta45.se Utkommer 8 ggr/år Upplaga 3.400 ex Citera oss gärna, men ange källan. För insänt, ej beställt textoch/eller bildmaterial ansvaras ej. Medlem avLars Knapasjö Chefredaktör/Ansvarig utgivare lars@screen-marknaden.se 0150-506 15 SCREEN & MARKNADEN 3-2009


GÄSTEN

Lågkonjunkturen påskyndar nödvändig transmission Lönsamheten i grafisk bransch är på tok för låg. För närvarande är den mindre än en procent och dessutom sjunkande. Grafiska företag måste därför genomgå en förändring. Nu, om någonsin, gäller det att lyssna på sina kunder och erbjuda nya värdegrundande produkter och maximal service. Inte bara sänka priserna. Vi måste nu ta till oss förändringarna, förädla vårt grafiska hantverk och komplettera med moderna digitala verktyg. Kunderna efterfrågar färre leverantörer som kan leverera mer. Genom utvidgad service och fler produkter ska behoven av allt från trycksaker, storformat, förpackningar etc kunna täckas av en och samma leverantör. Tänk kundnytta med bättre priser och större marginaler. Lågkonjunkturen tvingar fram en förändring av produktionen hos de företag som vill vara med i spelet om kunderna. Som jag ser det har de företag som vill gå med lönsamhet ur detta inte råd att inte investera i mjuk- och hårdvara för att bibehålla eller utvecklas tillsammans med sina kunder. Oavsett vilken bransch vi rör oss i, så måste vi jobba med högmarginalprodukter för att skapa lönsamhet så väl för dig själv som för dina kunder. Nu råkar vi befinna oss i grafisk bransch och kan bara inse att idag är vart tredje jobb mer lönsamt i digital offset. Alla prognoser pekar på att vi redan 2012 kommer att se antalet tryckjobb fördelas närmast lika mellan digital och konventionell offset. Ta en funderare på vad det kostar att inte investera i rätt teknik och flöden. Hur ser den kalkylen ut för just er? Att tro att en maskin är lönsam bara för att den är avbetalad är en utopi. Den kan aldrig tillföra mer än sänkta priser

och minskade marginaler. Med satsningar på vad kunderna efterfrågar och modern kommunikation som sätter det digitala i samspel med det konventionella sparar ni fram ökad lönsamhet. Flera grafiska företag saknar idag en värdekedja genom sitt produktionsflöde, varför åtskilliga värdefulla kronor försvinner obemärkt den vägen. Vad krävs för att få fart på värdefulla affärer? Det säkraste sättet är definitivt inte att bara vara uthållig. Nej, det är kundvård och åter kundvård. Dina kunder genomgår just nu en storm även de. Det enda sättet att bygga ett vindskydd för dem är att hjälpa dem på alla sätt. Att erbjuda nya värdekedjor som skapar positiva resultat på sista raden. Det, anser vi, består i kompetenta lösningar för bl a arbetsflöden, web-toprint mm, som underlättar en anpassning av produktionen till dina kunders behov av olika applikationer. En förståelse för kunden leder otvivelaktigt till nya intäktsmöjligheter. Ett tryckeri måste ha full kontroll över alla produktionsenheter i ett och samma flöde och kapa ledtider i en väl utvecklad värdekedja med goda marginaler och en hög grad av kundnytta. Självklart utan kvalitetskompromisser. Då uppnås utan tvivel lönsamhet och kunderna knyts allt närmare ditt företag. Hjälpen till dina kunder blir till självhjälp. Visutech har nu i över 20 år jobbat stenhårt för branschen och vi tror på de stora tillverkarnas möjligheter i kombination med våra spetskunskaper och breda kompetens. Vi försöker se bortom den krassa tekniken för att finna de rätta mönstren för lönsamhet inom varje bransch i förändring.

Jan-Olof Jungersten VD Visutech Digital AB

Jag är fast övertygad om att framtiden kommer att handla om applikationer. Det skapar nya möjligheter för både befintliga och nya typer av företag att, i sin tur, finna nya typer av produkter och kunder. Vi måste alla ställa om och tänka nytt för att hitta nya lönsamma vägar. Ett typexempel på detta är fotografiska företag som exempelvis Extrafilm och Bedre Bilder/Fovea. De är idag snarare grafiska företag som säljer fotorelaterade produkter som fotoböcker, almanackor, muggar och annat. Eller Wassberg+Skotte Tryckeri med företaget Easypic som även de växer med fotoprodukter. Framtiden är transformering, rationalisering och lönsamhet. Tekniken och kunderna är redan där. Var är du? n SCREEN & MARKNADEN 3-2009
Skyltfönstret Daniel Melkersson.

I mitten av mars arrangerades en easyFair-mässa på nya Kistamässan, norr om Stockholm. Mässan Butiksleverantörer är Nordens största och ledande fackmässa för handeln och här bjöds på flera hundra utställare och ett digert konferens- och seminarieprogram. Ämnen som Framtidens konsumenter i en tuff ekonomi eller Gränslös e-handel lockade till ett stort och engagerat deltagande. Text/Foto: Lars Knapasjö lars@screen-marknaden.se

Av alla nyheter och möjligheter som visades upp var det två som väckte lite speciellt intresse och bägge är relaterade till skärmsystem på olika sätt. Bägge syftar efter att nå ut och attrahera kunderna på ett annorlunda och fängslande sätt just för att påverka attityder och köpbeteenden. Kundunika digitala tv-kanaler Stockholmsbaserade Visual Art AB bildades 1997 och arbetar med design, konceptutveckling, filmproduktion och visuella effekter. Det som fascinerar direkt är utbudet av kund-tv i såväl butik som i publika miljöer. Exempelvis driver Visual Art exklusivt McDonald´s mediekanaler på menytavlorna, ut mot attraktiva köplägen och en TV-kanal inne i restaurangen och då på samtliga ca 230 McDonald´s restauranger i hela landet. Inalles 1 800 skärmar. 

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

som interaktiv skärm Sätter fart på försäljningen Eller på Luftfartsverkets alla flygplatser, där skärmarna är strategiskt utplacerade för att nå maximal uppmärksamhet vid platser som incheckning och gaterna. Även ICA Kvantum med 104 butiker använder Visual Art som leverantör av butiks-TV och här svarar man för både kanalkoncept, tablåplanering, flödet i kanalen och annonsförsäljning. – Butiks-TV sätter fart på försäljningen, säger Stefan Noble, VD för Visual Art. – Mätningar som ICA gjort visar att annonsering i butikskanalen ökar försäljningen markant, det motsvarar samma effekt som ren produktdemonstration i butik. Det ska också tilläggas att Visual Art Production Stockholm AB utsågs till ett Gasell-företag av DI förra året – 2008. Effektiv reklam på fyra hjul Crowd AB startade år 2001 i Malmö, som en renodlad webb- och designbyrå. Två år senare gjorde man stor uppmärksamhet genom att lansera fyrhjuliga motorcyklar med tresidiga reklampelare på släp. Man ville utmana traditionella medier med effektiva medier. År 2005 lanserade man ett tyskt internationellt koncept för reklamtryck på pizzakartonger och något senare kom reklamtryck på kemtvättarnas dammskydd.

Multitouch-skyltfönster öppnar för kunden Tillsammans med företaget Touchtech utvecklar man en användarvänlig multitouchlösning som på ett revolutionerande sätt interagerar med datorer. På skärmar och projiceringar låter multitouchteknologin flera personer samtidigt kunna ta del av och styra innehållet. Sensorer känner av var besökaren sätter sina fingrar. Tekniken har ingen storleksbegränsning och inte heller någon gräns för hur många som kan styra innehållet samtidigt. Visa och sälja dygnet runt Multitouch i skyltfönster ger ordet fönstershopping en helt ny innebörd. Från utsidan av skyltfönstret kan man – oavsett hur många man är eller om butiken är stängd – bläddra runt bland butikens produkter. Man kan ta del av erbjudanden, se filmer, spela spel, lyssna på musik eller ladda över rabattkuponger direkt till den egna mobiltelefonen. All teknik monteras diskret på insidan av skyltfönstret.


Blåkläder får rekordorder

– Visionen är att med teknikens hjälp göra skyltfönster mer levande och ge möjlighet att visa och sälja butikens varor och utbud dygnet runt, säger Crowds VD Daniel Melkersson. En av Crowds standardlösningar är

en vertikal skärm på 41 tum som också kan fås i form av ett snyggt designat ståbord för butiker, mässmontrar eller event. Tveklöst kommer det att väcka uppmärksamhet. Frågan är om det finns gränser för tekniken n

Arbetsklädföretaget Blåkläder har tagit hem order på varselkläder värda 200 miljoner kronor. Beställare är NCC och Skanska. Det handlar främst om varselkläder för de två byggjättarnas nordiska marknader. Avtalet med NCC är det största i företagets historia och Nordenavtalet med Skanska är en fördubbling av tidigare avtal med dem som då enbart omfattade anställda i Sverige. Avtalen löper över tre år. – Det känns oerhört tryggt att vi lyckats ta hem detta under den värsta lågkonjunkturen i modern tid, säger Patrik Falkenby, marknadschef på Blåkläder, till Teko. När det vänder igen räknar Blåkläder med att det finns bra potential för en ökning av det totala årliga ordervärdet med 20–25 %.

Problem 2:

Hur ska jag hinna montera en riktigt stor skylt på mindre än en halvtimma? [Lösningen finns på www.reklamide.se/problemlosning och du kan också få den om du ringer 054-770 70 80]

l de e sm re g n ni erka s ö ml ttillv e l b kyl o r P ör s f

!

ltsky av er p tor y l, at ria hur s all er. ate för ekor n, m själv l e sd er tio ed lm ch lju truk tämm ! s rsa s gt ive gar o , kon u be gli n U nin ign t; d än g l s s il lö , de icera . ätt a Idé fabr ill h as l r v pre s du rva ö em do S! F N: tor syst OB TIO lica uks m. do RA App ännd A ike L d gsr EK latbe rat sp n D i .se F te LS nn de mi pfi ÅL R® ten up kla EH OLLE – pa t e h r N . c r w IN LLSR m™ nhe öre da o ww RO Syste rfare trukt åtan . på ng 0. EZ års e kons fram atser i n ck 70 0 20 riga dsk tills rte a n Klu rmlä ödig sfö 4-770 åll Vä a on eh t: 05 n k in Ing ad onta k jer tal ets De arb asy Sam ee ad

em

sb

gn

si Let

Let signs be made easy

SCREEN & MARKNADEN 3-2009
REPORTAGE

MACtacs lager bjuder på en imponerande vy.

Fäster och förskönar När vi ska hälsa på MACtac – ett företag med folier, tejper och etiketter på dagordningen – får jag en association av militärhistorisk karaktär. Utanför Härnösand på det 140 meter höga Storråberget vid Ångermanälvens mynning ligger Hemsö, en gång en av landets mest betydande försvarsanläggningar. Byggnationen påbörjades 1916. En annan mer skönlitterär association är Kymmendö i Stockholms skärgård, som i August Strindbergs bok Hemsöborna döptes om till just Hemsö. När vi stannar bilen på parkeringsplatsen utanför MACtac´s kontor i Malmö står det Hemsögatan 10 A och på denna adress, fast längre ner på gatan startade MACtac sin verksamhet 1963. I korridoren möter vi en charmerande Agneta Nyqvist vars make var den som drog igång det svenska kontoret på den tiden.

text: Lars Knapasjö lars@screen-marknaden.se foto: Martin Eriksson

Men rötterna går längre tillbaka än så. Allt började i Nordamerika i slutet av 1950-talet och med en energisk och kreativ entreprenör vid namn Burton D. Morgan, som var något av ett tekniskt geni. Han hade bl a uppfunnit en produktionsutrustning för självhäftande råmaterial och var dessutom specialist på limteknologi och limreceptur. Nu blev han osams med sina dåvarande kollegor och slutade på företaget, där han var teknisk direktör. Han fick skriva på ett kontrakt om att inte vara verksam inom branschen – åtminstone inte inom en radie av 30 miles. Sagt och gjort – Burt Morgan satte sig i bilen, nollställd trippmätaren och åkte bort exakt 31 miles. Där byggdes det som fortfarande är koncernens huvudkontor i Ohio.

Världsomspännande verksamhet MAC står för Morgan Adhesives Company och tac, som egentligen ska stavas tack, är en teknisk term för initial vidhäftning. Alltså MACtac … 

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Vi slår oss ner i konferensrummet tillsammans med Leif Berggren, som är chef för det svenska företaget. – Visst känner även vi av finansoron, men inte alls som den framställs i media utan i bästa fall en normal fluktuation som kan inträffa ibland, framför allt i början av året. Lite kortare order. Mindre lageruppbyggnad och med bokningar i enlighet med behovet, berättar Leif Berggren. I dag ingår MACtac i Bemis-koncernen, som är ett av Fortune-500-bolagen och listat på New Yorkbörsen. Bemis-gruppen sysselsätter mer än 15 000 anställda och har 56 produktionsenheter i tio länder över hela världen. Årsomsättningen är runt 3,8 miljarder USD eller ca 30 miljarder svenska kronor. Bemis-koncernen är en ledande leverantör av sk flexible packaging för bl a olika torra och fasta livsmedelsprodukter som bröd, mjöl, chips mm och av självhäftande material och detta till kunder över hela världen.

Tre produktkategorier MACtac Europa har två produktionsanläggningar. Den ursprungliga, som efter utbyggnad har åtta produktionslinjer, ligger i Soignies i Belgien och den andra som köptes för 4–5 år sedan ligger i Genk – också i Belgien. Inte mindre än 95–98 procent av produktvolymen består av egenproducerade varor från de Belgiska anläggningarna, vilket är både unikt och samtidigt en styrka för företaget. Huvudkontoret i Ohio svarar för den nordamerikanska produktionen och försäljningen där, medan huvudkontoret för MACtac Europa faktiskt sköter hela den övriga världen.


REPORTAGE

Leif Berggren.

Produktsortimentet består av tre kategorier, dels Etiketter – råmaterial i papper och film, dels Dekor – folier för visuell kommunikation samt dels Tejper för industriell fastsättning och andra specialtejper.

Två varv runt jorden Etikettsidan är hårt konkurrensutsatt och lönsamhetsmarginalerna inte de allra högsta. Volymen är dock omfattande och enbart i Sverige förbrukar vi 80 miljoner kvm per år – inbegripet något lite export. Det motsvarar en etikett som är en meter bred och 8 000 mil lång – eller tvärtom – och som sträcker sig två varv runt jorden. Ett enda jordvarv är ju 40 077 km. Och mer lär det bli. Tittar vi på den årliga tillväxten i Östeuropa är den större än den årliga förbrukningen i Sverige. Det finns också många specialprodukter som exempelvis etiketter till blodpåsar som måste kunna klara både upphettning och nedfrysning till minus 80-90 grader Celsius. Två kvm i en bil När det gäller tejper ingår inte packeller bordstejper i sortimentet. Däremot finns olika specialtejper som aluminiumtejper för VVS-sidan och skyddstejper till fabriksnya bilar. Och så dubbelhäftande tejper i ett oändligt antal varianter. – Tejper är speciella så tillvida att de flesta applikationer ännu inte tagits fram eller upptäckts än, förklarar Leif Berggren. – Enbart till en personbil går det åt två kvm med dubbelhäftande tejp och i en liten mobiltelefon finns 6–7 små tejpbitar vilka ska multipliceras med ett antal miljoner telefoner. Att fästa, isolera och skydda är de stora användningsområdena för MACtac-tejperna.

Digitalt genomslag När det gäller dekorfolier handlar det om att kommunicera på ett annat, mer visuellt sätt. Det handlar om att på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt få fram sitt budskap till sin omgivning. Men också att inom sinom tid kunna avlägsna dekoren på ett säkert och skonsamt sätt. Det handlar om bildekor och fordonsreklam, om skyltar och ljuslådor, om butiksexponering och fönsterdekaler, om informationspelare och mässor och om oändligt mycket mer. Det är digitaltrycket som har revolutionerat möjligheterna för dekorfolier. Bara på det senaste 1-2 åren har Leif Berggren sett ett tydligt skifte, även om screen har sin givna plats när det handlar om kvalitetstryck. Innovationer och produktutveckling Användningsområden, egenskaper och applikationsvarianter förändras ständigt i de olika produktkategorierna. Mycket av forskning och produktutveckling kring olika produkter, tekniker och metoder sker gemensamt mellan de Belgiska fabrikerna och anläggningarna i USA, men merparten av alla lösningar och resultat måste anpassas till respektive marknad – om inte annat så av logistiska skäl; USA använder tum och Europa mestadels metersystemet. MACtac är ofta det första företaget inom sin bransch att presentera världsnyheter som t ex frysmärkning för förpackningsindustrin, unik däckmärkning för bilindustrin etc. Eller en nyhet som öppnar nya affärsmöjligheter för slutkund. IMAGin Architectural Graphics WW100 som är en självhäftande folie som kan appliceras direkt på betong och tegel som är ganska outnyttjade ytor för visuell kommunikation idag – om vi frånser graffitin. Som ett sätt att alltid hålla en kontinuerlig och hög kvalitetsnivå är MACtacs fabriker certifierade enligt ISO-9001 – Vi har en vision i MACtac, en Corporate Vision, berättar Leif Berggren, som vi är stolta över. – Den lyder; Vi strävar efter att tillfredsställa våra kunder med produkter av hög kvalitet och en överlägsen service – samtidigt som våra medarbetare engageras i en meningsfull verksamhet och våra aktieägare får en acceptabel avkastning. Miljötänkandet är centralt i företaget

Agneta Nyqvist.

och ekologisk eller hållbar utveckling är återkommande teman. I produktbeskrivningarna förekommer ständigt konstateranden som ”biologiskt nedbrytbart”.

