Page 1

www.den2.be

Editie november 2013 goesting doen krijgen. Goesting om nog eens af te zakken naar één van onze activiteiten, om elkaar weer op te zoeken, foto’s te delen en tussen pot en pint het betere scouts-verhaal weer op te dissen. Neem ook gerust eens een kijkje op onze facebook pagina voor oud-leiding: www.facebook.com/groups/218158221671158/

Den 2 nadert de 100! Dit kan niet ongemerkt voorbij gaan. Bij enkele leiders en oud-leiders bruist het en borrelt het. Ze willen er iets fantastisch van maken. REDACTIONEEL De uitdaging is niet min. Het 75-jarig bestaan was een knaller van een feestjaar, het is alsof het gisteren was. Met dezelfde bezieling willen we ook onze “centenair” in de verf zetten. Want een beweging die 100 jaar bestaat is niet niets. 100 jaar inzet, 100 jaar plezier, 100 jaar avontuur, maar vooral 100 jaar vriendschap! Deze “Stamme 2” moet jullie

De redactie ziet het groots... om de drie maanden mag je een nieuwe editie van de hernieuwde Stamme 2 verwachten in je mailbox. Zo houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Ondertussen werken we aan een boek over 100 jaar Den 2. Kriebelt het om ons te helpen? Snel mailen naar 100jaar@den2.be. In deze Stamme 2 lees je meer over de werking van onze scoutsgroep, over welke lokalen ze tegenwoordig beschikken en hoe het laatste verkennerkamp eruit zag. Tevens lichten we een tipje van de sluier op voor het programma van het 100-jarig bestaan en in ware retro stijl halen we telkens een artikel uit de eerste Stamme 2’s, van meer dan 25 jaar geleden terug boven! Voor elk wat wils dus en we wensen je dan ook veel leesplezier. (Dominique Jans)

DE GROEPSLEIDING AAN HET WOORD Beste Den 2’er, sympathisant, Den 2 bestaat bijna 100 jaar! De laatste 20 jaar hiervan heb ik als lid of leider mogen meemaken. In die 100 jaar is Den 2 enorm geëvolueerd, waarbij er de laatste jaren ook enkele veranderingen zijn gebeurd. Een van die veranderingen is dat de jaarlijkse Overgang niet meer op Mariënborgh plaatsvindt, maar op onze lokalen in Berchem. Hierover lees je meer verderop in deze Stamme 2. Een andere verandering is dat de structuur van de groepsleiding veranderd is vanaf dit jaar. Zo zal een “groepsleidings-team” van drie personen Den 2 aansturen, waarbij er meer verantwoordelijkheid bij de leiding wordt gelegd. Groepsactiviteiten worden zo bv. niet meer georganiseerd door de groepsleiding, maar door de leiding (de groep).

Administratieve taken, materiaalbeheer, lokalenbeheer, enz. zijn geen taken die alleen zijn weggelegd voor de groepsleiding. De leiding zet hier nu mee hun schouders onder, waardoor het groepsgevoel “ik maak deel uit van Den 2” vergroot.

1


Zo komen we terug tot de 5 basispeilers van scouting: • zelfwerkzaamheid: verkennen, ontdekken, ontplooien • medebeheer: mee de koers bepalen • engagement: schouders eronder! • dienst: belangeloos inzetten, niet alleen voor je tak, maar ook voor je groep en de samenleving. • ploegwerk: samen ondernemen Dit nieuwe systeem is voor heel Den 2 een beetje aanpassen en ontdekken. Maar het feit dat quasi alle andere scoutsgroepen zo werken geeft ons vertrouwen dat het systeem werkt.

