__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

NYHETER

Berendsen blir Elis

T

Årets trender inom etiketter S

amtidigt som tryckerier och leverantörer av trycktjänster märkt av särskilda utmaningar under fjolåret, har det även öppnat nya möjligheter för dem. Detta enligt Konica Minolta. Många leverantörer av trycktjänster har, under den rådande pandemin, kunnat utvidga verksamheten och förbereda sig för framtiden. Dessutom har man insett, att marknaden för digitalt etikettryck kan komma att visa sig motståndskraftigt under år 2021. DIGITALTRYCKTA ETIKETTER EFTERFRÅGAS Flertalet studier pekar på trenden, om att digitaltrycka etiketter kommer öka i större omfattning. Ett exempel är rapporten; Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast, 2020-2024, från företaget IDC. I rapporten framgår det att, digitalt printade etiketter gör det möjligt för varumärken och tillverkare, att snabbt svara på kundförfrågningar. Samtidigt är det också möjligt för dem att optimera tillverknings- och leveranskedjor, minska lagringskostnader och avfall och påskynda produktlanseringar.

18

SCREEN & MARKNADEN 2-2021

INTRESSET ÖKAR Vidare konstaterar Konica Minolta, att intresset för digitaltryckta etiketter ökar hos tryckerierna. Skiftet från traditionellt tryckta, till digitalt tryckta etiketter kommer fortsätta under 2021. Detta till följd av tekniken anses vara den enda som ger lönsamhet vid små och medelstora upplagor. Detta stöds även i rapporten, som säger; Etikett- och förpackningsproducenter kommer att tvingas utöka sina digitala tjänsteerbjudanden, eftersom traditionella flexo- och offsetvolymer fortsätter att urholkas med tiden. Vidare talar även företaget IDC, om en försvagning av försäljningssiffrorna till följd av covid-19 samt att tryckmässan drupa ställde helt in år 2020 och 2021. Försäljningen av digitala system rasade närmare 30%, men man räknar med att marknaden kommer att återhämta sig. Marknadsanalytikerna antar, att ca 450 enheter kommer att säljas 2024, vilket är ungefär samma nivå som prognosen var före pandemin. Man räknar kallt med att det finns tillväxt för digital etikettproduktion inom vården, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

KRISEN GER MÖJLIGHETER Den digitala etikettproduktionen kommer samtidigt ta marknadsandelar, från det flexografiska trycket under året. I början av krisen var det stor efterfrågan på digitaltryckta etiketter, speciellt från de nämnda branscherna. Konica Minolta kunde exempelvis se att den printade sidvolymen ökade med hela 150% i mars 2020, jämfört med föregående månad. TRENDEN ÄR ETT FAKTUM I takt med att allt fler människor arbetar hemifrån, ökar samtidigt handeln online i större utsträckning. Samtidigt växer trenden med individualiserade erbjudanden och lägre kvantiteter. Det innebär, att digitaltryckta etiketter är ett måste för lönsamheten. Detta är något som Konica Minolta påtalar. Dessutom är man tydlig med, att det verkar finnas en positiv marknadsutveckling för produktion av digitaltryckta etiketter. Här kommer tonerbaserade system att spela en extra viktig roll.

extilserviceleverantören Berendsen blev redan i september 2017 en del av den internationella Elis-koncernen och nu är sammanslagningen fulländad. Sedan den 1 januari heter Berendsen alltså Elis Sverige. - Det känns helt naturligt och väldigt kul att nu bli del av samma varumärke. Jag hoppas det ska göra det ännu tydligare för våra kunder, vilken kraft Elis står för globalt, säger Sören Roland, VD på Elis Sverige. - Tillsammans med våra kollegor runt om i världen hanterar vi en miljard lakan och handdukar varje år. Det ger såklart unika möjligheter att driva utvecklingen framåt, för ännu bättre och mer hållbara lösningar. Berendsen har jobbat med uthyrning och tvätt av textilier i mer än 70 år i Sverige, tidigare under namnet Tvättman. Idag hanterar bolaget mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor varje år åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare.

Profile for Elmer Törnquist

Screen&Marknaden 2/2021  

Årets andra nummer innehåller bl a vår rapportering från Nordic Profile Fair online, ett reportage från Seriflex Grafiska, artikeln om New W...

Screen&Marknaden 2/2021  

Årets andra nummer innehåller bl a vår rapportering från Nordic Profile Fair online, ett reportage från Seriflex Grafiska, artikeln om New W...

Advertisement