50 år att fira MACtac finns genom helägda dotterbolag i länder som Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Sverige, BeNeLux, Schweiz, Spanien, Singapore, Polen, Shanghai och Kina. Genom ett omfattande internationellt nätverk av kvalificerade och professionella distributörer finns man också i ytterligare ett stort antal länder. I Sverige, där man har kontor och lager, är man tio anställda och arbetar främst mot Norden och norra Europa. Sverige med 9 miljoner människor är för litet för att bära ett eget kontor, därför vidgas marknaden till ca 25 miljoner människor. Den enskilt största kunden finns i S:t Petersburg och den marknaden hanteras direkt ifrån kontoret i Malmö. För att hitta de mest kostnadseffektiva logistiklösningarna sker så mycket som möjligt av leveranserna från Belgien. Fast Leif Berggren förfäras över att transportkostnaderna stigit så under de 15 senaste månaderna – med omkring ca 10 procent. – Får vi en order på 20 pall levereras det från Belgien, men är ordern på en halv pall sköter vi leveransen från Malmö, för att få lägsta möjliga transportkostnad. SCREEN & MARKNADEN 3-2009

 


10

SCREEN & MARKNADEN 3-2009


– Allt handlar om kundtillfredsställelse – kan vi inte leverera en order rulltryck inom 48 timmar så är det kört. I år firar MACtac 50 år eller ska kanske fira. Leif Berggren tro på en vändning under hösten och kan då tänka sig att fira med kaffe och tårta eller kanske till och med något mer.

Från norr till söder Sverigechefen Leif Berggren är inte mycket för stora ord och yviga gester. Han talar lugnt och sakligt och helt utan skånedialekt. – Jojomän, jag kommer från Arjeplogs kommun. Pluggade språk i Umeå och kom sedan till Lunds Universitet 1972 för att läsa på teknis. – Så träffade jag en kvinna och blev kvar – till mina gamla kompisars förvåning som undrade varför jag måste åka till Skåne för att få en tjej. Efter bl a tre år med Alfa-Laval i Australien, började Leif 1992 på MACtac på Hemsögatan i Malmö hamn. Han berättar att företaget har en mycket låg personalomsättning. Tre personer pensionerades under förra året med en genomsnittsligt anställningstid på 30–35 år. På sin fritid håller han på att bygga om familjens hus i Lund – en familj som består av finsk sambo och totalt fem utflugna barn. Så ofta det hinns går de till Friskis&Svettis och kör ett pass. – Men jag saknar längdåkningen på skidor. Skandinavien är numera för mig ett suveränt ställe att leva i och Norrland finns förstås speciellt i mitt hjärta, menar Leif och nu bryter den karga, markanta norrlandsdialekten fram. Med blick mot framtiden Den digitala konverteringstekniken har, enligt Leif, säkert mer att komma med som på ett intressant sätt kan påverka branschen. Annars tycker han att man själva har levererat en spännande bubbelfriteknik – inte minst när det gäller fordonsinpackning, där det krävs erfaren och kompetent personal. – Går Du ut på stan, kan Du se att trots 10-årsgaranti, så är – lite tillspetsat – varannan helinpackning av fordon en reklamation och MACtac är definitivt

Magnus Pihl, lagerchef

långt ifrån marknadsledande på reklamationer. – Därför arbetar vi också mycket med utbildning och kompetensutveckling av våra återförsäljare och deras personal. Det är ingen tvekan om att Leif har ett arbete som han brinner för, även om han på ett typiskt norrländskt maner inte avslöjar det vid första anblicken. Han berättar igen om de 400–500 grundkonstruktionerna på produktsidan som kan anpassas till tusen och åter tusen olika logistiska varianter och visst glimmar det till i den norrländska ögonvrån. Innan vi går ner på lagret för att avsluta intervjun bläddrar jag i en broschyr och får en hälsning från Guido Alvino, ordförande i det svenska bolaget och högste chef för MACtac Europa; ”Jag hoppas att få dela vår passion med Dig; vår passion för vad vi gör för vårt företag och våra kunder, vår passion för innovationer och utveckling och vår passion för kontakterna och relationen med Dig.” Kan det säga bättre? Jag tror att till och med August Strindberg skulle ge en eloge för retoriken i den formulen ringen.

Första Svanenmärkta bläcket Bläcket Rho Roll Ink från Durst som används i rullskrivarna Rho 350/351 och Rho 320 R UV, har som första och hittills enda bläck godkänts enligt Svanen-standard. Tack vare att bläcken är helt fria från organiskt flyktiga ämnen blir det lättare att återvinna utskrivna material då själva utskriften inte innehåller några giftiga ämnen. Tryckerier som uppfyller övriga krav enligt Svanen-märkningen kan nu ansöka om att få använda Svanen på material som producerats med Rho 350/351 Rho Roll Ink i de nämnda Rho-skrivarna.

Handeln tror på ljus framtid Omvärldens skakiga tillvaro till trots har landets handlare ändå gott hopp om framtiden. Det framgår av Svensk Handel Handelsbarometern för mars månad. Den visar att de svenska handlarnas tro på att de närmaste tre månaderna kommer att utkristallisera sig blir allt starkare. Fortfarande har handlarna en starkare tro på sin egen butiks förmåga än på handeln i stort och det är skatte- och räntesänkningar som bidragit till att stärka konsumenternas köpkraft och därmed handlarnas tilltro till framtiden. Trots finanskrisen och varsel uppger många konsumenter att man kommer att fortsätta handla varor ungefär som tidigare och i stället dra ner på resor och restaurangbesök.

Keltox Reklam – först i Norden Spacio meddelar att Keltox Reklam i Arvika blivit Nordens första ägare av en Cube 260UV. Maskinen ger dem nya möjligheter som bl a att trycka på rostfri blankplåt, glas och akryl. Cube 260UV klarar skrivmaterial upp till 95 mm tjocklek och har en maximal utskriftsbredd på 2 590 mm. Säljbar kvalitet är 32 kvm/tim vid 720 dpi (2xCMYK) och 16 kvm/tim vid 720 dpi (CMYKcm+2W). SCREEN & MARKNADEN 3-2009

11


REPORTAGE

Udesen expanderar

med Sign och Display i Sverige En del av verksamheten vid Nonbye AB övertas av Udesen, som är ingår i PaperlinX Skandinavien. I samband med utvidgningen av den skandinaviska marknaden har Udesen övertagit Nonbye ABs filmdistribution.

text: Lars Knapasjö lars@screen-marknaden.se

PaperlinX, där Udesen alltså ingår, är en av Europas största aktörer inom sign och display och är representerade i elva Europeiska länder. Sverige blir landets tolfte nationella marknad. Det ger före-

taget ett stort nätverk med kunskap, erfarenhet och kreativa lösningar. Udesen har funnits sedan 1960. Screen- och skyltverksamheten var grunden i firman fram till 1995 då digitala printlösningar successivt integrerades i företagets utbud. Idag är Udesen en stark och kompetent leverantör gentemot producenter av digitala utskrifter och skyltbranschen. Man anser sig vara en stabil samarbetspartner som istället för att leverera produktkunskap, hellre levererar kunskap med produkter. Ambitionen är att bli Nordens största distributör av design och digitala lösningar. Utgångspunkten för framtiden ligger i att satsa brett på att fördju-

pa relationerna med kunderna och bli deras självklara affärspartner. Det ser man som en viktig utmaning – att få medverka i utvecklingen av kundernas verksamheter. I Skandinavien är Udesen en av de största distributörerna av Avery media och Mimaki – bl a till displaymarknaden med storformatsskrivare och koncept för digitala arbetsflöden mm. Udesen har 32 medarbetare och finns dels i Danska Vejle och Köpenhamn, dels i Svenska Sölvesborg. Udesen är en del av PaperlinX Skandinavien, som har 300 anställda och en omsättning på 900 miljoner USD. PaperlinX Skandinavien ägs av PaperlinX Limited i Australien. n

Affischprojektet;

Välkommen till Sverige Temat för SSTFs eller Svenska Screen- och Specialtryckares Förening var i år just Välkommen till Sverige och tio designelever från landets ledande designskolor fick nyligen ta emot sina prisraklar på Double Elvis Gallery i Stockholm. – Totalt fick vi 48 bidrag i år och alla var bra nog för att skapa problem för juryn, berättar Karl-Erik Asp, ordförande i SSTF. Affischprojektet är en form av utbildningstävling, där Sveriges ledande

12

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

reklam- och design-skolor kan delta. medlem, som också fungerar som Juryarbetet går till så att färglaserutmentorer och bollplank under studenskrifter av bidragen presenteras och ternas kreativa arbete. juryn väljer bort bidragen efterhand. Till Affischprojektet genomförs i samarslut blir bara 10 bidrag kvar. bete med Beckmans Designhögskola, De utvalda designeleverna får sedan Forsbergs Skola, Berghs SoC, hjälp av varsitt tryckeri och till slut trycks Konstfack och Högskolan för Design en upplaga av affischen. Projektet resuloch Konsthantverk i Göteborg. n terar i att studenterna Tio lyckliga vinnare fick ta emot sina gyllene raklar. får en verklighetsförankrad genomgång av screentryckets unika och speciella möjligheter. Genomgången sker hos någon SSTF-


SCREEN & MARKNADEN 3-2009

13


Sveriges första digigraphister Nu är de första digigraphisterna i Sverige certifierade. Som konstnär eller fotograf kan du redan idag bli digigraphist eller vända dig till en av Epsons Digigraphie-labb och få dina konstverk eller bilder digitalt reproducerade. Utskriften numreras, signeras och förses med ett kallpressat sigill för att säkerställa kvaliteten. Fotografen Thomas Carlgren är en av de certifierade Digigraphisterna i Sverige och har nyligen producerat bilder åt Lisa Larsson.

Andra Digigraphister i Sverige är bl a Kriströms Konsthandel, Galleri 67 och BananaBlue – samtliga i Stockholm.

Om Digigraphie Begreppet Digigraphie introducerades i Frankrike den 13 november 2003 med anledning av Franska Höstutställningen och är idag officiellt reproduktionssystem på bl a Louvren i Paris.

14

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Fotograf: Thomas Carlgren

Digigraphie är en teknik som baseras på digital utskriftsteknologi, vilket gör det möjligt att producera digitala reproduktioner eller original av unika konstverk i begränsade volym, numrerat och signerat av konstnären. Det är baserat på Epsons professionella inkjetprinters med pigmente-

rat UltraChrome K3-bläck samt syrafritt fine-art papper av högsta kvalitet. Originalen har en livstid på upp till 400 år. Digigraphie drivs gemensamt av Epson samt ett antal noga utvalda europeiska och amerikanska konstnärer och fotografer. n


Fruit of the Loom och marknaden Ekologisk bomull kläder, lätta tyger och ännu fler färger är i centrum för Fruit of the Loom nya produkter för 2009. Företaget lanserar åtta nya stilar, två helt nya tyger, och två nya färger – aprikos och mynta. Det ska adderas till 34 extra färgalternativ och över 22 etablerade stilar. Med lanseringen av tre nya ekologiska t-shirts understryker Fruit of the Loom sitt engagemang för både miljön och för att möta kundernas förändrade behov. The Organic Cotton T, Lady-Fit Organic Cotton T och Children's Organic Cotton T använder 100% ekologisk bomull (140 gm/m2), som är oblekt. Varje parti garn är certifierat av Control union till Global Organic Textilier Standard (GOTS). Och som med alla Fruit of the Loomkläder är den nya Organic Cotton Ts godkänd enligt OekoTex 100 Standard. Herrarnas Organic Cotton T finns tillgänglig i storlekarna S till XXL samt Lady-Fit Organic Cotton T finns i storlekarna XS till XL, och Children's Organic Cotton T är dimensionerade för att passa barn från 3–4 år till 14-15 år. n

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

15


Exklusiv Produktmärkning

Domes.Domeservice. Eco-Domes. Formsprutade Emblem Dekaler. Transfertryck.Profilkläder.Bildekor. Till Er som trycker dekaler själva erbjuder vi Domeservice

Eco-Dome

En framtida produktmärkning redan idag

Denna nya teknologi inom tillverkningen av 3D logotyper ger möjlighet till friliggande bokstäver och lätt applicering till en låg kostnad. Kan appliceras på plana, ojämna och välvda underlag. Häftämnet annpassas till det underlag som EcoDomen skall appliceras på.

Ytkvaliteter såsom crome, guld, silver, mässing,koppar och träliknande ytor. blanka matta eller borstade ytor. Alla färger.

EcoDome är flexibelt. Går att applicera på böjda och välvda ytor. Testat av de stora biltillverkarna såsom Ford, Toyota och Mitsubichi med flera med utmärkta testresultat. Utförda mot aspekterna av UV stabilitet, tålighet mot nötning, motståndskraft mot olika kemikalier, temperaturkänslighet och vidhäftning.

Domes

Domes är självhäftande 3D dekaler som ger lyster och djup. Ytan är av glasklar Polyuretanplast som är mycket tålig.Metallic Vit Krom ,Transparant Eller färgad botten och obegränsat antal färger kan användas Klarar från -40-+150 grader. Innehåller UV-skydd och har självläkande yta. Häften annpassas efter användning och underlag.

Formsprutade Plast-Emblem

Tillverkas I en mängd olika material. Egen verktygstillverkning. Appliceras med dubbelhäftande tejp eller tappar

STALAMA AB

16

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

KÄLLVÄGEN 9 782 33 MALUNG-SÄLEN

www.stalama.se

info@stalama.se


Océ satsar på nytt lager i Stockholm Nyligen öppnade Océ ett nytt materiallager i Stockholm. Nu kan alla kunder – från norr till söder – få leverans redan dagen efter att de beställt. Kunder i Stockholmsområdet kan även få brådskande leveranser med bud eller själva hämta beställt material direkt på lagret redan samma dag. – Vi satsar på att erbjuda snabba leveranser. Vi har förstärkt trupperna på orderavdelningen för att kunna hjälpa

alla kunder snabbt. Nu kan en kund beställa på förmiddagen och hämta direkt på lagret redan ett par timmar senare, säger Björn Kalmbäck, kundcenterchef på Océ Svenska.

Tuffa tider medför ökade krav Många av Océs färgkunder inom storformat lever i en stressad vardag med små marginaler. Det finns sällan varken resurser eller plats för ett eget materiallager. Man beställer hem material allt eftersom jobben kommer in. Med den pågående finanskrisen har läget blivit

allt mer pressat och konkurrensen om jobb är stenhård. För att kunna hålla deadlines gentemot kund är det absolut nödvändigt att kunna förlita sig på snabba leveranser. Océ tar behovet på största allvar.

Samarbete med DSV Solutions Det nya lagret ligger i Järfälla i norra Stockholm. Genom samarbetet med DSV Solutions, en global leverantör av transport- och logistiktjänster, har Océ hittat en logistikpartner med den rätta kompetensen. n

VI HAR LÖSNINGEN OCH BREDDEN Service & support ice och support Hos oss får du all den serv ng. du behöver till din grafiska utrustni

Print and cut-skrivare

CJV30 Series

Programvara

Nyhet! Flexi 8

FlexiSIGN-PRO har en totallösning för all skylttillverkning på marknaden. Programmet erbjuder bland annat design, skärning, RIP:ning och andra utskriftsverktyg.

