Maandprogramma 2021 - 2022 Februari - Maart

Page 1

SCOUTSJAAR 2021 - 2022 FEBRUARI & MAART

SCOUTS ZANNEKIN DIKSMUIDE

SCOUTER

groepscode W2303G district IEDIPO gouw Zuid-West-Vlaanderen


Inhoud Nieuwe leider: wie is hij? .................................................................................................................... 3 Onze organisatie en hoe lid worden ................................................................................................... 4 Takwerking ...................................................................................................................................... 4 Vergaderingen ................................................................................................................................. 7 Scout of gids worden bij ons?.......................................................................................................... 9 Kosten ............................................................................................................................................ 10 Kamp.............................................................................................................................................. 10 Ons scoutsuniform ............................................................................................................................ 11 Waarom een uniform? .................................................................................................................. 11 Uniformregels ................................................................................................................................ 12 Waar moeten welke kentekens op het uniform? ......................................................................... 13 Jaarplanning 2021-2022 .................................................................................................................... 14 Maandprogramma’s FEBRUARI en MAART 2021 .............................................................................. 15

2


Nieuwe leider: wie is hij? Goran Lowie Wij stellen jullie met veel plezier Goran voor. Goran zal de kapoenen versterken na het vertrek van leider Bo. Goran is al lange tijd een goede vriend van vele leiders en daarom ook de ideale keuze om de leidingsgroep terug te vervolledigen. Goran is een creatieve, goedlachse, actieve jongen met een goed gevoel voor humor. Hij zal elke zaterdag klaarstaan om ervoor te zorgen dat de kapoenen zich goed zullen amuseren en kapotlachen.

3


Onze organisatie en hoe lid worden Takwerking De scouts is een open jeugdbeweging, voor piepjonge persoontjes tot ‘jongeren’. Gidsen en scouts zitten gedurende de jaren niet in eenzelfde grote groep. Ze worden volgens hun leeftijd ingedeeld in een viertal leeftijdsgroepen die we takken noemen. Takken hebben elk hun eigen naam, kenteken en kleur; hun eigen sfeer en soorten activiteiten. Een scout/gids blijft twee of drie jaar in een tak en gaat dan over naar de volgende. De voordelen van deze takwerking: ✓ alles is aangepast aan de leeftijd van de scouts, de activiteiten groeien met hen mee ✓ scouts en leiders kunnen op een aangepaste manier met elkaar omgaan ✓ het biedt ook doorgroeimogelijkheden: gidsen en scouts krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid terwijl ze groeien in onze jeugdbeweging Op de volgende pagina een overzicht van onze takken met hun eigenheden en andere info. Rechts zie je telkens het kenteken van elke tak; dit komt ook terug als kenteken op ons uniformhemd.

4


kapoenen

1e tot 2e leerjaar | 6 tot 8 jaar Dit zijn onze jongste leden. Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding gaat hierbij uit van wat hen boeit en aanspreekt. Deze tak is waar voor de meesten scouting start. Van hieruit groeien ze steeds verder in onze groep.

welpen

3e tot 5e leerjaar | 8 tot 11 jaar De welpen kijken verder dan hun eigen ikje en ze vinden andere kinderen, gewone en beste vrienden. Ze groeien in zelfstandigheid en in ‘imago'. Meer en meer komt hun eigen karaktertje naar boven. Spel, spanning, avontuur, actie en afwisseling zijn belangrijk.

jonggidsen en -verkenners jonggivers

6e leerjaar tot 2e middelbaar | 11 tot 14 jaar Deze jongens en meisjes zijn niet bang van een beetje avontuur en om zelf de handen uit de mouwen te steken. Jongverkenners en jonggidsen koken al hun eigen potje op een houtvuur, voor ’t eerst slapen ze in patrouilletenten op kamp en leven ze zich uit tijdens

grote

bosspelen.

