Page 39

REPORTAGE

Ökar i sin egen Jesper Devrér, Daniel Jaszczak och Johny Sjödin

Det är på Duveholm Stallbacken, ett par minuter utanför centrala Katrineholm, som vi träffar Johny Sjödin, Jesper Devrér och det senaste tillskottet; Daniel Jaszczak. Här har man styrt upp och organiserat en lokal för utveckling av dSign 3sixtyprintrarna. text/foto: Elmer Törnquist elmer@screen-marknaden.se

nisch U

nder hösten i fjol fusionerades och införlivades ACG Fyrtal in i koncernkollegan ACG Nyström. Vilket i princip har inneburit att man blivit en ännu starkare arbetsgrupp, med större finansiella muskler än tidigare. Det innebär även att hela produktportföljen i tidigare ACG Fyrtal, numera finns att finna hos ACG Nyström. - Efter förvärvet flyttade hela materiallagret här i Katrineholm ner till Borås, förklarar Johny Sjödin, affärsområdesansvarig för dSign på ACG Nyström. Detta är numera en bas för produktserien dSign 3sixty; de egenutvecklade

UV-LED printrarna, som printar på cylindriska och konformade artiklar. Totalt sett fogar man över en yta om 300 kvm, där man bygger ihop maskinerna från grunden till respektive kund och slussar ut dem för leverans. Dessutom görs en del enklare service på maskinerna på distans, via digitala kanaler med både kunder och agenter. - Närheten till flygplatserna Skavsta; 45 minuter och Arlanda; två timmar, är extra tacksamt, förklarar Jesper Devrér, försäljningsansvarig för 3sixty på ACG Nyström. - Vi har stort fokus på utbildning och uppstart med kunder. Det kan hända att

SCREEN & MARKNADEN 4-2021

39

Profile for Elmer Törnquist

Screen&Marknaden 4/2021  

I årets fjärde nummer bjuder vi in er läsare till att lära er mer om ProJobs nya satsning på affärslösning, vad som gör Magasin Friend of Br...

Screen&Marknaden 4/2021  

I årets fjärde nummer bjuder vi in er läsare till att lära er mer om ProJobs nya satsning på affärslösning, vad som gör Magasin Friend of Br...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded