Page 1


Digi-Scout-Flitz - Inhoudsopgave Info SSL

Op weg naar 2009….

Stichting Scouting Limburg (SSL) is de 2009 staat voor de deur. Het jaar waarin Scouting Nederland zijn 99ste verjaardag viert en zich provinciale organisatie ter ondersteuning opmaakt voor een wervelend eeuwfeest. Maar ook timmeren alle Scouts (regio’s, groepen, staf, trainers van Scouting in Limburg. en overige vrijwilligers) aan de weg om de laatste zaken van 2008 af te ronden. Het bestuur van SSL bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de 7 regio’s zij Hoog tijd voor een nieuwe Digi-Scout-Flitz - op weg naar 2009 !!! sturen, in samenwerking met het regioonafhankelijke Dagelijks Bestuur, SSL direct aan. Er werken bij SSL 4 beroeps- Veel leesplezier. krachten. Twee agogische krachten en twee administratieve krachten. Als primaire doelen omschrijft Stichting Scouting Limburg: • Kader training en deskundigheidsbev. • Spelaanbod • kwaliteitsbewaking • Uitdragen van meerwaarde van Scouting

outing Limburg Namens bestuur en bureauteam van Stichting Scagen wensen wij jullie heel fijne feestd & een feestelijk, avontuurlijk & gezond 2009

De Limburgse Scoutingregio’s: Maastricht & Mergelland • Carboonland • Parkstad Limburg • Westelijke Mijnstreek • Roermond • Weert • Maasven •

Inhoudsopgave In deze Scout-flitz vind je:

Scouting Limburg telt 116 Scoutinggroepen die samen staan voor een totaal van ca 11.317 leden (2938 kaderleden en 8379 jeugdleden). Digi Scout Flitz wordt minimaal 4 x per jaar uitgegeven en verspreid onder alle kader en bestuursleden van Scouting in Limburg. Redactie: Patrick Heunen Marieke Wolters

• pagina 1

- welkom & inhoudsopgave

• pagina 2

- Kleurrijk Scouting - SOLproject - Scouting Limburg op hyves

• pagina 3

- Vredeslicht Nederland/Utrecht - Vredeslicht Belgie/Eupen

• pagina 4

- Landelijke forumdag 17 januari - Knipsels van her en der

• pagina 5

- 6 vragen, 6 antwoorden

• pagina 6

- Trainersdag Scouting Limburg - Intercamp

• pagina 7

- Jubileum Jamboor SN in Limburg !!! - overige info - op weg naar 2010

• pagina 8

- terugblik Expeditie Joti ‘08

• achterzijde

- kalender 1ste trimester 2009

Vakantie Scouting Limburg Het kantoor van Stichting Scouting Limburg is gedurende de kerstperiode gesloten i.v.m. vakantie van:

Scouting Limburg Baandert 20 6136 ER, Sittard tel: 046-4859909 mobiel: 06-18651880 info@scoutinglimburg.nl www.scoutinglimburg.nl

pagina 1

Maandag 22 december 2008 t/m vrijdag 02 januari 2009

i.s.m.

Scouting-Regio’s Limburg


Digi-Scout-Flitz - project Scouting Limburg Kleurrijk Scouting Project rondom allochtonen binnen Scouting