Jonggivers

krijgen

steeds

nieuwe

uitdagingen

voorgeschoteld. Ze leren samenwerken en verkennen. Ze ontvangen met trots hun totem en ontdekken stilaan wat Scouting echt inhoudt.

gidsen en verkenners givers

3e tot 5e middelbaar | 14 tot 17 jaar Experimenteren en onafhankelijkheid, dat zijn de woorden die bij de verkenners en gidsen horen. Vrienden en jongeren van dezelfde leeftijdsgroep nemen in hun leven een zeer belangrijke plaats in, terwijl het vele ouders zwaar valt om hun gids of verkenner nog warm te maken voor wat familietijd. Hier variëren de activiteiten van Slimste Mens Ter Wereld, over een zotte wip of draaimolen sjorren, een oriëntatietocht lopen, tot sjorren en knopen. De givers gaan ook om de 3 jaar op buitenlands kamp! Ze zijn onze ervaren scoutsleden die dat stapje verder gaan!

leiding

vanaf 6e middelbaar | vanaf 17 jaar Inderdaad, ook de leiders vormen een slag apart. Leiding geven vergt goesting en de wil om ‘de job’ te doen. Het is een kwestie van speelse inspiratie te combineren met organisatietalent. Leiders en leidsters steken veel van hun vrije tijd in scouting: activiteiten voorbereiden, een pastafestijn op poten zetten, kampen organiseren, vergaderen, inschrijven, het lokaal onderhouden en… ook leute maken! Naast verantwoordelijkheden heb je als leider ook veel vrijheid. Je bepaalt grotendeels zelf hoe, wat, waar en wanneer je iets doet. Het is eigenlijk een uitdaging die elke toegewijde verkenner of gids zou moeten aannemen na zijn laatste jaar als scoutslid! Natuurlijk zijn ook mensen van buiten de scouts (liefst met wat ervaring) welkom om leiding te worden.

5


Wat met de jin’s?

Omdat wij een kleinere scoutsgroep zijn, hebben wij geen jin-tak. Jin staat voor “Jij en Ik, een Noodzaak”, een tak met eenjarige werking die volgt op de verkenners- en gidsentak als een soort voorbereidend jaar op leiding worden. Onze gidsen en verkenners worden na hun laatste jaar meteen leiding die onder de vleugels genomen worden door onze meer ervaren leid(st)ers.

Wat met Akabe?

Ook voorzien wij geen Akabe-tak. Akabe staat voor “Anders Kan Best”, het is een tak voor kinderen en jongeren met een geestelijke of fysieke beperking. De dichtstbijzijnde Akabegroepen of -takken zijn te vinden in: ► Poperinge ► Kortemark ► Roeselare ► Gistel ► Oostende ► Assebroek ► Brugge

6


Vergaderingen Elke week verzamelen we aan ons scoutslokaal voor een hele klik activiteiten. Die samenkomsten worden in de scouts ‘vergaderingen’ genoemd.

Enkele afspraken ► De

vergaderingen

vinden

doorgaans

plaats

elke

zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur. ► Nu en dan organiseren we onze wekelijkse vergaderingen ook

op andere momenten, check daarom altijd eens de Scouter. ► Iedereen wordt altijd in volledig scoutsuniform verwacht (zie verder voor meer over het

uniform). ► Best geen technologisch vernuft (gsm, mp3/iPod, tablet) meebrengen, want we blijven een

jeugdbeweging. Indien iemand toch zoiets meebrengt en zich er te veel mee bezighoudt zal de leiding het veilig in beslag nemen tot na de activiteiten. ► Lees liefst de Scouter aandachtig door, zo weet je wat je te wachten staat en wat je soms moet

meebrengen.

Formatie We houden binnen de scouts vaak formaties om bijvoorbeeld iedereen te begroeten, de activiteiten uit te leggen, iets te bespreken of te beslissen, afscheid te nemen. Dit gebeurt meestal voor en/of na de start van de vergadering, per tak. De formatie is een rechthoek waarbij de scouts van een tak zich per jaar opstellen op een lijn. De leiding staat op een lijn, op de lijn links van hen staan de eerstejaars, tegenover hen de tweedejaars en op de lijn rechts van hen staan de derdejaars. Groepsformaties volgen hetzelfde principe, daar staan de eerstejaars van ALLE takken op eenzelfde lijn, de tweedejaars van alle takken op een andere, etc. Formaties zijn de meest handige, effectieve en snelle manier om iedereen te verzamelen en zaken te zeggen of vragen aan een grote groep mensen. We willen door middel van formaties ook meer samenhorigheid tussen de scouts onderling en met de leiders opwekken.

7


BELANGRIJK: afspraak voor de verkenners en gidsen (givers) Omdat onze verkenner- en gidsenleiding graag zo veel mogelijk givers aanwezig zien op de wekelijkse vergaderingen en niet alleen maar op grote activiteiten zoals de Leefweek of het kamp, hebben we beslist om naar de verkenners en gidsen toe de volgende, nieuwe afspraak te maken: Om te kunnen deelnemen aan de Leefweek en aan het kamp moet elke giver naar minstens de helft van de wekelijkse vergaderingen komen om er samen met ons plezante, actieve weekends tijdens het jaar van te maken. We willen dit invoeren als een aanmoediging omdat we uit ervaring weten dat het voor de gidsen en verkenners zelf veel toffer is om naar de Leefweek of het kamp te komen als ze tijdens het jaar ook vaak zijn gekomen naar de activiteiten! Hoe meer je in iets betrokken bent, hoe meer je ervan kan genieten. Daarnaast vinden we het als leiding natuurlijk ook veel aangenamer om wekelijks met een flinke bende leden onze activiteiten te kunnen doen.

8


Scout of gids worden bij ons? Uitproberen Tijdens de eerste weken van het scoutsjaar bieden we geïnteresseerde meisjes en jongens de kans om eens te zien hoe het is bij de scouts, door naar enkele vergaderingen te komen en dan te beslissen of het iets voor hen is of niet. Uiteraard verwelkomen we ook in de loop van het scoutsjaar graag geïnteresseerde kinderen en jongeren van alle leeftijden bij ons! Zij kunnen dan eveneens enkele keren vrijblijvend naar de vergaderingen komen en dan beslissen. Dat kan door contact op te nemen met onze groepsleiders (contactgegevens achteraan). Voor de jaarlijks terugkerende scouts en gidsen vormen de eerste weken van het scoutsjaar dan weer de start van een hopelijk zoveelste mooie jaar bij onze scouts.

Inschrijving en lidgeld Rond het einde van oktober wordt iedereen (her)ingeschreven. Dat houdt in dat je voor die datum het lidgeld voor een gans jaar betaalt aan ons via overschrijving. Het lidgeld dekt de kosten van de basiswerking van Scouts en Gidsen Vlaanderen en verzekert ook elke scout voor eventuele ongevallen tijdens onze activiteiten. Dit bedrag is integraal de bijdrage die we betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Onze groep vraagt geen eigen lidgeld daarbovenop, want we proberen bewust de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor het volledige scoutsjaar 2021-2022 bedraagt het lidgeld € 34,40 HOE BETALEN? Het lidgeld storten op het onderstaande rekeningnummer:

BE11 4743 1622 1148 vermelding “Lidgeld 2021-2022 (voornaam en familienaam van het lid)” UITZONDERINGEN ► Wanneer iemand pas aansluit na 1 maart 2022, betaalt hij/zij slechts € 17,20. ► We begrijpen dat voor wie het financieel moeilijker heeft het lidgeld een zoveelste kost erbij is; daarom kunnen we het lidgeld wat drukken: het bedraagt dan € 10. Neem hiervoor gerust contact op met ons en we proberen het samen te regelen. ► Ziekenfondsen (alsook het OCMW) betalen zeer waarschijnlijk volledig of gedeeltelijk kamp- en lidgeld terug, informeer hiervoor bij deze instanties. ► Kansentarief via Uitpas: gelieve hiervoor de hoofdleiding te contacteren. ► Uitpaspunten kunnen verkregen worden door jullie uitpasnummer te mailen. Let op: de punten worden enkel toegekend als er effectief lidgeld betaald werd. 9