Allt du behöver Maskiner

Efterbehandling Planskrivare 3-D skrivare Storformatsskrivare Print and cut-skrivare UV skrivare Lasergravyrmaskiner Gravyrmaskiner Skärmaskiner Fräsmaskiner 3D-fräsar Folieskärare Transferpressar Sublimering småformat Bearbetningsmaskiner Kortskrivare

Förbrukning

Print and cut-skrivare

VersaCAMM VP

Alla modeller med samma utomordentliga prestanda med hastigheter upp till 17.5 m2 i timmen med upplösningen 540 x 720 dpi. De har mediaupprullning som standard och 6-färgsbläcket Mimaki SS21, för kort torktid. Bläcket ger dessutom god beständighet mot UV-strålning. Levereras med RasterLink Pro4 RIP-programvara och FineCut 7. Finns i: 610 mm (24.0”), 1020 mm (40.1”),

1361 mm (53.5”) och 1610 mm (63.3”)

Förbrukningsmaterial Programvaror Tillbehör Skyltsystem

Tjänster

76 cm och 137cm bred, 4-färgs storformatskrivare och folieskärare med ECO-SOL MAX-bläck som ger utmärkta miljö- och driftsegenskaper.

Installation Service Support Utbildning

www.signcom.se

Telefon 033-204 300 E-post info@signcom.se Bollebygd Hembygdsvägen 5 Bromma Karlsbodavägen 39

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

17


REPORTAGE

”Profil- och presentreklamen har en tendens att skjuta i höjden inför storhelgerna, och då är det skönt att veta att vi har den kapacitet som krävs för att klara av den ökningen.”

Den kompletta grav Genom butikens främre fönster skymtar vi pokaler och glasartiklar, genomtänkt placerade i behagligt blickfång. Vid en närmare inspektion, efter det att vi klivit in genom entrédörrarna, ser vi gravyren. Överallt sitter det prydligt inpräntade budskap, titlar och namn. Till vänster om dörren breder ett landskap av pokaler och priser ut sig vars blanka yta glittrar av ljuset från spotlighten i taket. Text: Martin Eriksson martin@screen-marknaden.se Foto: Lars Knapasjö

Fjorton flitiga själar utgör personalstyrkan på Skövde Gravyr där man spänner musklerna med en imponerande bredd av gravyrutbud. Allt från den senaste YAG- och CO2-lasertekniken till mer traditionella tillvägagångssätt används för att gravera budskap, titlar och namn på alltifrån hårda metaller till plast, trä och bananer. Vi har träffat en av dessa själar för en närmare pratstund om gravyrbranschen i allmänhet och Skövde Gravyr i synnerhet.

Representanten Som så många andra gravyrföretag startar historien om Skövde Gravyr i ett källarutrymme i vilket man graverade elinstallationsskyltar i plast till VVSinstallatörer och elfirmor. Nästa år firar man 20-årsjubileum och lokalerna på Gustav Adolfs Gata 46C är man van vid sedan femton år tillbaka. De är lägligt placerade och en och annan merförsäljning sker genom att kunder strömmar till från de publikdragande varuhusen i grannskapet. Idag ägs företaget av Robert Svensson, VD, som tillsammans med sin far var den som startade firman för ca 19 år sedan. Kaffekopparna fylls på medan det porlande ljudet från kaffeautomaten studsar mot väggarna i personalrummet. Johan Mannesson klev på gravyrtåget för fyra år sedan och talar varmt och inspirerande om det företag han kommit att engagera sig i.

Johan Mannesson.

18

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Vägen till totalleverantör – Eps. Evert Pelle Sigurd, upplyser Johan och skrattar till medan han bokstaverar. En ur personalen har kommit in till personalrummet och sökt rådgivning om vilket filformat kundens logotyp ska levereras i. – Det finns ju en ofantlig mängd filformat, givetvis hanterar vi de flesta men rekommenderar särkilt några stycken, tillägger Johan medan han sätter sig till rätta i stolen. Under vårt samtal med Johan finns det ett ord som dyker upp ganska frekvent och som artikuleras med en allvarsam ton. Totalleverantör. Johan understryker vikten av ordet varje gång han yttrar det. – Vi har som mål och ambition att vara en totalleverantör av märkning till en bred kundkrets. Alltifrån små dekaler till stora, estetiskt tilltalande fasadskyltar. Vi är inte riktigt där än, men jobbar oavbrutet och hårt för att realisera det, klargör Johan. På Skövde Gravyr har man aldrig varit rädd för att ta in nya nischer. Då många företag väljer att sätta på sig skygglapparna och fokusera verksamheten på ett visst område, utvecklar man i Skövde snarare sitt periferiseende och ryggar inte för att prova nya saker. – Vad gäller försäljning och marknad kommer vi att satsa på att utveckla våra ÅF-relationer med skyltfirmor runt om i Sverige samt informera våra industrikunder om den bredd vi har, ett led i vår satsning för att bli totalleverantör av märkning, poängterar Johan.


vören Att möta en efterfrågan – Vi har valt att satsa brett istället för djupt, förklarar Johan. – Det handlar om att möta en efterfrågan. När allt kommer kring är det ju egentligen våra kunder som bestämmer vad vi ska hålla på med. Och visst har han rätt, för är det inte så att lönsamhet handlar om att tillgodose de aktuella behov som en marknad har vid ett givet tillfälle, och ju fler marknader man kan täcka in, desto större är chanserna att göra bra affärer året om. I högkonjunktur och i den dystert aktuella lågkonjunkturen. – Inte alls, svarar Johan på frågan om de känt av den beryktade finanskrisen. – 2008 var ett kanonår för oss där vi ökade omsättningen med ca tjugo procent. Nyligen har man anställt en produktionschef vars uppgift är att effektivisera verksamheten och produktionen. Jobbar man på rätt sätt? Finns det bättre lösningar som man inte tänkt på? Detta är frågor som man önskar sig svar på. Maskinparken, som också utökats på senare tid, bygger på ett redundant tänkande. Dvs, om en maskin går sönder ska inte det betyda att produktionsplanen också fallerar. Johan försäkrar att den dubbla uppsättningen maskiner inte beror på en dålig erfarenhet, utan om ett försäkrings- och kvalitetstänkande. – Vi vill kunna garantera våra kunder att de får sina varor i utsatt tid och med exemplarisk kvalitet. Vår maskinpark gör också att vi inte behöver tacka

nej till jobb under tidpunkter då det är mycket att göra, upplyser Johan. – Profil- och presentreklamen har en tendens att skjuta i höjden inför storhelgerna, och då är det skönt att veta att vi har den kapacitet som krävs för att klara av den ökningen, inflikar Johan.

Industrikunder största omsättningen Sett till omsättningen (ca 10 mkr) utgör industrikunderna inte helt oväntat den största delen. De är placerade över hela Sveriges karta och kontakterna förmedlas dels via hemsidan och dels via personliga besök och telefonsamtal. – Vi levererar mycket till industrin, berättar Johan. Det handlar om lasermärkning, skalor, paneler och skyltar. – Till skillnad mot profil- och presentmarknaden är orderingången på denna typ av produkter relativt jämn fördelad

över året, vilket innebär att vi får en bra bas i produktionen. Det finns alltid något att gravera, tillägger Johan med ett finurligt leende. Han berättar en historia om ett företag som var intresserade av gravyr på frukter inför ett event de skulle anordna. Apelsiner, päron, äpplen, ja allt möjligt i fruktriket fick smaka på gravyrbehandlingen. – Bananer var de som gick lättast att få ett bra resultat på, upplyser Johan. När Johan inte jobbar som försäljnings-/marknadschef på Skövde Gravyr spenderar han större delen av sin fritid på det nyligen inköpta huset, placerat i en lantlig miljö utanför staden. Om och när tillfälle ges, tar han gärna en sväng på närmsta fyrhjuling. Johan är sedan länge biltokig och besöker gärna bilmässor och läser tidningar om styling och trimning. n

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

19


Nätverk viktiga för byråkoll

Ett Företag med närmare 50 år i branschen

SCREENTRYCK | TEXTILTRYCK TAMPOTRYCK | TRANSFER INKJET | LASER Manuella & Automatiska System Installation & Service

www.ke-levin.se UPPTÄCK

VÅRA UNIKA DTA TRANSFERPRESSAR! Kompletta under- och mellanläggsfria system med automatiska och manuella transferpressar. ENKLARE - SNABBARE - BÄTTRE

NYHET! Dubbelpress PHP-45-2 DTA

SP-45 DTA SSH-12 DTA KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER! Box 9, 610 53 Enstaberga. Tfn 0155-577 00. Fax 0155-576 85. E-post info@ke-levin.se. Webb www.ke-levin.se

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Kvinnliga egenföretagare positivare Trygg-Hansas småföretagarundersökning visar att kvinnor som startar eget är mer nöjda än män som startar eget. Hela 85 procent av de kvinnliga egenföretagarna svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med sin situation. 79 procent av männen anger att de är nöjda. Kvinnor ser fler fördelar än män med att vara egenföretagare. På nästan alla svarsalternativ i Trygg-Hansas undersökning har en större andel kvinnor än män tyckt att det är en fördel med att vara egenföretagare. Med ett undantag, att tjäna pengar. Det är viktigare för män än för kvinnor; 39 procent av männen angav det som en fördel med att vara egenföretagare, mot 34 procent av kvinnorna. Att själv kunna bestämma arbetets innehåll (60 %) och större arbetsglädje (54 %) är också fördelar som många kvinnliga småföretagare ser med att vara egen till skillnad mot att vara anställd. Trots att kvinnor är mer positiva till eget företagande är det fortfarande fler män som är småföretagare än kvinnor. 21 procent som startar eget varje år är kvinnor och de är i genomsnitt yngre än männen som startar eget, enligt Nutek.

Durst sätter ny standard

XXI-45 DTA

20

Branschorganisationen Sveriges Annonsörers medlemmar anser att nätverk och kollegor är de viktigaste källorna (25 %) för att hålla sig uppdaterad om olika kommunikationsbyråer. Byråernas hemsidor kommer långt ned på listan (7 %). Men det kan säkerligen bero på att annonsörerna har slutat söka där med tanke på att det fortfarande är alltför vanligt med inga, för gamla eller för skojiga hemsidor hos byråerna, menar Sveriges Annonsörer. Andra källor och referenser för val av reklam-/PR-byråer är kollegor (22 %) och fackpress (20 %).

Precisionskomponenter utvecklade och förfinade av Durst som t ex det innovativa skrivhuvudet Quadro Array Inkjet Technology och den nya linjära elektromekaniska och vibrationsfria drivningstekniken av skrivhuvudena är viktiga och avgörande komponenter för högkvalitetstrycket i nya Durst Rho 320R. Den driftsäkra funktionen för att skriva vitt och möjligheten att använda lightfärger samt den nyutvecklade programvaran som stödjer effektiva arbetsflöden, men även innehåller ett integrerat systemunderhållsprogram, är alla ytterligare funktioner som understödjer denna nya standard för högkvalitetstryck. En viktig egenskap hos Rho 320R är att skrivaren använder ett miljövänligt och nästan luktlöst bläck med mycket brett färgspektra och hög färgdensitet. Detta möjliggör ekonomiska utskrifter med offsetkvalitet – speciellt storformatstryck för inomhusapplikationer. Andra applikationer, där lönsamhets- och kvalitetskraven är höga, är t ex ljuslådor, fönsterskyltar, butiksskyltar och butikställ samt reklamtextilier, som produceras effektivt och med god kvalitet i nya Rho320R. Durst Rho 320R skriver upp till 320 cm brett på ett stort antal bestrukna och obestrukna rullmedia. Det finns en option för att kunna skriva två rullar parallellt upp till 160 cm breda sida vid sida.


SCREEN & MARKNADEN 3-2009

21


Rätta marginaler Kongsbergbord är helt enkelt de bästa digitala slutbehandlingsbord marknaden har att erbjuda idag. På dagens skylt- och displaymarknad måste man ha rätta marginaler för att kunna hålla sig ett steg före konkurrenterna. Med ett Kongsbergbord kan vi erbjuda högsta betyg gällande hastighet, noggrannhet och produktivitet på det bredaste urvalet av material. Dessa bord kan hantera allt: från tunga material (MDF, Re-board®, plexi, wellpapp i tre lager…) till skumplast, kartong och vinyl. Den robusta maskinen är dessutom inte allt. i-Cut® för visuell inspektion av arbetsflöde och automatisk verktygsidentifiering gör det enkelt för operatörerna att uppnå enastående hastighet och noggrannhet. Vår programvara för layout och kapsling optimerar jobberedning och substratförbrukning. Koppla ihop med EskoArtwork för den bästa lösningen för digital slutbehandling och de rätta marginalerna.

Besök oss på Fespa Digital Europe Hall 1 - Monter C120 Amsterdam RAI 22 SCREEN & MARKNADEN • 3-2009 www.esko.com info.eur@esko.com


Kirtas nätverk

omfattar nu även Molanders Har du behov av att bevara sällsynta, värdefulla handlingar, frigöra lagringsutrymme, förbättra din katastrofberedskap eller ha ett mer effektivt sätt att få tillträde till värdefull forskningsinformation, så är du inte ensam. Behovet av digitalisering ökar runt om i världen. För att möta detta behov har Kirtas Technologies utökat sin närvaro på den europeiska marknaden. Molander & Son AB är ett Stockholmsbaserat, familjeägt företag med nästan 90 års erfarenhet inom foto- och bildsystem. Företaget är en av de ledande aktörerna i Sverige och de närliggande nordiska marknaderna när det gäller

avancerade utrustning för digital bildframställning för professionella fotografer, institutioner som bibliotek och museer och den reprografiska industrin. – Kirtas nätverk växer kraftigt till följd av den höga efterfrågan i Europa på tillgång och bevarande av historiska och kulturella handlingar, säger Marcel Aldewereld, VD för Kirtas Europa. – Vi är glada över att ha Molander & Son som återförsäljare och för att hjälpa oss att nå våra kunder i Norden.

Unik arkiveringsteknik Kirtas Technologies har varit pionjärer på den teknik som används i dag för bokdigitalisering. Ett beprövat arbetsflöde säkerställer överlägsen bildkvalitet, avancerade sökfunktioner, unik arkiveringsteknik och omfattande meta-

Marcel Aldewereld, VD för Kirtas Europa.

data. Det gör det möjligt för flera produktionsalternativ att står sig genom tiderna och bevaras säkert i den digitala revolutionen. n

Exponering? Från idé till verkställande och return-on-investment. Med rätt konsult får du också rätt hjälp. Vi hanterar områden som bl a information, marknadsföring, lobbying, reklam, PR, projektutveckling, EU-rådgivning, design, layout, webbprogrammering, databasutveckling, IT-samordning och näthandel.

Utvecklingskonsu lt AB

Lars Knapasjö

VD / Projektledare

Besöksadress Floragatan 3B Katrineholm

Postadress Box 119 643 22 Vingåker

+46(0)150-506 15 +46(0)151-303 10 +46(0)70-561 39 70

Vi har nätverk av olika dignitet, kategorier och inriktning, olika specialister, kontakter och resurser, som gör att vi kan spänna musklerna även inför stora, riktigt stora uppgifter. Utvecklingskonsult AB

Vänliga hälsningar pkutvecklingskonsult.se

Martin Eriksson Projektledare Besöksadress Floragatan 3B Katrineholm

Postadress Box 119 643 22 Vingåker

+46(0)150-506 15 +46(0)150-40 90 43 +46(0)70-262 21 17

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

23

m w


Hastighet Kvalitet Mångsidighet Mervärde

Nya Gerber Solara™ ionx & ionv! Vi introducerar tekniken Cationic UV Inkjet En ny UV-printer för flatbed- och rullmaterial* som ger ett färgstarkt, högkvalitativt och snabbtorkande resultat - klart att användas direkt efter printning! •

Både carwrap’s och rigida skyltmaterial med ett enda UV-bläckset

100% fri från lösningsmedel och ozon

En sann flatbed- och rullmaterialprinter*

Printmöjlighet på ett brett urval material som alla ger ett högkvalitativt resultat

Superb vidhäftning och extrem nötningsbeständighet

*Gäller endast Gerber Solara™ ionx

Nyfiken på nya Gerber Solara™ ionx eller ionv?

För mer information ring 0430 - 738 24 eller besök www.spandex.com

R&D Spandex, Box 98, SE-312 22 Laholm 430-738 29, Fax.3-2009 +46 430-133 17, www.rdspandex.se 24Tel. +46 SCREEN & MARKNADEN


Reformerna som kan ta Sverige ur krisen Finanskris och lågkonjunktur i samverkan ställer till det för företag. Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv, uppmanar till politisk kraftsamling. Bland reformförslagen återfinns offentliga investeringar i infrastruktur och energisektorn, fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt kapitalinkomstskatt. Sverige går under 2009 in i en rejäl lågkonjunktur, där arbetslösheten kan komma att öka med 100 000 personer till över åtta procent nästa år. Krisen gör det tydligt att företagsamhet är en angelägenhet för alla. Förutsättningarna för att kraftsamla kring jobb- och tillväxtskapande åtgärder över parti- och partsgränser bör vara bättre än på länge. För många företag är finansieringsfrågan fortfarande den mest akuta. Det leder till att man inte törs och kan investera. Det krävs ytterligare insatser för att få igång en fullt fungerande kreditmarknad igen. Regeringen har under högkonjunkturen lyckats bra med att stärka drivkrafterna till arbete. Nu gäller det att stärka drivkrafterna för att skapa arbete. Fokus bör ligga på att förbättra möjligheterna att starta, driva och äga företag – då kan också grunden för Sveriges konkurrenskraft förbättras, för när konjunkturen väl vänder, och det kommer den att göra även denna gång, så börjar den globala konkurrensen på allvar. Den stora utmaningen men också den stora möjligheten handlar om att klara konkurrensen från de nya tillväxtmarknaderna samtidigt som vi kan använda oss av den utveckling som sker där.