opgestart wordt in de (nabije) toekomst? In de aanloop naar het 100-jarig bestaan zijn we dan ook blij dat vele oud-leiders de handen uit de mouwen willen steken om hier mee een groot feestjaar van te maken. De ambities liggen hoog, aan leiding en oud-leiding om ze waar te maken. Misschien is dit wel de start van een heuse oudleiderswerking? Een dagje klussen op de Blokhut? Een nieuw sjorhoutkot bouwen? Een 2-jaarlijks scoutsbal? We tellen met jullie mee af naar ons 100-jarig bestaan, en hopen alle generaties Den 2’ers volgend jaar terug te zien! Stevige Linker,

In andere scoutsgroepen wordt er ook nog vaak een handje toegestoken door (jonge) oud-leiding of ouders. Iets dat in Den 2 nu nog onbekend is, maar misschien wel

DEN OVERGANG 2013 Eind september werd het startschot gegeven voor het 99ste jaar in de geschiedenis van Den 2. Op zaterdag 21 september stroomden kapoenen, welpen, jonggivers, givers, VT, (oud-)leiding, ouders en Den 2-sympathisanten massaal toe om het jaar feestelijk in te zetten. Voor het derde jaar op rij ging deze door aan de lokalen in de Roderveldlaan in Berchem. Voor de gelegenheid werd de Roderveldlaan zelfs een heel weekend afgesloten voor het verkeer.

Zo’n overgang is altijd een beetje hetzelfde, maar ook altijd een beetje anders. Elk jaar opnieuw de belofte en het beloftelied, het groeps-aantreden, programmabrieven die worden uitgedeeld, met een pintje oude scoutsverhalen ophalen tijdens de barbecue. 2

(Lucas Flies, Frederik Van Den Bergh, Oberon de DeurwaerderGroepsleiding 2013-2014)

Maar schijn bedriegt: nieuwe kapoenen trekken voor het eerst hun kapoenentrui aan, jonggivers bekijken met argusogen hun nieuwe leiding, de VT hoort nu ineens bij de leidingploeg, met pijn in hun hart nemen de welpen afscheid van de leiding die vertrekt.

De grootste verandering is echter de nieuwe groepsleidingploeg: Lucas Flies, Oberon de Deurwaerder en Frederik van den Bergh nemen het roer over van de vorige groepsleiding. Zij begonnen hun carrière als groepsleider alvast met een erg geslaagde overgang: een vlotte en vlekkeloze ceremonie, een stevig uit de kluiten gewassen constructie bestaande uit drie verdiepingen, leuke overgangsproeven en op de koop toe nog een smakelijke barbecue. Het mag gezegd worden: “goed begonnen, is half gewonnen”! (Thomas Van Diest, leider Bonsaï)


www.den2.be

BOUWFONDS DEN 2 FISCAAL AFTREKBARE GIFTEN Om het onderhoud en de verbouwingen van de lokalen van Den 2 te kunnen bekostigen, heeft Den 2 naar aanleiding van het 100-jarig bestaan in samenwerking met het Verbond een systeem uitgewerkt van fiscaal aftrekbare giften. Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 met vermelding BVG 5-334 LOKALEN DEN 2. Voor elke storting van minstens 40 euro wordt u een fiscaal attest toegestuurd zodat u deze gift in uw personenbelasting kan aftrekken! Wij hopen op uw massale steun zodat wij de volgende 100 jaar kunnen starten met frisse lokalen!

3


DE LOKALEN VAN DEN 2 Zij die de laatste jaren wat minder contact hadden met Den 2, zullen raar opkijken, maar de meeste van de vergaderingen van de verschillende troepen vinden niet meer plaats op het Onze-Lieve Vrouwecollege!

blokhut gelegen in Vorselaar. De Blokhut Cardon is nog een echt avontuurlijke kampplaats, zonder stromend water of elektriciteit. Een stenen hoofdgebouw met slaapruimte onder de pannen, een keukengebouw en een houten slaapzaal staan te midden van bomen en groen. Een kampvuurplaats en twee weiden vervolledigen het domein. Om de successierechten te betalen, organiseerde Den 2 in 2001 een grote Superovergang. Voor zij die erbij waren, zullen dit feest in de regen en modder niet snel vergeten! Tintange