Individuele fiche (IF) Wanneer wij iemand nieuw inschrijven vullen we een individuele fiche (IF) in. Dat is een document van een viertal pagina’s waarin alle gegevens staan die wij nodig hebben van onze leden: adressen, contactgegevens (werkende e-mail!), medische gegevens, waarmee wij tijdens activiteiten eventueel rekening moeten houden, etc. Sinds enkele jaren proberen wij dit zoveel mogelijk online te bewaren. Dit is voor de leiding eenvoudiger om alles op te volgen en zitten we niet meer met het probleem van eventuele verloren IF. Dit moet door de ouders ingevuld en getekend worden. De IF vormt eigenlijk de basis van alle administratie in verband met onze leden. Door het online gebruik kunnen aanpassingen ook gemakkelijker en sneller doorgevoerd worden zonder telkens een volledig nieuw exemplaar te moeten invullen. IF kunnen geraadpleegd en ingevuld worden via de groepsadministratie: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ Daar kun je ofwel je account aanmaken (lidnummer nodig) ofwel inloggen.

Kosten Even een overzicht van welke kosten er zoal bij Scouting komen kijken.

Lidgeld € 34,40 (of in bepaalde gevallen € 17,20 of €10)

Activiteiten en kamp Het merendeel van onze activiteiten zijn gratis. Voor sommige bezigheden kunnen we echter niet anders dan geld vragen, maar dan nog doen we steeds ons best om niet meer te vragen dan nodig is. Indien er overschot is, dan krijgen jullie dat ofwel terugbetaald of gaat dat geld naar de takkas: daar wordt het later gebruikt om andere activiteiten te betalen of speelgoed, materiaal, knutselgerief aan te kopen. Hoe dan ook worden de centen altijd aangewend voor onze leden. Enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor soms geld gevraagd wordt: ► schaatsen ► uitstap naar (water)pretpark ► zwemmen ► overnachting of Leefweek ► kookactiviteit ► kamp

Kamp Het jaarlijks kamp in de zomer is het hoogtepunt en de afsluiter van het scoutsjaar! Bij de scouts doen we zelden groepskampen. We geven er de voorkeur aan de meeste takken apart op kamp te laten gaan, omdat we ons dan kunnen toespitsen op de eigenheden van elke tak en de scouts en gidsen daarin. Het kamp is nu eenmaal iets helemaal anders voor een kapoen dan voor een verkenner of gids. Daarom is de duur, de plaats en de inhoud van het kamp ook anders per tak. De kapoenen en welpen zitten wel steeds bij elkaar op kamp.

10


Het is meestal wel de gewoonte dat we allemaal in de eerste helft van juli op kamp gaan, met een gemeenschappelijke einddatum, wat handiger is voor de ouders. We hebben ook geen vaste kampplekken, we proberen er elk jaar voldoende afwisseling in te steken. Enkele weken voor het kamp krijgen de ouders en scouts alle informatie erover in een infobundeltje of –boekje of –affiche. Daar vind je dan ook het bedrag van het kampgeld in/op terug.

Ons scoutsuniform Waarom een uniform? Ons uniform is een fundamenteel deel van het scouts-zijn, we hechten er dus belang aan. Hierom dragen wij een scoutsuniform: 1. We tonen met het dragen van ons uniform aan de buitenwereld dat wij scouts en gidsen zijn. Want daar zijn we trots op. We doen namelijk ons ding op onze typische manier. Achter ons uniform zit echte geschiedenis en traditie. Al die kentekens en uniformstukken zijn er dus zeker niet voor niets. 2. We creëren met onze kledij een groepsgevoel, want scouts en gidsen zijn allemaal een beetje broers en zussen. Eén van de mooie dingen aan een uniform is dat het iedereen gelijkwaardig maakt. Onderlinge verschillen maken niet meer zoveel uit, want tijdens onze activiteiten dragen we samen ons uniform om één bonte groep te vormen. Gelijk en divers tegelijk dus, want er is altijd plaats voor een persoonlijke toets op ons uniform. 3. Het is herkenbaar en straalt ook vertrouwen uit naar andere mensen en scouts toe. Dat biedt soms voordelen (probeer maar eens op ruiltocht te gaan zonder scoutsuniform)… 4. Ten slotte is het ook heel nuttig! Ons stevig uniform kan gerust tegen een trek of stoot (geen overbodige luxe bij ons), het is gepast voor verschillende weersomstandigheden en het mag gerust eens vuil worden, want daarvoor dient het ook! Trouwens: ► Al onze kledij is ethisch verantwoord: gemaakt van biologisch katoen en niet door kinderen gefabriceerd! ► We doen aan tweedehands: wanneer jullie uniform te klein wordt maar nog in redelijke staat is, kunnen jullie het zelf verkopen op de dag van de uniformverkoop.

Laat dus gerust zien dat je een van ons bent…

UNIFORM? GEWOON AANDOEN!

11


Uniformregels Omdat we graag de scoutingtradities goed onderhouden vragen we jullie het uniform correct te dragen. Op de afbeelding hiernaast zie je uit welke stukken ons scoutsuniform bestaat. We sommen hieronder op wat er per tak gedragen wordt:

kapoenen

welpen

jonggidsen en jongverkenners

das + dasring

uniform mag (is niet verplicht!)

das

donkergroene T-shirt scouts Zannekin Diksmuide

das + dasring

uniform, waaronder welpenpet, mag (is niet verplicht!)

volledig uniform

donkergroene T-shirt scouts Zannekin Diksmuide OF lichtgroene T-shirt Scouts en Gidsen Vlaanderen

gidsen en verkenners

volledig uniform + schouderhulzen met totem

donkergroene T-shirt scouts Zannekin Diksmuide OF lichtgroene T-shirt Scouts en Gidsen Vlaanderen

leiding

volledig uniform + schouderhulzen met totem

kakigroene leidingstrui

12

uniformhemd met kentekens uniformtrui

korte of lange uniformbroek

uniformrok


Waar moeten welke kentekens op het uniform? Bij Scouts Zannekin hanteren we de STANDAARDREGELS van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor het dragen van de kentekens op ons uniformhemd. We streven ernaar dat iedereen die naleeft. Daarnaast worden er ook nog andere kentekens, badges, lintjes gedragen op het uniform; daarvoor hebben we onze EIGEN REGELS.

LINTJE EU/BELGIË

net boven linkerborstzak in het midden

GROEPSLINTJE ZANNEKIN

VLAAMSE LEEUW

onder rechterschoudernaad

onder linkerschoudernaad

TAKKENTEKEN

PROVINCIESCHILDJE

ongeveer 3 cm onder groepslintje

ongeveer 2cm onder Vlaamse Leeuw INTERNATIONAAL SCOUTSTEKEN (voor jongens)

INTERNATIONAAL GIDSENTEKEN (voor meisjes)

ongeveer 2 cm onder Provincieschildje

JAARKENTEKEN

net boven rechterborstzak in het midden

BELOFTETEKEN

midden op linkerborstzak

OUDE JAARKENTEKENS

op de rug, andere plaatsen mogen

JAMBOREEKENTEKENS, BADGES, LINTJES, EN ANDERE

vrije keuze mogelijke plaatsen: bovenaan de linkerborst, rug, rechterborstzak of aan de schouderstukken

13


Jaarplanning 2021-2022 Volg voor de recentste informatie ook onze Facebookpagina en onze website (zie achterflap van deze Scouter)

september 25 – 26 september Overgangsactiviteit

oktober 22 oktober Dag van de Jeugdbeweging

november

december

12 november 11.11.11-instuif

4 december Sinterklaas

20 november Uniformverkoop

27 december Groepsactiviteit: schaatsen

27 november Dag v/d Natuur

januari

februari 6 - 11 februari Leefweek verkenners en gidsen 18 februari  Scoutskaffee 2022 (afgelast) 26-27 februari GEEN VERGADERING Leidingsweekend

maart

april 17 april  Familieactiviteit: fietszoektocht 2022

mei

juni

7 mei  Pastafestijn 2022

juli 1-10 juli Kamp verkenners & gidsen (onder voorbehoud wegens buitenlands kamp) 5-14 juli  Kamp jongverkenners & jonggidsen 6-12 juli  Kamp welpen 8-12 juli  Kamp kapoenen

14

augustus


Maandprogramma’s FEBRUARI en MAART 2022 kapoenen Zaterdag 5 februari

Zaterdag 12 februari

Zaterdag 19 februari

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

Zaterdag 26 februari

Prachtige Pleinspelletjes

Vrolijk Valentijnspel

Stiekeme Smokkelspel

Lachwekkend Leidingsweekend

Pak je Pet vol met Pret, Pleinspelletjes spelen is altijd een Plezier.