Viktigt för 2009 Nedan några viktiga områden där det skulle kunna gå att åstadkomma reformer med resultat under 2009: Facken måste öppna ögonen och se att anställningsskyddslagen har förlorat

sin betydelse som trygghetsskapare. I den kris vi nu upplever blir det uppenbart för de allra flesta att man nu tvingas göra avsteg från turordningsreglerna för att överhuvudtaget överleva. Företagen riskerar att förlora verksamhetskritisk kompetens i samband med neddragningar. Den enda verkliga tryggheten ligger i att ha en modern kompetens och det ligger i allas intresse att de anställda ges bra möjligheter till kompetensutveckling. Det blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Här måste vi våga pröva nya vägar. Det kanske är läge att överväga ett kompetensutvecklingens ROT-system med syfte att skapa bra morötter för både arbetstagare och arbetsgivare?

För dyrt att investera Ytterligare statliga reformåtgärder måste genomföras. Lönsamheten i investeringar måste förbättras. Detta genom fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt kapitalinkomstskatt. Det är kort sagt för dyrt att investera i Sverige jämfört med andra EU-länder. Värnskatten, som är en direkt straffskatt på utbildning och arbete bör slopas. Liknande åtgärder i andra länder har visat sig ha tydligt samhällsekonomiskt positiva effekter. I lågkonjunktur fokuseras ofta rapporteringen på svårigheter och sällan på möjligheter. Men kris föder också nytänkande och skapar nya möjligheter. Både individer och företag har nu möjligheter att investera till ett bättre pris och då får inte heller byråkrati och andra hinder stå i vägen. Energi är viktigt Det finns också ett stort behov av offentliga investeringar i bland annat infrastruktur och energisektorn. Tidigarelägg dessa satsningar, det ger nya jobb snabbt och påverkar också vår tillväxt positivt på lång sikt. Energifrågan är särskilt viktig att rikta in sig på eftersom detta är ett av de få konkurrensmedel som Sverige kan påverka själv. På kort

Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv.

sikt handlar det om att skynda på redan planerade energisatsningar såsom t ex de västsvenska bio- och naturgasprojekten. Men det handlar även om att se till Sveriges energiförsörjning på längre sikt. Vi efterlyser en bred överenskommelse på energiområdet. Svenska företag behöver besked nu om hur energiförsörjningen ska klaras i framtiden.

Ordförande i EU Sverige är ordförandeland i EU under andra halvåret 2009. Energifrågan kommer att stå i fokus och Sverige får en viktig roll i arbetet med att få till stånd ett nytt globalt klimatavtal vid klimattoppmötet i Köpenhamn. En internationell överenskommelse som ger konkurrensneutralitet för företagen är helt avgörande för att lyckas i klimatarbetet. Viktigt är också att både i Sverige och globalt fokusera energipolitiken på effektivitet och klimatnytta snarare än på enskilda energislag. Jag hoppas på samförstånd i den svenska debatten kring dessa frågor för att vi ska kunna göra det mesta möjliga av vårt EU-ordförandeskap. Insikten om företagsamhetens betydelse ökar när ”maskinen” hamnar i olag som nu under krisen. Med rätt reformer nu kommer vi att stå tidigt i startgroparna när konjunkturen vänder och tillväxten åter tar fart. n SCREEN & MARKNADEN 3-2009

25


Fรถrmรฅnlig hyra eller leasing 26

SCREEN & MARKNADEN 3-2009


Först ut var Gardners…

Sericomex rullar ut Zephyr 65” Landskronaföretaget Sericomex har redan installerat ett antal printrar hos nöjda kunder och den egna demomaskinen väcker stor uppmärksamhet. Zephyr 65” är en UV-rulletill-rulle- och flatbedmaskin, som presterar fantastiskt printresultat och har god prestanda till ett mycket intressant pris.

Dessutom kostar UV-bläcket endast 99 €/liter, och baserat på en genomsnittsförbrukning på 8ml/kvm landar kvadratmeterpriset på endast 0,79 €. Maskinen levereras som standard med ett 100 kilo rulletill-rulle-system och antistatvals, vilket ger möjlighet till en mångsidig produktion på olika mjuka och hårda material.

Med att installera inte bara en, utan två st HP Scitex XP2300 skrivare. Som första företag i Europa har man satt dessa två produktionshästar i drift, rapporterar det Walesbaserade företaget i en pressrelease. Gardners, som drog igång 1976, har specialiserat sig på höga volymer av banners, posters och skyltar. HP Scitex XP2300 är HPs första 3,2 m breda UV-skrivare avsedd för utomhusskyltar. Skrivaren applicerar bläcket i en omgång vilket, enligt leverantören, har reducerat bläckåtgången med upp till 30 %. Gardners kunde nyligen konstatera att man haft god användning för sin investering då man åtog sig en komplex order bestående av 18 rullar maskerad säkerhetsemballage och där varje

rulle hade en skrivbar yta om 43 x 2 =m. Lägg till detta en deadline på 20 timmar som klarades av på 11. – Att investera i marknadsledande framkantsteknologi är något vi tror lönar sig, säger Richard Gardner, marknadschef på Gardners. – HP Scitex XP2300 är så pass produktiv att den tillåter oss att utöka vår digitala produktion utan att för den delen utöka antalet maskiner. – UV-tekniken har försett oss med en rad nya konkurrensfördelar och har medverkat till nya kontrakt med kunder som nuförtiden inte accepterar produkter producerade med solventbaserade bläck, säger Gardner.

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

27


Framtidens Display-produkter

L-banners Ett flertal modeller, bredder och höjder. Textila bildvåder.

RollUp Eco II Ferrari ”Storsäljaren” Bredd: 85,100,120,150 cm Höjd: 200 cm

Framtidens Display-produkter

Gatupratare Ett stort antal modeller. De flesta i storlekar 50x70, 70x100 cm

RollUp ”Vingen” Bredd: 83 cm. Höjd 160-220 cm Teleskopstång

Framtidens Display-produkter

Eco PopUp-väggar Textila bildvåder. Finns även kurvig Bredd: 150, 225, 300 cm Höjd: 225 cm

Eco Outdoor Basic Utomhusdisplay med PVCduk. Bildvåd: 60 x 147 cm Vattentank i botten

Beachflagga! 3 storlekar, 3 modeller

För mer information & prislista info@engpro.se 28

Roll Up reklampenna SCREEN med & MARKNADEN 3-2009 Penna utdragbar dubbelsidig roll up för eget påtryck

• Vi säljer endast till återförsäljare • Våra priser - otroligt attraktiva


Framtidens Display-produkter

Framtidens Display-produkter

Blow Ups Produktfigurer, tält, portalear. Med 220 V luftpump. Upp till 30 m i höjd

Framtidens Display-produkter

Snabbt på plats. Reses på 30 sekunder!

Ljustavlor Flera storlekar och utföranden.

Tält. 3x3 meter som lagervara. Kan även förses med reklamtryck. Även andra. storlekar. Dragspelsmodell.

Broschyrställ Vi har flera olika modeller Flaggor, vepor & banderoller Screentryck och digitaltryck. På polyester, PVC och non wooven

RollDown-system Helt nytt displaysystem med många kombinationsmöjligheter Längd: 100,150,200 cm Höjd: 100,150, 200 cm

Besök hemsidan www.ecodisplay.se • Neutral hemsida utan priser & kontaktuppgifter • Nyhetsbrev med kampanjer & produktnyheter

Ett komplett sortiment av Display & Eventprodukter SCREEN & MARKNADEN 3-2009

29


30

SCREEN & MARKNADEN 3-2009


Océ lanserar Arizona 350XT Den prisbelönta produktserien Océ Arizona med digitala planskrivare har utökats med den stora Océ Arizona 350 XT som kan framställa utskrifter på styva material – ända upp till 2,50 × 3,05 meter. Vitt bläck och rulle-till-rulle för flexibla material finns att få som tillval. Océ Arizona 350 XT visades upp för världen på mässan Symphonie Visuelle i Paris den 11–13 februari. Océ Arizona 350 XT är extra bred vilket gör att skrivaren kan användas i kontinuerligt utskriftsläge för styva material på upp till 125 × 250 cm (en standardplansch). Två styva standardplanscher kan monteras på separata vakuumytor på planbordet. Medan utskrift sker på den ena planschen kan operatören byta den andra. Eftersom skrivaren alltså aldrig behöver stoppas för byte av utskriftsmedium kan man öka sin nettoproduktion av standardplanscher betydligt. Med tillvalet för flexibla material kan man skriva ut på böjliga material med upp till 2,2 meters bredd. Rullen kan när som helst kopplas bort utan störning av utskriften på styva material. Produktionen behöver inte stoppas, skrivaren behöver inte konfigureras för växling mellan olika typer av utskrift.

Utskrift i produktionshastighet Produktionshastigheten är upp till 22,4 kvadratmeter per timme på styva material, och upp till 17,5 kvadratmeter per timme med tillvalet för flexibla material. Man kan alltså skriva ut nästan 60 planscher på 125 × 250 cm under ett åttatimmarsskift, eller drygt 150 kvadratmeter på flexibla material.

Tillval kan läggas till när verksamheten växer Skrivarna i Océ Arizona-serien har uppgraderingar och tillval som kan läggas till när verksamheten växer. Samtliga skrivare kan utrustas med tillvalet pappersrulle på fabriken eller i tryckeriet. Océ Arizona 200 GT, som är utformad för lätt produktion, kan uppgraderas till Océ Arizona 250 GT om man vill dra nytta av högre produktionshastighet. Alla skrivare i Océ Arizona-serien använder UV-härdande bläck och bildtekniken Océ VariaDotTM som ger nästan fotografisk bildkvalitet för praktiskt taget alla användningsområden.

vill. Skrivaren klarar utskrift på ojämnt formade föremål, tunga material som glas samt material med ojämn yta, t ex trä. Därmed skiljer den sig från konkurrerande skrivare för styva material som använder rem- eller friktionsbaserade matningssystem. Dessa kan bara skriva ut på lätta material som har räta hörn och likformig tjocklek. n

Fler möjligheter med vitt bläck För Océ Arizona 350 XT finns vitt bläck som tillval som kan installeras på fabriken eller i tryckeriet. Tillvalet vitt bläck möjliggör vitt undertryck på utskriftsmaterial som inte är vitt i sig självt, vitt övertryck på transparenta utskriftsmaterial för bakgrundsbelysning, samt utskrift av vitt som dekorfärg. Genom vitt undertryck på icke-vita material skapar man en bas för andra färger och kan därmed utöka sitt utbud med olika specialtillämpningar. Vitt övertryck ger ett diffusionsskikt för bakgrundsbelysta skyltar som ska ses från den utskriftsfria sidan. På så sätt kan man framställa bakgrundsbelysta butiksskyltar av hög kvalitet. Vitt kan dessutom skrivas ut som dekorfärg, vilket innebär att vita delar av en bild kan framhävas extra effektfullt.

Sedan många år betraktas laserskrivare som det självklara valet på arbetsplatser. På senare tid börjar dock även bläckstråleskrivare ta plats på kontoren. En nyligen redovisad oberoende test av tyska Druckerchannel visar till och med att bläck vinner på de flesta punkter över laser av jämförbar storlek och kapacitet. De viktigaste faktorerna vid val av skrivare till en arbetsplats är totalkostnad, kapacitet, snabbhet, utskriftskvalitet och miljöpåverkan. Utskriftskostnaden per sida var 14 öre för en textsida med bläckstråleutskrift mot 37 öre för laser. För en färgutskrift var skillnaden mindre – bläck 4:10 kronor och 4:90 kronor för laser. I varje hastighetsmoment vann bläckstråleskrivaren klart över laserskrivaren. När det gäller utskrifternas kvalitet visade det sig att bläck återger fler detaljer vilket ger bättre bildkvalitet. Laserskrivaren måste rastrera bilder vilket sänker kvaliteten och ofta skapar störande moarémönster. Bläck kan också skriva ut grå fält utan störningar, med lasern tonar de i brunt med störande linjer. Bläckstråleskrivaren ger också mindre miljöpåverkan. Den kräver mindre energi att skriva ut ett 65-sidigt dokument krävde 3 watt medan lasern drog 60 watt.

Öppnar upp användningsområden som ger bra betalt Planbordet i Océ Arizona 350 XT är så stort att du kan skriva ut på garagedörrar och liknande stora föremål om du

Är bläckstråle bättre än laser?

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

31


Elisabeth Ström, ordförande i Sveriges Reklamförbund, tillsammans med Björn Rietz, ny VD för Sveriges Reklamförbund.

Ny VD för Sveriges Reklamförbund Ny VD för Sveriges Reklamförbund är Björn Rietz, som tillträdde posten som VD den 20 mars. Sedan den 1 mars har han också besökt olika medlemsföretag. Björn Rietz kommer närmast från egen verksamhet och innan dess var han på DDB Melbourne och DDB Australia. Björn Rietz var även en av grundarna till reklambyrån Paradiset. Genom åren har han hunnit arbetat med välkända uppdragsgivare såsom Heinz, Diesel, Fritidsresor och Tele2. – Jag är otroligt stolt och glad över att Björn Rietz med sin gedigna branscherfarenhet och kunnande har valt att bli VD för Sveriges Reklamförbund. Björn Rietz har arbetat i kommunikationsindustrin i 25 år. Han har dessutom arbetat utanför Sverige som byråledare i Australien, säger Elisabeth Ström, ordförande för Sveriges Reklamförbund.

Roland DG utökar fabriken i Miyakoda De eftertraktade storformatsskrivarna från Roland tillverkas vid anläggningen i Miyakoda, som är under utbyggnad och kommer att stå klara mot slutet av året. Utbyggnaden möjliggöra för Roland DG att kombinera reservdelslager, butik och lager för färdigprodukter och rymmer då både inköp, produktion, packning och produktleverans.

M-real får ny försäljningsdirektör M-real Office Papers har utsett Anders Ek till ny

försäljningsdirektör för Norden, Baltikum och de östeuropeiska länderna. Anders har sedan 1996 haft flera ledande befattningar inom M-real och kommer närmast från en befattning som försäljningsdirektör för M-real Office Papers på de östeuropeiska marknaderna. – Regionen består av sinsemellan olika marknader, där förbrukningen av kontorspapper fortfarande ökar kraftigt i Baltikum och Östeuropa medan de nordiska marknaderna är relativt mogna. Det blir därför spännande att utifrån de olika lokala förutsättningarna få utveckla M-reals position på samtliga dessa marknader, säger Anders Ek. 32

SCREEN & MARKNADEN 3-2009


masterlite multicolor

Océ introducerar Seiko 104” ColorPainter Océ har skrivit distributionsavtal med Seiko i Danmark, Sverige och Norge för Seikos ColorPainter, som har en kapacitet på 2,6 m bredd och 100 kvm/tim. Skrivaren är den snabbaste storformatsskrivaren för Display Graphics i sitt segment med en mycket hög utskriftskvalitet.

8-färgs mild solvent med 3 sorters färger ColorPainter baseras på en vidareutveckling det välkända 6-färgssystemet med Light Cyan och Light Magenta. Den nya modellen, ColorPainter H-104s, har även Grey och Light Grey vilket ger ett helt nytt djup i färgåtergivelsen. Maskinens tre olika sorters färgnyanser möjliggör mjuka skuggor och metallnyanser. Något som inte kan återges med traditionella CMYK-färger.

Individuell färgkonfiguration Printhuvudena kan konfigureras som 8 individuella färger eller som dubbel 4-färg. Man väljer inställning beroende på om utskriftskvalitet eller hastighet har högsta prioritet. Oavsett om hastigheten är viktigast minimerar skrivarens Smart Pass Technology bandning och säkrar mjuka färgövergångar.

Klarar storproduktion För att garantera den perfekta färgmängden för höghastighetsutskrifter har ColorPainter utvecklat Multi-Drop Technology. Tekniken innebär att skrivhuvudena kan leverera dubbelt antal droppar när det behövs. Därmed kommer varje enkel droppmängd upp i 24 pl och skapar perfekt färgtäckning. Med sin 1,5 liters bläcktank och kapacitet för upp till 120 kilos mediarullar klarar maskinen storproduktion.