Reden hiervoor is dat Den 2 in 2006 Den 41 heeft overgenomen omdat het ledenaantal van deze groep helaas te sterk gezakt was om nog een echte scoutswerking te kunnen brengen. Den 41 bezat echter mooie, maar gedeeltelijk vervallen lokalen aan de Roderveldlaan in Berchem, tussen het stadion van Berchem en de spoorweg. Door samengaan van Den 2 en Den 41 heeft onze scoutsgroep nu eigen lokalen buiten de stad! De lokalen bestaan uit een paar grote zalen (waar de verschillende takken een eigen ruimte hebben), een keuken, toiletruimte, leidersbar en materiaal ruimte. Buiten is er een groot veld waar naar hartenlust veilig gespeeld kan worden. Veel parking voor de deur vervolledigen de troeven van het nieuwe lokaal. Begrijpelijk dat vele vergaderingen niet meer op het college doorgaan. Is de relatie met het college helemaal weg? Zeker niet, naast vele leden die nog op het college schoolgaan, staat het materiaal nog steeds in de vertrouwde materiaalkelder! De Blokhut “Cardon”

In 2000 erfde Den 2, bij legaat uit het nalatenschap van Dhr. Cardon de Lichtbuer (oud-groepsleider), de bekende 4

Den 2 bezit nog steeds de weide in Tintange, maar… het gaat niet goed met Tintange. Meer hierover in ons volgende nummer! Onderhoud en verbouwingen: Bouwfonds Den 2! De blokhut, maar vooral de lokalen aan de Roderveldlaan, hebben dringend nood aan onderhoud en verbouwingen. Enkele bijgebouwen van de blokhut hebben dringend een nieuw dak nodig en de toegangsweg is aan onderhoud toe. De lokalen aan de Roderveldlaan dienen dringend de nodige aanpassingen te ondergaan om de brandveiligheid te verbeteren, het risico op inbraak te verminderen en het frequente vandalisme tegen te gaan. Verder dienen vloeren hersteld te worden, isolatie aangebracht te worden onder het dak en moet het geheel een opfrisbeurt krijgen. Dit alles kost enorm veel geld en naar aanleiding van het 100jaar bestaan van Den 2 heeft de leiding en oudleiding de handen in elkaar geslagen om hiervoor de nodige fondsen te verzamelen. In samenwerking met het Verbond is een systeem van fiscaal aftrekbare giften uitgewerkt zodat u uw gulle bijdrage kan aftrekken in de personenbelasting. Op pg. 3 in deze Stamme 2 vind je de nodige gegevens over het “Bouwfonds” Den 2. Wij hopen op uw massale steun voor dit Bouwfonds Den 2 zodat wij de volgende 100 jaar kunnen starten met frisse lokalen! (Geert Dom)