Vries niet Vast Van de Vorst , Vandaag Vieren we Vrolijk Valentijn. Wil je mijn liefje zijn?

Sluipende Smokkelaars, Sla je Slag!

Vandaag geen activiteit.

Zaterdag 5 maart

Zaterdag 12 maart

Zaterdag 19 maart

Zaterdag 26 maart

18.30 – 20.30

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

Super Swag Swingpaleis

Jolige Jachtseizoen

Kunstig Koken

Reis Rond de wereld

Het Scouts-Swingpaleis is Soms Speciaal, Soms Subliem. Schreeuw je met ons mee?

JAAA!! Onze Jonge Jagers zijn Jolig en Jagen Joviaal op Jou.

Kom van je luie Kont, jullie Kleine Koningen en Koninginnen Koken in de Keuken

De Rennende Reizigers Rennen Rechtdoor Richting Roemenië, Rome, Rijsel, Ring van Brussel en Rotterdam.

Gemoedelijke Beermarter, Genoeglijke Slaapmuis, Kapucijnaapje & Fervente Wasbeer

15


welpen Zaterdag 5 februari

Zaterdag 12 februari

Zaterdag 19 februari

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

19.00 – 21.00 Mini-Scoutskaffee #Lockdownparty

Zaterdag 26 februari

Valentijnfeest

Schaatsfestival

Geen activiteit

Ik heb mijn hart verloren in de discotheek!!!! ’t Was waarschijnlijk toen ik in je ogen keek

Vandaag gaan we een hele dag gaan schaatsen, meer info volgt nog via mail.

WAAR IS DA FEESTJE!! HIER IS DA FEESTJE!!!!!

Zaterdag 5 maart

Zaterdag 12 maart

Zaterdag 19 maart

Zaterdag 26 maart

19.30- 21.30

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

De leiding gaat op leidingsweekend, jammer genoeg geen activiteit ☹

De grote POWHOW Feesten

Aolsht’ Karnavalsfeest

De kraaienfeesten!!

Tentenfuif

Wij zijn scooouts, wij doen het goed!! We gaan op uitstap naar POWHOW, een hele dag georganiseerd door Scouts & gidsen Vlaanderen! Meer info over de uren volgt nog. (Een volledige dag)

Het is KA KA KA, KAwelpenkarnaval!!! Kom allemaal zo gek mogelijk verkleed!!!!!

Je bent een pechvogel, je had een kraai willen zijn! We nemen afscheid van onze eigen Kraai !!

WELKOM IN FEESTTEEEEENT!!!!!!!

Tot dan! Energieke Kraai, Joviale Aap, Papegaai, Extravert Winterkoninkje, Bedaard Schaap

16

DE


jongverkenners en jonggidsen Zaterdag 5 februari

Zaterdag 12 februari

Zaterdag 19 februari

Zaterdag 26 februari

18.30 – 22.00

19.00 – 21.30

19.00 – 21.00

9.00 – 12.00

Movienight

Schaatsen

Neem een dekentje mee en kom gezellig een filmpje kijken met je favoriete leiding Jullie mogen een hapje en drankje meenemen, alles wordt gedeeld #ScoutsIsDelen

Weer een jaar zonder schaatsen? Dat is geen optie voor ons, we zullen vandaag samen met de welpen gaan schaatsen.

Mini-scoutskaffee

Geen activiteit

Vandaag goan we feestn gelik de beestn!

De leiding gaat op leidingsweekend, dus deze week is er helaas geen activiteit :’(.

Meer info volgt nog via mail!

Zaterdag 5 – 6 maart

Zaterdag 12 maart

Zaterdag 19 maart

Zaterdag 26 maart

Zaterdag 8.30 – zondag 14.30

9.00 – 12.00

18.30 – 22.00

9.00 – 12.00

Levend stratego

Technieken

Paintball!!!

Laat jullie maar van je meest tactische kanten zien, want je zult het vandaag nodig hebben, ….

Hoe zet je een tent op? Hoe maak je een vuur? Kunnen jullie nog sjorren? Vandaag zullen jullie alles leren wat je op kamp zal moeten kunnen!