E

en van de sterke punten van Scouting is dat Scouting open staat voor iedereen !! Jong, oud, arm, rijk, met of zonder handicap het kan allemaal. Toch blijkt dat er relatief weinig allochtone kinderen en jongeren staan ingeschreven bij Scoutinggroepen of als staflid of bestuurslid betrokken zijn. Dat is op zijn minst enigszins opmerkelijk. Stichting Scouting Limburg heeft als provinciale organisatie onder meer de taak en doelstelling om dergelijke maatschappelijke thema’s te bewerken. Zodoende zijn er in 2008 contacten gelegd met de Stichting Vrouw en Welzijn. Deze stichting is een belangenorganisatie die haar activiteiten richt op de bevordering van de emancipatie en integratie van de allochtone vrouwen. Zij hebben een project opgezet onder de naam ‘Samen Over Leven’ (SOL) waarmee duurzame contacten tussen autochtone en allochtone kinderen (en ouders) bewerkstelligd wordt. Het project wordt uitgewerkt in een 6-tal stappen en zal begeleid worden in samenwerking met een medewerker van Stichting Scouting Limburg en een medewerker van Stichting Vrouw en Welzijn. Uitgangspunt hierbij is dat er ingehaakt wordt bij het reguliere programma van de Scoutinggroep en/of speltak waardoor de extra tijdsinvestering nihil blijft. Voor de invulling en uitwerking van dit project zijn wij op zoek naar een Scoutinggroep (speltak) die hieraan wil deelnemen. Bestuurs– of stafleden die hier interesse in hebben kunnen zich melden bij Patrick Heunen van Stichting Scouting Limburg via 046-4859909 of per mail aan phe@scoutinglimburg.nl In de onderstaande projectbeschrijving vind je een verdere uitwerking van de stappen waaruit het project is opgebouwd. Stap 1; Het houden van een nulmeting: In de nulmeting komen de volgende zaken aan de orde: › aantal allochtone leden van de vereniging; › de mogelijkheden en knelpunten in de huidige relatie tussen allochtone en autochtone leden; › wat doet de vereniging nu om de allochtone ouders bij het verenigingswerk te betrekken en te behouden? › aard van de betrokkenheid van allochtone en autochtone ouders: op welke wijze participeren ze nu bij het werk van de vereniging Stap 2; Gerichte werving van allochtone ouders en kinderen voor deelname aan de vereniging: de stichting Vrouw maakt daarbij optimaal gebruik van haar netwerken en contacten (onder andere via spreekuren en wervingscampagnes) Stap 3; Kennismakingsactiviteit allochtone en autochtone ouders en kinderen: tijdens deze bijeenkomst worden “gemengde” koppels samengesteld. Een autochtone en een allochtone vrouw worden als vriendin aan elkaar “gekoppeld”. Deze koppels gaan met elkaar samenwerken aan bepaalde zaken en opdrachten, die tijdens de kennismakingsactiviteit worden besproken en vastgelegd. Stap 4; Voorbereiding en uitvoering van minimaal 8 themabijeenkomsten, die tijdens de projectperiode door de ouders worden georganiseerd. De themabijeenkomsten betreffen onderwerpen over opvoeding, vrije tijd en de buurt. De bedoeling is dat een groep allochtone en autochtone ouders en kinderen samen op kamp/bivak gaan. Dat is de afsluiting van het project. Stap 5; Een afsluitende activiteit (weekend) met de vereniging en allochtone en autochtone ouders en kinderen. Stap 6; Evaluatie van het project en meting van de resultaten (vergelijking nulsituatie en nieuwe situatie).

Scouting Limburg op hyves Het bestaat sinds 2004 en is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd imperium van zo’n 7,4 miljoen vrinden. Hyves, een wereldwijd netwerk waar je op zoek kunt gaan naar vrienden, familie, bekenden. Ook kun je een “Hyve” aanmaken van je eigen groep, je hobby of anders. Andere hyvers kunnen hier dan weer lid van worden. Zo is het makkelijker zoeken naar bijvoorbeeld “andere scouts in Limburg” via http://scouting-limburg.hyves.nl Meld je aan op de hyves van Stichting Scouting Limburg en vertel het verder.. Via hyves kun je zelfs kwekken (= “praten/chatten met elkaar).

Hyves is er voor jong en oud!

Pagina 2


Digi-Scout-Flitz - Informatie Vredeslicht Nederland …...

Het vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die vlammetjes samen een vuurtoren, die in het donker ons de weg wijst naar de vrede. Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. Meedoen? Ook jullie scoutinggroep kan hier aan meedoen ! Meld je aan via deze website en kom zaterdag 20 december om 10.30 uur in scoutingkleding naar Utrecht CS.; in de centrale stationshal wordt dan het vredeslicht uitgereikt aan Scoutinggroepen en aan enkele BN-ers. Aan de eerste 50 Scoutinggroepen die zich via onze website aanmelden, worden 2 gratis treintickets beschikbaar gesteld door de Nederlandse Spoorwegen! Breng je (storm-)lantaarn mee, dan kun je het vredeslicht meenemen in de trein! We verwachten jullie tussen 10.00 - 10.30 uur in Scoutingkleding bij het “NS Trefpunt” in het NS hoofdgebouw. Dit ligt op 5 minuten lopen vanaf de Stationshal. Een routebeschrijving wordt je per post nog toegestuurd. Hier staat een versnapering klaar en zullen we jullie laten zien welke reis het vredeslicht al heeft afgelegd. Rond 11.00 uur vertrekken we naar de Stationshal van Utrecht CS waar we het vredeslicht aan alle groepen en enkele andere personen zullen overhandigen. We verwachten rond 12.00 uur het programma af te sluiten zodat iedereen dan weer met het Vredeslicht huiswaarts kan keren. Naast de lantaarn die jullie meenemen voor het vervoer van het (brandende) Vredeslicht willen we jullie verzoeken om ook per persoon een lantaarntje mee te nemen. Dit mag natuurlijk ook een zelfgemaakte lantaarn zijn. Hiermee willen we nog iets speciaals doen maar wat dat houden we nog even geheim. Voor al deze lantaarns ontvangen jullie van ons bij aankomst in Utrecht kleine led-lichtjes. Alle groepen die zich hebben aangemeld ontvangen in de week van 8 december per post detailinformatie inclusief de 2 treinkaartjes indien gewenst. Mochten jullie vooraf nog vragen hebben kun je altijd contact opnemen via info@vredeslicht.nl

Vredeslicht Belgie De scouts van de region „Hohe Seen“ van de « Les Scouts - Fédération Catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique » nodigen van harte alle scoutsvrienden uit om deel te nemen aan de uitdeling van het licht voor de vrede uit Betlehem. Dit licht wordt elk jaar opnieuw in Betlehem onstoken. Met het vliegtuig wordt het naar Wenen gebracht, en van daar uit vertrekt het met de trein naar alle landen van Europa om er de boodschap „vrede voor alle mensen die van goede wil zijn“ te verkondigen. De scouts willen met deze actie een symbool plaatsen: een symbool voor tolerantie een aanvaarding van alle mensen op deze aarde. We willen het licht binnen brengen in kerken, jeugdbewegingen, families, ziekenhuizen, rustoorden en tehuizen voor minder validen. Het is onze wens deze nog vrij jonge kersttraditie door de inzet van de scoutsbewegingen verder te doen groeien. Aan de Belgische scouts en aan de delegaties uit de aangrenzende streken van de Euregio wordt het licht voor de vrede uitgedeeld op zondag, 14 december 2008, om 18:30 uur in het Klooster Garnstock in Eupen. We nodigen u reeds van harte uit vanaf 18:00 uur voor een receptie op het kloosterterrein. De misviering zal immers in de drie landstalen gevierd worden. Indien je wel iets voelt voor deze actie en zou willen deelnemen, zouden we je willen vragen contact op te nemen met één van de volgende contactpersonen: Aachen / Aix la chapelle

Kantoor Verantwoordelijke

Hohe Seen Ralph Peynshaert Jeugdcentrum Ephata

tel. 087/55 43 64 Fax 087/55 70 34 tel. 087/55 53 05 Luc Assent tel. 087/56 15 10

Lüttich / Liège

38 Eupen

ephata@skynet.be Nog enkele praktische tips: Voor het vervoer van het licht in de wagen zijn vooral gesloten petroleumlampen geschikt.

Verviers

Eupen Herbesthalerstrasse

Garnstock 14.12.2008 18h30

Vervierserstrasse

Eupen school

Aachenerstrasse

Gospertstrasse

Malmédy

Aachen/Aix la chapelle


Digi-Scout-Flitz - Forumdag Scouting Nederland Landelijke Forumdag ’09 !!! Gratis busreis Voor alle regionale/provinciale en landelijke vrijwilligers

O

p zaterdag 17 januari 2009 organiseert Scouting Nederland de landelijke forumdag. Dit is dé ontmoetingsdag voor alle medewerkers van regio’s en landelijke teams waarbij ontmoeting, uitwisseling, ideevorming, meningsvorming en verdere verdieping centraal staan. Het thema voor de forumdag 2009 = Onderweg naar 2010. Het jubileumjaar lijkt nog heel ver weg, maar komt snel dichterbij. Tijdens deze Forumdag wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom project 2010 (zoals de inhoudelijke vernieuwingen op het gebied van spel en deskundigheidsbevordering. Daarnaast zijn er aparte bijeenkomsten voor voorzitters van regio’s en admiraliteiten, trainers en organisatoren, maar ook voor regiomedewerkers die zich bezig houden met communicatie, medewerkersbeleid, gegevensbeheer, speelruimte en het organiseren van grote evenementen. Evenals voorgaande jaren stelt Stichting Scouting Limburg gratis vervoer ter beschikking. Wil je gebruik maken van dit vervoersaanbod, meld je dan vóór 20 december 2008 aan bij Stichting Scouting Limburg. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol = vol. Na aanmelding krijg je concrete informatie over de opstapplaatsen en het tijdstip van vertrek. Het programma van de Forumdag 2009 ziet er als volgt uit: - omstreeks 07.15 uur: vertrek bus in Zuid Limburg - 09.30 - 10.00 uur: aankomst + koffie/thee - 10.00 - 10.30 uur: centrale opening - 10.30 - 12.30 uur: ochtendprogramma bijeenkomsten - 12.30 - 13.30 uur: lunch - 13.30 - 15.30 uur: middagprogramma bijeenkomsten - 15.30 - 17.30 uur: infomarkt - 16.15 uur: Nieuwjaarstoast en nieuwjaarsreceptie (tijdens infomarkt) - omstreeks 17.00 uur: vertrek bus richting Limburg