www.den2.be

DE EERSTE MASTER SPREEKT Edmond Van Meerbeeck was ooit onze eerste groepsleider. Toen heette dat nog “Master”. 50 jaar geleden kroop ook hij in zijn pen... geniet van de pure rebellie! “Mijn beste scoutsbroers, Ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van uw scoutsgroep, kom ik nog eens tot u allen om samen met u een verjongingskuur te ondergaan. Laat ons, eerst en vooral, God danken omdat Hij ons het geluk, ja de genade, geschonken heeft een man in de echte zin van het woord te mogen leren kennen, Mijnheer Georges de Hasque. Het is immers met deze man dat alles is begonnen. “La fin de la belle époque?” We schrijven 1913 en de toestand van de jeugdorganisatie zag er toen als volgt uit: er bestond een “patronage” met een turn- en zwemafdeling. Dit betekende, in de werkelijkheid, iedere zondag naar de vroegmis, de hoogmis en het lof en tussen 14 en 18 uur zich opsluiten in een onverlucht lokaal waar gespeeld werd met de lotto, het damspel of het biljart, onder het waakzaam oog van een Mijnheer die zich daarvoor opofferde zonder het minste opvoedende resultaat. U zult zich wel best kunnen indenken welke spanningen zich aldaar ophoopten tussen enerzijds een bende jongens van 10 tot 16 jaar vol levenskracht en een geposeerde, oude jongman. Het was om te ontploffen. Eens per week turnen, eens per week zwemmen, niets om zich over te bezinnen, niets om te verwezenlijken in de vrije uren. En dan in de verlofperioden, met Pasen en in de zomer, het doelloos rondslenteren. Er was iets dat mank liep met de jeugdopvoeding en “Mijnheer Georges”, zoals hij in de omgang vertrouwelijk genoemd werd, voelde dit zeer goed aan tot hij op zekere dag het boek van Baden Powell: ‘Scouting for Boys’ in handen kreeg. De lectuur greep hem zodanig aan dat hij besloot met Baden Powell zelf contact te zoeken en in 1912 ging hij naar Engeland om scouting met de Chief te bespreken en ter plaatse te bestuderen. Mijnheer Georges zag aanstonds in dat scouting een schat van mogelijkheden verborg en tevens een oplossing bood voor de talrijke jeugdproblemen waarvoor hij zich geplaatst zag. Hij paste het ietwat aan onze mentaliteit aan en gaf hierover een voordracht in een zaaltje aan de Italiëlei, recht tegenover de vroegere Vlaamse Schouwburg. Ik had het geluk daar aanwezig te zijn. Na de voordracht ging ik, vol verwachting, de spreker opzoeken en ik mocht mij aanbieden in het patronaat van de Gratiekapelstraat.

Toen ik daar op de gestelde dag aankwam, ontmoette ik er enkele andere leerlingen van het college, allen uit de parochie van Mijnheer Georges en zo werd gestart met de eerste B.P.-scoutsgroep. Maar als collegeleerling was het ons verboden zonder toelating van E.P. Prefect lid te zijn van gelijk welke vereniging en daar wij vreesden deze toelating niet te zullen bekomen en wij anderzijds zo begeesterd werden door idealen, ons door Mijnheer Georges voorgehouden, dat wij Scouting niet meer konden laten, hebben wij, horresco referens, twee jaar clandestien voortgedaan tot ... de bom barstte. Daar ik haantje vooruit was, werd ik bij Pater Prefect geroepen. Het werden eindeloze besprekingen om de standpunten dichter bij mekaar te brengen en onze slag thuis te halen. In den beginne stuitten wij op zeer weinig begrip vanwege het College voor de modernisering van de jeugdopleiding, maar te lange laatste werd toch oogluikend toegestaan dat wij voortdeden. Ik wil me hier beperken tot het vermelden van wat de doorslag gaf ter gelegenheid van de laatste bespreking met Pater Rector en Pater Prefect. Ik legde zoveel als mogelijk de nadruk op het feit dat, op voorwaarde wij ons rekenschap geven van het Scheppingswerk, er meer van God en de godsgedachte te vinden was in Gods vrije natuur dan in een gesloten patronaatslokaal, zelfs meer, durfde ik eraan toevoegen dan tussen kerkmuren als de aanwezigheid aldaar opgedrongen en overdadig werd. Ik haalde Guido Gezelle erbij en zijn wondermooie verzen: Mij spreekt de blomme een tale mij is het kruid beleefd mij groet het al te male wat God geschapen heeft. Ik trachtte de reeds met meer welwillendheid luisterende paters ervan te overtuigen hoezeer wij onze scoutsbroeders God’s werk in de ons omringende wonderlijke schone natuur leerden kennen. Tevens poogde ik ze te doen bevroeden in welke mate scouting tegemoet kwam aan ons hunkerend verlangen naar vernieuwing, -gedaan met ‘le mal du sciècle’-, hoezeer het ons lichamelijk sterker maakte en voor de karaktervorming de mogelijkheid bood een strenge, maar vrij aanvaarde en zelf gewilde discipline op te leggen, door beoefening de scoutswet, trouw aan de belofte, dagelijkse goede daad, voorbereidingen tot dienst van de evennaaste en broederliefde. Zij gaven toe en ik geloof niet dat zij er ooit spijt van gehad hebben. Dit alles geschiedde tijdens de oorlogsjaren 1914 – 1918 en wij stonden nog zover toen plots de beweging door de 5