Roland DG byter namn

www.masterlite.se Tel: +46 40 680 56 45 Fax: +46 40 680 56 46

Maskinleverantören Roland DG lämnar Roland Scandinavia as och byter namn till Roland DG North Europe A/S och den 11 mars invigdes företagets nya huvudkontor i danska Allerød. Ny uppdragsgivare blir Roland DG Corporation i Japan som utvecklat ett stort produktsortiment för skyltbranschen, grafisk produktion, konst, foto, gravering samt 3D modellering. En produktportfölj som också marknadsförs, säljs och distribueras av Roland DG North Europé A/S. Verksamheten i Allerød kommer vid sidan av att agera service- och supportcenter, även att fungera som demonstrations- och utbildningscenter. SCREEN & MARKNADEN 3-2009

33


Tampo visavi scree I den mån någon av tryckmetoderna – tampo respektive screen – är kända utanför kretsen som kommer i kontakt med teknikerna via sina utkomster, så är ofta kunskaperna om vad som skiljer dem åt höljda i dunkel. Det är det som den här artikeln ska försöka råda bot på. Så följ med in i den trycktekniska mystikens värld. text: Mats Nordblom info@screen-marknaden.se Illustrationer: Martin Eriksson

Till att börja med så är resultatet av ansträngningarna – det vill säga från idé och hela vägen till färdigt tryck – en fråga om kunskap och samlade erfarenheter. Om kunskaper som inte går att finna i tryckt form utan endast finns hos specialister, som lärt sig genom mångårig erfarenhet. Att bli en duktig screen- och/eller tampotryckare tar ofta år av praktiskt arbete.

Dreamprinting Vi ska ytligt beröra några av de viktigaste parametrarna för att reda ut respektive metods för- och nackdelar. Antalet parametrar för att få ett bra tampo- eller screentryck beräknas till ett 25-tal för respektive metod. Både screen- och tampotryck är speciella trycktekniker – även om de är mycket gamla metoder - finner de hela tiden ny användning. Idag används de på så vitt skilda områden som att föra över motiv på isskrapor, solceller, instrumentpaneler i bilar, tangenter

på datorer, på keramiska muggar och åtskilliga andra användningsområden. Man behöver inte titta länge för att se ett screen- eller tampotryck. Står man vid en väg kan vägskylten vara screentryckt. Sitter man i ett flygplan kan stolsnumreringen vara screentryck. Syr man med en symaskin kan fabrikatets logga vara screentryckt. Spelar men golf är bollen tampotryckt. Ringer man i mobilen kan den vara tampotryckt. Screen- och tampotryck finns överallt runt omkring oss. Det finns inga andra metoder som klarar av att trycka på så vitt skilda material som papper och kartong, plaster, metall, trä, keramik och glas m m. Metoderna refereras i utlandet många gånger som ”dreamprinting” – då de har en enastående flexibilitet som andra tryckmetoder saknar.

Flexibla tryckmetoder Det finns många – fortfarande oupptäckta – möjligheter med dessa mycket flexibla tryckmetoder. Screentryckare, som har hävdat att de är de enda som kan dekorera mångdimensionella föremål, har upptäckt att med tampotryckning kan man nå ännu längre. Att kunna dekorera flerdimensionella föremål som traditionell presentreklam typ pennor, nyckelringar, golfbollar och en mängd sprutade plastdetaljer, formade metallföremål, träföremål, glas- och keramiska produkter kan ofta vara en fråga som endast tampontryckning kan klara av där screentryck går bet. Att trycka på konvexa eller konkava ytor. Och tampotryckning är då den överlägsna metoden som ger hög kvalitet och produktivitet. Hur kommer det sig? Vad är tampo- och screentryck mer handgripligt? Vid en första anblick är det lätt att tro att tampotryckning är en stämpelmetod som lätt kan användas till att överföra ett motiv på en flerdimensionell yta. Men så är inte fallet. Tampotryck använder sig av en slags mjuk kudde – en tampon – för att flytta färgen från tryckformen – klichén – till ämnet, där trycket ska placeras. För att klara det

34

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

tillverkas klichén genom att etsa in motivet, vanligtvis i en 0,5 mm tunn plåt som är försedd med ett ljuskänsligt skikt. Ett filmorginal placeras på klichén och belyses varefter framkallning sker med en framkallningsvätska. Därefter etsas motivet fram med en etsvätska under en viss tid. Klichén är klar att monteras i tampotryckpressen. Färg hälls i en sluten färgkopp som monteras och tryckning kan börja. Det sker genom att färgen dras upp ur klichéns fördjupning som en kork ur en flaska. Den mjuka tamponen pressas samman och täcker över motivet på den plana klichén. Den sammanpressade tamponen täcker motivet plus en ca 20 % större yta än motivets. När tamponen lyfter lossar färgen från klichén och följer med tamponen. Maskinen styr tamponen till ämnet där motivet placeras. Under färden dunstar förtunning ur färgen och den sida som skall fästa på produkten blir något klistrig och klibbig. Det gör att den lätt lossnar från tamponens glatta yta och blir kvar på ämnet där trycket ska sitta. Tampon är vanligtvis tillverkad av en blandning av silkonmaterial och har olika hårdhet, vilket refereras till i shore. Det kan vara 12, 15 eller 20 sh. En stämpel däremot är plan och stum. Den hämtar motivet på en plan yta – stämpeldynan – och lämnar av motivet på en plan yta – vanligtvis ett papper.


entryck Många faktorer avgör kvaliteten På samma sätt vill man förenkla och förklara att screentryckning är en stencilerings-metod. Alla som har haft en närmare kontakt med screentryckning vet att så inte är fallet. Förutom material där trycket ska sitta är det av betydelse att motivet överförs på rätt sätt. Att rätt färg används som passar materialet. Att hjälpmedlen, som skall finnas tillgängliga - är rätt dimensionerade. Att alla inställningsmöjligheter finns på tryck-maskinerna. Exempelvis att det finns möjlighet till att justera in ett sk släpp – ett avstånd på någon eller några mm mellan dukens undersida och ytan på det material där trycket ska sitta – kan vara avgörande för tryckets kvalitet. Hjälpmedel och utrustning är viktiga för ett bra tryckresultat. Maskiner och utrustning som gör att rätt kvalité kan produceras med rätt hastighet och därigenom skapa förutsättning för produktivitet och god ekonomi. Viktigt att välja rätt duk För screentryckning använder man en duk som förr var vävd i silke – därav silk-screentryck. Efter andra världskriget kom syntetmaterial, först nylon och sedan polyester. Polyestertråden är mer formstabil vilket innebär att färgerna hamnar rätt där de skall vara. Exakt kant i kant vid flerfärgstryck. Nylon förekommer också. Den är mjukare och följsammare varför den kan passa bättre vid tryck på runda föremål som plastflaskor, pennor, gjutna plasthöljen till maskiner m.m. Duk med t ex 10 trådar per cm kan vara lämplig för att rycka silver- eller guldgitter på svarta T-shirts. Över 36 till 120T för att kunna trycka mer vanliga motiv på textil. Eller från 77 till 120 trådar för att kunna trycka på bl a metallskyltar som kan sitta utomhus kanske som varningsskyltar vid kraftledningar. Eller 77 till 180 som används för att tryck på polyester- eller polycarbonatefolier på instrumentpaneler i bilar, där kulörkänsligheten för dioders genomlysning är mycket viktig. I USA och en

del andra länder bestäms duken med antal trådar / tum (en tum = 2,54 cm). Duken späns på ramen med viss dukspänning; 16,25 Newton eller mer och klistras fast. I nästa steg beläggs duken med en ljuskänslig emulsion, vanligtvis en kombination av diazo och fotopolymer, som får torka. Därefter sker belysning med en positiv orginalfilm och framkallning med tempererat vatten. Låt torka och tryckformen – schablonen – är klar för att monteras i tryckpressen någon eller några millimeter ovanför det som skall tryckas. Häll i färg och börja tryck. Tryckning sker genom att en rakel rör sig och trycker ned duken mot t ex ett papper som ska tryckas. På så sätt kommer färgen som ligger i dukens maska i kontakt med pappret. När rakeln passerar lyfter sig duken och färgen blir kvar på pappret eller vad det nu är man trycker på – självhäftande plast, kartong, metallskyltar eller liknande.

Påverka kunden i valet av tryckmetod? På samma sätt som likheterna är många mellan screen- och tampotryckning finns det skillnader som kan vara intressanta att känna till. Den kunnige vet att om det finns en möjlighet att vara med från början och påverka motiv utseende är det en fördel. Då går det att ta tillvara de olika tryckmetodernas egenskaper och unika fördelar. Om det är ett motiv där klatschiga

färger skall lysa upp motivet och förmedla budskapet har screentryckning en fördel. Detta genom att välja en grövre duk som gör att färgskiktet blir tjockare och mer framträdande. Är det däremot ett motiv som ska sitta på ett mindre föremål, med ett litet tryck, med finare linjer och detaljer – och föremålet är något konvext – då är det tampotryck som gäller. Vanligtvis finns inte denna möjlighet utan tryckeriet och tryckaren får anpassa sig efter kunden och motivets utseende. Det finns då ett antal variabler att spela med.

Resultatet kan inte bli bättre än originalet Originalet framställs vanligtvis i dator med ett ritprogram typ Indesign, QuarkXpress, eller liknade och skrivs därefter ut med en vanlig bläckstråleeller laserskrivare. Det skrivs ut på en folie vars ena sida är behandlad för att utskriften skall fastna på ett bra sätt. De ytor där färgen så småningom skall finnas vid tryckning är svarta på folien. Det är viktigt att svärtan uppnår så bra täckkraft som möjligt. Det gäller både tampo- och screentryck. Vanligtvis bör svärtan vara över DMAX 3,6. När man håller upp originalet mot en 60W lampa skall man inte kunna se ljuset igenom det svarta skiktet på orginalfilmen. Skiktet skall vara ordentligt svart. Är det inte tillräckligt svart kan det ljusblåa UV-ljuset tränga igenom skikSCREEN & MARKNADEN 3-2009

 35


och det svarta vill lysa igenom. Det vita ser mer grått ut i stället för lysande vitt. Det finns olika teknik för att komma till rätta med problemet. Det kan vara att använda färg som är extra täckande, dvs innehåller extra mycket pigment, eller att välja ett tryckprogram i maskinen som gör att maskinen trycker två gånger efter varandra eller varianter av detta. Genom att optimera alla parametrar kan det också gå att öka tjockleken mer än 1–2 my, men det kräver mycket goda kunskaper om tryckmetodens olika parametrar.

tet vid exponering vilket innebär kvalitetsförluster. Det kan t ex innebära att trycket förlorar i skärpa och/eller färgnyanser. Det kan också innebära produktionstekniska problem som att tryckformen måste göras om vilket kostar tid och pengar. När det gäller laserutskriften går det att öka svärtan genom att använda en särskild densitetsvätska. Vid utskrift av fina och tunna linjer eller andra små detaljer med bläckstråle- eller laserskrivare kan resultatet bli att fina linjer och detaljer inte syns på orginalfilmen. Konsekvensen blir att det inte kommer att synas på det färdiga trycket heller. Här behövs kanske mer avancerade metoder så som termoskrivare eller mer traditionell filmframställning för att få fram detaljerna i filmorginalet.

Tjockleken avgör För tampontryck är tjockleken på färg konstant beroende på att motivet etsats in i tryckplåten – klichén – till ett djup av ca 20–25 my. Vid tryckning täcks för– djupningarna med färg som tryckkudden/tampongen lyfter upp och sätter av på föremålet. Tjockleken på färgskiktet, när det väl är tryckt på föremålet, kan beräknas till ca 1–2 my, 0 1–2 tusendels millimeter. Mellanskillnaden blir kvar på klichén eller försvinner genom att förtunning dunstar ur färgen. Någon rest blir även kvar på tamponen efter fullföljd tryckcykel. För tampotryck kan detta vara en nackdel då exempelvis vitt ska tryckas på svart. Det tunna lagret vitt räcker inte 36

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Tryckfärgerna Screen- och tampotryckfärger har många gemensamma nämnare. För båda metoderna finns olika färgtyper för plaster, metaller, glas och keramik, papper och kartong mm. Konventionella färger innehåller förtunningar, som fungerar som transportören och dunstar ur färgen, när den är överförd till ämnet. Färgpigment med bindemedel blir kvar som färdigt tryckresultat. Även UV-färger finns numera för båda systemen. Även termofärger som torkar genom att trycket utsätts för värme efter trycket. För bättre vidhäftning och motstånd mot mekaniskt och kemiskt slitage finns även 2-komponentfärg – för t ex glas och keramik, metall m m. Vad är det då som skiljer. Jo, bland annat pigmentens storlek. Screentryckfärgens pigment är betydligt större än tampongfärgens. Det hänger samman med att färgen för tampotryck är konstruerade för att uppnå bästa möjliga täckkraft, då det tryckta färgfilmskicktet kanske bara är någon my (1/1000 mm) eller två i tjocklek. Medan screenets varierar mycket – men ofta är 15 till 20my. För screentryck går det att variera genom att använda olika duktäthet. Vid 120-trådars (120 trådar/cm) kan det röra sig om ca 20my – alltså betydligt tjockare skick. Det kan för screentryck i vissa sammanhang vara en stor fördel, då trycket får en täckkraft som ökar uppmärksamhetsvärdet i förhållande till andra tryckmetoder och får trycket att leva längre exempelvis vid utomhusexponering. En unik egenskap som screentryckning har. Tampotryck å andra sidan kan klara tryck med finare upplösning, vanligtvis 110 till 120 linjer/tum eller finare - upp mot 150–170 linjer. Screentryck arbetar vanligtvis med 50 till 60 linjer - även

om upp till 80 linjer används. Även över 100 kan förekomma med hjälp av t ex UV-färger.

Trycka på plana och flerdimensionella ytor Screentryckning används framförallt för tryck på plana föremål, som skyltar, folier, papper och kartong. Men även planglas, plywood mm. Tryck sker på allt från kontokortsstorlek till affichformat som kan vara flera gånger flera meter. Screentryck på plana föremål möter inget motstånd när det gäller stora färgytor eller mindre text, som t ex glas för offentlig miljö. Screentryck på flerdimensionella föremål som fotbollar mm sker också, men är mer specialiserat och för föremålet avpassat. Dock förekommer tryck på cylindriska eller koniska föremål, där ämnet kan förhålla sig plant mot ramens undersida, som vid tryck på flaskor, innebandyskaft, pennor, antenner mm. Dock har screentryck på flerdimensionella ytor inte samma flexibilitet som tryck med tampotryckmetoden. Den mjuka och formbara kudden – tamponen – hämtar motivet från den plana klichén och sätter av den på en plan alternativt konvex eller konkav yta. En konvex yta kan t ex vara golfbollar, en kåpa till någon hushållsmaskin eller något annat flerdimensionellt föremål. Avslutningsvis kan nämnas att screentryckning är bra därför att många olika färgtyper kan användas för tryck på en mängd olika föremål tillverkade av en mängd olika material. Men att det gäller främst plana ytor eller cylindriskt runda föremål vilket kan vara en begränsning. Tampotryck är däremot mer flexibelt när det gäller ytornas form – om de är runda som en golfboll – kupiga som som ovansidan på en golfpeg – är tamptrycket överlägset. Båda metoderna är unika och saknar motsvarighet. Genom sina unika egenskaper kommer de att finna nya användningsområden. Det är endast fantasin som sätter stopp för dess möjligheter. Metoderna spås en renässans främst inom högteknologi så som inom elektronik och bioteknik. Och det är fritt fram för var och en att finna nya häftiga saker att göra med tampon- och screentryckmetoderna. n


REPORTAGE

Och på den vägen är det… I början av 80-talet jobbade två män hos en annonskonsult i Malmö. Den ena med telemarketing, och den andre med tryckning av presentartiklar. Drömmen om den egna firman växte sig allt starkare och en sommardag i juni 1986 slog man sina kloka huvuden ihop, registrerade ett firmanamn, filade på sina produkter och på den vägen är det. Text: Martin Eriksson martin@screen-marknaden.se Foto: Lars Knapasjö

Namnet Accordprint kommer från idén om att komma högt upp på den tidens sökmotor – telefonkatalogen. Redan då tänkte man på hur viktigt det är att optimera sin placering och exponering där kunderna letar. – Vi valde avsiktligt ett namn som skulle placera oss på förstasidan i Gulasidorna, berättar Bernt Gustafsson, en av ägarna och tillika grundarna till musmatteföretaget Accordprint i Malmö. Men man försökte att inte göra detta strategiska val alltför tydligt, vilket innebar att man avstod från namn med exempelvis två eller till och med tre st a:n i början.

