Page 12

REPORTAGE även varit en stor aktör när det gäller mindre transport- och distributionsbussar. Sedan dryga året tillbaka har man också gjort rejäla avstamp på pickup-sidan med sin X-klass; fräcka arbetspickuper med dubbelhytt och arbetsflak som också kan rymma en kåpa. I mångas ögon en lyxvariant som arbetsfordon, för andra en slitstark och trygg arbetskamrat.

MILJÖSKATTEN BONUS MALUS På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa; Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus-malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon, som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet. Det betyder bonus till bilar med låga utsläpp. Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid (CO2 ) på upp till 60 gram/km, premieras med en bonus på ett belopp upp till 60 000 kronor. Medan malus är en förhöjd fordonsskatt, under de tre första åren, för bensinoch dieseldrivna fordon. Bonus-malus är latin och betyder; bra-dåligt och innebär alltså att de fordon som har låga CO2 -utsläpp får bonus, medan de med högre CO2 -utsläpp får malus i form av högre fordonsskatt.

12

SCREEN & MARKNADEN 5-2019

REPORTAGE I samband med införandet av bonusmalus slopas den tidigare miljöbilsdefinitionen. Det innebär att skattebefrielsen för bilar med koldioxidutsläpp under 95 gram/km nu har försvunnit på alla nyregistrerade fordon. Från och med 1 juli 2018 ingår inte längre fordonsskatt i förmånsvärdet. Istället läggs kostnaden för fordonsskatten till förmånsvärdet, vilket innebär en ökad kostnad för den som har en sk förmånsbil.

FLEETEDITION FÄRDIGPAKETERAD FÖRMÅNSBIL Tidigare har just företagsrabatterna varit en viktigt parameter i förhandlingarna om köp av företagsbilar. Det handlar om att X kronor skulle generera X% i rabatt; ju fler bilar företaget köpte desto högre rabattsats. - Nu lanserar vi på Mercedes ett nytt koncept som är färdigprutat och klart. Det handlar om färdigpaketerade tjänstebilar som anpassats till de mest aktuella förmånsklasserna på t ex 6,5 eller 7,2 eller vanligast 7,5 basbelopp. - Den senare motsvarar 348 000 kronor i försäljningspris, förklarar Fredrik Hedman. - FleetEdition är våra specialpaketerade tjänstebilar, riktade mot företag och till priser som är synnerligen konkurrenskraftiga, tack vare att det handlar om ett färdigt paket. - Utrustningsnivån är redan från början väldigt generös och självklart finns det möjligheter att komplettera med ytterligare finesser. Ser man till försäljningsstatistiken är det Mercedes modell E 200 d Aut Kombi FleetEdition med ett basbelopp från 7,5, som är den stora dundersuccén.

VET VAD MAN VILL HA Företagskunderna vet som oftast vad de vill ha, när de kommer till Olofsson Autos bilhallar med blänkande fordon som omges av en omisskännelig doft av nybil. De stora företagen har nästan alltid en kristallklar policy om vilka bilar, vilka komfortpaket, vilka utsläpps- och förmånsvärden som gäller. Här handlar det ofta om kontinuerligt återkommande och omfattande bilköp. De mellanstora företagen fokuserar mycket på basbelopp, förmånsvärden och miljöaspekter. Medan de små företagen och egenföretagare är mer flexibla och har en mer varierande inställning till vad som ska vara de avgörande aspekterna vid deras bilköp. Fast självfallet betyder utsläppsvärden, förmånsbeskattningen och komfortpaket mycket även för den här kategorin företag. TRÖGT FÖR HYBRID OCH EL I medierna lovsjungs både hybrid- och elbilar, men bland företagskunderna är man mer avvaktande och försäljningen av de här bilarna går ganska trögt. - Försäljningen av hybridbilarna har väl inte riktigt kommit igång, även om vi nu fått in ett antal modeller. Ändå kan man säga, att en hybrid i form av diesel/el är att kombinera det bästa av två världar; miljövänligt och förbrukningssnålt, säger Fredrik Hedman. - Enligt Mercedes-Benz har dieseln som drivmedel en framtid, förutsatt att man kan rena den så att den blir både miljöeffektiv och bränslesnål. I förmånsklasserna 7,5-8 basbelopp dominerar bensin- och dieselalternativen, men i segmentet 9-10 basbelopp hittar man en del hybridbilar. Idag finns E-klass sedanmodellen som hybridbil med både bensin/el och diesel/el, medan combimodellen enbart erbjuder diesel/el än så länge. Under hösten kommer också den första rena elbilen från Mercedes; EQC, ut på den svenska marknaden.

Profile for Martin Eriksson

Screen&Marknaden Nr 5/2019  

Advertisement