Duitsers verboden werd. Dit werd ons geluk. De kleine kern – een veertigtal jongens uit alle standen – werkten intensief door aan het uitdiepen van de scoutsgedachte en gedurende drie jaar werd meer aan innerlijke scouting gedaan dan aan uiterlijke. Zo is het uit te leggen dat wij in 1918 klaar stonden met een goed getraind kader om de vloed van aanvragen tot toetreding op de vangen die zich bij de bevrijding van het land manifesteerde.

kan maanden, jaren duren maar eens kiemt het zaad. U zult de resultaten misschien niet te zien krijgen, maar ik weet bij ondervinding dat we allen in het diepst van ons hart één of ander onzer voorgangers dankbaar zijn omdat zij ons eens op een keerpunt van ons leven een helpende hand hebben uitgestoken of een gepast woord hebben toegesproken die ons de goede richting heeft aangeduid. Een inspanning is nooit verloren.

Wanneer wij vandaag terugkijken naar de zo even beschreven periode en vaststellen waar nu de jeugdbeweging, in ‘t algemeen, staat, dan moet iedereen toegeven dat scouting op zijn tijd gekomen is en zelfs in 1914 moest beschouwd worden als een zeer modern en gedurfd experiment, tegenover hetwelk de meeste jeugdopvoeders trouwens zeer sceptisch stonden. In het tijdschrift der Franse jezuïeten ‘Les Etudes’, verschenen in het voorjaar van 1913, werd aan scouting een weinig gunstige toekomst voorspeld. Dit ten spijt – men moet het durven bekennen – heeft scouting gans het jeugdbeleid gerevolutioneerd en er bestaat thans geen enkele jeugdvereniging die niet naar zijn leest geschoeid werd. Spijtig genoeg is het bij plagiaat gebleven. En hier wil ik u, geachte leiders van het huidig uur, uitdrukkelijk het volgden vragen: houdt u strikt aan de principiële beginregels van het scoutsspel, doet aan innerlijke scouting, zelfbeheersing, karaktervorming, dienstvaardigheid. Kweekt opofferingsgeest aan en beoefent naastenliefde. De uiterlijke vorm mag evolueren maar vergeet de scoutswet nooit. Op tijd ‘back to B.P.I’, Weest steeds opgewekt, opgeruimd en glimlachend, zeker bij tegenspoed. Gelooft in de voorbeelden die u moet geven, nooit is een goed woord of een goede daad nutteloos: het

Als u het zo begrijpt en daar naar streeft dan bouwt u mede aan de vernieuwing van de jeugd en de toekomst. Vergeet niet dat het niet de schuld is van de jongeren indien zij thans een zekere bandeloosheid vertonen. Het is onze schuld, die der ouders en die der ouderen. Zijn wij offervaardig genoeg om ze de steun te geven die hun toekomt? Nemen zij voldoende de leiding, bij wie de leiding berust? Laat ons het scoutsideaal blijvend nastreven, zonder misleid te worden door kortzichtigheid en eigenbelang, zonder ons te ontmoedigen door storm of tegenslag. Zo zullen wij blijgezind het moeilijke spoor volgen, dat ons doorheen ons leven moet leiden tot onze Zaligmaker en Opperscout. Zo komen wij eens terug te samen met onze scoutsbroeders die ons zijn voorgegaan in het eeuwig Vaderhuis. Denkt daarover eens na, weest scout, blijft scout, weest broeders en mannen. Zonnig spoor en good luck. Uw steeds toegenegen oude en eerste master, Edmond van Meerbeeck †, master 1915-1919 (Bruno van Meerbeeck)