Noggrant framställda musmattor finns det gott om hos Accordprint.

Vägens inledning Från första början var Accordprint ett traditionellt presentreklamföretag, där man tryckte budskap, slogans och företagsnamn på alltifrån pennor till tändare. Dåtidens kunder var butiker och kiosker. Man sålde även, förutom via åf, direkt till slutkund, något som man sedan 1998 slutat med. – Det har varit ett rejält lyft för oss att fokusera vår försäljning via åf istället för att hantera slutkunder, berättar Claes Ankargren, den andra ägaren och tillika grundaren av Accordprint. – Idag har vi ett brett åf-nät bestående av ca 800 åf, fortsätter Bernt. Han berättar att de flesta åf köper ett par gånger om året och att omsättningen ligger på ca 6 mkr, fördelat på de hundratusentals musmattor man varje år producerar och säljer.

Från startfållan till marknadsledare 1991 befann sig Claes på en mässa i Düsseldorf, där han under en middag på kvällen kom till att tala med en man, som berättade att det fanns mycket pengar i musmattor. Claes, som tyckte att detta lät intressant, skred till verket väl hemma i Sverige. Man gjorde marknadsundersökningar som kunde styrka vad mannen på mässan hade berättat. – Vi trodde knappt det var sant, förklarar Claes. Resultaten av marknadsundersökningen översteg våra vildaste förväntningar. Sagt och gjort. Accordprint trappade ner på deras traditionella produktion av presentreklamartiklar och bestämde sig för att satsa stenhårt på musmattor med reklamtryck.

Till vänster: Bernt Gustafsson. Till höger: Claes Ankargren. SCREEN & MARKNADEN 3-2009

37


Besök rolanddg.com för att se 38 vårt SCREEN & MARKNADEN 3-2009och våra specifikationer. hela produktsortiment Ring +45 88 82 20 00 för närmaste återförsäljare.


REPORTAGE

– Vi hade lite otur i början, säger Bernt. Precis i uppstartningsfasen började datormössen från mellanöstern att levereras tillsammans med musmattor, plus att den stora datorvågen för den perioden precis kom till sitt slut. Men som så mycket annat här i livet gäller det att helt enkelt bara jobba vidare. Idag är man marknadsledande i Skandinavien på musmattor, så frukterna av allt hårt arbete kan nu skördas.

Textil, plast och ultratunt På Accordprint arbetar man med tre olika typer av musmattor; dels textilmusmatta med mjuk yta, dels två olika plastmusmattor – en ultratunn och en med skumbotten. Från början gjordes plastmusmattorna i England och skickades med åkare till Sverige, medan textilmusmattorna redan från start producerats i deras egen regi. – Någon gång vid årsskiftet 1999/2000 började vi trycka plastmattorna själva, förklarar Claes. Vi insåg att leveranstiderna behövdes kortas ner för att

stärka vår konkurrenskraft. Och på den vägen är det. Idag har man all produktion av musmattor i sina egna lokaler på Östra Kristinelundsvägen 16 i Malmö dit man fått sin post sedan drygt tio år tillbaka. Utöver de två ägarna, Claes och Bernt, har man två anställda i produktionen, så totalt sett sysselsätter företaget fyra personer. Tilläggas bör att textilmusmattorna har en naturgummibotten och trycket görs med ett vattenbaserat ink. Slutprodukten är således alldeles förträffligt miljövänlig. Claes berättar om hur efterfrågan på miljövänliga produkter formligen har exploderat under de senaste åren, och visst är det en trend som vi kan se i allt fler branscher. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans löser det säkert många av de problem som ligger till grund för vår tids hetsiga miljödebatt.

Som egen företagare Man märker att både Claes och Bernt mycket väl vet vad det innebär att vara

Webbaserad bild- och dokumentdatabas

egen företagare. På frågan om vad fritidssysslorna består av svarar bägge, nästan samtidigt; Accordprint. Men det märks också att det handlar om en positiv ockupation av deras fritid. För att vara belägna så långt söder ner i vårt avlånga land som Malmö faktiskt är placerat, hade vi förväntat oss att ägarduon skulle besitta den traditionella skånska dialekten. Men icke. – Jag flyttade ner hit från Sala 1976, förklarar Bernt när vi tar upp frågan om skånedialektens frånvaro. På den tiden jobbade jag som journalist, men tröttnade på det och sökte mig till profil- och presentbranschen. Och på den vägen är det, tillägger Bernt med ett leende. Inte heller Claes är ursprungligen från Malmö, utan flyttade ner från Göteborg 1980 med kärleken som drivkraft. Inom kort kommer man att lansera en helt neutral hemsida till sina åf och detta är bara en av de framtidssatsningar vi kan förvänta oss att se från musmattepionjärerna i Malmö under de kommande åren. n

MediaOnline är en webbaserad bild- och mediadatabas där du kan organisera och lagra dina digitala dokument och i synnerhet bildfiler och göra dem tillgängliga via Internet. Systemet hanterar både bilder och filer, så som tiff, eps, psd, jpg, raw-filer, pdf, Microsoft Office filer, ljud- och videofiler samt komprimerade samlingsfiler för att nämna några, kort sagt alla filer du behöver. MediaOnline är lättanvänt och intuitivt utan kompromisser vad gäller funktionalitet och omfång. MediaOnline hanterar stora mängder filer och gör de snabbt och lätt åtkomliga. MediaOnline har lösningar för såväl mindre företag som koncerner och offentliga organisationer. MediaOnline är helt webbaserat, både för administratörerna och för användarna. För att lägga upp, organisera och hantera ert mediearkiv krävs endast en internetuppkopplad dator.

Mer information och demo på www.mediabanken.nu SCREEN & MARKNADEN 3-2009

39


DIGITALT STORFORMAT RIP, Utrustning, Media, Bläck och Färgstyrning

Världsnyheten HP L65500 - utomhusbeständiga tryck med miljövänlig vattenbaserad latexfärg på vanlig solventmedia. Klarar bl a Svanenmärkningens kriterier. Levereras från Q1 2009.

40

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Vi säljer de bästa utrustningarna och materialen. Vi testar alla våra material och tar fram färgprofiler. Våra färghanteringsspecialister kan dessutom optimera din produktion för högsta möjliga output och kvalitet. Kontakta oss!

Stockholm, Göteborg, Helsingborg Tranby (Norge) Skovlunde (Danmark) www.schneidler.se

08-632 50 00 32 22 62 00 43 52 31 25


Enkla funktioner – kreativa bilder Varför välja antingen eller när man kan få både och? Olympus E-30 är den nyaste kameramodellen i Olympus Esystem, och har allt vad en avancerad fotograf kan önska sig. E-30 är baserad på professionella D SLR-kameran E-3 med alla fördelar som det innebär, men den har dessutom fått massor av enkla funktioner till bättre och mer kreativa bilder. Förutom en nyutvecklad Live MOS-sensor på 12,3 megapixel, en uppgraderad bildprocessor, blixtsnabb autofokus samt marknadens kanske effektivaste dammskyddssystem, bjuder nya E-30 på en rad nya, kreativa möjligheter som förut inte varit möjligt med en digital systemkamera.

Inbyggt vattenpass E-30 är en smart kamera som känner av hur du vinklar den.

Små sensorer läser av hur kameran förhåller sig gentemot horisonten, ungefär som ett vattenpass, och du kan enkelt se på LCD'n om kameran är rak eller inte.

Ny High-Speed Live MOSbildsensor High-Speed Live MOS-bildsensorn på 12,3 megapixel visar tydligt att den senaste teknologin tar mindre plats och att chippets fysiska storlek inte har någon betydelse för bildkvaliteten, dynamiken eller färgerna. Den gör det möjligt att samla extremt stora mängder bildinformation på ett begränsat utrymme.

Professionella funktioner med snabb autofokus Det extremt snabba och precisa 11-punkters autofokussystemet med dubbla korssensorer har hela 44 mätpunkter

som säkrar bildens skärpa vilket gör att den enkelt hänger med när det går fort. E-30 kan ta upp fem bilder i sekunden i maximal upplösning på 12,3 megapixel – och det både i RAWoch JPEG-format på en och samma gång. Med slutartider på upp till 1/8000-dels sekund och en blixtsynkronisering på 1/250 fångas också det snabbaste motivet med E-30, utan problem.

Blixtsnabb Supersonic Wave Drive för bildstabilisering En mekanisk bildstabilisator i kamerahuset stabiliserar rörelseoskärpa med ända upp till fem EV-steg. Att bildstabilisatorn är inbyggd i kamerahuset gör att den fungerar med alla typer av objektiv, samt att den har en rad olika inställningsmöjligheter, så att foto-

grafen kan välja fritt om och hur bilden önskas stabiliseras. Detta ger möjlighet att skapa spännande rörelseeffekter och intryck av fart i bilden. Den blixtsnabba Supersonic Wave Drive-motorn, som används för fokusering och bildstabilisering, ligger även till grund för E-30'ans dammreduceringssystem som med 35 000 vibrationer per sekund effektivt tar bort damm från bildfältet varje gång kameran startas. Supersonic Wave Filter har utnämnts till marknadens mest effektiva system.

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

41


ScreenRenovering i Gävle AB Har varit i branschen i 15 år och är specialiserade på omspänning och tillverkning av screentryckramar.

Släpp loss kreativiteten och kom nära detaljerna Olympus SP-590 UZ är en kompakt digitalkamera med 12 megapixlar och en zoomoptik som slår det mesta – 26x optisk zoom, motsvarande 26–676 mm i brännvidd. Det innebär att man kan ta exceptionella närbilder på saker som du annars inte skulle kunna komma i närheten av. Förutom den kraftfulla zoomen, så kan SP-590 UZ ta bilder i en hastighet på upp till 10 bilder per sekund (i 5.0 megapixelläge), vilket ger möjlighet att få dynamiska bilder med fart eller frysa ett fartfyllt ögonblick. Vid motiv av detaljer har SP-590 UZ en närgräns på 1 cm, vilket gör det lilla stort.

Stadig på handen Långa brännvidder ger ofta skakiga bilder, men den inbyggda dubbla bildstabilisatorn säkerställer att varken kameraskakningar eller rörelseoskärpa i motivet syns på den färdiga bilden. Genom att montera telekonvertern TCON-17N får man hela 1 149 mm i

42

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

brännvidd och om du samtidigt använder den 5x digitala zoomen så uppgår den längsta brännvidden till svindlande 3 380 mm.

Gör dig snygg på bild SP-590UZ innehåller de allra senaste teknologierna, bland annat tekniken för skuggjustering som automatiskt ljusar upp mörka partier i bilden och gör den mer verklighetstrogen. Tekniken för ansiktsigenkänning lägger exponering och skärpa på ansikten i motivet och med funktionen för dubbelexponering kan två bilder kombineras till en helt ny. Med nya ”Beauty Fix” för porträttfotografering ges huden en mer jämn nyans och ögonen kan ges ett vackert blänk.

Enkel manövrering och kreativ frihet i perfekt balans Med 18 automatiska motivprogram är det svårt att hitta ett fotograferingstillfälle som SP-590 UZ inte klarar av. Om du skulle vilja ställa in kameran själv, så har du en rad möjligheter för manuella eller halvautomatiska inställningar (P/A/S/M). Du väljer själv det som passar just dig och den aktuella situationen.

ScreenRenovering AB Björnbovägen 8 804 27 Gävle Tfn 026-102505 E-post info@screenrenovering.se Webb www.screenrenovering.se


PRELACKERAD ALUMINIUM Lika självklart som färgade folier

Omprofilering

& Display

Efterbockas, stansas, klipps och fräses med bravur! Mer än 10 ürs fÜrväntad livslängd utomhus!

-mycket mer än skyltplüt! Säljs via distributÜrer i norden SCREEN & MARKNADEN 3-2009

1SPEVLUJPOTBOMĂŠHHOJOH4WBMĂšWT*OEVTUSJMBDLt+ĂŠSOWĂŠHTHBUBOt4WBMĂšWt5FM www.svalovsindustrilack.se

43


V채lkommen! www.foliepapper.se

44

SCREEN & MARKNADEN 3-2009


Stadium testar nytt koncept

Johan Enlund, ny medarbetare på Color Systems.

Color Systems växer och nyanställer Under 2008 ökade omsättningen för Color Systems med ca 25 % mot 2007. För att säkerställa att företaget kan fortsätta hålla en hög servicenivå stärker man nu upp med en ny medarbetare, Johan Enlund. Johan kommer närmast från en tjänst som produktionsledare hos Baldursson Datadekal i

Göteborg. Han kommer framför allt att jobba med RIP:ar som t ex Onyx PosterShop, färgkalibrering och produktionsoptimering. – Vi är väldigt glada att Johan börjar hos oss och hans erfarenheter från produktionsmiljö i högt tempo kommer väl till pass säger Color Systems delägare Magnus Edfeldt.

Nyligen öppnades Stadium Outlet i Aspholmen i Örebro. Stadium Outlet är sportkedjans senaste satsning och ett test för att se om outletbutiker är något för företagets framtid. – Som en ytterligare utvidgning av Stadiums mission om att inspirera till ett aktivt, roligt och hälsosamt liv adderar vi nu ett nytt koncept med sikte på lågprissegmentet. Med konceptet Stadium Outlet ser vi också en fördel av att använda styrkan i Stadiums namn säger

Gustaf Öhrn, koncernchef Stadium AB. Den första butiken är en test av det nya konceptet och vid positivt utfall är ambitionen att successivt öppna fler butiker.

Kaj Flick ny sekreterare för SSTF Sedan den 1 februari är Kaj Flick ny sekreterare för SSTF, Svenska Screen- och Specialtryckares Förening. Kaj Flick är en av Grafiska Företagens Förbunds mest erfarna handläggare på branschsidan. Han har arbetat 20 år på GFF med bl a andra offset- och etikettryckerierna.

Besök oss i vår monter G90 på Fespa i Amsterdam 12–14 maj

Prisvärda UV-storformatskrivare! Funderar du på storformatskrivare så har AGFA prisvärda UV-skrivare för just ditt behov. Med :Anapurna gör du enkelt och kostnadseffektivt utskrifter i fotokvalitet. Dessutom har vårt egenproducerade bläck extremt god fästförmåga och stort färgomfång.

