Scouts4SDGs

Page 1

Οδηγίες & προτάσεις για την ένταξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης στο Προσκοπικό Πρόγραµµα

scouts4sdgs.gr


Μετάφραση από : © World Scout Bureau Inc. November 2018 Έκδοση 1η, Ιούλιος 2019 Επιμέλεια μετάφρασης : Γιώργος Χουρδάκης, Μαρία Μπενά Δημιουργικό : Σπύρος Πολυζώης Φωτογραφίες : Αρχείο Σ.Ε.Π. Συντονισμός έκδοσης : Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων ΓΕ/ΣΕΠ


50 εκατομμύρια Πρόσκοποι σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη κινητοποίηση νέων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

scouts4sdgs.gr


Η Δράση «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» είναι μία κινητοποίηση 50 εκατομμυρίων Προσκόπων που αξιοποιεί το Προσκοπικό Πρόγραμμα και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Προσκοπική Κίνηση στο πλαίσιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (https://www.scout.org/vision), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» (https://www.scout.org/messengersofpeace), ώστε να ευαισθητοποιήσει και να αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της υλοποίησης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.6

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Ο Προσκοπισμός δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες του κόσμου

Ο

Προσκοπισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες παιδαγωγικές κινήσεις για νέους στον κόσμο με 50 εκατομμύρια μέλη (νέους και νέες) σε 224 χώρες και περιοχές σε όλο τον πλανήτη. Ως μία συνεχώς αναπτυσσόμενη κίνηση, ο Προσκοπισμός είναι βαθιά ενσωματωμένος στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιείται και έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες και προσδοκίες των νέων. Μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος και τις ποικίλες ευκαιρίες που δίνει η μη τυπική εκπαίδευση, ο Προσκοπισμός συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων, ενδυναμώνοντας δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ενεργοί πολίτες του κόσμου και να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους σε όλο τον κόσμο. Με μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ο

Προσκοπισμός έχει τη δύναμη να εμπλέξει τους νέους ανθρώπους σε μια πρωτοφανή προσπάθεια δραστηριοποίησης για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο πιεστικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Μέχρι στιγμής, οι Πρόσκοποι έχουν ήδη προσφέρει ένα δισεκατομμύριο ώρες εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, που ανταποκρίνονται και στην υλοποίηση των Στόχων βιώσιμης Ανάπτυξης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η Δράση «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη κινητοποίηση νέων στον κόσμο, η οποία ενεργοποιεί 50 εκατομμύρια νέους και νέες στην υλοποίηση δύο εκατομμυρίων τοπικών δράσεων που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρέχουν επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ώρες κοινωνικής προσφοράς για την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

7


Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να πετύχουµε τη Bιώσιµη Aνάπτυξη

8

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Ο

Η Ατζέντα 2030 και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, προσφέρουν ένα διεθνές πλαίσιο που ενσωματώνει την αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια ταυτότητα. Το πλαίσιο αυτό αναδεικνύει ότι οι ενεργοί πολίτες του κόσμου πρέπει να ενεργοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα, για την οικοδόμηση ενός κόσμου που θα διακρίνεται από ευημερία, ειρήνη και αειφορία. Η προσκοπική εκπαίδευση που επενδύει στη δραστηριοποίηση των μελών της, στην αυτενέργεια και την αυτοβελτίωση, προσφέρει ένα ιδανικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες και να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Πάνω από το ένα τρίτο των 169 υποστόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης υπογραμμίζουν τον ρόλο της νεολαίας και την επικέντρωση της Προσκοπικής Κίνησης στην μη τυπική εκπαίδευση, ως άμεσα συνδεδεμένες με τον Στόχο 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με την αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης, η οποία είναι να «συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και παίζουν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία». Επιπλέον, το όραμά της για το 2023 που στοχεύει στην εδραίωση της Προσκοπικής Κίνησης ως «μίας ηγετικής εκπαιδευτικής κίνησης για νέους», έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να «επιτρέψει σε 100 εκατομμύρια νέους ανθρώπους έως το 2023 να είναι ενεργοί πολίτες δημιουργώντας θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους και στον κόσμο». Η πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν άμεση σύνδεση με το μελλοντικό όραμα της Προσκοπικής Κίνησης και στηρίζονται σε περισσότερα από 110 χρόνια ενεργούς προσφοράς και συμβολής στην ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

9


Η Προσκοπική Κίνηση οµόφωνα επιδιώκει την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης

10

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Τ

Το 2017, στο 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, περισσότερα από 1.500 Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης από όλο τον κόσμο, καλωσόρισαν την Ατζέντα 2030 ως παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την ευημερία, μέσω των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με την απόφαση 2017-08 (2030 Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη), το Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο προέτρεψε όλα τα μέλη των εθνικών Προσκοπικών Οργανισμών να «διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» και κάλεσαν «την Παγκόσμια Προσκοπική Επιτροπή να ενσωματώσει την Ατζέντα 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες και αποφάσεις». Η Δράση «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»

είναι η ανταπόκριση του WOSM στο ψήφισμα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Συνεδρίου, που επιζητούσε μια ισχυρότερη, πιο συντονισμένη συμβολή της Προσκοπικής Κίνησης στην επίτευξη των Στόχων σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το ψήφισμα αποτέλεσε τη βάση όλων των συνομιλιών που είχαν στόχο να καθορίσουν τους τρόπους συμβολής της Προσκοπικής Κίνησης στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η δημιουργία και εξασφάλιση πόρων για την υποστήριξη των Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων και η περαιτέρω ανάπτυξη προσκοπικών δράσεων και πρωτοβουλιών που εντάσσονται στο πλαίσιο δράσεων του W.O.S.M. «Καλύτερος Κόσμος» (The Be�er Word Framework) και επιδιώκουν τη στήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβουλίας «ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

11


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ του W.O.S.M. “ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”; ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ«ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

12

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Η ∆ράση «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης»

Η

Δράση «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» είναι μια κινητοποίηση που επιδιώκει να εμπλέξει 50 εκατομμύρια Προσκόπους στην υλοποίηση της μεγαλύτερης συντονισμένης συνεισφοράς νέων στον κόσμο για την υλοποίηση των Στόχων, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθούν 2 εκατομμύρια τοπικές δράσεις και θα αφιερωθούν 3 δισεκατομμύρια επιπλέον ώρες εθελοντικής προσφοράς σε κοινωνικές δράσεις, μέχρι το 2030. Η συνεισφορά των Προσκόπων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια καθημερινή πράξη που υλοποιείται σε κάθε γωνιά του πλανήτη από κάθε μέλος, γι’ αυτό και το πρόγραμμαη Δράση «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» δεν αποτελεί μία νέα ξεχωριστή παγκόσμια πρωτοβουλία,

ή βραβείο. Αποτελεί περισσότερο μια συστηματική προσπάθεια να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο το Προσκοπικό Πρόγραμμα και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο δράσης «Καλύτερος Κόσμος», συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Αγγελιοφόροι της Ειρήνης», στην ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσεων για την υλοποίηση των Στόχων. Ευθυγραμμίζοντας το πλαίσιο δράσεων «Καλύτερος Κόσμος» με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και προσφέροντας επιπλέον πόρους, οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης θα προωθήσουν, θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογήσουν την τεράστια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη που εκπορεύεται από προσκοπικές δράσεις που υλοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

13


Πώς θα δράσουν οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

14

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Γ

ια να υλοποιηθεί το όραμα «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» η Προσκοπική Κίνηση θα προσφέρει μια σειρά από πόρους και μέσα που θα υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες του πλαισίου δράσεων «Καλύτερος Κόσμος», συμπεριλαμβανομένης μιας κεντρικής σελίδας στο διαδίκτυο που θα αναφέρεται στην εκπαίδευση, χρηματοδότηση, συνεργασίες, εργαλεία και βάση δεδομένων με σκοπό :

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

15


να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να γίνουν ενεργοί πολίτες του κόσμου, με το να προσφέρει εκπαίδευση, γνώσεις και μαθησιακές ευκαιρίες μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος που θα τους ενθαρρύνει να εξερευνήσουν και να προάγουν την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης.

να δώσει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες, και παράλληλα να δημιουργήσει την ικανότητα στις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις να προσφέρουν ποιοτικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, σε 50 εκατομμύρια Προσκόπους.

να παραδώσει

νέους ανθρώπους με ικανότητες που θα ασχοληθούν και θα υλοποιήσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με δράσεις κοινωνικής προσφοράς και προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης στις τοπικές τους κοινωνίες, που θα είναι ενταγμένες στο Προσκοπικό Πρόγραμμα και θα είναι μέρος πρωτοβουλιών σε σχέση με το πλαίσιο δράσεων «Καλύτερος Κόσμος».