FOTO-ARCHIEF DEN 2 Heb je nog dia’s, foto’s of zelfs filmmateriaal van Den 2, geef een seintje aan foto@den2.be In het kader van het 100-jarig bestaan, zijn we bezig met het bestaande foto-, dia- en filmmateriaal te digitaliseren om zo vast te leggen voor de toekomst. We leggen een museum en een gigantisch fotobestand aan om zo de geschiedenis van Den 2 in beeld te brengen! Namens de fotoploeg: Jeroen Dams, Yvan Deckers, Annelies Dewulf, Pieterjan Eelen, Emeric Flies, Jean Lemineur, Sebastian Lenders, Axel Nédée, Luc Otten, Louise Pietermans, Thomas Seifert, Tom Van Bossuyt, …

6


www.den2.be

OP KAMP MET... DE VERKENNERS!

Wij zijn met de verkenners naar Italie op kamp gegaan. Onze eerste stop was in Moiola, een klein dorpje dat maar enkele burgers telde. Daar hebben we gewerkt voor de burgemeester van dat dorp, Flavio. We moesten de straten schoonmaken, een schuurtje schilderen en nog van die kleine werkjes. Het was er heel warm dus we waren blij dat we na het werk naar een rivier konden gaan om ons te verfrissen, en anders naar een gezellige bar of ons ‘eigen’ volleybalveld en voetbalveld.

De laatste dag kwamen we dus aan in Ventimilla, dit was echt de beloning na het lange wandelen! De zee was er heerlijk warm en de sfeer zat goed. Na er 2 dagen gezeten te hebben zijn we naar Genua vertrokken. Het was een prachtige stad! Onze camping lag iets verder van Genua waar er ook een strand en zee was waar we voluit konden ontspannen.

Na 10 dagen vertrokken we op tocht, ons einddoel was de zee in Ventimilla. De tocht was soms zwaar, en we hadden niet het beste weer maar de uitzichten die we te zien kregen op de top van de berg maakten alles goed! We moesten veel klimmen, de eerste dag recht naar boven op een berg tussen weien van koeien en schapen. Daar sliepen we met onze tentjes in een fort, we zaten zo hoog dat het er zo koud was en er overal mist hing. De laatste dagen moesten we vooral klimmen in bossen door smalle paadjes.

De allerlaatste dag hielden we een cultuurdag en bezochten we gebouwen in het mooie Genua. Bijvoorbeeld het palazzo di San Giorgio en sommigen het aquarium. Genua bestaat uit kleine, gezellige steegjes, het was ook leuk om daarin te wandelen zonder echt een doel te hebben, je kwam altijd wel uit op een of ander “piazza”. ‘s Avonds gingen we er op restaurant typisch Italiaans eten. Toen zat ons fantastisch kamp er jammer genoeg op. Om het zwarte gat na het kamp op te vullen hebben we de dag na ons kamp dan maar meteen een kampreünie georganiseerd. (Manon De Maeyer, 2de jaar giver) 7


DEN 2 CAFE Heb je zin in een gezellige avond onder scouts-vrienden, om bij pot en pint herinneringen op te halen? Spring dan zeker binnen!

We openen ons café op vrijdag 29 november 2013 vanaf 20u00 in de lokalen aan de Roderveldlaan in Berchem Men zegge het voort!