:Anapurna ger dig: UÊ Flatbädd och rulle till rulle UÊ Utskriftsbredd 160 – 250 cm UÊ 6-färger med upplösning upp till 1440 dpi UÊ Möjlighet till lack och vitt bläck UÊ 14 – 44 m2/timme UÊ Klarar skivmaterial upp till 45 mm UÊ Låg förbrukningskostnad www.agfa.com/graphics

Vill du veta mer? Kontakta:

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

www.pmholding.dk

www.signcom.se

www.colorsystems.se

45


FÖRETAGSREGISTER

Presentera Ditt företag och Dina produkter i Företags- och Produktregister. För en helårsbokning med företagets adresser (inkl logotype) och upp till sju produktrubriker kostar det 4 500 kr. Motsvarande utan logotype kostar 2 400 kr. För filialadresser/extra rubriker tillkommer en kostnad på 200 kr/st. Anmälan skickas till info@screen-marknaden.se Läs mer på vår hemsida www.screen-marknaden.se

ACCORDPRINT

PlainTalk KB

Östra Kristinelundsvägen 16 217 48 Malmö Tfn 040-611 40 30 Fax 040-611 70 20 accordprint@telia.com

Box 4109, 300 04 Halmstad Tfn 035-15 65 65 Fax 035-21 44 40 www.plaintalk.se info@plaintalk.se

ACP Systems AB Sven Erikssons Väg 6 515 70 Borås Tfn 033-222 160 Fax 033-222 169 info@acpsystems.se www.acpsystems.se

Brodyrbolaget i Borås AB

KE Levin AB

Industrigatan 30 504 62 Borås Tfn: 033-103 000 Fax: 033-239 522 info@brodyr.se www.brodyr.se

Box 9, Anderbäcksv. 13 610 53 Enstaberga Tfn 0155-577 00 Fax 0155-576 85 info@ke-levin.se www.ke-levin.se

Clubshop AB Box 3055 600 03 Norrköping Tfn 011-13 16 17 Fax 011-16 74 45 info@clubshop.se www.clubshop.se

Map Sverige AB

Folie & Papper Sweden AB

Molanders Sign & Display AB

Agfa Graphics Nordic Torshamnsgatan 32 C 164 40 Kista Tfn 08-793 65 00 Fax 08-793 65 20 andreas.tofters@agfa.com www.agfa.se

Box 9024, 400 91 Göteborg Olof Asklunds gata 19 Tfn 031-49 00 80 Fax 031-49 00 89 Stockholm Tfn 08-785 04 23 Fax 08-785 04 23 info@foliepapper.se www.foliepapper.se

Rörvägen 3, Jordbro Box 553,136 25 Haninge Tfn 08-772 32 00 Fax 08-772 32 89 info@mapsverige.se www.mapsverige.se

Stockhall (Västberga Allé 60) 126 75 Stockholm Tfn 08-680 15 70 Fax 08-740 66 74 info@molanders.se www.molanders.se

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Box 98, 312 22 Laholm Tfn 0430-738 00 Fax 0430-133 17 info@rdspandex.se www.rdspandex.se

R&D Spandex, distributör Finland Tfn +358-(0)3-730 74 77 Fax +358-(0)3-752 73 82

K A Olsson & Gems AB

RCS Screenservice AB Océ Svenska AB Sollentunavägen 84 191 27 Sollentuna Tfn 08-703 40 00 info@oce.se www.oce.se August Barks Gata 6 A 421 32 Västra Frölunda Tfn 031-709 64 00

Axel & Morin AB

46

R&D Spandex AB

Tfn +45-44 92 73 04 Fax +45-44 92 73 03

Box 2104, 431 02 Mölndal Tfn 031-746 49 00 Fax 031-746 49 20 fredrik@kao.nu www.kao.nu

Box 7108 300 07 Halmstad Rörkullsvägen 1 302 41 Halmstad Tfn: 035-15 24 50, 0705-08 03 79 Fax: 035-15 24 59 info@axelmorin.com www.axelmorin.com

Box 16, 360 70 Åseda Tfn 0474-488 40 Fax 0474-106 57 info@quickbutton.com www.quickbutton.com

R&D Spandex Danmark

Atlas Screen Bergshamra Torg 16 Box 7035, 170 07 Solna Tfn 08-85 04 90 Fax 08-85 94 85 info@atlasscreen.se www.atlasscreen.se

Quickbutton Badges AB

KEBACK AB Box 7108, 300 07 Halmstad Tfn 035-16 27 00 Fax 035-16 27 27 www.keback.se offert@keback.se

Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Tfn 040-660 69 00 Varvsgatan 69 A 972 34 Luleå 0920-22 07 45

Box 2066, 145 02 Norsborg Tfn 08-531 858 60 Fax 08-531 858 36 www.rcsscreen.se info@rcsscreen.se

Schneidler Grafiska AB Malaxgatan 1 164 93 Kista Viktoriagatan 4 411 25 Göteborg Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tfn 08-632 50 00 Fax 08-632 51 70 www.schneidler.se info@schneidler.se


PRODUKTREGISTER

A Schneidler Norge A/S Dölasletta 6, N-3408 Tranby Tfn +47-32 85 36 00 Fax +47-32 85 36 01

Aluminium R&D Spandex AB

B Banderollväv

ScreenRenovering Björnbovägen 8 804 27 Gävle Tfn 026-102505 Fax 026-190434 www.screenrenovering.se info@screenrenovering.se

Folie & Papper Sweden AB K A Olsson & Gems AB Map Sverige AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Elektronik

Kepsar & mössor

Axel & Morin AB

Keback AB

Exponeringssystem

Kepspressar

ACP Systems AB Clubshop AB K A Olsson & Gems AB Keback AB RCS Screenservice Sericomex Sweden AB

Atlas Screen Clubshop AB Sericomex Sweden AB

Etiketter

Knappmaskiner

Brodyrbolaget i Borås AB

Quickbutton Badges AB

Keramik för fototryck Atlas Screen

L

Etspasta

Bläck

Atlas Screen

Box 84 261 22 Landskrona Tfn 0418-45 01 80 Fax 0418-592 70 www.sericomex.com info@sericomex.com

Agfa Graphics Nordic Atlas Screen Clubshop AB Folie & Papper Sweden AB K A Olsson & Gems AB Map Sverige AB Molanders Sign & Display AB Océ Svenska AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

RCS Screenservice

K A Olsson & Gems AB Map Sverige AB Molanders Sign & Display AB Sericomex Sweden AB

Spacio

Broderade märken

Fotoemulsioner

Lasermärkning

Vevaxelgatan 1 212 41 Malmö Tfn 040-672 84 00 Fax 040-672 84 05

K E Levin AB

Brodyr

Clubshop AB KE Levin AB Schneidler Grafiska AB Spacio

Sericomex Sweden AB

Sandsborgsvägen 50 122 88 Enskede Tfn 08-448 07 50 Fax 08-448 07 55 Skårs Led 3 412 63 Göteborg Tfn 031-703 71 71 Fax 031-703 71 72

Brodyrbolaget i Borås AB PlainTalk KB

Brodyrbolaget i Borås AB

Brodyrkort

Flaggor & standar Keback AB PlainTalk KB

Flyttningar

Fräs, gravyrmaskiner och material Atlas Screen

Bälten

Färg, färgrelaterade produkter

Keback AB

D Datortillbehör

Vejle/Danmark Sadelmagervej 15 DK - 7100 Vejle Tfn +45-70 10 00 67 Fax +45-70 10 00 68

Digitala fotoramar

Helsingfors/Finland Sällintie 1E FIN-04500 Kellokoski Tfn +358-9 279 85 40 Fax +358-9 279 85 454

F

Brodyrbolaget i Borås AB

Köpenhamn/Danmark Korskildelund 6 DK-2670 Greve Tfn +45-70 10 00 67 Fax +45-70 10 00 68

Oslo/Norge Aslakveien 20 NO - 0753 Oslo Tfn +47-22 73 50 00 Fax +47-22 73 50 05

Lackskyddsfolie

Axel & Morin AB

ACP Systems AB Clubshop AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB Spacio

G

Dekorfilm Sericomex Sweden AB

Axel & Morin AB

Digitalskrivare, textil Clubshop AB Schneidler Grafiska AB

Displayskivor K A Olsson & Gems AB Map Sverige AB Océ Svenska AB R&D Spandex AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Displaysystem Keback AB

E ECO-produkter

K A Olsson & Gems AB Sericomex Sweden AB

Laminatorer

Logoband Keback AB PlainTalk KB

Lättviktsplattor Map Sverige AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

M Mellanvärmare ACP Systems AB Clubshop AB Schneidler Grafiska AB

Metallark

Give-aways

Atlas Screen

Keback AB

Metallmärken I

Industriella UV-skrivare

Keback AB PlainTalk KB

Mobiltelefoner

Molanders Sign & Display AB

Axel & Morin AB

Inkjetmaterial

Mobiltillbehör

Agfa Graphics Nordic Atlas Screen Clubshop AB Folie & Papper Sweden AB K A Olsson & Gems AB KE Levin AB Map Sverige AB Molanders Sign & Display AB Océ Svenska AB R&D Spandex AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

K

Axel & Morin AB

Axel & Morin AB

Mp3-spelare Axel & Morin AB

Muggar Atlas Screen

Muggpressar Atlas Screen Clubshop AB

Musmattor Accordprint Atlas Screen PlainTalk KB

Kampanjmärken

Mässdekor

Quickbutton Badges AB

K A Olsson & Gems AB SCREEN & MARKNADEN 3-2009

47


FÖRETAGSREGISTER PRODUKTREGISTER

N Namnskyltar Atlas Screen Brodyrbolaget i Borås AB K A Olsson & Gems AB Keback AB Quickbutton Badges AB

P Paraplyer Keback AB

Plastmaterial, film Atlas Screen Clubshop AB K A Olsson & Gems AB Sericomex Sweden AB

Plottermaterial Agfa Graphics Nordic Clubshop AB Folie & Papper Sweden AB K A Olsson & Gems AB Map Sverige AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Polymerklichéer ACP Systems AB Spacio

R Raklar & rakelrelaterade produkter ACP Systems AB Clubshop AB Schneidler Grafiska AB

Ramspänning ScreenRenovering Schneidler Grafiska AB

ACP Systems AB Clubshop AB ScreenRenovering Schneidler Grafiska AB Spacio

Screentryckutrustning ACP Systems AB Agfa Graphics Nordic Clubshop AB KE Levin AB RCS Screenservice Schneidler Grafiska AB

Service & reservdelar ACP Systems AB Agfa Graphics Nordic Clubshop AB RCS Screenservice ScreenRenovering Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Folie & Papper Sweden AB K A Olsson & Gems AB Map Sverige AB R&D Spandex AB Sericomex Sweden AB

Skrivare

Map Sverige AB Schneidler Grafiska AB

Clubshop AB K A Olsson & Gems AB KE Levin AB Folie & Papper Sweden AB Schneidler Grafiska AB Spacio

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

K A Olsson & Gems AB

Specialdesign Keback AB

Sublimatprodukter

Skylttillverkningsprogram R&D Spandex AB Sericomex Sweden AB

Skylttillverkningsutrustning Agfa Graphics Nordic R&D Spandex AB Schneidler Grafiska AB

Skärfilm Atlas Screen K A Olsson & Gems AB

Skärmaskiner/skärplotter Atlas Screen Clubshop AB Folie & Papper Sweden AB

Transferservice Brodyrbolaget i Borås AB

Transfertryckutrustning ACP Systems AB Atlas Screen Clubshop AB Folie & Papper Sweden AB R&D Spandex AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Trottoarskyltar K A Olsson & Gems AB

Atlas Screen

Tvättutrustning

Sublimattransferutrustning

ACP Systems AB Clubshop AB RCS Screenservice AB Schneidler Grafiska AB

Atlas Screen Schneidler Grafiska AB

Säkerhetsfilm K A Olsson & Gems AB Sericomex Sweden AB

T Tampoklichéer, etsade ACP Systems AB

Tampotryckutrustning

Atlas Screen Clubshop AB Schneidler Grafiska AB

RIPar

Schablonfilm

Solskyddsfilm

Skummad PVC Skyltmaterial, otryckt

S

Keback AB

ACP Systems AB KE Levin AB

Keback AB

K A Olsson & Gems AB PlainTalk KB

Slipsar & Scarves

ACP Systems AB Agfa Graphics Nordic Clubshop AB Folie & Papper Sweden AB Molanders Sign & Display AB Océ Svenska AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB Spacio

Map Sverige AB

Roll-up

Molanders Sign & Display AB Océ Svenska AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Självhäftande material

Reklamprodukter

Agfa Graphics Nordic Clubshop AB Océ Svenska AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

48

Screenramar, trä & aluminium

Tejper ACP Systems AB Clubshop AB K A Olsson & Gems AB Sericomex Sweden AB

Textilfärg

Textilmärken Brodyrbolaget i Borås AB Keback AB PlainTalk KB

Textiltryckmaskiner automat/manuella ACP Systems AB Atlas Screen Clubshop AB KE Levin AB Schneidler Grafiska AB

3D-prototyper Keback AB

Torkugnar ACP Systems AB Clubshop AB KE Levin AB RCS Screenservice Schneidler Grafiska AB

U USB-minne Accordprint Axel & Morin AB

Utbildning & Konsultning ACP Systems AB Agfa Graphics Nordic Clubshop AB Molanders Sign & Display AB Sericomex Sweden AB

UV-film K A Olsson & Gems AB Sericomex Sweden AB

V Vaskmedel ACP Systems AB Clubshop AB Schneidler Grafiska AB

Vepor K A Olsson & Gems AB PlainTalk KB

Värmetransfermaskin ACP Systems AB Atlas Screen Clubshop AB K A Olsson & Gems AB KE Levin AB Schneidler Grafiska AB Sericomex Sweden AB

Väskor & plånböcker Keback AB

Väv, duk ACP Systems AB Clubshop AB K A Olsson & Gems AB Océ Svenska AB Schneidler Grafiska AB Spacio


mecs.se

Våra många små och praktiska köksproduker kan generera stora förtjänster för dig. Samtliga produkter har en funktion, design och kvalitet som gör att de både används och uppskattas under lång tid. Eftersom styckkostnaden är så låg, kan de spridas i stora volymer och bidra till en effektiv reklaminsats. Bra för dina kunder – och bra för dig.

Vi på Plastprint är specialister på kostnadseffektiva reklambärare och har ett brett sortiment av lättsålda volymartiklar. Kontakta oss så får du veta mer.

Tel: 0370-885 88 info@plastprint.se www.plastprint.se SCREEN & MARKNADEN 3-2009

49


Temat för Fespa Digital Europe 2009 är revolution – en digital sådan. Under en pressträff i början av mars berättade Fespa om sin syn på marknadsläget och om förhoppningarna de har inför mäs�san, som går av stapeln 12–14 maj i Amsterdam.

Fespa och den digitala revolutionen – Revolution är inget äpple som faller när det är moget. Du måste tvinga det att falla. Ernesto Che Guevara. Det handlar om att anpassa sig till det nya ekonomiska klimatet och tänka utanför invanda regler och förhållningssätt. Att vinna eller försvinna. Dagarna med enkla affärer är borta och konsumenterna är brutala, krävande och otroligt sofistikerade. Branschen är rörlig, snabb, kreativ och dynamisk – och det gäller att hänga med. Att delta i revolutionen. Text/foto: Martin Eriksson martin@screen-marknaden.se

Ser upp till sina ledare Marcus Timso, marknadschef Fespa, och Frazer Chesterman, Managing Director Fespa, berättar om hur man i sämre tider söker vägledning hos ledande instanser inom sin bransch. Om vikten av att leva upp till de förväntningar och krav som ställs på Fespa som organisation. De påpekar även att de ledande leverantörerna också har ett ansvar för att upprätthålla ett sunt branschklimat och föregå med gott exempel. Att hålla modet uppe och visa på att det fortfarande finns lönande affärer att göra. Det handlar bara om att anpassa sig till de rådande omständigheterna. Vad är en revolutionär Fespas definition av en revolutionär är att denne är kundfokuserad, i motsats till den traditionella tryckaren som är printfokuserad. En revolutionär lyssnar till kundens behov och anpassar sin verksamhet därefter. Han satsar på långsiktiga relationer med sina kunder och utvecklas i samma fas som dem. I denna typ av affärsmodell passar digitala maskiner in perfekt tack vare den flexibilitet som tekniken medför. Den digitala utrustningens roll kommer att demonstreras flitigt under mässan, där preliminära rapporter visar på att ca 330 utställare, varav 25 % definieras som nya, kommer att ställa ut. Många har även aviserat om lanseringar av produkter och tjänster. HP visar en bred digital produktportfölj Francois Martin, marknadschef HP, berättar entusiatiskt om HPs medverkan under mässan där man bland annat kommer att premiärvisa planskri-

50

SCREEN & MARKNADEN 3-2009


Frün vänster: Anders Nilsson, Fespa-president, Marcus Timso, marknadschef Fespa, och Frazer Chesterman, Managing Director Fespa.

varen Scitex FB7500 i EMEA-omrüdet. FB7500 är en sex-färgers planskrivare med ett utskriftsformat pü 165 x 320 cm. Skrivaren har till uppgift att ytterligare minska gapet till screentryckets produktivitet. Enligt HP kan maskinen producera upp till 95 ark i fullformat per timme, vilket motsvarar 500 kvm/tim. Andra maskiner som kommer att visas upp är Designjet L65500, Scitex XP2300, Scitex TJ8550, Scitex FB6700, Scitex XP5300, Scitex FB950, Designjet Z3200, Designjet Z6100 och 14 nya substrat fÜr storformat.

Epson visar upp 64-tummare Platinumsponsorn av Fespa Digital är Epson, och i sin monter kommer man att lyfta fram 64-tumskrivaren Stylus Pro GS6000. Maskinen har ütta färgpatroner pü vardera 950 ml och upp-

lÜsningen anges till 1440x1440 dpi. Hastigheten ligger pü 25 kvm/timme med Epsons tekniker Variable-sized Ink Droplet och Microweave Halftoning. Utskrifterna ska enligt leverantÜrens egna uppgifter hülla i upp till 1,5 ür utan laminering. Andra maskiner som kommer att visas upp är Stylus Pro 7880, Stylus Pro 7990, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 4880 samt Gemini 4.