!!! Meld je zelf aan bij Scouting Nederland voor de forumdag !!! (www.forumdag.scouting.nl—deelname aan de forumdag is gratis)

Veilig Scouten & blokhutwijzer

Scouting Nederland heeft het afgelopen jaar 2 nieuwe naslagwerken gelanceerd. Veilig Scouten & de blokhutwijzer. Veilig Scouten bestaat uit achttien veiligheidsbladen waarmee leiding direct aan de slag kan. Deze bladen kunnen binnen het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk gebruikt worden bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Met de veiligheidsbladen kun je ervoor zorgen dat dat veilig en verantwoord gebeurt. Voor allerlei activiteiten is aangegeven welke de wettelijke kaders zijn en wat je kunt doen om veilig aan de slag te gaan. Een handige checklist zet alles nog een keer op een rij. Natuurlijk is iedere situatie anders, dus goed nadenken of je veilig en verantwoord bezig bent, blijft belangrijk. De veiligheidsbladen zijn te downloaden op: https://www.scouting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=489 De Blokhutwijzer geeft een overzicht van eisen die aan Scoutinggebouwen worden gesteld. Uit eigen onderzoek blijkt dat twintig procent van de Scoutinggroepen de komende jaren nieuwbouw of grootschalige renovatie van het eigen clubgebouw wil realiseren. De regelgeving is complex en erg divers. Scouting Nederland geeft de Blokhutwijzer uit waarin Scouting- en overheidsrichtlijnen staan waarmee Scoutinggroepen een programma van eisen kunnen maken voor dergelijke renovaties of nieuwbouw. In de uitgave wordt niet alleen aandacht besteed aan de gebruikswensen van een gebouw en de buitenruimte, maar ook aan toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. De blokhutwijzer is te downloaden op: https://www.scouting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=658&Itemid=552

Voor het downloaden van beide documenten moet je wel ingelogd zijn op de Scouting-site

pagina 4


Digi-Scout-Flitz - 6 vragen - 6 antwoorden

6 vragen - 6 antwoorden Scouting Limburg stelt voor: Ruud Habets, voorzitter IRTB

Wie ben je & wat doe je? De laatste keer dat mij dat binnen Scouting gevraagd werd, is alweer een tijdje geleden. Limbo Leike (wie kent hem nog?) wilde graag weten wie er nu afscheid ging nemen van het Scoutstrainerscollectief. Er is weliswaar na die tijd enorm veel gebeurd, maar ik ben zelf weinig veranderd, vind ik zelf. Maar wie ik ben? Ik zie graag dat zaken die gebeuren (of gaan gebeuren) in een kader geplaatst worden, met elkaar in verband gebracht worden. Omdat ik van nature nogal snel ergens geboeid door raak en van-de-hak-op-de-tak spring is dit voor mij de methode om bij de les te blijven. Zo houd ik steeds in de gaten of iets belangrijk is om een doel te bereiken of niet. En Scouting-like als we zijn, doe ik dingen ook niet graag alleen. Ik luister en kijk graag naar wat anderen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden en probeer dat te verwerken zodat er samen aan gewerkt wordt; zo wel binnen, als buiten Scouting. …. <filosofie modus aan> …. Buiten Scouting? …. Kan dat wel? …. <filosofie modus uit>. In dat dagelijkse leven “buiten” Scouting ben ik een halve week Technisch Applicatiebeheerder op de Hogeschool Zuyd en beheer daar onderwijssoftware voor de faculteiten Electrotechniek, Life Science en Informatics opleidingen. De andere helft van de week ben ik systeembeheerder bij de Welzijnsgroep Parkstad, een dienstverlenende organisatie voor welzijnsinstellingen in Parkstad. De derde helft van de week volg ik de HBO studie Service Management bij E3 in Maastricht. Tenslotte vul ik de rest van de week met het maken van muziek (http:// www.tjodtsimmer.nl), een encyclopedie over Kerkrade (http://www.kgv.nl) en tijd vrij voor mijn gezin, vrienden en familie (http:// daardoeikdusechtnietaanmee.hyves.nl).

