Page 44

FESPA 2019 förbehandla lite svårare material som glas och aluminium. Frågan är om det kunde bli mer spektakulärt, för grabbarna från Borås stod i gula, klarlysande Sverigetröjor. Det blev både ryggdunkningar och jubel i gångarna. Så om inte 3sixty hade blivit en succé, så blev i alla fall tröjorna en riktig fullträff. - Intresset är ju enormt, vi fick en riktigt bra lansering på den svenska mässan och det här toppar det något extremt. - Tiden är rätt, alla vill ha den här maskinen. Det är digitalt, det går snabbt och det är extremt kostnadseffektivt att printa på cylindriska och koniska produkter digitalt med UV-led. - Det känns nästan som att återuppfinna hjulet, säger en entusiastisk Jesper Devrér.

BÅDE ÖVER OCH UNDER De säger själva att Stahls Hotronix Fusion IQ är världens smartaste värmepressar och det kan mycket väl vara sant. Det som presenterades här på Fespa är en uppdatering av det smarta, som blivit ännu smartare. Förutom det molnkopplade systemet, där man i realtid kan följa alla sina värmepressar man har runt om på jorden, har man nu … - … även gjort så att den har en varm bottenplatta. Det betyder att man nu har både under- och övervärme, berättar Richard Rindelaub, på Folier.se, återförsäljare av Hotronix. - Det ger fördelar exempelvis när man ska göra sublimerings- eller transfertryck på polyester. Risken för att det blöder igenom eller att man får märken minimeras något ofantligt. Vid transfer ska man ju ha en varm underplatta och då värmer man oftast den genom att ha pressen stängd, men

44

SCREEN & MARKNADEN 5-2019

det tar både tid och energi. Har man en maskin med både över- och undervärme, är den undre plattan garanterat alltid varm. Dessutom kan man styra temperaturerna på de respektive plattorna och på så sätt ha lägre temperaturer. Istället för att man kanske behöver ha en 200 grader varm överplatta, kan man ha 150 grader över och 100 grader på underplattan och ändå få bra resultat. - Det blir dels bättre resultat och trycken håller mycket bättre när man tvättar plaggen, säger Ben Robinson, på Hotronix. Varje plagg och transfertyp kan man även lägga in som en förinställning i programmet Fusion IQ, så att man alltid får samma Cyrus Truijens resultat. Man söker efter en av sina inställningar, väljer den och maskinen ställer automatiskt in sig till rätt tempe- kabeln i golvet. Det gör man genom att ratur och tid för det kommande jobbet. printa ut grafik som man lägger ovan- Om jag tittar i min app så kan jag på och skyddar det med en transparent se att maskinen vi står vid gjorde 57 skyddsskiva. påvärmningar igår och jag kan även se Det betyder med andra ord att det vem som gjorde varje påvärmning, i vil- går att ha golvplattor som ena gången är ken temperatur och tid det gjordes. vit och nästa gång man använder dem, Ben Robinson berättar att många av kanske man printar ut ett trämönster och de tekniska finesserna som de har i vär- plötsligt har man ett nytt golv. mepressarna är patenterade och unika - Varje enskild platta kan hålla upp för just Hotronix-pressarna från Stahls. till 900 kilos tyngd och 3000-6000 kilo Vidare har man genomfört studier hemma per kvadratmeter. Lastbilar och stora i USA, där resultatet är att en operatör maskiner kan stå på plattorna utan att uppges spara 45-55% i tid, när den de böjer sig. använder en värmepress med två bord Plattorna är 50 gånger 50 cm stora och förinställda inställningar. och endast tre centimeter höga, vilket gör att man kan gömma kablar eller LED-ljus DET PORTABLA GOLVET om man vill. Möjligheterna är oändliga. Ett portabelt, modulärt och återanvändbart golv med oändliga mönstermöjlig- SKARPT OCH HÖGT heter, låter inte det som en bra idé? Nu Vi lyckades även träffa Markus Ryberg har det holländska företaget ABC Display och Magnus Haugeruud, VD respektive lanserat Stand On Expo Floor, ett golv- försäljningschef på AddExport. De berätsystem som fungerar precis så. tar att de precis blivit generalagent för - Genom att det är modulbaserat 3D-printern Tractus3D. Just den vi stankan man bygga hur stora golv man vill nar vid och tittar på tillhör Large Formatutan verktyg och i golvet gömmer man serien. enkelt vilka kablar man vill, berättar Cyrus - Det som är speciellt med den här Truijens, VD på ABC Display. är att den kan printa upp till 2,10 meter - Det är unikt eftersom man lägger höga objekt, med en rad olika filament, ut golvet först och sedan gömmer man säger Markus Ryberg.

Profile for Martin Eriksson

Screen&Marknaden Nr 5/2019  

Advertisement