EFI Vutek visar nya medlemmar i QS-familjen Det Silicon Valley-baserade teknikfÜretaget EFI, som efter fÜrvärvet av Vutek ür 2005, satsat stort pü digitalprintning kommer givetvis att finnas representerade pü mässan. Med sig har man blanda andra den nyligen lanserade digitalpressen QS3200 – en printer som

utlovar büde hastighet och fotorealistiska utskrifter. Med hjälp av Vuteks teknik Dual Resolution Capability klarar GS3200 att skriva ut i äkta 600dpi eller 1000dpi, och valbar 24pl eller 12pl droppstorlek. Skrivaren har 8 färger plus Vit och hastigheten uppges till 111,5 kvm/ timme. FÜr hÜgvolymsproduktion kan man enkelt ställa om skrivaren till Fast 5-mode dü den kan producera i upp till 223 kvm/timme. Med GS3200 hybrid printer kan man ställa om frün rulle-till-rulle och ark pü mindre än en minut, och det är ocksü väldigt enkelt att skifta mellan 8-färger till Fast 5. Andra maskiner som kommer att visas är bland andra GS5000r och DS8300 tillsammans med olika lÜsningar och mjukvaror fÜr nya digitala mÜjligheter. n

Profilprodukter ! n g i s e d n ege i

4QFDJBMEFTJHOJCĂŒEFTNĂŒ PDITUPSBLWBOUJUFUFS 4QFDJBMEFTJHOJOPN t-PHPCBOE t1BSBQMZFS t,FQTBS.ĂšTTPS t4MJQT4DBSWFT t%JTQMBZTZTUFN t#ĂŠMUFO t.FUBMMQSPEVLUFS t5FYUJMNĂŠSLFO t'MBHHPS#BOOFST t7ĂŠTLPS1MĂŒOCĂšDLFS

67LMPDLBOWBSOBSGĂšSJOUFOTJUFUFOJTPMFOT TUSĂŒMBS1FSGFLUGĂšSTPNNBSLBNQBOKFO

*UVòBUJEFSÊSEFUUSZHHUNFEFOFSGBSFOMFWFSBOUÚS 7JÜOOTGÚSEJHNFEFHOBLPOUPSPDIMPHJTUJLDFOUFSJ ,JOB#FUSBLUBPTTTPNFUUGVMMHPUUBMUFSOBUJWUJMMFHFO EJSFLUJNQPSU )BMNTUBE UFMt4UPDLIPMN UFMtJOGP!LFCBDLTFtXXXLFCBDLTF ,&#"$,"#ÊSFUUTWFOTLUGÚSFUBHNFELPOUPSJ)BMNTUBEt4UPDLIPMNt$ZQFSOt&OHMBOEt&TUMBOEt'JOMBOE )PMMBOEt-FUUMBOEt-JUBVFOt1PMFOt3ZTTMBOEt4MPWFOJFOt5KFDLJFOt5ZTLMBOEt6OHFSOt½TUFSSJLF

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

51


MÄSSOR

Mässkalender 2009 4–8 maj ELFACK Elmia 12–14 maj FESPA DIGITAL Amsterdam www.fespadigital.com

4–6 november SIGN SCANDINAVIA Kistamässan www.sign-scandinavia.se

2010

2-6 juni PRINTCOM International Fair Plovdiv, Bulgarien

20-22 januari Promotion Expo Elmia www.promotionexpo.se

9-12 juni GRAPHITEC EXPO Paris Expo Porte de Versailles, Paris

18–25 maj IPEX Birmingham, England www.ipex.org

12–14 augusti PRomotion EXPO Elmia www.promotionexpo.se

8–12 juni FESPA München, Tyskland www.fespa.com

26–28 augusti Pro9 Rai Exhibition Centre Amsterdam www.pro-9.eu

22-26 juni FESPA Germany Messe Munich, Tyskland www.fespa2010.com

26-29 augusti Original 2009 Kistamässan

18-20 augusti PROMOTION EXPO Elmia www.promotionexpo.se

27-29 augusti FESPA Mexico Mexico D.F. www.fespamexico.com

3–6 oktober GRAPH EXPO Chicago, USA www.gasc.org

27–30 augusti Formex Stockholmsmässan www.formex.se

20–22 november PRINT WORLD 2010 Toronto, Kanada www.printworldshow.com

14–16 september GRAFEX STOCKHOLMSMÄSSAN www.grafex.com

52 52 46

6–9 oktober SGIA 09 New Orleans, USA www.sgia.org

Stockholmsmässan; www.stofair.se

20–23 oktober SCANPACK Svenska Mässan www.scanpack.se

Elmia; www.elmia.se

SCREEN & MARKNADEN 3-2009 SCREEN & MARKNADEN 3-2009

Svenska Mässan; www.svenskamassan.se Kistamässan; www.kistamassan.com

Agfa Anapurna MV prisad European Digital Press Association (EDP) har utsett Anapurna MV till bästa flatbäddskrivare 2009 i klassen Entry level med motiveringen: The award is given for bringing down both the cost of purchasing and the costs of ink to consumption.

Agfa Anapurna MV • • • • • • •

Flatbädd och rulle-till-rulle 160 cm bredd 6-färger Lack (partiell/heltäckande) Klarar skivmaterial upp till 45 mm Upplösning 720 x 1440 dpi 14 kvm per timme

Ny skrivare från Atlantic Zeisers Under mässan Grafitalia 2009, som pågick mellan den 24 – 28 mars, visade företaget Atlantic Zeisers upp en ny UV inkjet-skrivare för märkning på banor med upp till 72 mm bredd, en upplösning på 360 dpi och en produktionshastighet på 60 meter i minuten. Skrivaren som går under namnet Omega 72i, beskrivs som en kostnadseffektiv lösning, lämpad för kvalitetsutskrifter på etiketter men även för flexibel märkning av förpackningar.

Konsumentprisindex för januari Konsumentprisindex (KPI) för januari har av SCB fastställts till 297,88. KPI sjönk med i genomsnitt 0,4 % från december till januari. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,3 % i januari, en ökning jämfört med december då den var 0,9 %.

Fortsatt nedåt för medieinvesteringarna Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsatte att gå ned under februari. Totalt backade investeringarna med 21 procent i februari 2009 jämfört med samma månad 2008. Volymen uppgick till 726 miljoner kronor mot 914 miljoner kronor under 2008. – Vi sa i januari att vi inte trodde på en nedgång på 24 procent på helåret 2009 och februari visar att det går åt rätt håll. Den ackumulerade nedgången har återhämtat sig från minus 24 procent till minus 21 procent. Men det är i dagsläget svårt att sia om framtiden, påpekar Per Rosvall på Sveriges Mediebyråer.

WWW.SCREEN-MARKNADEN.SE Annonsgalleri • artiklar • månadens fråga - Väl värd ett besök


Nytt blod till branschen Jag tänkte bÜrja denna krÜnika

med att presentera mig själv. Mitt namn är Billy Öhgren och jag är snart 22 ür gammal. I bagaget har jag tre ürs naturvetenskaplig gymnasieutbildning, ett stort dator- och foto-intresse och sedan tre ür tillbaka en egen firma som heter Bee Images. Jag har hunnit med att jobba som lagerarbetare, hantverkare och fotograf. Jag bor ute pü LidingÜ utanfÜr Stockholm med min kära sambo Sofia och har nyligen skrivit pü kontrakt till mitt fÜrsta riktiga kontor som även det ligger ute pü LidingÜ. DagensPromotion’s fÜdelse Sommaren 2008 satt jag i en solstol pü min familjs landställe utanfÜr Norrtälje och fnulade pü lite hemsideidÊer. Efter en stund kom jag fram till att promotionbranschen behÜver en digital kanal fÜr att anställda i branschen ska kunna

känna sig uppdaterade med nyheter, mässor, kommunicera med andra fĂśretag, sĂśka nya medarbetare pĂĽ ett lätt sätt. Med en far som jobbat bĂĽde som grossist och ĂĽterfĂśrsäljare i branschen sedan flera decennier tillbaka och mina kunskaper om hemsidor sĂĽ kände jag att detta kunde bli verklighet. NĂĽgra mĂĽnader senare och mycket knappande pĂĽ datorn sĂĽ stod fĂśrsta versionen av DagensPromotion.se klar. Redan nĂĽgra mĂĽnader efter lansering sĂĽ fick jag mĂĽnga mail med positiva kommentarer, vilket gav mig en extra kick i att driva sidan vidare. Sagt och gjort, jag lĂĽnade Tomas Janssons bok “Profilkläder som konkurrensmedelâ€?, besĂśkte lite mässor och blev helt fast. Utvecklingen har gĂĽtt framĂĽt med stormsteg sedan den där soliga dagen sommaren 2008. Jag har fĂĽtt mĂĽnga

Billy Ă–hgren Ansvarig utgivare info@dagenspromotion.se

trevliga kontakter inom profil/promotion/presentreklam och under PRomotionExpo i bÜrjan av üret träffade jag bl a Lars KnapasjÜ och Martin Eriksson pü Screen&Marknaden. Hürda tider har vi inte tid med Jag ser väldigt ljust pü framtiden trots oro och lügkonjunktur, det är väl nu man ska satsa ännu hürdare? DagensPromotion kommer att vidareutvecklas med nya funktioner, värva flera gästkrÜnikÜrer, bevaka flera mässor och events. Nyligen sü lanserades jobbannonser pü sidan som ger fÜretag mÜjligheten att sÜka ny personal. BesÜk promotionbranschens snabbaste kanal fÜr medienyheter; DagensPromotion.se.

3KANDINAVIENSSTÚRSTAFACKMËSSAFÚRTRADITIONELLA OCHDIGITALASKYLTAR STORFORMATSEXPONERING OCHVISUELLKOMMUNIKATION žRDUOCKS�INTRESSERADAVATTSTËLLAUT +ONTAKTA#ECILIA,INDVALLP�+ISTAMËSSANFÚRMERINFORMATION 4EL sCECILIALINDVALL KISTAMASSANCOM

WWWSIGNSCANDINAVIACOM SCREEN & MARKNADEN 3-2009

53


Jan Heinz, VD SignCom.

SignCom flyttade in i sina nya lokaler i Bromma redan den 15 september 2008. Allt var inte helt klart och i kombination med den allmänna oron på finansmarknaden valde man att flytta fram Öppna Huset någon månad. Dessutom hade man ett antal produktnyheter som man också ville visa upp för kunderna. Den 5 mars slog man upp portarna. text: Lars Knapasjö lars@screen-marknaden.se foto: Martin Eriksson

54

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

SignCom öppnar för nya möjligheter – Intresset var rekordstort från våra kunder, över 50 personer anmälde sitt intresse vilket var oerhört glädjande. Många var förvånade av vilken bredd vi kunde visa upp, allt från enkla vinylskärare till avancerade 3D-skrivare som kunde bygga i stort sett vad som helst, berättar VD Jan Heinz. – Redan första timmen hade vi tecknat flera order från Öppna Huset. Signcom erbjuder inte bara skrivare utan en mängd andra produkter. Besökarna kunde bl  a få se de populära lasergravyrmaskiner som märker i de flesta material. De nya print- & cut-maskinerna från Mimaki, CJV-30, rönte även de stort intresse. 3D-skri-

varen Alaris30 från Objet samt den nya produktkatalogen var andra saker som besökarna frågade efter. Läget kommer att stabiliseras

I november var det rullgardinen ned för de allra flesta företag. Den stora ekonomiska turbulensen gjorde att många av de företag som tänkt investera i nya maskinanläggningar la planerna på is tills vidare. – Vi har dock märkt en tydlig förändring under februari/mars. Förfrågningarna har ökat märkbart från våra kunder. Även många nya prospekts från helt andra branscher kontaktar oss och vill komplettera sin nuvarande verksamhet


med ny produktion. Detta tyder pü att det finns stor kreativitet ute hos fÜretagen. – Jag tror att även andra kvartalet kommer att vara tufft fÜr münga fÜretag och men att läget kommer att stabiliseras under tredje och fjärde kvartalet. – Just nu Ünskar jag mig mest av allt

att münga, münga fler fÜretag inser vilka stora mÜjligheter som nu finns att utÜka sin verksamhet, vara kreativ och komma pü nya användningsomrüden och finna nya marknader. Den rekordlüga räntan vi fn har, gÜr att det är mycket billigt att investera i ny utrustning idag.

Screen&Marknaden

VI HAR BRANSCHENS BĂ„STA ANNONSPRISER

De fÜretag som vügar satsa nu für dubbel effekt när det vänder uppüt igen. n

ANNONSPRISER - SCREEN&MARKNADEN 2009 Pris inkl. moms

HELSIDA

HALVSIDA

OMSLAG 4

OMSLAG 2/3

MITTUPPSLAG

Bonuspris

4 900 kr

2 900 kr

9 000 kr

6 600 kr

9 000 kr

Annonspris

9 800 kr

5 800 kr

18 000 kr

13 200 kr

18 000 kr

Vi har bara tvü format; hel- och halvsidor och ett pris per format oavsett färg mm samt tar bara emot färdiga digitala annonser. BONUSPRISER Vi har bara en enda bonusrabatt (50 %) när man annonserar under ett helt ür eller ütta (8) nummer i fÜljd. ANNONSMATERIAL Digitalt material som lämnas som en stängd EPS-fil med inkluderade typsnitt. XAds eller tryckbar PDF rekommenderas. Annonsmaterial pü film hanteras ej. Färger och bilder i annonser ska vara lagrade i CMYK (RGB-, Pantone- eller Spotfärger für ej fÜrekomma). HÜgupplÜsta bilder (~300 dpi). ICC-profil finns att hämta pü hemsidan.

HELSIDA 180x260 mm UTFALLANDE 210x297 mm ( + 3 mm )

HALVSIDA 180x130 mm UTFALLANDE 210x152 mm ( + 3 mm )

HALVSIDA 88x260 mm UTFALLANDE 105x297 mm ( + 3 mm )

OMSLAG 4 180x255 mm eller Ăśverenskommet

IBLADNING / MEDSKICK LS NBYHS    (bonuspris 4 900 kr) Ă–ver 20 gr tillkommer del av merkostnad GĂšSQPSUP FWJOQMBTUOJOHNN 

OMSLAG 2/3 180x260 mm UTFALLANDE 210x297 mm ( + 3 mm )

MITTUPPSLAG 386x260 mm UTFALLANDE 420x297 mm ( + 3 mm )

BEGĂ„RD PLACERING LS CPOVTQSJTLS

LĂ„SEKRETSENS MARKNAD LS NBYTQBMUSBEFSFMMFSUFDLFO

250 kr fĂśr foto

Annonsmaterial skickas till irene@byatryck.se senast datumet som är angivet i deadline här nedanfÜr.

PRODUKT- OCH FÖRETAGSREGISTER LS LSVUBOMPHPUZQ GÚSVQQUJMMTKV  SVCSJLFSLSFYUSBSVCSJL"OWÊOE gärna formuläret pü hemsidan när Du anmäler Dig till registret.

UTGIVNING 2009

ANNONSNYHETER - WWW.SCREEN-MARKNADEN.SE

Nummer

Deadline

Utkommer

Nummer

Deadline

Utkommer

1/09

15/1

2/2

5/09

13/8

31/8 5/10

2/09

19/2

9/3

6/09

17/9

3/09

2/4

20/4

7/09

22/10

9/11

4/09

21/5

8/6

8/09

26/11

14/12

WEBBANNONSER Välj mellan fyra olika storlekar (SUPER, LARGE, MEDIUM, SMALL) frün endast 500 kr per münad. ANNONS-PDF FÜr 500 kr für Du PDF-versionen av Screen&Marknaden fÜr fri distribution till Dina kunder

XXXTDSFFONBSLOBEFOTFtBOOPOTFSB!TDSFFONBSLOBEFOTFt4DSFFO.BSLOBEFO #PY  7JOHĂŒLFStt SCREEN & MARKNADEN 3-2009 (SBĂśTL'PSNHJWOJOH#ZB5SZDL JOGP!CZBUSZDLTFt5SZDLÂŻUUB 4UPDLIPMNt8FCCVUWFDLMJOH1,6UWFDLMJOHTLPOTVMU 7JOHĂŒLFS

55


POSTTIDNING B SCREEN&MARKNADEN Zephyr 09-04-01 14.27

Box 119, 643 22 Vingåker

Sidan 1

UV inkjet printer för snabb och billig produktion

tighet Printhas upp till

me

45m /tim 2

Letar du efter en printer med fantastiskt printresultat, materialflexibilitet, korta inställelsetider, låg produktionskostnad och med attraktiv produktionshastighet? Är du intresserad av att hitta nya applikationsmöjligheter? Vill du producera i en luktfri och säker arbetsmiljö? Med nya Mutoh Zephyr 64” (165cm) digital UV inkjet printer printar du både på hårda skivmaterial och mjuka rullmaterial. Med Zephyr kan du möta det växande behovet från dagens skylt- och screentrycksmarknad. Zephyr;s UV inkjet teknik ger dig ett enkelt användande tillsammans med minimal färgkonsumtion, ingen torktid, ingen UV bandning, maximal materialflexibillitet och minimala serviceintervaller. För att veta mer om fördelarna med nya Mutoh Zephyr är du väkommen att kontakta vårt professionella säljteam

A division of 56

SCREEN & MARKNADEN 3-2009

sericomex.com 0418-450180

Screen&Marknaden 3-2009  

Nummer 3-2009 av den ledande nordiska branschtidningen för screentryck, storformat, brodyr, skylt och gravyr samt för alla företag som arbet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you