Wat is je taakinhoud bij Scouting Limburg? Na mijn werkzaamheden voor het collectief Scouts heb ik meegewerkt aan een aantal projecten waarvan de herstructurering van het trainingsaanbod in een A, B en C blok toch wel de belangrijkste was. De beste manier om de inhoudelijke veranderingen met de Regio's door te spreken was toen ook al het IRTB. Vandaar dat ik aan die bijeenkomsten deelnam. In oktober heeft Willem Evers de voorzittershamer neergelegd en nu ga ik die van hem overnemen. Het IRTB anno 2009 en verder, is de club van regio-trainingsteamcoördinatoren en steunpunt-trainingsteamcoördinatoren die de grote lijn gaat uitzetten hoe deskundigheidsbevordering van kaderleden gaat plaatsvinden. En dat wordt een flinke klus als je bedenkt dat er in 2010 andere middelen voor deskundigheidsbevordering beschikbaar komen, dat er steeds meer studenten van opleidingen stage komen lopen, dat kwaliteitszorg ingevoerd gaat worden en dat we wellicht gaan overstappen op het zogenaamde competentiegericht leren/trainen (weet iemand nog een aantrekkelijke naam hiervoor?). En steeds moet het IRTB er daarnaast voor waken dat het voor kaderleden leuk en leerzaam blijft om enkele uurtjes per week vrij te maken om samen met anderen het Scoutingspel te spelen. Het is geen geringe taak, maar best uitvoerbaar als we er samen de schouders onder zetten. Je leukste Scouting herinnering? Een leukste herinnering heb ik niet. Ik heb wel twee hele mooie waar ik niet tussen kiezen kan. De ene speelde zich af in de polder bij Biddinghuizen in 1995. Na de Europese Jamboree in 1994 zat ik een jaar later, 5 weken lang in een tentje in de polder tussen duizenden andere Scouts uit de hele wereld. Dag in Dag uit maakte ik kennis met mensen die net als jij en ik deel uit maken van een wereldwijde vereniging. De andere herinnering heeft ook weer met ontmoeten te maken. In september 1990 startte ik samen met 3 andere Limburgers met de Gilwellcursus begeleiden (W427, weet je nog, Trudy?). De cursus liet mij zien (door allerlei activiteiten met mede-cursisten) hoe ik met Scouting bezig was, wat ik goed deed, wat beter kon, hoe ik over kwam, etc. Als je jezelf wel eens de vraag stelt: Waar ben ik nu mee bezig? Denk dan eens aan de Gilwell cursus. Je vervelendste Scouting herinnering? De vervelendste zal ik jullie besparen. Eentje die wèl in aanmerking komt speelt zich af tijdens een estafettespelletje van de verkenners (dat heette toen nog zo) van de St. Lambertusgroep in Kerkrade. Er moesten flessen overgebracht worden. Geen P.E.T. Flessen, nee, G.L.A.Z.E.N. flessen. Het ging in de laatste seconden tussen mij en een verkenner uit de andere patrouille. Ik dacht: met een snoekduik ben ik net wat sneller en ga het spelletje winnen. En inderdaad, met een grote duik was ik net wat eerder en dook ik met gestrekte arm naar het eindpunt waar 9 andere glazen flessen lagen te wachten. Aangekomen op de EHBO van het ziekenhuis werd ik al herkend. En 4 hechtingen later mocht ik weer gaan. Er zouden nog vele volgen.... Ik hoop overigens dat de groepsdas bij het uniform blijft horen. Die heb je immers altijd bij je, een snelverbandje niet. Wat betekent Scouting voor jou? Positief in het leven staan, zorgen voor dat wat om je heen gebeurt. Tip van de dag!! Het bedenken van een leuk spelletje voor in de auto is een leuk spelletje voor in de auto.