Haal jullie snipeskillzzz maar naar boven, want je zult ze nodig hebben als je wilt winnen.

Gamelle Gamelle is een weekend georganiseerd door de scouts zelf! Het zal een super weekend worden samen met jongverkenners van andere scoutsen uit Zuid-West-Vlaanderen! Meer info voor in te schrijven en info volgt nog per mail.

Jessy, Impulsieve Oribi, Creatieve Secretarisvogel, Tactische Fennek & Behendige Marter &

17


verkenners en gidsen Zaterdag 5 februari Geen Activiteit wegens voorbereiding leefweek.

6 - 11 februari

Zaterdag 19 februari

Meer info volgt via mail

9.00 – 12.00

Leefweek (kan nog veranderen door corona)

Geld inzamelactie

Rol jullie slaapzakken uit en zet je tandenborstel in de badkamer want we blijven de hele week in het lokaal. Tenzij je school hebt. Of werk. Of sport… Meer info volgt

Om onze kamp kas nog wat te spijzigen, doen we vandaag de tweede inzamelactie van het jaar. Allen afkomen is de boodschap. Uren zijn onderhevig aan mogelijks veranderingen.

Zaterdag 26 februari Geen activiteit Leidingsweekend T’is weer van dat. De leiding is heelt weekend gan schaakn. (Schaken == vergaderen)

Zaterdag 5 maart

Zaterdag 12 maart

Zaterdag 19 maart

Zaterdag 26 maart

9.00 – 13.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

Kookwedstrijd

Speciale QUIZPALEIS

Smokkelspel

Fortnite/hunger games staple

EWEL EWEL EWEL. WAT HEBBEN WE VANDAAG GELEERD?

Nu zouden we toch eens moeten weten wie onder jullie zich quizmaster 2022 mag noemen.

ALARM! We kwamen recent in bezit van een metrische ton “Schaakstukken”. Wie van jullie kan er het meest de grens over krijgen?

Gamers en hungergames fanaten, opgelet. Today is the day. Vandaag tonen we dat district IeDiPo het beste district is!

Stevige linker van Praktische Sifaka, Zelfstandige Nachtaap, Overtuigende Kiang & Stille Schoenbekooievaar

18


LEIDING KAPOENEN GEMOEDELIJKE BEERMARTER

GENOEGLIJKE SLAAPMUIS

Bas D’HULSTER

Fleur TACK

FERVENTE WASBEER

KAPUCIJNAAPJE

Melissa DE WIT

LEIDING WELPEN ENERGIEKE KRAAI

JOVIALE AAP

Dante CORNEILLIE

Lotje DEGRYSE

d’ Arte Kern

Goran LOWIE

PAPEGAAI

EXTRAVERT WINTERKONINKJE

Frauke SPRIET

Phebe HILLEWAERE

BEDAARD SCHAAP Amber DEMAN

19


LEIDING JONGVERKENNERS EN JONGGIDSEN IMPULSIEVE ORIBI

JESSY

BEHENDIGE MARTER

TACTISCHE FENNEK

Warre SPRIET

Sam MAEKELBERG

CREATIEVE SECRETARISVOGEL Aaron MELIS

LEIDING VERKENNERS EN GIDSEN

ZELFSTANDIGE NACHTAAP

PRAKTISCHE SIFAKA

Robbe SPRIET

Niels GOUWY

OVERTUIGENDE KIANG

STILLE SCHOENBEKOOIEVAAR

Kjell HARDY

Nele LAUWYCK

20

d’ Arte Kern

Dries MAEKELBERG


www.facebook.com/scouts.zannekin.diksmuide

zannekin@scoutsdiksmuide.be

www.scoutsdiksmuide.be

scouts_zannekin_diksmuide

SCOUTS ZANNEKIN DIKSMUIDE W2303G | DISTRICT IEDIPO | GOUW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Laure Fredericqlaan 13 8600 Diksmuide GROEPSLEIDERS Robbe SPRIET ► gsm 0471 12 87 63 Danté CORNEILLIE ► gsm 0472 06 87 91 Kjell HARDY ► gsm 0485 21 58 72