Ως μέρος της κινητοποίησης των Προσκόπων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα αναπτύξουμε ένα βελτιωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των πρωτοβουλιών που θα υλοποιήσουν οι Πρόσκοποι μέσω του πλαισίου δράσεων «Καλύτερος Κόσμος» σε συνδυασμό με ένα διαδικτυακό κέντρο που θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου των δράσεων των Προσκόπων σχετικά με τους 17 Στόχους.

16

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Στο πλαίσιο της κινητοποίησης «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» αναφέρουμε μερικές από τις δράσεις που θα υλοποιήσουμε : •

Να εμπνεύσουμε 50 εκατομμύρια νέους μέσω του προγράμματος «Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» και άλλων πρωτοβουλιών των Προσκόπων, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για την ζωή και να συμβάλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Να προσαρμόσουμε υπάρχουσες. πρωτοβουλίες και να καλοδεχτούμε νέες που πραγματοποιούνται σε κάθε τόπο μέσω του πλαισίου δράσεων «Καλύτερος Κόσμος», που αντανακλούν, προωθούν, παρακολουθούν, και αξιολογούν την συμβολή των Προσκοπικών δραστηριοτήτων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που υλοποιούνται ανά τον κόσμο, μέσω της μοναδικής προσέγγισης που προσφέρει η μη Τυπική Εκπαίδευση που βασίζεται σε αρχές και αξίες. Να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κέντρο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα δώσει τη δυνατότητα στους Προσκόπους να ενημερωθούν για την αειφόρο ανάπτυξη και να ενεργοποιηθούν σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και να παρακολουθεί αυτές τις πρωτοβουλίες. Να προσκαλέσουμε δημόσια πρόσωπα με ισχυρή επιρροή να αναλάβουν ως πρεσβευτές καλής θέλησης να εμπνεύσουν νέους ανθρώπους, να δεσμευτούν και να ασχοληθούν με το Όραμα του Προσκοπισμού και τη συμβολή του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο Κέντρων Υποστήριξης Περιοχών ανά τον κόσμο, που θα υποστηρίζει τις 169 Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις και θα επεκτείνει (καλλιεργεί) ευκαιρίες για συνεργασίες και δράσεις σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Να προσφέρουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε παγκόσμιες δράσεις ή δράσεις των περιοχών που να υποστηρίζουν τις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις στην ευθυγράμμιση προγραμμάτων, εκστρατειών, δραστηριοτήτων και προσκλήσεων για δράση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Να ορίσουμε νέους ανθρώπους που θα αναλάβουν ρόλους ως φορείς αλλαγής και παράγοντες λήψης αποφάσεων σε χώρους και επίπεδα που συζητούνται θέματα σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και σαν υπερασπιστές του ρόλου της μη τυπικής εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους να είναι μέντορες στους φίλους και συνομηλίκους τους, ώστε να μπορούν και αυτοί να εμπνεύσουν άλλους νέους, να συμβάλλουν και να ασχοληθούν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Να αναπτύξουμε μια σειρά από νέα μέσα, βάσεις δεδομένων και εκστρατείες στο διαδίκτυο που θα εμπνεύσουν Προσκόπους να συμβάλλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να υποστηρίξουμε συνεργασίες που θα ενεργοποιούν νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με δράσεις σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

17


Το δίκτυο µε συνεργασίες σχετικά µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης

18

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Γ

νωρίζουμε πως για να πετύχουμε να ενεργοποιήσουμε τη μεγαλύτερη συντονισμένη και στοχευμένη συμβολή 50 εκατομμυρίων Προσκόπων με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης απαιτείται η συνεργασία μας με ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών και εταίρων. Χάρη στη γενναιόδωρη οικονομική υποστήριξη του προγράμματος «Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» και του ιδρύματος Alwaleed Philanthropies, συνεπικουρούμενοι από διαφόρους ιδιώτες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, είμαστε

έτοιμοι να δεσμεύσουμε την Κίνησή μας σε μια ουσιαστική εργασία για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτές οι συνεργασίες θα συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθούν και να διανεμηθούν στις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις προγράμματα με ενδιαφέρον περιεχόμενο που θα τους παροτρύνει να εμπλακούν και να ενεργοποιηθούν. Εμείς αντίστοιχα θα υποστηρίξουμε αυτούς τους συνεργάτες να προσεγγίσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο από ενεργούς νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα Διάλογος για την Ειρήνη (Dialogue for Peace Programme) είναι ένα από τα πολλά βοηθήματα που έχουν δημιουργηθεί με την συνεργασία του Διεθνούς Κέντρου για τον Διάλογο (International Dialogue Centre KAICIID), και εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Προσκοπισμού για τον διάλογο.

Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.