pagina 5


Digi-Scout-Flitz - Informatie

1ste trainersdag Scouting Limburg Terugblik 16 november ‘08

Op zondag 16 november j.l. werd de allereerste Limburgse trainersdag georganiseerd door enkele vrijwillige trainers in samenwerking met Stichting Scouting Limburg. Een dag mede voortkomde uit de complexe trainingsstructuur in Limburg. Bijna iedere regio heeft een andere manier om zijn stafleden te trainen in bijvoorbeeld de basisvaardigheden die stafleden van Scouting moeten hebben. Daarnaast leverde ook de toekomstplannen van Scouting Nederland over training van stafleden een goede aanleiding. Uit vrijwel iedere regio was een afvaardiging aanwezig bij de trainersdag. Het hele ochtendblok werd dan ook ingeruimd voor een nadere kennismaking met collega-trainers. Zoals vrijwel iedere geleding worden ook trainingen voor 98% door vrijwilligers verzorgd, voorbereid en uitgewerkt. Zo waren er allerhande verschillende trainers aanwezig op deze trainersdag. Je hebt de regio-introductie, basistraining, kampbivak– en/of logeertrainingen en natuurlijk de vervolgtrainingen. Tevens werd in het ochtendblok ruimte gemaakt voor een kijkje in elkaars trainings-keuken. Zo werd vanuit iedere regio en vanuit het steunpunt een toelichting gegeven over de visie en invulling van training in de specifieke regio. Rond de middag was er een gezamenlijke lunch. Dit momentje van rust en informele uitwisseling kreeg als toefje slagroom enkele spraakmakende stellingen rondom het thema ‘trainers anno 2008 - is dat leuk.’ Een discussie rondom waarom doe je wat je doet. Na de lunch werden alle aanwezigen geïnformeerd over de plannen van Scouting Nederland met project deskundigheidsbevordering 2010. Zoals jullie wellicht weten zal er in 2010 ook op trainingsgebied het een en ander gaan veranderen. Er wordt nog gewerkt aan de exact invulling van deze plannen, tijdens deze presentatie werd met name de structuur voor de deskundigheidsbevordering toegelicht. Hierbij gaat het competentiegericht leren een grote rol spelen. De middag werd afgerond met een tweetal workshops. De ene workshop had de naam: competentiegericht trainen. Meer informatie over dit informatie over dit thema kun je vinden op de website van Scouting Limburg (kijk onder producten). Daarnaast werd er een workshop gegeven over kwaliteitsbewaking. Een allesomvattende en voor vele interpretaties vatbare term waarbij je binnen Scouting oa. moet denken aan ’kwaliteit van het Scouting-spel of trainingen,’ ’manieren van toetsing,’ kwaliteit van eigen functioneren,’ ’sturing van de kwaliteit.’ Je legt jezelf, de geleding waartoe je behoort en de doelen die je nastreeft onder de loep. Al met al zorgden de aanwezigen, de behandelde thema’s en de gehele dag voor een positieve impuls in onderlinge samenwerking, uitwisseling en werd deze dag zeer zinvol en voor herhaling vatbaar bevonden. Wij willen jullie allen bedanken aanwezigheid, inbreng en hopen op een constructieve samenwerking in de toekomst.

Intercamp 2009 29 mei t/m 1 juni in Wellerlooi

I

NTERCAMP Intercamp is een jaarlijks internationaal Scoutingkamp voor Scouts tussen 11 en 16 jaar. In 2009 zal dit gehouden worden in Wellerlooi van 29 mei tot en met 1 juni. Dicht bij de plek waar in 1967 het allereerste Intercamp is gehouden. Ongeveer 2500 scouts van 9 verschillende nationaliteiten komen in het Pinksterweekend naar Wellerlooi: - USA, BSA - Belgium, FOS (and VVKSM) - UK, Scout Association - Netherlands, Scouting Nederland - France, Scouts de France - Germany, Ring der Pfadfinder(rinnen) - Czech Republic, Junak - Poland, Zwiazek Harcerstwa Polskiego - Canada, Scouts Canada Alle scouts zijn van harte welkom in "Scouting Village", een grote internationale ontmoetingsplaats waar heel veel te zien en te beleven is. Op en buiten het kampterrein wordt een zeer gevarieerd programma geboden voor alle deelnemende scouts en hun leidinggevenden. Het programma zal bestaan uit o.a. een hike, diverse subcamp activiteiten, verschillende avondactiviteiten, een spannende nachthike, kortom Scoutingactiviteiten voor iedereen! Het thema voor 2009 is: "Scouting, Kijk voor meer informatie op http://intercamp.jfhosting.de/nl/ INTERCAMP 2009, dit mag je niet missen! Tot ziens in Wellerlooi... do it!

pagina 6

do it!"


Digi-Scout-Flitz - Op weg naar 2010….. Waar in ‘t bronsgroen eikenhout..