WIST JE DAT • Den 2 volgend jaar 100 bestaat • je dit waarschijnlijk al wel wist • wist je dat de eerste Stamme 2 verscheen in 1987 de aanloop van het 75 jaar • er een fotoploeg is samengesteld die het beeldmateriaal van Den 2 aan het digitaliseren is • als je nog beeldmateriaal van Den 2 hebt, je dit kan melden aan foto@den2.be of dit ineens kan meenemen naar het Den 2 Café op vrijdagavond 29/11/201 • er dit jaar 60 nieuwe leden gestart zijn in Den 2 • we vanaf dit jaar terug drie kapoenenbomen hebben met de heroprichting van Ginkgo • Den 2 dit jaar 316 leden telt? (262 leden en 51 leiders) • Den 2 870 oud-leiders telt • Den 2 hierdoor nog steeds de grootste scoutsgroep is van Antwerpen • je kan bijdragen aan het opknappen van de lokalen via een fiscaal aftrekbare gift • het sjorhout niet meer op Mariënborgh mag gestockeerd staan en dat we dus een nieuw sjorkot moeten bouwen in Berchem • wist je dat Bob intussen gelukkig getrouwd is • je op onze facebook meer wistjedatje’s kan lezen dan op deze pagina • je deze facebookpagina ook zonder facebookaccount kan bezoeken • je via onze site www.den2.be gemakkelijk kan doorklikken door op het facebook-logo te klikken • een ex-bonsai leider nu in de TV-serie “Thuis” speelt • VVKSM tegenwoordig Scouts en Gidsen Vlaanderen heet

8


www.den2.be

NOVEMBER vr 29/11 20u00

Den 2 Café Heb je zin in een gezellige avond onder scouts-vrienden, om bij pot en pint herinneringen op te halen? Spring dan zeker binnen!

100 JAAR DEN 2 za 20/09/2014

Superovergang Waarbij we het startschot van het feestjaar geven in het bijzijn van leden, leiding, groepsleiding, oud-leiding, vrienden en sympathisanten.

24-26/04/2015

Jamboree Den 2 Een echt groepsweekend met pure scoutsactiviteiten enkel voor en met Den 2! Een gigantisch groepsaantreden, schaar-steen-papier, boenken, singesong, … deze zijn maar een paar klassiekers die hier voor u zullen klaarstaan. De herinneringen van vervlogen tijden kan u ophalen met uw mede-leiders van toen! Volgende keer meer in onze tweede editie van “Stamme 2”

Wens je zelf een bijdrage te doen met een artikel, info of wistjedatje, mail ons naar redactie@den2.be Je kan ons ook steeds volgen via de website www.den2.be of www.facebook.com/ScoutsDen2

Stamme 2 - editie november 2013 Is een publicatie van Den 2, Onze-Lieve-Vrouwegroep, Frankrijklei 91 te 2000 Antwerpen. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bijdrage. Hele of gedeeltelijke overname uit dit tijdschrift mag enkel gebeuren na raadpleging van de redactie en mits uitdrukkelijke bronvermelding. Verantwoordelijke uitgever: Groepsleiding Den 2 Vormgeving: info@axelnedee.com Redactieraad: Yvan Deckers, Annelies De Wulf, Geert Dom, Pieterjan Eelen, Lucas Flies, Dominique Jans, Isabel Meuwissen, Axel Nédée, Charles Van Aelst, Ruben Van den Heuvel, Thomas Van Diest, Bruno Van Meerbeeck Werkten mee aan deze editie: Dominique Jans, Lucas Flies, Thomas Van Diest, Geert Dom, Bruno Van Meerbeeck en Manon De Maeyer Foto’s: Lucas Flies, Ruben Van Den Heuvel, Laura Wuyts 9

Profile for Scouts Den 2

Stamme Twee - nov 2013  

De eerste digitale editie van Stamme Twee. Een nieuwsbrief van Den 2 - Onze-Lieve-Vrouwegroep Antwerpen Wens je deze te downloaden als .pd...

Stamme Twee - nov 2013  

De eerste digitale editie van Stamme Twee. Een nieuwsbrief van Den 2 - Onze-Lieve-Vrouwegroep Antwerpen Wens je deze te downloaden als .pd...

Advertisement