Feest-ideeën-wedstrijd

10.000 Scout bij Jubjam100 Scouting Nederland

100 jaar Scouting Nederland

D

e terreinen rond de Asseltse Maasplassen (regio Roermond) vormen in 2010 het decor van de jubileum-jamboree van Scouting Nederland. Maar liefst tienduizend scouts uit binnen- en buitenland zullen dan deelnemen aan de jubileumviering van 100 jaar scouting in Nederland. Staatsbosbeheer heeft de gronden in de Stadsweide en rondom de Asseltse Plassen ter beschikking gesteld. De Weerd in Roermond, waar meerdere keren NaWaKa gehouden is, was niet meer beschikbaar voor de scouts. Vandaar dat gekozen is voor Asselt. De gemeente Roermond heeft haar medewerking toegezegd om daar langs de Maas het tentendorp mogelijk te maken. Burgemeester Henk van Beers van Roermond is blij met de komst van de scouts. „Voor NaWaKa was indertijd overweldigend veel belangstelling. Dat zal met het eeuwfeest niet anders zijn. Wij zijn trots op dit evenement.”

Ambassadeurs 100 jaar Scouting

T

er voorbereiding op het eeuwfeest van Scouting in Nederland heeft Scouting Nederland de functie ambassadeur in het leven geroepen. De taken van een regioambassadeur zijn op dit moment als volgt beschreven: › regioactiviteiten in 2010 voorzien van een feestsausje. › uitreiken van feestkeurmerk. › plannen regio-roadshow. › regiofeest initiëren (mei/juni 2010). › stimuleren van groepen voor deelname aan ambassadeursdagen. Maar ook jou groep kan een ambassadeur aanwijzen. Heeft jouw groep (of regio) nog geen ambassadeur ? Zodat ook jouw groep op de hoogte blijft van alle activiteiten die gepland staan voor 2010! Het kan nog altijd !!! Kijk snel op www.100jaar.scouting.nl Hier vind je alle informatie over ambassadeurs, De 2de ambassadeursbijeenkomst staat gepland voor: › 28 februari 2009 - in Utrecht.

B

ij de aftrap van het feestjaar ontvangen alle groepen een speciale feestdoos. Deze wordt uitgedeeld tijdens de Scout-In 2009. In deze feestdoos zit een speciaal boekje met spel- en feestideeën. Deze ideeën zijn te gebruiken om met je eigen groep in 2010 een zo leuk mogelijk feestprogramma te organiseren. Er is ruimte gereserveerd voor de leukste spel- en feestideeën uit het land. Die zijn er bij jullie vast genoeg. Dus stuur jullie spannendste, leukste, gekste, maar vooral meest feestelijke idee naar ons op. De feestelijkste wedstrijd voor scouts is van start gegaan. Spelregels Aan een wedstrijd zijn natuurlijk wel een paar spelregels verbonden. De spel- of feestideeën laten op positieve wijze zien wat Scouting is. Bijvoorbeeld dat het leuk is, je er leert samenwerken en je op een speelse wijze slimme dingen leert. Daarnaast speelt het getal 100 natuurlijk een duidelijke rol.

Alle informatie vind je op: http://ideeenbank.scouting.nl/

Logo & ringtone eeuwfeest

H

et is mogelijk om het Scout Phone logo en de Scout Phone ringtone te downloaden naar je computer in respectievelijk JPEG en MP3. Via een USB-kabel, blueTooth of Infrarood kun je deze bestanden vanaf je computer naar je telefoon verzenden. Het kan natuurlijk voorkomen dat jouw telefoon deze functies niet heeft. Vraag dan aan iemand anders of hij/zij dit naar jou kan verzenden, bijvoorbeeld per MMS. Downloaden kan op: http://100jaar.scouting.nl/ Kijk onder de button ‘the Scout Phone.’

De Scout Phone in Limburg !!! The Scout phone is een interactief spel onder een groot aantal Scoutinggroepen in Nederland. Vijf mobiele telefoons zullen twintig weken lang circuleren onder maar liefst 100 groepen. Door middel van een vraag die gedurende de week per sms naar jullie wordt verstuurd, is het mogelijk het unieke wachtwoord te achterhalen op de website www.100jaarscouting.nl Aan het einde van die week worden jullie gebeld door the Scout Phone centrale. Na het doorgeven van het juiste wachtwoord zal er een ‘snelle vraag’ worden gesteld. In slechts enkele minuten moet jij als deelnemer het antwoord doorgeven. Is dit goed ? Dan win je één van de 100 prijzen ! Inmiddels heeft de ‘the Scout Phone’ enkel nog in Blerick Limburgse bodem onder de voeten gehad. Het wordt langzaam aan tijd dat ook andere Limburgse groepen aan bod komen !! Wordt aan gewerkt !! Maar ook zonder de Scout Phone kun je meespelen via de feestwebsite! Beantwoord op zaterdag 'de vraag van vandaag' en maak in slechts enkele minuten kans op 100 prijzen! Naast het meespelen met 'de vraag van vandaag' maak je met je groep kans op bonusprijzen door het insturen een spetterend 100% Scout filmpje. Laat in een kort filmpje (gemakkelijk te maken met je mobiele telefoon) zien hoe 100% Scout jullie zijn! Alle info vind je op www.100jaarscouting.nl pagina 7


Digi-Scout-Flitz - Terugblik Expeditie Joti ‘08

Op vrijdag 17 oktober (Jota/Joti weekend) is voor de 2de keer de Expeditie Joti gespeeld door ca. 450 Explorers, pivo’s, stamleden, plusscouts en staf. De Expeditie Joti is een wervelend online spel met als uitgangspunt de traditionele Scouting-speurtocht. Deze heeft echter een spreiding tot de provinciale landsgrenzen. Bovendien is de Expeditie zodanig opgedirkt dat er een ’spannend, avontuurlijk en avondvullend programma’ ontstaat waarbij de factor der verrassingselementen moet zorgen voor een extra dosis adrenaline, uitdaging, positieve stress en creativiteit. Winnaars Expeditie Joti ‘08 De trotse winnaars van Expeditie Joti ‘08: Zijn zullen het komend jaar met hun Expeditie-team › Grotbiken (bij ASP adventure). › Klimmen (bij Neoliet). › Lasergamen (bij Agogovalkenburg)

Trics & tips voor 2009 Na afloop van de Expeditie Joti zijn er door diverse mensen zinvolle en bruikbare tips ingestuurd. Dank jullie wel. Mochten jullie nog trics of tips hebben, deze zijn altijd welkom, stuur deze dan door aan: info@scoutinglimburg.nl Uitbreiding werkgroep Expeditie Joti ‘09 In maart 2009 zal de werkgroep Expeditie Joti ‘09 starten met de voorbereidingen van de 2009-editie. Iedereen die interesse heeft om zich aan te sluiten bij de organisatie kan dit aangeven bij Stichting Scouting Limburg. Dit kan per mail aan phe@scoutinglimburg.nl of telefonisch op 046-4859909. Ook zijn jullie tips, ideetjes, suggesties e.d. welkom. Het spel - Expeditie Joti ‘08/’09 De afgelopen twee jaren zijn voor de Expeditie Joti in totaal 44 cryptische locaties uitgewerkt, verspreid over heel Limburg. Deze cryptische omschrijvingen zijn beschikbaar bij Scouting Limburg. Ideaal als stamprogramma of inspiratiebron. Op aanvraag worden alle 44 cryptische omschrijvingen op een cd gebrand. Interesse ?? neem dan contact op met Scouting Limburg. De prijzen van Expeditie Joti ‘08 zijn beschikbaar gesteld door:

pagina 8


Digi-Scout-Flitz - Kalender • Januari 15 januari 17 januari 17 januari 31 januari

Algemeen Bestuursvergadering Stichting Scouting Limburg Landelijke forumdag Scouting Nederland Bever training C-blok - training alle regio’s op trainingsposter door SSL Scouts training C-blok - training alle regio’s op trainingsposter door SSL

• februari 22 februari 28 februari

Carnaval 2de ambassadeursbijeenkomst Scouting Nederland - aanloop eeuwfeest

• maart 7 & 8 maart 6, 7 & 8 maart 10 maart 17 maart 28 maart

Techniekendag regio Carboonland & Parkstad Limburg Basistraining voor alle speltakken, door regio Maastricht & Mergelland C-blok training modulair aanbod regio Weert C-blok training modulair aanbod regio Weert Nationale Scoutingdag

• verderop in 2009, oa 3 - 5 april 24-26 april 24-26 april

WEK-kamptraining 1ste deel, alle regio’s door SSL Kamp/bivaktraining alle speltakken, door regio Carboonland & Parkstad Limburg WEK-kamptraining 2de deel, alle region’s door SSL

9 mei 20-24 mei

Scouting Fundays, Walibi World Scouts kamptraining, alle region’s door SSL

… juni 6 & 7 juni

Explorers kamptraining Bever logeertraining, alle regio’s door SSL

18 september Scout-in 19 september 3de ambassadeursdag 29 mei Intercamp 7 november

natuurwerkdag (landelijke activiteit Scouting Nederland)

• = trainingen

Deze digi-flitz is mede mogelijk gemaakt door:

.

Digiflitz  

Scouting Limburg Uitgave 3 - 2008